POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

PREGLED SVIH USLUGA

Novosti

EUROPSKE INTEGRACIJE

Nacionalni program RH za pridruživanje Europskoj uniji

> Popis kratica i pojmova

> Odnos RH i EU

> Interesi i prioriteti

> Pristup i metodologija

> Politički kriteriji

> Gospodarske prilagodbe

> Gospodarski trendovi

> Strukturne reforme

> Usklađivanje zakonodavstva

> Sloboda kretanja roba

> Sloboda kretanja radnika

> Sloboda pružanja usluga

> Sloboda kretanja kapitala

> Pravo trgovačkih društava

> Tržišno natjecanje i potpore

> Promet

> Carine

> Socijalna politika i zapošlja.

> Malo i srednje poduzetništvo

> Telekomunikacije i informac.

> Zaštita potrošača i zdravlja

> Pravosuđe, unutarnji poslovi

> Javna administracija

> Državna samouprava

> Komunikacijska strategija

> EU Dodatak A

> EU Dodatak B

 

> Sporazum o stabilizaciji

> Protokoli SSP

> Kronologija EU

> Institucije EU

> Izvori prava EU

> Pravni akti EU

> Financijske institucije

> Ministarstvo (MEI)

> Međunarodni ugovori

> Informacijski releji

> Baze podataka o EU

> EURO

 

Klikni za pregled priloga
> Pregled najvažnijih zakona

> Poslovni WEB katalog

> Trgovačko pravo

> EU Baza podataka

> Izrada Internet stranica


Google


WWW Poslovni Forum
KONTAKT PODACI ZA
Poslovni forum d.o.o.

Link na web stranicu sa e-mail adresama i telefonima
Pitanja, narudžbe, savjeti...POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


GOSPODARSKE PRILAGODBE


POGLAVLJE V.


5.1. CILJEVI GOSPODARSKE POLITIKEOpća procjena trenutne gospodarske situacije u Republici Hrvatskoj pokazuje da je došlo do poboljšanja općih i ekonomsko-financijskih uvjeta te da je Vladina politika postigla značajne pozitivne rezultate. Održana je makroekonomska stabilnost (inflacija, kamatna stopa, bruto međunarodne rezerve) i napravljeni su značajni koraci u fiskalnom usklađivanju (smanjivanje proračunskog deficita i udjela državnih rashoda u BDP-u), dok je u isto vrijeme zadržan ekonomski rast. Ekonomski rast još uvijek nije dovoljno jak da bi značajno smanjio nezaposlenost, ali je ipak utjecao na restrukturiranje gospodarstva.Glavni makroekonomski ciljevi Vlade RH u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju definirani u Zaključku Vlade RH o elementima ekonomske i fiskalne politike u 2002./2003. godini su:

- porast zapošljavanja (smanjenje nezaposlenosti);

- porast životnog standarda.


Za postizanje ovih ciljeva, u razdoblju 2002./2003., potrebno je nastaviti politiku makroekonomske stabilnosti uz povećanje investicija. Zbog ograničenja vanjskog zaduživanja potrebno je povećati domaću štednju putem smanjenja deficita proračuna i povećane privatne štednje te nastaviti odlučne strukturne i druge reforme stvarajući time preduvjete povećanog i dugoročnog održivog gospodarskog rasta.


U svrhu ostvarivanja tih ciljeva, glavni prioriteti za razdoblje 2002./2003. su sljedeći:

- daljnja konsolidacija fiskalnog sektora opće države s ciljem smanjenja ukupne javne potrošnje te smanjenje deficita proračuna;

- stabilnost financijsko-bankarskog sustava;

- usklađenost politike plaća s rastom produktivnosti i BDP-a, s time da bi u 2003. godini rast plaća morao biti niži u odnosu na rast BDP-a uz uvjet da prosječne realne plaće ne padaju;

- privatizacija javnih poduzeća (INA, HEP);

- podrška poduzetništvu;

- povećanje investicija;

- potpora izvozu i programima konkurentnosti izvoza;

- jačanje pravne sigurnosti;

- strukturne reforme u području zdravstva, mirovinskog sustava, uprave, obrambenog sektora, obrazovanja, znanosti i radnog zakonodavstva.


Radi ostvarenja općih i posebnih ciljeva u fiskalnom i monetarnom sektoru i daljnjim strukturnim prilagodbama te općenito radi daljnjeg održavanja dobrih odnosa sa svjetskim financijskim institucijama, institucijama Europske unije i međunarodnim tržištima kapitala potreban je, osim na već spomenutim strukturnim prilagodbama i reformama unutar sektora javne potrošnje te oživljavanju investicija, nastavak rada i na:

- socijalnim reformama i uspostavi učinkovitijeg socijalnog programa,

- borbi protiv sive ekonomije, odnosno jačanju legalne ekonomije i pravične tržišne utakmice,

- uklanjanju administrativnih prepreka i poticanju zapošljavanja,

- očuvanju stabilnog domaćeg financijsko-bankarskog sustava,

- neometanom pristupu međunarodnim tržištima kapitala.


Kako bi se stvorili preduvjeti za održivi gospodarski rast i razvoj, potrebno je tehnološko, proizvodno, tržišno, poslovno i vlasničko restrukturiranje proizvodnje.


Izvozna strategija kao temeljni pokretač gospodarskog rasta i uspostavljanja međunarodno konkurentnog gospodarstva zasnivat će se na dvjema ključnim zakonitostima svjetskog tržišta: to tehnološkoj (r)evoluciji i internacionalizaciji te globalizaciji svjetskog gospodarstva u cilju stvaranja privlačnog “ulagačkog proizvoda” sastavljenog od poticaja i olakšica, smanjene državne potrošnje i gospodarstva rasterećenog fiskalnog, carinskog i administrativnog troškovnog pritiska.


U vanjskotrgovinskom okruženju prioritet je stvaranje transparentnog i predvidivog hrvatskog gospodarstva, trgovinskog zakonodavstva i uključivanje RH u međunarodne gospodarske tijekove koji se temelje na uvjetima slobodne trgovine. Ti su ciljevi prvenstveno postignuti uključivanjem RH u WTO, potpisivanje SSP-a s EU, sklapanjem niza bilateralnih ugovora o slobodnoj trgovini, EFTA, uključivanjem u CEFTA-u te početkom gospodarskih reformi koje su neophodne za uključivanje RH u EU.


5.2. Gospodarski trendovi
 
  1999. 2000. 2001. 2002.(p) 2003.(p)
BDP, tekuće cijene, mil. kuna 141.579 152.519 162.909* 175.861 189.296
BDP, tekuće cijene, mil. USD 19.896 18.420 19.533 21.188 22.806
BDP, godišnje stope promjene -0,9 2,9 3,8* 3,5 4
Stopa inflacije, u % na kraju razdoblja 4,2 6,2 4,9 4 3,5
Stopa nezaposlenosti, % 1 19,1 21 - 23,3 -
Stopa nezaposlenosti, ILO, % 1 12,6 15,1 15,3 - 136
Osobna potrošnja mil. kuna 81.545 89.637 97.768* 52.606++ -
Državna potrošnja mil. kuna 39.341 39.816 38.496* 18.989++ -
Investicije, mil. kuna 32.025 33.281 37.252 21.273++ -
Izravna strana ulaganja, u mil. USD 1.413,30 1.077,20 1.367,80 493,8** -
Proračunski deficit, kons. opća država,% -8,2 -6,3 -6,8 -6,5 -5,5 (-4,5)
Proračunski deficit, kons. središnja država, % -7,4 -5,7 -5,4 -3,9 -2,6
Udio kons. opće države u BDP, % 56,2 52,7 52,6 51,4 50,4
Ukupni vanjski dug, mil. USD 9.872 11.002 11.216 13.280*** 12.396
Ukupni vanjski dug,
% BDP-a
53,3 58,8 57,5 55,9*** 54,4
Javni dug, kons.sr.drž., bez jamstava, % BDP 34,4 40,5 41,7 24,8*** 34,1
Vanjski dug, središnja država, % BDP 22,5 26,5 26,3 24,3 22,6
Otplate vanjskog duga (gl. i kam.), % izvoza - 8,6 15,7 22,4 18,1
Kamatne st. na kunske depozite2, kraj razd. 9,62 7,44 6,35 5,454 -
Kamatne st. na kunske kredite3, kraj razd. 20,83 20,3 18,81 16,974 -
Tekući račun platne bilance, mil. USD -1.390 -432 - 623* - -
Vanjskotrgovinska bilanca, mil. USD -3.497 -3.454 -4.384 -5 -
Izvoz, mil.USD 4.279 4.431 4.659 -5 -
Uvoz, mil.USD 7.777 7.886 9.043 -5 -
Izvoz roba u zemlje EU mil. USD  2.110 2.416 2.526 1.758,7+ -
Uvoz roba iz zemalja EU mil. USD 4.415 4.368 5.092 3.718,0+ -

p - označava projekcije

1 stopa nezaposlenosti izračunava se i objavljuje u polugodišnjoj dinamici te su dani podaci za prvo i drugo polugodište navedenih godina

2 bez valutne klauzule, na kratkoročne depozite stanovništva, na kraju razdoblja

3 bez valutne klauzule, ukupni prosjek stanovništvu, na kraju razdoblja

4 za kolovoz 2002.

5 za robnu razmjenu vidi tabelu u poglavlju 5.2.7. Vanjsko-trgovinski odnosi

6 Izvješće članova Misije MMF-a o konzultacijama u vezi s čl. IV. Statuta MMF-a, srpanj 2002.

* preliminarni rezultati

** I-VI 2002.

*** IX 2002.

+ I-VIII 2002.

++ I-IV 2002.


5.2.1. Gospodarski rast


Struktura BDP-a u milijunima kuna

  Total consumption Capital investment Change in inventor. Export of goods and services Import of goods and services GDP
Private consumption Government consumption
1 2 3 4 5 6 7=1+2+3
+4+5-6
1999 81.545 39.341 32.025 -404 57.920 69.848 141.579
2000 89.637 39.816 33.281 -2.421 71.899 79.693 152.519
2001 97.768 38.496 37.252 -1.566 80.015 89.056 162.909
I-IV 2002 52.606 18.989 21.273 4.560 32.957 46.519   83.868

Izvor: DZS   (NASTAVAK)