Poslovne usluge
  UGOVORI - PRIMJERI UGOVORA - PREGLED GOTOVIH PRIMJERA UGOVORA - ŠPRANCE UGOVORA ZA OBRAZOVANJE I TEČAJEVE
  CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU Web narudžbe
  Ugovori
01 - UGOVORI O KUPOPRODAJI - NEKRETNINE Ugovori
02 - UGOVORI O KUPOPRODAJI - POKRETNINE Ugovori
03 - KUPOPRODAJE S POSEBNIM POGODBAMA Ugovori
04 - UGOVORI O ZAMJENI Ugovori
05 - UGOVORI O PRODAJNOM NALOGU Primjeri
06 - UGOVORI O DAROVANJU Primjeri ugovora
07 - UGOVORI O ZAJMU Šprnce ugovora
08 - UGOVORI O POSUDBI Pravo
09 - UGOVORI O ZAKUPU Trgovačko pravo
10 - UGOVORI O NAJMU Zakoni
11 - UGOVORI O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU Propisi
12 - UGOVORI O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU Gotovi primjeri
13 - UGOVORI O DJELU Narudžbe
14 - UGOVORI O RADU Ugovor o radu Dokumenti
15 - UGOVORI O GRAĐENJU Legislativa
16 - UGOVORI O ORTAŠTVU Ugovor
17 - UGOVORI O PRIJEVOZU STVARI Ugovori
18 - UGOVORI O PRIJEVOZU OSOBA Ugovori
19 - UGOVORI O LICENCIJI Ugovori
20 - UGOVORI O OSTAVI Ugovori
21 - UGOVORI O USKLADIŠTENJU Ugovori
22 - UGOVORI O NALOGU Ugovori
23 - UGOVORI O KOMISIJI Ugovori
24 - UGOVORI O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU Ugovori
25 - UGOVORI O POSREDOVANJU Ugovori
26 - UGOVORI O OTPREMI (ŠPEDICIJA) Ugovori
27 - UGOVORI O ISPITIVANJU ROBE I USLUGE Ugovori
28 - UGOVORI O ORGANIZIRANJU PUTOVANJA Ugovori
29 - POSREDNIČKI UGOVORI O PUTOVANJU Ugovori
30 - UGOVORI O ALOTMANU (UGOSTITELJSTVO) Ugovori
31 - UGOVORI O OSIGURANJU Ugovori
32 - UGOVORI - BANKA, FINANCIJSKI ODNOSI Ugovori
33 - UGOVORI O SPONZORIRANJU Ugovori
34 - UGOVORI - TURISTIČKA, PUTNIČKA AGENCIJA Ugovori
35 - UGOVORI - RENT - A - CAR Ugovori
36 - UGOVORI - NAUTIKA - CHARTER Ugovori
37 - UGOVORI - AGENCIJA ZA NEKRETNINE Ugovori
38 - UGOVORI - KNJIGOVODSTVENI URED Ugovori
39 - UGOVORI - INFORMATIČKE USLUGE Ugovori
40 - UGOVORI - TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE Ugovori
41 - UGOVORI - ZADRUGE Ugovori
42 - UGOVORI - DIONICE Ugovori
43 - UGOVORI - RAD PREKO STUDENT SERVISA Ugovori
44 - UGOVORI - ŠKOLOVANJE - TEČAJEVI Ugovori
45 - UGOVORI - MARKETING - SAVJETOVANJE Ugovori
46 - UGOVORI - MALOPRODAJA Ugovori
47 - UGOVORI - SERVIS - POPRAVAK - USLUGE Ugovori
48 - UGOVORI - GRADITELJSTVO Ugovori
49 - UGOVORI - POSLOVNA SURADNJA Ugovori
50 - UGOVORI - INTELEKTUALNE USLUGE Ugovori
51 - UGOVORI - BRAČNI / PREDBRAČNI Ugovori
52 - UGOVORI - PODJELA IMOVINE I PRAVA Ugovori
53 - UGOVORI - RAZNE OSTALE USLUGE Ugovori
54 - UGOVORI - MENADŽMENT / UPRAVLJANJE Ugovori
55 - UGOVORI - KOLEKTIVNI UGOVORI Ugovori
56 - UGOVORI NA STRANIM JEZICIMA Ugovori
57 - CESIJA, ASIGNACIJA, KOMPENZACIJA Ugovori
58 - TUŽBE, ŽALBE, OVRHA Ugovori
59 - OBRASCI Ugovori
60 - OSTALO Ugovori
CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU Prodaja ugovora Prodaja primjera ugovora
 

UGOVORI - ŠKOLOVANJE - TEČAJEVI - PODUKEOrganizacija seminara, tečajeva, radionica, dopunsko školovanje, poduke...SADRŽAJ OVOG PAKETA SA PRIMJERIMA UGOVORA

# Ugovori o naobrazbi učenika za određeno zvanje ili stručnu spremu

# Ugovori o obavljanju praktične nastave kod obrtnika ili tvrtke

# Primjeri ugovora za obrazovanje za određeno zvanje ili kvalifikaciju

# Ugovor o stipendiranju učenika za vrijeme obrazovanja

# Ugovori o organiziranju tečaja stranih jezika

# Ugovor o redovitom studiranju studenata

# Ugovori o subvencioniranju troškova redovitog studija

# Ugovori mentoriranog e-obrazovanja i certificiranja

# Ugovor o vježbeništvu radi stjecanja prakse ili uvjeta

# Ugovori o korištenju stipendije, odluka o dodjeli stipendije

# Ugovor o osposobljavanju kandidata za vozača (autoškola)

# Primjeri ugovora o dopisno-konzultativnom školovanju

# Ugovori o sportskom usavršavanju ili treniranju

# Ugovor o stručnoj pomoći tijekom školovanja

# Ugovor o ostvarivanju programa predškolskog odgoja djeteta

# Ugovor o suradnji na realizaciji stručne prakse studenata

# Ugovor o korištenju školske učionice za treće osobe

# Ugovori o naukovanju kroz program praktičnog dijela naukovanja

# Ugovori za polaznike kod ustanova za obrazovanje odraslih

# Ugovor o edukaciji prema međunarodnom EMBA programu

... i drugi primjeri...

Pored samih primjera, u svaki paket su dodani i materijali radi boljeg razumijevanja, npr. zakoni, pravilnici, korisni članci, primjeri iz prakse, pregledi sudske prakse, obrasci...

 CJENIK I UPUTE ZA NARUDŽBU UGOVORA Šprance ugovora

Napomena; Isporučuju se samo paketi ugovora, a ne pojedinačni ugovori.
U svakom paketu je više primjera za uređenje istih ili sličnih pravnih odnosa, te tek uvidom u više primjera, možete u konačnici sastaviti vlastiti konkretni ugovor, koji će upravo vama najbolje odgovarati. Pojedinačni primjer ne bi dao uvid u sve mogućnosti i varijante.Za škole stranih jezika, za plesne škole, za razne radionice, za organizatore seminara, škole ronjenja, škole dizajna, za organizatore tečajeva, za organizatore prekvalifikacija, za organizatore dopunskog školovanja, za privatne poduke...OPĆE INFORMACIJE O OBRAZOVANJU ODRASLIH

Obrazovanje odraslih obuhvaća cjelinu procesa učenja odraslih namijenjenih:
– ostvarivanju prava na slobodan razvoj osobnosti,
– osposobljavanju za zapošljivost: stjecanju kvalifikacija za prvo zanimanje,
   prekvalifikaciji, stjecanju i produbljivanju stručnih znanja, vještina i sposobnosti,
– osposobljavanju za aktivno građanstvo.

Obrazovanje odraslih temelji se na načelima:
– cjeloživotnog učenja,
– racionalnog korištenja obrazovnih mogućnosti, teritorijalne blizine i dostupnosti
   obrazovanja svima pod jednakim uvjetima, u skladu s njihovim sposobnostima,
– slobode i autonomije pri izboru načina, sadržaja, oblika, sredstava i metoda,
– uvažavanja različitosti i uključivanja,
– stručne i moralne odgovornosti andragoških djelatnika,
– jamstva kvalitete obrazovne ponude,
– poštovanja osobnosti i dostojanstva svakoga sudionika.

Obrazovanje odraslih odvija se kao formalno, neformalno, informalno i/ili samousmjereno učenje. Formalno obrazovanje odraslih označava djelatnost koja se izvodi u institucionalnim i javno verificiranim oblicima obrazovanja radi stjecanja stručnog znanja, vještina i sposobnosti.
Formalno obrazovanje odraslih obuhvaća osnovno školovanje odraslih, srednjoškolsko obrazovanje odraslih; stjecanje srednje školske ili stručne spreme, niže stručne spreme, prekvalifikacije, osposobljavanje i usavršavanje, visoko obrazovanje.
Formalno obrazovanje odraslih provodi se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuju ove djelatnosti, osim u pitanjima koja su uređena zakonom.
Neformalno obrazovanje odraslih označava organizirane procese učenja usmjerene na osposobljavanje odraslih osoba za rad, za različite socijalne aktivnosti te za osobni razvoj. Informalno učenje odraslih označava aktivnosti u kojima odrasla osoba prihvaća stajališta i pozitivne vrednote te vještine i znanja iz svakodnevnog iskustva i raznolikih drugih utjecaja i izvora iz svoje okoline. Samousmjereno učenje odraslih označava aktivnosti u kojima odrasla osoba samostalno uspostavlja kontrolu nad procesom učenja kao i odgovornost za rezultate učenja.

Obrazovanje odraslih prema zakonu mogu provoditi pučka otvorena učilišta, osnovne škole, srednje škole, visoka učilišta, škole stranih jezika, ustanove za smještaj i skrb osoba s posebnim potrebama te penološke i druge ustanove, ako ispunjavaju uvjete propisane zakonom.

Obrazovanje odraslih obuhvaća programe obrazovanja kojima odrasli stječu, odnosno dopunjuju znanja, vještine i sposobnosti čitanja, pisanja i računanja, vladanja materinjskim i stranim jezicima, vladanja informacijsko-komunikacijskom tehnologijom,
za rad u struci, za poduzetništvo i menadžment, kreativnog izražavanja i sudjelovanja u kulturnim i umjetničkim događanjima, za odgovorno obavljanje temeljnih građanskih prava i dužnosti i znanja o aktivnom građanstvu, za očuvanje i zaštitu okoliša, posebne socijalne vještine i sposobnosti te drugo znanje, vještine i sposobnosti. Programi obrazovanja odraslih (u daljnjem tekstu: programi) prilagođeni su dobi, prethodnom obrazovanju, znanju, vještinama i sposobnostima odraslih. Programe donosi ustanova
za obrazovanje odraslih, ako posebnim propisom nije drugačije određeno.


Primjeri ugovora pripremljeni su za ustanove, ali i za privatne tvrtke, obrte ili udruge
koje organiziraju škole, tečajeve, seminare, poduku...

 

  ZA PODUZETNIKE - LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH USLUGA

Internet se sve češće koristi kao izvor relevantnih i pravovremenih informacija što tvrtkama koje imaju vlastite stranice daje konkurentsku prednost. Što je tvrtka manja, to joj je Internet potrebniji. Želite li besplatno ažurirati svoju ponudu, uvoditi nove usluge ili proizvode? Želite li detaljno predstaviti Vašu ponudu? Želite li pobijediti konkurenciju da bi opstali?
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analiza tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, pruža konzultacije u svezi trgovačkog prava, poreza i drugih oblasti. Značajan segment rada su i sve internet usluge (izrada CMS web stranica, hosting...).