Poslovne usluge
  UGOVORI - PRIMJERI UGOVORA - PREGLED GOTOVIH PRIMJERA UGOVORA - ŠPRANCE UGOVORA - POSLOVNI DOPISI - OBRASCI
  CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU Web trgovina
  Ugovori
01 - UGOVORI O KUPOPRODAJI - NEKRETNINE Ugovori
02 - UGOVORI O KUPOPRODAJI - POKRETNINE Ugovori
03 - KUPOPRODAJE S POSEBNIM POGODBAMA Ugovori
04 - UGOVORI O ZAMJENI Ugovori
05 - UGOVORI O PRODAJNOM NALOGU Primjeri
06 - UGOVORI O DAROVANJU Primjeri ugovora
07 - UGOVORI O ZAJMU Šprnce ugovora
08 - UGOVORI O POSUDBI Pravo
09 - UGOVORI O ZAKUPU Trgovačko pravo
10 - UGOVORI O NAJMU Zakoni
11 - UGOVORI O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU Propisi
12 - UGOVORI O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU Gotovi primjeri
13 - UGOVORI O DJELU Narudžbe
14 - UGOVORI O RADU Ugovor o radu Dokumenti
15 - UGOVORI O GRAĐENJU Legislativa
16 - UGOVORI O ORTAŠTVU Ugovor
17 - UGOVORI O PRIJEVOZU STVARI Ugovori
18 - UGOVORI O PRIJEVOZU OSOBA Ugovori
19 - UGOVORI O LICENCIJI Ugovori
20 - UGOVORI O OSTAVI Ugovori
21 - UGOVORI O USKLADIŠTENJU Ugovori
22 - UGOVORI O NALOGU Ugovori
23 - UGOVORI O KOMISIJI Ugovori
24 - UGOVORI O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU Ugovori
25 - UGOVORI O POSREDOVANJU Ugovori
26 - UGOVORI O OTPREMI (ŠPEDICIJA) Ugovori
27 - UGOVORI O ISPITIVANJU ROBE I USLUGE Ugovori
28 - UGOVORI O ORGANIZIRANJU PUTOVANJA Ugovori
29 - POSREDNIČKI UGOVORI O PUTOVANJU Ugovori
30 - UGOVORI O ALOTMANU (UGOSTITELJSTVO) Ugovori
31 - UGOVORI O OSIGURANJU Ugovori
32 - UGOVORI - BANKA, FINANCIJSKI ODNOSI Ugovori
33 - UGOVORI O SPONZORIRANJU Ugovori
34 - UGOVORI - TURISTIČKA, PUTNIČKA AGENCIJA Ugovori
35 - UGOVORI - RENT - A - CAR Ugovori
36 - UGOVORI - NAUTIKA - CHARTER Ugovori
37 - UGOVORI - AGENCIJA ZA NEKRETNINE Ugovori
38 - UGOVORI - KNJIGOVODSTVENI URED Ugovori
39 - UGOVORI - INFORMATIČKE USLUGE Ugovori
40 - UGOVORI - TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE Ugovori
41 - UGOVORI - ZADRUGE Ugovori
42 - UGOVORI - DIONICE Ugovori
43 - UGOVORI - RAD PREKO STUDENT SERVISA Ugovori
44 - UGOVORI - ŠKOLOVANJE - TEČAJEVI Ugovori
45 - UGOVORI - MARKETING - SAVJETOVANJE Ugovori
46 - UGOVORI - MALOPRODAJA Ugovori
47 - UGOVORI - SERVIS - POPRAVAK - USLUGE Ugovori
48 - UGOVORI - GRADITELJSTVO Ugovori
49 - UGOVORI - POSLOVNA SURADNJA Ugovori
50 - UGOVORI - INTELEKTUALNE USLUGE Ugovori
51 - UGOVORI - BRAČNI / PREDBRAČNI Ugovori
52 - UGOVORI - PODJELA IMOVINE I PRAVA Ugovori
53 - UGOVORI - RAZNE OSTALE USLUGE Ugovori
54 - UGOVORI - MENADŽMENT / UPRAVLJANJE Ugovori
55 - UGOVORI - KOLEKTIVNI UGOVORI Ugovori
56 - UGOVORI NA STRANIM JEZICIMA Ugovori
57 - CESIJA, ASIGNACIJA, KOMPENZACIJA Ugovori
58 - TUŽBE, ŽALBE, OVRHA Ugovori
59 - OBRASCI Ugovori
60 - OSTALO Ugovori
CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU Prodaja ugovora Prodaja primjera ugovora
 

UGOVORI O DJELUKod ugovora o djelu izvođač radi samostalno i ključno je postizanje određenog rezultata odnosno djela, a ne samo vrijeme radaSADRŽAJ OVOG PAKETA SA PRIMJERIMA UGOVORA O DJELU

# Primjeri ugovora o djelu, predlošci za ugovore o djelu

# Primjeri kako se izvršitelj obvezuje izvesti određene poslove

# Obveze i prava naručitelja, davanje uputa za realizaciju

# Primjeri ugovaranja naknade kod rada po ugovoru o djelu

# Što ako izvršitelj ne postupa u skladu sa zahtjevom naručitelja

# Primjer ugovora o autorskom djelu, predlošci za naručitelje

# Jamstvo kojim autor jamči da je isključivi nositelj autorskih prava

# Primjer ugovora o prijenosu autorskih prava kod ugovora o djelu

# Različiti primjeri ugovora o djelu za različite poslove ili usluge

... i drugi primjeri...

Pored samih primjera, u svaki paket su dodani i materijali radi boljeg razumijevanja, npr. zakoni, pravilnici, korisni članci, primjeri iz prakse, pregledi sudske prakse, obrasci...

 CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU UGOVORA Web trgovina

Napomena; Isporučuju se samo paketi ugovora, a ne pojedinačni ugovori.
U svakom paketu je više primjera za uređenje istih ili sličnih pravnih odnosa, te tek uvidom u više primjera, možete u konačnici sastaviti vlastiti konkretni ugovor, koji će upravo vama najbolje odgovarati. Pojedinačni primjer ne bi dao uvid u sve mogućnosti i varijante.
OPĆE INFORMACIJE O UGOVORIMA O DJELU

UGOVOR O DJELU

Razlika od ugovora o radu
U našem pravnom sustavu, a i u ostalim pravnim sustavima, razlikuje se ugovor o djelu od ugovora o radu. Pri ugovoru o radu nije važan rezultat rada, nego sam rad. Nadalje, naručitelj radova pri ugovoru o djelu ne rukovodi radom radom izvoditelja kako to čini poslodavatelj s poloprimcem. Pri ugovoru o radu postoji odnos subordinacije i ovisnosti kojeg pri ugovoru o djelu nema. Pri ugovoru o djelu nagrada se daje u načelu odjednom, dok je pri ugovoru o radu ona periodična (tjedna, mjesečna) i njezina visina ne ovisi samo o vrijednosti rada, nego i o ostalim okolnostima - materijalu koji daje izvoditelj, "imenu" izvoditelja i sl. Ako pak radnik sa svojim i drugim poslodavateljem sklapa ugovor za obavljanje određenih poslova i ako taj posao odgovara značajkama ugovora o djelu, onda se radi o ugovoru o djelu, a ne ugovoru o radu.

Razlika od ugovora o nalogu
I ugovorom o djelu i ugovorom o nalogu jedna se ugovorna strana obvezuje da će za drugoga obaviti određen posao. Razlika je u tome što se ugovorom o nalogu nalogoprimatelj obvezuje da će za drugoga, a prema trećem, obaviti određen parvi posao. Nalogoprimatelj stupajući u pravne odnose s trećima ne čini to za sebe, nego za račun svog nalogodavatelja. Naprotiv, izvoditelj pri ugovoru o djelu ne predstavlja svojeg suugovaratelja prema trećima, nego je obvezan svoj rad obaviti za naručitelja. Osim toga, posao koji izvoditelj obavlja nije pravne, nego materijalne prirode (izrada neke stvari, ostvarenje intelektualne kreacije, npr. u području glazbe, slikarstva, znanosti, obaviti posao iz neke struke, npr. krojenje, šivanje, zidanje, raznošenje letaka i sl.)

Odnos s ugovorom o prodaji
Ugovor kojim se jedna strana obvezuje da izradi određenu pokretnu stvar od svog materijala smatra se u sumnji kao ugovor o prodaji.
Ali ugovor ostaje ugovor o djelu ako se naručilac obvezao dati bitan dio materijala potreban za izradu stvari.
U svakom slučaju ugovor se smatra ugovorom o djelu ako su ugovaratelji imali na umu naročito izvođačev rad.

Pojam ugovora o djelu
Ugovorom o djelu izvođač (poduzetnik, izvođač radova) obvezuje se da obavi određeni posao, kao što je izrada ili popravak neke stvari ili izvršenje kakva fizičkog ili intelektualnog rada i sl., a naručilac se obvezuje da mu za to plati naknadu.

Kad je ugovoreno da izvođač izradi stvar od svog materijala, a nije određena kvaliteta, izvođač je dužan dati materijal srednje kvalitete.
On odgovara naručiocu za kvalitetu upotrijebljenog materijala isto kao prodavalac.

Naručilac ima pravo da obavlja nadzor nad obavljanjem posla i daje upute kad to odgovara prirodi posla, a izvođač je dužan da mu to omogući.

Poziv upućen određenom ili neodređenom broju osoba na nadmetanje za izvršenje određenih radova, pod određenim uvjetima i uz određene garancije, obvezuje pozivaoca da sklopi ugovor o tim radovima s onim koji ponudi najnižu cijenu, izuzev ako je tu obvezu isključio u pozivu na nadmetanje.
U slučaju isključenja obveze da se sklopi ugovor, poziv na nadmetanje smatra se kao poziv zainteresiranima da oni naprave ponude ugovora pod objavljenim uvjetima.

Poziv upućen određenom ili neodređenom broju osoba na nadmetanje za umjetničko ili tehničko rješenje namjeravanih radova obvezuje pozivaoca da pod uvjetima sadržanim u pozivu na nadmetanje sklopi ugovor sa sudionikom u nadmetanju čije rješenje prihvati komisija čiji je sastav unaprijed objavljen, izuzev ako je tu obvezu isključio u pozivu na nadmetanje.Obračun i oporezivanje primitaka ostvarenih prema Ugovoru o djelu (drugi dohodak) za mnoge predstavlja nepoznanicu. S druge strane veliki broj ljudi pokušava iskoristiti pogodnosti koje Ugovor o djelu pruža, naravno uz poštivanje svih zakonskih odredbi.

Bitno je da u praksi poslodavci dobro razlikuju Ugovor o djelu i nesamostalni rad.
Uslijed krivih tumačenja (onih koji nisu pročitali npr. ovaj članak) ponekad dolazi do kazni pri nadzoru koji provodi inspekcija rada. Ugovor o djelu je jedini dokument koji uređuje odnos između naručitelja i izvršitelja određenog posla. Po završetku dogovorenog posla i ispunjenju ugovorenih obveza sve pretpostavke međusobnog odnosa prestaju i nakon toga naručitelj, a ni izvršitelj nemaju daljnjih međusobnih obveza.

Temeljem ugovora o radu radnik radi nesamostalno, po uputi poslodavca i obično u njegovim prostorijama, sa resursima poslovaca, zatim je bitan element i davanje radnog vremena na raspolaganje poslodavcu, pri čemu mu je poslodavac dužan za obavljeni rad isplatiti plaću. Rad je bitan element ugovora o radu, neovisno o njegovom rezultatu, a pritom ne smijemo zanemariti subordinaciju kao ključan element radno-pravnog odnosa.

S druge strane, kod ugovora o djelu izvođač radi samostalno (i u poreznom smislu rad temeljem ugovora odjelu smatra se dohotkom od samostalnog rada) i neovisno od poslodavca, radi za svoj račun i na svoj rizik (često i sa svojim resursima), sam određuje radno vrijeme a čak može obavljanje djela povjeriti drugoj osobi jer sam odgovara za kvalitetu djela po načelima građanskog prava (za nedostatke djela, za odstupanje od ugovornih odredbi...). Dakle, predmet ugovora o djelu je jednokratan posao pri čemu je ključno postizanje određenog rezultata odnosno djela, a ne samo vrijeme rada.

Velike razlike očituju se i kod prava i obveza pri za vrijeme obavljanja posla.
Npr. kod ugovora o djelu troškovi koji nastaju u kontekstu izvršavanja usluge su troškovi izvršitelja (dnevnice, putni troškovi i sl.) dok su kod rada prema ugovoru o radu (nesamostalni rad) to troškovi koje snosi sam poslodavac. Također, ugovor o radu regulira i pitanje godišnjih odmora, plaćenog dopusta, nemogućnosti obavljanja posla radi bolesti i sl. što kod Ugovora o djelu nije slučaj.

Ugovorom o radu stječe pravo na naknadu za bolovanje, a također mu aktivno teče i radni staž. Različit je također i porezni položaj budući da kod drugog dohotka (Ugovora o djelu) nema poreznih olakšica te se na razliku primitaka obračunava porez standardnom stopom od 25% + prirez.

Članak 32. Zakona o porezu na dohodak prepoznaje neke od djelatnosti za koje je primjereno sklopiti Ugovor o djelu, a dohotke ostvarene na taj način regulira skupnim nazivom "drugi dohodak". Neke od spomenutih djelatnosti su primjerice usluge trgovačkog putnika, akviziterske usluge, konzultantske usluge, usluge sudskog vještaka, sportskih sudaca, tumača i druge slične djelatnosti u kojima se uslijed prirode i vrste posla ne zasniva nužno radni odnos.

Ugovor o djelu praktičan je alat za kratkotrajno zapošljavanje za određene poslove i zbog svoje fleksibilnosti pogodan je za širok krug poslodavaca. 

  ZA PODUZETNIKE - LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH USLUGA

Internet se sve češće koristi kao izvor relevantnih i pravovremenih informacija što tvrtkama koje imaju vlastite stranice daje konkurentsku prednost. Što je tvrtka manja, to joj je Internet potrebniji. Želite li besplatno ažurirati svoju ponudu, uvoditi nove usluge ili proizvode? Želite li detaljno predstaviti Vašu ponudu? Želite li pobijediti konkurenciju da bi opstali?
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analiza tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, pruža konzultacije u svezi trgovačkog prava, poreza i drugih oblasti. Značajan segment rada su i sve internet usluge (izrada CMS web stranica, hosting...).