Poslovne usluge
  UGOVORI - PRIMJERI UGOVORA - PREGLED GOTOVIH PRIMJERA UGOVORA - ŠPRANCE UGOVORA - POSLOVNI DOPISI - OBRASCI
  CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU Web trgovina
  Ugovori
01 - UGOVORI O KUPOPRODAJI - NEKRETNINE Ugovori
02 - UGOVORI O KUPOPRODAJI - POKRETNINE Ugovori
03 - KUPOPRODAJE S POSEBNIM POGODBAMA Ugovori
04 - UGOVORI O ZAMJENI Ugovori
05 - UGOVORI O PRODAJNOM NALOGU Primjeri
06 - UGOVORI O DAROVANJU Primjeri ugovora
07 - UGOVORI O ZAJMU Šprnce ugovora
08 - UGOVORI O POSUDBI Pravo
09 - UGOVORI O ZAKUPU Trgovačko pravo
10 - UGOVORI O NAJMU Zakoni
11 - UGOVORI O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU Propisi
12 - UGOVORI O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU Gotovi primjeri
13 - UGOVORI O DJELU Narudžbe
14 - UGOVORI O RADU Ugovor o radu Dokumenti
15 - UGOVORI O GRAĐENJU Legislativa
16 - UGOVORI O ORTAŠTVU Ugovor
17 - UGOVORI O PRIJEVOZU STVARI Ugovori
18 - UGOVORI O PRIJEVOZU OSOBA Ugovori
19 - UGOVORI O LICENCIJI Ugovori
20 - UGOVORI O OSTAVI Ugovori
21 - UGOVORI O USKLADIŠTENJU Ugovori
22 - UGOVORI O NALOGU Ugovori
23 - UGOVORI O KOMISIJI Ugovori
24 - UGOVORI O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU Ugovori
25 - UGOVORI O POSREDOVANJU Ugovori
26 - UGOVORI O OTPREMI (ŠPEDICIJA) Ugovori
27 - UGOVORI O ISPITIVANJU ROBE I USLUGE Ugovori
28 - UGOVORI O ORGANIZIRANJU PUTOVANJA Ugovori
29 - POSREDNIČKI UGOVORI O PUTOVANJU Ugovori
30 - UGOVORI O ALOTMANU (UGOSTITELJSTVO) Ugovori
31 - UGOVORI O OSIGURANJU Ugovori
32 - UGOVORI - BANKA, FINANCIJSKI ODNOSI Ugovori
33 - UGOVORI O SPONZORIRANJU Ugovori
34 - UGOVORI - TURISTIČKA, PUTNIČKA AGENCIJA Ugovori
35 - UGOVORI - RENT - A - CAR Ugovori
36 - UGOVORI - NAUTIKA - CHARTER Ugovori
37 - UGOVORI - AGENCIJA ZA NEKRETNINE Ugovori
38 - UGOVORI - KNJIGOVODSTVENI URED Ugovori
39 - UGOVORI - INFORMATIČKE USLUGE Ugovori
40 - UGOVORI - TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE Ugovori
41 - UGOVORI - ZADRUGE Ugovori
42 - UGOVORI - DIONICE Ugovori
43 - UGOVORI - RAD PREKO STUDENT SERVISA Ugovori
44 - UGOVORI - ŠKOLOVANJE - TEČAJEVI Ugovori
45 - UGOVORI - MARKETING - SAVJETOVANJE Ugovori
46 - UGOVORI - MALOPRODAJA Ugovori
47 - UGOVORI - SERVIS - POPRAVAK - USLUGE Ugovori
48 - UGOVORI - GRADITELJSTVO Ugovori
49 - UGOVORI - POSLOVNA SURADNJA Ugovori
50 - UGOVORI - INTELEKTUALNE USLUGE Ugovori
51 - UGOVORI - BRAČNI / PREDBRAČNI Ugovori
52 - UGOVORI - PODJELA IMOVINE I PRAVA Ugovori
53 - UGOVORI - RAZNE OSTALE USLUGE Ugovori
54 - UGOVORI - MENADŽMENT / UPRAVLJANJE Ugovori
55 - UGOVORI - KOLEKTIVNI UGOVORI Ugovori
56 - UGOVORI NA STRANIM JEZICIMA Ugovori
57 - CESIJA, ASIGNACIJA, KOMPENZACIJA Ugovori
58 - TUŽBE, ŽALBE, OVRHA Ugovori
59 - OBRASCI Ugovori
60 - OSTALO Ugovori
CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU Prodaja ugovora Prodaja primjera ugovora
 

UGOVORI O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJUUzdržavanje do smrti - Imovina se prenosi još za života primatelja uzdržavanjaSADRŽAJ OVOG PAKETA SA PRIMJERIMA UGOVORA

# Primjeri ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, predlošci ugovora

# Primjer reguliranja prijenosa nekretnina i pokretnina

# Primjeri regulacije međusobnih prava i obveza

# Regulacija prava na raskid ugovora o dosmrtnom uzdržavanju

# Predložak ugovora za upis nekretnine u zemljišne knjige

... i drugi primjeri...

Pored samih primjera, u svaki paket su dodani i materijali radi boljeg razumijevanja, npr. zakoni, pravilnici, korisni članci, primjeri iz prakse, pregledi sudske prakse, obrasci...

 CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU UGOVORA Web trgovina

Napomena; Isporučuju se samo paketi ugovora, a ne pojedinačni ugovori.
U svakom paketu je više primjera za uređenje istih ili sličnih pravnih odnosa, te tek uvidom u više primjera, možete u konačnici sastaviti vlastiti konkretni ugovor, koji će upravo vama najbolje odgovarati. Pojedinačni primjer ne bi dao uvid u sve mogućnosti i varijante.
OPĆE INFORMACIJE O OVOJ VRSTI UGOVORA I UGOVORNIM ODNOSIMA

Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju je ugovor kojim se obvezuje jedna strana (davatelj uzdržavanja) da će drugu stranu ili trećega (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti, a druga se strana obvezuje da će mu za života prenijeti svu ili dio svoje imovine. Davatelj uzdržavanja stječe stvari ili prava koji su predmet ugovora o dosmrtnom uzdržavanju kad mu, na temelju toga ugovora, te stvari ili ta prava budu preneseni na zakonom predviđeni način stjecanja.

Osnovna razlika između ugovora o dosmrtnom uzdržavanju i ugovora o doživotnom uzdržavanju je ta što kod ugovora o dosmrtnom uzdržavanju davatelj uzdržavanja stječe imovinu još za života primatelja uzdržavanja, dok kod ugovora o doživotnom uzdržavanju nakon njegove smrti.


Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju:

- dvostranoobvezni, naplatni, strogo formalan (članak 589. Zakona o obveznim o.)
- davatelj uzdržavanja stječe stvari ili prava koja su predmet ugovora o dosmrtnom uzdržavanju kad mu, na temelju toga ugovora, te stvari ili prava budu preneseni na zakonom predviđeni način stjecanja (članak 586. stavak 2. Zakona o obveznim odnosima), dakle, prijedlog za upis prava vlasništva može se predati odmah nakon sklapanja ugovora, ako je predmet ugovora nekretnina
- mogućnost osnivanja stvarnog tereta uzdržavanja (prema članku  587. Zakona o obveznim odnosima)
- nema primjene odredbi o nužnom dijelu
- obveza plaćanja poreza na promet nekretnina za sve kategorije stjecatelja
- porezna obveza nastaje u trenutku sklapanja ugovora o dosmrtnom uzdržavanju


Ugovor o doživotnom uzdržavanju:   Opširnije >>>

- dvostranoobvezni, naplatni, strogo formalan, aleatorni
- stjecanje stvari i prava odgođeno do smrti primatelja
- mogućnost upisa zabilježbe u zemljišne knjige, ako je riječ o nekretnini ili upis ugovora u odgovarajući upisnik pokretnina, ako takav postoji
- nakon smrti primatelja potrebno je predati prijedlog za uknjižbu i uz njega priložiti ugovor i dokaz o smrti primatelja
- nema primjene odredbi o nužnom dijelu na imovini koja je predmet ugovora o doživotnom uzdržavanju jer taj dio imovine ne ulazi u ostavinu
- bračni drug, potomci i preci te posvojenici i posvojitelji koji u odnosu na primatelja uzdržavanja stječu nekretnine, ne plaćaju porez na promet nekretnina, a ostalim stjecateljima porez se umanjuje za 5% za svaku napunjenu godinu uzdržavanja od sklapanja ugovora do smrti primatelja
- porezna obveza nastaje u trenutku smrti primateljaUgovori o doživotnom uzdržavanju i ugovori o dosmrtnom uzdržavanju obično se zaključuju kada neka osoba koja ima imovinu, u pravilu nekretnine, zbog starosti ili bolesti odnosno nesposobnosti za rad nije u mogućnosti sama voditi gospodarstvo odnosno brinuti se za svoje uzdržavanje, pa je radi osiguranja kvalitetnog uzdržavanja (prehrane, odjeće, liječenja, njege i sl.) spremna prepustiti svoju imovinu drugome koji će tu imovinu preuzeti te često živeći i radeći u zajednici s tom osobom, iskorištavanjem te imovine i prihodima koje ona daje uzdržavati tu osobu do smrti.

Zbog važnosti i pravnih posljedica koje ti ugovori imaju kako za primatelje uzdržavanja, kojima u starosti osiguravaju sredstva za život odnosno njegu i pomoć u liječenju, tako i za davatelje uzdržavanja koji preuzimaju obvezu da do smrti uzdržavaju primatelje uzdržavanja, što može biti i kroz relativno dugo razdoblje, zakonodavac je izrijekom odredio samo oblik ugovora o doživotnom uzdržavanju tako što je odredbom članka 580. stavak 1. ZOO propisao da ugovor o doživotnom uzdržavanju mora biti: sastavljen u pisanom obliku i ovjeren od suca nadležnog suda ili potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku, ili sastavljen u obliku javnobilježničkog akta.
Prema odredbi stavka 2. članka 580. ZOO ovlaštena osoba je dužna prilikom ovjere ili sastavljanja ugovarateljima pročitati ugovor i upozoriti ih na njegove posljedice.
Prema tome, ugovor o doživotnom uzdržavanju je strogo formalan ugovor.

Propisani oblik ima za cilj upozoriti stranke, posebno pravno neuke osobe, na važnost i rizike odnosno posljedice pravnog posla te ih zaštiti od prilikom preuzimanja obveza.
Isto tako cilj je propisanog oblika da se strankama nakon pročitanog ugovora objasni sadržaj prava i obveza ugovornih strana te da im se u tu svrhu osigura i stručno savjetovanje i pouku.


Zakonska definicija ugovora o dosmrtnom uzdržavanju:

Ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju obvezuje se jedna strana (davatelj uzdržavanja) da će drugu stranu ili trećega (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti,
a druga se strana obvezuje da će mu za života prenijeti svu ili dio svoje imovine.
Davatelj uzdržavanja stječe stvari ili prava koji su predmet ugovora o dosmrtnom uzdržavanju kad mu, na temelju toga ugovora, te stvari ili ta prava budu preneseni na zakonom predviđeni način stjecanja. 

  ZA PODUZETNIKE - LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH USLUGA

Internet se sve češće koristi kao izvor relevantnih i pravovremenih informacija što tvrtkama koje imaju vlastite stranice daje konkurentsku prednost. Što je tvrtka manja, to joj je Internet potrebniji. Želite li besplatno ažurirati svoju ponudu, uvoditi nove usluge ili proizvode? Želite li detaljno predstaviti Vašu ponudu? Želite li pobijediti konkurenciju da bi opstali?
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analiza tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, pruža konzultacije u svezi trgovačkog prava, poreza i drugih oblasti. Značajan segment rada su i sve internet usluge (izrada CMS web stranica, hosting...).