Poslovne usluge
  UGOVORI - PRIMJERI UGOVORA - PREGLED GOTOVIH PRIMJERA UGOVORA - ŠPRANCE UGOVORA - POSLOVNI DOPISI - OBRASCI
  CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU Web trgovina
  Ugovori
01 - UGOVORI O KUPOPRODAJI - NEKRETNINE Ugovori
02 - UGOVORI O KUPOPRODAJI - POKRETNINE Ugovori
03 - KUPOPRODAJE S POSEBNIM POGODBAMA Ugovori
04 - UGOVORI O ZAMJENI Ugovori
05 - UGOVORI O PRODAJNOM NALOGU Primjeri
06 - UGOVORI O DAROVANJU Primjeri ugovora
07 - UGOVORI O ZAJMU Šprnce ugovora
08 - UGOVORI O POSUDBI Pravo
09 - UGOVORI O ZAKUPU Trgovačko pravo
10 - UGOVORI O NAJMU Zakoni
11 - UGOVORI O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU Propisi
12 - UGOVORI O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU Gotovi primjeri
13 - UGOVORI O DJELU Narudžbe
14 - UGOVORI O RADU Ugovor o radu Dokumenti
15 - UGOVORI O GRAĐENJU Legislativa
16 - UGOVORI O ORTAŠTVU Ugovor
17 - UGOVORI O PRIJEVOZU STVARI Ugovori
18 - UGOVORI O PRIJEVOZU OSOBA Ugovori
19 - UGOVORI O LICENCIJI Ugovori
20 - UGOVORI O OSTAVI Ugovori
21 - UGOVORI O USKLADIŠTENJU Ugovori
22 - UGOVORI O NALOGU Ugovori
23 - UGOVORI O KOMISIJI Ugovori
24 - UGOVORI O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU Ugovori
25 - UGOVORI O POSREDOVANJU Ugovori
26 - UGOVORI O OTPREMI (ŠPEDICIJA) Ugovori
27 - UGOVORI O ISPITIVANJU ROBE I USLUGE Ugovori
28 - UGOVORI O ORGANIZIRANJU PUTOVANJA Ugovori
29 - POSREDNIČKI UGOVORI O PUTOVANJU Ugovori
30 - UGOVORI O ALOTMANU (UGOSTITELJSTVO) Ugovori
31 - UGOVORI O OSIGURANJU Ugovori
32 - UGOVORI - BANKA, FINANCIJSKI ODNOSI Ugovori
33 - UGOVORI O SPONZORIRANJU Ugovori
34 - UGOVORI - TURISTIČKA, PUTNIČKA AGENCIJA Ugovori
35 - UGOVORI - RENT - A - CAR Ugovori
36 - UGOVORI - NAUTIKA - CHARTER Ugovori
37 - UGOVORI - AGENCIJA ZA NEKRETNINE Ugovori
38 - UGOVORI - KNJIGOVODSTVENI URED Ugovori
39 - UGOVORI - INFORMATIČKE USLUGE Ugovori
40 - UGOVORI - TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE Ugovori
41 - UGOVORI - ZADRUGE Ugovori
42 - UGOVORI - DIONICE Ugovori
43 - UGOVORI - RAD PREKO STUDENT SERVISA Ugovori
44 - UGOVORI - ŠKOLOVANJE - TEČAJEVI Ugovori
45 - UGOVORI - MARKETING - SAVJETOVANJE Ugovori
46 - UGOVORI - MALOPRODAJA Ugovori
47 - UGOVORI - SERVIS - POPRAVAK - USLUGE Ugovori
48 - UGOVORI - GRADITELJSTVO Ugovori
49 - UGOVORI - POSLOVNA SURADNJA Ugovori
50 - UGOVORI - INTELEKTUALNE USLUGE Ugovori
51 - UGOVORI - BRAČNI / PREDBRAČNI Ugovori
52 - UGOVORI - PODJELA IMOVINE I PRAVA Ugovori
53 - UGOVORI - RAZNE OSTALE USLUGE Ugovori
54 - UGOVORI - MENADŽMENT / UPRAVLJANJE Ugovori
55 - UGOVORI - KOLEKTIVNI UGOVORI Ugovori
56 - UGOVORI NA STRANIM JEZICIMA Ugovori
57 - CESIJA, ASIGNACIJA, KOMPENZACIJA Ugovori
58 - TUŽBE, ŽALBE, OVRHA Ugovori
59 - OBRASCI Ugovori
60 - OSTALO Ugovori
CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU Prodaja ugovora Prodaja primjera ugovora
 

UGOVORI O POSREDOVANJUPrimjeri ugovora o posredovanju, pregled zakonske regulative o posredovanjuSADRŽAJ OVOG PAKETA SA GOTOVIM PRIMJERIMA UGOVORA O POSREDOVANJU

# Primjeri za ugovor o posredovanju, ugovaranje posredničkih poslova

# Primjeri ugovora između nalogodavca i posrednika za različite poslove

# Ugovori gdje se obvezuje posrednik dovesti nove klijente za proviziju

# Primjeri ugovora koji se zaključuju na određeno ili neodređeno vrijeme

# Predlošci ugovora gdje posrednik traži kupce za robu ili usluge

# Ugovor o posredovanju pri prodaji, kupnji, zamjeni, iznajmljivanju...

# Ugovori za posredovanje u pronalaženju investitora, ulagača...

# Primjeri ugovora o posredovanju pri preuzimanju poslovnih udjela...

# Primjeri ugovora o isključivom (generalnom) posredovanju...

... i drugi primjeri...

Pored samih primjera, u svaki paket su dodani i materijali radi boljeg razumijevanja, npr. zakoni, pravilnici, korisni članci, primjeri iz prakse, pregledi sudske prakse, obrasci...

 CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU UGOVORA Web trgovina

Napomena; Isporučuju se samo paketi ugovora, a ne pojedinačni ugovori.
U svakom paketu je više primjera za uređenje istih ili sličnih pravnih odnosa, te tek uvidom u više primjera, možete u konačnici sastaviti vlastiti konkretni ugovor, koji će upravo vama najbolje odgovarati. Pojedinačni primjer ne bi dao uvid u sve mogućnosti i varijante.
OPĆE INFORMACIJE O OVOJ VRSTI UGOVORA I SLIČNIM UGOVORIMA

UGOVOR O POSREDOVANJU

Članak 835. Zakona o obveznim odnosima:
Ugovorom o posredovanju obvezuje se posrednik dovesti u vezu s nalogodavcem osobu koja bi s njim pregovarala o sklapanju ugovora, a nalogodavac se obvezuje isplatiti mu određenu proviziju, ako ugovor bude sklopljen.

Od UGOVORA O POSREDOVANJU treba razlikovati UGOVOR O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU (POSREDOVANJU), članak 804. Zakona o obveznim odnosima, gdje se kaže: Ugovorom o trgovinskom zastupanju obvezuje se zastupnik da će za vrijeme trajanja ugovora pregovarati s trećim osobama o sklapanju ugovora u ime i za račun nalogodavca te da će, ako je tako ugovoreno, i sklapati ugovore s trećim osobama u ime i za račun nalogodavca, a nalogodavac se obvezuje da će zastupniku za svaki ugovor kojega je on sklopio ili koji je sklopljen njegovim djelovanjem platiti određenu proviziju.


UGOVOR O POSREDOVANJU PREMA NOVOM ZAKONU O OBVEZNIM ODNOSIMA

Ugovorom o posredovanju obvezuje se posrednik dovesti u vezu s nalogodavcem osobu koja bi s njim pregovarala o sklapanju ugovora, a nalogodavac se obvezuje isplatiti mu određenu proviziju, ako ugovor bude sklopljen.
Pojam ugovora o posredovanju, izložen u čl. 835., u središte posrednikovih obveza prema nalogodavatelju stavlja njegovu obvezu da dovede «u vezu s nalogodavcem osobu koja bi s njim pregovarala o sklapanju ugovora», iz čega bi mogli proisteći pogrešni zaključci da je dovođenje treće osobe u vezu s nalogodavateljem glavna obveza posrednika, te da je tim dovođenjem u vezu posrednik ispunio svoje obveze.
Posrednikove obveze ne moraju prestati u tom trenutku, jer on može biti dužan i posredovati u pregovorima (čl. 840. st. 2.), a dužan je i o sklopljenom ugovoru izdati izvadak iz posredničkog dnevnika (čl. 843.).
Ako se kao glavna obveza uzme ona obveza čijim ispunjenjem jedna ugovorna strana stječe pravo odnosno zahtjev za ispunjenje protučinidbe druge ugovorne strane – onda kao glavnu obvezu posrednika treba uzeti postizanje da nalogodavatelj i treći međusobno sklope ugovor, jer pravo odnosno zahtjev za ispunjenje nalogodavateljeve činidbe (isplatu provizije), posrednik ne stječe ni u trenutku kad nalogodavatelja dovede u vezu s trećim, niti u trenutku kad oni pregovaraju o sklapanju ugovora, nego tek u trenutku kad nalogodavatelj i treći sklope ugovor, tj. prema tekstu odredbe «ako ugovor bude sklopljen» (čl. 845. st. 1.).
No nalogodavatelj i posrednik mogu ugovoriti posrednikovo stjecanje prava na proviziju neovisno o poslijednjem (čl. 836.), pa tad njegovo pravo na proviziju neće ovisiti o njegovu uspjehu (sklapanju ugovora između nalogodavatelja i trećeg) nego samo o njegovu radu odnosno ispunjenju obveza da traži priliku za sklapanje ugovora i nastoji pronaći trećeg s kojim bi nalogodavatelj sklopio ugovor (čl. 840.).
Imajući sve ovo u vidu ugovor o posredovanju treba definirati elastično, kao ugovor kojim se posrednik obvezuje nalogodavatelju da će nastojati pronaći treću osobu i nalogodavatelja s tom osobom dovesti u vezu (a ne obratno) radi sklapanja ugovora naznačenog u ugovoru o posredovanju odnosno u posrednikovu nalogu, a nalogodavatelj - i kad to nije ugovoreno (čl. 844. st. 1.) – preuzima obvezu plaćanja provizije, koja nastaje u trenutku kad s trećim sklopi ugovor, osim ako je drukčije ugovoreno ugovorom o posredovanju.

Ugovor pri čijem sklapanju posrednik posreduje. Iako čl. 835. o ugovoru koji bi sklopili nalogodavatelj i treći, govori u jednini, podrazumijeva se mogućnost da se radi i o više ugovora, ali onda kad bi se radilo o jednoj ili više vrsta ugovora pri čijem bi sklapanju posrednik posredovao tijekom određenog vremena i na određenom području, postavilo bi se pitanje radi li se o ugovoru o posredovanju ili o ugovoru o trgovačkom zastupanju.

Ugovor ili ugovori pri čijem će sklapanju posrednik posredovati, ugovorom o posredovanju svakako trebaju biti naznačeni odnosno opisani u mjeri u kojoj je to potrebno da bi ga ili ih se moglo identificirati i konkretnije odrediti posrednikove obveze. Istovremeno ne bi se moglo zauzeti stajalište da taj ugovor ili ugovori ugovorom o posredovanju treba ili trebaju biti čvrsto i potpuno definirani, jer objektivna nemogućnost toga proizlazi iz okolnosti što će nalogodavatelj i treći uz sudjelovanje posrednika tek pregovarati o sklapanju ugovora, pa tek tada mogu biti definirani njegovi bitni sastojci.

Glede vrste ugovora za čije sklapanje će posrednik posredovati, nema ograničenja, pa se ugovorom o posredovanju posrednik može obvezati da će posredovati za sklapanje bilo koje vrste odnosno tipa imenovanog ili neimenovanog ugovora.
Ugovor ili ugovori pri čijem će sklapanju posrednik posredovati pokazuju se kao bitni sastojak posredničkog ugovora, koji strane moraju odrediti pri sklapanju ugovora o posredovanju.

Nasuprot obvezama posrednika – već u pojmu ugovora o posredovanju - stoji temeljna obveza nalogodavatelja da posredniku plati proviziju, ako bude sklopljen ugovor između nalogodavatelja i trećeg s kojim ga je posrednik doveo u vezu. Provizija se stoga pokazuje kao drugi bitni sastojak posredničkog ugovora. No kako posrednik ima pravo na naknadu i kad nije ugovorena (čl. 844. st. 1.), izostanak ugovorne odredbe o proviziji neće dovesti do nevaljanosti ugovora, nego će on biti sklopljen čim su se nalogodavatelj i posrednik suglasili o ugovoru pri čijem će sklapanju posrednik posredovati i o samom posredovanju. Stoga se proviziju ne može uzeti kao takav bitni sastojak o kojem bi se nalogodavatelj i posrednik morali suglasiti pri sklapanju posredničkog ugovora, nego kao bitni sastojak prisutan u ugovoru i kad nije ugovoren.

Ugovor o posredovanju i posredovanje kao gospodarska djelatnost. Pojam ugovora o posredovanju u hrvatskom pravu nije ograničen na ugovore ili subjekte građanskog ili trgovačkog prava, nego obuhvaća i prilagođen je i jednim i drugim.
Glede svojstava osoba koje u stvarnosti sklapaju ugovore o posredovanju, treba istaći kako će se u ulozi posrednika često naći osobe koje se posredovanjem bave kao vlastitim zanimanjem tj. trgovci koji u svoje ime i za svoj račun obrtimice obavljaju posredovanja između svojih nalogodavatelja i trećih osoba kao svoju gospodarsku djelatnost. Posredovanje kao gospodarska djelatnost dovođenja budućih suugovaratelja u vezu, i profesionalni posrednici, trgovci koji se njome bave, u povijesti su se pojavili već s razvitkom robnog prometa. Kao profesionaci, oni poznaju i kontinuirano prate stanje na tržištu, sudionike i njihov bonitet i slično u različitim gospodarskim granama.

Profesionalni posrednici najčešće se bave posredovanjem u vezi s određenim djelatnostima odnosno u pojedinim gospodarskim granama, a kao primjeri mogu se navesti trgovci koji se bave posredovanjem u prometu nekretnina ili pri sklapanju ugovora o osiguranju.

U vezi s posredovanjem kao gospodarskom djelatnošću važno je uočiti kako se pojam «posredovanje» ponekad rabi u značajno širem smislu no što je dovođenje u vezu nalogodavatelja i trećeg. Tako čitavo područje «J» Nacionalne klasifikacije djelatnosti nosi naslov «financijsko posredovanje» a obuhvaća npr. bankarske djelatnosti i djelatnosti osiguravajućih društava koje nikako ne predstavljaju posredovanje u smislu obveza posrednika iz ugovora o posredovanju i općenito u smislu pojma ugovora o posredovanju iz čl. 835. ZOO. Također šire od dovođenja u vezu radi sklapanja ugovora, posredovanje uzima čl. 16. Zakona o trgovini, koji navodi kako se pod posredovanjem u trgovini – u smislu tog zakona – uzimaju agencijske usluge, zastupničke usluge, usluge robnih burza, komisijske usluge i usluge uskladištenja robe, te druge usluge uobičajene u trgovini.
Stoga je nužno oštro razlikovanje pravnog pojma ugovora o posredovanju i pravnog položaja posrednika, od ekonomskog odnosno životnog shvaćanja pojma posredovanje, koji može podrazumijevati i druge ugovore bitno različite od ugovora o posredovanju.

Glavne obveze posrednika, sastoje se u njegovu traženju i – ako je ono bilo uspješno – dovođenju treće osobe u vezu s nalogodavateljem, kako bi oni sklopili ugovor.
Posredovanje se stoga sastoji u faktičnom radu a ne u poduzimanju nekoga pravnog posla (kao što je slučaj kod naloga ili komisije). Shodno tome što ne poduzima pravne poslove, posrednik obavlja faktične radnje - od kojih se sastoje njegove obveze -
u svoje ime i za svoj račun, te rukovodeći se poglavito svojim interesom da u konačnici nalogodavatelj i treći sklope ugovor, jer tad on stječe pravo na proviziju. Ali istovremeno je dužan voditi računa i o interesima nalogodavatelja, jer ako bi protivno tim interesima radio za drugog, gubi pravo na proviziju (čl. 848.). Ipak, on ne može biti dužan u svemu se rukovoditi interesima nalogodavatelja kao nalogoprimatelj ili komisionar, jer ne poduzima nikakav pravni posao za račun nalogodavatelja tj. ne obavlja nalogodavateljev posao, kao što to čine nalogoprimatelj ili komisionar. Dapače, on glede sklapanja istog posla može posredovati za dva nalogodavatelja, tako da ih međusobno dovede u vezu (čl. 847. ) i tad je izrijekom dužan podjednako skrbiti o interesima obje strane.
Ovako složena struktura posrednikovih obveza ukazuje na to da se u odnosu između nalogodavatelja i posrednika mogu nazrijeti i elementi ugovora o nalogu i ugovora o komisiji i ugovora o zastupanju i ugovora o djelu.

Iz okolnosti što bitne obveze posrednika ne uključuju poduzimanje pravnog posla za nalogodavatelja proizlazi da je upravo izostanak ovlasti posrednika da za račun nalogodavatelja poduzme pravni posao, bitna crta razgraničenja između ugovora o posredovanju s jedne strane i ugovora o nalogu i ugovora o komisiji s druge strane.
Kad bi «posrednik» bio punomoćnik nalogodavatelja ili ovlašten u svoje ime a za račun nalogodavatelja poduzeti pravni posao, pravna priroda sklopljenog ugovora promijenila bi se tako što on više ne bi bio ugovor o posredovanju, nego ili ugovor o nalogu s punomoći nalogoprimatelja ili bez nje, ili ugovor o komisiji.
Prema dijelu literature1 ugovor o posredovanju «ima sličnosti s ugovorom o djelu,
a ujedno je i oblik ugovora o nalogu» na što se nastavlja tvrdnja kako se «odredbe ugovora o nalogu primjenjuju se na ugovor o posredovanju i bez posebnog pozivanja na primjenu pravila ugovora o nalogu nema li odgovarajućih posebnih odredaba» među odredbama o ugovoru o posredovanju.

Posrednik dovodi svog nalogodavatelja u vezu s trećim radi sklapanja ugovora, a takvu obvezu – između ostalih – ima i trgovački zastupnik, pa treba promotriti i odnos između ugovora o posredovanju i ugovora o trgovačkom zastupanju.

Odnos između posredovanja i trgovačkog zastupanja je zanimljiv i u nekoj bi se mjeri moglo reći kako ugovor o trgovačkom zastupanju u sebi sadrži i ugovor o posredovanju. To zato što obveze trgovačkog zastupnika obuhvaćaju i pronalaženje trećih osoba s kojima bi njegov nalogodavatelj neposredno ili posredno – putem zastupnika kao punomoćnika – sklapao ugovore. Istovremeno ugovor o trgovačkom zastupanju prilagođen je trajnijem (tijekom određenog vremena) odnosu između nalogodavatelja i zastupnika glede određenog područja i to često glede prodaja roba iz nalogodavateljeva asortimana osobama na tom području. Različito, ugovor o posredovanju po definiciji čl. 835. ne uspostavlja trajniji odnos između strana, niti odnos glede određenog područja, niti odnos glede više poslova nego samo glede jednog ugovora (jer o njemu članak 835. Zakona o obveznim odnosima govori u jednini).
 

  ZA PODUZETNIKE - LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH USLUGA

Internet se sve češće koristi kao izvor relevantnih i pravovremenih informacija što tvrtkama koje imaju vlastite stranice daje konkurentsku prednost. Što je tvrtka manja, to joj je Internet potrebniji. Želite li besplatno ažurirati svoju ponudu, uvoditi nove usluge ili proizvode? Želite li detaljno predstaviti Vašu ponudu? Želite li pobijediti konkurenciju da bi opstali?
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analiza tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, pruža konzultacije u svezi trgovačkog prava, poreza i drugih oblasti. Značajan segment rada su i sve internet usluge (izrada CMS web stranica, hosting...).