POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje? Želite povećati prodaju? Tvrtka vam je u krizi ili pred zatvaranjem? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla?
Link na pregled ponude - Poslovne usluge za poduzetnike - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
POSLOVNE INFORMACIJE, SAVJETI I ANALIZE
Potražite sve informacije o poslovanju u Hrvatskoj, pravne, porezne i druge savjete, informacije o internet oglašavanju i marketingu, rezultate istraživanja tržišta, poslovne analize, informacije o kreditima za poduzetnike, poticajima...
Kontaktirajte nas ukoliko su Vam potrebne poslovne informacije
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI, BAZE PODATAKA
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
Zakoni o porezima

Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnike

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 14. 12. 2018.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga

Zakoni o porezima


OPŠIRNIJE - Novi PDV, krizni porezi na neto plaće, mirovine i honorare
HRVATSKI SABOR

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske donosim
ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POSEBNIM POREZIMA NA OSOBNE AUTOMOBILE, OSTALA MOTORNA VOZILA, PLOVILA I ZRAKOPLOVE
Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. srpnja 2009. godine.
Klasa: 011-01/09-01/156    Urbroj: 71-05-03/3-09-2   Zagreb, 30. srpnja 2009.
Predsjednik Republike Hrvatske; Stjepan Mesić, v. r.ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA
O POSEBNIM POREZIMA NA OSOBNE AUTOMOBILE, OSTALA MOTORNA VOZILA, PLOVILA I ZRAKOPLOVEČlanak 1.

U Zakonu o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (»Narodne novine«, br. 139/97., 105/99., 55/00., 127/00., 107/01. i 95/04.) u članku 3. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. novim osobnim automobilom i motociklom smatra se osobni automobil i motocikl koji nije bio registriran i korišten. Pod registracijom podrazumijeva se godišnja registracija. Novim osobnim automobilom i motociklom koji se uvozi u Republiku Hrvatsku smatra se osobni automobil i motocikl koji nije bio registriran,«.

Članak 2.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Porezna osnovica posebnog poreza na osobne automobile, motocikle, plovila i zrakoplove jest:

1. prodajna cijena, a to je, u smislu ovoga Zakona, cijena bez poreza na dodanu vrijednost,

2. carinska vrijednost uvećana za iznos carine – pri uvozu.«


Članak 3.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Posebni porez na osobne automobile, motocikle, plovila i zrakoplove plaća se:
 

Osnovica – prodajna cijena (kn)

Posebni porez

preko

do

 

0

50.000,00

13%

50.000,00

100.000,00

6.500,00 + 18%
na iznos preko 50.000,00

100.000,00

150.000,00

15.500,00 + 23%
na iznos preko 100.000,00

150.000,00

200.000,00

27.000,00 + 28%
na iznos preko 150.000,00

200.000,00

250.000,00

41.000,00 + 33%
na iznos preko 200.000,00

250.000,00

300.000,00

57.500,00 + 38%
na iznos preko 250.000,00

300.000,00

350.000,00

76.500,00 + 43%
na iznos preko 300.000,00

350.000,00

400.000,00

98.000,00 + 48%
na iznos preko 350.000,00

400.000,00

450.000,00

122.000,00 + 53%
na iznos preko 400.000,00

450.000,00

500.000,00

148.500,00 + 58%
na iznos preko 450.000,00

500.000,00

 

177.500,00 + 63%
na iznos preko 500.000,00


U stavku 2. iza riječi: » iz stavka 1.« brišu se riječi: »točke 1.«.

U stavku 3. iza riječi: » iz stavka 1.« brišu se riječi: »točke 1.«.

Stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavak 6. koji postaje stavak 5., mijenja se i glasi:

»(5) Na plovilo iz članka 3. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona na koje je naknadno postavljen motor (ugrađeni, izvanbrodski ili neugrađeni) ili motor snage veće od prvotno prijavljenog i registriranog, mora se obračunati posebni porez na razliku uvećane vrijednosti toga plovila. Posebni porez na plovilo potrebno je obračunati prije registracije plovila kod nadležne carinarnice. Bez plaćenog posebnog poreza nije moguća registracija.«.

Dosadašnji stavci 7. i 8. postaju stavci 6. i 7.

Članak 4.

U članku 13. stavku 1. brojka: »500,00« zamjenjuje se brojkom: »5.000,00«, a brojka: »50.000,00« zamjenjuje se brojkom: »500.000,00«.

U stavku 2. točki 1. iza riječi: »stavka« brojka: »6« zamjenjuje se brojkom: »4«.

U stavku 3. brojka: »2.000,00« zamjenjuje se brojkom: »5.000,00«.

U stavku 4. brojka: »500,00« zamjenjuje se brojkom: »5.000,00«, a iza riječi: »osnovice« dodaju se riječi: »a najviše do 500.000,00 kuna,«.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-19/09-01/07

Zagreb, 30. srpnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.


OPŠIRNIJE - Novi PDV, krizni porezi na neto plaće, mirovine i honorare