POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje? Želite povećati prodaju? Tvrtka vam je u krizi ili pred zatvaranjem? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla?
Link na pregled ponude - Poslovne usluge za poduzetnike - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
POSLOVNE INFORMACIJE, SAVJETI I ANALIZE
Potražite sve informacije o poslovanju u Hrvatskoj, pravne, porezne i druge savjete, informacije o internet oglašavanju i marketingu, rezultate istraživanja tržišta, poslovne analize, informacije o kreditima za poduzetnike, poticajima...
Kontaktirajte nas ukoliko su Vam potrebne poslovne informacije
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI, BAZE PODATAKA
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
Zakoni o porezima

Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnike

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 21. 1. 2019.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga

Zakoni o porezima


OPŠIRNIJE - Novi PDV, krizni porezi na neto plaće, mirovine i honorare

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 45. Zakona o platnom prometu u zemlji (»Narodne novine«, broj 117/01), ministar financija izdaje

NAREDBU

O IZMJENI I DOPUNI NAREDBE O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2009. GODINI

I.

U Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2009. godini (»Narodne novine«, broj 153/08, 37/09 i 56/09) u glavi II. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA, u točki 1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA, u podtočki 1.1. Opći prihodi i primici i namjenski prihodi dodaje se:

»1.11. Prihodi po posebnim propisima

– 1902

Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke,

– 1988

Naknada za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama.

1.11.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Uplatitelji pravne osobe u polje »model« upisuju broj modela »21«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (8 znamenaka s vodećom 0). Podatak treći može i ne mora biti upisan.

Uplatitelji fizičke osobe u polje »model« upisuju broj modela »22«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi matični broj građanina ili sistemski broj za strance dodijeljen od nadležne ispostave Porezne uprave (13 znamenaka). Podatak treći može i ne mora biti upisan.«

U istoj glavi i istoj točki pod 1.1.5. Pristojbe i naknade, mijenja se naziv brojčane oznake vrste prihoda 5215 tako da glasi:

»– 5215

Naknade za fitosanitarni pregled bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta,«.

U istoj glavi i istoj točki u podtočki 1.2. Doprinosi za obvezna osiguranja pod 1.2.4. Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti iza brojčane oznake vrste prihoda 8737 umjesto točke stavlja se zarez i dodaje se:

»– 8745

Poseban doprinos za zapošljavanje osoba zaposlenih u inozemstvu.«

U podtočki 1.2.4.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja« iza vrste prihoda 8729 briše se »i 8737« i dodaje », 8737 i 8745«.

U istoj glavi i istoj točki u podtočki 1.7. Prisilna naplata koju provodi Porezna uprava iza brojčane oznake vrste prihoda 4405 umjesto točke stavlja se zarez i dodaje:

»– 4413

Prisilna naplata novčanih kazni za kažnjiva djela, oduzete imovinske koristi i troškova postupka, koju obavlja Porezna uprava.«

U istoj glavi u točki 2. PRIHODI ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA iza podtočke 2.1.5. Pomoći županijama, dodaje se:

»2.1.6. Prisilna naplata koju provodi Porezna uprava

– 4600

Prisilna naplata županijskih novčanih kazni i oduzete imovinske koristi, koju obavlja Porezna uprava,

– 4618

Prisilna naplata županijskih novčanih kazni po rješenjima sudaca za prekršaje, koju obavlja Porezna uprava.«

Dosadašnja podtočka 2.1.6. postaje 2.1.7. U podtočki 2.1.7. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«, mijenja se stavak prvi i glasi:

»Za uplatu na propisane račune za brojčane oznake iz točke 2.1.1. i točke 2.1.6. uplatitelji pravne osobe u polje »model« upisuju broj modela »21«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (8 znamenaka s vodećom 0). Podatak treći može i ne mora biti upisan. Uplatitelji fizičke osobe u polje »model« upisuju broj modela »22«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi matični broj građanina ili sistemski broj za strance dodijeljen od nadležne ispostave Porezne uprave (13 znamenaka). Podatak treći može i ne mora biti upisan.«

U istoj glavi u točki 3. PRIHODI GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA iza podtočke 3.1.5. Pomoći gradovima i općinama, dodaje se:

»3.1.6. Prisilna naplata koju provodi Porezna uprava

– 4804

Prisilna naplata gradskih i općinskih novčanih kazni i oduzete imovinske koristi, koju obavlja Porezna uprava.«

Dosadašnja podtočka 3.1.6. postaje 3.1.7. U podtočki 3.1.7. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja« mijenja se stavak prvi i glasi:

»Za uplatu na propisane račune za brojčane oznake iz točke 3.1.1. i točke 3.1.6. uplatitelji pravne osobe u polje »model« upisuju broj modela »21«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (8 znamenaka s vodećom 0). Podatak treći može i ne mora biti upisan. Uplatitelji fizičke osobe u polje »model« upisuju broj modela »22«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi matični broj građanina ili sistemski broj za strance dodijeljen od nadležne ispostave Porezne uprave (13 znamenaka). Podatak treći može i ne mora biti upisan.«

II.

U glavi VI. OSTALI PRIHODI ZA JAVNE POTREBE u točki 1. PRIHODI TURISTIČKIH ZAJEDNICA podtočki 1.2. Boravišna pristojba dodaju se računi:

1001005-1703904749

BRODSKI STUPNIK

Boravišna pristojba

1001005-1711847048

GARČIN, TRNJANI

Boravišna pristojba

1001005-1730947042

ORIOVAC, LUŽANI

Boravišna pristojba

1001005-1737204748

REŠETARI

Boravišna pristojba

1001005-1738804746

SIBINJ

Boravišna pristojba

1001005-1739704740

SLAVONSKI ŠAMAC

Boravišna pristojba

1001005-1747604748

VELIKA KOPANICA

Boravišna pristojba

1001005-1716304742

JAKOVLJE

Boravišna pristojba

III.

U glavi VII. ZAJEDNIČKE ODREDBE u točki 9. Zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda u podtočki 9.3. u tablici pod brojem 1. iza teksta Porez na dobit dodaju su brojčane oznake »1902, 1988, 4413 i 8745,». U istoj tablici pod brojem 3. iza brojčane oznake 6327 dodaje se », 4600 i 4618«, a pod brojem 4. iza brojčane oznake 6718 dodaje se »i 4804«.

IV.

Izmijenjen je Popis računa za redovno poslovanje proračuna županija i gradova/općina po županijama (koji su promijenili banku) – prilog 1, Popis vrsta prihoda i dopuštenih modela za vlastite potrebe (državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna) – prilog 3.

V.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/08-01-640

Urbroj: 513-05-02/08-12

Zagreb, 28. srpnja 2009.

Ministar financija
Ivan Šuker, dipl. oec., v. r.

PRILOG 1

POPIS RAČUNA ZA REDOVNO POSLOVANJE PRORAČUNA ŽUPANIJA I GRADOVA/OPĆINA PO ŽUPANIJAMA

– za uplatu javnih prihoda -

Naziv

Županije/grada/općine

Broj računa

Oznaka

Grada/

općine

Mjerodavna ispostava

Porezne uprave

 

VII. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Bjelovaru)

 

VELIKA PISANICA

2340009 – 1847800004

478

BJELOVAR

 

XIV. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Osijeku)

 

MOSLAVINA PODRAVSKA

2340009 – 1827100008

271

DONJI MIHOLJAC

 

XVI. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Vukovaru)

 

TORDINCI

2407000 – 1845800000

458

VINKOVCI

PRILOG 3

POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA VLASTITE PRIHODE
(državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna)

POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA VLASTITE PRIHODE
(državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna)

Brojčana oznaka vrste
prihoda

Modeli

 

21

22

23

24

26

27

28

29

62

63

64

65

66

 

A. Vlastiti prihodi Državnoga proračuna

1902

21

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1988

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4413

21

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8745

-

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

B. Vlastiti prihodi županijskih proračuna

4600

21

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4618

21

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

C. Prihodi gradskih i općinskih proračuna

4804

21

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-OPŠIRNIJE - Novi PDV, krizni porezi na neto plaće, mirovine i honorare