Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnike

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 23. 9. 2020.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaZakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
Na temelju članka 13. stavka 2., članka 14. stavka 2. i članka 18. stavka 2. Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga ( (»Narodne novine«, br. 107/01.), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK
O UVJETIMA ZA UZGOJ KONOPLJE, NAČINU PRIJAVE UZGOJA MAKA TE UVJETIMA ZA POSJEDOVANJE I PROMET OPOJNIH DROGA U VETERINARSTVU
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

– uvjeti koje mora ispunjavati pravna ili fizička osoba za uzgoj konoplje,

– način izdavanja dozvole za uzgoj konoplje,

– obrazac i sadržaj prijave uzgoja maka;

koji nisu namijenjeni za proizvodnju opojnih droga, te

– uvjete pod kojima veterinarske ustanove i doktori veterinarske medicine mogu posjedovati opojnu drogu.

II. POSTUPAK DOBIVANJA DOZVOLE ZA UZGOJ KONOPLJE

Članak 2.

1) U Republici Hrvatskoj dopušteno je uzgajati konoplju (Cannabis sativa L) u svrhu proizvodnje vlakana, proizvodnje sjemena za prehranu životinja, daljnjeg razmnožavanja i prerade sjemena.

2) Konoplju iz stavka 1. ovog članka dopušteno je uzgajati ukoliko sadržaj tetrahidrokanabinola u suhoj tvari biljke ne prelazi 0,2 %.

Članak 3.

1) Sorta konoplje iz članka 2. ovog Pravilnika mora biti upisana u Upisnik novostvorenih domaćih sorti poljoprivrednog bilja i/ili Upisnik stranih sorti poljoprivrednog bilja, koji se vodi na temelju Zakona o sjemenu i sadnom materijalu (»Narodne novine«, br. 131/97.).

2) Sorta konoplje iz stavka 1. ovog članka mora biti posebno ispitana na sadržaj tetrahidrokanabinola u suhoj tvari biljke, prije početka proizvodnje.

Članak 4.

1) Konoplja se može proizvoditi na temelju dozvole za uzgoj konoplje.

2) Zahtjev za dobivanje dozvole za proizvodnju konoplje proizvođač predaje Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva ( u daljnjem tekstu: Ministarstvo) najkasnije do 31. svibnja tekuće godine na Obrascu 1, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 5.

1) Dozvolu za uzgoj konoplje iz članka 4. ovog Pravilnika može dobiti fizička ili pravna osoba koja:

– je upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koji se vodi na temelju Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 66/01 i 83/02),

– proizvodi konoplju na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu ili posjedu na površini većoj od 1 ha,

– ima zaključen ugovor o proizvodnji i otkupu konoplje s pravnom osobom registriranom za otkup i preradu konoplje odnosno djelatnosti iz članka 2. stavka 1. ovog Pravilnika,

– je u slučaju vlastite prerade registrirana za otkup i preradu konoplje odnosno djelatnosti iz članka 2. stavka 1. ovog Pravilnika,

– u zadnjih pet godina nije osuđivana za kazneno djelo zlouporabe droga.

2) Dozvola iz stavka 1. ovog članka vrijedi za jednu sjetvenu sezonu.

Članak 6.

Tijekom proizvodnje proizvođač je obvezan posjedovati račun o kupnji sjemena, iz kojeg je vidljiva količina i sorta sjemena te broj deklaracije o kakvoći sjemena.

III. PRIJAVA PROIZVODNJE MAKA

Članak 7.

Uzgoj maka (Papaver somniferum L.), koji nije namijenjen za proizvodnju opojne droge, proizvođač je dužan najkasnije u roku od 30 dana od dana sjetve prijaviti nadležnom uredu državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno upravnom tijelu grada Zagreba nadležnom za poslove poljoprivredne inspekcije (u daljnjem tekstu: županijskoj poljoprivrednoj inspekciji).

Članak 8.

Prijavu uzgoja maka iz članka 7. ovog Pravilnika, najkasnije do 1. svibnja tekuće godine proizvođač dostavlja županijskoj poljoprivrednoj inspekciji, na Obrascu 2 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

IV. UVJETI POD KOJIMA VETERINARSKE USTANOVE MOGU POSJEDOVATI OPOJNU DROGU

Članak 9.

1) Veterinarske ustanove mogu posjedovati lijekove koji sadrže opojnu drogu iz članka 2. stavka 1. podtočke 1. Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga ako su registrirane za obavljanje djelatnosti proizvodnje i prometa veterinarskih lijekova, u skladu sa Zakonom o veterinarskim lijekovima i veterinarsko-medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, br. 79/98.).

2) Veterinarske lijekove iz stavka 1. ovog članka mogu posjedovati i primjenjivati znanstveno-veterinarske ustanove u obavljanju svoje djelatnosti, i to u znanstveno-istraživačke i nastavne svrhe.

Članak 10.

Doktori veterinarske medicine mogu posjedovati veterinarski lijek koji sadrži opojnu drogu radi pružanja neposredne veterinarske pomoći, u obavljanju veterinarske djelatnosti registrirane u skladu sa Zakonom o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97. i 105/01.).

Članak 11.

Doktori veterinarske medicine mogu primjenjivati na životinjama veterinarske lijekove koji u svom sastavu sadrže opojnu drogu, isključivo radi njihove dobrobiti, u skladu sa Zakonom o dobrobiti životinja (»Narodne novine«, br. 19/99.) i pravilima struke.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Iznimno od članka 3. ovog Pravilnika tijekom 2003. i 2004. godine dozvolit će se promet i proizvodnja sljedećih sorti konoplje:

– Beniko

– Bialobrzeskie

– Cs

– Carmagnola

– Delta-Ilosa

– Delta 405

– Dioica 88

– Epsilon 68

– Fedora 17

– Fedrina 74

– Felina 32

– Felina 34-Felina 34

– Ferimon-Ferimon

– Fibranova

– Fibrimon 24

– Fibrimon 56

– Futura

– Futura 75

– Juso 14

– Santhica 23

– Uso 31

– Fasamo

– Fedora 19

– Santhica 27.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/03-01/33

Urbroj: 525-1-03-1

Zagreb, 8. travnja 2003.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.


trava marihuana