Poslovne usluge
  UGOVORI - PRIMJERI UGOVORA - PREGLED GOTOVIH PRIMJERA UGOVORA - ŠPRANCE UGOVORA - POSLOVNI DOPISI - OBRASCI
  CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU Web trgovina
  Ugovori
01 - UGOVORI O KUPOPRODAJI - NEKRETNINE Ugovori
02 - UGOVORI O KUPOPRODAJI - POKRETNINE Ugovori
03 - KUPOPRODAJE S POSEBNIM POGODBAMA Ugovori
04 - UGOVORI O ZAMJENI Ugovori
05 - UGOVORI O PRODAJNOM NALOGU Primjeri
06 - UGOVORI O DAROVANJU Primjeri ugovora
07 - UGOVORI O ZAJMU Šprnce ugovora
08 - UGOVORI O POSUDBI Pravo
09 - UGOVORI O ZAKUPU Trgovačko pravo
10 - UGOVORI O NAJMU Zakoni
11 - UGOVORI O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU Propisi
12 - UGOVORI O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU Gotovi primjeri
13 - UGOVORI O DJELU Narudžbe
14 - UGOVORI O RADU Ugovor o radu Dokumenti
15 - UGOVORI O GRAĐENJU Legislativa
16 - UGOVORI O ORTAŠTVU Ugovor
17 - UGOVORI O PRIJEVOZU STVARI Ugovori
18 - UGOVORI O PRIJEVOZU OSOBA Ugovori
19 - UGOVORI O LICENCIJI Ugovori
20 - UGOVORI O OSTAVI Ugovori
21 - UGOVORI O USKLADIŠTENJU Ugovori
22 - UGOVORI O NALOGU Ugovori
23 - UGOVORI O KOMISIJI Ugovori
24 - UGOVORI O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU Ugovori
25 - UGOVORI O POSREDOVANJU Ugovori
26 - UGOVORI O OTPREMI (ŠPEDICIJA) Ugovori
27 - UGOVORI O ISPITIVANJU ROBE I USLUGE Ugovori
28 - UGOVORI O ORGANIZIRANJU PUTOVANJA Ugovori
29 - POSREDNIČKI UGOVORI O PUTOVANJU Ugovori
30 - UGOVORI O ALOTMANU (UGOSTITELJSTVO) Ugovori
31 - UGOVORI O OSIGURANJU Ugovori
32 - UGOVORI - BANKA, FINANCIJSKI ODNOSI Ugovori
33 - UGOVORI O SPONZORIRANJU Ugovori
34 - UGOVORI - TURISTIČKA, PUTNIČKA AGENCIJA Ugovori
35 - UGOVORI - RENT - A - CAR Ugovori
36 - UGOVORI - NAUTIKA - CHARTER Ugovori
37 - UGOVORI - AGENCIJA ZA NEKRETNINE Ugovori
38 - UGOVORI - KNJIGOVODSTVENI URED Ugovori
39 - UGOVORI - INFORMATIČKE USLUGE Ugovori
40 - UGOVORI - TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE Ugovori
41 - UGOVORI - ZADRUGE Ugovori
42 - UGOVORI - DIONICE Ugovori
43 - UGOVORI - RAD PREKO STUDENT SERVISA Ugovori
44 - UGOVORI - ŠKOLOVANJE - TEČAJEVI Ugovori
45 - UGOVORI - MARKETING - SAVJETOVANJE Ugovori
46 - UGOVORI - MALOPRODAJA Ugovori
47 - UGOVORI - SERVIS - POPRAVAK - USLUGE Ugovori
48 - UGOVORI - GRADITELJSTVO Ugovori
49 - UGOVORI - POSLOVNA SURADNJA Ugovori
50 - UGOVORI - INTELEKTUALNE USLUGE Ugovori
51 - UGOVORI - BRAČNI / PREDBRAČNI Ugovori
52 - UGOVORI - PODJELA IMOVINE I PRAVA Ugovori
53 - UGOVORI - RAZNE OSTALE USLUGE Ugovori
54 - UGOVORI - MENADŽMENT / UPRAVLJANJE Ugovori
55 - UGOVORI - KOLEKTIVNI UGOVORI Ugovori
56 - UGOVORI NA STRANIM JEZICIMA Ugovori
57 - CESIJA, ASIGNACIJA, KOMPENZACIJA Ugovori
58 - TUŽBE, ŽALBE, OVRHA Ugovori
59 - OBRASCI Ugovori
60 - OSTALO Ugovori
CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU Prodaja ugovora Prodaja primjera ugovora
 

UGOVORI O PRODAJNOM NALOGUUgovorom o prodajnom nalogu obvezuje se nalogoprimac da određenu pokretnu stvar koju mu je predao nalogodavac proda za određenu cijenu...SADRŽAJ OVOG PAKETA SA PRIMJERIMA UGOVORA

# Opći uvjeti ugovora o nalogu za trgovanje financijskim instrumentima...

# Međusobna ugovorna prava i obveze nalogodavca i nalogoprimca...

# Odredbe ugovora koje opisuju rizik povezan s obavljanjem poslova...

# Ugovorno određenje uvjeta kod rješavanja mogućih sporova...

# Opći uvjeti ugovora o nalogu za kupnju ili prodaju...

# Ugovor o prodajnom nalogu za pokretnu stvar...

# Prodaja za određenu cijenu u određenom roku...

# Rizik slučajne propasti ili oštećenja...

# Primjeri ugovora o prodajnom nalogu...

... i drugi primjeri...

Pored samih primjera, u svaki paket su dodani i materijali radi boljeg razumijevanja, npr. zakoni, pravilnici, korisni članci, primjeri iz prakse, pregledi sudske prakse, obrasci...

 CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU UGOVORA Web trgovina

Napomena; Isporučuju se samo paketi ugovora, a ne pojedinačni ugovori.
U svakom paketu je više primjera za uređenje istih ili sličnih pravnih odnosa, te tek uvidom u više primjera, možete u konačnici sastaviti vlastiti konkretni ugovor, koji će upravo vama najbolje odgovarati. Pojedinačni primjer ne bi dao uvid u sve mogućnosti i varijante.
OPĆE INFORMACIJE O PRODAJNOM NALOGU I UGOVORNIM ODNOSIMA

PRODAJNI NALOG

Ugovorom o prodajnom nalogu obvezuje se nalogoprimac da određenu pokretnu stvar koju mu je predao nalogodavac proda za određenu cijenu u određenom roku ili da je u tom roku vrati nalogodavcu. Prodajni nalog ne može se opozvati.

Stvar predana nalogoprimcu ostaje nalogodavčeva i on snosi rizik njezine slučajne propasti ili oštećenja, ali ne može raspolagati njom dok mu ne bude vraćena.

Kad se smatra da je nalogoprimac kupio stvar; ako nalogoprimac ne proda stvar i ne preda određenu cijenu nalogodavcu do određenog roka, niti je vrati u tom roku, smatra se da je on stvar kupio, ali, njegovi vjerovnici ne mogu zaplijeniti stvar dok on ne isplati cijenu nalogodavcu.

Ugovorom o prodajnom nalogu nalogodavac se obvezuje prodati robu za određenu cijenu u određenom roku ili je u tom roku vratiti nalogodavcu. Ako to ne učini, smatra se da je on kupio robu.

Prodajni nalog kao ugovor razlikuje se od ugovora o prodaji po tome što ne nastaje samim sporazumom stranaka, nego tek predajom stvari. Budući da nema obveze na predaju stvari, prodajni nalog je u biti realni ugovor.
Pravna priroda prodajnog naloga je sporna premda se u literaturi uglavnom sistematizira kao podvrsta ugovora o prodaji. Nema dvojbe da taj ugovor postaje ugovorom o prodaji, ali tek nakon isteka roka za prodaju pošto nalogoprimac ne vrati stvar ili novac u visini utvrđene cijene nalogodavcu. Postavlja se pitanje kakav je to ugovor ako ne dođe ili dok ne dođe do promjene odnosno novacije u ugovor o prodaji.
Odgovor pravnih stručnjaka su različiti. Jedni nalaze da je to modificirana kupoprodaja, drugi da je ugovor o punomoćstvu, treći da je komisioni ugovor, četvrti da je podvrsta ugovora o nalogu.
Usprkos sličnosti i nekim zajedničkim elementima sa svakim od spomenutih ugovora, prodajni se nalog razlikuje od svih njih po nemogućnosti opoziva.
Po svojoj konstrukciji, sadržaju i svrsi prodajni je nalog najbliži prodajnoj komisiji.Iz sudske prakse:
Nije dvojbeno, a to proizlazi i iz otpremnice broj 17/92 od 5. 2. YYYY., da je tuženi robu preuzeo kamionom baš dana 5. 2. YYYY. U otpremnici nije naznačeno da se roba uzima na konsignaciju. Tužitelj je ispostavio račun za cijelu količinu robe dana 9. 2. YYYY. s naznakom da plaćanje dospijeva u roku od 30 dana od isporuke robe, tj. 5. 3. YYYY.
Dana 7. 2. YYYY. tužitelj je tuženiku dostavio deklaraciju za navedene kisele paprike i krastavce iz koje se vidi da je roba proizvedena u srpnju iste godine; nakon primitka spomenutih isprava tuženik nije pisano reagirao. Stoga se iz tih isprava, a i iz iskaza saslušanih svjedoka može se zaključiti, da su stranke izvorno zaključile ugovor o prodaji. Iz iskaza svjedoka F. H. proizlazi da je tuženi naknadno primijetio da rok trajanja
istječe u lipnju YYYY., budući da se radilo o sezonskoj robi, obavijestili su tužitelja da neće moći prodati robu do tog roka, a da je direktor tužitelja zamolio da se roba primi na konsignaciju (dakle, u podvrstu mandatno-komisijskog odnosa) i da se proda toliko robe koliko se može prodati, pa su oni ovaj prijedlog i prihvatili.
Stoga, kad bi se i prihvatili iskazi svjedoka H. N. i H.B. da je naknadno među strankama dogovorena prodaja robe po odjavi, tuženi bi u tijeku parnice morao precizirati koliku je količinu robe prodao, te tu količinu i platiti, a za navodno neprodanu i uništenu količinu robe ponuditi odgovarajuće dokaze da je roba uništena. No, tuženi u ovoj parnici nije uopće naveo koliko je robe prodano, niti je ponudio dokaz o uništenoj količini robe, a nije
pokazao ni spremnost da plati količinu robe koju je uspio prodati. Stoga valja zaključiti da se, u svakom slučaju ima smatrati da je tuženi cijelu količinu robe kupio, a u smislu odredbe članka 556. st. 1. Zakona o obveznim odnosima (preuzetog - NN 53/91, 73/91 i 3/94), koja uređuje posebni slučaj, kada nalogoprimac ne proda stvar i ne preda određenu cijenu nalogodavcu do određenog roka, niti mu je vrati u tom roku, smatra se da je on stvar kupio, a to je baš ovdje bio slučaj.
VTS RH, Pž-955/95

Nalogoprimac koji do određenog roka ne vrati robu nalogodavcu smatra se kupcem te robe i dužan je platiti nalogodavcu kupovnu cijenu.

Iz sudske prakse:
Iz činjeničnog opisa poslovnog odnosa među strankama (kao i iz isprava u spisu) proizlazi da su stranke sklopile ugovor o prodajnom nalogu. Tim ugovorom obvezuje se nalogoprimac da određenu pokretnu stvar koju je predao nalogodavac proda za određenu cijenu u određenom roku ili da je u tom roku vrati nalogodavcu, kako je to propisano u čl. 554. st. 1. Zakona o obveznim odnosima (ZOO). Ako nalogoprimac ne proda stvairi i ne preda određenu cijenu nalogodavcu do određenog roka, niti je vrati u tom roku, smatrat će se da je stvar kupio (članak 556. st. 1. ZOO).
Pogrešno stoga tuženik smatra da tužitelj ima pravo zahtijevati samo povrat robe. Tuženik je trebao sam vratiti robu, ako je nije prodao, a ako to nije učinio, postao je kupac i dužan je platiti kupovnu cijenu.
Međutim, svu robu koja je navedena u računima obuhvaćenim tužbom, tuženik je prodao i o tome izvijestio tužitelja. Tužitelj je dostavio isprave koje je sastavio tuženik koje je nazvao "odjava konsignacije". Sve te isprave sastavio je tuženik, potpisao i ovjerio svojim pečatom. U njima je opisao detaljno svu robu koju je prodao iz konsignacijskog skladišta u navedenim periodima vremena, a usporedbom tako opisane robe i one
opisane u tužiteljevim računima proizlazi da se radi o istoj robi. Prema tome, tuženik je po nalogu tužitelja prodao njegovu (tužiteljevu robu), a i ne tvrdi da je postupio prema čl. 556. st. 1. ZOO i predao mu postignutu cijenu.
VTS RH, Pž-2729/97 

  ZA PODUZETNIKE - LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH USLUGA

Internet se sve češće koristi kao izvor relevantnih i pravovremenih informacija što tvrtkama koje imaju vlastite stranice daje konkurentsku prednost. Što je tvrtka manja, to joj je Internet potrebniji. Želite li besplatno ažurirati svoju ponudu, uvoditi nove usluge ili proizvode? Želite li detaljno predstaviti Vašu ponudu? Želite li pobijediti konkurenciju da bi opstali?
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analiza tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, pruža konzultacije u svezi trgovačkog prava, poreza i drugih oblasti. Značajan segment rada su i sve internet usluge (izrada CMS web stranica, hosting...).