PREGLED SVIH USLUGA

Novosti

EUROPSKE INTEGRACIJE

Nacionalni program RH za pridruživanje Europskoj uniji

> Popis kratica i pojmova

> Odnos RH i EU

> Interesi i prioriteti

> Pristup i metodologija

> Politički kriteriji

> Gospodarske prilagodbe

> Gospodarski trendovi

> Strukturne reforme

> Usklađivanje zakonodavstva

> Sloboda kretanja roba

> Sloboda kretanja radnika

> Sloboda pružanja usluga

> Sloboda kretanja kapitala

> Pravo trgovačkih društava

> Tržišno natjecanje i potpore

> Promet

> Carine

> Socijalna politika i zapošlja.

> Malo i srednje poduzetništvo

> Telekomunikacije i informac.

> Zaštita potrošača i zdravlja

> Pravosuđe, unutarnji poslovi

> Javna administracija

> Državna samouprava

> Komunikacijska strategija

> EU Dodatak A

> EU Dodatak B

 

> Sporazum o stabilizaciji

> Protokoli SSP

> Kronologija EU

> Institucije EU

> Izvori prava EU

> Pravni akti EU

> Financijske institucije

> Ministarstvo (MEI)

> Međunarodni ugovori

> Informacijski releji

> Baze podataka o EU

> EURO

 

Klikni za pregled priloga
> Pregled najvažnijih zakona

> Poslovni WEB katalog

> Trgovačko pravo

> EU Baza podataka

> Izrada Internet stranica


Google


WWW Poslovni Forum
KONTAKT PODACI ZA
Poslovni forum d.o.o.

Link na web stranicu sa e-mail adresama i telefonima
Pitanja, narudžbe, savjeti...IZRADA WEB STRANICA

Putem vlastitih web stranica možete pružiti brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu, proizvodima i uslugama. Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate sa svim postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne mogućnosti.

CMS su internet stranice sa administracijom putem koje možete uvijek samostalno dodavati i ažurirati sadržaj bez ikakvih dodatnih troškova, objavljivati neograničeni broj tekstova... Što je to administracija? Administracija znači da uz pomoć lozinke imate pristup u te stranice, kao što imate i pristup na Facebook ili Gmail. CMS plaćate samo jednom, cijena CMS-a ne ovisi o tome koliko ćete objaviti članaka. Možete objaviti na stotine i tisuće članaka, sve bez ikakvog dodatnog plaćanja kao što bi vam naplaćivali po broju stranica (članaka) da vam rade stranice onako kako su se nekada radile, a što nažalost većina i još danas nudi.

CMS Web Express odlikuje jednostavna promjena ili dorada dizajna, jednostavnost unosa i ažuriranja sadržaja. Na svojim CMS web stranicama možete imati i više tematskih cjelina i svakoj toj tematskoj cjelini možete zadati drugačiji dizajn. Dakle, niti sve pojedinačne web stranice unutar vašeg web portala ne moraju izgledati isto. Različitom slikom u zaglavlju web stranica, drugačijom bojom pozadine ili drugačijom bojom fonta možete vaše tematske cjeline učiniti prepoznatljivijima i olakšava snalaženje korisnika.POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU

Popis protokola
Protokol 1. O tekstilnim i odjevnim proizvodima
Protokol 2. O proizvodima od čelika
Protokol 3. O trgovini prerađenim poljoprivrednim proizvodima između Zajednice i Hrvatske
Protokol 4. Definicija pojma "proizvoda s podrijetlom" i načini upravne suradnje
Protokol 5. O uzajamnoj upravnoj pomoći u carinskim pitanjima
Protokol 6. O kopnenom prijevozuPROTOKOL 1.

O TEKSTILNIM I ODJEVNIM PROIZVODIMA

ČLANAK 1.

Ovaj se Protokol primjenjuje na tekstilne i odjevne proizvode (u daljnjem tekstu “tekstilni proizvodi”) koji su navedeni u odsjeku XI (poglavlje 50.–63.) Kombinirane nomenklature Zajednice.


ČLANAK 2.

1. Tekstilni proizvodi iz odsjeka XI (poglavlje 50. - 63.) Kombinirane nomenklature koji su podrijetlom iz Hrvatske, kako je određeno u Protokolu 4. ovoga Sporazuma, ulazit će u Zajednicu bez plaćanja carina danom stupanja na snagu ovoga Sporazuma.

2. Carine koje se primjenjuju na izravan uvoz u Hrvatsku tekstilnih proizvoda iz odsjeka XI. (poglavlje 50.- 63.) Kombinirane nomenklature koji su podrijetlom iz Zajednice, kako je određeno Protokolom 4. ovoga Sporazuma, bit će ukinute danom stupanja na snagu Sporazuma, osim proizvoda koji su navedeni u Dodacima I. i II. ovoga Protokola, za koje će carinske stope biti postupno snižene, kako je u njima navedeno.

3. U skladu s ovim Protokolom odredbe Sporazuma, a posebno članaka 19. i 20. Sporazuma, primjenjivat će se na trgovinu tekstilnim proizvodima između stranaka.


ČLANAK 3.

Sustav dvostruke kontrole i ostala povezana pitanja glede izvoza tekstilnih proizvoda podrijetlom iz Hrvatske u Zajednicu, kao i proizvoda podrijetlom iz Zajednice u Hrvatsku, određeni su Sporazumom između Europske zajednice i Republike Hrvatske o trgovini tekstilnim proizvodima, koji je parafiran 8. studenoga 2000. godine i koji se primjenjuje od 1. siječnja 2001. godine.ČLANAK 4.

Od stupanja na snagu ovoga Sporazuma neće se uvoditi nova količinska ograničenja ni mjere s jednakim učinkom, osim onih mjera koje su predviđene gore navedenim Sporazumom i njegovim protokolima.DODATAK I.

Carinske će se stope sniziti kako slijedi:

- od stupanja na snagu Sporazuma carine će se sniziti na 60 % osnovne carine,

- 1. siječnja 2003. godine carine će se sniziti na 30 % osnovne carine,

- 1. siječnja 2004. godine preostale će se carine ukinuti.

HS 6+ Opis
51.11 Tkanine od vlačene vune ili od vlačene fine životinjske dlake:
5111.20 – ostale, u mješavini pretežno ili samo s umjetnim ili sintetskim filamentima
52.07 Pamučna pređa (osim šivaćeg konca) pripremljena za prodaju na malo:
5207.10 – koja po masi, sadrži 85% ili više pamuka:
5207.101 – – – nemercerizirana
5207.109 – – – mercerizirana
52.08 Pamučne tkanine, koje po masi sadrže 85% ili više pamuka, mase do 200 g/m2:
5208.3 – obojene:
5208.31 – – platnenog prepletaja, mase do 100 g/m2
5208.32 – – platnenog prepletaja, mase veće od 100 g/m2
5208.39 – – ostale tkanine
5208.5 – tiskane:
5208.51 – – platnenog prepletaja, mase do 100 g/m2
5208.52 – – platnenog prepletaja, mase veće od 100 g/m2
5208.53 – – tronitnog ili četveronitnog keper prepletaja, uključujući lomljeni keper
52.09 Pamučne tkanine, koje po masi, sadrže 85% ili više pamuka, mase veće od 200 g/m2:
5209.2 – bijeljene:
5209.22 – – tronitnog ili četveronitnog keper prepletaja, uključujući lomljeni keper
5209.29 – – ostale tkanine
5209.3 – obojene:
5209.39 – – ostale tkanine
5209.4 – od pređe različitih boja:
5209.49 – – ostale tkanine
5209.5 – tiskane:
5209.59 – – ostale tkanine
52.10 Pamučne tkanine, koje po masi sadrže manje od 85% pamuka, u mješavini pretežno ili samo s umjetnim ili sintetskim vlaknima, mase do 200 g/m2:
5210.2 – bijeljene:
5210.29 – – ostale tkanine
5210.3 – obojene:
5210.39 – – ostale tkanine
5210.5 – tiskane:
5210.59 – – ostale tkanine
54.02 Pređa od sintetskih filamenata (osim šivaćeg konca), nepripremljena za prodaju na malo, uključujući sintetske monofilamente finoće manje od 67 deciteksa:
5402.3 - teksturirana pređa
5402.33 – – od poliestera:
5402.339 – – – finoće veće od 50 teksa po jednoj niti
55.14 Tkanine od sintetskih vlakana rezanih, koje po masi, sadrže manje od 85% tih vlakana, u mješavini pretežno ili samo s pamukom, mase veće od 170 g/m2:
5514.1 – nebijeljene ili bijeljene:
5514.12 – – tronitnog ili četveronitnog keper prepletaja, uključujući i lomljeni keper, od poliesterskih vlakana, rezanih
5514.2 – obojene:
5514.21 – – od poliesterskih vlakana, rezanih, u platnenom prepletaju
5514.22 – – tronitnog ili četveronitnog keper prepletaja, uključujući i lomljeni keper, od poliesterskih vlakana, rezanih
5514.29 – – ostale tkanine
55.15 Ostale tkanine od sintetskih vlakana, rezanih:
5515.1 – od poliesterskih vlakana, rezanih:
5515.11 – – u mješavini pretežno ili samo s rezanim vlaknima od viskoznog rajona
5515.12 – – u mješavini pretežno ili samo s umjetnim ili sintetskim filamentima
5515.13 – – u mješavini pretežno ili samo s vunom ili finom životinjskom dlakom
5515.19 – – ostale
55.16 Tkanine od umjetnih vlakana, rezanih:
5516.1 – koje po masi, sadrže 85% ili više umjetnih vlakana, rezanih:
5516.11 – – nebijeljene ili bijeljene
5516.12 – – obojene
5516.13 – – od pređe različitih boja
5516.2 – koje po masi, sadrže manje od 85% umjetnih vlakana, rezanih, u mješavini pretežno ili samo s umjetnim ili sintetskim filamentima:
5516.21 – – nebijeljene ili bijeljene
5516.22 – – obojene
5516.23 – – od pređe različitih boja
5516.24 – – tiskane
5516.3 – koje po masi, sadrže manje od 85% umjetnih vlakana, rezanih, u mješavini pretežno ili samo s vunom ili finom životinjskom dlakom:
5516.31 – – nebijeljene ili bijeljene
5516.32 – – obojene
5516.33 – – od pređe različitih boja
5516.34 – – tiskane
56.01 Vata od tekstilnih materijala i proizvodi od vate; tekstilna vlakna duljine do 5 mm (flok), prah i nopne od tekstilnog materijala:
5601.2 – vata; ostali proizvodi od vate:
5601.21 – – od pamuka:
5601.211 – – – vata
5601.219 – – – proizvodi od vate
56.03 Netkani tekstil, uključujući impregniran, prevučen, prekriven ili laminiran:
5603.1 – od sintetskih i umjetnih filamenata:
5603.13 – – mase veće od 70 g/m2 do 150 g/m2
5603.14 – – mase veće od 150 g/m2
5603.9 – ostalo:
5603.93 – – mase veće od 70 g/m2 do 150 g/m2
5603.94 – – mase veće od 150 g/m2
57.01 Sagovi i ostali podni pokrivači, tekstilni, uzlani, dovršeni i nedovršeni:
5701.90 – od ostalih tekstilnih materijala
57.03 Sagovi i ostali podni pokrivači, tekstilni, dobiveni taftingpostupkom, dovršeni ili nedovršeni:
5703.20 – od najlona ili ostalih poliamida
5703.30 – od ostalih umjetnih ili sintetskih tekstilnih materijala
5703.90 – od ostalih tekstilnih materijala
5705.00 Ostali sagovi i ostali podni pokrivači, tekstilni, dovršeni ili nedovršeni
58.03 Gaza – tkanine, osim uskih tkanina iz tar. broja 58.06:
5803.10 – od pamuka
58.07 Naljepnice, značke i slični proizvodi od tekstilnog materijala, u metraži, vrpcama ili rezani u određene oblike ili veličine, nevezeni:
5807.90 – ostali
59.03 Tekstilne tkanine impregnirane, premazane, prevučene ili prekrivene ili laminirane plastičnim masama, osim onih iz tar. broja 59.02:
5903.10 – polivinilkloridom
5903.20 – poliuretanom
5903.90 – ostale
59.06 Tekstilne tkanine impregnirane, premazane, prevučene, prekrivene ili laminirane kaučukom ili gumom, osim onih iz tar. broja 59.02:
5906.10 – ljepljive vrpce širine do 20 cm
5906.9 – ostalo:
5906.91 – – pletene ili kačkane
5906.99 – – ostale
5909.00 Cijevi i crijeva za crpke i slične cijevi i crijeva od tekstilnog materijala, uključujući obložene i armirane, s priborom ili bez pribora od drugog materijala:
5909.001 – – – vatrogasna crijeva i cijevi
5909.009 – – – ostalo
61.03 Odijela, kompleti, jakne, hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske hlače (osim kupaćih gaća ), za muškarce i dječake, pleteni ili kačkani:
6103.1 – odijela:
6103.11 – – vunena ili od fine životinjske dlake
6103.12 – – od sintetskih vlakana
6103.19 – – od ostalih tekstilnih materijala
6103.2 – kompleti:
6103.21 – – vuneni ili od fine životinjske dlake
6103.22 – – pamučni
6103.23 – – od sintetskih vlakana
6103.29 – – od ostalih tekstilnih materijala
6103.3 – jakne i sakoi:
6103.31 – – vuneni ili od fine životinjske dlake
6103.32 – – pamučni
6103.33 – – od sintetskih vlakana
6103.39 – – od ostalih tekstilnih materijala
6103.4 – hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske hlače:
6103.41 – – vuneni ili od fine životinjske dlake
6103.42 – – pamučni
6103.43 – – od sintetskih vlakana
6103.49 – – od ostalih tekstilnih materijala
63.01 Deke i slični pokrivači:
6301.20 – deke (osim električnih deka) i slični pokrivači, od vune ili fine životinjske dlake
6301.30 – deke (osim električnih deka) i slični pokrivači, od pamuka
6301.40 – deke (osim električnih deka) i slični pokrivači, od sintetskih vlakana
6301.90 – ostale deke i slični pokrivači
63.02 Posteljno, stolno, toaletno i kuhinjsko rublje:
6302.10 – posteljno rublje, pleteno ili kačkano
6302.2 – ostalo posteljno rublje, tiskano:
6302.21 – – pamučno
6302.22 – – od umjetnih ili sintetskih vlakana
6302.29 – – od ostalih tekstilnih materijala
6302.3 – ostalo posteljno rublje:
6302.31 – – pamučno:
6302.319 – – – ostalo
6302.39 – – od ostalih tekstilnih materijala
6302.40 – stolno rublje, pleteno ili kačkano
6302.5 – ostalo stolno rublje:
6302.51 – – pamučno
6302.59 – – od ostalih tekstilnih materijala

DODATAK II.

Carinske će se stope sniziti kako slijedi:

- danom stupanja na snagu Sporazuma carine će se sniziti na 65 % osnovne carine,

- 1. siječnja 2003. godine carine će se sniziti na 50 % osnovne carine,

- 1. siječnja 2004. godine carine će se sniziti na 35 % osnovne carine,

- 1. siječnja 2005 godine carine će se sniziti na 20 % osnovne carine,

- 1. siječnja 2006. godine preostale će se carine ukinuti.

HS 6+ Opis
51.09 Pređa od vune ili fine životinjske dlake, pripremljena za prodaju na malo:
5109.10 – koja, po masi, sadrži 85% ili više vune ili fine životinjske dlake
5109.90 – ostala
61.04 Kostimi, kompleti, jakne, haljine, suknje, suknje-hlače, hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske hlače (osim kupaćih gaćica i kostima), za žene i djevojčice, pleteni ili kačkani:
6104.3 – jakne i sakoi:
6104.32 – – pamučni
6104.33 – – od sintetskih vlakana
6104.39 – – od ostalih tekstilnih materijala
6104.4 – haljine:
6104.41 – – vunene ili od fine životinjske dlake
6104.42 – – pamučne
6104.43 – – od sintetskih vlakana
6104.44 – – od umjetnih vlakana
6104.49 – – od ostalih tekstilnih materijala
6104.5 – suknje i suknje-hlače:
6104.51 – – vunene ili od fine životinjske dlake
6104.52 – – pamučne
6104.53 – – od sintetskih vlakana
6104.59 – – od ostalih tekstilnih materijala
6104.6 – hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske hlače:
6104.62 – – pamučne
6104.63 – – od sintetskih vlakana
6104.69 – – od ostalih tekstilnih materijala
61.05 Košulje, za muškarce i dječake, pletene ili kačkane:
6105.10 – pamučne
6105.20 – od umjetnih ili sintetskih vlakana
6105.90 – od ostalih tekstilnih materijala
61.06 Bluze, košulje i košulje-bluze, za žene i djevojčice, pletene ili kačkane:
6106.10 – pamučne
6106.20 – od umjetnih ili sintetskih vlakana
6106.90 – od ostalih tekstilnih materijala
61.07 Gaće, spavaćice, pidžame, kupaći ogrtači, kućni ogrtači i slični proizvodi, za muškarce i dječake, pleteni ili kačkani:
6107.1 – gaće:
6107.11 – – pamučne
6107.12 – – od umjetnih ili sintetskih vlakana
6107.19 – – od ostalih tekstilnih materijala
6107.2 – spavaćice i pidžame:
6107.21 – – pamučne
6107.22 – – od umjetnih ili sintetskih vlakana
6107.29 – – od ostalih tekstilnih materijala
6107.9 – ostalo:
6107.91 – – pamučno
6107.92 – – od umjetnih ili sintetskih vlakana
6107.99 – – od ostalih tekstilnih materijala
61.08 Kombinei, podsuknje, gaćice, spavaćice, pidžame, jutarnje haljine, kupaći ogrtači, kućne haljine i slični proizvodi, za žene i djevojčice, pleteni ili kačkani:
6108.2 – gaćice:
6108.21 – – pamučne
6108.22 – – od umjetnih ili sintetskih vlakana
6108.29 – – od ostalih tekstilnih materijala
6108.3 – spavaćice i pidžame:
6108.31 – – pamučne
6108.32 – – od umjetnih ili sintetskih vlakana
6108.39 – – od ostalih tekstilnih materijala
6108.9 – ostalo:
6108.91 – – pamučno
6108.92 – – od umjetnih ili sintetskih vlakana
6108.99 – – od ostalih tekstilnih materijala
61.09 Potkošulje i majice, pletene ili kačkane:
6109.10 – pamučne
6109.90 – od ostalih tekstilnih materijala
61.10 Džemperi sa zakopčavanjem ili bez zakopčavanja, puloveri, prsluci i slični proizvodi, pleteni ili kačkani:
6110.10 – vuneni ili od fine životinjske dlake
6110.20 – pamučni
6110.30 – od umjetnih ili sintetskih vlakana
6110.90 – od ostalih tekstilnih materijala
62.03 Odijela, kompleti, jakne, hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske hlače (osim kupaćih gaća), za muškarce i dječake:
6203.1 – odijela:
6203.11 – – vunena ili od fine životinjske dlake
6203.12 – – od sintetskih vlakana:
6203.129 – – – ostala
6203.19 – – od ostalih tekstilnih materijala:
6203.192 – – – pamučna, ostala
6203.199 – – – ostala
6203.2 – kompleti:
6203.21 – – vuneni ili od fine životinjske dlake
6203.22 – – pamučni:
6203.229 – – – ostali
6203.23 – – od sintetskih vlakana:
6203.239 – – – ostali
6203.29 – – od ostalih tekstilnih materijala:
6203.299 – – – ostali
6203.3 – jakne i sakoi:
6203.32 – – pamučni:
6203.329 – – – ostali
6203.33 – – od sintetskih vlakana:
6203.339 – – – ostali
6203.39 – – od ostalih tekstilnih materijala:
6203.399 – – – ostali
6203.4 – hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske hlače:
6203.42 – – pamučni:
6203.429 – – – ostali
6203.43 – – od sintetskih vlakana:
6203.439 – – – ostali
6203.49 – – od ostalih tekstilnih materijala:
6203.499 – – – ostali
62.04 Kostimi, kompleti, jakne, haljine, suknje, suknje-hlače, hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske hlače (osim kupaćih gaćica i kupaćih kostima), za žene i djevojčice:
6204.1 – kostimi:
6204.12 – – pamučni
6204.13 – – od sintetskih vlakana
6204.19 – – od ostalih tekstilnih materijala
6204.2 – kompleti:
6204.22 – – pamučni:
6204.229 – – – ostali
6204.23 – – od sintetskih vlakana:
6204.239 – – – ostali
6204.29 – – od ostalih tekstilnih materijala:
6204.299 – – – ostali
6204.3 – jakne i sakoi:
6204.32 – – pamučne:
6204.329 – – – ostale
6204.33 – – od sintetskih vlakana:
6204.339 – – – ostale
6204.39 – – od ostalih tekstilnih materijala:
6204.399 – – – ostale
6204.4 – haljine:
6204.42 – – pamučne
6204.43 – – od sintetskih vlakana
6204.44 – – od umjetnih vlakana
6204.49 – – od ostalih tekstilnih materijala
6204.5 – suknje i suknje-hlače:
6204.52 – – pamučne
6204.53 – – od sintetskih vlakana
6204.59 – – od ostalih tekstilnih materijala
6204.6 – hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske hlače:
6204.61 – – vunene ili od fine životinjske dlake
6204.62 – – pamučne:
6204.629 – – – ostale
6204.63 – – od sintetskih vlakana:
6204.639 – – – ostale
6204.69 – – od ostalih tekstilnih materijala:
6204.699 – – – ostale
62.05 Košulje za muškarce i dječake:
6205.10 – vunene ili od fine životinjske dlake
6205.20 – pamučne
6205.30 – od umjetnih ili sintetskih vlakana
6205.90 – od ostalih tekstilnih materijala
62.06 Bluze, košulje i košulje-bluze, za žene i djevojčice:
6206.30 – pamučne
6206.40 – od umjetnih ili sintetskih vlakana
6206.90 – od ostalih tekstilnih materijala
6309.00 Rabljena odjeća i drugi rabljeni tekstilni proizvodi

   Protokol 2. O proizvodima od čelika