Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnikeIZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 27. 1. 2023.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaZakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Na temelju članka 2. stavka 2. Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (»Narodne novine« br. 107/01) ministar zdravstva donosi

POPIS
OPOJNIH DROGA, PSIHOTROPNIH TVARI I BILJAKA IZ KOJIH SE MOŽE DOBITI OPOJNA DROGA TE TVARI KOJE SE MOGU UPORABITI ZA IZRADU OPOJNIH DROGA


("Narodne novine", br. 27/02)I. POPIS OPOJNIH DROGA

TABLICA I

ACETORPHINE

ACETYL-ALPHA-METHYLFENTANIL

ACETYLMETHADOL

ALFENTANIL

ALLYLPRODINE

ALPHACETYLMETHADOL

ALPHAMEPRODINE

ALPHAMETHADOL

ALPHA-METHYLFENTANYL

ALPHA-METHYLTHIOFENTANYL

ALPHAPRODINE

ANILERIDINE

BENZETIDIN

BENZYLMORPHIN

BETACETYLMETHADOL

BETA-HYDROXY-3-METYLFENTANYL

BETAMEPRODINE

BETAMETHADOL

BETAPRODIN

BEZITRAMID

KLONITAZEN

KOKAIN

CODOXIME

DESOMORPHIN

DEXTROMORAMID

DIAMPROMID

DIETHYLTHIAMBUTEN

DIFENOXIN

DIHIDROMORPHIN

DIMENOXADOL

DIMEPHEPTANOL

DIMETHYLTHIAMBUTEN

DIOXAPHETYLBUTIRAT

DIFENOKSILAT

DIPIPANON

DROTEBANOL

ECGONIN

ETHYLMETYLTHIAMBUTEN

ETONITAZENE

ETORPHIN

ETOXERIDIN

FENTANYL

FURETHIDIN

HEROIN

HYDROCODON

HYDROMORPHINOL

HYDROMORPHON

HYDROXYPETIDIN

IZOMETADON

KETOBEMIDON

LEVOMETHORPHAN

LEVOMORAMID

LEVOPHENACYLMORPHAN

LEVORPHANOL

METAZOCIN

METADON

METHYLDESORPHINE

METHYLDIHYDROMORPHIN

3-METHYLFENTANYL

3-METHYLTHIOFENTANYL

METOPON

MORAMID

MORPHERIDIN

MORFIN

MORFIN METBROMID

MORFIN-N-OXYD

MPPP-1-methyl-4-fenil-4-piperidinol propionat

MYROPHINE

NICOMORPHINE

NORACYMETHADOL

NORLEVORPHANOL

NORMETADON

NORMORFIN

NORPIPANON

OPIUM

OXYCODON

OXYMORPHON

PARA-FLUOROFENTANYL

PEPAP - 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolacetat

PETIDIN

PHENADOXON

PHENAMPROMID

PHENAZOCIN

PHENEMORPHAN

PHENOPERIDIN

PIMINODIN

PIRITRAMID

PROHEPTAZIN

PROPERIDIN

RACEMETHORPHAN

RACEMORAMID

RACEMORFAN

SUFENTANIL

THEBACON

THEBAIN

THIOFENTANYL

TILIDIN

TRIMEPIRIDIN

TABLICA II

ACETYLDIHYDROCODEIN

CODEIN

DEXTROPROPOXYPHEN

DIHYDROCODEIN

ETHYLMORFIN

NICOCODIN

NICODICODIN

NORCODEIN

PHOLCODIN

PROPIRAM

POPIS PSIHOTROPNIH TVARI

TABLICA I

BROLAMFETAMIN

KATIONIN

DET – 3- (2- (dietilamino)etil) indol

DMA -+ -2,5-dimetoksi-alfa-metilfenetilamin

DMHP - 3-(1,2-dimetilheptil) -7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo (b,d) piran-1-ol

DMT 3-(2-(dimetilamino) etil) indol

DOET -4 etil-2,5-dimetoksi-alfa-fenetilamin

ETYCICLIDIN

ETRYPTAMIN

LYSERGIDE - LSD

MDMA - -N,alfa-dimetil-3,4- (metilenedioksi) fenetilamin

MESCALIN

METHCATIONIN

4-METHYLAMINOREX

MMDA - 2-metoksi-alfa-metil-4,5- (metilenedioksi) fenetilamin

N-ETHYL MDA – N etil-alfa –metil-3,4- (metilenedioksi) fenetilamin

N-HYDOXY MDA - N- (alfa –metil-3,4-(metilenedioksi) fenetil) hidroksiamin

PARAHEXYL

PMA - para-metoksi-alfa-metilfenetilamin

PSILOCIN

PSILOCYBIN

ROLICYCLIDIN

STP,DOM – 2,5 – dimetoksi –alfa,4-dimetilfenetilamin

TENAMFETAMIN

TENOCYCLIDIN

TETRAHYDROCANNABINOL- svi izomeri

TMA- 3,4,5-trimetoksi-alfa-metilfenetilamin

4 MTA – alfa metil-4 metiltiofenetilamin

TABLICA II

AMFETAMIN

DEKSAMFETAMIN

FENETILIN

LEVAMFETAMIN

LEVOMETAMFETAMIN

MEKLOKVALON

METAMFETAMIN

METAMFETAMIN RACEMAT

METAKVALON

METILFENIDAT

FENCIKLIDIN

FENMETRAZIN

SEKOBARBITAL

DRONABINOL

ZIPEPROL

2CB – 4-bromo-2,5-dimetoksifenetilamin

TABLICA III

AMOBARBITAL

BUPRENORFIN

BUTALBITAL

KATIN

CIKLOBARBITAL

FLUNITRAZEPAM

GLUTETIMID

PENTAZOCIN

PENTOBARBITAL

TABLICA IV

ALOBARBITAL

ALPRAZOLAM

AMFEPRAMON

AMINOREKS

BARBITAL

BENZFETAMIN

BROMAZEPAM

BUTOBARBITAL

BROTIZOLAM

CAMAZEPAM

CLORDIAZEPOKSID

CLOBAZAM

CLONAZEPAM

CLORAZEPAT

CLOTIAZEPAM

CLOKSAZOLAM

DELORAZEPAM

DIAZEPAM

ESTAZOLAM

ETKLORVINOL

ETINAMAT

ETIL LOFLAZEPAT

ETILAMFETAMIN

FENCAMFAMIN

FENPROPOREKS

FLUDIAZEPAM

FLURAZEPAM

HALAZEPAM

HALOKSAZOLAM

KETAZOLAM

LEFETAMIN

LOPRAZOLAM

LORAZEPAM

LORMETAZEPAM

MAZINDOL

MEDAZEPAM

MEFENOREKS

MEPROBAMAT

MESOCARB

METILFENOBARBITAL

METIPRILON

MIDAZOLAM

NIMETAZEPAM

NITRAZEPAM

NORDAZEPAM

OKSAZEPAM

OKSAZOLAM

PEMOLIN

PHENDIMETRAZIN

PHENOBARBITAL

PHENTERMIN

PINAZEPAM

PIPRADROL

PRAZEPAM

PYROVALERON

SEKBUTABARBITAL

TEMAZEPAM

TETRAZEPAM

TRIAZOLAM

VINILBITAL

GHB – 1 gama hidroksi butirna kiselina

ZOLPIDEM

POPIS BILJAKA IZ KOJIH SE MOŽE DOBITI OPOJNA DROGA

Konoplja (Cannabis indica)

Mak (Papaver somniferum)

Koka (Erythroxylon coca)

POPIS TVARI KOJE SE MOGU UPORABITI ZA IZRADU OPOJNIH DROGA

TABLICA I

Acetanhidrid

N-acetylantranilna kiselina

Ephedrin

Ergometrin

Ergotamin

Izosafrol

Liserginska kiselina

3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanon

1-phenyl-2-propanon

Piperonal

Pseudoephedrine

Safrol

Kalijev permanganat

TABLICA II

Aceton

Antranilna kiselina

Etil eter

Kloridna kiselina

Methyl ethyl keton

Phenilacetatna kiselina

Piperidin

Sulfatna kiselina

Toluen

U ovaj popis su uključene i soli, osim soli sulfatne i kloridne kiseline.

II.

Ovaj Popis opojnih droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu opojnih droga stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 561-01/02-01/0016

Urbroj: 534-02-30-02-0001

Zagreb, 14. ožujka 2002.

Ministar
mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., v. r.


==========================================MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Na temelju članka 2. stavka 2. Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (»Narodne novine«, br. 107/01 i br. 87/02) ministar zdravstva donosi

DOPUNU
POPISA OPOJNIH DROGA, PSIHOTROPNIH TVARI I BILJAKA IZ KOJIH SE MOŽE DOBITI OPOJNA DROGA TE TVARI KOJE SE MOGU UPORABITI ZA IZRADU OPOJNIH DROGA
I.

U točki I. Popisa opojnih droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu opojnih droga (»Narodne novine«, br. 27/02) u POPISU OPOJNIH DROGA u Tablici II. iza riječi: »PROPIRAM« dodaje se riječ: »KETAMIN«.

II.

Ova Dopuna Popisa opojnih droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu opojnih droga stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 561-01/02-01/0016
Urbroj: 534-02-30-02-0003
Zagreb, 7. studenoga 2002.

Ministar
mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., v. r.