Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnike

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 23. 9. 2020.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaVLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o sigurnosnim službama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 32/2002 i 38/2002), Vlada Republike Hrvatske je na prijedlog Savjeta za koordinaciju sigurnosnih službi, uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 15. svibnja 2003. godine donijela

UREDBU
o službenoj iskaznici i znački službenih osoba Obavještajne agencije
Članak 1.

Ovom Uredbom propisuju se obrazac službene iskaznice i značke službenih osoba Obavještajne agencije, uvođenje popisa službenih iskaznica i značaka te način izdavanja i zamjene službene iskaznice i značke.

Članak 2.

Obrazac službene iskaznice (u daljnjem tekstu: iskaznica) izrađuju se u polaroid tehnici računalnog sustava, veličine 90x60 mm.

Prednja strana obrasca iz stavka 1. ovog članka sadrži:

- na središtu gornje lijeve strane grb Republike Hrvatske,

- ispod grba ispisano je »Republika Hrvatska«, »Obavještajna agencija«,

- ispod teksta iz prethodnog podstavka ispisan je naziv »Službena iskaznica«,

- u gornjem desnom kutu iskaznice nalazi se slika nositelja iskaznice veličine 28x32 mm, računalno ispisana na temelju skenirane fotografije,

- ispod slike upisano je ime i prezime nositelja iskaznice,

- u središnjem donjem lijevom dijelu iskaznice otisnut je znak Obavještajne agencije u čijem sastavu lenta sadrži natpis: »SAPERE AUDE«,

- u donjem lijevom kutu iskaznice otisnut je broj značke službene osobe,

- Poleđina obrasca sadrži:

- u gornjem dijelu ispis ovlasti službene osobe i to: »Nositelj ove iskaznice službena je osoba Obavještajne agencije. Pri obavljanju dužnosti ovlaštena je zatražiti podatke od građana, pravnih osoba i državnih tijela sukladno Zakonu o sigurnosnim službama Republike Hrvatske. Svi državni službenici obvezni su joj pružiti pomoć. Nositelj iskaznice ovlašten je držati i nositi vatreno oružje i streljivo te ga primijeniti sukladno općim propisima o zaštiti osoba i imovine.«

- ispod teksta iz prethodnog stavka, na središnjem dijelu iskaznice upisuje se »Službena osoba«,

- u donjem lijevom kutu upisuje se broj iskaznice iz Popisa službenih iskaznica Obavještajna agencije. Popis službenih iskaznica Obavještajna agencije započinje s rednim brojem 101.

- u donjem desnom kutu iskaznice ispisuje se dan izdavanja.

Članak 3.

Obrazac iz članaka 2. ove Uredbe izrađuje se na podlozi zlatno-žute boje.

Članak 4.

Značka je stilizirana kružnica promjera 57 mm koja sadrži:

- u svome središtu znak službe - stilizirani lik sove na lenti,

- u lenti upisan broj značke.

Tijelo sove predstavlja zemaljsku kuglu koja je zlatne boje, a u svom središnjem dijelu sadrži dva crvena oprečno postavljena kvadrata iz hrvatskoga državnog grba.

Tijelo i lentu sove obuhvaća pravilna kružnica crne boje obostrano obrubljena zlatnim rubom koja u svome gornjem dijelu sadrži natpis: »REPUBLIKA HRVATSKA«, a u donjem dijelu: »OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA«. Polje između tijela sove i kružnice ispunjeno je zlatnom bojom.

Članak 5.

Znak Obavještajne agencije opisan u članku 4. ove Uredbe može se otiskivati na memorandume, omotnice, omote spisa i ostale njene tiskovine s time što se u lenti umjesto broja značke upisuje geslo obavještajne agencije: »SAPERE AUDE«.

Članak 6.

Službene osobe te dužnosnici Obavještajne agencije u obavljanju službenih poslova nose iskaznicu i značku.

Osobe iz stavka 1. ovog članka značku nose u kožnom povezu zajedno s iskaznicom.

Kožni povez iz stavka 2. ovog članka crne je boje, dvostrukog pregiba, a veličina svakog pregiba je 8x12 cm. Na prednjoj strani poveza u njegovom središtu utisnut je suhi grb Republike Hrvatske.

Unutarnja lijeva strana poveza predviđena je za iskaznicu, a desna strana za značku. Iznad značke upisano je: »Republika Hrvatska«, a ispod značke »Obavještajna agencija«.

Iznimno od stavka 1. ovog članka iskaznicu i značku nije dozvoljeno iznositi s područja Republike Hrvatske.

Članak 7.

Osobe iz članka 6. ove Uredbe ovlašteni su koristiti službenu iskaznicu i značku isključivo iz službenih razloga.

Zabranjeno je iskaznicu ili značku davati drugoj osobi na poslugu.

Članak 8.

Rješenje o izdavanju iskaznice i značke donosi ravnatelj Obavještajne agencije na prijedlog mjerodavnog voditelja ustrojbene cjeline u kojoj radi službena osoba.

Članak 9.

O izdanim iskaznicama i značkama vodi se Popis u Obavještajnoj agenciji.

Popis iz stavka 1. ovog članka sadrži: ime i prezime osobe kojoj je izdana iskaznica i značka, ime oca ili majke, datum rođenja, zvanje, naziv ustrojbene cjeline u kojoj je ista uposlena, broj iskaznice i značke, datum izdavanja te napomenu u slučaju povrata iskaznice ili značke odnosno njenog gubitka.

Članak 10.

Osoba iz članka 6. ove Uredbe koja izgubi iskaznicu ili značku ili na drugi način ostane bez iskaznice odnosno značke, obvezna je o tome odmah obavijestiti svoga nadređenoga.

Nova iskaznica odnosno značka izdat će se osobi iz stavka 1. ovog članka odmah nakon što je izgubljena odnosno iskaznica ili značka nestala na drugi način, oglašena nevažećom u »Narodnim novinama«.

Osoba koja je izgubila iskaznicu ili značku snosi troškove oglasa, kao i troškove izrade nove iskaznice odnosno značke.

Članak 11.

Službena osoba kojoj prestane radni odnos u Obavještajnoj agenciji obvezna je prilikom primitka rješenja o prestanku rada iskaznicu i značku predati nadređenome.

Nadređena osoba iz stavka 1. ovog članka obvezna je bez odlaganja zaprimljenu iskaznicu i značku dostaviti personalnoj službi Obavještajne agencije.

Članak 12.

Obrazac iskaznice te izgled značke otisnuti su u prilozima 1. i 2. ove Uredbe i čine njezin sastavni dio.

Članak 13.

Iskaznice i značke izdane po ranijim propisima zamijenit će se iskaznicom i značkom propisanom ovom Uredbom u roku od 30 dana od dana njenog stupanja na snagu.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe stavlja se izvan snage Pravilnik o službenim iskaznicama djelatnika bez posebnih ovlasti te iskaznicama i značkama djelatnika s posebnim dužnostima i ovlastima u Uredu za nacionalnu sigurnost (»Narodne novine«, br. 106/95 i 1/96).

Članak 15.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 200-01/03-01/01
Urbroj: 5030109-03-4
Zagreb, 15. svibnja 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.


 


 

 

 

ZAKON O SIGURNOSNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Uredba o službenoj iskaznici i znački službenih osoba Obavještajne agencije

Uredba o pravu nošenja i načinu uporabe oružja službenih osoba Obavještajne agencije

Uredba o ustrojavanju disciplinskih sudova Obavještajne agencije

Uredba o pravu nošenja i načinu uporabe oružja službenih osoba Protuobavještajne agencije

Uredba o posebnoj oznaci i obrascu službene iskaznice službenih osoba Protuobavještajne agencije

Uredba o ustrojavanju disciplinskih sudova Protuobavještajne agencije

Uredba o utvrđivanju poslova protuobavještajne zaštite i osiguranja određenih osoba, objekata i prostora

Uredba o visini naknade ovlaštenim sucima Vrhovnog suda koji izdaju naloge za provođenje mjera tajnog prikupljanja podataka

GODIŠNJE SMJERNICE ZA RAD SIGURNOSNIH SLUŽBI RH

Uredba o službenoj iskaznici i znački službene osobe Vojne sigurnosne agencije

Uredba o pravu nošenja i načinu uporabe oružja službenih osoba Vojne sigurnosne agencije

Uredba o ustrojavanju stegovnih sudova u Vojnoj sigurnosnoj agenciji

Uredba o obvezama iz područja nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske za pravne i fizičke osobe u telekomunikacijama

Uredba o osnivanju Zavoda za informacijsku sigurnost i kripto-zaštitnu tehnologiju

Uredba kojom se utvrđuju dužnosti odnosno poslovi od posebnog značaja za nacionalnu sigurnost za obavljanje kojih se provodi sigurnosna provjera

Odluka o Vijeću za nadzor sigurnosnih službi

Dokument; "Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske"