POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje, povećati prodaju? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla? Provjerite ponudu naših marketing usluga. Izrada web stranica, cijena vrlo povoljna.
Link na pregled ponude - Poslovne usluge za poduzetnike
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA, POVOLJNO I KVALITETNO
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
POSLOVNE INFORMACIJE, SAVJETI I ANALIZE
Potražite sve informacije o poslovanju u Hrvatskoj, pravne, porezne i druge savjete, informacije o internet oglašavanju i marketingu, rezultate istraživanja tržišta, poslovne analize, informacije o kreditima za poduzetnike, poticajima...
Kontaktirajte nas ukoliko su Vam potrebne poslovne informacije
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 


PREGLED SVIH USLUGA

Novosti

EUROPSKE INTEGRACIJE

Nacionalni program RH za pridruživanje Europskoj uniji

> Popis kratica i pojmova

> Odnos RH i EU

> Interesi i prioriteti

> Pristup i metodologija

> Politički kriteriji

> Gospodarske prilagodbe

> Gospodarski trendovi

> Strukturne reforme

> Usklađivanje zakonodavstva

> Sloboda kretanja roba

> Sloboda kretanja radnika

> Sloboda pružanja usluga

> Sloboda kretanja kapitala

> Pravo trgovačkih društava

> Tržišno natjecanje i potpore

> Promet

> Carine

> Socijalna politika i zapošlja.

> Malo i srednje poduzetništvo

> Telekomunikacije i informac.

> Zaštita potrošača i zdravlja

> Pravosuđe, unutarnji poslovi

> Javna administracija

> Državna samouprava

> Komunikacijska strategija

> EU Dodatak A

> EU Dodatak B

 

> Sporazum o stabilizaciji

> Protokoli SSP

> Kronologija EU

> Institucije EU

> Izvori prava EU

> Pravni akti EU

> Financijske institucije

> Ministarstvo (MEI)

> Međunarodni ugovori

> Informacijski releji

> Baze podataka o EU

> EURO

 

Klikni za pregled priloga
> Pregled najvažnijih zakona

> Poslovni WEB katalog

> Trgovačko pravo

> EU Baza podataka

> Izrada Internet stranica


Google


WWW Poslovni Forum
KONTAKT PODACI ZA
Poslovni forum d.o.o.

Link na web stranicu sa e-mail adresama i telefonima
Pitanja, narudžbe, savjeti...IZRADA WEB STRANICA

Putem vlastitih web stranica možete pružiti brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu, proizvodima i uslugama. Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate sa svim postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne mogućnosti.

CMS su internet stranice sa administracijom putem koje možete uvijek samostalno dodavati i ažurirati sadržaj bez ikakvih dodatnih troškova, objavljivati neograničeni broj tekstova... Što je to administracija? Administracija znači da uz pomoć lozinke imate pristup u te stranice, kao što imate i pristup na Facebook ili Gmail. CMS plaćate samo jednom, cijena CMS-a ne ovisi o tome koliko ćete objaviti članaka. Možete objaviti na stotine i tisuće članaka, sve bez ikakvog dodatnog plaćanja kao što bi vam naplaćivali po broju stranica (članaka) da vam rade stranice onako kako su se nekada radile, a što nažalost većina i još danas nudi.

CMS Web Express odlikuje jednostavna promjena ili dorada dizajna, jednostavnost unosa i ažuriranja sadržaja. Na svojim CMS web stranicama možete imati i više tematskih cjelina i svakoj toj tematskoj cjelini možete zadati drugačiji dizajn. Dakle, niti sve pojedinačne web stranice unutar vašeg web portala ne moraju izgledati isto. Različitom slikom u zaglavlju web stranica, drugačijom bojom pozadine ili drugačijom bojom fonta možete vaše tematske cjeline učiniti prepoznatljivijima i olakšava snalaženje korisnika.POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


6.7. TRŽIŠNO NATJECANJE I DRŽAVNE POTPOREZa predmetno područje značajne su odredbe čl. 40, 69. i 70. SSP-a (odgovara čl. 27. i 35. Privremenog sporazuma).

Relevantne odredbe Ugovora o osnivanju Europske zajednice za područje tržišnog natjecanja i državnih potpora nalaze se u čl. 81.–87.6.7.1. Tržišno natjecanje


6.7.1.1. Pravni okvir


Temeljni pravni okvir za područje tržišnoga natjecanja u Hrvatskoj jest Zakon o zaštiti tržišnoga natjecanja iz 1995. godine, s izmjenama i dopunama iz 1997. i 1998. godine (NN 48/1995, 52/1997, 89/1998). Od podzakonskih propisa važan izvor prava tržišnoga natjecanja jest Pravilnik o načinu vođenja upisnika o koncentracijama iz 1997. godine (NN 30/1997). Ovi propisi izrađeni su po uzoru na zakonodavstvo Europske zajednice.


Za tržišno natjecanje također su značajne i odredbe drugih propisa koje uređuju to područje u nekim posebnim djelatnostima, na primjer Zakon o telekomunikacijama (NN 76/99), Zakon o trgovini (NN 11/96), Zakon o bankama (NN 84/2002), Zakon o tržištu električne energije (NN 68/01), Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (NN 68/01), Zakon o tržištu plina (NN 68/01), Zakon o energiji (NN 68/01) i Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 68/01, 109/01). No, ti propisi nisu posvećeni tržišnom natjecanju, nego samo nekim svojim odredbama posebno ili dodatno rješavaju određena pitanja tržišnoga natjecanja specifična za dotične sektore. Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja ujedno je glavni izvor prava konkurencije za djelatnosti koje ti propisi uređuju.


Pravila sadržana u drugim propisima također su značajna u ostvarivanju učinkovitoga tržišnog natjecanja, no uloga tih pravila u tržišnom natjecanju samo je posredna. Ta pravila sadržana su na primjer u Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Zakonu o koncesijama, Zakonu o osiguranju, Zakonu o posredovanju i zastupanju u osiguranju. Ti su propisi važni jer predviđaju uvjete koji se moraju ispuniti da bi se neka posebna djelatnost mogla obavljati. Usto, postavljaju i određena specifična pravila kako se to treba činiti. Pravila koja se izravnije tiču potrošača sadržana su prije svega u Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o trgovini, a u pripremi je poseban Zakon o zaštiti potrošača. Ona su također značajna u ostvarivanju učinkovitoga tržišnog natjecanja.6.7.1.2. Institucionalni okvir


Agencija za zaštitu tržišnoga natjecanja mjerodavna je za provedbu propisa o zaštiti tržišnoga natjecanja kao tijelo opće nadležnosti. Na čelu Agencije je ravnatelj kojega na prijedlog Vlade Republike Hrvatske imenuje Hrvatski sabor na vrijeme od četiri godine. Ulogu savjetodavnog tijela Agencije ima Savjet za zaštitu tržišnoga natjecanja, čije članove na prijedlog ravnatelja Agencije imenuje Vlada Republike Hrvatske za razdoblje od četiri godine. Agencija je nadležna za sva pitanja u vezi sa zaštitom tržišnoga natjecanja.


Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja trenutačno ima 17 zaposlenika, a tijekom 2003. godine institucionalni kapaciteti Agencije bit će znatno ojačani. Za 2003. godinu Agenciji su odobrena proračunska sredstva u gotovo dvostruko većem iznosu u odnosu na 2002. godinu, što će omogućiti zapošljavanje osam novih zaposlenika visoke stručne spreme (pravnika i ekonomista).


Također postoje i posebna tijela koja su u određenim djelatnostima isključivo nadležna za kontrolu tržišnoga natjecanja. Tako je u području telekomunikacija za tržišno natjecanje zaduženo Vijeće za telekomunikacije, a na području energetskih djelatnosti Vijeće za regulaciju energetskih djelatnosti. U djelatnosti bankarstva, sukladno novom Zakonu o bankama, za pitanja tržišnog natjecanja nadležna je Hrvatska narodna banka.


Važnu ulogu u provedbi propisa tržišnoga natjecanja imaju i nadležni sudovi, pri čemu je uloga Upravnog suda ocjenjivanje odluke Agencije i specijaliziranih tijela u posebnim djelatnostima povodom pokrenutog upravnog spora dok bi prekršajni sudovi trebali provoditi odluke Agencije i specijaliziranih tijela sankcioniranjem poduzetnika za koje su ta tijela utvrdila da su određenim postupanjem narušili pravila tržišnoga natjecanja.6.7.1.3. Prioriteti


Za područje tržišnog natjecanja u odnosu između Europskih zajednica i njihovih država članica i Republike Hrvatske značajne su odredbe čl. 69. i 70. SSP-a (odgovara čl. 35. Privremenog sporazuma).


Članak 70. st. 2. SSP-a (čl. 35. st. 2. Privremenog sporazuma) propisuje da će se svako postupanje ocjenjivati na temelju kriterija koji proizlaze iz primjene pravila o tržišnom natjecanju u Europskoj zajednici, posebice čl. 81., 82., 86. i 87., Ugovora o osnivanju Europske zajednice i instrumenata za tumačenje koje su usvojile institucije Europske zajednice, a čl. 69. propisuje postupno usklađivanje prava Republike Hrvatske s pravnom stečevinom EU.


Stoga je do kraja prosinca 2002. godine u planu izrada Nacrta prijedloga novog Zakona o konkurenciji koji će biti u velikoj mjeri usklađen s pravom Europske zajednice. Nacrt prijedloga Zakona je u konačnoj fazi izrade te će biti usklađen s Uredbama Vijeća 17, 1216/1999, 19/65/EEC, 1215/1999, 2821/71, 4064/89, 1310/97. Potpuna usklađenost neće biti moguća. Razlog za djelomičnu neusklađenost je u tome što se neke odredbe odnose samo na države članice pa će tako za Republiku Hrvatsku biti primjenjive tek stupanjem u punopravno članstvo. Nadalje, Nacrt prijedloga Zakona, kao temeljni propis u području prava konkurencije, ne regulira cjelokupnu materiju, nego za to propisuje donošenje niza podzakonskih propisa kojima bi se, na način kao što je to slučaj u Europskoj zajednici, pobliže uredila posebna pitanja vezana uz postupak prijave i ocjene dopuštenosti koncentracija, skupna izuzeća od primjene odgovarajućih odredaba Zakona na pojedine kategorije sporazuma između poduzetnika te određivanje mjerodavnog tržišta i de minimis sporazumi. Tako se, između ostalih, planiraju donijeti i Uredba o koncentracijama, Uredba o skupnom izuzeću vertikalnih sporazuma (uključujući isključivu distribuciju, selektivnu distribuciju, isključivu kupnju i franchising), Uredba o skupnom izuzeću za sporazume o istraživanju i razvoju, Uredba o skupnom izuzeću za sporazume o specijalizaciji, Uredba o skupnom izuzeću za sporazume o prijenosu tehnologije, Uredba o skupnom izuzeću za sporazume iz sektora motornih vozila – koji će biti usklađeni sa Uredbama Europske komisije 4064/89, 1310/97, 240/96, 2790/1999, 2658/2000, 2659/2000, 1400/2002. Prvo će se pristupiti izradi pravilnika o koncentracijama. Ostali će podzakonski akti biti doneseni u roku od šest mjeseci nakon stupanja Zakona na snagu, a neki i kasnije, ovisno o njihovoj važnosti.


Kako bi zaštita tržišnog natjecanja bila učinkovita, potrebno je povećati broj stručno osposobljenih djelatnika u Agenciji. Broj zaposlenika u Agenciji povećat će se do kraja 2003. za osam te će iznositi 25 zaposlenika, za što su predviđena sredstva financiranja u prijedlogu proračuna za 2003. godinu koji je usvojila Vlada RH te uputila u postupak usvajanja pred Hrvatskim saborom.6.7.1.4. CARDS


Europska će komisija kroz projekt CARDS 2001/10 pružiti tehničku podršku jačanju Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i usklađivanja zakonodavstva u tom području s acquisem.6.7.1.5. Financijske potrebe


Financijske potrebe Agencije za razdoblje do kraja 2003. godine bit će podmirene iz sredstava proračuna, za koji se pretpostavlja da će biti usvojen. Navedena proračunska sredstva iznosila bi oko 7.200.000,00 kn. Uz iznijeto, tijekom 2003. godine Agencija će raspolagati i dijelom sredstava iz projekta CARDS 2001 koji počinje 15. siječnja 2003. godine i trajat će 18 mjeseci.6.7.2. Državne potpore


6.7.2.1. Pravni okvirPostoji niz domaćih propisa na temelju kojih se utvrđuju državne potpore u Državnom proračunu Republike Hrvatske i kroz izvršenje proračuna dodjeljuju krajnjim korisnicima. Temeljni propis jest Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za pojedinu godinu kojim se određuje visina državnih potpora i njihovi davatelji. Između cijeloga niza ostalih propisa valja istaknuti sljedeće:

- Ministarstvo financija planira sredstva po Zakonu o fondu za dugoročno financiranje stanogradnje uz potporu države i Pravilniku o visini kredita koji se odobravaju iz Fonda za dugoročno financiranje stanogradnje uz potporu države

- Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo, prema Zakonu o otocima, treba predvidjeti sredstva za izradu programa održivog razvitka otoka i za Državni program razvitka otoka

- Ministarstvo poljoprivrede osigurava sredstva po Zakonu o stočarstvu, Zakonu o sjemenu, Zakonu o vinu, Zakonu o zaštiti bilja, Zakonu o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu te Pravilniku o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede

- Ministarstvo pomorstva, prometa i veza sredstva osigurava po Pomorskom zakoniku, Zakonu o plovnom putu, Zakonu o morskim lukama, Zakonu o Jadroliniji Rijeka, Zakonu o javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu, Zakonu o otocima, Zakonu o Hrvatskim željeznicama, Zakonu o javnim cestama, Zakonu o plovidbi na unutarnjim vodama, Zakonu o lukama na unutarnjim vodama, Zakonu o zračnim lukama itd.

- Ministarstvo turizma to čini po Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma itd.6.7.2.2. Institucionalni okvir


Državne potpore ulaze u djelokrug pojedinih tijela državne uprave koja ocjenjuju stanje na svom upravnom području i predlažu mjere, koje se često pojavljuju u obliku državnih potpora. Mjere usklađuje Vlada Republike Hrvatske uz stručnu pomoć Ministarstva financija koje u postupku pripreme i usklađivanja Državnog proračuna polazi od prijedloga pojedinih resora i usklađuje ih s mogućnostima i ograničenjima samog proračuna, utječući eventualno na visinu sredstava, ali nikako ne na odluku o njihovoj opravdanosti. Mjere u Državnom proračunu Republike Hrvatske usvaja Hrvatski sabor.6.7.2.3. Prioriteti


Državne potpore koje narušavaju tržišno natjecanje i koje mogu negativno utjecati na trgovinu između Republike Hrvatske i EZ-a nespojive su sa SSP-om. Područje državnih potpora između Republike Hrvatske i EZ-a i njihovih država članica uređeno je odredbama čl. 70. SSP-a (odgovara čl. 35. Privremenog sporazuma).


Sukladno tim odredbama Republika Hrvatska ima u planu do početka 2003. g. osnovati neovisno operativno javno tijelo koje će biti zaduženo za odobravanje, nadzor provedbe i povrata državnih potpora (Hrvatska agencija za državne potpore, dalje Agencija). Agencija će biti osnovana Zakonom o državnim potporama, koji je upućen u saborsku proceduru u studenom 2002. godine. Prema Prijedlogu Zakona o državnim potporama na čelu Agencije bit će ravnatelj kojega na prijedlog Vlade Republike Hrvatske imenuje Hrvatski sabor na vrijeme od šest godina. Ulogu savjetodavnoga tijela Agencije imat će Savjet za državne potpore, čije će članove na prijedlog ravnatelja Agencije imenovati Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od šest godina.


Prijedlog Zakona o državnim potporama usklađen je s odredbama čl. 86. i 87. Ugovora o osnivanju EZ-a, te s Uredbom Vijeća 659/1999. Zakonom će se uređivati opći uvjeti i pravila odobrenja, nadzora provedbe i povrata državnih potpora u svrhu očuvanja poduzetničke i tržišne slobode, osiguranja jednakog pravnog položaja svim poduzetnicima na tržištu, poticanja gospodarskog napretka, socijalnog blagostanja građana i brige za gospodarski razvoj i očuvanje okoliša svih krajeva Republike Hrvatske te provedbu međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske.


Zakon se neće odnositi na državne potpore u poljoprivredi i ribarstvu, s obzirom da su ta područja čl. 70. st. 8. izuzeta od primjene čl. 70. st. 1. (iii) SSP-a.


Na temelju Zakona o državnim potporama planira se donijeti niz podzakonskih propisa koji će biti usklađeni s acquis communautaireom.


Nadalje, sukladno čl. 70. st. 6. SSP-a Republika Hrvatska, odnosno Ministarstvo financija izradilo je sveobuhvatan popis programa državnih potpora koji su uspostavljeni prije osnivanja Agencije te ih treba do početka 2006. godine uskladiti s kriterijima iz čl. 70. st. 2. SSP-a.6.7.2.4. CARDS


Europska komisija će kroz projekt CARDS 2002/08 pružiti tehničku podršku za jačanje sustava državnih potpora u vidu jačanja institucionalnih i upravnih sposobnosti Agencije, promicanja znanja o sustavu javnih potpora i jačanja metodološkog i pravnog okvira.6.7.2.5. Financijske potrebe


Sredstva potrebna za provedbu ovog Zakona procjenjuju se na šest milijuna kuna godišnje iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Sredstva su namijenjena ustrojavanju Hrvatske agencije za državne potpore i sustava državnih potpora.

   Promet