POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje? Želite povećati prodaju? Tvrtka vam je u krizi ili pred zatvaranjem? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla?
Link na pregled ponude - Poslovne usluge za poduzetnike - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
POSLOVNE INFORMACIJE, SAVJETI I ANALIZE
Potražite sve informacije o poslovanju u Hrvatskoj, pravne, porezne i druge savjete, informacije o internet oglašavanju i marketingu, rezultate istraživanja tržišta, poslovne analize, informacije o kreditima za poduzetnike, poticajima...
Kontaktirajte nas ukoliko su Vam potrebne poslovne informacije
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI, BAZE PODATAKA
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
Zakoni o porezima

Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnike

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 22. 1. 2019.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga

Zakoni o porezima


OPŠIRNIJE - Novi PDV, krizni porezi na neto plaće, mirovine i honorare
HRVATSKI SABOR

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O NAKNADI ZA PRUŽANJE USLUGA U POKRETNIM ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJSKIM MREŽAMA
Proglašavam Zakon o naknadi za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. srpnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/154     Urbroj: 71-05-03/3-09-2    Zagreb, 30. srpnja 2009.
Predsjednik Republike Hrvatske; Stjepan Mesić, v. r.ZAKON
O NAKNADI ZA PRUŽANJE USLUGA U POKRETNIM ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJSKIM MREŽAMAI. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje plaćanje naknade za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama.

(2) Naknada za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske.

II. PREDMET PLAĆANJA NAKNADE

Članak 2.

Predmet plaćanja naknade je:

1. usluga kratke tekstualne poruke (SMS) te usluga prijenosa slike, govora i zvuka porukom (MMS),

2. govorna usluga.

III. OBVEZNIK PLAĆANJA NAKNADE

Članak 3.

Obveznik plaćanja naknade za pružanje usluga iz članka 2. ovoga Zakona jest infrastrukturni operator koji pruža usluge u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama u skladu s posebnim propisima o elektroničkim komunikacijama.

IV. OSNOVICA ZA OBRAČUNAVANJE NAKNADE

Članak 4.

Osnovica za obračunavanje naknade za usluge iz članka 2. ovoga Zakona jest iznos prihoda obveznika plaćanja naknade iz članka 3. ovoga Zakona za usluge pružene korisniku usluge.

V. VISINA NAKNADE

Članak 5.

Visina naknade za pružanje usluga iz članka 2. ovoga Zakona iznosi 6% osnovice propisane člankom 4. ovoga Zakona.

VI. NASTANAK OBVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE

Nastanak obveze obračunavanja

Članak 6.

(1) Obveza obračunavanja naknade za pružanje usluga iz članka 2. ovoga Zakona nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem je obveznik plaćanja naknade iz članka 3. ovoga Zakona pružio uslugu.

(2) Obračunsko razdoblje je kalendarski mjesec.

Plaćanje naknade

Članak 7.

Obveza plaćanja naknade za pružanje usluga iz članka 2. ovoga Zakona nastaje do 15. dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec u kojem je usluga pružena.

VII. IZVJEŠĆA I ČUVANJE DOKUMENTACIJE

Članak 8.

(1) Obveznik iz članka 3. ovoga Zakona dužan je dostavljati mjesečno izvješće o pruženim uslugama u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka obveznik plaćanja naknade dužan je dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave do 15. dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

(3) Obveznik iz članka 3. ovoga Zakona dužan je evidenciju i svu drugu dokumentaciju bitnu za utvrđivanje i plaćanje naknade čuvati u rokovima propisanima posebnim propisima.

VIII. NADZOR

Članak 9.

Provedbu ovoga Zakona i na temelju Zakona donesenih propisa nadziru Ministarstvo financija – Porezna uprava i Financijska policija.

IX. POSTUPOVNE ODREDBE

Članak 10.

Na žalbeni postupak, obnovu postupka, zastaru, obračunavanje, naplatu i povrat naknade za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama, te na vođenje prekršajnog postupka primjenjuju se odredbe Općega poreznog zakona.

X. KAZNENE ODREDBE

Članak 11.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj obveznik plaćanja naknade iz članka 3. ovoga Zakona:

1. ako ne obračuna ili ne obračuna točno naknadu za pružanje usluga (članak 6.),

2. ako ne plati naknadu za pružanje usluga u propisanom roku (članak 7.),

3. ako ne podnese ili ne podnese u roku izvješće (članak 8.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba obveznika plaćanja naknade iz članka 3. ovoga Zakona novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od tri mjeseca do jedne godine obvezniku plaćanja naknade iz članka 3. ovoga Zakona ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti, poslova ili dužnosti u trajanju od tri mjeseca do jedne godine fizičkoj osobi ili odgovornoj osobi obveznika plaćanja naknade.

(4) Imovinska korist stečena počinjenjem prekršaja iz stavka 1. ovoga članka oduzet će se.

XI. OVLASTI MINISTRA FINANCIJA

Članak 12.

(1) Ministar financija pravilnikom propisuje oblik i sadržaj izvješća iz članka 8. ovoga Zakona.

(2) Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka ministar donosi najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. kolovoza 2009.

Klasa: 344-03/09-01/01

Zagreb, 30. srpnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.


OPŠIRNIJE - Novi PDV, krizni porezi na neto plaće, mirovine i honorare