POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

PREGLED SVIH USLUGA

Novosti

EUROPSKE INTEGRACIJE

Nacionalni program RH za pridruživanje Europskoj uniji

> Popis kratica i pojmova

> Odnos RH i EU

> Interesi i prioriteti

> Pristup i metodologija

> Politički kriteriji

> Gospodarske prilagodbe

> Gospodarski trendovi

> Strukturne reforme

> Usklađivanje zakonodavstva

> Sloboda kretanja roba

> Sloboda kretanja radnika

> Sloboda pružanja usluga

> Sloboda kretanja kapitala

> Pravo trgovačkih društava

> Tržišno natjecanje i potpore

> Promet

> Carine

> Socijalna politika i zapošlja.

> Malo i srednje poduzetništvo

> Telekomunikacije i informac.

> Zaštita potrošača i zdravlja

> Pravosuđe, unutarnji poslovi

> Javna administracija

> Državna samouprava

> Komunikacijska strategija

> EU Dodatak A

> EU Dodatak B

 

> Sporazum o stabilizaciji

> Protokoli SSP

> Kronologija EU

> Institucije EU

> Izvori prava EU

> Pravni akti EU

> Financijske institucije

> Ministarstvo (MEI)

> Međunarodni ugovori

> Informacijski releji

> Baze podataka o EU

> EURO

 

Klikni za pregled priloga
> Pregled najvažnijih zakona

> Poslovni WEB katalog

> Trgovačko pravo

> EU Baza podataka

> Izrada Internet stranica


Google


WWW Poslovni Forum
KONTAKT PODACI ZA
Poslovni forum d.o.o.

Link na web stranicu sa e-mail adresama i telefonima
Pitanja, narudžbe, savjeti...POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


IZVORI PRAVA EUROPSKE UNIJE


Pravna stečevina Zajednice tj. acquis communautaire, franc. (skraćeno acquis),
skup je prava i obveza koji sve zemlje članice obvezuju i povezuju unutar Europske unije.
Acquis ne predstavlja samo pravo u užem smislu budući da obuhvaća: sadržaj, načela i političke ciljeve osnivačkih ugovora, zakonodavstvo usvojeno primjenom osnivačkih ugovora te presuda Suda Europske zajednice, deklaracije i rezolucije koje je Unija usvojila, mjere koje se odnose na zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku, mjere koje se odnose na pravosuđe i unutarnje poslove te međunarodne ugovore koje je sklopila Zajednica, kao i ugovore između zemalja članica u području djelovanja Unije.

Primarni izvori prava EU su osnivački ugovori:
Ugovor o Europskoj zajednici,
Ugovor o Europskoj zajednici za ugljen i čelik,
Ugovor o Europskoj zajednici za atomsku energiju,
Ugovor o Europskoj uniji
u njihovoj inačici koja sadrži izmjene i dopune koje je unio Ugovor iz Amsterdama.

Ugovor o Europskoj zajednici i Ugovor o Europskoj uniji dostupni su i na adresi http://www.europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/ .
Ugovor o Europskoj zajednici za ugljen i čelik i Ugovor o Europskoj zajednici za atomsku energiju dostupni su na adresi http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc.htm.

Kratice za osnivačke ugovore su sljedeće:
UEZ - Ugovor o Europskoj zajednici,
UEZUČ - Ugovor o Europskoj zajednici za ugljen i čelik,
UEZAE - Ugovor o Europskoj zajednici za atomsku energiju i
UEU - Ugovor o Europskoj uniji.Sekundarni izvori prava EU su akti koje donose institucije Europske unije u okviru tri stupa na kojima se EU temelji: triju Zajednica (Europske zajednice (EZ), Europske zajednice za ugljen i čelik (EZUČ) i Europske zajednice za atomsku energiju (EURATOM)), Zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP) te Suradnje u području pravosuđa i unutarnjih poslova (SPUP).

Akti koji se donose u okviru triju Zajednica dijele se na:
obvezujuće (uredbe, smjernice, odluke) i
neobvezujuće (preporuke, mišljenja).

U okviru Zajedničke vanjske i sigurnosne politike te Suradnje u području pravosuđa i unutarnjih poslova donose se akti drugog karaktera (okvirna odluka, odluka, zajedničko stajalište, zajedničko djelovanje, zajednička izjava, zajednička strategija, izjava, zaključak, konvencija) i njihove dopune.

Popis i tekst odredaba propisa Europske unije na snazi dostupan je na adresi http://www.europa.eu.int/eur-lex/en/lif/
Popis i tekst odredaba prijedloga propisa dostupni su na adresi
http://www.europa.eu.int/eur-lex/en/com/
Popis i tekst odredaba zadnjih prijedloga propisa koji još nisu razvrstani po pojedinim područjima zakonodavstva Europske unije dostupni su na adresi
http://www.europa.eu.int/eur-lex/en/com/greffe_index.html

CELEX je dostupan na adresi http://europa.eu.int/celex/


Nazivi akata i kratica koje se odnose na tri Zajednice ili Zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku te Suradnju u području pravosuđa i unutarnjih poslova na hrvatskom jeziku te na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku:

uredba              Regulation, règlement, Verordnung
smjernica          Directive, directive, Richtlinie
odluka               Decision, décision, Entscheidung
mišljenje           Opinion, avis, Stellungnahme
preporuka         Recommendation, recommandation, Empfehlung
rezolucija          Resolution, resolution, Entschlossung
priopćenje        Communication, communication, Mitteilung
okvirna odluka               Framework decision, décision-cadre, Rahmenbeschluss
zajedničko stajalište       Common Position, position commune, gemeinsamer Standpunkt
zajedničko djelovanje     Joint Action, action commune, gemeinsame Aktion
zajednička izjava           Joint Declaration, déclaration commune, gemeinsame Erklärung
zajednička strategija      Common strategy, stratégie commune, gemeinsame Strategie
izjava                Declaration, déclaration, Erklärung
zaključak           Conclusion, conclusion, Schlußfolgerung
konvencija         Convention, convention, Abkommen (Übereinkommen)
međunarodni ugovor    International agreement, accord international, internationale Übereinkunft

EEZ                    EEC, CEE, EWG
EZ                      EC, CE, EG
EZUČ                 ECSC, CECA, EGKS
EURATOM           EURATOM
SPUP                 JHA, JAI, JI
ZVSP                 CFSP, PESC, GASPPod ostalim izvorima prava podrazumijevaju se presude Suda Europskih zajednica, opća načela prava EU kao i međunarodni ugovori koje je EU sklopila s drugim državama i međunarodnim organizacijama kao i međunarodni ugovori između država članica EU.
Tekstovi presuda dostupni su na internetskoj adresi http://curia.eu.int/en/recdoc/indexaz/
 LINKOVI