Poslovne usluge
  UGOVORI - PRIMJERI UGOVORA - PREGLED GOTOVIH PRIMJERA UGOVORA - ŠPRANCE UGOVORA - POSLOVNI DOPISI - OBRASCI
  CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU Web trgovina
  Ugovori
01 - UGOVORI O KUPOPRODAJI - NEKRETNINE Ugovori
02 - UGOVORI O KUPOPRODAJI - POKRETNINE Ugovori
03 - KUPOPRODAJE S POSEBNIM POGODBAMA Ugovori
04 - UGOVORI O ZAMJENI Ugovori
05 - UGOVORI O PRODAJNOM NALOGU Primjeri
06 - UGOVORI O DAROVANJU Primjeri ugovora
07 - UGOVORI O ZAJMU Šprnce ugovora
08 - UGOVORI O POSUDBI Pravo
09 - UGOVORI O ZAKUPU Trgovačko pravo
10 - UGOVORI O NAJMU Zakoni
11 - UGOVORI O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU Propisi
12 - UGOVORI O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU Gotovi primjeri
13 - UGOVORI O DJELU Narudžbe
14 - UGOVORI O RADU Ugovor o radu Dokumenti
15 - UGOVORI O GRAĐENJU Legislativa
16 - UGOVORI O ORTAŠTVU Ugovor
17 - UGOVORI O PRIJEVOZU STVARI Ugovori
18 - UGOVORI O PRIJEVOZU OSOBA Ugovori
19 - UGOVORI O LICENCIJI Ugovori
20 - UGOVORI O OSTAVI Ugovori
21 - UGOVORI O USKLADIŠTENJU Ugovori
22 - UGOVORI O NALOGU Ugovori
23 - UGOVORI O KOMISIJI Ugovori
24 - UGOVORI O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU Ugovori
25 - UGOVORI O POSREDOVANJU Ugovori
26 - UGOVORI O OTPREMI (ŠPEDICIJA) Ugovori
27 - UGOVORI O ISPITIVANJU ROBE I USLUGE Ugovori
28 - UGOVORI O ORGANIZIRANJU PUTOVANJA Ugovori
29 - POSREDNIČKI UGOVORI O PUTOVANJU Ugovori
30 - UGOVORI O ALOTMANU (UGOSTITELJSTVO) Ugovori
31 - UGOVORI O OSIGURANJU Ugovori
32 - UGOVORI - BANKA, FINANCIJSKI ODNOSI Ugovori
33 - UGOVORI O SPONZORIRANJU Ugovori
34 - UGOVORI - TURISTIČKA, PUTNIČKA AGENCIJA Ugovori
35 - UGOVORI - RENT - A - CAR Ugovori
36 - UGOVORI - NAUTIKA - CHARTER Ugovori
37 - UGOVORI - AGENCIJA ZA NEKRETNINE Ugovori
38 - UGOVORI - KNJIGOVODSTVENI URED Ugovori
39 - UGOVORI - INFORMATIČKE USLUGE Ugovori
40 - UGOVORI - TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE Ugovori
41 - UGOVORI - ZADRUGE Ugovori
42 - UGOVORI - DIONICE Ugovori
43 - UGOVORI - RAD PREKO STUDENT SERVISA Ugovori
44 - UGOVORI - ŠKOLOVANJE - TEČAJEVI Ugovori
45 - UGOVORI - MARKETING - SAVJETOVANJE Ugovori
46 - UGOVORI - MALOPRODAJA Ugovori
47 - UGOVORI - SERVIS - POPRAVAK - USLUGE Ugovori
48 - UGOVORI - GRADITELJSTVO Ugovori
49 - UGOVORI - POSLOVNA SURADNJA Ugovori
50 - UGOVORI - INTELEKTUALNE USLUGE Ugovori
51 - UGOVORI - BRAČNI / PREDBRAČNI Ugovori
52 - UGOVORI - PODJELA IMOVINE I PRAVA Ugovori
53 - UGOVORI - RAZNE OSTALE USLUGE Ugovori
54 - UGOVORI - MENADŽMENT / UPRAVLJANJE Ugovori
55 - UGOVORI - KOLEKTIVNI UGOVORI Ugovori
56 - UGOVORI NA STRANIM JEZICIMA Ugovori
57 - CESIJA, ASIGNACIJA, KOMPENZACIJA Ugovori
58 - TUŽBE, ŽALBE, OVRHA Ugovori
59 - OBRASCI Ugovori
60 - OSTALO Ugovori
CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU Prodaja ugovora Prodaja primjera ugovora
 

UGOVORI O ZAMJENIUgovor o zamjeni zemljišta, ugovor o zamjeni nekretnina, ugovor o zamjeni vozila, ugovor o zamjeni stanova, ugovor o zamjeni kuće i druge zamjeneSADRŽAJ OVOG PAKETA SA PRIMJERIMA UGOVORA

# Primjeri ugovora o zamjeni stana, garsonjere, poslovnog prostora, kuće...

# Primjeri ugovora o prijenosu nekretnina kao i upisu u zemljišne knjige...

# Primjeri ustupanja i prepuštanja u isključivo vlasništvo i posjed...

# Primjeri da se čestice iz jednog zk uloška ispišu i upišu u drugi...

# Šprance ugovora kojima ugovorne strane zamjenjuju stvari...

# Primjeri ugovora za zamjenu strojeva, opreme, alata, robe...

# Zamjena motornih vozila, npr. automobila, motora, kamiona...

# Primjeri odredbi kojima se reguliraju troškovi zamjene, takse...

# Primjeri kako se regulira postojanje nedostataka ili sporova...

# Odredbe iz zakona kojima se regulira zamjena stvari ili prava...

# Primjeri iz prakse, pregled literature i linkova, korisni članci...

# Paket primjera se kontinuirano nadopunjuje novim primjerima...

... i drugi primjeri...

Pored samih primjera, u svaki paket su dodani i materijali radi boljeg razumijevanja, npr. zakoni, pravilnici, korisni članci, primjeri iz prakse, pregledi sudske prakse, obrasci...

 CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU UGOVORA Web trgovina

Napomena; Isporučuju se samo paketi ugovora, a ne pojedinačni ugovori.
U svakom paketu je više primjera za uređenje istih ili sličnih pravnih odnosa, te tek uvidom u više primjera, možete u konačnici sastaviti vlastiti konkretni ugovor, koji će upravo vama najbolje odgovarati. Pojedinačni primjer ne bi dao uvid u sve mogućnosti i varijante.
OPĆE INFORMACIJE O UGOVORU O ZAMJENI I UGOVORNIM ODNOSIMA

Ugovorom o zamjeni svaki se ugovaratelj obvezuje prema svom suugovaratelju predati mu stvar u vlasništvo. Objekt zamjene mogu biti i prenosiva prava.
Dakle, zamjene se mogu odnositi na sve, a ne samo na nekretnine ili vozila.

Svaki ugovaratelj (potpisnik ugovora) se obvezuje predati drugoj strani određenu stvar u vlasništvo (čl. 474. ZOO).
Karakteristike ugovora o zamjeni su da je to:
- konsenzualan ugovor,
- dvostrano obvezan ugovor,
- neformalan ugovor (osim ako se za neke zamjene traži posebna forma).
Obje ugovorne strane obavljaju činidbu koju kod ugovora o prodaji obavlja prodavatelj (predaja stvari / prijenos prava).
Temeljem ugovora o zamjeni za svakog ugovaratelja nastaju prava i obveze koje iz ugovora o prodaji nastaju za prodavatelja (članak 475. ZOO)

Glavna obveza:
 - predaja stvari u vrijeme i na mjestu predviđenom ugovorom i
 - odgovornost za materijalne i pravne nedostatke stvari.


Zamjena nekretnina (stanova, kuća, zemljišta i dr.) je vrlo česta u praksi. Ona se mora riješiti ugovorom, jer je on osnova za reguliranje poreznih obveza, te prijenos vlasništva zamijenjenih nekretnina u zemljišnim knjigama.

Člankom 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00 i 153/02) propisano je da je predmet oporezivanja porezom na promet nekretnina promet nekretnina, dok se prometom nekretnina smatra svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj bez obzira na to stječe li se vlasništvo nekretnine uz naplatu ili bez naplate. Stjecanjem nekretnina, smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba.

Obveznik poreza na promet nekretnine pri zamjeni nekretnina je svaki sudionik u zamjeni, i to svaki sudionik za vrijednost nekretnine koju stječe.

Osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Pod tržišnom vrijednosti nekretnine smatra se cijena nekretnine koja se postiže ili može postići na tržištu u trenutku njezina stjecanja.Nadležna ispostava Porezne uprave utvrđuje vrijednost nekretnine na temelju isprava o stjecanju, odnosno ugovora o kupoprodaji ili ugovora o darovanju, sudske presude, odluke tijela državne uprave, te sličnih isprava. Ako promet nekretnina nije prijavljen prema tržišnoj vrijednosti Porezna uprava ovlaštena je procjenom utvrditi tržišnu vrijednost nekretnine.


Zanimljivosti:

Koncept zamjene stanova i kuća između turista već je dugo vremena prisutan u svijetu turizma i funkcionira odlično i sve je popularniji. U Velikoj Britaniji sada je ista ideja primijenjena i na automobile. Novi koncept zamjene razvijen je na poticaj Britanske turističke zajednice u svrhu privlačenja turista u Veliku Britaniju. Ako netko iz Velike Britanije putuje primjerice u Francusku, a ne koristi automobil kao sredstvo putovanja, sada ima mogućnost zamijeniti se za automobil s nekim iz Francuske tko putuje u Veliku Britaniju. Dovoljno je da u najbližoj agenciji za zamjene prijavi datume polaska i povratka, mjesto u koje putuje i podatke o svojem automobilu koji daje na korištenje agenciji u tom razdoblju. 

  ZA PODUZETNIKE - LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH USLUGA

Internet se sve češće koristi kao izvor relevantnih i pravovremenih informacija što tvrtkama koje imaju vlastite stranice daje konkurentsku prednost. Što je tvrtka manja, to joj je Internet potrebniji. Želite li besplatno ažurirati svoju ponudu, uvoditi nove usluge ili proizvode? Želite li detaljno predstaviti Vašu ponudu? Želite li pobijediti konkurenciju da bi opstali?
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analiza tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, pruža konzultacije u svezi trgovačkog prava, poreza i drugih oblasti. Značajan segment rada su i sve internet usluge (izrada CMS web stranica, hosting...).