POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

PREGLED SVIH USLUGA

Novosti

EUROPSKE INTEGRACIJE

Nacionalni program RH za pridruživanje Europskoj uniji

> Popis kratica i pojmova

> Odnos RH i EU

> Interesi i prioriteti

> Pristup i metodologija

> Politički kriteriji

> Gospodarske prilagodbe

> Gospodarski trendovi

> Strukturne reforme

> Usklađivanje zakonodavstva

> Sloboda kretanja roba

> Sloboda kretanja radnika

> Sloboda pružanja usluga

> Sloboda kretanja kapitala

> Pravo trgovačkih društava

> Tržišno natjecanje i potpore

> Promet

> Carine

> Socijalna politika i zapošlja.

> Malo i srednje poduzetništvo

> Telekomunikacije i informac.

> Zaštita potrošača i zdravlja

> Pravosuđe, unutarnji poslovi

> Javna administracija

> Državna samouprava

> Komunikacijska strategija

> EU Dodatak A

> EU Dodatak B

 

> Sporazum o stabilizaciji

> Protokoli SSP

> Kronologija EU

> Institucije EU

> Izvori prava EU

> Pravni akti EU

> Financijske institucije

> Ministarstvo (MEI)

> Međunarodni ugovori

> Informacijski releji

> Baze podataka o EU

> EURO

 

Klikni za pregled priloga
> Pregled najvažnijih zakona

> Poslovni WEB katalog

> Trgovačko pravo

> EU Baza podataka

> Izrada Internet stranica


Google


WWW Poslovni Forum
KONTAKT PODACI ZA
Poslovni forum d.o.o.

Link na web stranicu sa e-mail adresama i telefonima
Pitanja, narudžbe, savjeti...POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga
Europska unija

EUROPSKE INTEGRACIJE

Europa


Proces ujedinjenja europskih država započeo je udruživanjem država Belgije, Francuske, Njemačke, Italije, Luxembourga i Nizozemske koje su osnovale Europsku ekonomsku zajednicu. U samom početu Zajednica je bila ograničena na stvaranje zajedničkog tržišta za ugljen i čelik za šest država osnivača. U poslijeratnom razdoblju, svrha zajednice bila je očuvanje mira u doba hladnog rata.
Odluka o osnivanju ekonomske zajednice koja će počivati na slobodnoj razmjeni roba i usluga, te slobodnom kretanju ljudi donešena je 1957. godine, iako je tri godine prije francuski nacionalni parlament odbacio prijedlog o osnivanju Europske obrambene zajednice. Carine na međusobnu trgovinu ukinute su 1. srpnja 1968. godine, a ostvaruju se i odrednice zajedničke politike u  poljoprivredi i trgovini.

Uskoro i Danska, Irska i Velika Britanija da podnese molbe za pristup Zajednici, ali prvo proširenje Zajednice ostvareno je tek 1972. godine, nakon pregovora i odbijanja Francuske koja je za vrijeme vladavine generala de Caulla koristila svoje pravo veta da spriječi priključenje Velike Britanije Zajednici. Ovim proširenjem Zajednice od 6 na 9 članova, proširuje se i njezino djelovanje na područja socijalne i regionalne politike i na zaštitu okoliša.

Potreba za usklađivanjem ekonomske i monetarne politike postala je očita početkom sedamdesetih godina kada su Sjedinjene Američke Države suspendirale konvertibilnost dolara. Diljem cijelog svijeta započelo je razdoblje velike monetarne nestabilnosti, koja su dodatno otežale naftne krize 1973. i 1979. godine. Pokretanje Europskog monetarnog sustava u 1979. godini znatno je stabiliziralo valutne tečajeven europskih zemalja.

Zajednici se priključuje Grčka 1981. godine, a 1986. Španjolska i Portugal. Ovo je proširenje nametalo neodložnu provedbu strukturnih programa s ciljem smanjenja razvojnih razlika unutar Zajednice. Tijekom ovog razdoblja Zajednica je počela igrati važniju ulogu na međunarodnom planu i potpisala nove sporazume sa zemljama južnog Mediterana i Afrike, Karipskog prostora i Pacifika koje su uz Zajednicu bile vezane temeljem 4 sukcesivne Konvencije iz Lomea.

Sa sporazumom koji su 15. travnja 1994. godine u Marrakeshu potpisale sve članice GATT-a, svjetska je trgovina ušla u novu razvojnu fazu. Zajednica postaje svjetska trgovačka sila koja razvija i jača vlastitu trgovinsku, vanjsku i sigurnosnu politiku.

Države članice i nove države koje žele pristupiti Uniji moraju iznaći i rješenja kako proširiti Europsku uniju koja počiva na institucijama koje su zamišljene za ograničeni broj članova, a da se ujedno ne oslabi njezin mehanizam donošenja odluka i njezina politička osobnost i kako očuvati volju za zajedništvom koja će narodima različitog porijekla i različitih kultura dati želju da dio svog suvereniteta prenesu na Uniju.

Pravna podloga zajedničkih postignuća Europske unije uvjetuje svakoj novoj državi koja želi postati članicom Unije da prihvati postojeće pravne propise Unije te da, po isteku ugovorenog prijelaznog razdoblja, sudjeluje u zajedničkim politikama Unije. Ambiciozna perspektiva stvaranja ekonomske i monetarne Unije najkasnije do 1999. godine, koja je zacrtana ugovorom iz Maastrichta, kao i stvaranje političke unije sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom, jesu dostignuća koja moraju prihvatiti i buduće nove članice Unije. Unija će i dalje nastaviti crpiti svoju snagu poštivanjem zajedničkih pravila i načina ponašanja što je od samih početaka razlikuje od drugih tradicionalnih međunarodnih organizacija. Jedinstvena politička, trgovinska, monetarna i strateška Europa je osnovi cilj Europske unije.

Karakteristika Europske unije je i u tome što se njezina organizacija zasniva između suradnje vlada i modela federacije, a na načelima supsidijarnosti (odluke se donose ondje gdje je to najučinkovitije). Unija ima zadatak dugoročno obuhvatiti sve demokratske države kontinenta, ali taj proces se mora odvijati postupno jer postoje različite razine političkog i gospodarskog razvoja svake pojedine zemlje. Europska unija od 25 država članica postaje realnost krajem slijedećeg desetljeća.

U procesu europskih integracija strateški je cilj Republike Hrvatske što prije uspostaviti ugovorne odnose s Europskom unijom kroz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (eng. Stabilisation and Association Agreement). Tim sporazumom Republika Hrvatska postaje pridružena članica Europske unije, što je najvažniji korak prema punopravnom članstvu u Europskoj uniji.

Republika Hrvatska se nalazi pred provedbom sveobuhvatnih reformi gospodarskog i političkog sustava RH do sada. Ta reforma i temeljita prilagodba pravnim, gospodarskim i političkim standardima EU traži pojedinačni i grupni angažman svih pojedinaca i svih institucija u Hrvatskoj. Proces izvršavanja obaveza prilagodbe uvjetima za pridruženo članstvo od početka će biti povezan s procesom prilagodbe ukupnog sustava kriterijima za punopravno članstvo.

Zato je bilo nužno izraditi cjelovitu strategiju približavanja Europskoj uniji koja će buduće članstvo u EU tretirati ne samo kao cilj, već i kao sredstvo čija je zadaća ubrzati i učiniti kvalitetnijim sve prilagodbe koje su u interesu hrvatskih građana. Takav pristup prihvaćen je u Nacionalnom programu RH za pridruživanje Europskoj uniji.

U cilju usklađivanja hrvatskog pravnog i gospodarskog sustava s europskim, te u cilju što uspješnijeg integriranja Republike Hrvatske u Europsku uniju, osnovano je i  Ministarstvo za europske integracije. Pored toga, Ministarstvo je zaduženo i za koordinaciju programa tehničke pomoći Europske unije, informiranje javnosti o procesu približavanja EU, obrazovanje i usavršavanje državnih službenika u području europskih integracija i za prevođenje pravnih dokumenata EU potrebnih za usklađivanje pravnog sustava.
Na temeljima Ureda za europske integracije ustrojeno je Ministarstvo za europske integracije,
5. veljače 2000. godine, radi podizanja odnosa s Europskom unijom na višu razinu te radi uspješne koordinacije eurointegracijskog procesa u Republici Hrvatskoj. Od osnivanja Ministarstva započele su pripremne aktivnosti za postavljanje sustava koji će omogućiti učinkovito usklađivanje pravnog i gospodarskog sustava Republike Hrvatske s onim u Europskoj uniji.

Svaka zemlja koja želi postati članicom Europske unije mora ispuniti određene uvjete kako bi po svom priključivanju Uniji mogla funkcionirati u sklopu njezinih sustava i već utvrđenih pravila.
U Republici Hrvatskoj proces je usklađivanja zakonodavstva započeo dobrovoljnom ocjenom stupnja usklađenosti propisa RH s propisima EU u sklopu Plana integracijskih aktivnosti RH, iz 1999. godine. Tada je po prvi puta utvrđeno stanje usklađenosti hrvatskih propisa s europskim.

Značajan dokument je i od strane Vlade Republike Hrvatske, na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 101/98, 15/2000 i 117/2001), na sjednici Vlade održanoj 23. siječnja 2003. godine, donošenje Nacionalnog programa Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji – 2003. godina.

Nacionalni program Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji – 2003. godina objavljen je u "Narodnim novinama" broj 30/03.

Euro