Poslovne usluge
  UGOVORI - PRIMJERI UGOVORA - PREGLED GOTOVIH PRIMJERA UGOVORA - ŠPRANCE UGOVORA - OBRASCI - PRIJENOS DIONICA
  CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU Web trgovina
  Ugovori
01 - UGOVORI O KUPOPRODAJI - NEKRETNINE Ugovori
02 - UGOVORI O KUPOPRODAJI - POKRETNINE Ugovori
03 - KUPOPRODAJE S POSEBNIM POGODBAMA Ugovori
04 - UGOVORI O ZAMJENI Ugovori
05 - UGOVORI O PRODAJNOM NALOGU Primjeri
06 - UGOVORI O DAROVANJU Primjeri ugovora
07 - UGOVORI O ZAJMU Šprnce ugovora
08 - UGOVORI O POSUDBI Pravo
09 - UGOVORI O ZAKUPU Trgovačko pravo
10 - UGOVORI O NAJMU Zakoni
11 - UGOVORI O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU Propisi
12 - UGOVORI O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU Gotovi primjeri
13 - UGOVORI O DJELU Narudžbe
14 - UGOVORI O RADU Ugovor o radu Dokumenti
15 - UGOVORI O GRAĐENJU Legislativa
16 - UGOVORI O ORTAŠTVU Ugovor
17 - UGOVORI O PRIJEVOZU STVARI Ugovori
18 - UGOVORI O PRIJEVOZU OSOBA Ugovori
19 - UGOVORI O LICENCIJI Ugovori
20 - UGOVORI O OSTAVI Ugovori
21 - UGOVORI O USKLADIŠTENJU Ugovori
22 - UGOVORI O NALOGU Ugovori
23 - UGOVORI O KOMISIJI Ugovori
24 - UGOVORI O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU Ugovori
25 - UGOVORI O POSREDOVANJU Ugovori
26 - UGOVORI O OTPREMI (ŠPEDICIJA) Ugovori
27 - UGOVORI O ISPITIVANJU ROBE I USLUGE Ugovori
28 - UGOVORI O ORGANIZIRANJU PUTOVANJA Ugovori
29 - POSREDNIČKI UGOVORI O PUTOVANJU Ugovori
30 - UGOVORI O ALOTMANU (UGOSTITELJSTVO) Ugovori
31 - UGOVORI O OSIGURANJU Ugovori
32 - UGOVORI - BANKA, FINANCIJSKI ODNOSI Ugovori
33 - UGOVORI O SPONZORIRANJU Ugovori
34 - UGOVORI - TURISTIČKA, PUTNIČKA AGENCIJA Ugovori
35 - UGOVORI - RENT - A - CAR Ugovori
36 - UGOVORI - NAUTIKA - CHARTER Ugovori
37 - UGOVORI - AGENCIJA ZA NEKRETNINE Ugovori
38 - UGOVORI - KNJIGOVODSTVENI URED Ugovori
39 - UGOVORI - INFORMATIČKE USLUGE Ugovori
40 - UGOVORI - TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE Ugovori
41 - UGOVORI - ZADRUGE Ugovori
42 - UGOVORI - DIONICE Ugovori
43 - UGOVORI - RAD PREKO STUDENT SERVISA Ugovori
44 - UGOVORI - ŠKOLOVANJE - TEČAJEVI Ugovori
45 - UGOVORI - MARKETING - SAVJETOVANJE Ugovori
46 - UGOVORI - MALOPRODAJA Ugovori
47 - UGOVORI - SERVIS - POPRAVAK - USLUGE Ugovori
48 - UGOVORI - GRADITELJSTVO Ugovori
49 - UGOVORI - POSLOVNA SURADNJA Ugovori
50 - UGOVORI - INTELEKTUALNE USLUGE Ugovori
51 - UGOVORI - BRAČNI / PREDBRAČNI Ugovori
52 - UGOVORI - PODJELA IMOVINE I PRAVA Ugovori
53 - UGOVORI - RAZNE OSTALE USLUGE Ugovori
54 - UGOVORI - MENADŽMENT / UPRAVLJANJE Ugovori
55 - UGOVORI - KOLEKTIVNI UGOVORI Ugovori
56 - UGOVORI NA STRANIM JEZICIMA Ugovori
57 - CESIJA, ASIGNACIJA, KOMPENZACIJA Ugovori
58 - TUŽBE, ŽALBE, OVRHA Ugovori
59 - OBRASCI Ugovori
60 - OSTALO Ugovori
CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU Prodaja ugovora Prodaja primjera ugovora
 

UGOVORI - DIONICE - PRIJENOS DIONICAPrimjeri ugovora za prijenos dionica, ugovori o darovanju dionica...SADRŽAJ OVOG PAKETA SA ŠPRANCAMA UGOVORA I OBRASCIMA

# Sudska praksa i stručna mišljenja trgovačkog suda o prijenosu dionica

# Pregled pravne regulative i prakse vezane uz trgovanje dionicama

# Ogledni primjeri specijalne punomoći za transkacije dionicama

# Ugovor o upravljanju investicijskim fondovima

# Različiti primjeri ugovora o prijenosu dionica

# Primjeri ugovora o kupoprodaji dionica

# Primjeri ugovora o darovanju dionica

# Ugovori o otkupu vrijednosnih papira

# Ugovori o brokerskim uslugama

# Ugovori o upravljanju portfeljem

... i drugi primjeri...

Pored samih primjera, u svaki paket su dodani i materijali radi boljeg razumijevanja, npr. zakoni, pravilnici, korisni članci, primjeri iz prakse, pregledi sudske prakse, obrasci...

 CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU UGOVORA Web trgovina

Napomena; Isporučuju se samo paketi ugovora, a ne pojedinačni ugovori.
U svakom paketu je više primjera za uređenje istih ili sličnih pravnih odnosa, te tek uvidom u više primjera, možete u konačnici sastaviti vlastiti konkretni ugovor, koji će upravo vama najbolje odgovarati. Pojedinačni primjer ne bi dao uvid u sve mogućnosti i varijante.
OPĆE INFORMACIJE O OVOJ VRSTI UGOVORA I TRGOVANJU DIONICAMA

Prilikom sklapanja ugovora o prijenosu dionica ugovorne stranka prenositelj dionica
kao dionicar društva i osoba na koju se te dionice obvezno pravnim poslom prenose,
a u slučaju spora proizašlog iz takvog ugovora i sud, moraju voditi racuna o tome o kakvoj se dionici koja je predmet ugovora o prijenosu radi. Ovisno o navedenom, osim samog obvezno pravnog posla koji mora biti valjan prema odredbama obveznog prava, ovisi i valjanost pravnog posla kojim se dionica prenosi; tako na primjer ako je valjan pravni posao prodaje dionica za koje je izdana isprava o dionici, ali ne i indosament kao pravni posao kojim se dionica prenosi (na primjer zato jer ne postoji neprekinuti niz indosamenata), stjecatelj takve dionice se neće moći upisati u registar dionica.
Tek pod pretpostavkom da je valjan i pravni posao prijenosa dionica, stjecatelj može postati dionicar društva odnosno može podnijeti zahtjev društvu da ga upiše u registar dionica. Medutim, i tada društvo može odbiti to uciniti ako su za to ispunjene određene pretpostavke, na primjer ako se radi o prijenosu dionica za koje je potrebna suglasnost društva, a društvo iz opravdanih razloga odbije dati tu suglasnost.

Općenito uzevši pod pojmom dionica najčešće se podrazumijeva dio temeljnog
kapitala dionickog društva kojeg je dionicar kao clan društva uplatio odnosno kojeg se
obvezao uplatiti društvu. Medutim, osim što je dio temeljnog kapitala dionicom se označava članstvo u dioničkom društvu te vrijednosni papir u kojem su utjelovljena prava i obveze člana društva.
Buduci da je dionica dio temeljnog kapitala društva na nju se mora odnositi iznos
izražen u istoj valuti u kojoj je izražen i temeljni kapital društva. To na primjer znači ako je temeljni kapital izražen u kunama, što je danas najcešci slučaj a ujedno i zakonska obveza prema odredbi članka 161. Zakona o trgovačkim društvima, tada i dionice, ako je društvo izdalo dionice s nominalnim iznosom, moraju glasiti na nominalne iznose izražene u kunama, odnosno ako je društvo izdalo dionice bez nominalnog iznosa dio temeljnog kapitala koji otpada na takve dionice mora biti izražen u kunama. Ako je pak temeljni kapital izražen u nekoj stranoj valuti, tada i nominalni iznos dionice odnosno dio temeljnog kapitala koji otpada na dionicu mora biti izražen u toj valuti; nije moguće da na primjer temeljni kapital bude izražen u britanskim funtama, a nominalni iznos dionice odnosno dio temeljnog kapitala koji se odnosi na dionicu u kunama.
Medutim, neovisno o tome u kojoj su valuti temeljni kapital i dionice izraženi, zbroj svih nominalnih iznosa dionica odnosno zbroj iznosa temeljnog kapitala koji se odnosi na sve izdane dionice mora odgovarati temeljnom kapitalu društva.

Prilikom donošenja odluke o kupnji dionica, investitori se obično pitaju niz pitanja koja, kad dobiju odgovore, pomažu u donošenju odluke što kupiti ili prodati na tržištu kapitala.
Treba znati da se investitori obično rukovode jednim od dvaju pristupa...
Prvi se svodi se na razmišljanje kako treba kupovati dionice kompanija koje su karakteristične po tome što zadnjih tri ili pet godina konstantno bilježe rast dobiti i prihoda od barem 20% godišnje. Obično je riječ o tržišnim liderima koji ostvaruju bolje rezultate od prosjeka svoje branše, a slijedom toga i njihov P-E pokazatelj (omjer tržišne cijene i zarade po dionici) je viši od prosjeka na tržištu. S druge strane je pristup koji podrazumijeva ulaganje u dionice kompanija koje su karakteristične po tome što je cijena njihovih dionica u odnosu na njihovu knjigovodstvenu vrijednost niža, pa ih se smatra podcijenjenima. Te takve dionice obično imaju relativno nizak P-E pokazatelj ili P-BV
(omjer tržišne cijene prema knjigovodstvenoj vrijednosti), upravo radi toga i jesu zanimljive ovoj vrsti investitora jer je u njihovoj tržišnoj cijeni manje puta plaćena zarada po dionici nego u onima koje se nazivaju rastućim dionicama. Kod ovih dionica tj. tvrtki, investitori i analitičari obično traže skrivene zarade, neiskazanu vrijednost neke imovine npr. nekretnina koje se vode po nabavnoj vrijednosti, a na tržištu vrijede puno više i sl. Za ovakav pristup uglavnom treba više vremena jer je potrebno čekati da tržište i njegovi akteri prepoznaju skrivene vrijednosti i valoriziraju ih kroz tržišnu cijenu na pravi način, što može poprilično potrajati, ali rizik nije ništa veći nego često i manji upravo zato jer se kupuju dionice koje fundamentalno vrijede više. Kod nas se uglavnom i koristi ovaj drugi pristup, iako ne mora biti pravilo i stvar je pristupa svakog pojedinačnog investitora.

 

  ZA PODUZETNIKE - LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH USLUGA

Internet se sve češće koristi kao izvor relevantnih i pravovremenih informacija što tvrtkama koje imaju vlastite stranice daje konkurentsku prednost. Što je tvrtka manja, to joj je Internet potrebniji. Želite li besplatno ažurirati svoju ponudu, uvoditi nove usluge ili proizvode? Želite li detaljno predstaviti Vašu ponudu? Želite li pobijediti konkurenciju da bi opstali?
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analiza tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, pruža konzultacije u svezi trgovačkog prava, poreza i drugih oblasti. Značajan segment rada su i sve internet usluge (izrada CMS web stranica, hosting...).