Poslovne usluge
  UGOVORI - PRIMJERI UGOVORA - PREGLED GOTOVIH PRIMJERA UGOVORA - ŠPRANCE UGOVORA - KNJIGOVODSTVO - OBRASCI
  CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU Asignacija Kompenzacija Cesija
  Ugovori
01 - UGOVORI O KUPOPRODAJI - NEKRETNINE Ugovori
02 - UGOVORI O KUPOPRODAJI - POKRETNINE Ugovori
03 - KUPOPRODAJE S POSEBNIM POGODBAMA Ugovori
04 - UGOVORI O ZAMJENI Ugovori
05 - UGOVORI O PRODAJNOM NALOGU Primjeri
06 - UGOVORI O DAROVANJU Primjeri ugovora
07 - UGOVORI O ZAJMU Šprnce ugovora
08 - UGOVORI O POSUDBI Pravo
09 - UGOVORI O ZAKUPU Trgovačko pravo
10 - UGOVORI O NAJMU Zakoni
11 - UGOVORI O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU Propisi
12 - UGOVORI O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU Gotovi primjeri
13 - UGOVORI O DJELU Narudžbe
14 - UGOVORI O RADU Ugovor o radu Dokumenti
15 - UGOVORI O GRAĐENJU Legislativa
16 - UGOVORI O ORTAŠTVU Ugovor
17 - UGOVORI O PRIJEVOZU STVARI Ugovori
18 - UGOVORI O PRIJEVOZU OSOBA Ugovori
19 - UGOVORI O LICENCIJI Ugovori
20 - UGOVORI O OSTAVI Ugovori
21 - UGOVORI O USKLADIŠTENJU Ugovori
22 - UGOVORI O NALOGU Ugovori
23 - UGOVORI O KOMISIJI Ugovori
24 - UGOVORI O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU Ugovori
25 - UGOVORI O POSREDOVANJU Ugovori
26 - UGOVORI O OTPREMI (ŠPEDICIJA) Ugovori
27 - UGOVORI O ISPITIVANJU ROBE I USLUGE Ugovori
28 - UGOVORI O ORGANIZIRANJU PUTOVANJA Ugovori
29 - POSREDNIČKI UGOVORI O PUTOVANJU Ugovori
30 - UGOVORI O ALOTMANU (UGOSTITELJSTVO) Ugovori
31 - UGOVORI O OSIGURANJU Ugovori
32 - UGOVORI - BANKA, FINANCIJSKI ODNOSI Ugovori
33 - UGOVORI O SPONZORIRANJU Ugovori
34 - UGOVORI - TURISTIČKA, PUTNIČKA AGENCIJA Ugovori
35 - UGOVORI - RENT - A - CAR Ugovori
36 - UGOVORI - NAUTIKA - CHARTER Ugovori
37 - UGOVORI - AGENCIJA ZA NEKRETNINE Ugovori
38 - UGOVORI - KNJIGOVODSTVENI URED Ugovori
39 - UGOVORI - INFORMATIČKE USLUGE Ugovori
40 - UGOVORI - TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE Ugovori
41 - UGOVORI - ZADRUGE Ugovori
42 - UGOVORI - DIONICE Ugovori
43 - UGOVORI - RAD PREKO STUDENT SERVISA Ugovori
44 - UGOVORI - ŠKOLOVANJE - TEČAJEVI Ugovori
45 - UGOVORI - MARKETING - SAVJETOVANJE Ugovori
46 - UGOVORI - MALOPRODAJA Ugovori
47 - UGOVORI - SERVIS - POPRAVAK - USLUGE Ugovori
48 - UGOVORI - GRADITELJSTVO Ugovori
49 - UGOVORI - POSLOVNA SURADNJA Ugovori
50 - UGOVORI - INTELEKTUALNE USLUGE Ugovori
51 - UGOVORI - BRAČNI / PREDBRAČNI Ugovori
52 - UGOVORI - PODJELA IMOVINE I PRAVA Ugovori
53 - UGOVORI - RAZNE OSTALE USLUGE Ugovori
54 - UGOVORI - MENADŽMENT / UPRAVLJANJE Ugovori
55 - UGOVORI - KOLEKTIVNI UGOVORI Ugovori
56 - UGOVORI NA STRANIM JEZICIMA Ugovori
57 - CESIJA, ASIGNACIJA, KOMPENZACIJA Ugovori
58 - TUŽBE, ŽALBE, OVRHA Ugovori
59 - OBRASCI Ugovori
60 - OSTALO Ugovori
CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU Prodaja ugovora Prodaja primjera ugovora
 

UGOVORI - CESIJA, ASIGNACIJA, KOMPENZACIJAPrimjeri ugovora - Primjeri ustupanje tražbine, prijeboja ili upućivanjaSADRŽAJ OVOG PAKETA SA PRIMJERIMA UGOVORA

# Primjeri ugovora o cesiji

# Primjeri ugovora o asignaciji

# Primjeri ugovora o kompenzaciji

# Izjava o prijeboju (kompenzaciji)

# Obavijest o ustupanju tražbina

# Stručni članci o prijeboju (kompenzaciji)

# Pregled sudske prakse, odluke sudova

... i drugi primjeri i prilozi...

Pored samih primjera, u svaki paket su dodani i materijali radi boljeg razumijevanja, npr. zakoni, pravilnici, korisni članci, primjeri iz prakse, pregledi sudske prakse, obrasci...

 CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU UGOVORA Besplatni primjeri ugovora

Napomena; Isporučuju se samo paketi ugovora, a ne pojedinačni ugovori.
U svakom paketu je više primjera za uređenje istih ili sličnih pravnih odnosa, te tek uvidom u više primjera, možete u konačnici sastaviti vlastiti konkretni ugovor, koji će upravo vama najbolje odgovarati. Pojedinačni primjer ne bi dao uvid u sve mogućnosti i varijante.CESIJA (USTUPANJE TRAŽBINE)

Cesija je ugovor kojim vjerovnik (cedent - ustupatelj) prenosi svoju tražbinu od dužnika (cesus) na novog vjerovnika (cesionara - primatelja).  Cesijom se ne mijenja tražbina, ona ostaje kakva je i bila prije cesije u svim svojim elementima, po obujmu i kvaliteti.
Cesijom se mijenja samo jedan od subjekata tražbine, iz pravnog odnosa izlazi bivši vjerovnik i u njega ulazi novi vjerovnik. Dakle, posljedica je cesije da dužnik duguje ono što je i kako dugovao, ali to sada duguje novom vjerovniku. Ustupati se mogu sadašnje i buduće tražbine, cijele ili njihovi dijelovi, nesporne ili sporne, egzistentne ili zastarjele, neutužene ili utužene. Ne mogu se ustupiti neotuđive tražbine, dakle one čiji je prijenos zakonom zabranjen, odnosno strogo osobne tražbine vezane za osobu vjerovnika (npr. naknada za uzdržavanje) te tražbine koje se po svojoj prirodi ne mogu prenijeti na drugoga.  Vrste cesija se određuju s obzirom na broj sudionika i po osnovi nastanka: jednostruka ili sukcesivna cesija; ugovorna, zakonska ili cesija koja je određena sudskom odlukom. Postoje i posebni oblici cesija u slučajevima ustupanja mjesta ispunjenja, ustupanja radi naplaćivanja ili osiguranja, te u slučajevima sklapanja ugovora o faktoringu...

KOMPENZACIJA ILI PRIJEBOJ

Kompenzacijom se prema odredbama Zakona o obveznim odnosima, prebijaju međusobne tražbine dviju strana. Da bi moglo doći do kompenzacije, moraju biti ispunjeni slijedeći uvjeti: tražbine moraju biti uzajamne, dakle moraju postojati između istih osoba koje moraju istodobno međusobno i potraživati i dugovati, odnosno te su osobe jedna prema drugoj i dužnik i vjerovnik; tražbine moraju po vrsti biti kompenzibilne, a to su samo one tražbine koje glase na novac ili druge zamjenjive stvari istog roda i kakvoće; tražbine moraju biti istovrsne po predmetu činidbe, dakle obje tražbine moraju glasiti ili na novac ili na druge zamjenjive stvari istog roda i kakvoće; obje tražbine moraju biti dospjele...
Kompenzacija ne nastaje sam po sebi. Da bi kompenzacija nastala, potrebno je očitovanje volje jedne od stranaka. Takvo očitovanje daje se izjavom o kompenzaciji. Iako Zakon ne pretpostavlja automatski valjanost takve izjave njenom pisanom formom, ipak, kao i u svim trgovačkim odnosima, smatramo nužnim takvu izjavu davati u pisanoj formi. Uz postojanje pisane izjave uvijek će se lakše utvrditi je li kompenzacija nastala, na koje se tražbine i obveze odnosi i sl...

ASIGNACIJA (UPUĆIVANJE)

Asignacija je izjava jedne osobe kojom ona ovlašćuje drugu osobu da za njezin račun izvrši nešto trećoj osobi, a ovu ovlašćuje da to izvršenje primi u svoje ime. U asignaciji sudjeluju tri subjekta: osoba koja daje ovlaštenje - uputitelj (asignant), osoba koja se ovlašćuje na izvršenje - upućenik (asignat) i osoba koja se ovlašćuje na primanje izvršenja - primatelj upute (asignator).
Asignacija je jednostrani pravni posao, jer nastaje temeljem jednostrane izjave uputitelja. Ona je neformalni pravni posao, koji se, kao i uostalom i drugi trgovački poslovi, u pravilu daje u pisanoj formi. Kako asignaciju moraju prihvatiti i upućenik i primatelj upute, nema razloga da se očitovanja volje svih triju stranaka ne daju u jednom aktu, pa će se u tom slučaju izjave svih triju stranaka moći dati u formi ugovora o asignaciji. Asignacija je uputa za izvršenje i za prihvaćanje tog izvršenja, jer ona sadrži dva ovlaštenja: jedno je dano upućeniku, a drugo dano primatelju upute. Stoga se u asignaciji i formiraju tri pravna odnosa: odnos između uputitelja i upućenika; odnos između uputitelja i primatelja upute; odnos između upućenika i primatelja upute...Poslovne informacije - Poslovni forum d.o.o.

PREGLED POSEBNE POSLOVNE PONUDE

POSEBNA PONUDA ZA TVRTKE
IZRADA INTERNET STRANICA
DODATNE INTERNET USLUGE
CMS INTERNET STRANICE
PRIMJERI POSLOVNIH PLANOVA
ADRESARI - IMENICI
POSLOVNA LITERATURA
ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA
MARKETING - OGLAŠAVANJE

< >
< > >
< >
< >

TRGOVAČKO POSREDOVANJE
POSLOVNA PSIHOLOGIJA
POSLOVNO SAVJETOVANJE
KORISNI PROGRAMI
PROGRAMIRANJE
KATALOG PROIZVODA
MOGUĆNOSTI ULAGANJA
PRETRAGA - PREGLED
POSLOVNI WEB KATALOG 

  ZA PODUZETNIKE - LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH USLUGA

Internet se sve češće koristi kao izvor relevantnih i pravovremenih informacija što tvrtkama koje imaju vlastite stranice daje konkurentsku prednost. Što je tvrtka manja, to joj je Internet potrebniji. Želite li besplatno ažurirati svoju ponudu, uvoditi nove usluge ili proizvode? Želite li detaljno predstaviti Vašu ponudu? Želite li pobijediti konkurenciju da bi opstali?
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analiza tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, pruža konzultacije u svezi trgovačkog prava, poreza i drugih oblasti. Značajan segment rada su i sve internet usluge (izrada CMS web stranica, hosting...).