Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnike

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 29. 9. 2020.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaZakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Na temelju članka 2. stavka 2. Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (»Narodne novine« br. 107/01) ministar zdravstva donosi

POPIS
OPOJNIH DROGA, PSIHOTROPNIH TVARI I BILJAKA IZ KOJIH SE MOŽE DOBITI OPOJNA DROGA TE TVARI KOJE SE MOGU UPORABITI ZA IZRADU OPOJNIH DROGA


("Narodne novine", br. 27/02)I. POPIS OPOJNIH DROGA

TABLICA I

ACETORPHINE

ACETYL-ALPHA-METHYLFENTANIL

ACETYLMETHADOL

ALFENTANIL

ALLYLPRODINE

ALPHACETYLMETHADOL

ALPHAMEPRODINE

ALPHAMETHADOL

ALPHA-METHYLFENTANYL

ALPHA-METHYLTHIOFENTANYL

ALPHAPRODINE

ANILERIDINE

BENZETIDIN

BENZYLMORPHIN

BETACETYLMETHADOL

BETA-HYDROXY-3-METYLFENTANYL

BETAMEPRODINE

BETAMETHADOL

BETAPRODIN

BEZITRAMID

KLONITAZEN

KOKAIN

CODOXIME

DESOMORPHIN

DEXTROMORAMID

DIAMPROMID

DIETHYLTHIAMBUTEN

DIFENOXIN

DIHIDROMORPHIN

DIMENOXADOL

DIMEPHEPTANOL

DIMETHYLTHIAMBUTEN

DIOXAPHETYLBUTIRAT

DIFENOKSILAT

DIPIPANON

DROTEBANOL

ECGONIN

ETHYLMETYLTHIAMBUTEN

ETONITAZENE

ETORPHIN

ETOXERIDIN

FENTANYL

FURETHIDIN

HEROIN

HYDROCODON

HYDROMORPHINOL

HYDROMORPHON

HYDROXYPETIDIN

IZOMETADON

KETOBEMIDON

LEVOMETHORPHAN

LEVOMORAMID

LEVOPHENACYLMORPHAN

LEVORPHANOL

METAZOCIN

METADON

METHYLDESORPHINE

METHYLDIHYDROMORPHIN

3-METHYLFENTANYL

3-METHYLTHIOFENTANYL

METOPON

MORAMID

MORPHERIDIN

MORFIN

MORFIN METBROMID

MORFIN-N-OXYD

MPPP-1-methyl-4-fenil-4-piperidinol propionat

MYROPHINE

NICOMORPHINE

NORACYMETHADOL

NORLEVORPHANOL

NORMETADON

NORMORFIN

NORPIPANON

OPIUM

OXYCODON

OXYMORPHON

PARA-FLUOROFENTANYL

PEPAP - 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolacetat

PETIDIN

PHENADOXON

PHENAMPROMID

PHENAZOCIN

PHENEMORPHAN

PHENOPERIDIN

PIMINODIN

PIRITRAMID

PROHEPTAZIN

PROPERIDIN

RACEMETHORPHAN

RACEMORAMID

RACEMORFAN

SUFENTANIL

THEBACON

THEBAIN

THIOFENTANYL

TILIDIN

TRIMEPIRIDIN

TABLICA II

ACETYLDIHYDROCODEIN

CODEIN

DEXTROPROPOXYPHEN

DIHYDROCODEIN

ETHYLMORFIN

NICOCODIN

NICODICODIN

NORCODEIN

PHOLCODIN

PROPIRAM

POPIS PSIHOTROPNIH TVARI

TABLICA I

BROLAMFETAMIN

KATIONIN

DET – 3- (2- (dietilamino)etil) indol

DMA -+ -2,5-dimetoksi-alfa-metilfenetilamin

DMHP - 3-(1,2-dimetilheptil) -7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo (b,d) piran-1-ol

DMT 3-(2-(dimetilamino) etil) indol

DOET -4 etil-2,5-dimetoksi-alfa-fenetilamin

ETYCICLIDIN

ETRYPTAMIN

LYSERGIDE - LSD

MDMA - -N,alfa-dimetil-3,4- (metilenedioksi) fenetilamin

MESCALIN

METHCATIONIN

4-METHYLAMINOREX

MMDA - 2-metoksi-alfa-metil-4,5- (metilenedioksi) fenetilamin

N-ETHYL MDA – N etil-alfa –metil-3,4- (metilenedioksi) fenetilamin

N-HYDOXY MDA - N- (alfa –metil-3,4-(metilenedioksi) fenetil) hidroksiamin

PARAHEXYL

PMA - para-metoksi-alfa-metilfenetilamin

PSILOCIN

PSILOCYBIN

ROLICYCLIDIN

STP,DOM – 2,5 – dimetoksi –alfa,4-dimetilfenetilamin

TENAMFETAMIN

TENOCYCLIDIN

TETRAHYDROCANNABINOL- svi izomeri

TMA- 3,4,5-trimetoksi-alfa-metilfenetilamin

4 MTA – alfa metil-4 metiltiofenetilamin

TABLICA II

AMFETAMIN

DEKSAMFETAMIN

FENETILIN

LEVAMFETAMIN

LEVOMETAMFETAMIN

MEKLOKVALON

METAMFETAMIN

METAMFETAMIN RACEMAT

METAKVALON

METILFENIDAT

FENCIKLIDIN

FENMETRAZIN

SEKOBARBITAL

DRONABINOL

ZIPEPROL

2CB – 4-bromo-2,5-dimetoksifenetilamin

TABLICA III

AMOBARBITAL

BUPRENORFIN

BUTALBITAL

KATIN

CIKLOBARBITAL

FLUNITRAZEPAM

GLUTETIMID

PENTAZOCIN

PENTOBARBITAL

TABLICA IV

ALOBARBITAL

ALPRAZOLAM

AMFEPRAMON

AMINOREKS

BARBITAL

BENZFETAMIN

BROMAZEPAM

BUTOBARBITAL

BROTIZOLAM

CAMAZEPAM

CLORDIAZEPOKSID

CLOBAZAM

CLONAZEPAM

CLORAZEPAT

CLOTIAZEPAM

CLOKSAZOLAM

DELORAZEPAM

DIAZEPAM

ESTAZOLAM

ETKLORVINOL

ETINAMAT

ETIL LOFLAZEPAT

ETILAMFETAMIN

FENCAMFAMIN

FENPROPOREKS

FLUDIAZEPAM

FLURAZEPAM

HALAZEPAM

HALOKSAZOLAM

KETAZOLAM

LEFETAMIN

LOPRAZOLAM

LORAZEPAM

LORMETAZEPAM

MAZINDOL

MEDAZEPAM

MEFENOREKS

MEPROBAMAT

MESOCARB

METILFENOBARBITAL

METIPRILON

MIDAZOLAM

NIMETAZEPAM

NITRAZEPAM

NORDAZEPAM

OKSAZEPAM

OKSAZOLAM

PEMOLIN

PHENDIMETRAZIN

PHENOBARBITAL

PHENTERMIN

PINAZEPAM

PIPRADROL

PRAZEPAM

PYROVALERON

SEKBUTABARBITAL

TEMAZEPAM

TETRAZEPAM

TRIAZOLAM

VINILBITAL

GHB – 1 gama hidroksi butirna kiselina

ZOLPIDEM

POPIS BILJAKA IZ KOJIH SE MOŽE DOBITI OPOJNA DROGA

Konoplja (Cannabis indica)

Mak (Papaver somniferum)

Koka (Erythroxylon coca)

POPIS TVARI KOJE SE MOGU UPORABITI ZA IZRADU OPOJNIH DROGA

TABLICA I

Acetanhidrid

N-acetylantranilna kiselina

Ephedrin

Ergometrin

Ergotamin

Izosafrol

Liserginska kiselina

3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanon

1-phenyl-2-propanon

Piperonal

Pseudoephedrine

Safrol

Kalijev permanganat

TABLICA II

Aceton

Antranilna kiselina

Etil eter

Kloridna kiselina

Methyl ethyl keton

Phenilacetatna kiselina

Piperidin

Sulfatna kiselina

Toluen

U ovaj popis su uključene i soli, osim soli sulfatne i kloridne kiseline.

II.

Ovaj Popis opojnih droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu opojnih droga stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 561-01/02-01/0016

Urbroj: 534-02-30-02-0001

Zagreb, 14. ožujka 2002.

Ministar
mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., v. r.


==========================================MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Na temelju članka 2. stavka 2. Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (»Narodne novine«, br. 107/01 i br. 87/02) ministar zdravstva donosi

DOPUNU
POPISA OPOJNIH DROGA, PSIHOTROPNIH TVARI I BILJAKA IZ KOJIH SE MOŽE DOBITI OPOJNA DROGA TE TVARI KOJE SE MOGU UPORABITI ZA IZRADU OPOJNIH DROGA
I.

U točki I. Popisa opojnih droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu opojnih droga (»Narodne novine«, br. 27/02) u POPISU OPOJNIH DROGA u Tablici II. iza riječi: »PROPIRAM« dodaje se riječ: »KETAMIN«.

II.

Ova Dopuna Popisa opojnih droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu opojnih droga stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 561-01/02-01/0016
Urbroj: 534-02-30-02-0003
Zagreb, 7. studenoga 2002.

Ministar
mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., v. r.