POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje? Želite povećati prodaju? Tvrtka vam je u krizi ili pred zatvaranjem? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla?
Link na pregled ponude - Poslovne usluge za poduzetnike - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
POSLOVNE INFORMACIJE, SAVJETI I ANALIZE
Potražite sve informacije o poslovanju u Hrvatskoj, pravne, porezne i druge savjete, informacije o internet oglašavanju i marketingu, rezultate istraživanja tržišta, poslovne analize, informacije o kreditima za poduzetnike, poticajima...
Kontaktirajte nas ukoliko su Vam potrebne poslovne informacije
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI, BAZE PODATAKA
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnike

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 22. 10. 2018.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


 

 

“Narodne Novine”, broj 136/02

 

ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO
HRVATSKOGA SABORA

Na temelju članka 59. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora na 89. sjednici održanoj 14. studenoga 2002. godine, utvrdio je pročišćeni tekst Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove.

Pročišćeni tekst Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove obuhvaća Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (»Narodne novine«, br. 139/97.) te njegove izmjene i dopune objavljene u »Narodnim novinama« br. 105/99., 55/00., 127/00. i 107/01. u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 410-19/01-01/06
Zagreb, 15. studenoga 2002.

Predsjednik
Odbora za zakonodavstvo
Hrvatskoga sabora
Josip Leko, dipl. iur., v. r.

 

ZAKON

O POSEBNIM POREZIMA NA OSOBNE AUTOMOBILE, OSTALA MOTORNA VOZILA, PLOVILA I ZRAKOPLOVE (pročišćeni tekst)
 

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje plaćanje posebnog poreza na određene osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove koji se uvoze ili proizvode i prodaju u Republici Hrvat­skoj.

(2) Ovim se Zakonom uređuje i plaćanje posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova koje kupuju ili stječu pravne ili fizičke osobe.

(3) Promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova iz stavka 2. ovoga članka oporezuje se po ovom Zakonu, ako se taj promet ili stjecanje ne oporezuju porezom na dodanu vrijednost prema posebnim propisima.

Članak 2.

Posebni porezi iz članka 1. ovoga Zakona prihodi su državnog proračuna.

II. PREDMET OPOREZIVANJA

Članak 3.

(1) Predmet oporezivanja su određeni osobni automobili, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplovi koji se uvoze ili proizvode i prodaju u Republici Hrvatskoj, a u smislu ovoga Zakona pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:

1. osobni automobil – motorno vozilo namijenjeno prvenstveno za prijevoz putnika s najviše 9 sjedala (uračunano sjedalo vozača), koje može biti izvedeno i tako da ima pojačanu prohodnost ili kao »kombi-vozilo« kojemu se obaranjem ili vađenjem sjedala povećava prostor za utovar stvari, a izvedeno je iz koroserije osobnog automobila,

2. novim osobnim automobilom i motociklom smatra se osobni automobil i motocikl koji nije bio registriran i korišten. Pod registracijom se razumijeva godišnja registracija. Novim osobnim automobilom i motociklom, razumijeva se i osobni automobil i motocikl kojem od dana prve nabave novog osobnog automobila i motocikla od proizvođača ili trgovca do dana uvoza u Republiku Hrvatsku nije proteklo više od 12 mjeseci, neovisno je li u tom razdoblju bio registriran ili korišten,

3. motocikl – motorno vozilo s dva kotača, s bočnom prikolicom i bez nje, i motorno vozilo na tri kotača ako njegova masa nije veća od 400 kg,

4. plovilo – brod ili brodica (jahta) i čamac unutarnje plovidbe koje služi razonodi, športu ili rekreaciji,

5. zrakoplov – svaka naprava koja se može održavati u atmosferi zbog reakcije zraka, osim reakcije zraka što se odbija od površine zemlje, koja služi za privatne svrhe.

(2) Predmet oporezivanja je promet ili drugi način stjecanja upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona.

III. POREZNI OBVEZNIK

Članak 4.

(1) Porezni obveznik posebnih poreza iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona je uvoznik ili proizvođač.

(2) Porezni obveznik posebnih poreza iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona je kupac ili stjecatelj.

IV. POREZNA OSNOVICA

Članak 5.

(1) Porezna osnovica posebnog poreza je:

1. prodajna cijena osobnog automobila i motocikla. Prodajna cijena, u smislu ovoga Zakona, je cijena bez poreza na dodanu vrijednost, a pri uvozu porezna osnovica je carinska osnovica uvećana za iznos carine,

2. plovilo ovisno o dužini mjereno u metrima i zrakoplov ovisno o broju sjedala.

(2) Porezna osnovica posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova je tržišna vrijednost u trenutku nastanka porezne obveze. Tržišna vrijednost utvrđuje se na temelju isprava o stjecanju.

(3) Porezna uprava provjerava tržišnu vrijednost iskazanu u ispravama o stjecanju, pa ako utvrdi da ona nije realno iskazana poreznu osnovicu utvrđuje na temelju procjene.

V. VISINA POREZA

Članak 6.

(1) Posebni porez plaća se na:

1. osobne automobile i motocikle

Osnovica – prodajna cijena                       Posebni porez

preko                              do

       0                       50.000,00                             10%

 50.000,00             100.000,00            5.000,00+15% na iznos preko  50.000,00

100.000,00            150.000,00         12.500,00+20% na iznos preko 100.000,00

150.000,00            200.000,00         22.500,00+25% na iznos preko 150.000,00

200.000,00            250.000,00         35.000,00+30% na iznos preko 200.000,00

250.000,00            300.000,00         50.000,00+35% na iznos preko 250.000,00

300.000,00            350.000,00         67.500,00+40% na iznos preko 300.000,00

350.000,00                                       87.500,00+45% na iznos preko 350.000,00

2. plovilo

2.1. bez kabine

Dužina plovila u metrima               Posebni porez

preko             do                          u kunama

  8                  12                               6.000,00

 12                 15                             12.000,00

 15                                                  24.000,00

2.2. s kabinom

Dužina plovila u metrima             Posebni porez

preko             do                               u kunama

  8                  12                             15.000,00

 12                 15                             45.000,00

 15                                                  90.000,00

3. zrakoplov

Broj sjedala                               Posebni porez

preko             do                               u kunama

  1                  4                                7.000,00

  5                  12                             35.000,00

 13                 50                             70.000,00

 50                                                 150.000,00

(2) Posebni porez iz stavka 1. točke 1. ovoga članka na osobne automobile i motocikle koji se ne smatraju novim u smislu članka 3. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona povećava se za pedeset posto (50%), a za osobne automobile obujma cilindra preko 1600 cm3 i motocikle obujma cilindra preko 250 cm3 za sto posto (100%).

(3) Posebni porez plaća se:

1. na plovila bez kabine dužine do osam metara sa snagom motora preko 35 kilovata (kW) 6.000,00 kuna, ako ne služe za gospodarski ribolov,

2. na plovila s kabinom dužine do osam metara sa snagom motora preko 35 kilovata (kW) 15.000,00 kuna, ako ne služe za gospodarski ribolov.

(4) Posebni porez na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova plaća se po stopi od pet posto (5%).

VI. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA I POVRAT  POSEBNIH POREZA

Članak 7.

(1) Posebne poreze ne plaćaju diplomatska i konzularna predstavništva na osnovi uzajamnosti.

(2) Posebni porez na promet iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona ne plaća daroprimatelj koji je u odnosu prema darovatelju u prvom nasljednom redu i nasljednik koji je u odnosu prema ostavitelju u prvom nasljednom redu.

(3) Ako porezni obveznik iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona izveze proizvode na koje je plaćen posebni porez, u skladu s ovim Zakonom, ima pravo na povrat plaćenog posebnog poreza uz dokaz o izvozu i dokaz da je plaćanje iz inozemstva obavljeno u skladu s deviznim i vanjskotrgovačkim propisima.

VII. NASTANAK POREZNE OBVEZE

Članak 8.

(1) Porezna obveza posebnog poreza na proizvode iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, pri uvozu nastaje s danom nastanka carinskoga duga, a kod proizvođača u trenutku isporuke.

(2) Porezna obveza posebnog poreza na promet iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona nastaje u trenutku kupnje ili stjecanja.

(3) Porezni obveznik posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova mora nastanak porezne obveze prijaviti ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema svom sjedištu ili prebivalištu u roku od 15 dana od dana kupnje ili stjecanja.

VIII. PLAĆANJE POSEBNIH POREZA

Članak 9.

(1) Posebni porez na proizvode iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona koji se uvoze ili proizvode i prodaju u Republici Hrvat­skoj obračunava i naplaćuje carinarnica.

(2) Posebni porez na proizvode iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona koji se proizvode i prodaju u Republici Hrvatskoj porezni obveznik plaća u roku od trideset (30) dana od dana isporuke.

(3) Posebni porez na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova plaća se u roku od 15 dana od dana nastanka obveze. Posebni porez na promet obračunava i naplaćuje ispostava Porezne uprave nadležna prema sjedištu i prebivalištu poreznog obveznika.

(4) Bez dokaza o plaćenom posebnom porezu iz stavka 3. ovoga članka ne može se obaviti registracija.

IX. NADZOR

Članak 10.

(1) Primjenu propisa te obračunavanja i plaćanje posebnog poreza iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona za proizvode koji se uvoze ili proizvode ili se prodaju u Republici Hrvatskoj nadzire Carinska uprava.

(2) Obračunavanje i plaćanje posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova u tuzemstvu iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona nadzire Porezna uprava.

X. POSTUPOVNE ODREDBE

Članak 11.

(1) Glede žalbenog postupka, obnove postupka, zastare, obračunavanja, naplate i povrata poreza te vođenja prekršajnog postupka primjenjuju se odredbe Općega poreznog zakona.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka na proizvode iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona koji su uvezeni te su bili predmet carinjenja primjenjuju se odredbe Carinskog zakona.

XI. OVLAŠTENJA

Članak 12.

Ministar financija može donositi propise kojima se podrobnije uređuje primjena odredbi ovoga Zakona.

XII. KAZNENE ODREDBE

Članak 13.

(1) Porezni obveznik proizvođač iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 500,00 do 50.000,00 kuna, ako posebni porez ne obračuna, ne uplati, ne uplati u propisanom roku i ne uplati na propisani način.

(2) Porezni obveznik iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna do 20% porezne osnovice ako ne prijavi nastanak porezne obveze plaćanja posebno poreza na promet iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona ili taj porez ne uplati u propisanom roku.

XIII. PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 14.

Danom početka primjene Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (»Narodne novine«, br. 139/97.) prestaje važiti Zakon o posebnom porezu na uvoz automobila (»Narodne novine«, br. 51/94.).