Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

PREGLED SVIH USLUGA

Novosti

EUROPSKE INTEGRACIJE

Nacionalni program RH za pridruživanje Europskoj uniji

> Popis kratica i pojmova

> Odnos RH i EU

> Interesi i prioriteti

> Pristup i metodologija

> Politički kriteriji

> Gospodarske prilagodbe

> Gospodarski trendovi

> Strukturne reforme

> Usklađivanje zakonodavstva

> Sloboda kretanja roba

> Sloboda kretanja radnika

> Sloboda pružanja usluga

> Sloboda kretanja kapitala

> Pravo trgovačkih društava

> Tržišno natjecanje i potpore

> Promet

> Carine

> Socijalna politika i zapošlja.

> Malo i srednje poduzetništvo

> Telekomunikacije i informac.

> Zaštita potrošača i zdravlja

> Pravosuđe, unutarnji poslovi

> Javna administracija

> Državna samouprava

> Komunikacijska strategija

> EU Dodatak A

> EU Dodatak B

 

> Sporazum o stabilizaciji

> Protokoli SSP

> Kronologija EU

> Institucije EU

> Izvori prava EU

> Pravni akti EU

> Financijske institucije

> Ministarstvo (MEI)

> Međunarodni ugovori

> Informacijski releji

> Baze podataka o EU

> EURO

 

Klikni za pregled priloga
> Pregled najvažnijih zakona

> Poslovni WEB katalog

> Trgovačko pravo

> EU Baza podataka

> Izrada Internet stranica


Google


WWW Poslovni Forum
KONTAKT PODACI ZA
Poslovni forum d.o.o.

Link na web stranicu sa e-mail adresama i telefonima
Pitanja, narudžbe, savjeti...POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU

Popis protokola
Protokol 1. O tekstilnim i odjevnim proizvodima
Protokol 2. O proizvodima od čelika
Protokol 3. O trgovini prerađenim poljoprivrednim proizvodima između Zajednice i Hrvatske
Protokol 4. Definicija pojma "proizvoda s podrijetlom" i načini upravne suradnje
Protokol 5. O uzajamnoj upravnoj pomoći u carinskim pitanjima
Protokol 6. O kopnenom prijevozuPROTOKOL 2.

O PROIZVODIMA OD ČELIKA
ČLANAK 1.

Ovaj će se Protokol primjenjivati na proizvode navedene u poglavlju 72. Zajedničke carinske tarife. Također će se primjenjivati na ostale gotove proizvode od čelika iz gore navedenoga poglavlja, koji bi u budućnosti mogli biti hrvatskoga podrijetla.
ČLANAK 2.
Carine na uvoz koje se primjenjuju u Zajednici za proizvode od čelika koji su podrijetlom iz Hrvatske ukinut će se danom stupanja na snagu Sporazuma.

ČLANAK 3.
1. Carine na uvoz koje se primjenjuju u Hrvatskoj za proizvode od čelika koji su podrijetlom iz Zajednice, osim proizvoda koji su navedeni u Dodatku I., ukinut će se od stupanja na snagu Sporazuma.

2. Carine koje se u Hrvatskoj primjenjuju na uvoz proizvoda od čelika, koji su navedeni u Dodatku I., postupno će se ukinuti prema ovom rasporedu:

- danom stupanja na snagu Sporazuma carina će se sniziti na 65 % osnovne carine,

- 1. siječnja 2003. godine carina će se sniziti na 50 % osnovne carine,

- 1. siječnja 2004. godine carina će se sniziti na 35 % osnovne carine,

- 1. siječnja 2005. godine carina će se sniziti na 20 % osnovne carine,

- 1. siječnja 2006. godine preostale će se carine ukinuti.

ČLANAK 4.
1. Količinska ograničenja uvoza u Zajednicu proizvoda od čelika koji su podrijetlom iz Hrvatske, kao i mjere s jednakim učinkom, ukinut će se danom stupanja na snagu Sporazuma.

2. Količinska ograničenja uvoza u Hrvatsku proizvoda od čelika koji su podrijetlom iz Zajednice, kao i mjere s jednakim učinkom, ukinut će se danom stupanja na snagu Sporazuma.

ČLANAK 5.
1. U pogledu pravila koja su određena člankom 70. Sporazuma stranke potvrđuju potrebu i hitnost da svaka stranka odmah otpočne rješavati bilo koje strukturalne slabosti svoga sektora čelika kako bi osigurala globalnu konkurentnost svoje industrije. Hrvatska će stoga u roku od dvije godine pokrenuti potrebne programe restrukturiranja i prilagodbe svoje industrije čelika da bi postigla održivost toga sektora pod normalnim tržišnim uvjetima. Na traženje Zajednica će Hrvatskoj pružiti odgovarajuće tehničke savjete kako bi se postigao taj cilj.

2. Nastavno na pravila koja su određena člankom 70. ovoga Sporazuma, svi postupci protivni odredbama ovog članka procijenit će se na osnovi posebnih kriterija proizašlih iz primjene pravila o državnim potporama Zajednice, uključujući sekundarno zakonodavstvo, kao i bilo koja posebna pravila o kontroli državne potpore koja se primjenjuju u sektoru čelika po isteku Ugovora Europske zajednice za ugljen i čelik.

3. Radi primjene odredaba stavka 1. (iii) članka 70. Sporazuma u odnosu na proizvode od čelika Zajednica potvrđuje da tijekom pet godina od stupanja na snagu Sporazuma Hrvatska može iznimno odobriti državnu potporu za restrukturiranje pod uvjetom:

- da to na kraju razdoblja restrukturiranja vodi održivosti tvrtki koje bi od toga imale koristi pod normalnim tržišnim uvjetima;

- da su iznos i intenzitet takve potpore strogo ograničeni na ono što je nužno potrebno za ponovnu uspostavu održivosti, te da se postupno smanjuju;

- da je program restrukturiranja povezan s globalnom racionalizacijom i smanjivanjem kapaciteta u Hrvatskoj.

4. Svaka će stranka osigurati punu transparentnost pri uvođenju potrebnoga restrukturiranja i programa pretvorbe potpunom i neprekidnom razmjenom informacija s drugom strankom, uključujući detalje plana restrukturiranja, te iznos, intenzitet i svrhu bilo koje državne potpore koja je dodijeljena temeljem stavka 2. i 3. ovoga članka.

5. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje nadzirat će primjenu gore navedenih uvjeta iz stavaka 1.- 4.

6. Ako jedna od stranaka određenu praksu druge stranke smatra nekompatibilnom s uvjetima iz ovoga članka i ako ta praksa nanosi ili prijeti nanošenjem štete interesima prve stranke ili materijalne štete njezinoj domaćoj industriji, ta stranka može poduzeti odgovarajuće mjere nakon konzultacija s Kontaktnom skupinom iz članka 7. ili trideset radnih dana po upućivanju na takve konzultacije.

ČLANAK 6.
Odredbe članaka 19., 20. i 21. Sporazuma primjenjivat će se na trgovinu proizvodima od čelika među strankama.

ČLANAK 7.
Stranke su sporazumne da se radi praćenja i pregledavanja pravilne primjene ovoga Protokola osnuje Kontaktna skupina u skladu sa člankom 115. Sporazuma.
DODATAK I


HS 6+ Opis
72.13 Toplo valjana žica u kolutima, od željeza ili nelegiranog čelika u nepravilno namotanim kolutovima:
7213.10 - s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim u procesu valjnja
7213.101 --- promjera od 8 do uključujući 14 mm
7213.109 --- ostala
7213.9 - ostala
7213.91 -- kružnog poprečnog presjeka, promjera manjeg od 14 mm
7213.912 --- ostala promjera 8 mm ili većeg
72.14 Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplo valjane, toplo vučene ili toplo istiskivane, uključujući one što su usukane poslije valjanja:
7214.20 -s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim u procesu valjnja ili usukane poslije valjanja:
7214.201 --- promjera od 8 do uključujući 25 mm
7214.9 - ostale
7214.99 -- ostale
7214.991 --- okrugle promjera od 8 do uključujući 25 mm
72.17 Hladno dobivena žica, od željeza ili nelegiranog čelika:
7217.10 - neprevučena, nepremazana, polirana ili nepolirana
7217.109 --- ostala

Protokol 3. O trgovini prerađenim poljoprivrednim proizvodima između Zajednice i Hrvatske