POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje, povećati prodaju? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla? Provjerite ponudu naših marketing usluga. Izrada web stranica, cijena vrlo povoljna.
Link na pregled ponude - Poslovne usluge za poduzetnike
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA, POVOLJNO I KVALITETNO
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
POSLOVNE INFORMACIJE, SAVJETI I ANALIZE
Potražite sve informacije o poslovanju u Hrvatskoj, pravne, porezne i druge savjete, informacije o internet oglašavanju i marketingu, rezultate istraživanja tržišta, poslovne analize, informacije o kreditima za poduzetnike, poticajima...
Kontaktirajte nas ukoliko su Vam potrebne poslovne informacije
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 


Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnikeIZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 21. 4. 2024.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaZAKON O BANKAMA
I. OPĆE ODREDBE

Opća odredba

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada banke te nadzor nad poslovanjem banke.

Banka

Članak 2.

(1) Banka je financijska institucija koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za rad i koja je osnovana kao dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Drugi dio

(2) Banka se ne može upisati u sudski registar prije dobivanja odobrenja za rad Hrvatske narodne banke.

(3) Riječ »banka« ili izvedenicu te riječi ako je ista sadržana u nazivu tvrtke, može upisati u sudski registar i koristiti u pravnom prometu samo društvo koje je dobilo odobrenje za rad kao banka od Hrvatske narodne banke.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, riječ »banka« ili izvedenicu te riječi ako je ista sadržana u nazivu tvrtke, može upisati u sudski registar i koristiti u pravnom prometu i drugo društvo ako je to drugim zakonom dopušteno.

(5) Pod odobrenjem za rad u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se odobrenje iz članka 33. ovoga Zakona.

Bankovne usluge

Članak 3.

Bankovne usluge su primanje novčanih depozita i odobravanje kredita i drugih plasmana iz tih sredstava u svoje ime i za svoj račun, kao i izdavanje sredstava plaćanja u obliku elektronskog novca.

Pružanje bankovnih usluga

Članak 4.

Bankovne usluge može pružati:

1) banka koja od Hrvatske narodne banke dobije odobrenje za pružanje tih usluga,

2) banka države članice Europske unije iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona koja u skladu s ovim Zakonom osnuje podružnicu na području Republike Hrvatske ili koja je u skladu s ovim Zakonom ovlaštena neposredno pružati bankovne usluge na području Republike Hrvatske,

3) podružnica strane banke iz članka 13. stavka 2. ovoga Zakona koja od Hrvatske narodne banke dobije odobrenje za pružanje tih usluga na području Republike Hrvatske.

Zabrana pruŽanja bankovnih usluga

Članak 5.

Bankovne usluge smiju pružati samo osobe iz članka 4. ovoga Zakona, osim ako nije drukčije određeno drugim zakonom.

Ostale financijske usluge

Članak 6.

(1) Banka i podružnica strane banke, osim bankovnih usluga, može pružati i ostale financijske usluge iz stavka 2. ovoga članka, ako od Hrvatske narodne banke dobije odobrenje za pružanje tih usluga.

(2) U smislu ovoga Zakona ostale financijske usluge jesu:

1) izdavanje garancija ili drugih jamstava,

2) factoring,

3) financijski najam (leasing),

4) kreditiranje, uključujući potrošačke kredite, hipotekarne kredite i financiranje komercijalnih poslova (uključujući forfeiting),

5) trgovanje u svoje ime i za svoj račun ili u svoje ime i za račun klijenta:

a) instrumentima tržišta novca i ostalim prenosivim vrijed­nos­nim papirima,

b) stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove,

c) financijskim terminskim ugovorima i opcijama,

d) valutnim i kamatnim instrumentima,

6) obavljanje platnog prometa u zemlji i s inozemstvom sukladno posebnim zakonima,

7) prikupljanje, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost,

8) posredovanje i zastupanje u prodaji polica osiguranja, u skladu sa zakonom koji uređuje osiguranje, posredovanje i zastupanje u osiguranju,

9) izdavanje i upravljanje instrumentima plaćanja,

10) iznajmljivanje sefova,

11) posredovanje pri sklapanju financijskih poslova,

12) usluge vezane uz vrijednosne papire, u skladu sa zakonom koji uređuje izdavanje vrijednosnih papira i trgovanje tim papirima,

13) upravljanje mirovinskim ili investicijskim fondovima, u skladu sa zakonom koji uređuje mirovinske odnosno investicijske fondove,

14) savjetovanje u pogledu strukture kapitala, poslovne strate­gije i sličnih pitanja kao i pružanje usluga koje se odnose na stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima i druga značajna ulaganja,

15) druge slične usluge koje su navedene u odobrenju za rad banke.

Zabrana pruŽanja usluga

Članak 7.

Banka ne smije obavljati druge usluge osim bankovnih usluga iz članka 3. ovoga Zakona, ostalih financijskih usluga iz član­ka 6. ovoga Zakona i pomoćnih bankovnih usluga iz članka 91. stavka 2. ovoga Zakona.

Sudjelovanje i kvalificirani udjel

Članak 8.

(1) U smislu ovoga Zakona, osoba sudjeluje u drugoj pravnoj osobi ako ima izravna ili neizravna ulaganja na temelju kojih sudjeluje sa 20 ili više posto u kapitalu te pravne osobe ili glasačkim pravima u toj pravnoj osobi.

(2) Kvalificirani udjel je, u smislu ovoga Zakona, izravno ili neizravno ulaganje na temelju kojeg ulagatelj stječe 10 ili više posto udjela u kapitalu druge pravne osobe ili u glasačkim pravima u toj pravnoj osobi, odnosno ulaganje manje od 10 posto ukoliko postoji utjecaj na upravljanje pravnom osobom u koju je izvršeno ulaganje.

Neizravna ulaganja

Članak 9.

(1) Neizravna ulaganja su, u smislu ovoga Zakona, ulaganja u kapital pravne osobe ili stjecanje glasačkih prava u pravnoj osobi, preko treće osobe.

(2) Neizravni imatelj dionica, poslovnih udjela ili drugih prava koja mu osiguravaju udjel u kapitalu pravne osobe ili u glasačkim pravima u pravnoj osobi, u smislu ovoga Zakona, je:

1. osoba za čiji je račun druga osoba (izravni imatelj) stekla dionice, poslovne udjele ili druga prava u pravnoj osobi, i/ili

2. osoba koja je povezana s izravnim imateljem dionica, poslovnih udjela ili drugih prava u pravnoj osobi.

Ovisno i vladajuĆe druŠtvo

Članak 10.

(1) Ovisno društvo je, u smislu ovoga Zakona, pravna osoba koja je kontrolirana od druge pravne osobe – vladajućeg društva.

(2) Vladajuće društvo je, u smislu ovoga Zakona, pravna osoba koja ima jedno ili više ovisnih društava.

(3) Svaka pravna osoba koja je ovisno društvo ovisnog društva smatra se ovisnim društvom vladajućeg društva.

(4) Vladajuće društvo i sva njegova ovisna društva čine, u smislu ovoga Zakona, grupu povezanih društava.

(5) Pravne osobe između kojih postoji odnos kontrole kod kojeg nije moguće jednoznačno utvrditi koje je ovisno a koje vladajuće društvo također se smatraju grupom povezanih društava.

Kontrola

Članak 11.

(1) Kontrola je, u smislu ovoga Zakona, odnos vladajućeg i ovisnog društva ili odnos između fizičke ili pravne osobe i druge fizičke ili pravne osobe kojim se ostvaruje isti ili sličan utjecaj kakav postoji u odnosu vladajućeg i ovisnog društva.

(2) Smatra se da kontrola postoji ukoliko vladajuće društvo u ovisnom društvu ispunjava najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

1) ima izravan ili neizravan većinski udjel u kapitalu ili izravnu ili neizravnu većinu glasačkih prava,

2) ima pravo imenovati ili opozvati većinu članova uprave ili nadzornog odbora,

3) ima pravo provoditi ili provodi dominantan utjecaj,

4) ima pravo upravljanja poslovnim i financijskim politikama društva na temelju ovlasti iz statuta ili sporazuma,

5) ima kontrolu nad više od 50 posto glasačkih prava uspostavljenu na temelju sporazuma s drugim imateljima prava glasa, ili

6) ima moć usmjeravanja većine glasova na sastancima uprave, nadzornog odbora ili odgovarajućega upravljačkog tijela društva.

Povezane osobe

Članak 12.

(1) Povezane osobe su osobe kod kojih je ispunjen najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

1) dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba koje predstavljaju jedan rizik za banku, jer jedna od njih ima, izravno ili neizravno, kontrolu nad drugom ili drugima,

2) dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba koje predstavljaju jedan rizik za banku, jer jedna od njih ima, izravno ili neizravno, značajan utjecaj na drugu ili druge,

3) dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba između kojih ne postoji odnos kontrole iz točke 1. ovoga stavka ili značajan utjecaj iz točke 2. ovoga stavka, ali koje predstavljaju jedan rizik za banku jer su međusobno povezane tako da postoji velika vjerojatnost da uslijed pogoršanja ili poboljšanja gospodarskog i financijskog stanja jedne osobe može doći do pogoršanja ili poboljšanja gospodarskog i financijskog stanja jedne ili više drugih osoba, jer se između njih provodi ili postoji mogućnost prijenosa gubitaka, dobiti ili kreditne sposobnosti, ili

4) povjerenik i osoba za čiji račun djeluje.

(2) U smislu stavka 1. ovoga članka pretpostavlja se da su povezane osobe i one osobe koje su međusobno povezane kao:

1) članovi uže obitelji,

2) članovi uprave ili nadzornog odbora i članovi uže obitelji tih osoba, ili

3) osobe zaposlene na temelju ugovora o radu s posebnim uvjetima sklopljenog s društvom u kojem su zaposlene kao i članovi uže obitelji tih osoba.

(3) Članovi uže obitelji određene osobe u smislu ovoga Zakona jesu:

1) njezin bračni drug ili osoba s kojom ona duže vrijeme živi u zajedničkom kućanstvu koje, prema zakonu koji uređuje bračnu zajednicu i obiteljske odnose, ima zakonski položaj jednak onome koji ima bračna zajednica,

2) djeca ili posvojena djeca,

3) ostale osobe koje su pod skrbništvom te osobe.

(4) Grupu povezanih osoba čine sve osobe koje su povezane na barem jedan od načina navedenih u stavku 1. i 2. ovoga članka.

(5) U smislu ovoga Zakona, jednom osobom smatra se i grupa povezanih osoba iz stavka 4. ovoga članka.

(6) U smislu ovoga Zakona, povezanim osobama, osim osoba iz ovoga članka, smatraju se i ostali oblici povezanih društava sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Osoba drŽave Članice Europske unije i strana osoba

Članak 13.

(1) Osoba države članice Europske unije je fizička osoba s prebivalištem na području države članice Europske unije ili pravna osoba čije je sjedište na području države članice Europske unije.

(2) U smislu ovoga Zakona, strana osoba je osoba čije je prebivalište ili sjedište izvan područja Republike Hrvatske i izvan područja države članice Europske unije.II. STATUSNE ODREDBE

II.1. PRIMJENA ODREDABA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Primjena odredaba Zakona o trgovačkim društvima

Članak 14.

Na banke se primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima, osim ako nije drukčije propisano ovim Zakonom.

II.2. TEMELJNI KAPITAL I DIONICE BANKE

Temeljni kapital banke

Članak 15.

Najmanji iznos temeljnog kapitala potreban za osnivanje banke jest 40 milijuna kuna.

Dionice banke

Članak 16.

(1) Dionice banke moraju glasiti na ime.

(2) Dionice banke moraju biti u cijelosti uplaćene u novcu prije upisa osnivanja ili upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

(3) Dionice banke izdaju se u dematerijaliziranom obliku.

Krediti i jamstva za stjecanje dionica, odnosno udjela

Članak 17.

(1) Banka ne smije izravno ili neizravno kreditirati ili izdavati jamstva za stjecanje dionica banke ili dionica, odnosno poslovnih udjela društava u čijem kapitalu sudjeluje sa 20 ili više posto udjela, izuzev ako takvim stjecanjem dionica, odnosno poslovnih udjela prestaje svaka kapitalna povezanost banke s odnosnim društvom.

(2) Kreditiranjem iz stavka 1. ovoga članka smatraju se i bilo koji drugi pravni poslovi koji su po svojoj ekonomskoj namjeni jednaki kreditu.

(3) Iznimno od odredaba stavka 1. ovoga članka, banka smije davati kredite ili jamstva na kredite svojim zaposlenicima i zaposlenicima njezinih ovisnih društava za kupnju vlastitih dionica banke. Ukupan iznos takvih kredita i jamstava ne smije prelaziti 10 posto temeljnog kapitala banke.

Povlaštene dionice banke

Članak 18.

Banka ne smije imati u svom temeljnom kapitalu povlaštenih dionica više od jedne četvrtine svih izdanih dionica.

II.3. DIONIČARI BANKE

Zabrana stjecanja dionica banke

Članak 19.

Banka ili druga financijska institucija u kojoj neka banka ima udjel veći od 10 posto u kapitalu ili glasačkim pravima, ne može steći dionice dotične banke na temelju kojih bi imala više od 10 posto udjela u njezinu kapitalu ili glasačkim pravima.

Suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela

Članak 20.

(1) Za stjecanje dionica banke na temelju kojih osoba izravno ili neizravno stječe kvalificirani udjel u banci (u daljnjem tekstu: imatelj kvalificiranog udjela) potrebna je prethodna suglas­nost Hrvatske narodne banke (u daljnjem tekstu: suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela).

(2) Imatelj kvalificiranog udjela mora za svako daljnje stje­canje dionica banke na osnovi kojih stječe ili stječe više od 20 posto, 33 posto, 50 posto ili 75 posto udjela u glasačkim pravima ili u kapitalu banke ili na osnovu kojih kontrolira banku, dobiti prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke.

(3) Hrvatska narodna banka može odrediti uvjete kao i rokove u kojima ih imatelj kvalificiranog udjela mora ispuniti kako bi suglasnost iz stavka 1. i 2. ovoga članka ostala na snazi.

(4) Ako osoba koja je dobila suglasnost iz stavka 1. i 2. ovoga članka namjerava prodati ili na drugi način otuđiti svoje dionice tako da bi se zbog toga njezin udjel smanjio ispod granice za koju je dobila suglasnost, ona mora o tome prethodno obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.

(5) Hrvatska narodna banka mora prije nego što odluči izdati suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela ili udjela iz stavka 2. ovoga članka obavijestiti nadležno nadzorno tijelo određene države članice Europske unije, ako je zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela podnijela jedna od sljedećih osoba:

1) banka koja je ovlaštena pružati bankovne usluge u toj državi članici Europske unije,

2) društvo koje kontrolira banku ili ovisno društvo banke iz točke 1. ovoga stavka,

3) osoba koju kontrolira ista osoba ili osobe koje kontroliraju banku iz točke 1. ovoga stavka.

(6) Ako je zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela podnijela banka države članice Europske unije ili strana banka, ona mora uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela priložiti suglasnost ili mišljenje nadležnoga nadzornoga tijela banke države članice Europske unije ili nadležnoga nadzornog tijela strane banke.

Odlučivanje o suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela

Članak 21.

(1) Zahtjevu za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela potrebno je priložiti dokumente iz članka 35. stavka 1. točke 4. i 5. ovoga Zakona te drugu dokumentaciju koju može odrediti Hrvatska narodna banka.

(2) Hrvatska narodna banka odbit će zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela, ako iz podataka s kojima raspolaže proizlazi:

1) da bi zbog djelatnosti ili poslova koje obavlja imatelj kvalificiranog udjela ili s njim povezane osobe ili zbog postupaka imatelja kvalificiranog udjela ili s njim povezanih osoba, moglo biti ugroženo poslovanje banke zbog nepridržavanja pravila o upravljanju rizicima,

2) da bi zbog djelatnosti ili poslova koje obavlja imatelj kvalificiranog udjela ili s njim povezane osobe ili zbog načina na koji su te osobe međusobno povezane, moglo biti onemogućeno ili znatno otežano obavljanje nadzora nad bankom, ili

3) da bi time došlo ili moglo doći do koncentracije u bankovnom sustavu koja bi mogla narušiti slobodu tržišnog natjecanja,

4) da bi time došlo ili moglo doći do nepovoljnog utjecaja na provođenje monetarne i devizne politike u Republici Hrvatskoj.

(3) Hrvatska narodna banka će također odbiti zahtjev strane osobe za stjecanje kvalificiranog udjela ako je, uzimajući u obzir propise države te osobe ili prakse države te osobe, vjerojatno da će obavljanje nadzora u skladu s odredbama ovoga Zakona biti znatno otežano ili onemogućeno.

Pravne posljedice stjecanja bez suglasnosti

Članak 22.

(1) Osoba koja pribavi dionice protivno članku 19. i 20. ovoga Zakona ili ako ne ispuni uvjete iz članka 20. stavka 3. ovoga Zakona nema pravo glasa iz dionica koje je pribavila na taj način.

(2) Ako imatelj kvalificiranog udjela prekrši obveze nadre­đene banke u grupi banaka iz članka 92. ovoga Zakona ili nadređenog financijskog holdinga u grupi banaka iz članka 97. stavka 3. ovoga Zakona ili ako osoba iz članka 95. stavka 1. i 2. ovoga Zakona prekrši obveze iz članka 95. stavka 3. ovoga Zakona ili ako nastupe okolnosti iz članka 21. stavka 2. i 3. ovoga Zakona, Hrvatska narodna banka donijet će odluku kojom se imatelju kvalificiranog udjela oduzimaju glasačka prava.

II.4. UPRAVA I NADZORNI ODBOR BANKE

Uprava banke

Članak 23.

(1) Uprava banke mora imati najmanje dva člana koji vode poslove i zastupaju banku. Jedan od članova uprave mora biti imenovan za predsjednika uprave.

(2) Ako statutom banke nije drukčije određeno, članovi uprave vode poslove i zastupaju banku zajedno.

(3) Uprava banke ne smije ovlastiti prokuristu (jednog ili više njih) za samostalno zastupanje banke, odnosno samostalno sklapanje svih ugovora i poduzimanje svih pravnih radnji u ime i za račun banke koje proizlaze iz ukupnog opsega bankovnih i ostalih financijskih usluga za koje je banka dobila odobrenje Hrvatske narodne banke i za koje je upisana u sudskom ili drugom registru.

(4) Uvjete koje treba ispunjavati osoba kojoj se daje prokura, vrsta i način davanja prokure, opseg ovlasti iz prokure, uključu­jući i ograničenja u poduzimanju određenih radnji od strane prokuriste, utvrđuju se statutom banke.

(5) Najmanje jedan član uprave banke mora poznavati hrvat­ski jezik. Najmanje jedan član uprave banke mora imati prebiva­lište u Republici Hrvatskoj.

Radni odnos Članova uprave

Članak 24.

(1) Članovi uprave banke moraju biti u radnom odnosu s bankom na neodređeno i puno radno vrijeme.

(2) Sva posebna prava koja imaju članovi uprave i ostali zaposlenici banke na osnovi ugovora o radu ili drugog ugovora s bankom, a koja ne proizlaze iz kolektivnog ugovora i zakona kojim je uređeno pitanje radnih odnosa u Republici Hrvatskoj, prestaju danom dostave rješenja o imenovanju posebne uprave u banci.

(3) Bilo koja odredba ugovora o radu ili drugog ugovora koja bi bila u suprotnosti sa stavkom 2. ovoga članka smatra se niš­tavom.

Uvjeti za Članstvo u upravi banke

Članak 25.

(1) Član uprave banke može biti osoba koja ispunjava slje­deće uvjete:

1) koja ima visoku stručnu spremu,

2) koja ima odgovarajuće stručne kvalifikacije, sposobnost i iskustvo potrebno za vođenje poslova banke,

3) koja nije bila na rukovodećim položajima u banci, odnosno trgovačkom društvu nad kojim je otvoren stečajni postupak, odnosno oduzeto odobrenje za rad,

4) koja nije član nadzornog odbora te banke ili nadzornog odbora neke od banaka upisanih u sudski registar u Republici Hrvatskoj,

5) nad čijom imovinom nije otvoren stečajni postupak,

6) osoba koja ispunjava uvjete iz Zakona o trgovačkim društvima za člana uprave,

7) osoba koja nije član uprave, odnosno prokurist drugoga trgovačkog društva.

(2) Pod stručnim kvalifikacijama i iskustvom iz stavka 1. točke 2. ovoga članka podrazumijeva se najmanje trogodišnje iskustvo na rukovodećim položajima u banci, odnosno šest godina iskustva u vođenju poslova koji se mogu usporediti s djelatnostima banke ili drugim usporedivim poslovima.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. točke 3. ovoga članka, za člana uprave banke može biti imenovana osoba koja je bila na rukovodećim položajima u trgovačkom društvu, odnosno banci nad kojom je otvoren stečajni postupak, odnosno kojoj je oduzeto odobrenje za rad, ako Hrvatska narodna banka procijeni da ta osoba nije odgovorna za događaje iz stavka 1. točke 3. ovoga članka.

Suglasnost za imenovanje Člana uprave banke

Članak 26.

(1) Članom uprave banke može biti imenovana samo ona osoba koja je dobila prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke.

(2) Zahtjev za suglasnost iz stavka 1. ovoga članka podnosi nadzorni odbor banke za mandat koji ne može biti duži od pet godina.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka moraju se priložiti dokazi o ispunjavanju uvjeta iz članka 25. ovoga Zakona.

(4) U postupku odlučivanja o suglasnosti Hrvatska narodna banka može zatražiti od kandidata za člana uprave prezentaciju o vođenju poslova banke.

(5) Hrvatska narodna banka izdaje suglasnost iz stavka 1. ovoga članka, ako na osnovi dokumenata iz stavka 3. ovoga članka, prezentacije iz stavka 4. ovoga članka i ostalih podataka s kojima raspolaže zaključi da kandidat ispunjava uvjete za člana uprave banke.

(6) Hrvatska narodna banka će odbiti zahtjev za izdavanje suglasnosti za člana uprave banke, ako iz podataka s kojima raspolaže proizlazi da bi zbog djelatnosti i poslova koje osoba obavlja ili zbog radnji koje je osoba počinila moglo biti ugroženo poslovanje banke u skladu s pravilima o upravljanju rizicima.

(7) Osoba koja je dobila suglasnost za člana uprave banke mora prije nego što bude imenovana na tu funkciju u drugoj banci ponovno dobiti suglasnost Hrvatske narodne banke. Odredbe stav­ka 2., 3., 4., 5. i 6. ovoga članka se na odgovarajući način primjenjuju na suglasnost iz ovoga stavka.

(8) Osoba koja je već dobila suglasnost za člana uprave i koju nadzorni odbor želi ponovno imenovati mora ponovo proći postupak propisan ovim Zakonom.

(9) U slučajevima kada nedostaju članovi uprave ili kada oni nisu u mogućnosti obavljati svoju funkciju, nadzorni odbor banke može bez suglasnosti Hrvatske narodne banke, jednokratno imenovati svoje članove za zamjenike članova uprave najviše na vrijeme od tri mjeseca.

DuŽnosti i odgovornosti Članova uprave

Članak 27.

Osim dužnosti članova uprave koje proizlaze iz Zakona o trgovačkim društvima, članovi uprave banke dužni su osigurati:

1) da banka posluje u skladu s pravilima o upravljanju rizicima kao što je propisano ovim Zakonom i ostalim zakonima koji uređuju bankovno poslovanje odnosno pružanje ostalih financijskih usluga i propisima donesenim na temelju ovog i drugih zakona,

2) praćenje rizika kojima je banka izložena u svom poslovanju i usvajanje odgovarajućih procedura putem kojih banka upravlja rizicima,

3) sustavno praćenje, procjenu i strategiju održavanja, od­nos­no dosezanja adekvatne razine kapitala u odnosu na rizike kojima je banka izložena u svom poslovanju,

4) funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola za sva područja poslovanja banke,

5) nesmetano obavljanje unutarnje revizije,

6) da banka vodi poslovne i druge knjige i poslovnu dokumentaciju, sastavlja knjigovodstvene dokumente, realno procje­nju­je imovinu i obveze, sastavlja financijska i druga izvješća u skladu s računovodstvenim propisima i standardima i ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona,

7) da banka izvješćuje i obavještava Hrvatsku narodnu banku u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona,

8) provođenje mjera naloženih od Hrvatske narodne banke.

ObavjeŠtavanje nadzornog odbora

Članak 28.

(1) Uprava banke mora odmah pisanim putem obavijestiti nadzorni odbor banke o sljedećim događajima:

1) ako je ugrožena likvidnost ili solventnost banke,

2) ako nastupe okolnosti za prestanak ili oduzimanje odobrenja za pružanje bankovnih usluga ili zabranu obavljanja pojedinačnih bankovnih poslova ili ostalih financijskih usluga,

3) ako se financijsko stanje banke promijeni tako da jamstveni kapital banke padne ispod iznosa minimalnog kapitala iz članka 64. ili minimalne stope adekvatnosti kapitala iz članka 65. stavka 2. i 3. ovoga Zakona,

4) ako banka prekorači veliku izloženost prema jednoj osobi zbog smanjenja jamstvenog kapitala.

(2) Član uprave banke mora odmah pisanim putem obavijestiti nadzorni odbor banke o:

1) izboru i opozivu u nadzorno tijelo druge pravne osobe,

2) pravnim poslovima na temelju kojih je član uprave ili član njegove uže obitelji izravno ili neizravno pribavio dionice ili poslovne udjele u pravnoj osobi na temelju kojih je član uprave zajedno s članovima njegove uže obitelji stekao kvalificirani udjel u toj pravnoj osobi ili na temelju kojih su njihovi udjeli pali ispod granice kvalificiranog udjela.

Oduzimanje suglasnosti za obavljanje funkcije Člana uprave

Članak 29.

(1) Hrvatska narodna banka će oduzeti suglasnost za obav­ljanje funkcije člana uprave:

1) ako je član uprave dobio suglasnost davanjem neistinitih podataka,

2) ako je član uprave teško prekršio dužnosti člana uprave iz članka 27. ili 28. ovoga Zakona ili odredbe o dužnostima iz Zakona o trgovačkim društvima koje za sobom povlače opoziv.

(2) Ako je postupak za oduzimanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave pokrenut protiv člana uprave zbog kršenja propisa i pravila upravljanja rizicima zbog kojih je protiv banke pokrenut postupak za oduzimanje odobrenja za pružanje bankovnih usluga, Hrvatska narodna banka može spojiti ova dva postupka.

Članovi nadzornog odbora banke

Članak 30.

(1) Član nadzornog odbora banke ne može biti osoba:

1) koja je povezana s pravnim osobama u kojima banka ima više od 5 posto udjela u glasačkim pravima ili udjela u njihovom temeljnom kapitalu,

2) koja je član nadzornog odbora ili uprave druge banke, drugog financijskog holdinga ili društva čija je djelatnost trgovanje vrijednosnim papirima na organiziranim tržištima,

3) čije su obveze prema banci veće od njezinih tražbina i ulaganja u banku ili koja je povezana s pravnim osobama čije su obveze prema banci veće od njihovih tražbina i ulaganja u banku, ako razlika između ukupnih obveza prema banci i ukupnih tražbina i ulaganja u banku te osobe i s njom povezanih osoba prelazi iznos od 1 posto temeljnog kapitala banke.

(2) Zaposlenici banke ne mogu biti članovi nadzornog odbora te banke.

(3) Zabrana iz stavka 1. točke 2. ovoga članka ne primjenjuje se na osobe koje su članovi nadzornog odbora ili uprave nadre­đene banke ili nadređenoga financijskog holdinga u grupi banaka.

NadleŽnosti nadzornog odbora banke

Članak 31.

Osim nadležnosti koje nadzorni odbor ima prema Zakonu o trgovačkim društvima, nadzorni odbor banke ima i sljedeće nadležnosti:

1) daje suglasnost upravi na poslovne politike banke,

2) daje suglasnost upravi na financijske planove banke,

3) daje suglasnost na okvirni godišnji program rada unutarnje revizije,

4) donosi odluke o drugim pitanjima određenim ovim Zakonom.

DuŽnosti i odgovornosti Članova nadzornog odbora banke

Članak 32.

Osim dužnosti i odgovornosti članova nadzornog odbora koje proizlaze iz Zakona o trgovačkim društvima, članovi nadzornog odbora banke moraju:

1) zauzimati stavove o nalazima Hrvatske narodne banke i drugih nadzornih tijela u postupcima nadzora nad bankom,

2) solidarno odgovarati banci za štete koje nastanu kao posljedica propusta u ispunjavanju njihovih dužnosti,

3) odmah obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o:

a) imenovanju i prestanku njihove funkcije u upravnim ili nadzornim tijelima drugih pravnih osoba,

b) pravnim poslovima na temelju kojih je član nadzornog odbora ili član njegove uže obitelji izravno ili neizravno pribavio dionice ili poslovne udjele u pravnoj osobi na temelju kojih je član nadzornog odbora zajedno s članovima njegove uže obitelji stekao kvalificirani udjel u toj pravnoj osobi ili na temelju kojih su njihovi udjeli pali ispod granice kvalificiranog udjela.

III. PRUŽANJE BANKOVNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH USLUGA

III.1. ODOBRENJE ZA PRUŽANJE BANKOVNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH USLUGA

Odobrenje za rad

Članak 33.

(1) Hrvatska narodna banka izdaje banci i podružnici strane banke odobrenje za rad.

(2) Odobrenje za rad iz stavka 1. ovoga članka sadrži odobrenje za pružanje bankovnih usluga.

(3) Odobrenje za rad iz stavka 1. ovoga članka može sadržavati i odobrenje za pružanje ostalih financijskih usluga.

Odobrenja i suglasnosti

Članak 34.

(1) Banka mora prije upisa osnivanja u sudski registar od Hrvatske narodne banke dobiti odobrenje za pružanje bankovnih usluga (u daljnjem tekstu: odobrenje za pružanje bankovnih usluga).

(2) Ako banka osim bankovnih usluga namjerava pružati i ostale financijske usluge, ona mora prije upisa odgovarajuće djelatnosti u sudski registar dobiti odobrenje Hrvatske narodne banke (u daljnjem tekstu: odobrenje za pružanje ostalih financijskih usluga).

(3) Ako banka pripaja drugu banku ili drugu pravnu osobu, ona mora prije upisa odluke o pripajanju u sudski registar dobiti suglasnost Hrvatske narodne banke (u daljnjem tekstu: suglasnost za pripajanje).

(4) U slučaju spajanja banaka, banke koje se spajaju moraju prije upisa nove banke u sudski registar dobiti suglasnost Hrvat­ske narodne banke za spajanje (u daljnjem tekstu: suglasnost za spajanje) te odobrenje za rad za novu banku. Danom upisa nove banke u sudski registar banke koje se spajaju prestaju postojati, a njihova odobrenja za rad prestaju važiti.

(5) Banka mora prije osnivanja podružnice u inozemstvu dobiti odobrenje Hrvatske narodne banke (u daljnjem tekstu: odobrenje za rad podružnice u inozemstvu).

(6) Hrvatska narodna banka donosi odluku o odobrenju iz stavka 2. ovoga članka u isto vrijeme kad i odluku o odobrenju za pružanje bankovnih usluga, osim ako je zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 2. ovoga članka upućen nakon što je banka dobila odobrenje za pružanje bankovnih usluga.

(7) Hrvatska narodna banka neće izdati suglasnost iz stavka 3. i 4. ovoga članka ukoliko bi time došlo ili moglo doći do:

1) koncentracije u bankovnom sustavu koja bi mogla narušiti slobodu tržišnog natjecanja, ili

2) nepovoljnog utjecaja na provođenje monetarne i devizne politike u Republici Hrvatskoj.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za pruŽanje bankovnih i ostalih financijskih usluga

Članak 35.

(1) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje bankovnih i/ili ostalih financijskih usluga potrebno je priložiti:

1) statut u obliku ovjerene preslike javnobilježničkog akta,

2) poslovni plan za prve tri poslovne godine koji uključuje bi­lan­cu i račun dobiti i gubitka, planirane vrste poslova, odgova­rajuću organizacijsku i kadrovsku strukturu banke, računovod­stvene politike te organizaciju unutarnje revizije,

3) popis dioničara u kojem su navedena njihova puna imena i adrese stanovanja, odnosno prebivališta i drugi identifikacijski podaci i/ili naziv tvrtke i adresa njezinog sjedišta i drugi identifikacijski podaci, ukupni nominalni iznos dionica i postotni udio u temeljnom kapitalu banke,

4) za dioničare, pravne osobe koje su imatelji kvalificiranog udjela:

– izvadak iz sudskog ili drugoga javnog registra, u izvorniku ili ovjerenoj preslici,

– ispis iz registra dioničara (knjige dionica) ili knjige udjela, u izvorniku ili ovjerenoj preslici,

– financijska izvješća za posljednje dvije poslovne godine,

5) popis osoba povezanih s imateljima kvalificiranih udjela i opis načina njihove povezanosti,

6) prijedlog kandidata za članove uprave i nadzornog odbora, kod osnivanja banke,

7) mišljenje ili suglasnost nadzornog tijela banke države članice Europske unije ili nadzornog tijela strane banke o banci koja namjerava osnovati banku u Republici Hrvatskoj,

8) odgovarajući akt nadležnog nadzornog tijela ukoliko to proizlazi iz propisa koji uređuju obavljanje određenih ostalih financijskih usluga predviđenih poslovnim planom banke,

9) dokumentaciju koju odredi Hrvatska narodna banka, a na temelju koje je moguće utvrditi postoje li kadrovski, tehnički i organizacijski uvjeti za obavljanje usluga na koje se odnosi zahtjev za izdavanje odobrenja.

(2) Ako banka pored bankovnih usluga namjerava pružati i ostale financijske usluge, u zahtjevu za izdavanje odobrenja mora navesti vrste ostalih financijskih usluga koje namjerava obavljati.

(3) Ako banka nakon dobivanja odobrenja za pružanje bankovnih i ostalih financijskih usluga želi pružati ostale financijske usluge za koje nema odobrenje, uz zahtjev za pružanje ostalih financijskih usluga mora priložiti dokumentaciju iz stavka 1. točke 8. i 9. ovoga članka.

(4) Osim dokumentacije iz stavka 3. ovoga članka, Hrvatska narodna banka može u određenim slučajevima zatražiti od banke dostavljanje poslovnog plana u skladu sa stavkom 1. točkom 2. ovoga članka u kojem banka mora obrazložiti utjecaj novih usluga na bilancu, račun dobiti i gubitka, organizaciju, kadrovsku strukturu i računovodstvene i druge politike.

DonoŠenje odluke o odobrenju za pruŽanje bankovnih i ostalih financijskih usluga

Članak 36.

(1) Hrvatska narodna banka izdaje odobrenje za pružanje bankovnih usluga ako utvrdi da banka ispunjava uvjete za pru­žanje tih usluga.

(2) Ako banka zatraži da joj se izda odobrenje za pružanje i ostalih financijskih usluga, Hrvatska narodna banka će izričito navesti u odluci i ostale financijske usluge za koje je odobrenje izdala.

(3) Hrvatska narodna banka obvezna je u roku od šest mjeseci od dana primitka urednog zahtjeva za pružanje bankovnih i/ili ostalih financijskih usluga odlučiti o zahtjevu, donijeti odgova­raju­ću odluku i obavijestiti podnositelja zahtjeva. Ukoliko je zahtjev nepotpun, banka može dopuniti zahtjev s traženom dokumentacijom ili dodatnim informacijama u roku koji odredi Hrvatska narodna banka, s tim da krajnji rok za donošenje i obavijest o odluci ne može biti duži od dvanaest mjeseci od dana primitka zahtjeva.

Odbijanje zahtjeva za izdavanje odobrenja za pruŽanje usluga

Članak 37.

Hrvatska narodna banka će odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje bankovnih i/ili ostalih financijskih usluga:

1) ako dioničari koji su imatelji kvalificiranih udjela nemaju suglasnosti iz članka 20. stavka 1. i 2. ovoga Zakona,

2) ako članovi uprave banke nemaju suglasnost Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana uprave banke,

3) ako iz statuta i druge dokumentacije banke proizlazi da banka nije organizirana u skladu s ovim Zakonom, odnosno da nisu osigurani uvjeti za poslovanje banke određeni ovim Zakonom ili propisima donesenim na temelju ovoga Zakona,

4) ako su odredbe statuta banke u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona ili odredbama propisa donesenih na temelju ovoga Zakona,

5) ako iz dokumentacije i drugih poznatih činjenica proizlazi da banka kadrovski, organizacijski i tehnički nije sposobna pružati bankovne i/ili ostale financijske usluge na način i u opsegu koji je predviđen njezinim poslovnim planom,

6) ako bilo koji drugi propis koji uređuje pružanje ostalih financijskih usluga predviđenih poslovnim planom banke određu­je posebne uvjete za pružanje tih usluga, a banka ne ispunjava te uvjete, ili

7) ako iz zahtjeva i priložene dokumentacije proizlazi da banka ne ispunjava druge uvjete za pružanje ostalih financijskih usluga na koje se odnosi zahtjev za izdavanje odobrenja.

Prestanak vaŽenja odobrenja za pruŽanje bankovnih usluga

Članak 38.

(1) Odobrenje za pružanje bankovnih usluga prestaje važiti:

1) danom otvaranja stečajnog postupka,

2) danom otvaranja redovne likvidacije banke,

3) dostavom rješenja o oduzimanju odobrenja za pružanje bankovnih usluga,

4) danom upisa nove banke u sudski registar u slučaju spajanja banaka, te

5) brisanjem iz sudskog registra banke koja se pripaja.

(2) Prestankom važenja odobrenja za pružanje bankovnih usluga prestaje važiti i odobrenje za pružanje ostalih financijskih usluga.

Razlozi za oduzimanje odobrenja za rad

Članak 39.

(1) Hrvatska narodna banka donijet će odluku o oduzimanju odobrenja za rad:

1) ako banka ne počne poslovati unutar dvanaest mjeseci od izdavanja odobrenja,

2) ako banka samostalno prestane pružati bankovne usluge dulje od šest mjeseci,

3) ako banka prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je dobila odobrenje za pružanje bankovnih usluga,

4) ako je dobila odobrenje za pružanje bankovnih usluga na temelju neistinite dokumentacije, odnosno neistinito prezentiranih podataka, ili

5) ako Hrvatska narodna banka utvrdi postojanje kojih od uvjeta za izricanje posebne mjere oduzimanja odobrenja za pruža­nje bankovnih usluga iz članka 129. ovoga Zakona.

(2) Banka ne smije sklopiti, započeti obavljanje ili obaviti niti jedan novi posao vezan uz pružanje bankovnih usluga od dana izvršnosti rješenja iz stavka 1. ovoga članka, osim onih poslova koji imaju za cilj i kojima se osigurava prestanak banke kao dioničkog društva, na način utvrđen zakonom.

Sloboda trŽIŠnog natjecanja

Članak 40.

(1) Hrvatska narodna banka ovlaštena je pratiti poslovne aktiv­nosti banaka i grupe banaka koje bi za cilj mogle imati uči­nak sprečavanja ili ograničavanja tržišnog natjecanja, odnosno konkurencije u pružanju bankovnih usluga.

(2) Kod praćenja slobode tržišnog natjecanja, odnosno kon­ku­rencije i utvrđivanja je li ona narušena, Hrvatska narodna banka može zatražiti mišljenje tijela nadležnog za zaštitu tržišnog natjecanja, odnosno konkurencije.

(3) Ako utvrdi da je kod pružanja bankovnih usluga narušena sloboda tržišnog natjecanja, odnosno konkurencija, Hrvatska narodna banka dužna je poduzeti mjere za osiguravanje slobode tržišnog natjecanja, odnosno konkurencije.

(4) Hrvatska narodna banka će propisati način i kriterije po kojima utvrđuje je li narušena sloboda tržišnog natjecanja, odnosno konkurencija na tržištu bankovnih usluga u Republici Hrvat­skoj, kao i mjere za osiguravanje slobode tržišnog natjecanja, odnosno konkurencije.

III.2. PRUŽANJE BANKOVNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH USLUGA IZVAN PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE

III.2.1. Pružanje usluga u državi članici Europske unije

PruŽanje usluga u drŽavi Članici Europske unije

Članak 41.

(1) Banka može na području države članice Europske unije preko podružnice ili neposredno pružati bankovne i ostale financijske usluge, sukladno prethodnom odobrenju dobivenom od Hrvatske narodne banke ako ispunjava uvjete koje je propisala ta država članica Europske unije.

(2) Pod podružnicom iz stavka 1. ovoga članka smatra se pod­ružnica prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

PruŽanje usluga u drŽavi Članici Europske unije preko podruŽnice

Članak 42.

(1) Banka koja namjerava osnovati podružnicu u državi članici Europske unije mora o tome prethodno obavijestiti Hrvatsku narodnu banku i navesti državu članicu Europske unije u kojoj namjerava otvoriti podružnicu. Ona mora uz obavijest priložiti:

1) opis djelatnosti koje će podružnica obavljati i njezin poslovni plan za naredne tri godine,

2) imena osoba ovlaštenih za vođenje poslova podružnice,

3) naziv i adresu podružnice u državi članici Europske unije na kojoj je moguće dobiti dokumentaciju o podružnici.

(2) Hrvatska narodna banka mora najkasnije u roku od tri mjeseca od dana primitka obavijesti iz stavka 1. ovoga članka, poslati tu obavijest i priloge nadležnom nadzornom tijelu države članice Europske unije i o tome obavijestiti banku.

(3) Istovremeno sa slanjem obavijesti iz stavka 2. ovoga član­­ka Hrvatska narodna banka mora nadležnom nadzornom tijelu države članice Europske unije poslati i:

1) podatke o iznosu jamstvenog kapitala banke i njezinoj adekvatnosti kapitala,

2) opis sustava osiguranja uloga usvojen u Republici Hrvat­skoj.

(4) Iznimno od odredaba stavka 2. ovoga članka, Hrvatska narodna banka nije dužna poslati obavijest nadležnom nadzornom tijelu države članice Europske unije, ako na temelju podataka s kojima raspolaže i dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka i s obzirom na planirani opseg poslovanja zaključi da postoji utemeljena sumnja o primjerenosti organizacije i uprav­ljanja podružnicom ili financijskom stanju banke.

(5) Banka mora obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o sva­koj promjeni podataka iz stavka 1. ovoga članka najkasnije jedan mjesec prije namjeravane promjene. Hrvatska narodna banka mora obavijestiti nadležno nadzorno tijelo države članice Europske unije u roku od tri mjeseca od primitka obavijesti.

Neposredno pruŽanje usluga u drŽavi Članici Europske unije

Članak 43.

(1) Banka koja namjerava započeti neposredno pružati bankovne i/ili ostale financijske usluge na području države članice Europske unije mora o tome obavijestiti Hrvatsku narodnu banku i navesti državu članicu Europske unije u kojoj namjerava početi neposredno pružati usluge. Ona uz obavijest mora priložiti opis djelatnosti koje će obavljati u državi članici Europske unije i poslovni plan vezan uz te djelatnosti.

(2) Hrvatska narodna banka mora najkasnije u roku od mjesec dana od primitka obavijesti iz stavka 1. ovoga članka poslati obavijest i priloge nadležnom nadzornom tijelu države članice Europske unije i o tome obavijestiti banku.

Nadzor nad pruŽanjem usluga u drŽavi Članici Europske unije

Članak 44.

(1) Hrvatska narodna banka obavlja nadzor nad podružnicom banke u državi članici Europske unije.

(2) Hrvatska narodna banka može zatražiti od nadležnoga nadzornog tijela države članice Europske unije u kojoj banka pruža bankovne usluge da obavi kontrolu poslovanja podružnice banke u toj državi članici Europske unije ako se time ubrzava ili olakšava postupak nadzora ili ako je to u skladu s interesom učinkovitosti, jednostavnosti, brzine ili manjih troškova postupka. Ovlaštene osobe Hrvatske narodne banke mogu uz jednake uvjete sudjelovati u nadzoru koji provodi nadležno tijelo države članice Europske unije.

(3) Ako banka koja pruža bankovne usluge u državi članici Europske unije, usprkos upozorenju nadležnog nadzornog tijela države članice Europske unije, prekrši propise te države članice Europske unije, Hrvatska narodna banka će poduzeti nadzorne mjere u skladu s ovim Zakonom. Hrvatska narodna banka mora odmah obavijestiti nadležno nadzorno tijelo države članice Europske unije o mjerama koje je poduzela.

(4) Ako Hrvatska narodna banka oduzme banci odobrenje za pružanje bankovnih usluga ili joj zabrani pružati pojedine ostale financijske usluge, ona će o tome odmah obavijestiti nadležno nad­zorno tijelo države članice Europske unije u kojoj banka pruža bankovne usluge.

III.2.2. Pružanje usluga u inozemstvu

PruŽanje usluga u inozemstvu

Članak 45.

(1) Banka smije pružati bankovne i/ili ostale financijske usluge u inozemstvu samo preko podružnice.

(2) Za osnivanje podružnice u inozemstvu banka mora dobiti odobrenje Hrvatske narodne banke.

(3) Za donošenje odluke o davanju odobrenja za rad podružnice u inozemstvu na odgovarajući način se primjenjuju od­red­be članka 42. stavka 1., 4. i 5. ovoga Zakona.

(4) Međusobna suradnja i razmjena podataka između Hrvat­ske narodne banke i nadzornog tijela države u inozemstvu može biti uređena posebnim propisima, odnosno sporazumima.

(5) Hrvatska narodna banka može odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podružnice u inozemstvu ako je, uzimajući u obzir propise države u kojoj banka namjerava osnovati podružnicu ili prakse vezane uz provođenje tih propisa, vjerojatno da će obav­ljanje nadzora u skladu s odredbama ovoga Zakona biti onemo­gućeno.

III.2.3. Predstavništvo banke

PredstavniŠtvo banke

Članak 46.

(1) Predstavništvo banke u inozemstvu može obavljati samo poslove istraživanja tržišta i predstavljanja banke koja ga je osnovala.

(2) Banka koja namjerava osnovati predstavništvo mora o tome obavijestiti Hrvatsku narodnu banku i navesti državu u kojoj namjerava osnovati predstavništvo.

(3) Predstavništvo nije pravna osoba.

III.3. PODRUŽNICE I SLOBODA PRUŽANJA BANKOVNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH USLUGA OD STRANE BANAKA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE

Banka drŽave Članice Europske unije

Članak 47.

(1) Banka koja je ovlaštena pružati bankovne i ostale financijske usluge u državi članici Europske unije može također pružati te usluge preko podružnice ili izravno na području Repub­like Hrvatske.

(2) Odredbe članka 112. stavka 3. ovoga Zakona primjenjuju se na banku iz stavka 1. ovoga članka koja pruža bankovne usluge preko podružnice.

(3) Podružnica banke iz stavka 1. ovoga članka mora dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci izvješća i informacije potrebne za provođenje ovlasti i dužnosti Hrvatske narodne banke iz područja monetarne i devizne politike i statistike.

PoČetak poslovanja

Članak 48.

(1) Banka države članice Europske unije iz članka 47. stavka 1. ovoga Zakona može početi poslovati preko podružnice nakon isteka dvomjesečnog roka koji počinje od dana kad Hrvatska narodna banka primi obavijest nadležnog nadzornog tijela države članice Europske unije sa sadržajem propisanim u članku 42. stav­ku 1. i 3. ovoga Zakona.

(2) Banka države članice Europske unije iz članka 47. stavka 1. ovoga Zakona može početi izravno pružati bankovne i ostale financijske usluge na području Republike Hrvatske onog dana kad Hrvatska narodna banka primi obavijest nadležnoga nadzornog tijela države članice Europske unije sa sadržajem propisanim u članku 42. stavku 1. i 3. ovoga Zakona.

(3) Banka države članice Europske unije iz stavka 1. ovoga članka mora obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o svakoj namjeravanoj promjeni vezanoj uz podatke iz članka 42. stavka 1. točke od 1. do 3. ovoga Zakona najkasnije jedan mjesec prije namjeravane promjene.

(4) Odredba stavka 3. ovoga članka također se na odgova­rajući način primjenjuje kad banka države članice Europske unije namjerava otvoriti predstavništvo na području Republike Hrvatske.

Nadzor nad podruŽnicom banke drŽave Članice Europske unije

Članak 49.

(1) Nadležno nadzorno tijelo države članice Europske unije ili osobe koje je ono ovlastilo mogu obaviti nadzor poslovanja podružnice banke te države članice Europske unije na području Republike Hrvatske po prethodnom slanju obavijesti Hrvatskoj narodnoj banci.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka nadležno nadzorno tijelo ili osobe koje je ono ovlastilo imaju ovlaštenja i odgovornosti jednake onima koje ima Hrvatska narodna banka na temelju odredaba članka od 118. do 122. ovoga Zakona.

(3) Na zahtjev nadležnog nadzornog tijela države članice Europske unije Hrvatska narodna banka mora obaviti nadzor poslovanja podružnice banke te države članice Europske unije na području Republike Hrvatske.

(4) Iznimno od odredaba stavka od 1. do 3. ovoga članka, Hrvatska narodna banka je ovlaštena obaviti nadzor poslovanja podružnice banke države članice Europske unije na području Republike Hrvatske u skladu s odredbama članka od 118. do 122. ovoga Zakona u svrhu utvrđivanja posluje li podružnica u skladu s odredbama članka 47. stavka 3. ovoga Zakona.

Nadzorne mjere nad bankom ili podruŽnicom banke drŽave Članice Europske unije

Članak 50.

(1) Ako banka države članice Europske unije na području Republike Hrvatske prekrši odredbe iz članka 47. stavka 2. ovoga Zakona ili ako podružnica banke države članice Europske unije na području Republike Hrvatske prekrši odredbe iz članka 47. stavka 3. ovoga Zakona, Hrvatska narodna banka će izdati upute za otklanjanje nepravilnosti.

(2) Ako banka države članice Europske unije ili njena podružnica ne postupi na način i u roku navedenom u uputi iz stavka 1. ovoga članka, Hrvatska narodna banka će o tome obavijestiti nadležno nadzorno tijelo te države članice Europske unije.

III.4. OBAVLJANJE DJELATNOSTI STRANIH BANAKA

III.4.1. Podružnice stranih banaka

PruŽanje usluga stranih banaka

Članak 51.

(1) Strana banka može pružati bankovne usluge i ostale financijske usluge na području Republike Hrvatske samo preko podružnice.

(2) Podružnica iz stavka 1. ovoga članka nema svojstvo prav­ne osobe, a u pravnom prometu s trećim osobama može obavljati poslove na području Republike Hrvatske u skladu s ovlaš­tenjima banke osnivača i uz odgovornost banke osnivača za sve obveze koje nastanu u Republici Hrvatskoj u vezi s radom podružnice.

Osnivanje i prestanak podruŽnice

Članak 52.

(1) Strana banka može osnovati podružnicu na području Republike Hrvatske, ako od Hrvatske narodne banke dobije odobrenje za rad podružnice.

(2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podružnice potrebno je priložiti:

1) izvadak iz sudskog registra ili drugoga odgovarajućeg registra države u kojoj se nalazi sjedište matične banke, a koji ne može biti stariji od 30 dana,

2) statut ili druga odgovarajuća pravila matične banke,

3) podatke o članovima upravnih i nadzornih tijela matične banke,

4) revidirana poslovna izvješća matične banke za posljednje tri poslovne godine,

5) dokument koji vjerodostojno prikazuje imatelje i njihove udjele u upravljanju matičnom bankom,

6) izvadak iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra države u kojoj se nalazi sjedište pravnih osoba koje sudjeluju u upravljanju matičnom bankom s udjelom većim od 10 posto, a koji ne može biti stariji od 30 dana,

7) opis bankovnih i ostalih financijskih usluga koje će podružnica pružati i poslovni plan za prve tri godine poslovanja,

8) odobrenje nadzornog tijela strane banke za osnivanje podružnice ili izjavu tog tijela da takvo odobrenje nije potrebno prema propisima države strane banke,

9) izjavu strane banke da će podružnica voditi svu dokumentaciju koja se odnosi na njezino poslovanje na hrvatskom jeziku i pohraniti je u sjedištu podružnice te da će sastavljati financijska izvješća u skladu s ovim Zakonom ili propisima izdanim na temelju ovoga Zakona,

10) detaljan opis sustava osiguranja uloga koji je na snazi u državi u kojoj se nalazi sjedište matične banke,

11) ostalu dokumentaciju koju odredi Hrvatska narodna banka na temelju koje je moguće utvrditi je li podružnica kadrov­ski, tehnički i organizacijski sposobna pružati usluge na koje se odnosi zahtjev za izdavanje odobrenja.

(3) Hrvatska narodna banka može, kao uvjet za izdavanje odobrenja za rad podružnice strane banke, zahtijevati da strana banka položi na području Republike Hrvatske određeni novčani iznos ili pruži drugo odgovarajuće osiguranje kao jamstvo za namiru obveza koje proizlaze iz poslova zaključenih na području Republike Hrvatske.

(4) Hrvatska narodna banka izdaje odobrenje za rad podružnice strane banke, ako na temelju podataka s kojima raspolaže i dokumentacije priložene uz zahtjev za izdavanje odobrenja zaključi da je podružnica financijski, upravljački, organizacijski, kadrovski i tehnički sposobna poslovati u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(5) Hrvatska narodna banka će odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podružnice strane banke ako je s obzirom na propise države u kojoj se nalazi sjedište banke ili prakse te države vezane uz primjenu i provođenje tih propisa vjerojatno da će obavljanje nadzora u skladu s odredbama ovoga Zakona biti otežano.

(6) Hrvatska narodna banka će podružnici oduzeti odobrenje za rad:

1) ako je nadzorno tijelo strane banke oduzelo toj banci odobrenje za pružanje bankovnih usluga,

2) ako u slučaju iz članka 54. stavka 3. ovoga Zakona podružnica ne ispuni obveze po osnovu osiguranja uloga,

3) ako podružnica ne počne poslovati unutar šest mjeseci od izdavanja odobrenja,

4) ako podružnica prestane poslovati u razdoblju dužem od šest mjeseci,

5) ako je podružnica dobila odobrenje za pružanje bankovnih usluga na temelju neistinitih podataka ili ne posluje po važećim propisima Republike Hrvatske,

6) ako podružnica ne može ispunjavati svoje obveze.

Primjena drugih odredaba ovoga Zakona

Članak 53.

(1) Na podružnicu banke iz članka 52. stavka 1. ovoga Zakona na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o:

1) upravi banke (članak 23. do 29.),

2) upravljanju rizicima (poglavlje V.),

3) bankovnoj tajni (poglavlje VII.),

4) poslovnim knjigama i poslovnim izvješćima (poglavlje VIII.),

5) unutarnjoj reviziji (poglavlje IX.),

6) reviziji (poglavlje X.),

7) nadzoru nad bankama (poglavlje XI.),

8) zaštiti potrošača (poglavlje XVI.).

(2) Hrvatska narodna banka može pobliže propisati način primjene odredaba iz stavka 1. ovoga članka na podružnicu strane banke.

Sustav osiguranja uloga podruŽnica strane banke

Članak 54.

(1) Podružnica strane banke je uključena u sustav osiguranja uloga u državi u kojoj se nalazi sjedište strane banke.

(2) Razina i opseg jamstava za uloge u podružnici strane banke ne smiju prelaziti razinu i opseg određen zakonom i propisima Republike Hrvatske o osiguranju uloga.

(3) Ako sustav osiguranja uloga ne postoji u državi u kojoj se nalazi sjedište strane banke ili je opseg jamstava za uloge manji nego u Republici Hrvatskoj, podružnica strane banke se mora uključiti u sustav osiguranja uloga u Republici Hrvatskoj.

(4) O sustavu osiguranja uloga, podružnica strane banke mora bez odlaganja obavijestiti instituciju nadležnu za osiguranje uloga.

III.4.2. Predstavništvo strane banke

PredstavniŠtvo strane banke

Članak 55.

(1) Predstavništvo strane banke ne smije pružati bankovne ni ostale financijske usluge u Republici Hrvatskoj nego može obav­ljati samo poslove istraživanja tržišta i predstavljanja banke koja ga je osnovala.

(2) Predstavništvo nije pravna osoba.

Odobrenje za osnivanje predstavniŠtva

Članak 56.

(1) Za osnivanje predstavništva strana banka mora dobiti prethodno odobrenje Hrvatske narodne banke.

(2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti:

1) izvadak iz sudskog registra ili bilo kojega drugoga odgovarajućeg registra države u kojoj se nalazi sjedište matične banke,

2) statut ili druga odgovarajuća pravila matične banke,

3) revidirana poslovna izvješća matične banke za posljednje tri poslovne godine,

4) popis osoba koje će upravljati predstavništvom.

(3) Ako predstavništvo strane banke postupa protivno odredbama članka 55. ovoga Zakona, Hrvatska narodna banka će oduzeti odobrenje za osnivanje predstavništva.

(4) Potanje uvjete za osnivanje i rad predstavništva strane banke propisuje Hrvatska narodna banka.

(5) Hrvatska narodna banka vodi registar predstavništava stranih banaka.

IV. SURADNJA S NADZORNIM TIJELIMA I TIJELIMA EUROPSKE UNIJE

MeĐusobna suradnja nadzornih tijela

Članak 57.

(1) Hrvatska narodna banka i tijela odgovorna za nadzor ostalih financijskih institucija u Republici Hrvatskoj moraju na zahtjev pojedinačnoga nadzornog tijela dostaviti tom tijelu sve podatke o banci ili drugoj financijskoj instituciji koji su mu potrebni u postupku provođenja zadataka nadzora nad financijskom institucijom te u postupku povezanom s izdavanjem odobrenja.

(2) Nadzorna tijela iz stavka 1. ovoga članka moraju se međusobno obavještavati o nepravilnostima koje utvrde tijekom obavljanja nadzora, ako su ti nalazi također bitni za rad drugoga nadzornog tijela.

(3) Načela međusobne suradnje nadzornih tijela određuju ministar financija i guverner Hrvatske narodne banke na temelju prethodnog mišljenja nadzornih tijela.

(4) Hrvatska narodna banka surađuje i razmjenjuje podatke s nadzornim tijelima država članica Europske unije ili stranih država članica o banci ili drugoj financijskoj instituciji koji su potrebni u postupku obavljanja nadzora nad bankom ili drugom financijskom institucijom te u postupku povezanom s izdavanjem odobrenja.

(5) Načela međusobne suradnje te obuhvat razmjene podataka s nadzornim tijelima iz stavka 4. ovoga članka utvrđuju se sporazumom o suradnji sklopljenim između Hrvatske narodne banke i pojedinoga nadzornog tijela iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Nadzorna tijela moraju sve podatke koje dobiju na temelju stavka od 1. do 5. ovoga članka čuvati kao povjerljive te ih smiju upotrijebiti isključivo u svrhu u koju su oni dani.

Obrada podataka i priopĆavanje informacija

Članak 58.

(1) Hrvatska narodna banka je ovlaštena prikupljati i obrađivati podatke koji su bitni za provođenje njezinih zadataka i odgovornosti određenih ovim Zakonom.

(2) Podacima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se podaci o:

1) odobrenjima za pružanje bankovnih usluga i drugim odobrenjima i suglasnostima koje je izdala Hrvatska narodna banka,

2) članovima uprave i nadzornih odbora banaka, njihovoj organizaciji i radu unutarnje revizije,

3) podružnicama i/ili neposrednom pružanju bankovnih usluga banaka u državama članicama Europske unije te podružnicama i/ili neposrednom pružanju bankovnih usluga banaka država članica Europske unije u Republici Hrvatskoj,

4) podružnicama banaka u inozemstvu i podružnicama stranih banaka u Republici Hrvatskoj,

5) poštivanju odredaba o upravljanju rizicima iz V. i VI. poglavlja ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona,

6) izvješćima iz članka 87. ovoga Zakona,

7) imateljima kvalificiranih udjela iz članka 20. ovoga Zakona,

8) revidiranim godišnjim izvješćima i konsolidiranim godiš­njim izvješćima iz članka 112. ovoga Zakona,

9) provođenju nadzornih mjera iz ovoga Zakona,

10) informacijama koje je Hrvatska narodna banka dobila u sklopu razmjene informacija od nadležnih nadzornih tijela država članica Europske unije i nadležnih nadzornih tijela stranih država.

(3) Hrvatska narodna banka smije priopćiti podatke iz stavka 2. ovoga članka:

1) domaćim nadzornim tijelima u sklopu međusobne suradnje domaćih nadzornih tijela na temelju članka 57. ovoga Zakona,

2) nadležnim tijelima država članica Europske unije, ako su im oni potrebni za ispunjavanje njihovih zadataka nadzora nad pružanjem bankovnih i ostalih financijskih usluga i ako ta tijela podliježu obvezi čuvanja podataka u opsegu određenom u članku 57. stavku 6. ovoga Zakona,

3) nadležnim nadzornim tijelima stranih država ako su im oni potrebni za ispunjavanje njihovih zadataka nadzora nad pružanjem bankovnih i ostalih financijskih usluga u skladu s načelom uzajamnosti i ako ta tijela podliježu obvezi čuvanja podataka u opsegu određenom u članku 57. stavku 6. ovoga Zakona,

4) sudu, ako su mu oni potrebni u stečajnom postupku nad bankom,

5) tijelu koje izdaje odobrenja za rad revizorskim društvima i ovlaštenim revizorima ako su podaci tom tijelu potrebni u postupku nadzora u okviru njegovog ovlaštenja.

(4) Iznimno od odredaba stavka 3. ovoga članka, Hrvatska narodna banka smije priopćiti podatke iz stavka 2. točke 10. ovoga članka samo ako to izričito dopusti tijelo koje ih je priopćilo Hrvatskoj narodnoj banci.

ObavjeŠtavanje Europske komisije

Članak 59.

Hrvatska narodna banka mora obavijestiti Europsku komisiju o uskraćivanju slanja obavijesti iz članka 42. stavka 4. ovoga Zakona.

ObavjeŠtavanje o odnosima sa stranim drŽavama

Članak 60.

(1) Hrvatska narodna banka mora obavijestiti Europsku komisiju o:

1) svakoj suglasnosti izdanoj banci čije je izravno ili neizrav­no nadređeno društvo pravna osoba sa sjedištem u stranoj državi,

2) svakom odobrenju izdanom banci za stjecanje kvalificiranog udjela na temelju kojeg strana osoba postaje nadređeno društvo banke.

(2) Hrvatska narodna banka obavještava Europsku komisiju o svim općim poteškoćama s kojima se banke susreću tijekom pružanja bankovnih usluga u stranim državama.

(3) Ako Europska komisija odluči da nadzorna tijela država članica Europske unije moraju privremeno odgoditi ili prekinuti postupak donošenja odluka o zahtjevima osoba određene strane države, Hrvatska narodna banka mora donijeti odluku kojom na najduže tri mjeseca prekida postupak donošenja odluka o:

1) zahtjevima za izdavanje odobrenja i suglasnosti banci koju izravno ili neizravno kontrolira društvo koje je pravna osoba sa sjedištem u stranoj državi, a na koju se odnosi odluka Europske komisije,

2) zahtjevima za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela na temelju kojeg strana osoba sa sjedištem u stranoj državi na koju se odnosi odluka Europske komisije postaje društvo koje kontrolira banku.

(4) Razdoblje za donošenje odluke iz članka 36. stavka 3. ovoga Zakona ne umanjuje se za vrijeme u kojem je bio pokrenut postupak iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Ako Vijeće Europske unije donese odluku da se privremeno odgađanje ili prekid postupaka iz stavka 3. ovoga članka produžava, Hrvatska narodna banka mora donijeti odluku kojom produžava prekid postupka iz stavka 3. ovoga članka za razdoblje koje je u svojoj odluci odredilo Vijeće Europske unije.

(6) Mjere iz stavka 3. i 5. ovoga članka ne primjenjuju se na:

1) osnivanje banke kao ovisnog društva banke koja je u trenutku kad je donesena odluka iz stavka 3. i 5. ovoga članka ovlaštena pružati bankovne usluge u državi članici Europske unije, odnosno ovisna društva te banke,

2) stjecanje kvalificiranog udjela čiji je budući imatelj banka koja je u trenutku kad je donesena odluka iz stavka 3. i 5. ovoga članka ovlaštena pružati bankovne usluge u državi članici Europske unije odnosno ovisna društva te banke.

(7) Hrvatska narodna banka mora obavijestiti Europsku komisiju, na njezin zahtjev, o svim zahtjevima za izdavanje odobrenja i suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka i o svim zahtjevima za stjecanje kvalificiranog udjela na temelju kojeg bi strani imatelj postao društvo koje kontrolira banku ako su ti podaci potrebni Europskoj komisiji za utvrđivanje činjenica bitnih za donošenje odluke na temelju stavka 3. i 5. ovoga članka.

V. UPRAVLJANJE RIZICIMA

V.1. OPĆE ODREDBE

Upravljanje rizicima

Članak 61.

(1) Banka mora osiguravati razinu kapitala adekvatnu opsegu i vrstama usluga koje pruža i rizicima kojima je izložena u pružanju tih usluga (adekvatnost kapitala).

(2) Banka mora poslovati tako da rizici kojima je izložena u pojedinačnim ili svim vrstama poslova koje obavlja ne prijeđu granice određene ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

(3) Banka mora poslovati tako da je sposobna pravovremeno ispuniti dospjele obveze (načelo likvidnosti), odnosno na način da je trajno sposobna ispunjavati sve svoje obveze (načelo solventnosti).

V.2. KAPITAL BANKE

Jamstveni kapital banke

Članak 62.

(1) Banka mora radi sigurnog i stabilnog poslovanja, odnosno ispunjenja obveza prema svojim vjerovnicima održavati odgovarajuću visinu jamstvenog kapitala.

(2) Jamstveni kapital banke sastoji se od osnovnog i dopunskog kapitala, kao i drugih oblika kapitala koje propisuje Hrvat­ska narodna banka.

Propisi o jamstvenom kapitalu

Članak 63.

Hrvatska narodna banka propisuje način izračunavanja jamstvenog kapitala pri čemu određuje:

1) način i obujam u kojem se uzimaju u obzir pojedinačne stavke za izračunavanje jamstvenog kapitala i adekvatnosti kapitala,

2) karakteristike i vrste stavki koje se uzimaju u obzir za izračunavanje jamstvenog kapitala i adekvatnosti kapitala,

3) način izračunavanja rizikom ponderirane aktive kojim određuje pondere za ponderiranje kreditnih i ostalih rizika i čimbenike vezane uz izvanbilančne stavke,

4) način izračunavanja ostalih dijelova jamstvenog kapitala.

V.3. ADEKVATNOST KAPITALA

Minimalni kapital banke

Članak 64.

Jamstveni kapital banke ne smije biti manji od minimalnog iznosa temeljnog kapitala iz članka 15. ovoga Zakona.

Stopa adekvatnosti kapitala

Članak 65.

(1) Adekvatnost kapitala je odnos između jamstvenog kapitala banke i rizikom ponderirane aktive uvećane za druge rizikom ponderirane stavke.

(2) Stopa adekvatnosti kapitala mora iznositi najmanje 10 posto (u daljnjem tekstu: minimalna stopa adekvatnosti kapitala).

(3) Iznimno, Hrvatska narodna banka može odrediti i veću minimalnu stopu adekvatnosti kapitala od stope iz stavka 2. ovoga članka za pojedinu banku za koju utvrdi da izrazito rizično posluje.

Rizikom ponderirana aktiva

Članak 66.

(1) Rizikom ponderirana aktiva je zbroj knjigovodstvenih stanja odgovarajućih aktivnih bilančnih i izvanbilančnih stavki ponderiranih stupnjevima kreditnog, tržišnog i drugih rizika.

(2) Stupnjeve za ponderiranje rizika iz stavka 1. ovoga članka određuje Hrvatska narodna banka ovisno o rizičnosti pozicija koje ulaze u ponderiranu aktivu.

(3) Iznimno od odredaba stavka 1. i 2. ovoga članka banka može, uz suglasnost Hrvatske narodne banke, primijeniti druge metode i modele za procjenu kreditnog, tržišnog i drugih rizika.

V.4. OSTALE MJERE UPRAVLJANJA RIZICIMA

V.4.1. Zajedničke odredbe

Planiranje i provoĐenje mjera upravljanja rizicima

Članak 67.

(1) Banka je dužna kontinuirano obavljati mjerenje, procjenu i upravljanje svim rizicima kojima je u svom poslovanju izložena. Kriterije, način i postupke mjerenja, procjene i upravljanja rizicima, banka je dužna propisati svojim općim aktima, koji moraju biti usklađeni s propisima, standardima i pravilima struke, ovisno o bankovnim i drugim uslugama koje banka obavlja.

(2) Općim aktima iz stavka 1. ovoga članka moraju biti obu­hva­ćene sve vrste rizika kojima je banka izložena u pojedinačnim poslovima, kao i oni rizici kojima je banka izložena u svim poslovima koje obavlja.

(3) Rizici kojima je banka izložena u svom poslovanju i za koje minimalno moraju biti propisani postupci mjerenja, procjene i upravljanja rizicima jesu:

1) rizik likvidnosti,

2) kreditni rizik,

3) kamatni, devizni i ostali tržišni rizici,

4) rizici izloženosti prema jednoj osobi,

5) rizici povezani s kapitalnim ulaganjima, ulaganjima u nekretnine i drugu trajnu imovinu,

6) rizici neispunjenja obveza druge ugovorne strane povezani s državom podrijetla druge ugovorne strane,

7) operativni rizik, uključujući rizik koji proizlazi iz neadekvatnog upravljanja informacijskim i pridruženim tehnologijama,

8) ostali rizici.

(4) Opći akti iz stavka 1. ovoga članka moraju obuhvaćati:

1) unutarnje postupke banke za određivanje i mjerenje rizika,

2) procedure i druge radnje kojima se osigurava dosljedna primjena utvrđenih postupaka i načina mjerenja rizika,

3) unutarnje postupke kojima se osigurava nadzor nad is­prav­nošću primjene propisanih postupaka i procedura za mjerenje rizika.

Propis o mjerenju, procjeni i upravljanju rizicima

Članak 68.

Hrvatska narodna banka može propisati:

1) način procjenjivanja i uključivanja pojedinačnih aktivnih bilančnih i izvanbilančnih stavki u izračunavanje izloženosti banke,

2) postupke i načela za upravljanje rizikom likvidnosti,

3) način izračunavanja stanja pojedinačnih i svih otvorenih stavki i najveće dopuštene razlike između tih stavki te opsega pojedinačnih nepodmirenih stavki i ukupnih nepodmirenih stavki,

4) način klasificiranja i mjerenja rizika neispunjavanja obveza druge ugovorne strane povezane s državom podrijetla druge ugovorne strane,

5) način procjenjivanja i uključivanja pojedinačnih ulaganja u izračunavanje ograničenja iz članka 82. i 83. ovoga Zakona,

6) način obavještavanja Hrvatske narodne banke o dužnicima banke čije zaduženje prelazi iznos koji odredi Hrvatska narodna banka, u svrhu obavještavanja svih banaka o tim dužnicima.

Rezerviranja za pokriĆe gubitaka

Članak 69.

(1) Banka je dužna kontinuirano procjenjivati kreditni rizik i provoditi rezerviranja za pokriće gubitaka koji proizlaze iz kredita i sličnih tražbina i preuzetih izvanbilančnih potencijalnih obveza (plasmani).

(2) Rezerviranja za pokriće gubitaka koji su pojedinačno identificirani, kao i onih koji nisu posebno identificirani, odnosno koji se kao takvi još ne mogu pripisati pojedinačnim plasmanima, ali za koje iskustvo ukazuje da postoje u kreditnom portfelju ili da mogu nastati kao posljedica preuzetih izvanbilančnih potencijalnih obveza, formiraju se na teret rashoda banke.

(3) Hrvatska narodna banka propisuje način izračunavanja rezerviranja iz ovoga članka i kriterije klasifikacije prema stupnjevima rizika kredita i sličnih tražbina, odnosno preuzetih izvan­bilančnih potencijalnih obveza.

Rezerve

Članak 70.

(1) Osim rezervi koje je banka dužna formirati sukladno Za­konu o trgovačkim društvima i svome statutu, banka može izdvojiti rezerve za opće bankovne rizike namijenjene pokrivanju gubitaka koji mogu nastati uslijed rizika koji proizlaze iz njezinoga ukupnog poslovanja.

(2) Izdvojene rezerve za opće bankovne rizike smatraju se raspodjelom ostvarene dobiti poslije oporezivanja. U slučaju da banka formira rezerve iz ovoga članka ona mora u svojim financijskim izvještajima zasebno iskazati promjene na ovim rezervama tijekom izvještajnog razdoblja.

(3) Iznimno od odredaba stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka može propisati formiranje rezervi za opće bankov­ne rizike kao obvezno, za banke koje izrazito rizično posluju, odnosno kod kojih se pojavi neuobičajeno povećanje izloženosti različitim oblicima rizika.

V.4.2. Kreditni rizik

Kreditni rizik

Članak 71.

Kreditni rizik je rizik gubitka do kojeg dolazi uslijed neispunjavanja dužnikove obveze prema banci.

Procjena kreditnog rizika

Članak 72.

(1) Banka mora u sklopu propisanih i vlastitih kriterija ras­po­ređivati aktivne bilančne i izvanbilančne stavke prema stupnju kreditnog rizika i procijeniti visinu gubitaka koji proizlaze iz kreditnog rizika.

(2) Raspoređivanje aktivnih bilančnih i izvanbilančnih rizič­nih stavki banke u rizične skupine obavlja se prema:

1) dužnikovoj kreditnoj sposobnosti,

2) dužnikovoj urednosti u podmirivanju obveza prema banci, i

3) kvaliteti instrumenata osiguranja tražbina banke.

PraĆenje kreditnog rizika

Članak 73.

(1) Prije nego što zaključi bilo koji ugovor koji predstavlja os­novu za nastanak izloženosti banke kreditnom riziku, banka procjenjuje dužnikovu kreditnu sposobnost te kvalitetu i vrijednost instrumenata osiguranja svojih tražbina.

(2) Banka mora tijekom razdoblja trajanja pravnog odnosa koji predstavlja izloženost pratiti poslovanje dužnika te kvalitetu i vrijednost instrumenata osiguranja svojih tražbina.

V.4.3. Izloženost

Definicija izloŽenosti

Članak 74.

(1) Izloženost banke prema jednoj osobi je iznos svih tražbina po kreditima i drugim osnovama, ulaganja u vrijednosne papire i vlasničke uloge i preuzetih obveza banke prema jednoj osobi.

(2) U izloženost banke prema jednoj osobi ne uračunavaju se tražbine iz stavka 1. ovoga članka koje su osigurane novčanim depozitom, do iznosa takvog osiguranja, vrijednosnim papirima Republike Hrvatske ili Hrvatske narodne banke ili neopozivim jamstvom Republike Hrvatske ili nadležne državne institucije, odnosno drugim instrumentom osiguranja koje utvrdi Hrvatska narodna banka svojom odlukom.

NajveĆa dopuŠtena izloŽenost

Članak 75.

(1) Izloženost banke prema jednoj osobi ne smije prelaziti 25 posto jamstvenog kapitala banke.

(2) Iznimno od odredaba stavka 1. ovoga članka, ukupna izloženost banke prema osobama koje banka izravno ili neizravno kontrolira ili prema osobama koje izravno ili neizravno kontrolira ista osoba koja kontrolira banku, ne smije zajedno prelaziti 20 posto jamstvenog kapitala banke.

(3) Ograničenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka ne odnose se na izloženost banke prema osobama koje čine grupu banaka u Republici Hrvatskoj i Hrvatska narodna banka ih nadzire na konsolidiranoj osnovi.

(4) Ako banka premaši maksimalnu dopuštenu izloženost iz stavka 1. i 2. ovoga članka zbog spajanja dviju pravnih osoba ili drugih razloga na koje ne može utjecati, mora o tome odmah obavijestiti Hrvatsku narodnu banku. Banka mora uz obavijest priložiti opis mjera koje će provesti u cilju osiguranja poštivanja stavka 1. i 2. ovoga članka i u toj obavijesti navesti rok u kojem će te mjere biti provedene. Hrvatska narodna banka može prihvatiti dostavljene mjere i rokove ili svojim aktima odrediti nove.

(5) Ograničenje iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na izloženost banke prema Republici Hrvatskoj i Hrvatskoj narodnoj banci.

(6) Iznimno od odredaba stavka 1. ovoga članka, izloženost prema jednoj osobi iz članka 78. stavka 1. ovoga Zakona ne smije prelaziti 10 posto jamstvenog kapitala banke.

Velika izloŽenost

Članak 76.

(1) Velika izloženost banke je izloženost banke prema jednoj osobi koja je jednaka ili prelazi 10 posto jamstvenog kapitala banke.

(2) Za zaključivanje pojedinačnog pravnog posla na temelju kojeg bi ukupna izloženost banke mogla rezultirati velikom izlo­ženošću banke prema jednoj osobi potrebna je suglasnost nadzornog odbora banke. Suglasnost nadzornog odbora je također potrebna za zaključivanje pravnog posla zbog kojeg bi se velika izloženost banke prema jednoj osobi povećavala tako da je jednaka ili prelazi 15 posto ili 20 posto jamstvenog kapitala banke.

OgraniČenja za ukupne velike izloŽenosti

Članak 77.

Zbroj svih velikih izloženosti ne smije prelaziti 600 posto jamstvenog kapitala banke.

IzloŽenost prema osobama u posebnom odnosu s bankom

Članak 78.

(1) Osobe u posebnom odnosu s bankom prema kojima bi nastala ili bi se povećala izloženost banke jesu:

1) dioničari banke koji imaju 5 ili više posto dionica banke s pravom glasa u glavnoj skupštini banke,

2) članovi uprave i nadzornoga odbora te prokuristi banke,

3) osobe koje s bankom imaju ugovore o radu sklopljene uz posebne uvjete,

4) članovi uže obitelji osoba iz točke 1., 2. i 3. ovoga stavka,

5) pravne osobe u čijem kapitalu osobe iz točke 1. do 4. ovoga stavka imaju više od 20 posto udjela s pravom glasa,

6) pravne osobe u čijem kapitalu banka ima više od 20 posto udjela s pravom glasa ili nad kojima banka ima na drugi način upravljačku kontrolu.

(2) Za pravni posao zbog kojeg bi nastala ili bi se povećala izloženost banke prema osobama iz stavka 1. ovoga članka potrebna je prethodna suglasnost nadzornog odbora banke.

V.4.4. Rizik likvidnosti

Upravljanje likvidnoŠĆu

Članak 79.

(1) Banka mora upravljati svojom imovinom i obvezama tako da je sposobna ispuniti sve svoje dospjele obveze.

(2) U cilju učinkovitog upravljanja rizikom likvidnosti banka mora donijeti i provoditi politiku upravljanja likvidnošću, a koja obuhvaća:

1) planiranje očekivanih poznatih i mogućih novčanih odlje­va i dostatnih novčanih priljeva za pokriće istih,

2) kontinuirano praćenje likvidnosti,

3) donošenje odgovarajućih mjera za sprječavanje ili otklanjanje uzroka nelikvidnosti.

V.4.5. Kamatni, devizni i ostali tržišni rizici

UsklaĐenost imovine i obveza

Članak 80.

Banka mora na odgovarajući način uskladiti svoju imovinu i obveze na temelju kojih je izložena rizicima gubitaka zbog pro­mjene kamatnih stopa, tečajeva stranih valuta, cijene vrijednosnih papira i ostalih financijskih instrumenata ili zbog ostalih tržišnih rizika.

Stanje otvorenih stavki

Članak 81.

(1) Stanje otvorenih stavki je razlika između aktivnih i pasiv­nih bilančnih i izvanbilančnih stavki čiji iznos ovisi o promjeni kamatnih stopa, tečajeva stranih valuta, cijeni vrijednosnih papira i ostalih financijskih instrumenata ili ostalih tržišnih rizika.

(2) Banka mora zasebno izračunavati stanje pojedinačnih otvorenih stavki čiji iznosi ovise o pojedinačnim promjenama iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Stanje pojedinačnih otvorenih stavki i ukupno stanje svih otvorenih stavki ne smiju prelaziti opseg određen propisima iz članka 68. točke 3. ovoga Zakona.

V.4.6. Ulaganja u kapital i nekretnine

OgraniČenja ukupnog opsega ulaganja

Članak 82.

(1) Ukupna ulaganja banke u zemljište, zgrade i opremu i uređenje poslovnog prostora ne smiju zajedno prelaziti 40 posto jamstvenog kapitala banke.

(2) Ukupna ulaganja banke u kapital nefinancijskih institucija ne smiju prelaziti 30 posto jamstvenog kapitala banke.

(3) Ulaganjima iz stavka 1. i 2. ovoga članka u prve dvije godine nakon stjecanja ne smatraju se ulaganja koja je banka stekla u zamjenu za svoje tražbine u postupku financijskog restrukturiranja te u stečajnom i ovršnom postupku, kao i primjenom instrumenata osiguranja tražbina sukladno Ovršnom zakonu.

OgraniČenja pojedinaČnih ulaganja

Članak 83.

(1) Ulaganja banke u kapital jedne nefinancijske institucije ne smiju prelaziti 15 posto jamstvenog kapitala banke.

(2) Odredbe članka 82. stavka 3. ovoga Zakona također se primjenjuju na ulaganja iz stavka 1. ovoga članka.

Suglasnost Hrvatske narodne banke za pojedina ulaganja

Članak 84.

(1) Banka mora prije sklapanja pravnog posla kojim, postupno ili odjednom, stječe udjel u drugoj financijskoj instituciji ili drugom trgovačkom društvu koji je veći od 10 posto jamstvenog kapitala banke pribaviti prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke.

(2) Banka mora prije sklapanja pravnog posla kojim stječe većinski udjel ili većinsko pravo odlučivanja u drugom trgovač­kom društvu za to pribaviti prethodnu suglasnost Hrvatske narod­ne banke.

(3) Na temelju udjela stečenog protivno stavku 1. i 2. ovoga članka banka se ne može upisati kao imatelj dionica u knjigu dionica, niti ostvarivati pravo glasa na glavnoj skupštini odnosno skupštini društva, sve dok ne dobije prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke.

(4) Zahtjevu za upis dionica stjecatelj dionica, u slučajevima iz stavka 1. i 2. ovoga članka, obavezan je priložiti prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke.

(5) Banka je obavezna pribaviti prethodnu suglasnost Hrvat­ske narodne banke za osnivanje bilo koje pravne osobe.

(6) Upis pravne osobe iz stavka 5. ovoga članka u odgova­rajući registar bez suglasnosti Hrvatske narodne banke je ništav.

V.4.7. Osiguranje uloga

Osiguranje uloga

Članak 85.

Primljene uloge od građana banka je dužna osigurati kod nadležne institucije sukladno posebnom zakonu i propisima donesenim na temelju toga zakona.

V.5. MJERE ZA PRAĆENJE RIZIKA I OSIGURANJE ADEKVATNOSTI KAPITALA

V.5.1. Izračunavanje i izvješćivanje

IzraČunavanje

Članak 86.

Banka mora izračunavati i utvrđivati:

1) iznos jamstvenog kapitala,

2) adekvatnost kapitala,

3) izloženost,

4) kreditni rizik,

5) pojedinačno stanje otvorenih stavki i ukupno stanje tih stavki,

6) visinu ulaganja u kapital nefinancijskih institucija i ne­kret­­nine.

IzvjeŠĆivanje o mjerenju rizika

Članak 87.

(1) Banka mora izvješćivati Hrvatsku narodnu banku o:

1) jamstvenom kapitalu,

2) adekvatnosti kapitala,

3) izloženosti,

4) procjeni kreditnog rizika iz članka 72. ovoga Zakona,

5) likvidnosti,

6) stanju otvorenih stavki,

7) vrijednosti ulaganja u kapital nefinancijskih institucija i nekretnine,

8) dužnicima banke čije zaduženje prelazi iznos koji odredi Hrvatska narodna banka,

9) dioničarima banke i s njima povezanim osobama koji imaju 3 i više posto dionica s pravom glasa u glavnoj skupštini banke.

(2) Hrvatska narodna banka propisuje sadržaj izvješća iz stav­ka 1. ovoga članka te rokove i način izvješćivanja.

V.5.2. Mjere za osiguranje adekvatnosti kapitala i likvidnosti

Zabrana isplate dobiti

Članak 88.

(1) Banka ne smije isplatiti dobit ili dividendu niti obavljati isplate s naslova sudjelovanja uprave, nadzornog odbora i zaposlenika u dobiti društva, u sljedećim slučajevima:

1) ako je jamstveni kapital banke manji od minimalnog kapitala određenog u članku 64. ili je stopa adekvatnosti kapitala manja od stope iz članka 65. stavka 2. i 3. ovoga Zakona,

2) ako bi se jamstveni kapital banke zbog isplate dobiti smanjio tako da banka više nije u mogućnosti održavati minimalni kapital određen u članku 64. ili minimalnu stopu adekvatnosti kapitala iz članka 65. stavka 2. i 3. ovoga Zakona,

3) ako banka ne osigurava likvidnost propisanu na temelju članka 68. točke 2. ovoga Zakona,

4) ako zbog isplate dobiti banka ne bi bila u mogućnosti osigurati likvidnost na temelju propisa iz članka 68. točke 2. ovoga Zakona,

5) ako je Hrvatska narodna banka naložila banci da otkloni slabosti i propuste vezane uz netočno iskazivanje aktivnih i pasivnih stavki, a čije bi točno iskazivanje utjecalo na račun dobiti i gubitka banke i ako banka nije postupila u skladu s nalogom za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti,

6) ako Hrvatska narodna banka tako odredi svojim rješenjem zbog načina na koji banka upravlja rizicima u poslovanju.

(2) Banka ne smije isplatiti akontaciju dobiti niti akontaciju dividende.

Mjere uprave za osiguranje minimalnog kapitala

Članak 89.

(1) Ako jamstveni kapital banke ne doseže minimalni kapital određen u članku 64. ili je stopa adekvatnosti kapitala banke manja od stope iz članka 65. stavka 2. i 3. ovoga Zakona, uprava banke mora odmah usvojiti mjere iz svoje nadležnosti kojima će osigurati minimalni kapital ili donijeti prijedlog mjera koje spadaju u nadležnost drugih tijela banke.

(2) Uprava mora putem izvještaja iz članka 87. ovoga Zakona obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o mjerama ili prijedlogu mjera iz stavka 1. ovoga članka, kao i o rokovima za njihovu provedbu.


 Drugi dio Zakona o bankama