Poslovne usluge
  UGOVORI - PRIMJERI UGOVORA - PREGLED GOTOVIH PRIMJERA UGOVORA - ŠPRANCE UGOVORA - POSLOVNI DOPISI - OBRASCI
  CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU Web narudžbe
  Ugovori
01 - UGOVORI O KUPOPRODAJI - NEKRETNINE Ugovori
02 - UGOVORI O KUPOPRODAJI - POKRETNINE Ugovori
03 - KUPOPRODAJE S POSEBNIM POGODBAMA Ugovori
04 - UGOVORI O ZAMJENI Ugovori
05 - UGOVORI O PRODAJNOM NALOGU Primjeri
06 - UGOVORI O DAROVANJU Primjeri ugovora
07 - UGOVORI O ZAJMU Šprnce ugovora
08 - UGOVORI O POSUDBI Pravo
09 - UGOVORI O ZAKUPU Trgovačko pravo
10 - UGOVORI O NAJMU Zakoni
11 - UGOVORI O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU Propisi
12 - UGOVORI O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU Gotovi primjeri
13 - UGOVORI O DJELU Narudžbe
14 - UGOVORI O RADU Ugovor o radu Dokumenti
15 - UGOVORI O GRAĐENJU Legislativa
16 - UGOVORI O ORTAŠTVU Ugovor
17 - UGOVORI O PRIJEVOZU STVARI Ugovori
18 - UGOVORI O PRIJEVOZU OSOBA Ugovori
19 - UGOVORI O LICENCIJI Ugovori
20 - UGOVORI O OSTAVI Ugovori
21 - UGOVORI O USKLADIŠTENJU Ugovori
22 - UGOVORI O NALOGU Ugovori
23 - UGOVORI O KOMISIJI Ugovori
24 - UGOVORI O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU Ugovori
25 - UGOVORI O POSREDOVANJU Ugovori
26 - UGOVORI O OTPREMI (ŠPEDICIJA) Ugovori
27 - UGOVORI O ISPITIVANJU ROBE I USLUGE Ugovori
28 - UGOVORI O ORGANIZIRANJU PUTOVANJA Ugovori
29 - POSREDNIČKI UGOVORI O PUTOVANJU Ugovori
30 - UGOVORI O ALOTMANU (UGOSTITELJSTVO) Ugovori
31 - UGOVORI O OSIGURANJU Ugovori
32 - UGOVORI - BANKA, FINANCIJSKI ODNOSI Ugovori
33 - UGOVORI O SPONZORIRANJU Ugovori
34 - UGOVORI - TURISTIČKA, PUTNIČKA AGENCIJA Ugovori
35 - UGOVORI - RENT - A - CAR Ugovori
36 - UGOVORI - NAUTIKA - CHARTER Ugovori
37 - UGOVORI - AGENCIJA ZA NEKRETNINE Ugovori
38 - UGOVORI - KNJIGOVODSTVENI URED Ugovori
39 - UGOVORI - INFORMATIČKE USLUGE Ugovori
40 - UGOVORI - TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE Ugovori
41 - UGOVORI - ZADRUGE Ugovori
42 - UGOVORI - DIONICE Ugovori
43 - UGOVORI - RAD PREKO STUDENT SERVISA Ugovori
44 - UGOVORI - ŠKOLOVANJE - TEČAJEVI Ugovori
45 - UGOVORI - MARKETING - SAVJETOVANJE Ugovori
46 - UGOVORI - MALOPRODAJA Ugovori
47 - UGOVORI - SERVIS - POPRAVAK - USLUGE Ugovori
48 - UGOVORI - GRADITELJSTVO Ugovori
49 - UGOVORI - POSLOVNA SURADNJA Ugovori
50 - UGOVORI - INTELEKTUALNE USLUGE Ugovori
51 - UGOVORI - BRAČNI / PREDBRAČNI Ugovori
52 - UGOVORI - PODJELA IMOVINE I PRAVA Ugovori
53 - UGOVORI - RAZNE OSTALE USLUGE Ugovori
54 - UGOVORI - MENADŽMENT / UPRAVLJANJE Ugovori
55 - UGOVORI - KOLEKTIVNI UGOVORI Ugovori
56 - UGOVORI NA STRANIM JEZICIMA Ugovori
57 - CESIJA, ASIGNACIJA, KOMPENZACIJA Ugovori
58 - TUŽBE, ŽALBE, OVRHA Ugovori
59 - OBRASCI Ugovori
60 - OSTALO Ugovori
CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU Prodaja ugovora Prodaja primjera ugovora
 

UGOVORI O SPONZORIRANJU - UGOVORI O DONACIJIPrimjeri ugovora o sponzoriranju, primjeri za sponzore i sponzorirane, gotovi primjeri ugovora o donacijama, razlike između sponzoriranja i doniranja...SADRŽAJ PAKETA SA PRIMJERIMA UGOVORA ZA SPONZORSTVA I DONACIJE

# Primjeri ugovora o sponzoriranju udruga, izložbe, sportskih takmičenja, priredbi

# Primjeri ugovora o namjenskoj donaciji za različite projekte, akcije i aktivnosti

# Primjeri ugovora o donatorstvu gdje se zauzvrat dobiva mogućnost reklamiranja

# Predložak ugovora o zajedničkim tržišnim aktivnostima radi reklamiranja tvrtki

# Ugovori o donaciji automobila, računala, strojeva, opreme, alata, knjiga, robe

# Sporazumi o davanju (doniranju) na privremeno korištenje određenog prostora

# Ugovori o sufinanciranju troškova izrade filma, knjige, sufinanciranje nabave

# Ugovori o stipendiranju igrača ili klubova i pomaganju sportskog usavršavanja

# Pregled i vodič o oporezivanju donacija i sponzorstva; što se i kako oporezuje

... i drugi primjeri i korisni pregledi...

Pored samih primjera, u svaki paket su dodani i materijali radi boljeg razumijevanja, npr. zakoni, pravilnici, korisni članci, primjeri iz prakse, pregledi sudske prakse, obrasci...

 CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU UGOVORA Web sponzorstva i donacije

Napomena; Isporučuju se samo paketi ugovora, a ne pojedinačni ugovori.
U svakom paketu je više primjera za uređenje istih ili sličnih pravnih odnosa, te tek uvidom u više primjera, možete u konačnici sastaviti vlastiti konkretni ugovor, koji će upravo vama najbolje odgovarati. Pojedinačni primjer ne bi dao uvid u sve mogućnosti i varijante.
OPĆE INFORMACIJE O SPONZORSTVU I UGOVORIMA O SPONZORSTVU

Ugovorom o sponzorstvu obvezuje se sponzor ustupiti sponzoriranoj strani određene proizvode ili usluge iz svog djelokruga, ili uplatiti mu određeni novčani iznos, a sponzorirana strana se obvezuje dopustiti sponzoru upotrebu vlastite slike ili imena, kako bi sponzor promicao određeni svoj proizvod, uslugu ili marku, odnosno pružiti sponzoru određene propagandne protučinidbe.
Ugovor o sponzorstvu je tipičan i internacionaliziran jer je proširen i u međunarodnoj poslovnoj praksi. Ugovor o sponzorstvu je konzenzualan, dvostrano obvezujući neformalan i naplatan, a sam sadržaj ugovora ovisi o konkretnoj svrsi.

Sponzor je osoba (pravna ili fi zička) koja daje novčana ili druga sredstva (dobra, usluge) za održavanje odreñenih javnih priredbi (umjetničkih, kulturnih, zabavnih, športskih) ili potporu nekim institucijama, udrugama, društvima (kazališta, športski klubovi) ili potporu određenim akcijama i projektima (festivali, spoetski turniri, koncerti, knjige) ili potporu poznatim osobama (športašima, pjevačima, umjetnicima). Za uzvrat sponzor ima pravo na promidžbu (reklamu) vlastite tvrtke ili proizvoda, kao primjerice: navođenje imena sponzora u oglasima, na reklamnim panoima na priredbama, na sportskim dresovima,
u pisanim materijalima, u knjigama i zbornicima radova, spotovima i sl.

Sponzorstvo je davanje u novcu, stvarima ili uslugama pravnoj ili fizičkoj osobi uz određenu promidžbenu (reklamnu) protuuslugu. Stoga, sponzorstvo se ne smatra darovanjem, a troškovi sponzorstva evidentiraju se kod sponzora kao trošak promidžbe i u potpunosti su porezno priznati bez obzira na iznos.

Donaciju (darovanje) karakterizira davanje dara u novcu, stvarima ili uslugama primatelju i to bez ikakve naknade i protuusluge.

Primatelj novčanih sredstava izdaje sponzoru račun za reklamiranje.
Ako je primatelj osoba koja nije obveznik PDV-a, također izdaje račun i poziva se na odredbu Zakona o porezu na dodanu vrijednost prema kojoj PDV nije zaračunat.
Ako se sponzorstvo obavlja u stvarima ili uslugama, sponzor za isporuku ispostavlja račun (kao da se radi o prodaji). S druge strane, sponzor od primatelja dobiva račun
za izvršenu uslugu promidžbe. Dakle, radi se o dvije isporuke za koje je vrši prijeboj (kompezacija).

Kod sponzorstva obavezno je potrebno sastaviti ugovor o sponzorstvu kako bi se utvrdila prava i obveze ugovornih strana.

Prema profesoru A. Hermannsu sponzorstvo je uzajamni posao između dva partnera, davatelja i primatelja sponzorstva, gdje se usluga i protuusluga unaprijed konkretno definira. Za one koje zanima malo opširnija definicija, profesor marketinga s Sveučilišta
u Baselu, Manfred Bruhn sponzorstvo je definirao na sljedeći način: "Sponzorstvo je planiranje, organizacija, provedba kao i kontroliranje svih aktivnosti uz davanje na raspolaganje novca, stvari ili usluga od strane poduzeća za unapređenje osobe/a, organizacije iz sporta, kulture ili socijalnog područja, s ciljem poboljšanja vanjske i interne korporativne komunikacije poduzeća."
Pokroviteljstvo je kada osoba (fizička ili pravna) ili tvrtka pridonosi počasno ili daje financijski potporu za pokrivanje troškova akcije, aktivnosti ili primjerice doniranjem nagrade u reklamne svrhe.

Poduzetnici često imaju želju da određeni dio svog profita daruju za humanitarne,
kulturne i druge općekorisne svrhe onima kome je to stvarno potrebno. Kod takvog
darovanja, postavlja se pitanje kakav je porezni aspekt istog, što se podrobnije objašnjava uz narudžbu ovih paketa primjera ugovora o sponzoriranju.
Uz naručene primjere ugovora dobivate i sva potrebna pojašnjenja.

Kao društveno odgovorna tvrtka, putem sponzorstva i donacija pružite podršku različitim kulturnim manifestacijama i projektima vezanim uz djecu, zaštitu životinja, ekologiju i kulturnu baštinu. Donacije i sponzorstva su alat kojim kojim komuniciramo s javnošću.
U komunikacijskom smislu ona su kanal komuniciranja s javnosti, klijentima i kupcima.

Ne zaboravite i mogućnost sponzoriranja cijelog ili dijela sadržaja web stranica i web portala gdje se sponzoru omogućuje zapaženo mjesto na web stranici, kako bi se pojačala vidljivost reklama i oglasa sponzora.
Internet se razlikuje od ostalih medija, jer inicijativa izlaganja ovom mediju dolazi
od potrošača koji aktivno traži informacije koje su mu potrebne. Interaktivnost koju omogućuje Internet značajna je radi kreiranja posebne veze s potrošačima, razmjene informacija, online kupovine i prilagođavanja ponude sukladno potrebama i željama korisnika. Oglašavanje na Internetu donosi niz prednosti za poduzeće. Moguća je brza stalna 24-satna dostupnost svim informacijama na bilo kojoj lokaciji, a svi korisnici su identificirani i ciljno usmjereni, a komunikacija s potrošačima temelji se na ravnopravnom odnosu i načelima uzajamnosti. Pogledajte i našu ponudu poslovnih web stranica koje povoljno i kvalitetno izrađuje tvrtka Poslovni forum d.o.o.

 

  ZA PODUZETNIKE - LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH USLUGA

Internet se sve češće koristi kao izvor relevantnih i pravovremenih informacija što tvrtkama koje imaju vlastite stranice daje konkurentsku prednost. Što je tvrtka manja, to joj je Internet potrebniji. Želite li besplatno ažurirati svoju ponudu, uvoditi nove usluge ili proizvode? Želite li detaljno predstaviti Vašu ponudu? Želite li pobijediti konkurenciju da bi opstali?
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analiza tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, pruža konzultacije u svezi trgovačkog prava, poreza i drugih oblasti. Značajan segment rada su i sve internet usluge (izrada CMS web stranica, hosting...).