Poslovne usluge
  UGOVORI - PRIMJERI UGOVORA - PREGLED GOTOVIH PRIMJERA UGOVORA - ŠPRANCE UGOVORA - POSLOVNI DOPISI - OBRASCI
  CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU Web trgovina
  Ugovori
01 - UGOVORI O KUPOPRODAJI - NEKRETNINE Ugovori
02 - UGOVORI O KUPOPRODAJI - POKRETNINE Ugovori
03 - KUPOPRODAJE S POSEBNIM POGODBAMA Ugovori
04 - UGOVORI O ZAMJENI Ugovori
05 - UGOVORI O PRODAJNOM NALOGU Primjeri
06 - UGOVORI O DAROVANJU Primjeri ugovora
07 - UGOVORI O ZAJMU Šprnce ugovora
08 - UGOVORI O POSUDBI Pravo
09 - UGOVORI O ZAKUPU Trgovačko pravo
10 - UGOVORI O NAJMU Zakoni
11 - UGOVORI O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU Propisi
12 - UGOVORI O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU Gotovi primjeri
13 - UGOVORI O DJELU Narudžbe
14 - UGOVORI O RADU Ugovor o radu Dokumenti
15 - UGOVORI O GRAĐENJU Legislativa
16 - UGOVORI O ORTAŠTVU Ugovor
17 - UGOVORI O PRIJEVOZU STVARI Ugovori
18 - UGOVORI O PRIJEVOZU OSOBA Ugovori
19 - UGOVORI O LICENCIJI Ugovori
20 - UGOVORI O OSTAVI Ugovori
21 - UGOVORI O USKLADIŠTENJU Ugovori
22 - UGOVORI O NALOGU Ugovori
23 - UGOVORI O KOMISIJI Ugovori
24 - UGOVORI O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU Ugovori
25 - UGOVORI O POSREDOVANJU Ugovori
26 - UGOVORI O OTPREMI (ŠPEDICIJA) Ugovori
27 - UGOVORI O ISPITIVANJU ROBE I USLUGE Ugovori
28 - UGOVORI O ORGANIZIRANJU PUTOVANJA Ugovori
29 - POSREDNIČKI UGOVORI O PUTOVANJU Ugovori
30 - UGOVORI O ALOTMANU (UGOSTITELJSTVO) Ugovori
31 - UGOVORI O OSIGURANJU Ugovori
32 - UGOVORI - BANKA, FINANCIJSKI ODNOSI Ugovori
33 - UGOVORI O SPONZORIRANJU Ugovori
34 - UGOVORI - TURISTIČKA, PUTNIČKA AGENCIJA Ugovori
35 - UGOVORI - RENT - A - CAR Ugovori
36 - UGOVORI - NAUTIKA - CHARTER Ugovori
37 - UGOVORI - AGENCIJA ZA NEKRETNINE Ugovori
38 - UGOVORI - KNJIGOVODSTVENI URED Ugovori
39 - UGOVORI - INFORMATIČKE USLUGE Ugovori
40 - UGOVORI - TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE Ugovori
41 - UGOVORI - ZADRUGE Ugovori
42 - UGOVORI - DIONICE Ugovori
43 - UGOVORI - RAD PREKO STUDENT SERVISA Ugovori
44 - UGOVORI - ŠKOLOVANJE - TEČAJEVI Ugovori
45 - UGOVORI - MARKETING - SAVJETOVANJE Ugovori
46 - UGOVORI - MALOPRODAJA Ugovori
47 - UGOVORI - SERVIS - POPRAVAK - USLUGE Ugovori
48 - UGOVORI - GRADITELJSTVO Ugovori
49 - UGOVORI - POSLOVNA SURADNJA Ugovori
50 - UGOVORI - INTELEKTUALNE USLUGE Ugovori
51 - UGOVORI - BRAČNI / PREDBRAČNI Ugovori
52 - UGOVORI - PODJELA IMOVINE I PRAVA Ugovori
53 - UGOVORI - RAZNE OSTALE USLUGE Ugovori
54 - UGOVORI - MENADŽMENT / UPRAVLJANJE Ugovori
55 - UGOVORI - KOLEKTIVNI UGOVORI Ugovori
56 - UGOVORI NA STRANIM JEZICIMA Ugovori
57 - CESIJA, ASIGNACIJA, KOMPENZACIJA Ugovori
58 - TUŽBE, ŽALBE, OVRHA Ugovori
59 - OBRASCI Ugovori
60 - OSTALO Ugovori
CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU Prodaja ugovora Prodaja primjera ugovora
 

UGOVORI O LICENCIJILicencija ili licenca kao pravo iskorištavanja predmeta licencijeSADRŽAJ OVOG PAKETA SA PRIMJERIMA UGOVORA O LICENCIJI

# Primjeri ugovora o franšizi, predlošci za ugovaranje franšize

# Primjeri ugovora o licenci softvera, licence za korištenje softvera

# Predlošci za odricanje od odgovornosti za štete bilo koje vrste

# Ugovaranje licencnih prava, zaštita nositelja prava i korisnika

# Europski etički kodeks franšiznog poslovanja, osnovna načela

... i drugi primjeri...

Pored samih primjera, u svaki paket su dodani i materijali radi boljeg razumijevanja, npr. zakoni, pravilnici, korisni članci, primjeri iz prakse, pregledi sudske prakse, obrasci...

 CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU UGOVORA Web trgovina

Napomena; Isporučuju se samo paketi ugovora, a ne pojedinačni ugovori.
U svakom paketu je više primjera za uređenje istih ili sličnih pravnih odnosa, te tek uvidom u više primjera, možete u konačnici sastaviti vlastiti konkretni ugovor, koji će upravo vama najbolje odgovarati. Pojedinačni primjer ne bi dao uvid u sve mogućnosti i varijante.
OPĆE INFORMACIJE O LICENCIJI (LICENCI) I UGOVORNIM ODNOSIMA

Licencija ili licenca je pravo iskorištavanja predmeta licencije tijekom određenog vremena. Do licencije dolazi ukoliko nositelj prava odluči ugovorom o licenciji u cijelosti ili djelomično prenijeti pravo upotrebe predmeta licence na drugog vlasnika. Predmet ugovora o licenciji mogu biti modeli, izumi, ideje, patenti, uzorci, znanje, robne marke i zaštitni znakovi.

Kupac licencije može zasnivati daljnji razvoj svog poslovanja na tehničkim, tehnološkim, organizacijskim, menadžerskim i inim iskustvima, znanjima i vještinama tržišno etabliranih poslova prodavatelja licencije. Na taj način kupac licencije smanjuje moguće rizike. Ugovor o licenciji uvijek se zaključuje u pisanom obliku.

Od vrsta licencija razlikujemo: ugovornu, prisilnu te zakonsku licenciju.

Ugovorna licencija može biti isključiva ili neisključiva te prostorno ograničena ili prostorno neograničena.
Neisključiva licencija je licencija kojom je stjecatelj licencije stekao pravo iskorištavanja patenta, pri čemu je davalac licencije zadržao pravo bilo sam iskorištavati patent ili to pravo ustupiti trećoj osobi ili osobama.
Isključiva licencija mora biti izričito ugovorena, a davatelj licencije u tom slučaju ne može ni u kojem obliku sam iskorištavati predmet licencije, niti njegove pojedine dijelove, niti to povjeriti nekome drugom u granicama prostornog važenja licencije.
Prostorna ograničenost licencije može se ugovoriti ako to nije protivno Ustavu i hrvatskim zakonima. Ako se ništa ne ugovori, licencija se smatra prostorno neograničenom.

Podlicencija omogućuje korisniku licencije da uz naknadu ustupi pravo dotične licencije i drugim korisnicima. Stjecatelj neisključive licencije za osnivanje podlicencije treba pristanak davatelja licencije, dok stjecatelju isključive licencije takav pristanak ne treba.

Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa propisuje uvjete licencije,
obrazac licencije i izvoda licencije za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, potvrde i izvoda potvrde o prijavi prijevoza za vlastite potrebe te ustroj, način vođenja i korištenja evidencije o izdanim licencijama i potvrdama o prijavi prijevoza za vlastite potrebe.

Licence često izdaju i privatne tvrtke radi davanja prava na korištenje njihovih proizvoda (npr. računalni programi), ili za obavljanje nekog posla i nastupanje u ime tih tvrtki (npr. licencirani broker, licencirani programer, licencirani savjetnik...).

Nositelj prava intelektualnog vlasništva, kao davatelj licence daje odobrenje (licencu) za eksploataciju svog prava, a osoba koje prima odobrenje (stjecatelj licence) je obavezno da za isti predmet ustupanja, plati ugovorenu naknadu.
Odredbe o predmetu licencnog ugovora, identificiraju prava intelektualnog vlasništva koja se licenciraju, vlasništvo odnosno nositelja prava, proizvod koji će se proizvoditi – ukoliko se radi o materijalnom obliku korištenja, odnosno nadležno pravo, koji će se primenjivati i sl.

Glavna obaveza davatelja licence je da izda licencu za svoje pravo, sa modalitetima koje poznaje Zakon o autorskom i srodnim pravima, ali i upućujući propis, Zakon o obveznim odnosima (isključiva, neisključiva, prostorno, vremenski, predmetno ograničena licenca).
Obaveza stjecatelja licence je platiti naknadu ili drugi oblik nadoknade davatelju licence. Naknade mogu imati oblik jednokratnog plaćanja, ili periodičnih plaćanja, u obrocima, gde su naknade fiksirane ili zasnovane na određenim kriterijima, kao što su opseg prodaje prozvoda, postotak vrijednosti, itd.).

Programska licenca je sporazum kojim dobivate pravo korištenja pojedinog softvera za računala. Kupnjom softverske licence ne kupujete vlasništvo nad licenciranim programom. Prednost je softverske licence razjašnjavanje kupčevih i dobavljačevih prava.

Ukoliko prodajte bilo koji proizvod (ne samo računalni program) uvijek možete odrediti i propisati licencu za korištenje tog proizvoda, kako ne bi bili suočeni da korisnici (kupci) tih proizvoda od vas traže i veća prava nego koja ste namjeravali dodjeliti, kako ne bi od vas tražili naknadu štete i slično.


 

  ZA PODUZETNIKE - LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH USLUGA

Internet se sve češće koristi kao izvor relevantnih i pravovremenih informacija što tvrtkama koje imaju vlastite stranice daje konkurentsku prednost. Što je tvrtka manja, to joj je Internet potrebniji. Želite li besplatno ažurirati svoju ponudu, uvoditi nove usluge ili proizvode? Želite li detaljno predstaviti Vašu ponudu? Želite li pobijediti konkurenciju da bi opstali?
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analiza tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, pruža konzultacije u svezi trgovačkog prava, poreza i drugih oblasti. Značajan segment rada su i sve internet usluge (izrada CMS web stranica, hosting...).