POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje, povećati prodaju? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla? Provjerite ponudu naših marketing usluga. Izrada web stranica, cijena vrlo povoljna.
Link na pregled ponude - Poslovne usluge za poduzetnike
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA, POVOLJNO I KVALITETNO
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
POSLOVNE INFORMACIJE, SAVJETI I ANALIZE
Potražite sve informacije o poslovanju u Hrvatskoj, pravne, porezne i druge savjete, informacije o internet oglašavanju i marketingu, rezultate istraživanja tržišta, poslovne analize, informacije o kreditima za poduzetnike, poticajima...
Kontaktirajte nas ukoliko su Vam potrebne poslovne informacije
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 


PREGLED SVIH USLUGA

Novosti

EUROPSKE INTEGRACIJE

Nacionalni program RH za pridruživanje Europskoj uniji

> Popis kratica i pojmova

> Odnos RH i EU

> Interesi i prioriteti

> Pristup i metodologija

> Politički kriteriji

> Gospodarske prilagodbe

> Gospodarski trendovi

> Strukturne reforme

> Usklađivanje zakonodavstva

> Sloboda kretanja roba

> Sloboda kretanja radnika

> Sloboda pružanja usluga

> Sloboda kretanja kapitala

> Pravo trgovačkih društava

> Tržišno natjecanje i potpore

> Promet

> Carine

> Socijalna politika i zapošlja.

> Malo i srednje poduzetništvo

> Telekomunikacije i informac.

> Zaštita potrošača i zdravlja

> Pravosuđe, unutarnji poslovi

> Javna administracija

> Državna samouprava

> Komunikacijska strategija

> EU Dodatak A

> EU Dodatak B

 

> Sporazum o stabilizaciji

> Protokoli SSP

> Kronologija EU

> Institucije EU

> Izvori prava EU

> Pravni akti EU

> Financijske institucije

> Ministarstvo (MEI)

> Međunarodni ugovori

> Informacijski releji

> Baze podataka o EU

> EURO

 

Klikni za pregled priloga
> Pregled najvažnijih zakona

> Poslovni WEB katalog

> Trgovačko pravo

> EU Baza podataka

> Izrada Internet stranica


Google


WWW Poslovni Forum
KONTAKT PODACI ZA
Poslovni forum d.o.o.

Link na web stranicu sa e-mail adresama i telefonima
Pitanja, narudžbe, savjeti...IZRADA WEB STRANICA

Putem vlastitih web stranica možete pružiti brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu, proizvodima i uslugama. Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate sa svim postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne mogućnosti.

CMS su internet stranice sa administracijom putem koje možete uvijek samostalno dodavati i ažurirati sadržaj bez ikakvih dodatnih troškova, objavljivati neograničeni broj tekstova... Što je to administracija? Administracija znači da uz pomoć lozinke imate pristup u te stranice, kao što imate i pristup na Facebook ili Gmail. CMS plaćate samo jednom, cijena CMS-a ne ovisi o tome koliko ćete objaviti članaka. Možete objaviti na stotine i tisuće članaka, sve bez ikakvog dodatnog plaćanja kao što bi vam naplaćivali po broju stranica (članaka) da vam rade stranice onako kako su se nekada radile, a što nažalost većina i još danas nudi.

CMS Web Express odlikuje jednostavna promjena ili dorada dizajna, jednostavnost unosa i ažuriranja sadržaja. Na svojim CMS web stranicama možete imati i više tematskih cjelina i svakoj toj tematskoj cjelini možete zadati drugačiji dizajn. Dakle, niti sve pojedinačne web stranice unutar vašeg web portala ne moraju izgledati isto. Različitom slikom u zaglavlju web stranica, drugačijom bojom pozadine ili drugačijom bojom fonta možete vaše tematske cjeline učiniti prepoznatljivijima i olakšava snalaženje korisnika.POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


7.2. UNAPRJEĐENJE SUSTAVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE7.2.1. Izmjene u sustavu državne uprave


Program rada Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 2000. do 2004. godine stavlja državnu upravu među prioritetna područja djelovanja i određuje zadatke koje Vlada želi ispuniti do kraja svog mandata.


Primarni je zadatak Vlade zaustaviti dosadašnju ekspanziju državne uprave, što znači da se izbjegava osnivanje novih tijela državne uprave i zapošljavanje novih službenika i namještenika. Nadalje, planira se poticanje procesa horizontalne decentralizacije, u kojem će se niz dosadašnjih poslova državne uprave prenijeti na autonomne organizacije izvan sustava državne uprave, kao što su sindikati, udruge poslodavaca, sveučilišta, udruge građana i sl.


Program rada Vlade predviđa i kritičku analizu postojećega državnog upravnog aparata i poboljšanje njegove racionalnosti i ekonomičnosti, odnosno izbjegavanje preklapanja poslova i ovlasti te paralelizma upravnih funkcija i struktura. U kontekstu procesa europskih integracija, Vlada Republike Hrvatske u svom programu djelovanja stavlja naglasak na osposobljavanje svih resora za proces prilagodbe, te njihovu institucionalnu pripremu za prihvat tehničke pomoći.


Sukladno navedenim ciljevima, Vlada Republike Hrvatske poduzela je i planira određen broj aktivnosti usmjeren k osposobljavanju tijela državne uprave za proces prilagodbe Europskoj uniji.


U siječnju 2000. godine osnovano je Ministarstvo za europske integracije kao središnje tijelo za koordinaciju tehničke provedbe procesa približavanja Europskoj uniji. Ministarstvo djeluje na usklađivanju pravnog i gospodarskog sustava s europskim sustavom, pripremi strategije integriranja, koordinaciji programa tehničke pomoći Europske unije, informiranju javnosti o procesu približavanja Uniji, obrazovanju i usavršavanju državnih službenika u području europskih integracija te prevođenju pravnih dokumenata Europske unije.


Pri tijelima državne uprave Republike Hrvatske imenovani su koordinatori za proces prilagodbe Europskoj uniji.


Vlada Republike Hrvatske je 19. rujna 2002. godine usvojila Odluku o osnivanju Radnih skupina za usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s acquis communautaireom. U svrhu razmjene iskustva i znanja na razini tijela državne uprave, Ministarstvo za europske integracije pokrenulo je inicijativu nacionalnog twinninga – razmjene pravnika tijela državne uprave i pravnika zaposlenih u Ministarstvu za europske integracije.


U okvirima uspostave sustava za koordinaciju pomoći koju Hrvatska prima iz inozemnih izvora, ministar za europske integracije je u listopadu 2001. godine imenovan Nacionalnim koordinatorom za programe pomoći i suradnje s Europskom unijom, a podršku u njegovu radu pruža Uprava za koordinaciju programa pomoći i suradnje s Europskom unijom pri Ministarstvu za europske integracije. Pri tijelima državne uprave korisnicama programa CARDS osnovane su jedinice za provedbu projekata, a pri Ministarstvu financija Uprava za financiranje programa i projekata Europske unije koja će biti zadužena za administrativno i financijsko upravljanje projektima koji će se u okviru programa CARDS provoditi prema decentraliziranom modelu upravljanja.


Na razini Vlade započela je s radom Stalna radna skupina za praćenje sveukupne pomoći koju Republika Hrvatska prima iz inozemnih izvora radi što učinkovitijeg usklađivanja procesa prihvata strane pomoći namijenjene gospodarskom i socijalnom razvoju.


Ministarstvo za europske integracije je tijekom mjeseca studenoga 2002. godine, u suradnji s Ministarstvom pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, započelo analizu organizacije poslova usmjerenih na europske integracije u pojedinim tijelima državne uprave. Analiza će ukazati na pojedinačne potrebe svakog tijela državne uprave za potrebe europskih integracija, a njezin je cilj prijedlog konkretnih organizacijskih mjera usmjerenih na osnivanje Odsjeka za europske integracije.


Vlada Republike Hrvatske tijekom predstojećeg razdoblja namjerava osnovati Radnu skupinu za izradu Studije izvodljivosti reforme državne uprave, koja će izraditi snimku stanja organiziranosti svih tijela državne uprave i pripremiti modele za unaprjeđenje rada i reorganizaciju sustava državne uprave.


Europska je komisija u okvirima procesa stabilizacije i pridruživanja, reformu državne uprave zemalja sudionica tog procesa prepoznala kao jedno od prioritetnih područja u koja će se usmjeravati financijska i tehnička podrška iz programa pomoći OBNOVA i CARDS. Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave je u suradnji s Europskom komisijom u okviru programa OBNOVA 2000 provelo projekt pod nazivom “Podrška Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave u tekućoj reformi državne uprave i razvoju sustava stručnog osposobljavanja državnih službenika", koji je rezultirao preporukama vezanim uz daljnje korištenje pomoći Europske unije u jačanja institucionalne sposobnosti tijela državne uprave.Na temelju preporuka spomenutog izvješća, Europska će komisija kroz program CARDS 2001 (projekt s oznakom CARDS 2001/08) tijekom 2003. i 2004. godine osigurati financijsku pomoć za provođenje sljedećih aktivnosti usmjerenih na poboljšanje sustava državne uprave:

Unaprjeđenje zakonodavnog okvira koji regulira rad državne uprave (modernizacija postojećeg i usvajanje novog zakonodavstva, unaprjeđenje prakse upravljanja državnim službenicima i uvođenje transparentnih metoda rada);

Jačanje institucionalnih i organizacijskih sposobnosti Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave i ostalih institucija ključnih za upravljanje državnom upravom (unaprjeđenje horizontalne koordinacije među tijelima državne uprave, poboljšano umrežavanje i komunikacija između kadrovskih odjela);

Jačanje postojećih te razvoj novih programa stručnog usavršavanja za državne službenike, uključujući obuku/stručno usavršavanje povezano s provedbom obveza iz SSP-a (izrada plana stručnog usavršavanja te usvajanje znanja i sposobnosti za provođenje obuke).7.2.2. Jačanje administrativne sposobnosti u pojedinim sektorskim područjima


Usporedno s provođenjem mjera usmjerenih k boljoj organizaciji i povezanosti državne uprave u općenitom smislu, tijela državne uprave će tijekom 2003., 2004. i 2005. godine biti korisnici niza projekata iz programa CARDS, usmjerenih jačanju njihove administrativne sposobnosti.


U okviru programa CARDS 2001, koji će se provoditi tijekom 2003. i 2004. godine, dogovoreni su sljedeći projekti jačanja institucionalne sposobnosti tijela državne uprave:Prioritetno područje gospodarskog razvoja:

NAZIV PROJEKTA OZNAKA PROJEKTA
Ljudski resursi – strukovno obrazovanje i osposobljavanja CARDS 2001/01
Ljudski resursi – TEMPUS CARDS 2001/02
Ljudski resursi – restrukturiranje tržišta radne snage CARDS 2001/03
Industrijski standardi EU CARDS 2001/04Prioritetno područje provedbe obaveza iz SSP-a:


NAZIV PROJEKTA                         OZNAKA PROJEKTA
Pravosuđe i unutarnji poslovi – Reforma pravosuđa CARDS 2001/05
Pravosuđe i unutarnji poslovi – Reforma sustava azila CARDS2001/06
Integrirano upravljanje granicama CARDS 2001/07
Intelektualno vlasništvo CARDS 2001/09
Politika zaštite tržišnog natjecanja CARDS 2001/10
Podrška DZS-a u prikupljanju podataka i prilagodbi pravnoj stečevini Zajednice CARDS 2001/11Komplementarne mjere:NAZIV PROJEKTA                                  OZNAKA PROJEKTA
Jačanje sposobnosti za strateško planiranje CARDS 2001/12U okviru programa CARDS 2002, čiji se početak očekuje u drugoj polovici 2003., a nastavak provedbe tijekom 2004. i 2005., planirani su sljedeći projekti jačanja institucionalne sposobnosti:Prioritetno područje demokratske stabilizacije:NAZIV PROJEKTA                           OZNAKA PROJEKTA
Održiv razvoj u područjima povratka CARDS 2002/01
Pružanje socijalnih usluga od strane neprofitnog sektora CARDS 2002/02

Prioritetno područje gospodarskog i socijalnog razvoja:NAZIV PROJEKTA                                    OZNAKA PROJEKTA
Jačanje sposobnosti na području poljoprivrede i prehrambenih proizvoda CARDS 2002/03
Jačanje sposobnosti na području zaštite potrošača CARDS 2002/04
Potpora reformi zemljišnih knjiga i katastra CARDS 2002/05
Poticanje klime pogodne za poslovanje i ulaganja u Hrvatskoj CARDS 2002/06
Jačanje hrvatskog sustava javne nabave CARDS 2002/07
Podrška hrvatskom sustavu državnih potpora CARDS 2002/08
Strukovno obrazovanje i osposobljavanje: Modernizacija i jačanje institucija CARDS 2002/09
Lokalna partnerstva za zapošljavanje mladih CARDS 2002/10
Mobilnost u visokoškolskom obrazovanju: politika i zakonodavstvo o priznavanju diploma CARDS 2002/11
TEMPUS - zajednički europski projekti CARDS 2002/12

Prioritetno područje pravosuđa i unutarnjih poslova:NAZIV PROJEKTA                            OZNAKA PROJEKTA
Podrška učinkovitijem i modernijem radu i funkcioniranju hrvatskih sudova CARDS 2002/13
Kriminalistički obavještajni sustav – faza I. CARDS 2002/14
Razvoj nacionalnog informacijskog sustava za je upravljanje granicama CARDS 2002/15
Jačanje granične sanitarne inspekcije i kontrole kvalitete prehrambenih namirnica CARDS 2002/16
Jačanje fitosanitarne granične inspekcije CARDS 2002/17
Prioritetno područje jačanja upravnih sposobnosti:NAZIV PROJEKTA     OZNAKA PROJEKTA
Pomoć u jačanju sposobnosti hrvatskih državnih institucija CARDS 2002/18
Jačanje sposobnosti USKOK-a CARDS 2002/19
Fiskalna decentralizacija, jednakost i mjerenje sposobnosti CARDS 2002/20
Izrada strategije i jačanje sposobnosti za regionalni razvoj CARDS 2002/21
Razvoj javne financijske kontrole i unutarnjeg nadzora CARDS 2002/22
Jačanje sposobnosti za upravljanje javnim dugom CARDS 2002/23
Jačanje carinskog sustava i postupaka CARDS 2002/24
Prioritetno područje zaštite okoliša i prirodnih resursa:NAZIV PROJEKTA    OZNAKA PROJEKTA
Strategija usklađivanja zakonodavstva sa zakonodavstvom EU na području zaštite okoliša CARDS 2002/25
Ogledna strategija gospodarenja otpadom u Dalmaciji CARDS 2002/26
Informacijski sustav za vode – standardizacija i praćenje CARDS 2002/27Pregled svih projekata nalazi se u privitku kao dodatak B.7.2.3. Decentralizacija


Program rada Vlade za razdoblje od 2000. do 2004. godine predviđa pokretanje procesa decentralizacije te jačanje lokalne i regionalne samouprave tako da se lokalnim samoupravnim jedinicama omogući obavljanje znatno šireg kruga poslova i osigura viši stupanj samostalnosti u odnosu na središnju vlast i upravu. Pretpostavka je uspješnog ostvarenja samostalnosti lokalnih tijela povećanje njihova financijskog kapaciteta preraspodjelom prihoda ostvarenih zajedničkim porezima, omogućavanjem novih izdašnijih izvora lokalnih prihoda te korištenjem raznih nefiskalnih instrumenata financiranja (dioništva, obveznica, kredita i dr.)


Donošenjem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te posebnih zakona o osnovnom i srednjem školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi, stvarno je započeo proces decentralizacije odnosno prijenos poslova državne uprave s razine države na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.


Time se proširuju ovlasti jedinica lokalne samouprave i uvodi viša razina samostalnosti u odnosu na središnju vlast i državnu upravu. Prijenosom ovlasti na lokalnu samoupravu slijedi i prijenos financijskih sredstava, a time ujedno jača fiskalni kapacitet i samostalnost ovih jedinica.


Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave radit će tijekom 2003. godine na usvajanju zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Zakona o velikim gradovima, radi jačanja samouprave u velikim gradovima. Izradit će i nacrte novih propisa iz područja socijalne skrbi, vezano uz decentralizaciju sustava, kojima će se omogućiti lokalnoj zajednici bolje prepoznavanje specifičnih potreba građana.7.2.3. Obrazovanje o europskim integracijama


U pogledu jačanja ljudskih potencijala u državnoj upravi u obrazovanju o europskim integracijama, u proteklih je nekoliko godina Ministarstvo za europske integracije (MEI) uspostavio sustav izobrazbe kroz koji godišnje prođe više od 1000 polaznika. Intenziviranje tih aktivnosti od početka 2000. godine rezultirale su osposobljavanjem većeg broja državnih službenika za poslove vezane uz europske integracije. Stoga je ocjena brojnih konzultanata koji rade s MEI-om da su znanja i sposobnosti državnih službenika koji rade na poslovima vezanim uz europske integracije danas veći nego što je prosječno bila administrativna sposobnost njihovih kolega iz današnjih država kandidata, u trenutku kada su počinjale svoje približavanje EU.U Programu Vlade Republike Hrvatske 2000.–2004. kao jedan od prioriteta navodi se stipendiranje mladih stručnjaka na poslijediplomskim europskim studijima u inozemstvu i njihovo zapošljavanje u različitim tijelima državne uprave Republike Hrvatske. Cilj je ovog programa osigurati dovoljan broj stručnjaka koji će raditi na poslovima približavanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, od usklađivanja zakonodavstva i gospodarskih prilagodbi do provedbe programa pomoći EU i prenošenja općih znanja i informacija o europskim integracijama.Time stipendisti ne samo da podižu razinu znanja o europskim integracijama u državnoj upravi, već i promiču nov način rada i upravljanja te sustav vrijednosti koji promiče Europska unija. Tijekom studija u inozemstvu stipendisti su izravno uključeni u nove načine organizacije rada, služe se različitim tehnologijama i metodama učenja i istraživanja te mnogobrojnim izvorima podataka. Važan su aspekt i kontakti koje stipendisti uspostavljaju na studiju, čime se stvara mreža ljudi koji se bave sličnom problematikom u zemljama EU i zemljama kandidatima.


Putem ovog programa stipendija, započetog 1998. godine, dosad su obrazovana ukupno 94 stručnjaka koji su po povratku zaposleni u petnaestak različitih državnih tijela. Nakon njihova zapošljavanja ubrzo je prepoznata njihova vrijednost u poslovima vezanim za europske integracije te se pokazala potreba za novim kadrovima sličnog profila. U 2003. godini s poslijediplomskih studija iz inozemstva vratit će se 10 stipendista, a početkom godine bit će raspisan novi natječaj za dodjelu stipendija.


Budući da je u protekle dvije godine pokrenuto nekoliko poslijediplomskih studija o europskim integracijama u Republici Hrvatskoj ("Hrvatska i Europa" na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, studij europskog prava u Rijeci i Zagrebu, multidisciplinarni europski studij u Zagrebu u suradnji sa sveučilištem Paris II), u ak. god. 2001./2002. proširen je program stipendiranja na poslijediplomske europske studije u Republici Hrvatskoj te je dodijeljeno ukupno 29 stipendija. Novim natječajem u ak. god. 2002./2003. dodijeljeno je 18 stipendija, od kojih su neke namijenjene nastavku studija prošlogodišnjih stipendista.


U okviru višestrane i dvostrane suradnje s EU i zemljama članicama (Velika Britanija, Francuska, Njemačka, Danska, Nizozemska), MEI provodi cijeli niz programa obrazovanja državnih službenika o europskim integracijama na središnjoj, regionalnoj i lokalnoj razini.
Radi se o predavanjima, seminarima i tečajevima stranih jezika te studijskim putovanjima i boravcima u zemljama članicama EU i zemljama kandidatima, koji su otvoreni za sve zainteresirane državne službenike.

Od potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (od listopada 2001. do listopada 2002.) organizirano je više od stotinu različitih obrazovnih aktivnosti o temama vezanim uz europske integracije. Usporedbe radi, u prethodne dvije godine (2000. i 2001.) organizirano je i provedeno ukupno 66 programa.


Za državne službenike koji rade na poslovima približavanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, posebno su zanimljivi specijalizirani tečajevi i studijski boravci u srodnim institucijama zemalja članica EU, namjena kojih je upoznavanje specifičnih poslova vezanih uz europske integracije. Isto se tako nastoji uključiti što više državnih službenika u tečajeve stranih jezika, posebice engleskog, njemačkog i francuskog, što je prijeko potrebno za učinkovitu suradnju s europskim institucijama.


Zahvaljujući uspješnosti i raznolikosti ovih programa usavršavanja, višestrana i dvostrana suradnja sa spomenutim zemljama nastavit će se i u 2003. godini novim temama i uključivanjem novih sudionika programa.


Analiza potreba državnih službenika za usavršavanjem u području europskih integracija pokazala je da postoji velika potreba za obrazovanjem na hrvatskom jeziku za širi krug državnih službenika.
Stoga su, osim spomenutih programa usavršavanja sa stranim predavačima, provedena i dva programa namijenjena obuci predavača o EU. Tim se programima osposobila skupina državnih službenika za vođenje seminara o europskim integracijama i pripremljen je nastavni materijali na hrvatskom jeziku.


Zahvaljujući tome, MEI je u 2002. godini započeo s redovitim seminarima "Osnove EU-a", "Pravo EZ-a" i "Regionalna politika EU-a" na hrvatskom jeziku, koje vode spomenuti predavači. Mjesečno u ovim seminarima sudjeluje 100–150 državnih službenika, a na zahtjev županijskih vlasti, gospodarskih komora i drugih institucija, seminari se organiziraju posebno za njihove djelatnike. U tijeku je izrada priručnika za sve postojeće seminare, koji će se dijeliti svim sudionicima seminara, a ciklus će u 2003. godini biti proširen novim seminarima o specifičnim temama vezanim uz europske integracije.


U zadnjih nekoliko godina primjećuje se velik porast zanimanja državnih službenika za programe obrazovanja o europskim integracijama, što svjedoči o širenju svijesti u državnoj upravi o potrebi stalnog učenja i usavršavanja. Pojedina ministarstva obraćaju se Ministarstvu za europske integracije zbog organiziranja seminara za njihove djelatnike ili zapošljavanja stipendista koji bi radili na poslovima vezanim uz EU, što pokazuje da se obrazovanjem većeg broja državnih službenika diže razina svijesti o potrebi daljnjeg usavršavanja i poboljšavanja kvalitete državne uprave općenito.
KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA ZA INFORMIRANJE HRVATSKE JAVNOSTI O PRIBLIŽAVANJU REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKIM INTEGRACIJAMA