Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnike

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 30. 9. 2016.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga CARINA - PREGLED ZAKONA I PROPISA


Carinski zakon NN 78/99
Izmjene i dopune Carinskog zakona NN 94/99, 117/99, 73/00, 92/01, 47/03
Uredba o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine NN 154/03
Zakon o carinskoj službi NN 67/01
Zakon o carinskoj tarifi NN 61/00, 117/00
Zakon o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku NN 92/01
Uredba o provedbi carinskih mjera u vezi s robom kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva NN 106/03
Uredba o carinskoj tarifi za 2003. godinu NN 142/02
Uredba o carinskoj tarifi za 2004. godinu NN 184/03
Pravilnik o davanju odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenim carinskim otpremnicima i ovlaštenim carinskim zastupnicima NN 93/02
Pravilnik o polaganju stručnog ispita za ovlaštenoga carinskog zastupnika NN 65/02
Uredba o područjima na kojima djeluju carinarnice Carinske uprave Republike Hrvatske NN 118/01
Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja carinske i poreznih olakšica hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji NN 50/01
Uredba za provedbu Carinskog zakona NN 144/99, 48/00, 49/00, 77/00, 12/01
Uredba za provedbu Carinskog zakona NN 161/03  
Uredba o nadzoru uvoza i izvoza neobrađenih dijamanata NN 97/03, 142/03
Pravilnik o postupku pojednostavnjenog razvrstavanja robe u carinskom postupku NN 102/00
Pravilnik o načinu obračuna i postupku naplate carinske pristojbe NN 63/00
Zakon o nadzoru državne granice NN 34/95

 

  Pregled drugih zakona i propisa dostupno je ugovornim korisnicima Poslovnog Foruma