Poslovne usluge
  UGOVORI - PRIMJERI UGOVORA - PREGLED GOTOVIH PRIMJERA UGOVORA - ŠPRANCE UGOVORA - POSLOVNI DOPISI - OBRASCI
  CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU Web trgovina
  Ugovori
01 - UGOVORI O KUPOPRODAJI - NEKRETNINE Ugovori
02 - UGOVORI O KUPOPRODAJI - POKRETNINE Ugovori
03 - KUPOPRODAJE S POSEBNIM POGODBAMA Ugovori
04 - UGOVORI O ZAMJENI Ugovori
05 - UGOVORI O PRODAJNOM NALOGU Primjeri
06 - UGOVORI O DAROVANJU Primjeri ugovora
07 - UGOVORI O ZAJMU Šprnce ugovora
08 - UGOVORI O POSUDBI Pravo
09 - UGOVORI O ZAKUPU Trgovačko pravo
10 - UGOVORI O NAJMU Zakoni
11 - UGOVORI O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU Propisi
12 - UGOVORI O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU Gotovi primjeri
13 - UGOVORI O DJELU Narudžbe
14 - UGOVORI O RADU Ugovor o radu Dokumenti
15 - UGOVORI O GRAĐENJU Legislativa
16 - UGOVORI O ORTAŠTVU Ugovor
17 - UGOVORI O PRIJEVOZU STVARI Ugovori
18 - UGOVORI O PRIJEVOZU OSOBA Ugovori
19 - UGOVORI O LICENCIJI Ugovori
20 - UGOVORI O OSTAVI Ugovori
21 - UGOVORI O USKLADIŠTENJU Ugovori
22 - UGOVORI O NALOGU Ugovori
23 - UGOVORI O KOMISIJI Ugovori
24 - UGOVORI O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU Ugovori
25 - UGOVORI O POSREDOVANJU Ugovori
26 - UGOVORI O OTPREMI (ŠPEDICIJA) Ugovori
27 - UGOVORI O ISPITIVANJU ROBE I USLUGE Ugovori
28 - UGOVORI O ORGANIZIRANJU PUTOVANJA Ugovori
29 - POSREDNIČKI UGOVORI O PUTOVANJU Ugovori
30 - UGOVORI O ALOTMANU (UGOSTITELJSTVO) Ugovori
31 - UGOVORI O OSIGURANJU Ugovori
32 - UGOVORI - BANKA, FINANCIJSKI ODNOSI Ugovori
33 - UGOVORI O SPONZORIRANJU Ugovori
34 - UGOVORI - TURISTIČKA, PUTNIČKA AGENCIJA Ugovori
35 - UGOVORI - RENT - A - CAR Ugovori
36 - UGOVORI - NAUTIKA - CHARTER Ugovori
37 - UGOVORI - AGENCIJA ZA NEKRETNINE Ugovori
38 - UGOVORI - KNJIGOVODSTVENI URED Ugovori
39 - UGOVORI - INFORMATIČKE USLUGE Ugovori
40 - UGOVORI - TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE Ugovori
41 - UGOVORI - ZADRUGE Ugovori
42 - UGOVORI - DIONICE Ugovori
43 - UGOVORI - RAD PREKO STUDENT SERVISA Ugovori
44 - UGOVORI - ŠKOLOVANJE - TEČAJEVI Ugovori
45 - UGOVORI - MARKETING - SAVJETOVANJE Ugovori
46 - UGOVORI - MALOPRODAJA Ugovori
47 - UGOVORI - SERVIS - POPRAVAK - USLUGE Ugovori
48 - UGOVORI - GRADITELJSTVO Ugovori
49 - UGOVORI - POSLOVNA SURADNJA Ugovori
50 - UGOVORI - INTELEKTUALNE USLUGE Ugovori
51 - UGOVORI - BRAČNI / PREDBRAČNI Ugovori
52 - UGOVORI - PODJELA IMOVINE I PRAVA Ugovori
53 - UGOVORI - RAZNE OSTALE USLUGE Ugovori
54 - UGOVORI - MENADŽMENT / UPRAVLJANJE Ugovori
55 - UGOVORI - KOLEKTIVNI UGOVORI Ugovori
56 - UGOVORI NA STRANIM JEZICIMA Ugovori
57 - CESIJA, ASIGNACIJA, KOMPENZACIJA Ugovori
58 - TUŽBE, ŽALBE, OVRHA Ugovori
59 - OBRASCI Ugovori
60 - OSTALO Ugovori
CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU Prodaja ugovora Prodaja primjera ugovora
 

UGOVORI - TURISTIČKA AGENCIJA, PUTNIČKA AGENCIJAKomplet primjera ugovora za turističke, odnosno putničke agencijeSADRŽAJ OVOG PAKETA SA PRIMJERIMA UGOVORA ZA AGENCIJE

# Primjeri ugovora za turističke (putničke) agencije i opći uvjeti poslovanja

# Ugovori o organiziranju turističkih putovanja, izleta, paket-aranžmana

# Veći broj primjera ugovora za posredničke usluge agencija u turizmu

# Ugovori i opći uvjeti poslovanja koji idu uz ugovore o turističkim uslugama

# Primjeri ugovornog reguliranja obaveza i odgovornosti turističkih agencija

# Obavezne upute i opći uvjeti poslovanja putničkih agencija za putovanja

# Opći uvjeti pružanja usluge krstarenja, sadržaj ponude, rezervacije i uplate

# Upute i opći uvjeti za maturalna i apsolventska putovanja u inozemstvo

# Predlošci za reguliranje poslova sa turističkim vodičima, naplate usluga

# Ugovor o suradnji agencije s iznajmljivačima smještajnih kapaciteta

# Ugovori za smještaj na plovilu ili charter, ugovori za vlasnike plovila

# Ugovaranje najamnine, pologa i troškova tijekom smještaja na plovilu

# Ugovori za promociju turističkih aranžmana agencije putem subagenta

# Predlošci ugovora o posredovanju gdje posredniku pripada provizija

# Priručnik za vlasnike putničkih agencija o poslovanju u turizmu

# Priručnik o posredovanju turističkih agencija, pravo u turizmu

# Prikaz knjigovodstva za usluge koje obavljaju turističke agencije

... i drugi primjeri i korisni pregledi...

Pored samih primjera, u svaki paket su dodani i materijali radi boljeg razumijevanja, npr. zakoni, pravilnici, korisni članci, primjeri iz prakse, pregledi sudske prakse, obrasci...

 CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU UGOVORA Za turističke agencije

Napomena; Isporučuju se samo paketi ugovora, a ne pojedinačni ugovori.
U svakom paketu je više primjera za uređenje istih ili sličnih pravnih odnosa, te tek uvidom u više primjera, možete u konačnici sastaviti vlastiti konkretni ugovor, koji će upravo vama najbolje odgovarati. Pojedinačni primjer ne bi dao uvid u sve mogućnosti i varijante.


U izborniku (na lijevoj strani ove web stranice) pogledajte i druge pakete
ugovora, kao što su npr. ugovori o organiziranju putovanja, posrednički
ugovori o putovanju, ugovori o prijevozu, ugovori o alotmanu...
OPĆE INFORMACIJE - TURISTIČKO PRAVO - PROPISI - AGENCIJE

IZ ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU

Zakonom se uređuje način i uvjeti za pružanje usluga u turizmu.
Usluge u turizmu u smislu ovoga Zakona su: pružanje usluga turističke agencije, turističkog vodiča, turističkog pratitelja, turističkog animatora, turističkog zastupnika, turističke usluge u nautičkom turizmu, turističke usluge u seljačkom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude i ostale usluge koje se pružaju turistima u svezi s njihovim putovanjem i boravkom.

Usluge u turizmu mogu pružati: trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci i obrtnici koji ispunjavaju uvjete za pružanje turističkih usluga propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, ako ovim Zakonom i posebnim propisima nije drugačije određeno.
Pod uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona turističke usluge mogu pružati i javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima prirode za potrebe područja kojim upravljaju.
Pod uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima, određene turističke usluge u zdravstvenom turizmu mogu pružati specijalne bolnice i lječilišta.
Pod uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona određene turističke usluge mogu pružati ustanove u kulturi.
Pod uvjetima propisanim ovim Zakonom određene turističke usluge mogu pružati udruge, škole i druge odgojno-obrazovne ustanove.
Pod uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona, određene turističke usluge mogu pružati fizičke osobe koje za pružanje tih usluga nisu registrirane kao obrtnici ili trgovci pojedinci.


Pravne i fizičke osobe pri pružanju usluga u turizmu dužne su:
1. objaviti uvjete, sadržaj i cijenu svake pojedine usluge i pridržavati se tih uvjeta,
    sadržaja i cijena,
2. za svaku izvršenu uslugu, korisniku izdati račun, kartu ili potvrdu s brojem kojom se
    potvrđuje primitak uplate i čuvati kopije tih dokumenata najmanje tri godine od dana
    njihovog izdavanja,
3. postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog
    stručnjaka, dobrog gospodarstvenika),
4. dužne su voditi knjigu žalbe na propisan način, u roku od pet dana izjavljeni prigovor
    dostaviti nadležnoj ispostavi područne jedinice Državnog inspektorata te u roku od 15
    dana od dana izjavljenog prigovora odgovoriti na prigovor.

Pojedini upotrijebljeni pojmovi imaju sljedeće značenje:
– Turistička agencija je trgovačko društvo, trgovac pojedinac, obrtnik ili njihova
   organizacijska jedinica koji pružaju usluge organiziranja putovanja ili posredovanja
   usluga vezanih uz putovanje i boravak turista.
– Putnik je osoba koja pribavlja turističku uslugu, osoba za čiji račun i/ili u čije ime se
   pribavlja turistička usluga ili bilo koja osoba na koju se prenese pravo korištenja
   turističke usluge.
– Paket aranžman (paušalno putovanje) jest unaprijed utvrđena kombinacija od
   najmanje dvije pojedinačne usluge koje se sastoje od prijevoza, smještaja ili drugih
   turističkih i ugostiteljskih usluga što čine cjelinu, a pružaju u vremenu dužem od 24
   sata ili uključuju barem jedno noćenje, te se prodaju po ukupnoj unaprijed utvrđenoj
   (paušalnoj) cijeni.
– Izlet je unaprijed utvrđena kombinacija od najmanje dvije pojedinačne usluge koje se
   sastoje od prijevoza ili drugih turističkih i ugostiteljskih usluga, a traju manje od 24
   sata i ne uključuje noćenje.
– Turistička cjelina (lokalitet) je područje, prostor ili objekt na kojem se nalaze ili koji
   sadržava prirodne, kulturne, povijesne, tradicijske i druge vrednote na kojem uslugu
   turističkog vođenja može pružati samo ovlašteni turistički vodič.


USLUGE TURISTIČKE AGENCIJE - TURISTIČKA AGENCIJA

Turistička agencija može pružati sljedeće usluge:
– organiziranje paket-aranžmana, sklapanje i provedba ugovora o paket-aranžmanu,
   organiziranje izleta, sklapanje i provedba ugovora o izletu,
– organiziranje kongresa,
– posredovanje u sklapanju ugovora o organiziranom putu (paket-aranžman, izlet),
– posredovanje ugostiteljskih usluga (prodaja i rezervacija smještaja i drugih
   ugostiteljskih usluga),
– posredovanje usluga prijevoza (prodaja putnih karata i rezervacija mjesta za sva
   prijevozna sredstva),
– organiziranje prihvata i transfera putnika,
– posredovanje u pružanju usluga u posebnim oblicima turistič­ke i ugostiteljske ponude,
– organiziranje i posredovanje u pružanju usluga turističkih vodiča, turističkih pratitelja i
   usluga upravljanja plovnim objektima nautičara (skipera),
– zastupanje domaćih i stranih putničkih agencija,
– davanje turističkih obavijesti i promidžbenog materijala,
– posredovanje u sklapanju ugovora o osiguranju putnika i prtljage,
– pomoć u pribavljanju putnih isprava, viza i drugih isprava potrebnih za prijelaz granice
   i boravak u inozemstvu, isprava za lov, ribolov, ronjenje, plovidbu nautičara te drugih
   isprava potrebnih za organizaciju i provođenje različitih oblika turističke ponude,
– rezervacija, nabava i prodaja ulaznica za sve vrste priredbi, muzeja i dr., te prodaja
   robe vezane za potrebe putovanja (razne putne potrepštine, suveniri, publikacije...),
– organizacija i pružanje usluga u svezi s poslovanjem karticama i putničkim čekovima i
   pružanje mjenjačkih usluga sukladno posebnim propisima,
– iznajmljivanje i posredovanje u iznajmljivanju vozila, letjelica i plovnih objekata,
– agencijsko-pomorske usluge za prihvat i opremu plovnih objekata u nautičkom turizmu.

Naznaka »turistička agencija« obvezno se koristi u tvrtki turističke agencije kao pobliža naznaka djelatnosti. Iznimno, umjesto naznake« turistička agencija« kao pobliža oznaka djelatnosti može se koristiti i naznaka »putnička agencija«.
U tvrtki, turistička agencija može, uz naznaku kojom se obilježava ime turističke agencije, koristiti i izraze uobičajene u turističkom poslovanju, kao što su: »tours«, »travel« i sl.

Turistička agencija obavezna je za svako putovanje koje organizira (paket-aranžman i izlet) izdati program, prospekt ili katalog (promidžbeni materijal - tiskani ili elektronički) koji treba staviti na raspolaganje putniku prije sklapanja ugovora o organiziranju putovanja, a koji ovisno o uslugama mora sadržavati obavijesti o cijeni putovanja, odredištu (destinaciji), sredstvu, karakteristikama i kategoriji prijevoza, vrsti smještajnog objekta, njegovoj lokaciji i kategoriji te turističkoj klasifikaciji prema pravu države u kojoj se objekt nalazi, broju dnevnih obroka, planu putovanja, iznosu ili postotku predujma te o broju i iznosu obroka otplate ostatka cijene, graničnim, viznim i zdravstvenim formalnostima glede putovanja i boravka u odredištu, najmanjem broju putnika koji je potreban za organiziranje putovanja te o roku u kojem će putnik biti obaviješten o otkazivanju putovanja ako za putovanje nije prijavljen dovoljan broj putnika.


INFO za vlasnike agencija
Razvoj Interneta doveo je i do brzog razvoja turističkog tržišta na Internetu.
U kratkom roku pojavio se veliki broj turističkih agencija koje su se prvenstveno orijentirale prema ljudima koji traže lokaciju za odmor, smještaj ili rekreaciju putem raznih tražilica. Ono što izdvaja web stranice za turističke agencije od ostalih stranica jest velika potreba da budu optimizirane za tražilice i korisnike. To znači da je jednako važno provesti optimizaciju za tražilice i internet marketing kampanju koja posjetitelja dovodi na stranicu, to jest dio stranice koji nudi uslugu koju traži, ali i osigurati se da
on zaista u velikoj većini slučajeva ono što je ponuđeno i iskoristi i napravi rezervaciju.
Web stranice za turističke agencije su softverska rješenja prikladna za promociju, prodaju i upravljanje proizvodima i uslugama vezanim za putovanja, apartmane i sve druge turističke usluge. Web stranice imaju kvalitetno administracijsko sučelje pomoću kojeg upravljate web stranicom, rezervacijama i svim odnosima sa turistima.
Link na pregled ponude za turističke i putničke agencije 

  ZA PODUZETNIKE - LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH USLUGA

Internet se sve češće koristi kao izvor relevantnih i pravovremenih informacija što tvrtkama koje imaju vlastite stranice daje konkurentsku prednost. Što je tvrtka manja, to joj je Internet potrebniji. Želite li besplatno ažurirati svoju ponudu, uvoditi nove usluge ili proizvode? Želite li detaljno predstaviti Vašu ponudu? Želite li pobijediti konkurenciju da bi opstali?
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analiza tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, pruža konzultacije u svezi trgovačkog prava, poreza i drugih oblasti. Značajan segment rada su i sve internet usluge (izrada CMS web stranica, hosting...).