Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnikeIZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 1. 12. 2021.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


NABAVITE JOŠ DANAS CMS  -  SAZNAJTE ŠTO JE CMS?

CMS ili Content Menagment System je izraz za programirane web stranice što Vam omogućava da jednostavno sami unosite, editirate ili brišete sadržaj sa svojih stranica putem administratorskog sučelja, a što je vrlo bitno, bez ikakvih posebnih predznanja. Ukoliko imate elementarno znanje za npr. poslati e-mail, ili pisati u Wordu, to je sasvim dovoljno za korištenje CMS-a.
CMS osigurava trenutne promjene sadržaja na Vašim stranicama, te stoga više nema potrebe za mjesečnim troškovima održavanja stranica da bi na njima uvijek imali aktualne vijesti i ponudu!  Opširnije >>

VIDEO PREZENTACIJA
CMS VIDEO PREZENTACIJA
FLASH PREZENTACIJA


ZAKON O ORUŽJU

(N.N. 46/97, pročišćeni tekst)


Pročišćeni tekst Zakona o oružju obuhvaća Zakon o oružju ("Narodne novine", br. 69/92) te njegove izmjene i dopune objavljene u "Narodnim novinama", br. 26/93., 43/93., 29/94., 108/95. i 20/97. u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu i početka primjene.

U nastavku ovog pročišćenog teksta nalaze se i:
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju N.N. 27/99,
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju N.N. 12/01 i
- Zakon o izmjenama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju N.N. 19/02.I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Nabavka, držanje, nošenje, sakupljanje, proizvodnja, popravljanje i prepravljanje, promet i prijevoz oružja i streljiva obavlja se pod uvjetima utvrđenim ovim Zakonom.

Ovaj se Zakon ne primjenjuje na oružje i streljivo koje se nabavlja, drži, nosi, proizvodi, popravlja i prepravlja, stavlja u promet i prevozi za potrebe oružanih snaga, policije i kazneno-popravnih ustanova kao i drugih državnih tijela i pravnih osoba određenim posebnim propisima.

Članak 2.

Oružje i streljivo smiju se nabavljati samo na temelju odobrenja ukoliko ovim Zakonom nije drugačije određeno.

Članak 3.

Oružje prema ovom Zakonu je:

1) vatreno oružje,

2) zračno oružje,

3) plinsko oružje i oružje za signalizaciju,

4) rasprskavajuće oružje,

5) oružje s tetivom,

6) hladno oružje.

Oružjem u smislu ovoga Zakona smatraju se i naprave koje su ovim Zakonom utvrđene kao oružje.

Članak 4.

Vatreno oružje su sve vrste pušaka, pištolja i revolvera, kao i sve vrste naprava iz kojeg se pomoću potisnutog djelovanja barutnih plinova izbacuje kroz cijev zrno, kugla, sačma, strelica ili drugi projektil.

Vatreno oružje iz stavka 1. ovoga članka kratko je ili dugačko vatreno oružje koje može biti s repetirajućim mehanizmom, poluautomatsko ili automatsko.

Kratko vatreno oružje jest oružje čija cijev nije duža od 30 cm, a ukupna dužina ne prelazi 60 cm.

Dugačko vatreno oružje jest oružje čija je cijev duža od 30 cm, a ukupna dužina prelazi 60 cm.

Oružje s repetirajućim mehanizmom jest oružje kod kojega je nakon ispaljivanja svakog metka potrebno ručno preko mehanizma ubaciti metak u cijev.

Poluautomatsko oružje jest oružje koje je nakon ispaljivanja svakog metka ponovno pripravno za ispaljivanje i kod kojeg je iz cijevi jednokratnim pritiskanjem obarača moguće ispaljivati samo po jedan metak.

Automatsko oružje jest oružje kod kojeg je jednokratnim pritiskom na obarač moguće ispaliti više metaka.

Članak 5.

Zračno oružje su sve vrste pušaka, pištolja, revolvera i druge naprave koje snagom stlačenog zraka ili drugog plina izbacuje kroz cijev zrno, kuglicu ili druge projektile.

Članak 6.

Plinsko oružje i oružje za signalizaciju su pištolji, revolveri i puške koje pod pritiskom barutnih plinova raspršuju neškodljive nadražljive tvari s kratkotrajnim učinkom, ispaljuju naboj namijenjen isključivo izazivanju glasnog pucanja ili ispaljivanju svjetleće signalne zvjezdice.

Dozvoljenim neškodljivim tvarima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se kemijski spojevi CN (kloracetofenon), CS (ortoklorbenzenmalon-dinitril) te OC (oleoresin capsicum).

Članak 7.

Rasprskavajuće oružje su sve vrste bombi, mina, granata i drugih naprava opremljene s eksplozivnom tvari ili detonatorom (težina, udar, potez, trenje, kemijska reakcija, električna energija i sl.) dolazi do oslobađanja energije i njihovog rasprskavanja.

Članak 8.

Oružje s tetivom su lukovi, samostreli, praćke i druge naprave koje snagom napete tetive potiskuju strijelu ili drugi projektil.

Članak 9.

Hladno oružje su bokseri, bodeži, kame, mačevi, sablje, bajunete, buzdovani (topuzi) i drugi predmeti kojima je osnovna namjena napad ili nanošenje ozljeda.

Hladnim oružjem u smislu ovoga Zakona smatraju se i predmeti pogodni za nanošenje ozljeda kada se nose na javnim okupljanjima, lokalnim i sličnim mjestima.

Članak 10.

Oružjem prema ovom Zakonu smatraju se i bitni dijelovi oružja.

Bitni dijelovi oružja su cijevi s ležištem metka, cijevni umeci, zatvarač, navlaka te bubanj kod revolvera.

Članak 11.

Zabranjena je nabavka, držanje, nošenje, proizvodnja, popravljanje i prepravljanje, promet i prijevoz, ukoliko ovim Zakonom nije drugačije određeno:

1. svih vrsta automatskog oružja,

2. dugog poluautomatskog oružja sa kapacitetom spremnika većim od 10 naboja,

3. svih vrsta oružja s integralnim prigušivačem, prigušivača namijenjenih oružju, dijelova za prigušivače,

4. oružja koje je namijenjeno izbacivanju eksplozivnih projektila,

5. oružja koje ima oblik predmeta druge namjene, tako da po svome vanjskom izgledu nije prepoznatljivo kao oružje,

6. rasprskavajućeg oružja,

7. streljiva čija je osnovana namjena probijanje oklopa, streljiva s eksplozivnim, zapaljivim ili otrovnim projektilima,

8. streljiva za koje nije dobiveno odobrenje za stavljanje u promet prema odredbma Zakona o eksplozivnim tvarima za gospodarsku uporabu ("Narodne novine", br. 12/94.).

Ministar unutarnjih poslova odredit će i drugo oružje koje građani ne mogu nabavljati, držati, nositi, proizvoditi, popravljati i prepravljati, prevoziti ili na drugi način stavljati u promet.

Članak 12.

Prema ovom Zakonu pojedini pojmovi imaju ova značenja:

1. lovačko oružje je dugo vatreno oružje koje se nabavlja radi bavljenja lovom. Lovačkim oružjem smatra se i kratko vatreno oružje koje služi za zadavanje samilosnog hica divljači. Ne smatra se kratkim vatrenim lovačkim oružjem ono oružje koje je manjeg kalibra od 7,62 mm i ono koje je uređeno za prijem naboja čija je kinetička energija manja od 300 džula,

2. športsko oružje je dugo vatreno oružje glatkih cijevi do kalibra 12, užljebljenih cijevi do kalibra 8,61 mm, odnosno 0,338 inča, kratko oružje do kalibra 11,43 mm, odnosno 0,45 inča te drugo oružje koje se koristi u športskim disciplinama,

3. oružje za samoobranu je kratko i dugo vatreno oružje,

4. registracija oružja je unos podataka o oružju i vlasniku, odnosno korisniku oružja u službene upisnike propisane ovim Zakonom kao i propisima donesenim na osnovi ovoga Zakona uz izdavanje odgovarajuće isprave (oružnog lista i odobrenja za držanje oružja).

U oružni list za kratko lovačko vatreno oružje kao namjena oružja upisat će se riječi: "lovački pištolj", odnosno "lovački revolver", a u oružni list za športsko oružje kao namjena oružja upisat će se riječ: "športsko".

II. NABAVKA, DRŽANJE, NOŠENJE ORUŽJA I STRELJIVA TE SAKUPLJANJE ORUŽJA

1. Nabavka oružja i streljiva

Članak 13.

Vatreno oružje i samostreli sa silom natega tetive većom od 45 kg (100 funti) smiju se nabavljati samo na temelju odobrenja.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavku oružja podnosi se na propisanom obrascu policijskoj upravi prema mjestu prebivališta, odnosno sjedišta podnositelja zahtjeva (u daljnjem tekstu: "nadležno tijelo").

Sadržaj i izgled obrasca iz stavka 2. ovoga članka propisat će ministar unutarnjih poslova.

Članak 14.

Građanima se može izdati odobrenje za nabavku oružja u svrhu osobne zaštite, lova i športskog streljaštva.

U svrhu osobne zaštite može se odobriti nabavka samo oružja za samoobranu.

Nabavka oružja za samoobranu može se odobriti radi držanja, a lovačkog i športskog oružja radi držanja i nošenja.

Iznimno od stavka 3. ovoga članka građanima se u svrhu osobne zaštite može odobriti nabavka oružja za samoobranu i radi držanja i nošenja, ako zbog posla koji obavljaju ili zbog drugih opravdanih razloga postoji potreba za držanjem i nošenjem oružja izvan poslovnog ili stambenog prostora na kojem imaju pravo vlasništva ili korištenja.

Članak 15.

Pravnim osobama može se izdati odobrenje za nabavku oružja u svrhu športskog streljaštva te obavljanja drugih djelatnosti određenih ovim Zakonom.

U svrhu obavljanja poslova tjelesne zaštite odobrenje iz stavka 1. ovoga članka može se izdati pravnim osobama koje, uz uvjete propisane ovim Zakonom, ispunjavaju i uvjete propisane posebnim zakonom.

Članak 16.

Hrvatskom streljačkom savezu može se, za potrebe olimpijskog programa, odnosno nacionalnog programa koji je s njim u skladu, odobriti nabavka oružja iz članka 11. stavka 1. točke 1. i 2. ovoga Zakona.

Hrvatski streljački savez, može oružje iz stavka 1. ovoga članka povjeriti na korištenje i čuvanje, ukoliko ispunjavaju propisane uvjete, športskim streljačkim organizacijama.

Oružje iz stavka 1. ovoga članka mogu nositi i njime rukovati samo članovi streljačkih organizacija u svrhu organiziranog treninga i nastupa na nadmetanjima.

Članak 17.

Nabavka vatrenog oružja s projektilom napunjenim omamljujućom tvari radi privremenog omamljivanja životinja može se odobriti znanstvenim institucijama, državnim tijelima i drugim pravnim osobama radi znanstvenog istraživanja i prikupljanja stručnih podataka o životinjskim vrstama, zaštite životinja kao i drugim opravdanim slučajevima koji ulaze u njihovu redovitu djelatnost, a odnose se na zaštitu prirode.

Članak 18.

Nadležno tijelo izdat će građaninu odobrenje za nabavku oružja ukoliko ispunjava sljedeće uvjete:

1) da je navršio 18 godina života,

2) da nije osuđen za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv života i tijela ili protiv imovine kao i za druga kaznena djela s elementom nasilja, koristoljublja ili niskih pobuda ili ako je za takvo kazneno djelo pokrenut postupak,

3) da nije kažnjen za prekršaj, odnosno da se ne vodi postupak za prekršaj koji ukazuje da bi oružje moglo biti zlouporabljeno,

4) da ne postoje druge okolnosti koje ukazuju da bi oružje moglo biti zlouporabljeno, a osobito: češće i prekomjerno uživanje alkohola, teže poremećeni obiteljski odnosi, susjedski odnosi ili odnosi na radnom mjestu, disciplinske povrede propisa o lovstvu ili športskom streljaštvu i sl.,

5) da ima opravdani razlog za nabavku oružja,

6) da je na zdravstvenom pregledu utvrđeno da je zdravstveno sposoban za držanje i nošenje oružja,

7) da raspolaže tehničkim znanjem za pravilnu uporabu oružja i da poznaje propise koji se odnose na držanje i nošenje oružja.

Nakon zaprimanja zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavku oružja nadležno tijelo utvrdit će jesu li ispunjeni uvjeti iz stavka 1. točke 1) do 5) ovoga članka.

Nadležno tijelo zatražit će od podnositelja zahtjeva koji ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1) do 5) ovoga članka da u roku od 60 dana dostavi dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. točke 6) i 7) ovoga članka.

Ispunjavanje uvjeta iz točke 7) stavka 1. ovoga članka dokazuje se samo u slučaju podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavku lovačkog vatrenog oružja, športskog vatrenog oružja, a kratkog vatrenog oružja samo u slučaju iz članka 14. stavka 4. ovoga Zakona.

Članak 19.

Postojanje uvjeta iz članka 18. stavka 1. točke 6) ovoga Zakona dokazuje se uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje ili držanje i nošenje oružja izdaju zdravstvene organizacije koje su ovlaštene za obavljanje takvih zdravstvenih pregleda.

Ministar unutarnjih poslova uz suglasnost ministra zdravstva odredit će uvjete koje moraju ispunjavati zdravstvene organizacije koje će obavljati zdravstvene preglede kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost za držanje ili držanje i nošenje oružja, način i postupak obavljanja zdravstvenih pregleda, popis bolesti i zdravstvenih stanja koja osobu čine nesposobnom za držanje i nošenje oružja, način vođenja evidencije i medicinske dokumentacije i sadržaj uvjerenja o izvršenom zdravstvenom pregledu, nadležnost, sastav i način rada drugostupanjske zdravstvene komisije i naknade u svezi s utvrđivanjem zdravstvene sposobnosti.

Ministar unutarnjih poslova uz suglasnost ministra zdravstva odredit će koje zdravstvene organizacije smiju obavljati zdravstvene preglede iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 20.

Postojanje uvjeta iz članka 18. stavka 1. točke 7) ovoga Zakona dokazuju se:

1) za lovačko vatreno oružje - potvrdom o položenom lovačkom ispitu,

2) za športsko vatreno oružje - potvrdom športske streljačke organizacije o aktivnom članstvu u športskoj streljačkoj organizaciji,

3) za kratko vatreno oružje - potvrdom o osposobljenosti za držanje i nošenje i pravilnu uporabu oružja koju izdaje nadležno tijelo Ministarstva unutarnjih poslova koje odredi ministar unutarnjih poslova.

Ministar unutarnjih poslova propisat će program i način provedbe osposobljavanja za slučajeve iz stavka 1. točke 3. ovoga članka.

Članak 21.

Postojanje uvjeta iz članka 18. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona dokazuje se i oružnim listom.

Postojanje uvjeta iz članka 18. stavka 1. točke 7. ovoga Zakona dokazuje se i oružnim listom koji je izdan za takvu vrstu oružja.

Djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva obrane, Hrvatske vojske i kazneno-popravnih ustanova, te čuvari koji su prema posebnim propisima ovlašteni držati i nositi oružje, postojanje uvjeta iz članka 18. stavka 1. točke 6) i 7) ovoga Zakona mogu dokazivati i ispravom ili potvrdom izdanom od odgovarajućeg ministarstva iz koje je vidljivo da su ovlašteni držati i nositi oružje.

Članak 22.

Nadležno tijelo izdat će pravnoj osobi odobrenje za nabavku oružja ako ima:

1) opravdani razlog za nabavku oružja,

2) prostor za siguran smještaj i čuvanje oružja.

Članak 23.

Odobrenje za nabavku oružja izdaje nadležno tijelo s rokom valjanosti šest mjeseci od dana izdavanja.

Odobrenje za nabavku oružja koje nije iskorišteno u roku iz stavka 1. ovoga članka mora se vratiti nadležnom tijelu u roku osam dana od isteka roka valjanosti.

Sadržaj i izgled obrasca odobrenja za nabavku oružja propisuje ministar unutarnjih poslova.

Članak 24.

Nadležno tijelo odbit će zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavku oružja ako podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjete za nabavku oružja propisane ovim Zakonom.

Članak 25.

Streljivo za vatreno oružje prema ovom Zakonu je cjeloviti naboj koji sjedinjuje čahuru, kapsulu, barut i zrno, ili sačmu.

Ne smatra se streljivom naboj bez zrna, kugle ili sačme, punjenje za industrijske naprave i naprave za ubijanje stoke te naboji za plinsko, odnosno signalno oružje.

Streljivo za vatreno oružje građani mogu nabaviti na temelju oružnog lista a pravne osobe na temelju odobrenja za držanje oružja ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

Članak 26.

Oružje i streljivo smije se prodati ili predati samo onome tko ga prema odredbama ovoga Zakona može posjedovati.

Trgovačka društva i radnje koje su u skladu s odredbama ovoga Zakona ovlaštene za promet oružja i streljiva (u daljnjem tekstu: "ovlašteni trgovac oružjem") dužne su o prodaji oružja koje se nabavlja na temelju odobrenja te o prodaji streljiva koje se prema ovom Zakonu može nabaviti na temelju odobrenja ili oružnog lista izvijestiti nadležno tijelo u roku od osam dana od dana prodaje.

Građani i pravne osobe koje posjeduju registrirano oružje dužne su u slučaju prodaje, odnosno predaje oružja odjaviti to oružje kod nadležnog tijela u roku osam dana od dana prodaje, odnosno predaje.

2. Izdavanje oružnih listova i odobrenje za držanje oružja

Članak 27.

Za oružje koje je nabavljeno na temelju odobrenja, mora se podnijeti zahtjev za registraciju oružja nadležnom tijelu u roku osam dana od dana nabave.

Za oružje koje je nabavljeno na temelju odobrenja, građanima se izdaje oružni list, a pravnim osobama odobrenje za držanje oružja.

Sadržaj i izgled obrazaca oružnih listova i odobrenja za držanje oružja propisat će ministar unutarnjih poslova.

Članak 28.

Oružni list izdaje se za držanje oružja ili za držanje i nošenje oružja.

Oružni list izdaje se na ime vlasnika, odnosno korisnika oružja.

Za isto oružje može se izdati oružni list za najviše tri osobe (sukorisnici oružja).

Članak 29.

Pravne osobe koje posjeduju oružje na temelju odobrenja za držanje oružja smiju ga, radi obavljanja poslova za koje su registrirane, davati na korištenje osobama koje ispunjavaju posebnim zakonom propisane uvjete.

Djelatnicima iz stavka 1. ovoga članka izdaje se dozvola za nošenje oružja.

Dozvola za nošenje oružja vrijedi dvije godine.

Rok valjanosti dozvole za nošenje oružja produžit će se ako osoba na koju ta dozvola glasi i ubuduće ispunjava uvjete iz članka 18. stavka 1. točke 1) do 6) ovoga Zakona.

Sadržaj i izgled obrasca dozvole za nošenje oružja propisat će ministar unutarnjih poslova.

Članak 30.

Nadležno tijelo odbit će izdati oružni list za oružje za koje se ne može dokazati podrijetlo, koje prije stavljanja u promet nije označeno žigom ili obilježeno u skladu s propisima o prokušavanju, označavanju žigom i obilježavanju ručnog vatrenog oružja kao i u slučaju kada se u postupku registracije utvrdi postojanje razloga za odbijanje zahtjeva za nabavku oružja.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka oduzet će se oružje i odobrenje za nabavku oružja.

3. Sakupljanje oružja

Članak 31.

Građani smiju bez odobrenja nadležnog tijela nabaviti i držati do tri primjerka starog oružja.

Staro oružje je oružje koje ima povijesnu vrijednost, oružje koje čini sastavni dio narodne nošnje, oružje koje se pali kremenom, fitiljem ili kapislom te drugo vatreno oružje, osim vojnog i policijskog oružja, koje je dotrajalo i neuporabljivo.

Za držanje više od tri primjerka starog oružja ili sakupljanje oružja koje se prema odredbama ovoga Zakona može sakupljati potrebno je odobrenje za sakupljanje oružja.

Nadležno tijelo izdat će odobrenje za sakupljanje oružja osobi koja ispunjava uvjete iz članka 18. stavka 1. točke 1) do 6) ovoga Zakona i posjeduje prostor za siguran smještaj i čuvanje sakupljenog oružja.

Članak 32.

Građanin koji dobije odobrenje za sakupljanje oružja, smije sakupljati pored starog oružja i hladno oružje te automatsko i poluautomatsko oružje koje više nije u naoružanju oružanih snaga ili policije, a onesposobljeno je za uporabu.

Oružje je trajno onesposobljeno za uporabu ako je cijev trajno zatvorena cijelom svojom dužinom ili je ležište metka trajno zatvoreno. Ukoliko se radi o oružju kod kojeg se cijev može izmijeniti bez uporabe alata, cijev mora biti pored trajnog zatvaranja i trajno povezana s kućištem.

Članak 33.

Staro oružje i oružje koje se drži na temelju odobrenja za sakupljanje oružja ne smije se nositi, upotrebljavati niti se za njega smije nabavljati, držati ili praviti streljivo.

Vatreno oružje koje je onesposobljeno za uporabu u smislu članka 32. stavka 2. ovoga Zakona ne smije se osposobljavati za uporabu.

Oružje iz članka 32. stavka 1. ovoga Zakona smije se prodati ili predati samo osobama kojima je izdano odobrenje za sakupljanje oružja.

Članak 34.

Oružje iz članka 32. stavka 1. ovoga Zakona mogu nabavljati i držati pravne osobe koje se bave snimanjem filmskih djela ili prikazivanjem kazališnih predstava i muzeja pod uvjetima iz članka 31. i 33. ovoga Zakona.

Pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka mogu, pod uvjetima iz članka 31. i 33. ovoga Zakona, nabavljati i oružje za samoobranu, lovačko, športsko te oružje iz članka 11. stavka 1. točke 1. i 2. ovoga Zakona, koje je prepravljeno tako da može ispaljivati samo lažno streljivo.

4. Oružje u slobodnoj nabavci i bez obveze
prijavljivanja

Članak 35.

Građani stariji od 18 godina mogu bez odobrenja i prijave nabaviti:

1) zračno, plinsko i oružje za signalizaciju, lukove, samostrele sa silom natega manjom od 45 kg (100 funti), sprejeve koji raspršuju neškodljive nadražljive tvari, naprave namijenjene spašavanju, naprave za ubijanje stoke i druge slične naprave namijenjene za industrijske ili tehničke svrhe, ako su prokušani u skladu s propisima;

2) oružja koja se nabavljaju i drže kao suveniri i reprodukcije oružja koje služe u dekorativne svrhe iz kojih se ne može ispaljivati streljivo ili ih se ne može preinačiti za ispaljivanje streljiva;

3) imitacije oružja i predmeti namijenjeni igri iz kojih se mogu ispaljivati samo streljiva koja ne postižu veću kinetičku energiju od 0,5 džula, čepovi koji uzrokuju prasak i tomu slično;

4) podvodne puške i drugi predmeti koji snagom opruge, napete gume ili stlačenog plina izbacuju osti ili harpun koji su isključivo namijenjeni ribolovu (podvodno oružje).

III. NAČIN POSTUPANJA S ORUŽJEM I STRELJIVOM

1. Čuvanje oružja i streljiva

Članak 36.

Oružje i streljivo moraju se čuvati tako da budu nedostupni osobi koja nije ovlaštena posjedovati ga, zaključani i odvojeni osim ako se čuvaju u metalnom ormaru, sefu ili sličnom spremištu koje se ne može otvoriti alatom uobičajene uporabe.

Oružje i streljivo moraju se čuvati u stambenom ili poslovnom prostoru koji se nalaze u mjestu prebivališta, odnosno sjedišta vlasnika, odnosno korisnika oružja i streljiva.

Članak 37.

Vlasnik oružja koji napušta mjesto prebivališta na vrijeme duže od šest mjeseci, a oružje i streljivo koje se prema ovom Zakonu može držati na temelju oružnog lista ne nosi sa sobom, dužan ih je predati osobi koja ima pravo držanja ili nošenja takvog oružja.

Vlasnik oružja dužan je u slučaju iz stavka 1. ovoga članka o predaju oružja i streljiva na čuvanje obavijestiti nadležno tijelo u roku od osam dana od dana predaje.

Nadležno tijelo izdat će potvrdu o obavijesti iz stavka 2. ovoga članka.

Korisnik oružja u slučaju iz stavka 1. ovoga članka vraća oružje vlasniku.

2. Korištenje oružja

Članak 38.

Vlasnik odnosno korisnik oružja dužan je oružje održavati u ispravnom stanju, pravilno i pozorno rukovati s njim.

Oružje se ne smije nositi bez oružnog lista i osobne iskaznice ili druge isprave o istovjetnosti osobe.

Članak 39.

Oružje je zabranjeno upotrebljavati na javnim mjestima ili na mjestima gdje se može ugroziti sigurnost ljudi.

Lovačko oružje ne smije se upotrebljavati izvan lovišta, strelišta ili drugih mjesta određenih za vježbe gađanja.

Športsko oružje ne smije se upotrebljavati izvan strelišta ili drugih mjesta koja su određena za vježbe gađanja.

Iznimno iz stavka 2. ovoga članka zračno oružje i luk smije se upotrebljavati i na mjestima koja su po svom položaju ili po poduzetim mjerama osiguranja takva da se ne može ugroziti sigurnost ljudi.

Zračnim oružjem te lukom smiju se koristiti i djeca starija od 11 godina na športskim strelištima i na drugim mjestima određenim i uređenim za vježbe gađanja pod nadzorom trenera kojeg je ovlastio Hrvatski streljački savez.

Dugo lovačko i dugo športsko oružje mora se izvan lovišta, odnosno strelišta prenositi u odgovarajućim navlakama ili kovčezima nenapunjeno, a kratko lovačko i kratko športsko oružje zaključano u navlakama ili kovčezima, u kojima se ne smije nalaziti streljivo.

Članak 40.

Članovi streljačkih organzacija koji koriste športsko oružje organizacije čiji su članovi za nošenje takvog oružja i pripadajućeg streljiva moraju imati potvrdu te organizacije.

Nošenje oružja iz članka 16. ovoga Zakona smije se povjeriti samo osobi koja ima oružni list za nošenje lovačkog oružja na osnovi pismenog ili usmenog naloga rukovoditelja pravne osobe koja takvo oružje ovlašteno posjeduje.

Članak 41.

Građani koji posjeduju oružje na temelju oružnog lista za držanje oružja ne smiju takvo oružje iznositi izvan stambenog ili poslovnog prostora na kojem imaju pravo vlasništva ili korištenja.

Iznimno iz stavka 1. ovoga članka građani, koji posjeduju oružje na temelju oružnog lista za držanje oružja, smiju nositi takvo oružje samo radi popravljanja ili prepravljanja te korištenja na strelištu, nenapunjeno i zaključano u odgovarajućim navlakama ili kovčezima u kojima se ne smije nalaziti streljivo.

Članak 42.

Oružje se smije posuđivati samo osobama koje imaju oružni list za takvo oružje ili odobrenje za nabavku takvog oružja.

3. Gubitak i krađa oružja

Članak 43.

Građani i pravne osobe koje posjeduju oružje dužni su odmah prijaviti gubitak ili krađu toga oružja.

Prijava iz stavka 1. ovoga članka podnosi se policijskoj upravi prema mjestu događaja ili saznanja o gubitku ili krađi oružja.

4. Promjena prebivališta i sjedišta

Članak 44.

Kada građani ili pravne osobe koje posjeduju oružje na temelju oružnog lista, odnosno odobrenje za držanje oružja ili odobrenja za sakupljanje oružja promijene prebivalište, odnosno sjedište, dužne su o tome obavijestiti nadležno tijelo u roku od 30 dana od dana te promjene radi upisa podataka o oružju i vlasniku ili sukorisniku oružja u službene evidencije nadležnog tijela i ispravu za držanje ili držanje i nošenje oružja.

5. Postupak u slučaju smrti vlasnika oružja

Članak 45.

U slučaju smrti vlasnika oružja supružnik, odnosno punoljetni član uže obitelji koji je živio u zajedničkom kućanstvu s umrlim vlasnikom dužan je u roku od 30 dana predati oružje i streljivo nadležnom tijelu.

O predanom oružju nadležno tijelo izdaje potvrdu.

Nasljedniku oružja može se na njegov zahtjev izdati oružni list za držanje ili držanje i nošenje oružja ukoliko ispunjava uvjete iz članka 18. stavka 1. točke 1) do 7) ovoga Zakona.

Nasljedniku oružja koji oružje želi zadržati samo kao uspomenu, može se na njegov zahtjev izdati oružni list za držanje oružja kao uspomenu ukoliko ispunjava uvjete iz članka 18. stavka 1. točke 1) do 4) ovoga Zakona.

Članak 46.

Ako nasljednik oružja umrlog vlasnika ne podnese zahtjev za izdavanje oružnog lista ni nakon šest mjeseci od smrti vlasnika ili ako je takav zahtjev odbijen, nadležno tijelo oduzet će oružje i streljivo i s njim postupiti na način propisan člankom 52. i 53. ovoga Zakona.

6. Oduzimanje oružja, streljiva i isprava za nabavku, držanje ili nošenje oružja

Članak 47.

Nadležno tijelo oduzet će oružje, streljivo, oružni list i odobrenje za sakupljanje oružja, ako prestane postojati neki od uvjeta iz članka 18. stavka 1. točke 2) do 5) ovoga Zakona.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka u slučaju prestanka uvjeta iz članka 18. stavka 1. točke 5) ovoga Zakona, građanima se može oduzeti oružni list za držanje i nošenje oružja i izdati oružni list za držanje oružja ili oružni list za držanje oružja kao uspomene.

Za oružje za koje je izdan oružni list za držanje oružja kao uspomene ne smije se nabavljati i držati streljivo niti se to oružje smije upotrebljavati kao oružje.

Članak 48.

Nadležno tijelo uputit će na zdravstveni pregled vlasnika, odnosno korisnika oružja za kojeg se opravdano sumnja da zbog zdravstvenih razloga više nije zdravstveno sposoban za držanje ili držanje i nošenje oružja.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka vlasnik, odnosno korisnik oružja dužan je u roku 60 dana dostaviti nadležnom tijelu uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Nadležno tijelo oduzet će oružje, streljivo, oružni list i odobrenje za sakupljanje oružja vlasniku, odnosno korisniku oružja koji je na zdravstvenom pregledu ocijenjen nesposobnim za držanje ili držanje i nošenje oružja ili koji ne dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje ili držanje i nošenje oružja u roku iz stavka 2. ovoga članka.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka troškove zdravstvenog pregleda vlasnika odnosno korisnika oružja koji je proglašen zdravstveno sposoban za držanje ili držanje i nošenje oružja, plaća nadležno tijelo koje ga je uputilo na zdravstveni pregled.

Članak 49.

Rješenje o oduzimanju oružja, streljiva, oružnog lista i odobrenja za sakupljanje oružja donosi nadležno tijelo.

Žalba protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa izvršenje.

Članak 50.

Oružje, streljivo, oružni list i odobrenje za nabavku oružja i streljiva i odobrenje za sakupljanje oružja mogu se privremeno oduzeti i prije okončanja postupka, ako se radi o poduzimanju hitnih mjera zbog zaštite javnog poretka koje se ne mogu odlagati, a činjenice na kojima treba biti utemeljeno rješenje utvrđene su ili barem učinjene vjerojatnim.

Nadležno tijelo izdat će potvrdu o oduzetom oružju, streljivu, oružnom listu i odobrenju za nabavku oružja i odobrenju za sakupljanje oružja.

Članak 51.

Oduzeto oružje i streljivo čuvaju se kod policijske uprave na čijem području se vodi postupak.

Policijska uprava iz stavka 1. ovoga članka mora brižljivo čuvati oduzeto oružje i streljivo.

Članak 52.

Oružje i streljivo za koje je u upravnom postupku riješeno da se oduzimaju, može njihov vlasnik, prodati ili predati u roku dva mjeseca od pravomoćnosti rješenja o oduzimanju oružja i streljiva.

Ako vlasnik oduzetog oružja i streljiva ne proda ili ne preda oružje i streljivo u roku iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo predat će oružje i streljivo ovlaštenom trgovcu oružjem radi prodaje.

Oružje i streljivo iz stavka 2. ovoga članka mogu biti izloženi prodaji najviše tri mjeseca od dana predaje ovlaštenom trgovcu oružjem.

Za prodano oružje i streljivo vlasniku oružja i streljiva pripada naknada u iznosu koji je dogovorio s ovlaštenim trgovcem oružja.

Ako ovlašteni trgovac oružjem ne proda oružje i streljivo u roku iz stavka 3. ovoga članka, vratit će ih nadležnom tijelu.

Članak 53.

Oružje i streljivo oduzeto u upravnom postupku koje ne bude prodano ili predano ni nakon šest mjeseci od pravomoćnosti rješenja o oduzimanju te oružje i streljivo oduzeto u pravomoćno okončanom kaznenom ili prekršajnom postupku, nadležno tijelo dostavit će Ministarstvu unutarnjih poslova na daljnje raspolaganje.

O načinu raspolaganja s oružjem i streljivom iz stavka 1. ovoga članka odlučuje komisija Ministarstva unutarnjih poslova koju imenuje ministar unutarnjih poslova.

Komisija iz stavka 2. ovoga članka može odlučiti da se oružje i streljivo preuzme u fond naoružanja policije, preda Ministarstvu obrane, Ministarstvu pravosuđa ili drugom držanom tijelu ili instituciji, proda putem ovlaštenog trgovca oružjem ili uništi.

Za oružje i streljivo iz stavka 1. ovoga članka vlasniku ne pripada naknada.

7. Odredbe o strancima

Članak 54.

Nabavljati, držati i nositi oružje prema odredbma ovoga Zakona mogu samo stranci koji u Republici Hrvatskoj borave na temelju poslovne vize ili odobrenja za trajno nastanjenje.

Na strance koji prenose oružje preko državne granice primjenjuju se propisi o nadzoru državne granice.

IV. PROIZVODNJA ORUŽJA I STRELJIVA

Članak 55.

Trgovačka društva za proizvodnju oružja mogu osnovati pravne i fizičke osobe koje pod uvjetima utvrđenim zakonom dobiju odobrenje za obavljanje takve djelatnosti.

Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova u suglasnosti s Ministarstvom obrane.

Trgovačka društva za proizvodnju streljiva mogu osnovati pravne i fizičke osobe pod uvjetima utvrđenim propisima kojima se uređuje proizvodnja eksplozivnih tvari.

Proizvodnjom oružja prema stavku 1. ovoga članka smatra se izrada novog oružja, a proizvodnjom streljiva izrada streljiva i ponovno punjenje streljiva.

Ne smatra se proizvodnjom streljiva punjenje metaka za vlastite potrebe i za oružje za koje je izdan oružni list, odnosno odobrenje za držanje oružja.

Članak 56.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za proizvodnju oružja prilaže se popis osnivača trgovačkog društva i osoba zaduženih za vođenje trgovačkog društva ili podružnica.

Odobrenje za proizvodnju oružja neće se izdati, ako podnositelj zahtjeva, jedan od osnivača trgovačkog društva ili osoba zaduženih za vođenje trgovačkog društva ili podružnice ne ispunjavaju uvjete iz članka 18. stavka 1. točke 1) do 4) i točke 6) ovoga Zakona.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za proizvodnju oružja može se odbiti, ako podnositelj zahtjeva nije hrvatski državljanin ili ako nema prebivalište, odnosno sjedište na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 57.

Trgovačko društvo za proizvodnju oružja ne smije započeti radom prije nego što komisija Ministarstva unutarnjih poslova utvrdi:

1) da je poslovni prostor u kojem će se obavljati proizvodnja oružja uređen sukladno propisima s posebnim prostorom i tehničkim uvjetima za sigurnu proizvodnju i smještaj oružja te zaštitu od požara, krađe i drugih nezgoda ili zlouporaba;

2) da trgovačko društvo ima pravo vlasništva ili pravo korištenja poslovnog prostora u kojem će se obavljati proizvodnja oružja.

Odobrenje prestaje vrijediti, ako proizvodnja oružja ili streljiva nije započeta u roku od jedne godine od dana izdavanja odobrenja ili ako se ta djelatnost nije obavljala najmanje jednu godinu od dana ispunjavanja uvjeta za početak obavljanja te djelatnosti.

Komisiju iz stavka 1. ovoga članka osniva ministar unutarnjih poslova.

Posebne prostorne i tehničke uvjete iz stavka 1. točke 1) ovoga članka propisat će ministar unutarnjih poslova u suglasnosti s ministrom prostornog uređenje, graditeljstva i stanovanja.

Članak 58.

Oružjem u proizvodnji ne smiju neposredno rukovati osobe koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 18. stavka 1. točke 1) do 6) ovoga Zakona.

Prostorije u kojima se smješta proizvedeno oružje moraju biti osigurane od pristupa neovlaštenih osoba stalnim fizičko-tehničkim osiguranjem.

V. PROMET ORUŽJA I STRELJIVA

Članak 59.

Trgovačka društva i radnje za promet oružja i streljiva mogu osnovati pravne i fizičke osobe pod uvjetima utvrđenim zakonom, koje za obavljanje takve djelatnosti dobiju odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova.

Pod prometom oružja i streljiva prema ovom Zakonu smatra se pribavljanje oružja i streljiva radi prodaje, smještaja i čuvanja oružja i streljiva i njihova prodaja na malo i veliko.

Odredbe članka 56., 57. i članka 58. stavka 1. ovoga Zakona primjenjuju se na odgovarajući način na promet oružja i streljiva.

Skladišta u kojima se obavlja promet oružja i streljiva na veliko moraju ispunjavati uvjete koji su zakonom ili propisima donijetim na temelju zakona utvrđeni za smještaj i čuvanje eksplozivnih tvari.

VI. POPRAVLJANJE I PREPRAVLJANJE ORUŽJA

Članak 60.

Trgovačka društva i radnje za popravljanje i prepravljanje oružja mogu osnovati pravne i fizičke osobe pod uvjetima utvrđenim zakonom koje za obavljanje takve djelatnosti dobiju odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova.

Popravljanjem oružja smatra se otklanjanje kvarova na oružju i zamjena ili ugradnja originalnih dijelova oružja, a prepravljanjem oružja smatra se skraćivanje oružja, prilagođavanje oružja drugom streljivu, zamjena ili ugradnja neoriginalnih vitalnih dijelova oružja i drugi zahvati na oružju kojima se utječe na njegovo funkcioniranje ili na tehnička svojstva.

Odredbe članka 56., 57. i članka 58. stavka 1. ovoga Zakona primjenjuju se na odgovarajući način i na popravljanje i prepravljanje oružja.

Članak 61.

Prepravljeno oružje podliježe obvezatnom prokušavanju i označivanju žigom.

Trgovačka društva i radnje koje su registrirane za popravljanje i prepravljanje oružja smiju primiti na popravak, odnosno prepravak samo registrirano oružje.

O prepravkama oružja kojima je izvršena promjena kalibra, tehničkih ili balističkih svojstava oružja trgovačko društvo, odnosno radnja koja je registrirana za obavljanje takve djelatnosti mora izvijestiti nadležno tijelo u roku osam dana od dana prepravke.

Članak 62.

Oružje koje je primljeno radi popravka ili prepravka ne smije se iznositi iz prostorija određenih za rad do njegove predaje vlasniku, osim ako je to potrebno radi popravljanja, prepravljanja ili ispitivanja oružja.

U svrhu ispitivanja učinka popravljenog ili prepravljenog oružja trgovačka društva i radnje koje su registrirane za obavljanje takve djelatnosti mogu nabavljati i držati potrebne vrste i količine streljiva na temelju odobrenja za nabavku streljiva.

VII. PRIJEVOZ ORUŽJA I STRELJIVA

Članak 63.

Za prijevoz oružja potrebno je odobrenje.

Odobrenje za prijevoz oružja u unutarnjem prometu izdaje policijska uprava s čijeg područja započinje prijevoz, a za prijevoz preko državne granice Ministarstvo unutarnjih poslova.

Za prijevoz manje od 12 komada vatrenog oružja, oružja iz članka 35. ovoga Zakona, kao i za prijevoz streljiva za osobne potrebe za petsto komada, nije potrebno odobrenje.

Članak 64.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za prijevoz oružja sadrži:

1) naziv i adresu pošiljaoca,

2) naziv i adresu primatelja,

3) naziv i adresu proizvođača oružja,

4) vrstu, marku, tvornički broj, kalibar, količinu i način pakiranja oružja,

5) naznaku vrste i oznaku prijevoznog sredstva,

6) datum i približan sat početka prijevoza, smjer kretanja i odredište,

7) naziv ulaznog i izlaznog graničnog prijelaza i vrijeme kada će se oružje prevesti preko graničnog prijelaza,

8) mjere sigurnosti za vrijeme prijevoza oružja.

Tijelo nadležno za izdavanje odobrenja za prijevoz oružja može, prema potrebi, narediti poduzimanje i posebnih mjera sigurnosti prilikom prijevoza oružja (smjer kretanja, pratnja pošiljaoca ili prijevoznika, pratnja policije i dr.).

Članak 65.

Na prijevoz streljiva na odgovarajući se način primjenjuju propisi o prijevozu eksplozivnih tvari.

VIII. CIVILNA STRELIŠTA

Članak 66.

Strelišta za športsko-rekreativne aktivnosti građana (civilna strelišta) mogu osnovati pravne i fizičke osobe pod uvjetima utvrđenim zakonom, koje za obavljanje takve djelatnosti dobiju odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova.

Odredbe članka 56., 57. i članka 58. stavka 1. ovoga Zakona primjenjuju se na odgovarajući način i na osnivanje civilnih strelišta.

Članak 67.

Vatrenim oružjem na civilnim strelištima smiju gađati samo građani koji su prema zakonu ovlašteni posjedovati takvo oružje.

Oružjem i streljivom na civilnim strelištima ne smiju rukovati niti neposredno upravljati strelištem osobe koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 18. stavka 1. točke 1) do 7) ovoga Zakona.

Članak 68.

Trgovačka društva i radnje iz članka 66. stavka 1. ovoga Zakona mogu nabavljati potrebne količine oružja i streljiva radi gađanja na civilnom strelištu.

Streljivo za oružje za koje trgovačko društvo i radnja iz članka 66. stavka 1. ovoga Zakona ne posjeduje oružje i odobrenje za držanje oružja može se nabaviti na temelju odobrenja nadležnog tijela.

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka može se, ovisno o mogućnostima smještaja i opsega potrošnje streljiva, izdati odobrenje za višekratnu nabavku streljiva s rokom važenja jedne godine.

IX. NADZOR

Članak 69.

Nadležno tijelo obavlja neposredan nadzor nad proizvodnjom, prometom, smještajem, držanjem, nošenjem i čuvanjem oružja i streljiva, uporabom civilnih strelišta te vođenjem propisanih evidencija.

Članak 70.

U obavljanju nadzora nadležno tijelo ima ovlaštenje da:

1. pregleda skladišta oružja i streljiva, civilna strelišta i druge prostorije gdje se proizvodi, popravlja ili prepravlja, obavlja promet i čuva oružje i streljivo, izvrši pregled propisanih evidencija i ostale dokumentacije u svezi s proizvodnjom, popravljanjem ili prepravljanjem, prometom, čuvanjem oružja i streljiva i naredi da se utvrđene nepravilnosti otklone u roku što ga ono odredi,

2. zabrani daljnje bavljenje proizvodnjom, prometom, popravljanjem ili prepravljanjem oružja i streljiva i uporabu civilnog strelišta, ako utvrdi da su u obavljanju te djelatnosti učinjeni teži propusti u poduzimanju zaštitnih ili drugih sigurnosnih mjera ili druge teže kažnjive radnje, ukoliko je prestao postojati neki od uvjeta pod kojima je odobrenje izdano ili ako se ne postupi po nalogu nadležnog tijela,

3. zabrani rukovanje oružjem i streljivom osobama koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 18. stavka 1. točke 1) do 7) ovoga Zakona,

4. naredi poduzimanje i drugih propisanih mjera.

X. EVIDENCIJE

Članak 71.

Nadležno tijelo vodi evidenciju o izdanim odobrenjima za nabavku oružja i streljiva, izdanim oružnim listovima i odobrenjima za držanje oružja, izdanim odobrenjima za sakupljanje oružja te o oduzetom, nađenom i predanom oružju.

Članak 72.

Šoprtske (streljačke) i lovačke organizacije te druge pravne osobe koje su oružje i streljivo nabavile i registrirale radi obavljanja svoje djelatnosti, dužne su o tom oružju i streljivu te o oružju i streljivu koje daju na korištenje voditi evidenciju.

Evidenciju su dužna voditi trgovačka društva i radnje ovlaštene za:

- proizvodnju oružja o proizvedenom i isporučenom oružju;

- promet oružja i streljiva o nabavljenom i prodanom oružju i streljivu;

- popravak i prepravak oružja o popravljenom i prepravljenom oružju;

- vođenje civilnog strelišta o nabavljenom oružju i o oružju ustupljenom na korištenje te o nabavljenom i utrošenom streljivu.

Građani kojima je izdano odobrenje za sakupljanje oružja dužni su voditi evidenciju o sakupljenom oružju.

Članak 73.

Sadržaj, izgled obrasca i način vođenja evidencija propisanih člankom 71. i 72. ovoga Zakona propisuje ministar unutarnjih poslova.

Članak 74.

Novčanom kaznom od 4.000,00 do 48.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 60 dana kaznit će se za prekršaj tko neovlašteno nabavi, drži, nosi, izradi, proda, razmijeni ili ustupi drugom oružje ili streljivo čija je nabavka, držanje, nošenje, izrada, prodaja, razmjena ili ustupanje drugom zabranjeno (članak 11. stavak 1.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka, osim predviđene novčane kazne ili kazne zatvora izriče se i zaštitna mjera oduzimanja oružja i streljiva.

Članak 75.

Novačnom kaznom od 600,00 do 4.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 30 dana kaznit će se za prekršaj:

1) tko bez odobrenja nabavi, drži ili nosi oružje za čiju je nabavku potrebno odobrenje (članak 13. stavak 1.),

2) tko nabavi ili drži streljivo za oružje za koje ne posjeduje oružni list (članak 25. stavak 3.),

3) tko proda ili preda oružje i streljivo onome tko ga prema odredbama ovoga Zakona ne može posjedovati (članak 26. stavak 1.),

4) tko drži više od tri primjerka starog oružja ili sakuplja oružje bez odobrenja (članak 31. stavak 3.),

5) tko staro oružje i oružje koje se drži na temelju odobrenja za sakupljanje oružja nosi, upotrebljava kao oružje ili za njega nabavlja, drži ili pravi streljivo (članak 33. stavak 1.),

6) tko osposobi za uporabu onesposobljeno oružje (članak 33. stavak 2.),

7) tko oružje iz članka 32. stavka 1. ovoga Zakona proda ili preda osobi koja nema odobrenje za sakupljanje oružja (članak 33. stavak 3.),

8) tko zračno oružje ili luk i strijelu da na korištenje maloljetnoj osobi izvan športskih strelišta ili mjesta određenih i uređenih za vježbe gađanja i bez nadzora stručne osobe (članak 39. stavak 2. i 5.),

9) tko oružje i streljivo ne čuva u skladu s odredbom članka 36. stavka 1. i 2. ovoga Zakona,

10) tko ne preda svoje oružje i streljivo kada napušta mjesto prebivališta (članak 37. stavak 1.),

11) tko ne održava oružje u ispravnom stanju ili s njim nepravilno ili napažljivo rukuje (članak 38. stavak 1.),

12) tko upotrebljava oružje protivno odredbi članka 39.,

13) tko oružje koje posjeduje na temelju oružnog lista za držanje oružja nosi protivno odredbi članka 41. stavka 2.,

14) tko posudi oružje osobi koja nema oružni list ili odobrenje za nabavku oružja (članak 42.),

15) tko oružje za koje je izdan oružni list za držanje oružja kao uspomene upotrebljava kao oružje ili za njega nabavi ili drži streljivo (članak 47. stavak 3.),

16) tko neovlašteno popravlja i prepravlja oružje (članak 60. stavak 1.),

17) tko neovlašteno osnuje civilno strelište (članak 66. stavak 1.),

18) tko ne vodi evidenciju o sakupljenom oružju (članak 72. stavak 3.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka izriče se i zaštitna mjera oduzimanja oružja i streljiva.

Članak 76.

Novčanom kaznom od 200,00 do 800,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1) tako u propisanom roku ne vrati neiskorišteno odobrenje za nabavku oružja (članak 23. stavak 2.),

2) tko u propisanom roku ne odjavi oružje (članak 26. stavak 3.),

3) tko u propisanom roku ne podnese zahtjev za registraciju oružja (članak 27. stavak 1.),

4) tko u propisanom roku ne obavijesti o predaji oružja i streljiva na čuvanje (članak 37. stavak 2.),

5) tko nosi oružje bez isprave o oružju i isprave o identitetu (članak 38. stavak 2.),

6) tko lovačko i športsko oružje nosi protivno odredbi članka 39. stavka 5.,

7) tko oružje za samoobranu pokazuje na javnom mjestu ili ga nosi na način vidljiv drugim građanima (članak 39. stavak 6.),

8) tko odmah ne prijavi gubitak ili krađu oružja (članak 43. stavak 1.),

9) tko oružje, oružje i streljivo športske (streljačke) organizacije nosi bez potvrde te organzacije (članak 40. stavak 1.),

10) tko u propisanom roku ne prijavi promjenu prebivališta (članak 44.),

11) tko u propisanom roku ne preda oružje nakon smrti vlasnika oružja (članak 45. stavak 1.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka izriče se i zaštitna mjera oduzimanja oružja i streljiva.

Članak 77.

Novčanom kaznom od 20.000,00 do 80.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1) pravna osoba koja nabavi ili drži oružje ili streljivo čija je nabavka ili držanje zabranjena (članak 11. stavak 1.),

2) pravna osoba koja bez odobenja nabavi i drži oružje za čiju je nabavku potrebno odobrenje (članak 13. stavak 1.),

3) ovlašteni trgovac oružjem koji proda ili preda oružje ili streljivo osobi koja ga prema odredbama ovoga Zakona ne može posjedovati (članak 26. stavak 1.),

4) ovlašteni trgovac oružjem, ako u propisanom roku ne obavijesti o prodaji oružja (članak 26. stavak 2.),

5) pravna osoba koja oružje dade na korištenje protivno odredbi članka 6. ovoga Zakona,

6) pravne osobe koje oružje za privremeno omamljivanje životinja povjere osobi koja nema oružni list za nošenje lovačkog oružja ili koja takvo oružje nosi bez naloga rukovoditelja pravne osobe (članak 40 stavak 2.),

7) pravna osoba koja u propisanom roku ne prijavi promjenu sjedišta (članak 44),

8) trgovačko društvo ili radnja koja neovlašteno proizvodi oružje (članak 55. stavak 1.),

9) trgovačko društvo koje započne s proizvodnjom oružja prije nego komisija utvrdi postojanje uvjeta za početak rada (članak 57. stavak 1.),

10) trgovačko društvo koje povjeri neposredno rukovanje oružjem u proizvodnji osobi koja ne ispunjava uvjete (članak 58. stavak 1.),

11) trgovačko društvo koje prostorije u kojima se smješta proizvedeno oružje ne osigurava od pristupa neovlaštenih osoba (članak 58. stavak 2.),

12) trgovačko društvo ili radnja koja se neovlašteno bavi prometom oružja i streljiva (članak 59. stavak 1.),

13) trgovačko društvo ili radnja koja započne s prometom oružja i streljiva prije nego komisija utvrdi postojanje uvjeta za početak rada (članak 59. stavak 3. u svezi s člankom 57. stavak 1.),

14) trgovačko društvo ili radnja koja povjeri neposredno rukovanje oružjem i streljivom u prometu osobi koja ne ispunjava uvjete (članak 59. stavak 3. u svezi s člankom 58. stavak 1.),

15) trgovačko društvo ili radnja koja neovlašteno popravlja i prepravlja oružje (članak 60 stavak 1.),

16) trgovačko društvo ili radnje koje započnu s djelatnošću popravljanja i prepravljanja oružja prije nego komisija utvrdi postojanje uvjeta za početak rada (članak 60. stavak 3. u svezi s člankom 57. stavkom 1.),

17) trgovačko društvo ili radnja koja povjeri neposredno rukovanje oružjem prilikom popravljanja i prepravljanja oružja osobi koja ne ispunjava uvjete (članak 60. stavak 3. u svezi s člankom 58. stavkom 1.),

18) trgovačko društvo ili radnja koja prepravljeno oružje ne preda na prokušavanje i označavanje žigom (članak 61. stavak 1.),

19) trgovačko društvo ili radnja koja primi na popravak ili prepravak neregistrirano oružje (članak 61. stavak 2.),

20) trgovačko društvo ili radnja koja u propisanom roku ne obavijesti o prepravci oružja (članak 61. stavak 3.),

21) prijevoznik koji preveze oružje bez odobrenja ili protivno nalozima određenim u odobrenju (članak 63. stavak 1. i članak 64. stavak 2.),

22) trgovačko društvo ili radnja koja neovlašteno otvori civilno strelište (članak 66. stavak 1.),

23) trgovačko društvo ili radnja koja otvori civilno strelište prije nego se utvrdi ispunjavanje uvjeta za početak rada (članak 66. stavak 2. u svezi s člankom 57. stavkom 1.),

24) trgovačko društvo ili radnja koja povjeri neposredno rukovanje oružjem i streljivom na civilnom strelištu osobi koja ne ispunjava uvjete (članak 66. stavak 2. u svezi s člankom 58. stavkom 1.),

25) trgovačko društvo ili radnja koja dopusti gađanje na civilnom strelištu osobi koja nije ovlaštena posjedovati oružje (članak 67. stavak 1.),

26) trgovačko društvo ili radnja koja povjeri rukovanje oružjem ili neposredno upravljanje civilnim strelištem osobi koja ne ispunjava uvjete (članak 67. stavak 2.),

27) športske (streljačke) organizacije, lovačke organizacije i druge pravne osobe koja ne vode evidenciju iz članka 72. stavka 1. ovoga Zakona,

28) trgovačko društvo ili radnja koja ne vodi evidenciju iz članka 72. stavka 2. ovoga Zakona.

Za prekršaj iz stavka 1. točke 1),2),6),9). i 13) ovoga članka izriče se i zaštitna mjera oduzimanja oružja i streljiva.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 6.000,00 do 10.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka uz novčanu kaznu može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti proizvodnje, prometa, popravljanja i prepravljanja oružja ili otvaranja civilnog strelišta.

Članak 78.

Za prekršaje iz članka 74. i 75. ovoga Zakona oružje i streljivo oduzet će se i u slučaju da se prekršajni postupak okonča rješenjem kojim se okrivljenik ne proglašava krivim, ako to zahtijevaju interesi javne i opće sigurnosti.

Posebno rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi sudac za prekršaje kod kojeg je postupak okončan.

Po konačnosti postupaka provedenih po odredbama članaka 74., 75., 76. i 77. ovoga Zakona oduzeto oružje i streljivo, predaje se Ministarstvu.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 79.

Građani koji posjeduju oružje čija je nabavka, držanje i nošenje prema odredbama ovoga Zakona zabranjena, dužni su to oružje i streljivo predati nadležnom tijelu najkasnije u roku godine dana od dana stupaja na snagu Zakona o oružju ("Narodne novine", br. 69/92.).

Protiv građana koji postupe prema stavku 1. ovoga članka neće se voditi kazneni niti prekršajni postupak.

Građanima koji su kao pripadnici hrvatske vojske ili policije oružje iz stavka 1. ovoga članka stekli kao ratni plijen (trofejno oružje), može se iznimno na njihov zahtjev, a na temelju odluke ministra obrane, odnosno ministra unutarnjih poslova, izdati oružni list za držanje takvog oružja kao uspomene.

Članak 80.

Građani koji u roku iz članka 79. stavka 1. ovoga Zakona prijave nadležnom tijelu da bez oružnog lista posjeduju oružje koje se prema odredbama ovoga Zakona može posjedovati samo na temelju oružnog lista, nadležno tijelo može izdati oružni list za takvo oružje bez utvrđivanja njegovog porijekla, osim ako je oružje stečeno izvršenjem kaznenog djela.

Protiv osobe iz stavka 1. ovoga članka neće se voditi prekršajni postupak.

Članak 81.

Građani koji posjeduju oružje koje se prema odredbama ovoga Zakona smije držati na temelju potvrde o prijavi oružja moraju takvo oružje prijaviti nadležnom tijelu u roku iz članka 79. stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 82.

Pravne osobe koje radi zaštite imovine posjeduju oružje koje prema odredbama ovoga Zakona ne smiju posjedovati u te svrhe, dužne su ga predati nadležnom tijelu u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o oružju ("Narodne novine", br. 69/92.).

Oružje iz stavka 1. ovoga članka čija nabavka, držanje i nošenje prema odredbama ovoga Zakona nije zabranjena može se prodati u roku iz stavka 1. ovoga članka.

Oružje iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka koje ne bude predano, odnosno prodano u roku iz stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo oduzet će bez naknade.

Članak 83.

Građani koji posjeduju oružje na temelju oružnog lista ili odobrenja za držanje trofejnog oružja, a pravne osobe na temelju odobrenja za držanje oružja te uvjerenja za držanje i nošenje oružja moraju ove isprave zamijeniti za nove isprave u roku jedne godine od donošenja propisa za izvršenje Zakona o oružju ("Narodne novine", br. 69/92.), kojim će se urediti sadržaj i izgled obrasca novih isprava.

Oružni list na temelju kojeg građani posjeduju lovačko ili športsko oružje vrijedi nakon stupanja na snagu Zakona o oružju ("Narodne novine", br. 69/92.), kao oružni list za držanje i nošenje oružja, a oružni list za kratko vatreno oružje kao oružni list za držanje oružja.

Iznimno od odredbe iz stavka 2. ovoga članka, građani koji posjeduju oružni list za kratko vatreno oružje, koji je izdan prije stupanja na snagu Zakona o oružju ("Narodne novine", br. 69/92), mogu ga zamijeniti za oružni list za držanje i nošenje oružja, ukoliko ispunjavaju uvjete iz članka 18. stavka 1. točke 1) do 7) ovoga Zakona.

Članak 84.

Postupci započeti prije stupanja na snagu Zakona o oružju ("Narodne novine", br. 69/92), dovršit će se po tom Zakonu.

Članak 85.

Propise za izvršavanje ovoga Zakona donijet će ministri, koji su ovim Zakonom ovlašteni za njihovo donošenje, u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona o oružju ("Narodne novine", br. 69/92).

Članak 86.

Trgovačka društva odnosno radnje koje se bave proizvodnjom oružja, prometom oružja i streljiva, popravljanjem i prepravljanjem oružja ili su otvorile civilna strelišta, a upisana su u sudski registar, odnosno registar radnji, prije stupanja na snagu Zakona o oružju ("Narodne novine", br. 69/92), moraju urediti svoje poslovne prostorije u skladu s uvjetima predviđenim propisom iz članka 57. stavka 4. ovoga Zakona u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu tog propisa.

Članak 87.

Građani koji nisu postupili sukladno odredbi članka 79. Zakona o oružju ("Narodne novine", br. 69/92.) i predali oružje čija je nabavka, držanje i nošenje zabranjeno dužni su ga predati nadležnom tijelu u roku jedne godine od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju ("Narodne novine", br. 108/95.).

Za predano oružje građaninu pripada novčana naknada u visini tržišne cijene prodanog oružja.

Članak 88.

Građani koji bez oružnog lista posjeduju oružje koje se prema odredbama Zakona o oružju ("Narodne novine", br. 69/92.) može posjedovati samo na temelju oružnog lista, a nisu postupili po odredbi članka 80. Zakona o oružju ("Narodne novine", br. 69/92.), dužni su nadležnom tijelu prijaviti njegovo posjedovanje u roku jedne godine od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona oružju ("Narodne novine", br. 108/95.).

Nadležno tijelo može građaninu za prijavljeno oružje izdati oružni list bez utvrđivanja njegovog podrijetla, ukoliko su ispunjeni uvjeti iz članka 18. ovoga Zakona. Ako građanin ne ispunjava ove uvjete, oružje će se oduzeti i postupiti sukladno odredbama članka 52. i 53. ovoga Zakona.

Ako je prijavljeno oružje već registrirano na ime neke druge osobe može se, posebnim rješenjem, povjeriti na čuvanje građaninu iz stavka 1. ovoga članka, ako ta osoba ispunjava uvjete iz članka 18. ovoga Zakona. Ako građanin ne ispunjava ove uvjete, oružje će se oduzeti bez prava na naknadu.

Nadležno tijelo će protiv osobe na čije je ime oružje iz stavka 3. registrirano, pokrenuti prekršajni, odnosno drugi odgovarajući postupak propisan zakonom, u kojem će se odlučiti o raspolaganju oružjem.

Nadležno tijelo može, na ime osobe kojoj je oružje povjereno na čuvanje, izdati oružni list za držanje ili nošenje oružja, ukoliko ispunjava uvjete iz članka 18. ovoga Zakona te ukoliko je osobi na čije ime je oružje registrirano, pravomoćnom odlukom iz stavka 4. ovoga članka izrečena zaštitna mjera oduzimanja oružja i streljiva.

Ako u postupku iz stavka 4. ovoga članka nije određena zaštitna mjera oduzimanja oružja i streljiva, građanin kojem je oružje povjereno na čuvanje, dužan je povjereno oružje predati policijskoj upravi na pismeni poziv u roku 60 dana od dana pravomoćnosti odluke iz stavka 4. ovoga članka. Za predano oružje ne pripada mu pravo na naknadu.

Protiv građana iz stavka 1. ovoga članka neće se voditi prekršajni postupak.

Članak 89.

Pravne osobe koje radi zaštite imovine posjeduju oružje čija je nabavka,držanje i nošenje prema odredbama ovoga Zakona zabranjena, a nisu ga predale nadležnom tijelu do isteka roka koji je određen odredbom članka 82. stavak 1. Zakona o oružju ("Narodne novine", br. 69/92.), dužne su ga predati nadležnom tijelu u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju ("Narodne novine", br. 108/95.).

Za predano oružje pravnoj osobi pripada novčana naknada u visini tržišne cijene predanog oružja.

Protiv pravne osoba koja postupi prema stavku 1. ovoga članka neće se voditi prekršajni postupak.

Članak 90.

Građani koji nisu postupili sukladno odredbi članka 83. stavak 1. Zakona o oružju ("Narodne novine", br. 69/92.), dužni su isprave na temelju kojih posjeduju oružje, zamijeniti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju ("Narodne novine", br. 108/95.).

Vlasnici kratkog lovačkog vatrenog oružja kojima je izdan oružni list za držanje i nošenje takvog oružja radi korištenja u lovu dužni su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju ("Narodne novine", br. 108/95.) dostaviti nadležnom tijelu izdani oružni list radi upisa odgovarajuće namjene oružja.

Članak 91.

Oružje iz članka 87. i članka 89. ovoga Zakona predaje se policijskoj upravi prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta fizičke osobe ili sjedištu pravne osobe koja predaje oružje, na način i na mjestima koja će utvrditi ministar unutarnjih poslova.

O predaji oružja obvezno se sastavlja zapisnik.

Rješenje o visini novčane naknade za predano oružje donosi nadležna policijska uprava.

Utvrđeni iznos novčane naknade po pravomoćnosti rješenja isplaćuje Ministarstvo unutarnjih poslova iz sredstava državnog proračuna koja su mu osigurana za te namjene.

Predano i oduzeto oružje vlasništvo je Republike Hrvatske.

Članak 92.

Novačnom kaznom od 600,00 do 4.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 30 dana kaznit će se za prekršaj;

1) tko u propisanom roku ne zamijeni isprave o oružju sukladno odredbama Zakona (članak 90. stavak 1.),

2) tko u roku propisanom ovim Zakonom ne dostavi oružni list za držanje i nošenje kratkog lovčakog oružja radi upisa odgovarajuće namjene oružja (članak 90. stavak 2.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka izriče se i zaštitna mjera oduzimanja oružja i streljiva.

Po konačnosti postupka iz stavka 1. ovoga članka, oduzeto oružje i streljivo, predaje se Ministarstvu.

Članak 93.

Upravni i prekršajni postupci započeti prema odredbama Zakona o oružju ("Narodne novine", br. 69/92., 26/93., 43/93. i 29/94.) prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju ("Narodne novine", br. 108/95.) dovršit će se po Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o oružju ("Narodne novine", br. 108/95.).

Članak 94.

Građani koji nisu postupili sukladno odredbi stavka 1. članka 87. ovoga Zakona i predali oružje čija je nabavka, držanje i nošenje zabranjeno dužni su ga predati nadležnom tijelu u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju ("Narodne novine", br. 20/97.).

Za predano oružje građaninu pripada novčana naknada u visini tržišne cijene predanog oružja.

Članak 95.

Građani koji bez oružnog lista posjeduju oružje koje prema odredbama ovoga Zakona mogu posjedovati samo na temelju oružnog lista, a nisu postupili po odredbi stavka 1. članka 88. ovoga Zakona dužni su nadležnom tijelu prijaviti njegovo posjedovanje u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružuju ("Narodne novine", br. 20/97.).

Članak 96.

Danom stupanja na snagu Zakona o oružju ("Narodne novine", br. 69/92.) prestao je vrijediti Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja ("Narodne novine", br. 54/74., 47/89., 59/90. i 29/91.).

Članak 97.

Do donošenja propisa za izvršavanje ovoga Zakona primjenjivat će se Pravilnik o izdavanju i odobrenju za nabavljanje i držanje oružja, o smještaju i čuvanju oružja i o evidenciji prometa oružja ("Narodne novine" br. 19/75. i 42/81.), Pravilnik o vrsti oružja, načinu nabavljanja, nošenja i čuvanja oružja te načinu obuke o nošenju, rukovanju i upotrebi oružja za obavljanje poslova neposredne fizičke zaštite ("Narodne novine", br. 16/87.), Pravilnik o posebnim uvjetima za uređenje poslovnih prostorija za promet oružja i municije i o evidencijama prometa oružja i municije ("Narodne novine", br. 8/91.), ako su u suglasnosti s ovim Zakonom.

 


- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju
N.N. 27/99,


ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ORUŽJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 5. ožujka 1999.

Broj: 081-99-524/1
Zagreb, 11. ožujka 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ORUŽJU

Članak 1.

U Zakonu o oružju ("Narodne novine", br. 69/92., 26/93., 43/93., 29/94., 108/95. i 20/97.) u članku 4. stavku 1. briše se točka na kraju rečenice i dodaju riječi: "te mužari, tj. ručne ili samostojeće naprave namijenjene izazivanju glasnog pucnja, koje su konstruirane tako da ne mogu primiti cjeloviti naboj, a pune se sa ušća cijevi određenom količinom crnog baruta i pale štapinom, kremenom i kapsulom".

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

"Ministar unutarnjih poslova propisat će uvjete nabave, ispitivanja, obilježavanja i uporabe mužara."

Članak 2.

U članku 11. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

"2. dugoga poluautomatskog oružja s kapacitetom spremnika većim od pet naboja, osim pušaka u kalibru 22 LR,".

Iza točke 8. dodaje se točka 9. koja glasi:

"9. bodeža - skakavaca, čije se sječivo nalazi pod pritiskom sabijene opruge a iz drške iskače pritiskom na dugme ili polugu, boksera i metalnih zvijezdica "šuriken" za bacanje."

Članak 3.

U članku 17. stavku 1. točki 1. riječi: "18 godina" zamjenjuju se riječima: "21 godinu".

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Iznimno od stavka 1. točke 1. ovoga članka odobrenje za nabavu oružja može se izdati djelatnicima Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva obrane, Hrvatske vojske i kazneno-popravnih ustanova sa navršenih 18 godina života, koji su prema posebnim propisima ovlašteni držati i nositi oružje, čuvarima koji na temelju zakona obavljaju zaštitarsku djelatnost za obavljanje te djelatnosti, te članovima športske streljačke udruge koji se aktivno natječu u streljaštvu, uz pismenu potvrdu Hrvatskoga streljačkog saveza i članovima lovačkih udruga za lovačko oružje."

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 4.

U članku 18. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"Građanin kojem je izdano uvjerenje iz stavka 2. ovoga članka dužan je svakih deset godina pristupiti liječničkom pregledu radi utvrđivanja sposobnosti za držanje ili držanje i nošenje oružja."

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 5.

Iza članka 27. dodaje se članak 27a. koji glasi:

"Članak 27a.

Oružni list izdaje se s rokom važenja od deset godina.

Važenje oružnog lista na zahtjev podnositelja produžit će nadležno tijelo ukoliko utvrdi da podnositelj ispunjava uvjete propisane u članku 17. stavku 1. ovoga Zakona.

Oružni list ne smije se izdati ako je uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti starije od tri mjeseca."

Članak 6.

Članak 74. mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 20.000,00 do 150.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 60 dana kaznit će se za prekršaj tko neovlašteno nabavi, drži, nosi, izradi, proda, razmijeni ili ustupi drugom oružje ili streljivo čija je nabava, držanje, nošenje, izrada, prodaja, razmjena ili ustupanje drugom zabranjeno (članak 11. stavak 1.).

Kada je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka učinjen poradi stjecanja materijalne koristi, počinitelju se može izreći novčana kazna i kazna zatvora.

Za prekršaje iz stavka 1. i 2. ovoga članka, osim predviđene kazne izriče se i zaštitna mjera oduzimanja oružja i streljiva.

Republika Hrvatska stječe pravo vlasništva na oružju i streljivu iz stavka 3. ovoga članka danom oduzimanja."

Članak 7.

U članku 75. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: "od 600,00 do 4.000,00" zamjenjuju se riječima: "od 10.000,00 do 30.000,00".

Članak 8.

U članku 76. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: "od 200,00 do 800,00" zamjenjuju se riječima: "od 5.000,00 do 15.000,00".

Članak 9.

U članku 77. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: "od 20.000,00 do 80.000,00" zamjenjuju se riječima: "od 60.000,00 do 150.000,00".

Članak 10.

Građani koji imaju registrirano dugo poluautomatsko vatreno oružje s kapacitetom spremnika većim od pet naboja, dužni su u roku od dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, nadležnom tijelu predočiti potvrdu pravne osobe ili radnje iz članka 60. Zakona o oružju ("Narodne novine", br. 69/92., 26/93., 43/93., 29/94., 108/95. i 20/97.) iz koje je razvidno da je oružje prepravljeno tako da ima kapacitet spremnika do pet naboja.

Nadležno tijelo može pozvati građanina da donese prepravljeno oružje na uvid.

Članak 11.

Građani koji imaju registrirano oružje ili im je izdano odobrenje za nabavu oružja, a na dan stupanja na snagu ovoga Zakona nisu navršili 21 godinu života, zadržavaju pravo posjedovanja registriranog oružja, odnosno pravo registracije oružja na temelju izdanog odobrenja za nabavu.

Članak 12.

Građani koji imaju registrirano oružje, a od nadnevka registracije je proteklo deset i više godina, dužni su u roku od dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona obaviti liječnički pregled poradi utvrđivanja sposobnosti za držanje ili za držanje i nošenje oružja te uvjerenje o tome predočiti nadležnom tijelu u roku od 30 dana od dana ishođenja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti.

Članak 13.

Građani koji nisu postupili po odredbi članka 19. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju ("Narodne novine", br. 20/97.) i predali oružje čija je nabava, držanje i nošenje zabranjeno dužni su ga predati nadležnom tijelu do 1. lipnja 1999.

Građanima iz stavka 1. ovoga članka ne pripada pravo na novčanu naknadu.

Protiv građana koji postupe sukladno stavku 1. ovoga članka neće se pokretati prekršajni postupak.

Članak 14.

Građani koji bez oružnog lista posjeduju oružje koje prema odredbama Zakona o oružju ("Narodne novine", br. 69/92., 26/93., 43/93., 29/94., 108/95. i 20/97.) mogu posjedovati samo na temelju oružnog lista, a nisu postupili po odredbi članka 20. Zakona o oružju ("Narodne novine", br. 20/97.), dužni su nadležnom tijelu prijaviti njegovo posjedovanje do 1. lipnja 1999.

Protiv građana iz stavka 1. ovoga članka neće se voditi prekršajni postupak.

Članak 15.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 60 dana kaznit će se za prekršaj:

1) tko u roku propisanom ovim Zakonom ne predoči nadležnom tijelu potvrdu pravne osobe o izvršenom prepravljanju oružja (članak 10. stavak 1.),

2) tko u roku propisanom ovim Zakonom ne obavi liječnički pregled te uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ne predoči nadležnom tijelu (članak 12.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka izriče se i zaštitna mjera oduzimanja oružja.

Republika Hrvatska stječe pravo vlasništva na oružju i streljivu iz stavka 2. ovoga članka danom oduzimanja.

Članak 16.

Tko u roku iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona ne preda nadležnom tijelu oružje, kaznit će se za kazneno djelo kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine.

Oružje iz stavka 1. ovoga članka oduzet će se.

Članak 17.

Ministar unutarnjih poslova propisat će obrasce oružnih listova iz članka 27. stavka 1. Zakona o oružju ("Narodne novine", br. 69/92., 26/93., 43/93., 29/94., 108/95. i 20/97.) te postupak, način i rokove zamjene oružnih listova u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 18.

Ovlašćuje se ministar unutarnjih poslova da u propisima iz članka 1. i 17. ovoga Zakona propisuje prekršaje i određuje kazne za te prekršaje.

Članak 19.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o oružju.

Članak 20.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 213-02/93-01/01
Zagreb, 5. ožujka 1999.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Potpredsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora
Vladimir Šeks, dipl. iur., v. r.


========================================

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju
N.N. 12/01ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ORUŽJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 2. veljače 2001.

Broj: 01-081-01-381/2
Zagreb, 6. veljače 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ORUŽJU

Članak 1.

U Zakonu o oružju (»Narodne novine«, br. 69/92., 26/93., 43/93., 29/94., 108/95., 20/97., 46/97. – pročišćeni tekst i 27/99.) u članku 15. iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»Pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka lovačko oružje mogu dati u zakup lovcima–hrvatskim i stranim državljanima.

Lovci–strani državljani mogu oružje u njihovom vlasništvu koje su radi lova unijeli u Republiku Hrvatsku, dati na čuvanje pravnoj osobi iz stavka 1. ovoga članka, na temelju pisanog ugovora, na rok od godine dana od dana predaje oružja na čuvanje.

Nakon isteka roka iz stavka 3. ovoga članka može se sklopiti novi pisani ugovor o čuvanju oružja.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 5.

Članak 2.

U članku 63. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Za oružje u slobodnoj nabavci i bez obveze prijavljivanja iz članka 35. ovoga Zakona nije potrebno odobrenje za prijevoz oružja.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 3.

Građani koji nisu postupili po odredbi članka 13. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju (»Narodne novine«, br. 27/99.) i predali oružje čija je nabava, držanje i nošenje zabranjeno dužni su ga predati nadležnom tijelu u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Građanima iz stavka 1. ovoga članka ne pripada pravo na novčanu naknadu.

Protiv građana koji postupe sukladno stavku 1. ovoga članka neće se pokretati prekršajni niti kazneni postupak.

Članak 4.

Građani koji bez oružnog lista posjeduju oružje koje prema odredbama Zakona o oružju mogu posjedovati samo na temelju oružnog lista, a nisu postupili po odredbi članka 14. Zakona o oružju (»Narodne novine«, br. 27/99.) dužni su nadležnom tijelu prijaviti njegovo posjedovanje u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Protiv građana iz stavka 1. ovoga članka neće se voditi prekršajni niti kazneni postupak.

Članak 5.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 60 dana kaznit će se za prekršaj građanin koji nije postupio prema odredbi članka 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju (»Narodne novine«, br. 27/99.), ako u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ne obavi liječnički pregled poradi utvrđivanja sposobnosti za držanje ili za držanje i nošenje oružja te uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ne predoči nadležnom tijelu.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka izriče se zaštitna mjera oduzimanja oružja i streljiva.

Republika Hrvatska stječe pravo vlasništva na oružju i streljivu iz stavka 2. ovoga članka danom oduzimanja.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 213-02/00-01/01
Zagreb, 2. veljače 2001.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.
========================================

- Zakon o izmjenama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju N.N. 19/02


HRVATSKI SABOR


Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O ORUŽJU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 21. veljače 2002.

Broj: 01-081-02-777/2
Zagreb, 25. veljače 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ORUŽJU

Članak 1.

U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o oružju (»Narodne novine«, br. 12/01.) u članku 3. stavku 1. riječi: »u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona«, zamjenjuju se riječima: »najkasnije do 31. prosinca 2002.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ako građani dobrovoljno predaju oružje iz stavka 1. ovoga članka do 31. prosinca 2002., a prije započinjanja izvida kaznenih djela sukladno članku 177. i 180. Zakona o kaznenom postupku, hitnih istražnih radnji sukladno članku 184. Zakona o kaznenom postupku, odnosno do početka primjene policijskih ovlasti utvrđenih Zakonom o policiji, neće se pokretati prekršajni niti kazneni postupak.«

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. riječi: »u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona«, zamjenjuju se riječima: »do 31. prosinca 2002.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ako građani nadležnom tijelu dobrovoljno prijave posjedovanje oružja iz stavka 1. ovoga članka do 31. prosinca 2002., a prije započinjanja izvida kaznenih djela sukladno članku 177. i 180. Zakona o kaznenom postupku, hitnih istražnih radnji sukladno članku 184. Zakona o kaznenom postupku, odnosno do početka primjene policijskih ovlasti utvrđenih Zakonom o policiji, neće se pokretati prekršajni niti kazneni postupak.«

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. riječi: »u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona«, zamjenjuju se riječima: »do 30. lipnja 2003.«.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 213-02/02-01/01
Zagreb, 21. veljače 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.