Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnike

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 15. 8. 2020.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaMINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju članka 66. stavka 6. Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 38/95., 54/95., 65/95., 17/01., 82/01.), ministar rada i socijalne skrbi uz suglasnost ministra zdravstva donosi

PRAVILNIK
O PRAVIMA RODITELJA DJETETA S TEŽIM SMETNJAMA U RAZVOJU NA DOPUST ILI NA RAD S POLOVICOM PUNOG RADNOG VREMENA RADI NJEGE DJETETA


(NN 92/03)Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i postupak za stjecanje prava roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju (djeteta s težim tjelesnim ili mentalnim oštećenjima ili težom psihičkom bolesti) na dopust za njegu djeteta i prava na rad s polovicom punog radnog vremena, te način i obračun isplate naknade plaće za korištenje tih prava.

Članak 2.

1. Težim smetnjama u razvoju iz članka 1. ovoga Pravilnika smatraju se teža tjelesna ili mentalna oštećenja ili teže psihičke bolesti zbog kojih dijete ne može samostalno izvoditi aktivnosti primjerene njegovoj kronološkoj dobi, već je ovisno o pomoći druge osobe kod:

– oblačenja i svlačenja,

– obavljanja osnovnih životnih potreba (hranjenje, kontrola mokrenja i stolice),

– pokretanja tijela jer to nije moguće ni uz pomoć ortopedskih pomagala,

– hranjenja putem sonde ili gastrosome,

– samostalnog korištenja lijekova o kojima ovisi održavanje života,

– samostalnog korištenja specijalne dijete koju, s obzirom na dob i na pokretljivost, moraju pripremati i davati roditelji,

– obavljanja svakodnevnih životnih aktivnosti, zbog promjene osobnosti u ponašanju i u reakcijama s progresivnim oštećenjem u intelektualnom, emocionalnom i socijalnom funkcioniranju.

2. Težinu tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili psihičke bolesti iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se prema odredbama Pravilnika o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima (»Narodne novine«, br. 64/02.).

3. Nalaz i mišljenje o težini tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili psihičke bolesti iz stavka 1. ovoga članka daju tijela vještačenja određena Pravilnikom iz stavka 2. ovoga članka na Obrascu br. 1 i Obrascu br. 2 koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 3.

1. Pravo na dopust za njegu djeteta i pravo na rad s polovicom punog radnog vremena može ostvariti jedan od roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju koji je u radnom odnosu s punim radnim vremenom pod uvjetom da drugi roditelj nije nezaposlen prema propisima o zapošljavanju, odnosno roditelj koji je u radnom odnosu s punim radnim vremenom, a koji sam živi s djetetom.

2. Izuzetno od stavka 1. ovoga članka jedan od roditelja može ostvariti jedno od prava iz stavka 1. ovoga članka ako drugi roditelj koji je nezaposlen nije u mogućnosti zbog svog psihofizičkog stanja pružati potrebnu njegu djetetu s težim smetnjama u razvoju, ako je na odsluženju vojnog roka ili se nalazi u pritvoru ili na izdržavanju kazne zatvora duže od 30 dana.

Članak 4.

1. Ako roditelj djeteta s težim smetnjama u razvoju koji koristi jedno od prava iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika umre, napusti dijete, nije u mogućnosti pružati potrebnu njegu zbog svog psihofizičkog stanja, ako je na odsluženju vojnog roka ili se nalazi u pritvoru ili na izdržavanju kazne zatvora duže od 30 dana, drugi roditelj može koristiti:

– pravo na dopust za njegu djeteta ako je prema posebnim propisima obvezno osiguran na mirovinsko osiguranje,

– pravo na rad s polovicom punog radnog vremena ako je prema posebnim propisima obvezno osiguran na mirovinsko osiguranje za puno radno vrijeme.

2. Ako majka djeteta s težim smetnjama u razvoju koristi jedno od prava iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, otac djeteta može pod uvjetima iz stavka 1. podstavka 1. i 2. ovoga članka koristiti jedno od prava dok je majka na obveznom porodnom dopustu.

Članak 5.

Nemogućnost roditelja da zbog svog psihofizičkog stanja pruža potrebnu njegu djetetu s težim smetnjama u razvoju utvrđuju tijela vještačenja propisana Pravilnikom iz članka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

1. Jedno od prava iz članka 3. ovog Pravilnika roditelj ne može ostvariti dok koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena po drugoj osnovi.

2. Jedno od prava iz članka 3. ovoga Pravilnika ne može ostvariti roditelj djeteta s težim smetnjama u razvoju, odnosno prestaje mu to pravo za vrijeme dok je dijete stalno ili tjedno smješteno u ustanovi socijalne skrbi, zdravstva ili prosvjete, odnosno ako dijete boravi u ustanovi socijalne skrbi, zdravstva ili prosvjete svakodnevno duže od osam sati.

3. Izuzetno od stavka 2. ovoga članka roditelj koji sam živi s djetetom, a koji je obavezan raditi drugu smjenu, ima pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, odnosno ne prestaje mu to pravo, iako dijete boravi u ustanovi socijalne skrbi, zdravstva ili prosvjete svakodnevno duže od osam sati.

Članak 7.

1. Postupak za ostvarivanje prava iz članka 3. i 4. ovoga Pravilnika pokreće se na zahtjev roditelja.

2. O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka odlučuje centar za socijalnu skrb nadležan prema prebivalištu, odnosno boravištu roditelja (u daljnjem tekstu: centar za socijalnu skrb) rješenjem na temelju nalaza i mišljenja iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika.

3. U postupku rješavanja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka centar za socijalnu skrb na odgovarajući način primjenjuje odredbe članka 136., 140., 141., 143., 144., članaka 146. do 148., te članka 151., 152. i 154. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 73/97., 27/01., 59/01. i 82/01.).

4. O žalbi protiv rješenja centra za socijalnu skrb iz stavka 2. ovoga članka rješava ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

5. Konačno rješenje iz stavka 2. ovoga članka centar za socijalnu skrb dostavlja i poslodavcu kod kojeg je roditelj u radnom odnosu, odnosno nadležnoj službi mirovinskog osiguranja.

Članak 8.

1. Roditelj koji koristi dopust za njegu djeteta ima pravo na naknadu plaće u visini iznosa pet osnovica za ostvarivanje prava po osnovi socijalne sigurnosti.

2. Naknadu iz stavka 1. ovoga članka roditelju isplaćuje centar za socijalnu skrb.

Članak 9.

1. Roditelj koji radi polovicu punog radnog vremena ima pravo na naknadu plaće za preostalo vrijeme do punog radnog vremena u visini razlike između plaće koju ostvaruje radeći polovicu punog radnog vremena i plaće koju bi ostvario da radi u punom radnom vremenu.

2. U slučajevima iz članka 4. stavka 1. podstavka 2. roditelj ima pravo na novčanu naknadu u visini polovice osnovice na koju je osiguran na mirovinsko osiguranje.

3. Naknadu iz stavka 1. i 2. ovoga članka roditelju isplaćuje centar za socijalnu skrb na temelju potvrde poslodavca o isplaćenoj plaći, odnosno plaći koja je trebala biti isplaćena roditelju za rad u polovici punog radnog vremena ili potvrde nadležne službe mirovinskog osiguranja.

4. Potvrdu iz stavka 3. ovoga članka poslodavac je dužan dostaviti centru za socijalnu skrb svakog mjeseca u roku od dva dana od dana isplate plaće odnosno najkasnije do 20-tog u mjesecu u slučaju kada plaća nije isplaćena, a nadležna služba mirovinskog osiguranja u roku od 8 dana od dana kada joj je dostavljeno rješenje iz članka 6. stavka 5. ovoga Pravilnika i u svim slučajevima promjene visine osnovice.

5. Ako roditelj za vrijeme rada s polovicom punog radnog vremena koristi godišnji odmor ili je na bolovanju, pripada mu odgovarajući iznos naknade plaće sukladno stavku 1. i 2. ovoga članka.

Članak 10.

Sredstva za isplatu naknade iz članka 8. stavka 1. i članka 9. stavka 1. osigurava ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Članak 11.

1. Rješenje o prestanku korištenja prava iz članka 3. i 4. ovoga Pravilnika donosi centar za socijalnu skrb u roku od 15 dana od nastupa okolnosti zbog koje prestaje to pravo.

2. Konačno rješenje iz stavka 1. ovoga članka centar za socijalnu skrb dostavlja i poslodavcu kod kojeg je roditelj u radnom odnosu, odnosno nadležnoj službi mirovinskog osiguranja.

Članak 12.

Roditelj je dužan u roku od 8 dana prijaviti centru za socijalnu skrb svaku promjenu koja utječe na prestanak prava koje ostvaruje na temelju ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Prava iz članka 3. ovoga Pravilnika pod uvjetima utvrđenim ovim Pravilnikom imaju i osobe iz članka 67. stavka 1. Zakona o radu.

Članak 14.

Postupci ostvarivanja prava započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se po odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stjecanju prava na dopust do sedme godine djetetova života i na rad s polovicom punog radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju (»Narodne novine«, br. 47/96. i 19/02.).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.


Klasa: 117-07/03/01
Urbroj: 524-03-03-8
Zagreb, 3. travnja 2003.


Ministar rada i socijalne skrbi
Davorko Vidović, v. r.

Ministar zdravstva
mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., v. r.

Obrazac br. 1

REPUBLIKA HRVATSKA

Centar za socijalnu skrb

__________________________________

(puni naziv i sjedište)

PRVOSTUPANJSKO TIJELO VJEŠTAČENJA

_____________________________________________________________

Centar za socijalnu skrb koji podnosi zahtjev

_______________________________________________________Broj zaključka centra za socijalnu skrb

_____________________________________________________

Broj evidencije: __________________

Datum sjednice: __________________

______________________________________

(datum popunjavanja obrasca)

NALAZ I MIŠLJENJE

O TEŽINI TJELESNOG ILI MENTALNOG OŠTEĆENJA ILI PSIHIČKE BOLESTI DJETETA


1. Osobni podaci o djetetu

1.1. Ime i prezime djeteta: –––––––– 2. Spol Ž. M. (zaokružiti)

1.2. Dan, mjesec i godina rođenja: –––––––––––––––

1.3. JMBG: ––––––––––––––

1.4. Općina/grad rođenja: ––––––––––––

1.5. Zdravstveno osiguranje: ––––––––––––

1.6. Adresa prebivališta (stalnog boravka): ––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(mjesto, ulica, kućni broj, općina)

1.7. Ime i prezime oca, godina rođenja i zanimanje:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.8. Ime i prezime majke, godina rođenja i zanimanje:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. Dijagnoze uz naznaku šifre (prema vrijedećoj međunarodnoj klasifikaciji bolesti i srodnih zdravstvenih problema – Deseta revizija) na osnovi nalaza i mišljenja prvostupanjskog tijela vještačenja:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––3. Vrsta tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili psihičke bolesti uz naznaku članka, stavka i alineje Pravilnika o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima (»Narodne novine«, broj 64/02):

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


4. Vrsta težine smetnje u razvoju prema članku 2. Pravilnika iz točke 3.;

4.1.Postoji

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(upisati alineju i obrazloženje)

4.2. Ne postoji

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(upisati obrazloženje)

5. Potreba da roditelj koristi dopust za njegu djeteta ili da radi polovicu punog radnog vremena radi njege djeteta s težom smetnjom u razvoju

5.1.Postoji do _ _ _ _ _ godina djetetova života

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(upisati obrazloženje)

5.2. Ne postoji

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(upisati obrazloženje)

6. Prijedlog o vremenu ponovnog vještačenja zdravstvenog stanja i utvrđivanja težine smetnje u razvoju s obrazloženjem

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7. Napomena –––––––––––––––––––––––––––––––––––––—Članovi prvostupanjskog tijela Predsjednik prvostupanjskog
i stručnjaci s liste stručnjaka tijela vještačenja–––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––– (tiskanim slovima: ime, prezime i

––––––––––––––––––––––––––– specijalnost, te vlastoručni potpis)

–––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––

(tiskanim slovima: ime, prezime i

specijalnost, te vlastoručni potpis)


Obrazac br. 2

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

DRUGOSTUPANJSKO TIJELO VJEŠTAČENJA

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Klasifikacijska oznaka:

–––––––––––––––––––––––––––

Broj evidencije: ––––––––––––– Ur.broj:–––––––––––––––––

Datum sjednice: ––––––––––––– Datum donošenja zaključka:

–––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––

(datum popunjavanja obrasca)

NALAZ I MIŠLJENJE

O TEŽINI TJELESNOG ILI MENTALNOG OŠTEĆENJA ILI PSIHIČKE BOLESTI DJETETA1. Osobni podaci o djetetu

1.1. Ime i prezime djeteta: ––––––––– 2. Spol Ž. M. (zaokružiti)

1.2. Dan, mjesec i godina rođenja: –––––––––––––––––––––––––––

1.3. JMBG: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.4. Općina/grad rođenja: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.5. Zdravstveno osiguranje: ––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.6. Adresa prebivališta (stalnog boravka): –––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(mjesto, ulica, kućni broj, općina)

1.7. Ime i prezime oca, godina rođenja i zanimanje:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.8. Ime i prezime majke, godina rođenja i zanimanje:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. Dijagnoze uz naznaku šifre (prema vrijedećoj međunarodnoj klasifikaciji bolesti i srodnih zdravstvenih problema – Deseta revizija)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. Mišljenje o dijagnozi prvostupanjskog tijela vještačenja:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4. Vrsta tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili psihičke bolesti uz naznaku članka, stavka i alineje Pravilnika o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima (»Narodne novine«, broj 64/02):

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5. Vrsta težine smetnje u razvoju prema članku 2. Pravilnika iz točke 4.;

5.1.Postoji ––––––––––––——––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(upisati alineju i obrazloženje)

5.2.Ne postoji ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(upisati obrazloženje)

6. Potreba da roditelj koristi dopust za njegu djeteta ili da radi polovicu punog radnog vremena radi njege djeteta s težom smetnjom u razvoju

6.1.Postoji do ––––––– godina djetetova života –––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(upisati obrazloženje)

6.2.Ne postoji ––––––––––––––––––––––––––––––––––—

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—

(upisati obrazloženje)

7. Prijedlog o vremenu ponovnog vještačenja zdravstvenog stanja i utvrđivanja težine smetnje u razvoju s obrazloženjem –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––8. Napomena –––––––––––––––––––––––––––––––––––––—Članovi drugostupanjskog tijela Predsjednik drugostupanjskog i stručnjaci s liste stručnjaka tijela vještačenja
–––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––

(tiskanim slovima: ime, prezime i specijalnost, te vlastoručni potpis)