PRIMJERI UGOVORA - Brzi pregled svih primjera po temama
Pregled svih 60 tema sa primjerima ugovora. Kliknite na pojedini naziv teme kako bi vidjeli koji su sve primjeri uključeni u svaku od tema. Svi primjeri sa popisa dostupni su za narudžbe.   14.4.2024.
| Link na naslovnu stranicu | Link na pregled svih ugovora | Narudžbenica za ugovore | Kontakt |
 
 

01 - UGOVORI O KUPOPRODAJI - NEKRETNINE

# Primjer ugovora o kupoprodaji stana u zgradi s više stanova # Prodaja kuće ili prodaja građevinskog ili poljoprivrednog zemljišta # Primjer ugovora o prodaji stana od etažnih suvlasnika u zgradi # Primjer ugovora sa primjerom reguliranja plaćanja poreza # Primjer reguliranja međusobnih vlasničkih odnosa i isplate cijene # Primjer predugovora o prodaji stana, polaganje kapare # Prodajni ugovor s pridržanim pravom vlasništva nad nekretninom # Prodajni ugovor za nekretnine koji se sklapa u korist treće osobe # Izjava da ne postoje nikakva upisana ili neupisana prava ili tereti # Stjecanje idealnog dijela zajedničkih dijelova zgrade # Primjeri tabularne izjave vlasnika nekretnine radi upisa vlasništva ...
Opširnije >>

02 - UGOVORI O KUPOPRODAJI - POKRETNINE

# Primjer ugovora o prodaji osobnog automobila ili drugih motornih vozila... # Primjeri ugovora o prodaji rabljenih osobnih vozila, motocikla, kamiona... # Prodajni ugovor za motorno vozilo gdje se prodaje na obroke / rate... # Primjer predugovora za kupnju odnosno prodaju osobnog automobila... # Primjeri ugovora za prodaju trgovačke robe, strojeva, alata, opreme... # Primjeri reguliranja isporuke i garancije kod kupoprodaje pokretnina... # Primjer ugovora o bezgotovinskoj prodaji robe, odnosno kupnji robe... # Primjeri ugovora o prodaji na obroke, prodaja s obročnim otplatama... # Prodajni ugovori s pridržanim pravom vlasništva kod osobnih vozila... # Primjeri ugovaranje kapare, primjeri zaštite kupca od nedostataka... # Primjeri kako se ugovora pravo na raskid predugovora ili ugovora...
Opširnije >>

03 - KUPOPRODAJE S POSEBNIM POGODBAMA

# Primjer ugovora za kupoprodaju s pravom prvokupa... # Primjeri i zakonska regulativa o mogućnost nasljeđivanja i otuđenja... # Primjeri o ustupanju prodajnog ugovora na druge osobe... # Trajanje prava prvokupa prema samom ugovoru ili prema zakonu... # Kad je izvršen prijenos vlasništva bez obavijesti prodavatelju... # Zakonsko pravo prvokupa za određene osobe ustanovljeno zakonom... # Kupnja na pokus, kupac uzima stvar pod uvjetom da je isproba... # Rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari predane kupcu radi pokusa... # Kupnja po pregledu i na kupnja s rezervom pokusa... # O odgovornosti prodavatelja za materijalne nedostatke stvari... # Kupoprodaja sa specifikacijom, kupoprodaja s pridržajem prava vlasništva poslije predaje kupcu... # Kupoprodaja s obročnom otplatom cijene...
Opširnije >>

04 - UGOVORI O ZAMJENI

# Primjeri ugovora o zamjeni stana, garsonjere, poslovnog prostora, kuće... # Primjeri ugovora o prijenosu nekretnina kao i upisu u zemljišne knjige... # Primjeri ustupanja i prepuštanja u isključivo vlasništvo i posjed... # Primjeri da se čestice iz jednog zk uloška ispišu i upišu u drugi... # Šprance ugovora kojima ugovorne strane zamjenjuju stvari... # Primjeri ugovora za zamjenu strojeva, opreme, alata, robe... # Zamjena motornih vozila, npr. automobila, motora, kamiona... # Primjeri odredbi kojima se reguliraju troškovi zamjene, takse... # Primjeri kako se regulira rješavanje sporova... # Odredbe iz zakona kojima se regulira zamjena stvari ili prava... # Primjeri iz prakse, pregled literature...
Opširnije >>

05 - UGOVORI O PRODAJNOM NALOGU

# Opći uvjeti ugovora o nalogu za trgovanje financijskim instrumentima... # Međusobna ugovorna prava i obveze nalogodavca i nalogoprimca... # Odredbe ugovora koje opisuju rizik povezan s obavljanjem poslova... # Ugovorno određenje uvjeta kod rješavanja mogućih sporova... # Opći uvjeti ugovora o nalogu za kupnju ili prodaju... # Ugovor o prodajnom nalogu za pokretnu stvar... # Prodaja za određenu cijenu u određenom roku... # Rizik slučajne propasti ili oštećenja... # Novi primjeri ugovora ...
Opširnije >>

06 - UGOVORI O DAROVANJU

# Primjeri ugovora o darovanju nekretnine, primjeri za različite nekretnine... # Ugovori o darovanju stana, kuće, zemljišta, poslovnog prostora, garaže... # Primjeri ugovora o darovanju automobila ili drugih motornih vozila... # Primjer ugovornog prijenosa darovane pokretne stvari ili nekretnine... # Primjer suglasnosti da se daroprimac uknjiži u zemljišne knjige... # Primjer ugovora o darovanju gdje se daruje pod određenim uvjetom... # Stavke u ugovoru o darovanju da obdarenik prima dar sa zahvalnošću... # Darovanje je i oprost i isplata duga uz dužnikovu suglasnost... # Primjeri za darovanje sadašnje i buduće stvari, imovinska prava... # Primjeri za darovanje sadašnje i najviše dopuštene buduće imovine... # Primjeri ugovora o uzajamnom darovanju... # Pregledi zakona i propisa ...
Opširnije >>

07 - UGOVORI O ZAJMU

# Primjeri ugovora o zajmu, odnosno, ugovora o pozajmici, za novac ili stvari... # Primjeri ugovora za namjenski ili nenamjenski zajam, odnosno, pozajmicu... # Šprance ugovora kojima zajmodavac predaje zajmoprimcu određeni iznos... # Primjeri za novac ili određenu količinu drugih zamjenljivih stvari... # Primjeri kako na primljenim stvarima zajmoprimac stječe pravo vlasništva... # Primjeri ugovaranja kamata, uvjeta vraćanja, osiguranja i garancija... # Primjeri trgovačkih ugovora o zajmu i drugih posebnih slučajeva zajma... # Primjer ugovora o deviznom zajmu, ugovaranje u EUR i drugim valutama... # Gotovi primjeri ugovora o potrošačkom zajmu, potrošački ugovor o zajmu... # Potrošački zajam koji se vraća u mjesečnim anuitetima, naplata rata... # Ugovor o preuzimanju duga i novom zajmu, primjeri ugovora o preuzimanju... # Primjer ugovora o kratkoročnoj pozajmici, primjeri zalaganja vozila...
Opširnije >>

08 - UGOVORI O POSUDBI

# Primjeri ugovora o posudbi stvari, predmeta, alata, opreme, vozila... # Primjeri ugovora sa kojima se reguliraju sve obveze posuđivača... # Šprance za ugovore o posudbi gdje se daje besplatna posudba... # Ugovori o privremenom davanju na korištenje poslovnog prostora... # Financijske i tehničke pojedinosti kod ugovora o posudbi... # Primjeri ugovora za posudbu nepotrošne stvari ili životinja... # Primjeri ugovora o posudbi sa reguliranjem redovitih troškova... # Primjeri ugovora o posudbi sa reguliranjem izvanrednih troškova... # Obveza vraćanja stvari kod ugovora o posudbi... # Primjeri prava raskida ugovora o posudbi... # Pregledi zakona i propisa, pregledi sudske prakse...
Opširnije >>

09 - UGOVORI O ZAKUPU

# Primjeri ugovora o zakupu kojima se predaje određena stvar na korištenje... # Primjeri kojima se zakupnik obvezuje plaćati određenu zakupninu... # Primjeri kada zakupnik može zakupljenu stvar dati u podzakup... # Primjeri otkaza ugovora zbog nedopuštenog podzakupa... # Primjeri ugovora gdje je predmet zakupa poljoprivredno zemljište... # Primjeri ugovora gdje je predmet zakupa različita infrastruktura... # Primjeri ugovora gdje je predmet zakupa oprema i strojevi... # Različiti primjeri ugovora o zakupu za tehniku i uređaje... # Ugovori o zakupu poslovnog prostora za ugostiteljstvo... # Ugovori o zakupu poslovnog prostora za trgovinu... # Šprance ugovora za zakup uredskih prostorija... # Primjeri natječaja za davanje nekretnina u zakup... # Novi primjeri ugovaranja podzakupa...
Opširnije >>

10 - UGOVORI O NAJMU

# Šprance ugovora o najmu stambene zgrade ili kuće # Primjer ugovora o najmu stana ili garsonjere # Primjer ugovora o najmu opremljenog stana # Primjer ugovora o najmu garaže za motorna vozila # Kombinirani ugovori o najmu sa više objekata najma # Primjeri reguliranja podnajma # Primjeri ugovora o najmu apartmana ili soba # Primjeri ugovora o najmu poslovnih prostora, restorana ili kafića kao i drugih ugostiteljskih lokala # Primjer ugovora o najmu skladišta ili proizvodnog pogona # Primjer ugovora o najmu dvorane za određenu namjenu # Primjeri odvajanja unajmljenih prostorija od drugih prostorija # Špranca ugovora za najam računalnih sistema i opreme # Ugovor o leasingu opreme ili strojeva # Primjer ugovora o najmu s dodatnom investicijom # Primjer kada se iznajmljeni prostor treba preurediti # Primjeri ugovora o najmu oglasnog prostora # Ugovori o najmu osobnog automobila ...
Opširnije >>

11 - UGOVORI O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU

# Primjer ugovora o doživotnom uzdržavanju gdje je primatelj uzdržavanja voljan ostaviti nekretninu i pokretnine davatelju uzdržavanja... # Primjeri ugovora o doživotnom uzdržavanju kojima se reguliraju međusobne obaveze davatelja uzdržavanja i primatelja uzdržavanja... # Primjeri reguliranja putem ugovora o doživotnom uzdržavanju o njegovanju u slučaju bolesti, pružanju nužne skrbi, pripremanju hrane... # Primjer kako se regulira da primatelj uzdržavanja zadržava pravo doživotno stanovati u stanu prema ugovoru o doživotnom uzdržavanju... # Suglasnost za sklapanje ugovora o doživotnom uzdržavanju, kojim primatelj uzdržavanja osigurava sebi sigurnu i stalnu pomoć u starosti... # Primjer kako nakon smrti zatraži i ishodi upis uknjižbe prava vlasništva stana i nekretnina prema ugovoru o doživotnom uzdržavanju... # Reguliranje rješavanja eventualnih nesporazuma po ugovoru sporazumno, ili u slučaju bitno poremećenih odnosa sudskim putem... # Kako sporazumno raskinuti ili izmijeniti ugovor, primjeri za situacije kad svaka strana treba vrati ono što je po ugovoru primila...
Opširnije >>

12 - UGOVORI O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU

# Primjeri ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, predlošci ugovora # Primjer reguliranja prijenosa nekretnina i pokretnina # Primjeri regulacije međusobnih prava i obveza # Regulacija prava na raskid ugovora o dosmrtnom uzdržavanju # Predložak ugovora za upis nekretnine u zemljišne knjige # Pored samih primjera ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, u svaki paket su dodani i materijali radi boljeg razumijevanja, npr. zakoni, pravilnici, korisni članci, primjeri iz prakse, pregledi sudske prakse...
Opširnije >>

13 - UGOVORI O DJELU

# Primjeri ugovora o djelu, predlošci za ugovore o djelu # Primjeri kako se izvršitelj obvezuje izvesti određene poslove # Obveze i prava naručitelja, davanje uputa za realizaciju # Primjeri ugovaranja naknade kod rada po ugovoru o djelu # Što ako izvršitelj ne postupa u skladu sa zahtjevom naručitelja # Primjer ugovora o autorskom djelu, predlošci za naručitelje # Jamstvo kojim autor jamči da je isključivi nositelj autorskih prava # Primjer ugovora o prijenosu svih autorskih prava kod ugovora o djelu ... # Različiti primjeri ugovora o djelu za različite poslove ili usluge # Obračun i oporezivanje primitaka ostvarenih prema Ugovoru o djelu # Po čemu se razlikuje ugovor o djelu od ugovora o radu ...
Opširnije >>

14 - UGOVORI O RADU

# Primjeri ugovora o radu na neodređeno vrijeme # Primjeri ugovora o radu na određeno vrijeme # Ugovor o radu sa pregledom obaveznog sadržaja # Predložak za ugovaranje plaće zaposlenika # Obrazac ugovora o radu kod obrtnika ili male tvrtke # Primjena odredbi kolektivnog ugovora i općih akata # Odluka o otkazu ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora # Odluka o otkazu ugovora uvjetovana skrivljenim ponašanjem radnika # Odluka o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu # Sporazumno utvrđivanje otkaznog roka i drugih prava # Predložak za redoviti otkaz ugovora o radu # Obavijest o trajanju i rasporedu godišnjeg odmora # Primjer ugovora o dopunskom radu zdravstvenih radnika # Primjer pravilnika o unutarnjem nadzoru rada, pravilnici o radu # Primjer pravilnika o odgovornosti radnika za povrede obveza # Zakoni, pravilnici, korisni članci, primjeri iz prakse ...
Opširnije >>

15 - UGOVORI O GRAĐENJU

# Primjeri ugovora o građenju, ugovori o građevinskim radovima # Ugovori za izgradnju, nadogradnju, dogradnju, pregradnju # Ugovori kojima se izvoditelj obvezuje obaviti građevinske radove # Ugovaranje cijene izvođenja radova, odredba ključ u ruke # Izrada elaborata iskolčenja, snimanje stanja građevine # Ugovaranje dinamike izvođenja pojedinih faza građenja # Izjava izvoditelja o izvedenim radovima sukladno zakonu # Predložak za raskid ugovora o građenju i otkazni rokovi # Šprance ugovora o osnivanju prava građenja # Pregledi općih i posebnih uvjeta ugovora o građenju # Primjeri za predugovor, predugovori za građevinske radove # Primjer ugovora za izvođenje građevinskih radova u inozemstvu # Primjer ugovora o izradi projekte dokumentacije i troškovnika # Ugovori za izvođenje obrtničko instalaterskih radova # Ugovori za završne građevinske radove na nekretninama ...
Opširnije >>

16 - UGOVORI O ORTAŠTVU

# Ugovor o ortakluku, ili ugovor o ortaštvu ili ortački ugovor. Ugovor o ortaštvu mogu sklopiti fizičke i pravne osobe, domaće i strane # Ortački ugovor često sklapaju obrtnici, ortaštvo je trajan obveznopravni odnos # Ugovor o ortakluku radi zajedničkog obavljanja obrta # Drugi primjeri ortačkih ugovora između tvrtki, poduzetnika # Unošenje i visina ortačkih uloga, poslovodstvo i zastupanje # Odgovornost za štetu, sudjelovanje u dobiti i gubitku, istup # Predlošci za osnivanje tajnog društva, prava i obveze osnivača # Primjeri ugovornog reguliranja odgovornosti i prava ortaka # Primjeri ortačkog ugovora u građevini, trgovini, pružanju usluga i drugim poslovnim djelatnostima ...
Opširnije >>

17 - UGOVORI O PRIJEVOZU STVARI

# Ugovorom o prijevozu obvezuje se prijevoznik da preveze na određeno mjesto neku osobu ili neku stvar, a putnik odnosno pošiljalac se obvezuje da mu za to isplati određenu naknadu # Primjeri ugovora o prijevozu stvari, ugovori sa prijevoznikom # Ugovaranje da prijevoznik preda na određenom mjestu stvari # Cestovni prijevoz robe, transport robe kamionima, transport željeznicom # Predlošci za ugovaranje svih pojedinosti za realizaciju prijevoza # Ugovor o otpremi morem, prijevoz morem u odredišne luke # Primjer špediterskog ugovora za organizaciju prijevoza stvari # Ugovaranje predujma za pokriće svih troškova u prijevozu # Ugovori za usluge prijevoza i dostave dokumenata i paketa...
Opširnije >>

18 - UGOVORI O PRIJEVOZU OSOBA

# Ugovorom o prijevozu obvezuje se prijevoznik prevesti na određeno mjesto u određeno vrijeme, neku osobu, a putnik odnosno pošiljalac se obvezuje da mu za to isplati određenu ugovorenu naknadu # Prijevoznikom se smatra, kako osoba koja se bavi prijevozom kao svojim redovnim poslovanjem, tako i svaka druga pravna ili fizička osoba koja se ugovorom obveže izvršiti prijevoz uz naknadu # Primjeri ugovora o autobusnom prijevozu putnika # Predlošci za usluge koje prijevoznik obavlja svojim autobusom # Primjer općih uvjeta za prijevoz putnika i njihove prtljage # Odgovornost prijevoznika za zakašnjenje, gubitak prtljage # Odgovornost prijevoznika za sigurnost putnika i prtljage # Pravna regulativa rezervacija za prijevoz # Predlošci za prijevoz osoba cestom, morem, željeznicom ...
Opširnije >>

19 - UGOVORI O LICENCIJI

# Licencija ili licenca je pravo iskorištavanja predmeta licencije tijekom određenog vremena # Do licencije dolazi ukoliko nositelj prava odluči ugovorom o licenciji u cijelosti ili djelomično prenijeti pravo upotrebe predmeta licence na drugog vlasnika # Predmet ugovora o licenciji mogu biti modeli, izumi, ideje, patenti, uzorci, znanje, robne marke i zaštitni znakovi # Primjeri ugovora o franšizi, predlošci za ugovaranje franšize # Primjeri ugovora o licenci softvera, licence za korištenje softvera # Predlošci za odricanje od odgovornosti za štete bilo koje vrste # Ugovaranje licencnih prava, zaštita nositelja prava i korisnika # Europski etički kodeks franšiznog poslovanja, osnovna načela, pravna praksa ...
Opširnije >>

20 - UGOVORI O OSTAVI

# Ugovor o ostavi ili čuvanju je ugovor kojim se ostavoprimalac (depozitar) obvezuje da će primiti pokretnu stvar od ostavodavaoca (deponenta) i čuvati je nenaplatno ili uz naknadu kao dobar gospodarstvenik, odnosno dobar domaćin i da će stvar vratiti nakon određenog vremena ili na zahtjev ostavodavaoca # Ugovorom o ostavi obvezuje se ostavoprimac primiti stvar od ostavodavca, čuvati je i vratiti kad bude zatraženo # Objekt ostave mogu biti samo pokretne stvari # Ugovor o ostavi može valjano sklopiti u svoje ime i osoba koja nije vlasnik stvari, i ostavoprimac je dužan vratiti joj stvar, osim ako bi doznao da je stvar ukradena # Primjeri ugovora; ugovori o ugostiteljskoj ostavi # Ugovori između ostavoprimatelja i ostavodavatelja # Primjeri ugovora o čuvanju između depozitara i stranke # Primjeri ugovora o čuvanju stvari, vozila, plovila, strojeva, umjetnina, životinja ...
Opširnije >>

21 - UGOVORI O USKLADIŠTENJU

# Ugovorom o uskladištenju obvezuje se skladištar da primi i čuva određenu robu i da poduzima potrebne ili ugovorene mjere radi njezina očuvanja u određenom stanju te da je preda na zahtjev ostavodavca ili druge ovlaštene osobe a ostavodavac se obvezuje da mu za to plati određenu naknadu # Primjeri ugovora o uskladištenju robe u skladišnom prostoru # Ugovaranje naknade za skladištenje, međusobna prava i obveze # Primjeri ugovora za uređenje konsignacijskog skladišta... # Predlošci ugovora o konsignaciji; odnos konsignatora i konsignanta # Primjeri kada u skladištu smije biti uskladištena samo roba konsignanta # Trajanje i prestanak ugovora, otkaz konsignacijskog skladišta # Različiti primjeri ugovora za skladištenje različite robe, opreme, strojeva i drugih stvari...
Opširnije >>

22 - UGOVORI O NALOGU

# Ugovorom o nalogu obvezuje se nalogoprimac prema nalogodavcu da za njegov račun poduzme određene poslove # Ugovori o nalogu gdje se obvezuje nalogoprimac poduzimati za račun nalogodavca # Ugovori gdje je nalogoprimac dužan izvršiti nalog osobno ili kada izvršenje naloga može povjeriti drugome # Primjeri ugovora o nalogu gdje je nalogodavac ili nalogoprimac pravna osoba # Primjeri naloga da se istraži tržište za proizvodnju ili promet određene robe ili pružanje usluga # Primjeri općih uvjeta ugovora o nalogu za kupnju ili prodaju novčanih sredstava... i drugi primjeri o nalogu...
Opširnije >>

23 - UGOVORI O KOMISIJI

# Ugovorom o komisionu (komisijski ugovor) obvezuje se komisionar da za naknadu (proviziju) obavi u svoje ime i za račun komitenta jedan ili više poslova koje mu povjerava komitent # Primjeri ugovora o komisiji između komisionara i komitenta # Primjeri ugovora gdje se komisionar obvezuje da za proviziju proda robu # Primjeri kako se komisionar obvezuje da na trošak komitenta osigura robu # Primjeri gdje se komisionar obvezuje isplatiti komitentu svu ostvarenu korist # Primjeri gdje se komitent obvezuje komisionaru platiti proviziju za prodanu robu # Predlošci za komisione prodajne ugovore koji se odnose na komisionu prodaju # Forme komisionog ugovora gdje se ugovara prodaja inozemnim kupcima ...
Opširnije >>

24 - UGOVORI O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU

# Ugovor o trgovačkom zastupanju je ugovor kojim se zastupnik obvezuje da će stalno brinuti da treće osobe sklapaju ugovore s njegovim nalogodavcem i da u tom smislu posreduje između njih i nalogodavca, te da nakon dobivene ovlasti sklapa ugovore s trećim osobama u ime i za račun nalogodavca, a ovaj se obvezuje da mu za svaki sklopljeni ugovor isplati određenu naknadu proviziju # Primjeri ugovora o trgovinskom zastupanju, zastupanje nalogodavca # Primjeri ugovora za sklapanje poslova s trećima za račun nalogodavca # Šprance kojima zastupnik za ugovorene poslove dobiva određenu proviziju # Primjeri ugovora o generalnom ekskluzivnom zastupanju za različite proizvode # Gotovi primjeri ugovora o neekskluzivnom zastupanju pod uvjetima # Primjeri gdje naručitelj prenosi na zastupnika prava koje on preuzima # Primjeri gdje se sklapa ugovor o zastupanju radi promicanja određenih interesa # Primjeri zastupanja u trgovini, turizmu, financijskim uslugama...
Opširnije >>

25 - UGOVORI O POSREDOVANJU

# Ugovorom o posredovanju obvezuje se posrednik dovesti u vezu s nalogodavcem osobu koja bi s njim pregovarala o sklapanju ugovora, a nalogodavac se obvezuje isplatiti mu određenu proviziju # Primjeri za ugovor o posredovanju, ugovaranje posredničkih poslova # Primjeri ugovora između nalogodavca i posrednika za različite poslove # Ugovori gdje se obvezuje posrednik dovesti nove klijente za proviziju # Primjeri ugovora koji se zaključuju na određeno ili neodređeno vrijeme # Predlošci ugovora gdje posrednik traži kupce za robu ili usluge # Ugovor o posredovanju pri prodaji, kupnji, zamjeni, iznajmljivanju... # Ugovori za posredovanje u pronalaženju investitora, ulagača... # Primjeri ugovora o posredovanju pri preuzimanju poslovnih udjela... # Primjeri ugovora o generalnom posredovanju...
Opširnije >>

26 - UGOVORI O OTPREMI (ŠPEDICIJA)

# U ugovoru o prijevozu, prijevoznik se obvezuje prevesti robu ili osobe iz jednog mjesta u drugo, preuzimajući na sebe rizik izvođenja posla, dok po ugovoru o otpremi (špediciji) otpremnik je jedino dužan da u svoje ime, a za tuđi račun, s trećim osobama zaključi ugovor o prijevozu # Ugovorom o otpremi obvezuje se otpremnik radi prijevoza stvari sklopiti, u svoje ime a za račun nalogodavca, ugovor o prijevozu i druge ugovore potrebne za izvršenje prijevoza te obaviti ostale uobičajene poslove i radnje, a nalogodavac se obvezuje isplatiti mu određenu naknadu # Primjeri ugovora o otpremi, odnosno špediciji # Primjeri ugovora o špediterskom i carinskom posredovanju # Primjeri naloga za otpremu stvari preko granice # Ugovori o uvozu gdje uvoznik za račun komitenta uvozi robu...
Opširnije >>

27 - UGOVORI O ISPITIVANJU ROBE I USLUGE

# Ugovorom o ispitivanju robe jedna ugovorna strana (izvršitelj ispitivanja) obvezuje se stručno i nepristrano obaviti ispitivanje (kontrolu) robe i izdati ispravu o tome (certifikat), a druga strana (naručitelj ispitivanja) obvezuje se za izvršeno ispitivanje platiti naknadu # Ispitivanje robe može se sastojati u utvrđivanju identiteta, kakvoće, količine i drugih svojstava robe # Različiti korisni primjeri ugovora o ispitivanju robe i usluga... # Ugovori kojima se obvezuje izvršitelj ispitivanja stručno obaviti ispitivanje # Kontrola robe i izdavanje isprava o tome (certifikat), provjera kvalitete # Utvrđivanju identiteta, kakvoće, količine i drugih bitnih svojstava robe # Za obavljeno ispitivanje robe izvršitelj ispitivanja ima pravo naknadu # Dodatni primjeri ugovora o istraživačkom radu za naručitelja...
Opširnije >>

28 - UGOVORI O ORGANIZIRANJU PUTOVANJA

# Ugovorom o organiziranju putovanja obvezuje se organizator putovanja pribaviti putniku najmanje dvije usluge koje se sastoje od prijevoza, smještaja ili drugih turističkih usluga što čine cjelinu i koje se pružaju u vremenu dužem od 24 sata ili uključuju noćenje, a putnik se obvezuje platiti mu za to ugovorenu cijenu # Ugovor o organiziranju putovanja; više primjera gotovih ugovora # Primjeri ugovora o organiziranju putovanja za organizatore putovanja # Primjeri reguliranja prijevoza, smještaja ili drugih turističkih usluga # Primjeri za osobe koja prodaju paket-aranžmane drugih agencija # Primjeri izdavanja prethodne obavijesti putniku o putovanju # Pregled obveznog sadržaja koji ugovor o putovanju mora imati # Predlošci i upute za reguliranje odgovornosti za moguću štetu # Jamčevina za organizirana putovanja, ugovaranje jamčevine # Uređenje međusobnih odnosa organizatora putovanja i putnika # Promjena ili povećanje ugovorene cijene # Pravo organizatora na raskid ugovora # Primjeri ugovaranja ostalih prava # Ugovor o putovanju i opći uvjeti i uputstva za turističke aranžmane...
Opširnije >>

29 - POSREDNIČKI UGOVORI O PUTOVANJU

# Posredničkim ugovorom o putovanju posrednik se obvezuje sklopiti, u ime i za račun putnika, bilo ugovor o organiziranju putovanja, bilo ugovor o izvršenju jedne ili više posebnih usluga koje omogućuju da se ostvari neko putovanje ili boravak, a putnik se obvezuje za to platiti naknadu # Objašnjenja po čemu se posrednički ugovor o putovanju razlikuje od Ugovora o organiziranju putovanja # Primjeri posredničkih ugovora o putovanju za posrednike i putnike # Pregledi što je sve posrednik dužan učiniti prilikom sklapanja ugovora # Primjeri kako se posrednik obvezuje ugovoriti u ime i za račun putnika # Odredbe o izdavanju potvrde o organiziranju putovanja i odredbe o ostalim potvrdama # Primjeri ugovora za organiziranje putovanja i boravka prema posebnoj narudžbi ili uvjetima ...
Opširnije >>

30 - UGOVORI O ALOTMANU (UGOSTITELJSTVO)

# Ugovor o alotmanu je ugovor kojim se ugostitelj obvezuje tjekom određenog vremena staviti na raspolaganje putničkoj agenciji određen broj kreveta u određenom objektu, pružiti ugostiteljske usluge osobama koje uputi agencija i plati joj određenu proviziju # Putnička agencija se obavezuje ugostitelju da će nastojati popuniti njegove kapacitete, odnosno obavijestiti ga u određenim rokovima da to ne može učiniti te da će platiti ugovorenu cijenu za pružene usluge # Primjeri ugovora o raspolaganju ugostiteljskim smještajem, alotman # Predlošci kojima se ugostitelj obvezuje za određeno razdoblje ili sezonu # Predlošci za davanje na raspolaganje smještaja turističkoj agenciji # Primjeri za određeni broj ležaja, odnosno smještajnih jedinica u objektu # Primjeri ugovaranja stavljanja na raspolaganje određenog smještaja # Primjeri reguliranja obaveza turističke agencije prema ugostitelju # Primjeri ugovaranja obveza plaćanja ugostiteljskih ili hotelskih usluga # Primjeri za privatne iznajmljivače apartmana ili soba # Šprance ugovora za zakup hotelskih kapaciteta tijekom sezone...
Opširnije >>

31 - UGOVORI O OSIGURANJU

# Ugovor o osiguranju je ugovor između osiguranika i osiguravajućeg društva uz ugovorenu naknadu (premiju) # Ugovorom o osiguranju obvezuje se osiguranje da sukladno na načelima uzajamnosti i solidarnosti, osiguravatelj u slučaju nastupa događaja koji predstavlja osigurani slučaj, isplati osiguraniku ili nekoj trećoj osobi ugovoreni financijski iznos # Životno osiguranje, dobrovoljno mirovinsko osiguranje, osiguranje od posljedica nezgode, osiguranje motornih vozila, osiguranje imovine od požara, osiguranje od elementarnih nepogoda # Putno zdravstveno osiguranje, dopunsko zdravstveno osiguranje # Primjeri ugovora o osiguranju, osiguranje imovine i osiguranje osoba ...
Opširnije >>

32 - UGOVORI - BANKA, FINANCIJSKI ODNOSI

# Primjeri ugovora o kreditu, akreditivi, bankarske garancije i transakcije # Novi primjeri ugovora o kreditu sa bankama # Ugovori o novčanom pologu, vrste novčanih pologa, plaćanje kamata # Ugovori o polaganju vrijednosnih papira, vraćanje vrijednosnih papira # Primjeri ugovora o otvaranju računa, provizija i naknada troškova # Primjeri ugovora o kreditu na temelju zaloga vrijednosnih papira # Primjeri kad banka mora isplatiti korisnika akreditiva, mjenice # Ugovori o odobravanju stambenih kredita zaposlenicima # Predlošci za ugovaranje bankarskog jamstva i garancija # Ugovori o ustupanju potraživanja, prijeboj potraživanja # Špranca ugovora o leasingu proizvodne opreme i alata # Ugovor o financijskom leasingu, ugovori o podleasingu # Ugovori o asignaciji, dvostrane ili trostrane asignacije # Sporazumi radi osiguranja svih novčanih tražbina # Izjave jamca, upisi u gruntovnicu, hipoteke ...
Opširnije >>

33 - UGOVORI O SPONZORIRANJU

# Sponzorstvo je davanje u novcu, stvarima ili uslugama pravnoj ili fizičkoj osobi uz određenu promidžbenu (reklamnu) protuuslugu # Sponzorstvo se ne smatra darovanjem, a troškovi sponzorstva evidentiraju se kod sponzora kao trošak promidžbe i u potpunosti su porezno priznati bez obzira na iznos # Razlike između sponzorstva i donacije; donaciju karakterizira davanje dara u novcu, stvarima ili uslugama primatelju i to bez ikakve naknade i protuusluge # Primjeri ugovora o sponzoriranju udruga, izložbe, sportskih takmičenja, priredbi # Primjeri ugovora o namjenskoj donaciji za različite projekte, akcije i aktivnosti # Primjeri ugovora o donatorstvu gdje se zauzvrat dobiva mogućnost reklamiranja # Predložak ugovora o zajedničkim tržišnim aktivnostima radi reklamiranja tvrtki # Ugovori o donaciji automobila, računala, strojeva, opreme, alata, knjiga, robe # Sporazumi o davanju (doniranju) na privremeno korištenje određenog prostora # Ugovori o sufinanciranju troškova izrade filma, knjige, sufinanciranje nabave # Ugovori o stipendiranju igrača ili klubova i pomaganju sportskog usavršavanja # Pregled i vodič o oporezivanju donacija i sponzorstva; što se i kako oporezuje ...
Opširnije >>

34 - UGOVORI - TURISTIČKA, PUTNIČKA AGENCIJA

# Primjeri ugovora za turističke (putničke) agencije i opći uvjeti poslovanja # Ugovori o organiziranju turističkih putovanja, izleta, paket-aranžmana # Veći broj primjera ugovora za posredničke usluge agencija u turizmu # Ugovori i opći uvjeti poslovanja koji idu uz ugovore o turističkim uslugama # Primjeri ugovornog reguliranja obaveza i odgovornosti turističkih agencija # Obavezne upute i opći uvjeti poslovanja putničkih agencija za putovanja # Opći uvjeti pružanja usluge krstarenja, sadržaj ponude, rezervacije i uplate # Upute i opći uvjeti za maturalna i apsolventska putovanja u inozemstvo # Predlošci za reguliranje poslova sa turističkim vodičima, naplate usluga # Ugovor o suradnji agencije s iznajmljivačima smještajnih kapaciteta # Ugovori za smještaj na plovilu ili charter, ugovori za vlasnike plovila # Ugovaranje najamnine, pologa i troškova tijekom smještaja na plovilu # Ugovori za promociju turističkih aranžmana agencije putem subagenta # Predlošci ugovora o posredovanju gdje posredniku pripada provizija # Priručnik za vlasnike putničkih agencija # Priručnik o posredovanju turističkih agencija, pravo u turizmu # Prikaz knjigovodstva za usluge koje obavljaju turističke agencije ...
Opširnije >>

35 - UGOVORI - RENT - A - CAR

# Primjeri ugovora o najmu osobnog automobila i drugih vozila # Gotovi primjeri Općih uvjeta poslovanja koji idu uz ugovore # Pregledi odredbi o međusobnom uređenju odnosa rent a car agencije i korisnika # Primjeri ugovora sa detaljnim pregledom ugovornih obveza # Pregled informacija i primjera za ugovore o najmu vozila # Primjeri potvrda da je korisnik primio dokument za vozilo, ključeve za vozilo, svu obveznu opremu i pribor vozila # Obrasci, formulari, primjeri od drugih rent-a-car tvrtki, primjeri iz prakse ...
Opširnije >>

36 - UGOVORI - NAUTIKA - CHARTER

# Primjeri ugovora za iznajmljivače plovila, charter agencije, marine, luke # Agencijski ugovori za posredovanje u rezerviranju smještaja na plovilima # Više primjera ugovora o rezervaciji i najmu charter broda # Primjeri ugovora o uslugama priveza i odveza plovila # Primjeri prijave popisa posade i putnika na plovilima # Primjeri ugovora o pružanju usluga smještaja na brodu # Više primjera za ugovaranje različitih usluga na plovilima # Rezervacije i uplate, plaćanje, obveze i odgovornost korisnika # Brodski dokumenti, preuzimanje plovila, polog, povrat brodice # Primjeri pravilnika o održavanju reda u lukama nautičkog turizma # Primjeri ugovora o najmu smještaja na plovilu, najmu plovila # Ugovori o korištenju veza, smještaj plovila u suhoj marini # Praktične upute i korisni savjeti o ugovorima o najmu plovila # Primjeri sastavljanja uputa i uvjeta pružanja usluga # Korisni obrasci, formulari, obrasci ...
Opširnije >>

37 - UGOVORI - AGENCIJA ZA NEKRETNINE

# Primjeri ugovora za posrednike u prometu nekretninama, primjeri za agencije # Agencijski ugovori o posredovanju na tržištu nekretnina # Ugovori o posredovanju pri prodaji ili kupnji nekretnina # Primjeri ugovora o posredovanju pri zamjeni nekretnina # Deseci primjera o ugovornom reguliranju odnosa i obveza # Ugovaranje razgledavanja nekretnina u prisustvu posrednika # Ugovaranje iznosa naknade (provizije) za obavljene poslove # Primjeri ugovaranja prava na proviziju bez obzira na rezultat # Vodič za primjenu Zakona o posredovanju u prometu nekretnina # Primjeri agencijskih općih uvjeta za obavljanje posredovanja # Primjeri prijedloga za upis, predbilježbe ili uknjižbe u zemljišne knjige # Primjeri posredovanja za pronalaženje investitora za gradnju # Priručnik za agencije za nekretnine ...
Opširnije >>

38 - UGOVORI - KNJIGOVODSTVENI URED

# Pružanje knjigovodstveno-računovodstvenih usluga te usluga financijskog savjetovanja za poduzeća, obrte, proračunske korisnike i neprofitne udruge # Primjeri ugovora za knjigovodstvene urede i servise, računovodstvo, reviziju # Primjeri ugovora o obavljanju knjigovodstvenih usluga # Gotovi primjeri ugovora za računovodstvene usluge # Primjeri ugovora za vođenje poslovnih knjiga poduzetnika # Predlošci ugovora za poslove koje preuzima knjigovođa # Primjeri ugovaranja obrade financijske dokumentacije # Ugovaranje odgovornosti poduzeća za knjigovodstvo # Primjeri kako se ugovara obnova ili raskid usluga # Knjigovodstvene i druge administrativnih usluge # Primjeri ugovaranja plaćanja naknade za usluge # Različiti primjeri za usluge knjigovodstvenog savjetovanja ...
Opširnije >>

39 - UGOVORI - INFORMATIČKE USLUGE

# Primjeri ugovora za one koji pružaju informatičke usluge, web usluge, usluge web dizajna # Primjeri ugovora za webmastere za izradu internet stranica # Primjeri ugovora za dizajn, održavanje i ažuriranje internet stranica # Ugovori o uvjetima izrade internet stranica i grafičkog dizajna # Primjer općih uvjeta poslovanja koji se mora objaviti uz web shop # Ugovori o nabavi, instalaciji i održavanju programskih sistema # Korisnički ugovori za software, baze podataka, web aplikacije # Ugovori o ustupanju prava za korištenje podataka i informacija # Ugovori o nabavi i isporuci web servera, održavanje servera # Ugovori o instalaciji i korištenju programa prema korisnicima # Primjer pravilnika o informatičkoj sigurnosti unutar tvrtke # Drugi primjeri ugovora po prijedlozima informatičkih tvrtki...
Opširnije >>

40 - UGOVORI - TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE

# Primjeri ugovora za telekomunikacijske usluge # Pregled uvjeta za pružanje telefonskih usluga s dodatnom naplatom # Primjeri ugovora između vas kao pružatelja usluge i telekomunikacijskih tvrtki # Primjeri ugovora za usluge na 060 i 0800 brojevima # Ugovori o nabavi i montaži telefonske i druge telekomunikacijske opreme # Ugovori o pretplatničkom odnosu za telekomunikacijske usluge # Opći uvjeti korištenja telekomunikacijskih usluga # Ugovori o pružanju usluge kabelske televizije # Primjeri regulacije pretplatničkih odnosa # Primjeri iz prakse domaćih telekomunikacijskih tvrtki, propisi...
Opširnije >>

41 - UGOVORI - ZADRUGE

# Zadruga je dobrovoljno udruženje zadrugara u kojem svaki član sudjeluje neposredno i koje zajedničkim poslovanjem po načelu uzajamne pomoći unapređuje i zaštićuje svoj gospodarski i drugi profesionalni interes, u cilju ostvarenja svoje osobne i zajedničke dobiti zadrugara u skladu sa zakonom i pravilima zadruge # Primjeri ugovora o osnivanju zadruge, reguliranje odnosa između zadrugara # Primjeri reguliranja svih pitanja vezanih uz osnivanje i poslovanje zadruge # Primjer donošenja pravila (pravilnika) za rad zadruge i zadrugara # Ugovorno reguliranje prava i obaveza osnivača i novih zadrugara # Primjeri ostalih ugovornih reguliranja rada zadruge # Pravna regulativa rada zadruge ...
Opširnije >>

42 - UGOVORI - DIONICE

# Primjeri ugovora za prijenos dionica, ugovori o darovanju dionica # Sudska praksa i stručna mišljenja trgovačkog suda o prijenosu dionica # Pregled pravne regulative i prakse vezane uz trgovanje dionicama # Ogledni primjeri specijalne punomoći za transkacije dionicama # Ugovor o upravljanju investicijskim fondovima # Različiti primjeri ugovora o prijenosu dionica # Primjeri ugovora o kupoprodaji dionica # Primjeri ugovora o darovanju dionica # Ugovori o otkupu vrijednosnih papira # Ugovori o brokerskim uslugama # Ugovori o upravljanju portfeljem # Iskustva i pregled prakse ...
Opširnije >>

43 - UGOVORI - RAD PREKO STUDENT SERVISA

# Primjeri ugovora za rad preko student servisa i primjeri ugovora o naukovanju # Primjeri ugovora o radu za studenta za privremeni rad kod poslodavca # Primjeri ugovornog reguliranja isplate na žiro-račun studentskog servisa # Ugovori o povremenom zapošljavanju redovitih učenika / studenta # Primjeri ugovora o stipendiranju igrača (studenti/učenici) u sportu # Ugovori o naukovanju između obrtnika i učenika srednjih škola # Brošure student servisa # Primjeri ugovora o volontiranju, reguliranje volonterskog rada... i drugi primjeri vezani uz ove teme rada preko student servisa...
Opširnije >>

44 - UGOVORI - ŠKOLOVANJE - TEČAJEVI

# Organizacija seminara, tečajeva, radionica, dopunsko školovanje, poduke # Ugovori o naobrazbi učenika za određeno zvanje ili stručnu spremu # Ugovori o obavljanju praktične nastave kod obrtnika ili tvrtke # Primjeri ugovora za obrazovanje za određeno zvanje ili kvalifikaciju # Ugovor o stipendiranju učenika za vrijeme obrazovanja # Ugovori o organiziranju tečaja stranih jezika # Ugovor o redovitom studiranju studenata # Ugovori o subvencioniranju troškova redovitog studija # Ugovori mentoriranog e-obrazovanja i certificiranja # Ugovor o vježbeništvu radi stjecanja prakse ili uvjeta # Ugovori o korištenju stipendije, odluka o dodjeli stipendije # Ugovor o osposobljavanju kandidata za vozača (autoškola) # Primjeri ugovora o dopisno-konzultativnom školovanju # Ugovori o sportskom usavršavanju ili treniranju # Ugovor o stručnoj pomoći tijekom školovanja # Ugovor o ostvarivanju programa predškolskog odgoja djeteta # Ugovor o suradnji na realizaciji stručne prakse studenata # Ugovor o korištenju školske učionice za treće osobe # Ugovori o naukovanju kroz program praktičnog dijela naukovanja # Ugovori za polaznike kod ustanova za obrazovanje odraslih # Ugovor o edukaciji prema međunarodnom EMBA programu # Zakoni, pravilnici, korisni članci, primjeri iz prakse...
Opširnije >>

45 - UGOVORI - MARKETING - SAVJETOVANJE

# Primjeri ugovora za sve one koji se bave marketingom i savjetodavnim uslugama # Vodič za odabir i ugovaranje usluga poslovnih savjetnika # Primjeri ugovora o najmu oglasnog prostora # Primjer sastavljanja općih uvjeta o zakupu oglasnih površina # Šprance ugovora o savjetovanju, konzultantskim uslugama # Primjeri ugovora o objavi oglasa u poslovnom imeniku # Primjeri ugovaranja oglašavanja na web stranicama # Pregled ugovora za affiliate oglašavanje na internetu # Primjeri ugovora i općih uvjeta o pružanju marketinških usluga # Usluge oglašavanja na vozilima, tendama, izlozima, gradskim površinama # Primjeri ugovora o uslugama istraživanja tržišta ...
Opširnije >>

46 - UGOVORI - MALOPRODAJA

# Primjeri ugovora u maloprodaji, primjeri ugovora za trgovce # Primjeri ugovora o asignaciji između dva ili tri trgovačka društva # Primjeri ugovora o nabavi određene trgovačke robe za daljnu prodaju # Primjeri sklapanja ugovora sa ekskluzivnim zastupnikom ili distributerom # Šprance ugovora o distribuciji i prodaji u zemlji i inozemstvu # Grosistički ugovori, prodaja robe iz cjelokupnog asortimana grosiste # Primjer obrasca sa izjavom o prijeboju međusobnih novčanih potraživanja # Primjer općih uvjeta prodaje robe, ugovaranje uvjeta za prodaju # Primjer ugovora o cesiji, ustupanje tražbine cesionaru # Ugovori radi unapređenja prodajnog poslovanja i djelatnosti trgovine # Primjeri ugovora za naručitelja i isporučitelja za uredsku opremu # Šprance za kupoprodaju gdje se izdaje akreditiv radi osiguranja # Primjeri ugovora za nabavu opreme, opremanje i instalaciju # Primjeri ugovora o opskrbi gorivom, vodom, energijom # Primjeri ugovora za kupnju robe uz potrošački kredit # Primjeri iz prakse ...
Opširnije >>

47 - UGOVORI - SERVIS - POPRAVAK - USLUGE

# Primjeri ugovora za usluge servisa, usluge održavanja, popravka, čišćenja # Primjeri ugovora o redovitom održavanju i servisiranju uređaja # Servis krajnjim korisnicima radi otklanjanje grešaka i nedostataka # Ugovori o upravljanju i održavanju zajedničkih prostorija u zgradama # Ugovori za usluge pregleda, servisiranja ili održavanja za tvrtke # Primjeri ugovora za servisne usluge i popravke motornih vozila # Ugovor o godišnjem održavanju, popravcima i nadogradnjama # Šprance ugovora o čišćenju poslovnog prostora ili ureda # Primjeri sporazuma o redovnom i interventnom održavanju # Primjeri za ugovaranje različitih usluga # Zakoni, pravilnici, korisni članci, primjeri iz prakse ...
Opširnije >>

48 - UGOVORI - GRADITELJSTVO

# Primjeri ugovora za građevinske tvrtke i obrte, razni građevinski radovi # Primjeri ugovora o izvođenju građevinsko obrtničkih radova na objektima # Primjeri ugovora o građevinskom nadzoru, tehničkom nadzoru, kod gradnje # Ugovaranje kvalitete ugrađenih materijala i dinamike izvođenja radova # Primjer ugovora o preuređenju uredskih prostorija, poslovnih prostora # Primjeri ugovora o gradnji po sistemu ključ u ruke, kompletna gradnja # Primjeri za izvođenje samo određenih radova, npr. instalaterski radovi # Ugovori o investicijskim radovima koji uključuju i održavanje objekta # Primjer ugovora o izvedbi elektroinstalacijskih radova i slični primjeri # Ugovori o uslugama arhitekta radi pripreme potrebne dokumentacije # Ugovor o izradi investicijsko tehničke dokumentacije za objekt # Suglasnost da promijenjene okolnosti ne utječu na vrijednost radova # Slučajevi nepredviđenih radova za koje izvođač nije prethodno znao # Obavljanje poslova tehničkog savjetovanja i stručnog nadzora # Ugovor o izvođenju završnih i montažnih građevinskih radova # Ugovori o ustupanju izvođenja radova, ugovori za podizvođače # Primjeri okvirnih sporazuma i drugi primjeri # Pregled propisa i primjera iz prakse ...
Opširnije >>

49 - UGOVORI - POSLOVNA SURADNJA

# Primjeri ugovora o poslovnoj suradnji za poslove maloprodaje i veleprodaje # Primjeri za poslovnu suradnju kod uvoza i/ili izvoza roba, materijala, usluga # Ugovor o poslovnoj suradnji za istraživanje i obradu tržišta, reklamiranje # Poslovna suradnja za stvaranje i razvoj vlastite maloprodajne mreže # Ugovor o kooperaciji, dugoročna suradnju u obliku proizvodne kooperacije # Ugovori o poslovnoj suradnji za pružanje pravnih ili drugih usluga # Primjeri općih uvjeta poslovanja uz ugovore o poslovnoj suradnji # Ugovor o provedbi tehnologijsko istraživačko razvojnog projekta # Ugovori za postavljanje samouslužnih automata u poslovne prostorije # Ugovori o suradnji po pojedinim segmentima za članove klubova # Ugovor agencije o suradnji sa iznajmljivačima apartmana # Primjeri ugovora o suradnji različitih civilnih ili stručnih udruga # Suradnja na programima za poticanje razvoja malog poduzetništva # Primjeri ugovora o suradnji za javne ustanove i javna poduzeća # Primjeri za uspostavu međusobne višegodišnje poslovne suradnje # Razvoj kooperantskog odnosa radi realizacije investicijskog projekta # Primjeri ugovora o suradnji kod kupoprodaje vrijednosnih papira # Ugovor o poslovnoj suradnji u dopunskom zdravstvenom osiguranju # Ugovaranje poslovne suradnje u oblasti medicine i zdravstva # Primjeri za ugovaranje suradnje u zajedničkoj proizvodnji # Poslovna suradnja između obrtnika ...
Opširnije >>

50 - UGOVORI - INTELEKTUALNE USLUGE

# Primjeri ugovora za intelektualne usluge, primjeri autorskih ugovora # Brošura o oporezivanju autorskih naknada; davanja, porezi i druge obveze # Pregled o svim poreznim obvezama od povremenih samostalnih djelatnosti # Ugovor o autorskom djelu, više primjera različitog reguliranja prava # Primjeri ugovora o javnom izvođenju i javnom prenošenju djela # Ugovor o prijenosu autorskih prava za neko autorsko djelo # Ugovor o prijenosu know-howa, tehnološki postupci # Zaštita autorskih prava u različitim projektima # Ugovor o povjerljivosti razmjene informacija # Pravilnik o ostvarivanju autorskih prava # Primjeri ugovora o autorskom honoraru # Pregled propisa i primjera iz prakse ...
Opširnije >>

51 - UGOVORI - BRAČNI / PREDBRAČNI

# Primjeri i šprance bračnih (predbračnih) ugovora, sporazumi o imovini # Bračni ugovor za reguliranje imovinsko pravnih odnosa na postojećoj imovini # Bračni ugovori za uređenje imovinsko pravnih odnosa i na budućoj imovini # Uglavci o upravi ili raspolaganju imovinom prema trećim osobama # Primjer sporazumnog prijedloga za razvod braka # Bračni ili predbračni ugovor, objašnjenja # Špranca međunarodne oporuke # Primjer nasljedničke izjave # Članci, korisni pregledi, praksa ...
Opširnije >>

52 - UGOVORI - PODJELA IMOVINE I PRAVA

# Razvrgnuće suvlasništva, elaborati, sporazumi, suglasnosti, izjave # Ugovor o ustupanju gdje se prepušta primatelju vlasništvo nad nekretninama # Primjeri za ugovorno ustupanje prava i obveza koje slijede predmet ustupa # Primjeri ustupanja uz određeni uvjet, npr. besplatno stanovanje ili pomoć # Primjeri za ugovor o diobi suvlasničke imovine između više vlasnika # Primjeri za ugovor o diobi poljoprivrednog ili građevinskog zemljišta # Primjer sporazuma da se pristupi podjeli imovine u određenom roku # Primjer prijedloga za brisanje služnosti doživotnog uživanja # Primjer za ugovor o razvrgnuću suvlasničke zajednica # Primjeri ugovora o osnivanju prava služnosti # Primjeri ugovora o podjeli pokretne imovine # Zakoni, pravilnici, članci, primjeri iz prakse, pregledi sudske prakse...
Opširnije >>

53 - UGOVORI - RAZNE OSTALE USLUGE

# Primjeri ugovora za pravne poslove koji nisu navedeni u nekoj drugoj grupi # Ugovor o fotografskim i video uslugama snimanja vjenčanja # Ugovor o cateringu, ugovor za ugostiteljske usluge dostave hrane i pića # Ugovor o koncertu, ugovor o izvedbi glazbenog koncerta # Ugovor o fizičkoj zaštiti, ugovor sa zaštitarskom tvrtkom # Ugovor o ugradnji alarma, video, vatrodojavnog sustava # Ugovor za pružanje usluga procijene vrijednosti nekretnina # Ugovor o izlaganju, ugovor o sudjelovanju na sajmu ili izložbi # Ugovor za izlagače i za iznajmljivanje izložbenog prostora # Međuvlasnički ugovor za uređenje međusobnih odnosa suvlasnika zgrade # Opći uvjeti isporuke komunalne usluge odvodnje otpadnih voda # Ugovor o pružanju usluga tiskanja materijala, tiskarske usluge # Ugovor o opskrbi plinom, ugovor o uvođenju plinskih instalacija # Ugovor o izradi namještaja po mjeri ili po specifikaciji # Ugovor o upravljanju poslovno stambenom zgradom # Ugovor o udomljavanju životinje, kućnih ljubimaca # Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova # Ugovor o obavljanju poslova tehničkog savjetovanja i nadzora # Ugovor o poslovnoj suradnji za organizaciju i promociju koncerta # Ugovor o igranju u sportskom klubu (amaterski sport) # Ugovor o profesionalnom igranju u sportskom klubu # Ugovor o plaćanju naknade komunalnoj tvrtki # Ugovori za pružanje raznih manjih usluga... i drugi primjeri...
Opširnije >>

54 - UGOVORI - MENADŽMENT / UPRAVLJANJE

# Primjeri ugovora za veće investicije ili složenije poslove, kapitalni ugovori # Menadžerski ugovori sklapaju se po načelu obvezno-pravnog odnosa i njihov sadržaj mora biti utemeljen na aktima trgovačkog društva # Menadžerski ugovor, reguliranje rada, prava i dužnosti menadžera # Ugovor za menadžere o pravu na nagradu i sudjelovanju u dobiti # Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću # Ugovor o osnivanju gospodarsko interesnog udruženja # Odluke i rješenja uprave društva # Ugovor o konzorciju # Ugovor o koncesiji # Zakoni, pravilnici, primjeri iz prakse...
Opširnije >>

55 - UGOVORI - KOLEKTIVNI UGOVORI

# Kolektivni ugovor udruge poslodavaca obrtnika, malih i srednjih poduzetnika # Kolektivni ugovor sindikata male privrede, obrtništva, uslužnih djelatnosti # Ugovor sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj industriji # Kolektivni ugovori sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti # Primjeri kolektivnih ugovora komunalnih poduzeća # Kolektivni ugovori sindikata novinara # Kolektivni ugovori za putničke agencije # Kolektivni ugovori za zaposlenike u školskim ustanovama # Primjer kolektivnog ugovora za grafičku i nakladničku djelatnost # Primjeri inozemnih kolektivnih ugovora (prevedeno, Švedska) # Primjer kolektivnog ugovora za sportsku djelatnost # Kolektivni ugovor za službenike u gradskim upravnim tijelima # Kolektivni ugovori sindikata državnih službi # Kolektivni ugovori za djelatnost zdravstva u privatnoj praksi # Kolektivni ugovor u tiskarskoj djelatnosti # Kolektivni ugovori za građevinske tvrtke # Kolektivni ugovor za namještenike u javnim službama ...
Opširnije >>

56 - UGOVORI NA STRANIM JEZICIMA

# Primjeri ugovora za one koji posluju sa strancima ili u inozemstvu # U svakom paketu je više primjera za uređenje istih ili sličnih pravnih odnosa, te tek uvidom u više primjera, možete u konačnici sastaviti vlastiti konkretni ugovor # Primjeri na engleskom jeziku su prvenstveno hrvatski ugovori prevedeni na engleski jezik, dok je kod primjera na njemačkom jeziku većina ugovora sastavljena baš od strane njemačkih pravnika za valjanost na području Njemačke (usklađeno sa njemačkim pravom i propisima) # Primjeri ugovora na engleskom i njemačkom jeziku...
Opširnije >>

57 - CESIJA, ASIGNACIJA, KOMPENZACIJA

# Primjeri ustupanje tražbine, prijeboja ili upućivanja # Primjeri ugovora o cesiji # Primjeri ugovora o asignaciji # Primjeri ugovora o kompenzaciji # Izjava o prijeboju (kompenzaciji) # Obavijest o ustupanju tražbina # Stručni članci o prijeboju (kompenzaciji) # Pregled sudske prakse, odluke sudova...
Opširnije >>

58 - TUŽBE, ŽALBE, OVRHA

# Prijedlog za ovrhu na temelju ovršne isprave # Ovrha na pokretnini radi naplate novčane tražbine # Prodaja pokretnina javnom dražbom u ovršnom postupku # Ogledni primjer tužbe radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji # Ovrha na dionicama, udjelima i poslovnim udjelima # Sadržaj urednog ovršnog prijedloga # Podnošenje ovršnog prijedloga u postupku pred javnim bilježnikom # Prijedlog za ovrhu na mirovini ovršenika # Prijedlog za ovrhu na plaći ovršenika # Podnošenje prigovora i žalbe protiv rješenja o ovrsi # Sudska i izvansudska dostava u ovršnom postupku # Vodič kroz Zakon o parničnom postupku # Vodič kroz ovršni postupak # Ovršni zakon # Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima # Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima # Primjeri sudskih presuda, sudska praksa # Tužba na plaćanje rente zbog teške tjelesne povrede # Tužba za naknadu materijalne štete u slučaju smrti # Tužba za plaćanje rente zbog izgubljenog uzdržavanja # Tužba za naknadu štete u slučaju tjelesne povrede # Tužba za naknadu štete radi plaćanja tuđe pomoći # Tužba radi poništenja odluka Glavne skupštine # Tužba radi utvrđenja ništavosti odluka Glavne skupštine # Tužba radi utvrđenja tražbine # Tužba radi raskida ugovora i naknade štete # Prigovori u ovršnom postupku # Prigovori na prekršajni nalog ...
Opširnije >>

59 - OBRASCI

Prijava poreza na dodanu vrijednost za određeno razdoblje, Evidencija računa o prodanim dobrima radi povrata PDV-a, Zahtjev za povrat poreza ovlaštenim tijelima za izvezena dobra, Prijava poreza na dodanu vrijednost za razdoblje, Evidencija o prodanim dobrima na koje se primjenjuje poseban postupak, Evidencija nabavljenih dobara u posebnom postupku oporezivanja marže, Prijava u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost, Prijava inozemnog poduzetnika u registar obveznika PDV-a, Zahtjev za povrat poreza na dodanu vrijednost, Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika, Knjiga primljenih (ulaznih) računa, Knjiga izdanih (izlaznih) računa, Potvrda o pravu na olakšice od plaćanja PDV-a, Izvješće o ostvarenim oslobođenjima od plaćanja PDV-a, Mjesečno izvješće o obračunu i uplati poreza na potrošnju, Prijava poreza na dobit, POD-RDG - Račun dobiti i gubitka, DOH - Prijava poreza na dohodak, EPOM - Evidencija o primicima od nesamostalnog rada, Potvrda o danima u međunarodnoj plovidbi, Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (plaći i mirovini), Izvješće o drugom dohotku, obračunanom i uplaćenom porezu, Izvješće o isplaćenoj naknadi plaće te o osnovicama i doprinosima, Podaci o premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, Podaci o isplaćenim stipendijama za akademsku godinu, IP - Izvješće o plaći i mirovini, DNR - Evidencija o dohotku od nesamostalnog rada, Prijava poreza na promet nekretnina, Izvješće o obračunanom i uplaćenom mjesečnom predujmu, Obavijest o izvršenom prijeboju tražbine po osnovi prava na povrat, Specifikacija po osiguranicima o obračunanim doprinosima za OMS, Zahtjev za odobrenje statusa preuzimatelja obveze plaćanja doprinosa, Prijava za upis u Registar obveznika doprinosa, Obračun članarine turističkoj zajednici...
Opširnije >>

60 - OSTALO

IZRADA POSEBNE (NOVE) GRUPE PRIMJERA UGOVORA
# Narudžba izrade posebne grupe ugovora za pravni posao koji nije obuhvaćen nekom od postojećih grupa sa primjerima ugovora # Usluga sastavljanja primjera ugovora po opisu i prijedlogu naručitelja i/ili primjeri ugovora koji nisu već uključeni u neku od prethodnih grupa ugovora # Potrebno je uočiti i razlikovati da putem ovog web portala možete nabaviti primjere ugovora ili drugih podnesaka, ali da ne pružamo pravnu pomoć # Možete predložiti sastavljanje nekog novog primjera ugovora, te ukoliko je ideja dobra, izradit će se i taj primjer ugovora # Za isporuku takvih primjera ugovora, kod narudžbenice se označava stavka 60 - OSTALO
Opširnije >>


 
 
| Link na naslovnu stranicu | Link na pregled svih ugovora | Narudžbenica za ugovore | Kontakt |

Datum zadnjeg ažuriranja: 14. 4. 2024. - Datum narednog ažuriranja: 17. 4. 2024.