POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje? Želite povećati prodaju? Tvrtka vam je u krizi ili pred zatvaranjem? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla?
Link na pregled ponude - Poslovne usluge za poduzetnike - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
POSLOVNE INFORMACIJE, SAVJETI I ANALIZE
Potražite sve informacije o poslovanju u Hrvatskoj, pravne, porezne i druge savjete, informacije o internet oglašavanju i marketingu, rezultate istraživanja tržišta, poslovne analize, informacije o kreditima za poduzetnike, poticajima...
Kontaktirajte nas ukoliko su Vam potrebne poslovne informacije
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI, BAZE PODATAKA
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
Zakoni o porezima

Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnike

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 15. 12. 2018.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga

Zakoni o porezima


OPŠIRNIJE - Novi PDV, krizni porezi na neto plaće, mirovine i honorare
HRVATSKI SABOR      2358

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTPORI ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA
Proglašavam Zakon o potpori za očuvanje radnih mjesta, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. srpnja 2009. godine.
Klasa: 011-01/09-01/153   Urbroj: 71-05-03/3-09-2   Zagreb, 30. srpnja 2009.

Predsjednik Republike Hrvatske; Stjepan Mesić, v. r.ZAKON
O POTPORI ZA OČUVANJE RADNIH MJESTAČlanak 1.

Ovim se Zakonom, radi ograničavanja negativnih učinaka svjetske gospodarske krize na tržište rada u Republici Hrvatskoj, uređuju uvjeti, visina i način ostvarivanja potpore za očuvanje radnih mjesta (u daljnjem tekstu: potpora) skraćivanjem punog radnog vremena.

Članak 2.

(1) Potporu mogu koristiti trgovačka društva i fizičke osobe koje zapošljavaju radnike (u daljnjem tekstu: poslodavci).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, potporu ne mogu koristiti obiteljska poljoprivredna gospodarstva, poslodavci koji se prema posebnim propisima koji uređuju područje državnih potpora smatraju poslodavcem u teškoćama i poslodavci koji su korisnici potpora za zapošljavanje.

Članak 3.

(1) Poslodavac koji u cilju očuvanja radnih mjesta skrati trajanje punog radnog vremena i kao puno radno vrijeme odredi radno vrijeme u trajanju do 32 sata tjedno, može koristiti potporu u visini:

1) razlike između iznosa doprinosa iz plaće i na plaću radnika prije skraćenja radnog vremena i iznosa doprinosa iz plaće i na plaću radnika poslije skraćenja radnog vremena, a najviše do 20% ukupnog iznosa doprinosa iz plaće i na plaću radnika prije skraćivanja radnog vremena, i

2) razlike između plaće radnika umanjene za poreze i doprinose za obvezna osiguranja prema posebnom propisu prije skraćenja radnog vremena i nakon skraćenja radnog vremena, od 10% te razlike, odnosno 13% te razlike, ako radnik uzdržava dijete.

(2) Poslodavac koji je sukladno stavku 1. ovoga članka skratio radno vrijeme za radnike kojima isplaćuje minimalnu plaću prema posebnom propisu, može koristiti potporu prema stavku 1. podstavku 1. ovoga članka.

Članak 4.

(1) Potporu iz članka 3. ovoga Zakona može koristiti poslodavac koji:

1) u 2007. godini nije poslovao s gubitkom, i

2) u drugom polugodištu 2008. godine, odnosno prethodnom polugodištu 2009. godine ima gubitak u poslovanju koji nije nastao u razdoblju do 31. srpnja 2008. godine, i

3) izradio je program za očuvanje radnih mjesta skraćivanjem radnog vremena i za koji ima suglasnost radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji prema posebnom propisu ima sva prava i obveze radničkog vijeća, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod), ako nema radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika u njegovoj ulozi.

4) prije podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore nema nepodmirenih obveza za obvezne doprinose prema posebnom propisu.

(2) Program iz stavka 1. točke 3. ovoga članka mora sadržavati podatke o svim mjerama koje je poslodavac već proveo ili ih provodi kako bi očuvao radna mjesta te podatke o skraćenom broju radnih sati i planirano trajanje razdoblja skraćenog radnog vremena, obrazložene razloge skraćivanja radnog vremena broj radnika i njihova radna mjesta koji su obuhvaćeni skraćivanjem radnog vremena te podatak o broju očuvanih radnih mjesta skraćivanjem radnog vremena.

Članak 5.

Poslodavac može potporu iz članka 3. ovoga Zakona koristiti za sve svoje radnike ili za radnike one organizacijske jedinice, za koju se, prema ovom Zakonu, skraćuje radno vrijeme.

Članak 6.

(1) Zahtjev za dodjelu potpore iz članka 3. ovoga Zakona poslodavac podnosi nadležnoj službi Zavoda prema sjedištu poslodavca ili sjedištu organizacijske jedinice za koju se traži potpora, najkasnije do 30. lipnja 2010. godine.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka poslodavac je dužan priložiti:

1) presliku rješenja o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu,

2) dokaz da nije poslovao s gubitkom u 2007. godini te da je imao gubitak u drugom polugodištu 2008. godine, odnosno u prethodnom polugodištu 2009. godine,

3) program iz članka 4. stavka 1. točke 3. i stavka 2. ovoga Zakona,

4) dokaz da nema nepodmirenih obveza za obvezne doprinose prema posebnom propisu prije podnošenja zahtjeva.

(3) Zavod je dužan u roku od petnaest dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, u elektroničkom obliku objaviti upute i obrazac za podnošenje zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 7.

(1) Potporu iz članka 3. ovoga Zakona poslodavac može koristiti za razdoblje skraćenog radnog vremena u trajanju od najduže 3 mjeseca.

(2) Nakon proteka razdoblja korištenja potpore iz stavka 1. ovoga članka poslodavac može podnijeti novi zahtjev za korištenje potpore u skladu sa člankom 6. ovoga Zakona.

(3) Ukupno razdoblje korištenja potpora iz stavka 1. i 2. ovoga članka ne može biti duže od šest mjeseci.

Članak 8.

(1) Ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpora sukladno ovom Zakonu utvrđuje Zavod najkasnije u roku od trideset dana od dana podnošenja zahtjeva iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona, nakon čega s poslodavcem sklapa ugovor o dodjeli potpore.

(2) Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka uređuju se međusobni odnosi, prava, obveze i odgovornosti ugovornih stranaka.

(3) Poslodavac je dužan pri potpisivanju ugovora iz stavka 1. ovoga članka Zavodu predati odgovarajući instrument osiguranja tražbine.

(4) U razdoblju korištenja potpore iz članka 3. ovoga Zakona poslodavac je Zavodu, na njegov zahtjev, dužan dostaviti podatke o broju radnika koji su kod njega zaposleni i kojima isplaćuje plaću.

Članak 9.

(1) Poslodavac je, nakon potpisivanja ugovora iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona, Zavodu dužan mjesečno dostavljati popis radnika i obračun traženog iznosa potpore za svakog radnika te datum dospijeća isplate plaće radnicima.

(2) Zavod je dužan po primitku podataka iz stavka 1. ovoga članka, potporu iz članka 3. ovoga Zakona poslodavcu isplatiti najkasnije do dana dospijeća isplate plaće radnicima.

Članak 10.

(1) Potpore iz članka 3. ovoga Zakona Zavod poslodavcu isplaćuje na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske.

(2) Primljenu potporu iz članka 3. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona poslodavac je dužan uplatiti u državni proračun Republike Hrvatske prema propisima o obveznim doprinosima, a primljenu potporu iz članka 3. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona pri isplati plaće isplatiti radniku.

Članak 11.

(1) Poslodavac koji koristi potpore iz članka 3. ovoga Zakona, u razdoblju korištenja potpore, dužan je:

1) radnicima redovito isplaćivati plaću, i

2) podmirivati obvezne doprinose prema posebnom propisu, i

3) zadržati isti broj radnika kojima je isplaćivao plaću na dan podnošenja zahtjeva.

(2) Poslodavac koji koristi potpore iz članka 3. ovoga Zakona, za razdoblje korištenja potpore ne smije:

1) zapošljavati radnike na radna mjesta za koja je radno vrijeme skraćeno sukladno ovom Zakonu,

2) odrediti prekovremeni rad radnicima,

3) koristiti rad ustupljenih radnika, odnosno povremeni rad učenika i studenata,

4) članovima upravnih, odnosno nadzornih tijela poslodavca, odnosno osobama koje obavljaju upravljačke ili nadzorne poslove poslodavca, isplaćivati nagrade, bonuse, stimulacije niti druga davanja u naravi ili novcu.

(3) Poslodavac koji koristi potpore iz članka 3. ovoga Zakona za radnike jedne organizacijske jedinice, a ima potrebu novog zapošljavanja u drugim organizacijskim jedinicama za koje ne koristi potporu, dužan je o toj potrebi obavijestiti radnike za koje prima potporu i ponuditi im obavljanje tih poslova.

Članak 12.

Nadzor nad provedbom ovoga Zakona kojim je uređeno zapošljavanje, broj radnika i radno vrijeme, obavlja tijelo državne uprave nadležno za poslove inspekcije rada, a nadzor nad provedbom ovoga Zakona kojim se uređuje isplata plaća i uplata obveznih doprinosa prema posebnom propisu, obavlja tijelo državne uprave nadležno za financijske poslove.

Članak 13.

Postupanje poslodavca protivno odredbama ovoga Zakona osnova je za raskid ugovora iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona, obvezu vraćanja odobrenih i isplaćenih potpora pokretanjem postupka prisilne ovrhe na temelju instrumenta osiguranja tražbine.

Članak 14.

(1) Novčanom kaznom od 100.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac pravna osoba:

1) ako u razdoblju korištenja potpore iz članka 3. ovoga Zakona, Zavodu na njegov zahtjev, ne dostavi podatke o broju radnika koji su kod njega zaposleni i kojima isplaćuje plaću (članak 8. stavak 4.),

2) ako nakon potpisivanja ugovora, Zavodu dostavi netočan popis radnika ili netočan obračun traženog iznosa potpore za svakog radnika ili netočan datum dospijeća isplate plaće radnicima (članak 9. stavak 1.),

3) ako poslodavac u razdoblju korištenja potpore, iz neopravdanih razloga radnicima redovito ne isplaćuje plaću, ili ne podmiruje obvezne doprinose prema posebnom propisu, ili ne zadrži isti broj radnika kojima je isplaćivao plaću na dan podnošenja zahtjeva (članak 11. stavak 1.),

4) ako u razdoblju korištenja potpore zapošljava radnike na radna mjesta za koja je radno vrijeme skraćeno, ili odredi prekovremeni rad radnicima, ili koristi rad ustupljenih radnika, odnosno povremeni rad učenika i studenata, ili isplaćuje nagrade članovima upravnih odnosno nadzornih tijela poslodavca (članak 11. stavak 2.).

(2) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 40.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se poslodavac fizička osoba i odgovorna osoba pravne osobe.

Članak 15.

U razdoblju primjene ovoga Zakona, za radnike za koje se koristi potpora iz članka 3. ovoga Zakona, ne primjenjuje se odredba članka 7.a Zakona o radu (»Narodne novine« br. 38/95., 54/95., 65/95., 102/98., 17/01., 82/01., 114/03., 123/03., 142/03., 30/04. i 68/05. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).

Članak 16.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a važit će do 31. prosinca 2010.

Klasa: 300-01/09-01/01

Zagreb, 30. srpnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.OPŠIRNIJE - Novi PDV, krizni porezi na neto plaće, mirovine i honorare