Poslovne usluge
  UGOVORI - PRIMJERI UGOVORA - PREGLED GOTOVIH PRIMJERA UGOVORA - ŠPRANCE UGOVORA - POSLOVNI DOPISI - OBRASCI
  CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU Web trgovina
  Ugovori
01 - UGOVORI O KUPOPRODAJI - NEKRETNINE Ugovori
02 - UGOVORI O KUPOPRODAJI - POKRETNINE Ugovori
03 - KUPOPRODAJE S POSEBNIM POGODBAMA Ugovori
04 - UGOVORI O ZAMJENI Ugovori
05 - UGOVORI O PRODAJNOM NALOGU Primjeri
06 - UGOVORI O DAROVANJU Primjeri ugovora
07 - UGOVORI O ZAJMU Šprnce ugovora
08 - UGOVORI O POSUDBI Pravo
09 - UGOVORI O ZAKUPU Trgovačko pravo
10 - UGOVORI O NAJMU Zakoni
11 - UGOVORI O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU Propisi
12 - UGOVORI O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU Gotovi primjeri
13 - UGOVORI O DJELU Narudžbe
14 - UGOVORI O RADU Ugovor o radu Dokumenti
15 - UGOVORI O GRAĐENJU Legislativa
16 - UGOVORI O ORTAŠTVU Ugovor
17 - UGOVORI O PRIJEVOZU STVARI Ugovori
18 - UGOVORI O PRIJEVOZU OSOBA Ugovori
19 - UGOVORI O LICENCIJI Ugovori
20 - UGOVORI O OSTAVI Ugovori
21 - UGOVORI O USKLADIŠTENJU Ugovori
22 - UGOVORI O NALOGU Ugovori
23 - UGOVORI O KOMISIJI Ugovori
24 - UGOVORI O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU Ugovori
25 - UGOVORI O POSREDOVANJU Ugovori
26 - UGOVORI O OTPREMI (ŠPEDICIJA) Ugovori
27 - UGOVORI O ISPITIVANJU ROBE I USLUGE Ugovori
28 - UGOVORI O ORGANIZIRANJU PUTOVANJA Ugovori
29 - POSREDNIČKI UGOVORI O PUTOVANJU Ugovori
30 - UGOVORI O ALOTMANU (UGOSTITELJSTVO) Ugovori
31 - UGOVORI O OSIGURANJU Ugovori
32 - UGOVORI - BANKA, FINANCIJSKI ODNOSI Ugovori
33 - UGOVORI O SPONZORIRANJU Ugovori
34 - UGOVORI - TURISTIČKA, PUTNIČKA AGENCIJA Ugovori
35 - UGOVORI - RENT - A - CAR Ugovori
36 - UGOVORI - NAUTIKA - CHARTER Ugovori
37 - UGOVORI - AGENCIJA ZA NEKRETNINE Ugovori
38 - UGOVORI - KNJIGOVODSTVENI URED Ugovori
39 - UGOVORI - INFORMATIČKE USLUGE Ugovori
40 - UGOVORI - TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE Ugovori
41 - UGOVORI - ZADRUGE Ugovori
42 - UGOVORI - DIONICE Ugovori
43 - UGOVORI - RAD PREKO STUDENT SERVISA Ugovori
44 - UGOVORI - ŠKOLOVANJE - TEČAJEVI Ugovori
45 - UGOVORI - MARKETING - SAVJETOVANJE Ugovori
46 - UGOVORI - MALOPRODAJA Ugovori
47 - UGOVORI - SERVIS - POPRAVAK - USLUGE Ugovori
48 - UGOVORI - GRADITELJSTVO Ugovori
49 - UGOVORI - POSLOVNA SURADNJA Ugovori
50 - UGOVORI - INTELEKTUALNE USLUGE Ugovori
51 - UGOVORI - BRAČNI / PREDBRAČNI Ugovori
52 - UGOVORI - PODJELA IMOVINE I PRAVA Ugovori
53 - UGOVORI - RAZNE OSTALE USLUGE Ugovori
54 - UGOVORI - MENADŽMENT / UPRAVLJANJE Ugovori
55 - UGOVORI - KOLEKTIVNI UGOVORI Ugovori
56 - UGOVORI NA STRANIM JEZICIMA Ugovori
57 - CESIJA, ASIGNACIJA, KOMPENZACIJA Ugovori
58 - TUŽBE, ŽALBE, OVRHA Ugovori
59 - OBRASCI Ugovori
60 - OSTALO Ugovori
CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU Prodaja ugovora Prodaja primjera ugovora
 

UGOVORI - NAUTIKA - CHARTER - PLOVILAPrimjeri ugovora za iznajmljivače plovila, charter agencije, marine, luke...SADRŽAJ OVOG PAKETA SA PRIMJERIMA UGOVORA

# Agencijski ugovori za posredovanje u rezerviranju smještaja na plovilima

# Više primjera ugovora o rezervaciji i najmu charter broda

# Primjeri ugovora o uslugama priveza i odveza plovila

# Primjeri prijave popisa posade i putnika na plovilima

# Primjeri ugovora o pružanju usluga smještaja na brodu

# Više primjera za ugovaranje različitih usluga na plovilima

# Rezervacije i uplate, plaćanje, obveze i odgovornost korisnika

# Brodski dokumenti, preuzimanje plovila, polog, povrat brodice

# Primjeri pravilnika o održavanju reda u lukama nautičkog turizma

# Primjeri ugovora o najmu smještaja na plovilu, najmu plovila

# Ugovori o korištenju veza, smještaj plovila u suhoj marini

# Praktične upute i savjeti o ugovorima o najmu plovila

# Primjeri sastavljanja uputa i uvjeta pružanja usluga

# Pregledi za knjigovodstvo agencija, porezne obveze

# Korisni obrasci, formulari, obrasci kapetanije

... i drugi primjeri...

Pored samih primjera, u svaki paket su dodani i materijali radi boljeg razumijevanja, npr. zakoni, pravilnici, korisni članci, primjeri iz prakse, pregledi sudske prakse, obrasci...

 CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU UGOVORA Web trgovina

Napomena; Isporučuju se samo paketi ugovora, a ne pojedinačni ugovori.
U svakom paketu je više primjera za uređenje istih ili sličnih pravnih odnosa, te tek uvidom u više primjera, možete u konačnici sastaviti vlastiti konkretni ugovor, koji će upravo vama najbolje odgovarati. Pojedinačni primjer ne bi dao uvid u sve mogućnosti i varijante.
PROPISI ZA CHARTER DJELATNOST

Opći uvjeti za osnivanje tvrtke u RH propisani su Zakonom o trgovačkim društvima.

Iznajmljivanjem plovila može se baviti isključivo pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila kod nadležnog suda ili drugog nadležnog tijela u RH, koja udovoljava zakonom predviđenim uvjetima za obavljanje te djelatnosti.

Sve jahte i brodice kojima se obavlja djelatnost iznajmljivanja trebaju tijekom plovidbe posjedovati Rješenje o predbilježbi upisa brodice /j ahte ili Upisni list jahte odnosno Dozvolu za plovidbu brodice i Listu posade i putnika.

Sve charter tvrtke trebaju podnijeti zahtjev Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka za dodjelu korisničkog prava rada na centralnoj bazi podataka u kojoj se evidentiraju sve prijave popisa posade i putnika na plovilima.

Važniji zakoni i pravilnici za charter djelatnost:
- Pomorski zakonik
- Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma
- Pravilnik o uvjetima koje moraju zadovoljavati plovni objekt, te fizička ili pravna osoba
   koja obavlja djelatnost iznajmljivanja plovila
- Pravilnik o brodicama i jahtama
- Naredba o visini naknade za upis broda, jahte i brodice u upisnik brodova, odnosno
  jahti i očevidnik brodica
- I drugi zakoni pravilnici po pitanju sklapanja ugovora, poreza i drugih elemenata
  poslovanja. Komplet za chater agencije možete naručiti na ovim stranicama.

Za svako neovlašteno iznajmljivanje plovila odnosno obavljanje crnog chartera predviđena je novčana kazna i mjera trajnog oduzimanja plovila.


OPĆE INFORMACIJE O NAUTIČKOM TURIZMU I LUKAMA NAUTIČKOG TURIZMA

Luka nautičkog turizma je turistički objekt koji u poslovnom, prostornom, građevinskom i funkcionalnom pogledu čini cjelinu ili koji u okviru šire prostorne cjeline ima izdvojeni dio i potrebite uvjete za potrebe nautičkog turizma i turista - nautičara.

U luci nautičkog turizma pružaju se turističke usluge u nautičkom turizmu i druge - nadopunjujuće usluge turistima-nautičarima (trgovačke, ugostiteljske i druge).

Lukom nautičkog turizma posluju pravne ili fizičke osobe (trgovačka društva, trgovci pojedinci i obrtnici) koje ispunjavaju uvjete propisane za obavljanje turističke djelatnosti.

Temeljem sporazuma s pravnom ili fizičkom osobom nadopunjujuće usluge turistima-nautičarima u luci nautičkog turizma mogu pružati druge pravne i fizičke osobe. Nadopunjujuće usluge moraju se pružati po pravilima struke i u skladu s posebnim propisima koji se odnose na pružanje svake pojedine usluge.

Luke nautičkog turizma razvrstavaju se u određenu vrstu. Vrsta luke nautičkog turizma određuje se prema vrsti usluga koje se u luci pružaju. Svaka pojedina vrsta luka nautičkog turizma ovisno o vrsti usluga koje pruža, mora ispunjavati minimalne uvjete u pogledu izgradnje, uređenja i opreme, propisane pravilnicima i drugim posebnim propisima. Luka nautičkog turizma koja ne ispunjava minimalne uvjete propisane pravilnikom za pojedinu vrstu luke nautičkog turizma, ne može poslovati pod nazivom te vrste luke nautičkog turizma.

Luke nautičkog turizma razvrstavaju se u sljedeće glavne vrste (klasifikacija):
sidrište, privezište, suha marina i marina.

Sidrište je dio vodenog prostora pogodan za sidrenje plovnih objekata u uvali zaštićenoj od nevremena.

Privezište je dio vodenog prostora i dio obale, uređen za pristajanje plovnih objekata i opremljen priveznim sustavom. Ako mogućnosti vodenog prostora privezišta dozvoljavaju, u dijelu vodenog prostora privezišta može se označiti i mjesto gdje je dozvoljeno sidrenje plovnih objekata.

Suha marina je dio obale odnosno kopna posebno ograđen i uređen za pružanje usluga ostave i čuvanja plovnih objekata, te pružanje usluga transporta plovnog objekta u vodeni prostor ili iz vodenog prostora do suhe marine.

Marina je dio vodenog prostora i obale posebno izgrađen i uređen za pružanje usluga veza i čuvanja plovnih objekata, te smještaja turista - nautičara u plovnim objektima odnosno u smještajnim objektima marine. U marinama se pružaju i druge uobičajene usluge turistima - nautičarima, a mogu se pružati i usluge servisiranja i održavanja plovih objekata.

Luke nautičkog turizma vrste »marina« se kategoriziraju. Marine se kategoriziraju u tri kategorije. Kategorije označavaju sljedeće standarde marina:

- prva kategorija označava marinu najvišeg standarda,

- druga kategorija označava marinu srednjeg standarda,

- treća kategorija označava marinu najnižeg standarda.

Kategorija marine utvrđuje se ovisno o ispunjavanju uvjeta propisanih pravilnikom za pojedinu kategoriju: kvaliteti opreme i uređenja, standardu usluga, raznovrsnosti nadopunjujućih usluga koje se turistima-nautičarima pružaju u marini, kao i ostalih usluga i sadržaja na raspolaganju turistima-nautičarima u neposrednoj blizini marine,
te kvaliteti održavanja marine u cjelini.

Luke nautičkog turizma moraju ispunjavati minimalne uvjete propisane pravilnikom, ako za pojedinu luku pravilnikom nije drukčije propisano. Minimalni uvjeti utvrđuju se kao opći i posebni minimalni uvjeti. Opći minimalni uvjeti odnose se na ispravnost i funkcionalnost uređaja i opreme, opskrbu električnom energijom, opskrbu higijenski ispravnom vodom, usluge koje se pružaju u luci, prostorije za osobnu higijenu turista-nautičara, uređaje i opremu za zaštitu okoliša, protupožarnu zaštitu, zaposlenike i prostorije za osobnu higijenu zaposlenika.
Posebne minimalne uvjete moraju ispunjavati pojedine luke nautičkog turizma ovisno o vrsti luke, a oni se odnose na obvezatnu strukturu uređenja i opreme, minimum usluga koje se u luci moraju pružati, minimum nadopunjujućih usluga (trgovačkih, ugostiteljskih
i drugih) koje luka mora osigurati turistima - nautičarima.

 LINK - CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU SVIH UGOVORA Web komplet primjera ugovora

Naručite komplet primjera ugovora za iznajmljivače plovila, charter agencije... 

  ZA PODUZETNIKE - LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH USLUGA

Internet se sve češće koristi kao izvor relevantnih i pravovremenih informacija što tvrtkama koje imaju vlastite stranice daje konkurentsku prednost. Što je tvrtka manja, to joj je Internet potrebniji. Želite li besplatno ažurirati svoju ponudu, uvoditi nove usluge ili proizvode? Želite li detaljno predstaviti Vašu ponudu? Želite li pobijediti konkurenciju da bi opstali?
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analiza tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, pruža konzultacije u svezi trgovačkog prava, poreza i drugih oblasti. Značajan segment rada su i sve internet usluge (izrada CMS web stranica, hosting...).