POSLOVNI FORUM
Puni naziv tvrtke: POSLOVNI FORUM društvo s ograničenom odgovornošću za informatiku i poslovne usluge
OIB: 32457319167    Tvrtka je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci - Opširnije...
Email: info@poslovniforum.hr    Telefoni: 051/437803, 091/7832377, Fax: 051/400174
Žiro račun za uplate - IBAN:   HR11 2340 0091 1100 8849 8       Privredna Banka Zagreb
 
   
  Ispunite narudžbenicu kako bi dobili ponudu / predračun.
 
 
UGOVORI - NARUDŽBA PRIMJERA UGOVORA
Putem ovog obrasca možete naručiti primjere ugovora.
Ukoliko želite još proučiti predstavljene usluge ili cijene, vratite se na stranicu sa pregledom svih ugovora.
 
 
Ispunite narudžbenicu (sva polja su obvezna)
Točan naziv kupca (tvrtke, obrta, udruge, ime i prezime građana...)
OIB (obvezni podatak radi izdavanja računa)
Ulica i kbr.
Poštanski broj i grad
E-mail adresa
Telefon (fiksni, fax, mobitel)
ODABERITE IZ PONUDE Izaberi Imamo li Vas u arhivi kao ranijeg kupca? NE   DA
    Pomoć?
    Odaberite jednu ili više tematskih grupa koje želite naručiti


Komentar ili pitanje, dodatne usluge i sl. po potrebi

Molimo Vas da što detaljnije opišete usluge koje su Vam potrebne
 
Provjerite da li ste upisali sve podatke,  
a naročito točan e-mail i fiksni telefon !