POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje? Želite povećati prodaju? Tvrtka vam je u krizi ili pred zatvaranjem? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla?
Link na pregled ponude - Poslovne usluge za poduzetnike - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
POSLOVNE INFORMACIJE, SAVJETI I ANALIZE
Potražite sve informacije o poslovanju u Hrvatskoj, pravne, porezne i druge savjete, informacije o internet oglašavanju i marketingu, rezultate istraživanja tržišta, poslovne analize, informacije o kreditima za poduzetnike, poticajima...
Kontaktirajte nas ukoliko su Vam potrebne poslovne informacije
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI, BAZE PODATAKA
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnike

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 18. 6. 2018.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Na osnovi odredbe članka 63. Zakona o zapošljavanju (»Narodne novine« br. 59/96) i članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na 5. sjednici održanoj 27. listopada 1999. donijelo je


STATUT HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

(NN 118/99)I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim se statutom uređuje

- naziv, sjedište i pečat Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod),

- pravni položaj, zastupanje, predstavljanje,

- djelatnost Zavoda,

- ustrojstvo Zavoda i naziv, sjedište i poslovi njegovih ustrojstvenih jedinica,

- način sudjelovanja sindikata pomoraca i predstavnika brodara u posredovanju pri zapošljavanju pomoraca,

- način sudjelovanja evidentiranih nezaposlenih osoba u provedbi mjera za poticanje zapošljavanja,

- tijela Zavoda i djelokrug njihova rada,

- postupak za ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti,

- financiranje poslovanja Zavoda,

- imovina Zavoda,

- javnost rada Zavoda,

- opći akti Zavoda,

- poslovna tajna Zavoda,

- nadzor nad radom Zavoda,

- obavljanje stručnih, administrativnih i drugih poslova Zavoda i

- druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Zavoda.


Članak 2.
Zavod je osnovan Zakonom o zapošljavanju (»Narodne novine« broj 59/96) kao javna ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske radi provođenja posredovanja pri zapošljavanju, profesionalnog usmjeravanja, obrazovanja nezaposlenih osoba, osiguranja za slučaj nezaposlenosti, mjera i aktivnosti kojima se zadržava postojeća zaposlenost i potiče novo zapošljavanje, te obavljanja drugih poslova na osnovi odredaba Zakona o zapošljavanju.


Članak 3.
Zavod je pravna osoba s pravima, obvezama i odgovornošću utvrđenima Zakonom o zapošljavanju (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovim statutom.


II. NAZIV, SJEDIŠTE I PEČAT ZAVODA

Članak 4.
Naziv zavoda jest: Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Sjedište Zavoda je u Zagrebu, Radnička cesta broj 1.


Članak 5.
Zavod ima pečat s grbom Republike Hrvatske, koji se stavlja samo na akte koje Zavod donosi u obavljanju javnih ovlasti, a u ostalim slučajevima rabi pečat bez grba Republike Hrvatske.


Članak 6.
Pečat s grbom Republike Hrvatske okruglog je oblika, promjera 38 mm.

U gornjem polukrugu pečata urezane su riječi: REPUBLIKA HRVATSKA, ispod toga HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE.

U sredini pečata urezan je grb Republike Hrvatske.

U donjem polukrugu pečata urezane su riječi: SREDIŠNJA SLUŽBA, odnosno PODRUČNA SLUŽBA, a ispod toga riječ ZAGREB, odnosno naziv mjesta sjedišta područne službe Zavoda.

Redni broj stavlja se u pečat iznad grba Republike Hrvatske.


Članak 7.
Pečat bez grba Republike Hrvatske okruglog je oblika, promjera 30 mm.

U krugu pečata urezan je tekst: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE.

U sredini pečata urezane su riječi: SREDIŠNJA SLUŽBA odnosno PODRUČNA SLUŽBA, a ispod toga urezane su riječi ZAGREB, odnosno naziv mjesta sjedišta područne službe.

Svaki pečat ima svoj broj ispod riječi ZAGREB, odnosno ispod mjesta sjedišta područne službe Zavoda.


III. DJELATNOST ZAVODA

Članak 8.
U okviru svoje djelatnosti Zavod obavlja sljedeće poslove:

- prati, raščlanjuje i istražuje gospodarska, socijalna i druga kretanja, zaposlenost, zapošljavanje i nezaposlenost, te njihove međusobne utjecaje, na temelju čega predlaže mjere za unapređenje zapošljavanja,

- vodi evidencije o nezaposlenima, posreduje pri zapošljavanju između poslodavaca i osoba koje traže zaposlenje, prati potrebe za zaposlenicima, njihovo zapošljavanje, te u tom poslu surađuje s poslodavcima,

- u suradnji s poslodavcima, sindikatima, obrazovnim ustanovama i udrugama organizira i provodi programe profesionalnog usmjeravanja, obrazovanja, te druge oblike aktivne politike zapošljavanja,

- potiče slobodno organiziranje evidentiranih nezaposlenih osoba radi njihova sudjelovanja u praćenju rada Zavoda glede pitanja od utjecaja na njihov položaj utvrđenih zakonom,

- surađuje s obrazovnim ustanovama radi usklađivanja obrazovnih programa s potrebama za zaposlenicima i provođenja profesionalnog usmjeravanja,

- provodi međunarodne ugovore o zapošljavanju i pravima za trajanja nezaposlenosti,

- obavlja poslove glede zapošljavanja hrvatskih državljana u inozemstvu i ostvarivanja njihovih prava, te izdaje radne dozvole stranim državljanima i osobama bez državljanstva za rad u Republici Hrvatskoj,

- rješava o pravima nezaposlenih osoba i obavlja isplatu naknada na temelju donijetih rješenja,

- upravlja i usmjerava sredstvima ostvarenima po osnovi doprinosa za zapošljavanje i drugim sredstvima osiguranima za namjene utvrđene Zakonom,

- donosi akte kojima se utvrđuju postupci i način rada u posredovanju pri zapošljavanju, te mjerila, način korištenja i visina pomoći i naknada za prava utvrđena Zakonom,

- izdaje stručno-informativne publikacije,

- obavlja i druge poslove utvrđene ovim statutom i aktima Zavoda.


IV. USTROJSTVO I TIJELA UPRAVLJANJA ZAVODA

1. Ustrojstvo

Članak 9.
Radi nesmetanoga, racionalnoga i uspješnog obavljanja djelatnosti Zavoda i dostupnosti ostvarivanja prava za vrijeme nezaposlenosti utvrđenih Zakonom, Zavod obavlja stručne, pravne, administrativne i druge poslove u jedinstvenoj stručnoj službi.


Članak 10.
Zavod obavlja poslove iz svoje djelatnosti u sljedećim ustrojstvenim jedinicama:

- Središnjoj službi i

- područnim službama s ispostavama.

Područne službe osnivaju se u:

1. Zagrebu sa sjedištem u Zagrebu, Kralja Zvonimira 15, za Zagrebačku županiju i Grad Zagreb,

2. Krapini sa sjedištem u Krapini, Ksavera Šandora Ðalskog 4, za Krapinsko-zagorsku županiju,

3. Sisku sa sjedištem u Sisku, Kralja Tomislava 15, za gradove Sisak, Petrinja, Glina i Hrvatska Kostajnica s naseljima koja ulaze u njihov sastav, te za općine Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Lekenik, Majur, Martinska Ves, Sunja i Topusko s naseljima koja ulaze u njihov sastav,

4. Kutini sa sjedištem u Kutini, Crkvena 13, za gradove Kutina i Novska s naseljima koja ulaze u njihov sastav, te općine Velika Ludina, Popovača, Lipovljani i Jasenovac s naseljima koja ulaze u njihov sastav,

5. Karlovcu sa sjedištem u Karlovcu, Domobranska 19, za Karlovačku županiju,

6. Varaždinu sa sjedištem u Varaždinu, Trenkova 56, za Varaždinsku županiju,

7. Križevcima sa sjedištem u Križevcima, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 3, za Koprivničko-križevačku županiju,

8. Bjelovaru sa sjedištem u Bjelovaru, Kačića Miošića 5, za Bjelovarsko-bilogorsku županiju,

9. Rijeci sa sjedištem u Rijeci, Bulevar oslobođenja 14, za Primorsko-goransku županiju,

10. Gospiću sa sjedištem u Gospiću, Kaniška 10, za Ličko-senjsku županiju,

11. Virovitici sa sjedištem u Virovitici, Mihanovićeva 40, za Virovitičko-podravsku županiju,

12. Požegi sa sjedištem u Požegi, Alojzija Stepinca 5, za Požeško-slavonsku županiju,

13. Slavonskom Brodu sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Vukovarska 11, za Brodsko-posavsku županiju,

14. Zadru sa sjedištem u Zadru, Kralja Stjepana Držislava b.b., za Zadarsku županiju,

15. Osijeku sa sjedištem u Osijeku, Kneza Trpimira 2, za Osječko-baranjsku županiju,

16. Šibeniku sa sjedištem u Šibeniku, Matije Gupca 42a, za Šibensko-kninsku županiju,

17. Vukovaru sa sjedištem u Vukovaru, Vladimira Nazora 12, za gradove Vukovar i Ilok s naseljima koja ulaze u njihov sastav, te općine Bogdanovci, Borovo, Lovas, Tompojevci, Tovarnik i Trpinja s naseljima koja ulaze u njihov sastav,

18. Vinkovcima sa sjedištem u Vinkovcima, Jurja Dalmatinca 27, za gradove Vinkovci i Županja s naseljima koja ulaze u njihov sastav, te općine Andrijaševci, Babina Greda, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Ivankovo, Jarmina, Nuštar, Stari Mikanovci, Vođinci, Nijemci, Stari Jankovci, Otok, Privlaka, Tordinci i Vrbanja s naseljima koja ulaze u njihov sastav,

19. Splitu sa sjedištem u Splitu, Domovinskog rata 4, za Splitsko-dalmatinsku županiju,

20. Puli sa sjedištem u Puli, Benediktinske opatije 3, za Istarsku županiju,

21. Dubrovniku sa sjedištem u Dubrovniku, Vladimira Nazora 5, za Dubrovačko-neretvansku županiju,

22. Čakovcu sa sjedištem u Čakovcu, Otokara Keršovanija 11, za Međimursku županiju.

Ispostave područnih službi osnivaju se kako slijedi, i to za:

1. Područnu službu Bjelovar u Čazmi, Daruvaru, Grubišnom Polju i Garešnici,

2. Područnu službu Čakovec u Prelogu i Murskom Središću,

3. Područnu službu Dubrovnik u Korčuli-Lastovu, Metkoviću i Pločama,

4. Područnu službu Gospić u Otočcu, Donjem Lapcu, Senju, Korenici i Novalji,

5. Područnu službu Karlovac u Dugoj Resi, Ozlju, Slunju, Ogulinu i Vojniću,

6. Područnu službu Krapina u Donjoj Stubici, Klanjcu, Zaboku, Zlatar Bistrici i Pregradi,

7. Područnu službu Križevci u Ðurđevcu i Koprivnici,

8. Područnu službu Kutina u Novskoj,

9. Područnu službu Osijek u Donjem Miholjcu, Ðakovu, Belom Manastiru, Valpovu i Našicama,

10. Područnu službu Požega u Pakracu,

11. Područnu službu Pula u Buzetu, Labinu, Pazinu, Poreču, Rovinju i Umagu,

12. Područnu službu Rijeka u Cres-Lošinju, Crikvenici, Čabru, Delnicama, Krku, Opatiji, Rabu i Vrbovskom,

13. Područnu službu Sisak u Dvoru, Glini, Gvozdu, Hrvatskoj Kostajnici, Petrinji i Topuskom,

14. Područnu službu Slavonski Brod u Novoj Gradiški i Okučanima,

15. Područnu službu Split u Braču, Hvaru, Imotskom, Kaštelima, Makarskoj, Omišu, Sinju, Solinu, Trilju, Trogiru, Visu i Vrgorcu,

16. Područnu službu Šibenik u Drnišu i Kninu,

17. Područnu službu Varaždin u Ivancu, Ludbregu i Novom Marofu,

18. Područnu službu Vinkovci u Županji,

19. Područnu službu Virovitica u Orahovici, Slatini i Pitomači,

20. Područnu službu Vukovar u Iloku

21. Područnu službu Zadar u Benkovcu, Biogradu n/M, Obrovcu, Pagu i Gračacu,

22. Područnu službu Zagreb u Samoboru, Dugom Selu, Ivanić Gradu, Jastrebarskom, Sesvetama, Sv. Ivanu Zelini, Velikoj Gorici, Vrbovcu i Zaprešiću.


Članak 11.
Središnja služba Zavoda obavlja sljedeće poslove:

- prati, raščlanjuje i istražuje gospodarska, socijalna i druga kretanja, zaposlenost, zapošljavanje i nezaposlenost, te njihove međusobne utjecaje, na temelju čega predlaže mjere za unapređenje zapošljavanja,

- utvrđuje jedinstvene standarde, postupke, metodologiju i instrumentarij stručnog rada za područnu službu i Središnju službu,

- daje neposredne upute za obavljanje poslova područnim službama, stručno ih nadzire i nadzire primjenu,

- predlaže plan rada Zavoda,

- predlaže mjere za razvoj i funkcioniranje informacijskog sustava u djelatnosti i odgovorna je za njegovu provedbu,

- provodi prvostupanjski i drugostupanjski postupak u svezi izdavanja radnih dozvola,

- rješava o žalbama u drugostupanjskom postupku u ostvarivanju prava za vrijeme nezaposlenosti,

- provodi međunarodne ugovore o zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti,

- obavlja poslove glede zapošljavanja hrvatskih državljana u inozemstvu i ostvarivanja njihovih prava, te izdaje radne dozvole stranim državljanima i osobama bez državljanstva za rad u Republici Hrvatskoj,

- upravlja i usmjerava sredstvima ostvarenima po osnovi doprinosa za zapošljavanje i drugim sredstvima osiguranima za namjene utvrđene Zakonom,

- predlaže akte kojima se utvrđuju postupci i način rada u posredovanju pri zapošljavanju, te mjerila, način korištenja i visina pomoći i naknada za prava utvrđena Zakonom,

- izdaje stručno-informativne publikacije,

- obavlja i druge poslove utvrđene ovim statutom i aktima Zavoda.


Članak 12.
Područne službe obavljaju poslove propisane člankom 8. ovog statuta osim poslova iz podstavaka 7., 9. i 10. stavka 1. istog članka.

Poslove posredovanja u zapošljavanju pomoraca obavljaju područne službe u Rijeci i Splitu.


2. Upravno vijeće Zavoda

Članak 13.
Zavodom upravlja Upravno vijeće Zavoda (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće).

Upravno vijeće se sastoji od 9 članova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske, i to:

- 5 članova na prijedlog ministra nadležnoga za rad i

- 4 člana, od kojih 2 predstavnika sindikata i 2 predstavnika poslodavaca, na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća ili na prijedlog reprezentativnih udruga poslodavaca i sindikata, ako Gospodarsko-socijalno vijeće nije osnovano.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.


Članak 14.
Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:

- donosi Statut koji potvrđuje Hrvatski državni sabor,

- donosi i druge opće akte Zavoda, te program rada Zavoda,

- predlaže Vladi Republike Hrvatske dugoročni plan o utvrđivanju smjernica politike tržišta rada,

- utvrđuje mjere aktivne politike zapošljavanja, uvjete za njihovo korištenje, potrebna financijska sredstva, te prvenstvo u njihovom provođenju uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za rad,

- prati i razmatra stanje i kretanje na tržištu rada na osnovi izvješća stručne službe Zavoda,

- prati i razmatra provođenje međunarodnih konvencija i međudržavnih ugovora iz djelatnosti zapošljavanja,

- usvaja godišnje izvješće o radu Zavoda, te odlučuje o poduzimanju odgovarajućih mjera,

- donosi godišnji financijski plan Zavoda kao i njegove izmjene uz prethodnu suglasnost ministra nadležnoga za rad i ministra nadležnoga za financije, te usvaja periodične obračune i završni račun Zavoda,

- uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, odnosno tijela koja ona odredi, odlučuje o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina i druge imovine ili sklapanju pravnih poslova čija vrijednost prelazi iznos od 1.000.000,00 kuna,

- odlučuje samostalno o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina i druge imovine ili sklapanju pravnih poslova čija vrijednost ne prelazi iznos od 1.000.000,00 kuna,

- donosi odluku o uvjetima i načinu isplate jednokratne novčane naknade, te o uvjetima za ostvarivanje prava i visine jednokratne novčane pomoći,

- donosi odluku o slučajevima i uvjetima odobravanja novčane pomoći nezaposlenim osobama izvan slučajeva predviđenih Zakonom,

- donosi odluku o uvjetima za korištenje i visini naknade putnih i selidbenih troškova,

- donosi odluku o načinu i mjestu podnošenja, vođenja, sadržaju i rokovima prijava, evidencija i izvješća,

- donosi odluku o osnivanju ispostava,

- osniva povjerenstva, odbore i druga radna tijela,

- donosi odluke po žalbama na prvostupanjska rješenja u svezi s radnim dozvolama,

- daje preporuke i mišljenja o pojedinim pitanjima ravnatelju Zavoda,

- donosi Poslovnik o svom radu,

- odlučuje o naknadama za rad članova Upravnog vijeća,

- raspravlja i odlučuje o drugim pitanjima od interesa za obavljanje djelatnosti zapošljavanja.


Članak 15.
Predsjednika i njegovog zamjenika bira i razrješuje Upravno vijeće između svojih članova na vrijeme od četiri godine.

Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika kad je ovaj odsutan ili spriječen u obavljanju poslova.


Članak 16.
Upravno vijeće obavlja poslove iz svog djelokruga na sjednicama.

Sjednicu Upravnog vijeća saziva predsjednik ili zamjenik predsjednika prema potrebi, odnosno na prijedlog 1/3 članova Upravnog vijeća ili ravnatelja Zavoda.

Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova na način utvrđen Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.


Članak 17.
U radu Upravnog vijeća sudjeluju bez prava odlučivanja ravnatelj Zavoda i pomoćnici ravnatelja.


Članak 18.
Član Upravnog vijeća može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan.

Prijedlog za razrješenje mogu podnijeti predlagatelji iz članka 13. stavak 2. točke 1. i 2. ovog statuta.

Poticaj za razrješenje člana Upravnog vijeća mogu dati Upravno vijeće i ravnatelj Zavoda.


3. Ravnatelj Zavoda

Članak 19.
Voditelj Zavoda je ravnatelj kojega imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnoga za rad.

Ravnatelj Zavoda predstavlja i zastupa Zavod.


Članak 20.
Ravnatelj se imenuje na četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima:

- visoku stručnu spremu pravnoga, ekonomskoga ili drugoga društvenog smjera i

- najmanje pet godina radnog iskustva.


Članak 21.
Na trajanje mandata ravnatelja, njegovo imenovanje i razrješenje primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama.


Članak 22.
Ravnatelj Zavoda je u radnom odnosu u Zavodu, u kojemu ostvaruje prava i obveze iz radnog odnosa, ako Zakonom nije drukčije propisano.

Međusobna prava i obveze ravnatelja i Zavoda uređuju se ugovorom o radu, kojega u ime Zavoda sklapa predsjednik Upravnog vijeća, sukladno odluci Upravnog vijeća o bitnim sastojcima ugovora.


Članak 23.
Ravnatelj Zavoda odgovara za svoj rad Vladi Republike Hrvatske, ministru nadležnom za rad i Upravnom vijeću.


Članak 24.
Ravnatelj Zavoda:

- organizira i vodi rad i poslovanje Zavoda,

- djeluje u ime i za račun Zavoda,

- osigurava provedbu Zakona, ovog statuta i drugih općih akata Zavoda, te daje upute i smjernice za rad Zavoda,

- donosi drugostupanjska rješenja o pravima nezaposlenih sukladno zakonu i općim aktima,

- organizira pripreme za rad Upravnog vijeća i predlaže donošenje općih akata i odluka iz nadležnosti Upravnog vijeća,

- imenuje i razrješuje pročelnike područnih službi na temelju javnog natječaja i uz suglasnost ministra nadležnog za rad,

- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa te o pravima i obvezama iz radnog odnosa zaposlenika Zavoda,

- opunomoćuje potpisnike,

- obavlja i druge poslove sukladno Zakonu, ovom statutu i drugim općim aktima Zavoda.


Članak 25.
Ravnatelj Zavoda ne može sklapati pravne poslove o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina bez odobrenja Upravnog vijeća Zavoda.

Ravnatelj Zavoda odlučuje o korištenju novčanih sredstava, fonda opreme, pribavljanju i prodaji pokretnih stvari i opreme, rashodu, prodaji, davanju ili uzimanju na poslugu ili zakup tih stvari, ako njihova vrijednost ne prelazi 200.000,00 kuna.


Članak 26.
Ravnatelj Zavoda može opunomoćiti drugu osobu da zastupa Zavod u pravnom prometu. Punomoć može dati samo u granicama svojih ovlasti sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi. Pojedina svoja ovlaštenja ravnatelj može pismeno prenijeti na pojedine zaposlenike Zavoda.


4. Pomoćnici ravnatelja

Članak 27.
Ravnatelj Zavoda ima tri pomoćnika:

- za posredovanje u zapošljavanju,

- za financijsko-računovodstvene poslove i

- za pravne, kadrovske i opće poslove.

Pomoćnike ravnatelja imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za rad.

Pomoćnici ravnatelja biraju se na četiri godine.

Ako je ravnatelj spriječen u obavljanju poslova ili je odsutan, zamjenjuje ga pomoćnik ravnatelja kojega on odredi.


Članak 28.
Pomoćnikom ravnatelja za posredovanje u zapošljavanju može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu pravnoga, ekonomskoga ili drugoga društvenog smjera i najmanje pet godina radnog iskustva.

Pomoćnikom ravnatelja za financijsko-računovodstvene poslove može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu ekonomskog smjera i najmanje pet godina radnog iskustva.

Pomoćnikom ravnatelja za pravne, kadrovske i opće poslove može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu pravnog smjera i najmanje pet godina radnog iskustva.


Članak 29.
Pomoćnik ravnatelja može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan:

- na njegov zahtjev,

- ako nastanu razlozi koji po posebnim propisima dovode do prestanka ugovora o radu,

- ako ne postupa po propisima i općim aktima i bez valjanog razloga ne provodi odluke Upravnog vijeća ili ravnatelja ili postupa u suprotnosti s njima,

- ako svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Zavodu veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti, te su time nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju poslova Zavoda.


Članak 30.
Pomoćnici ravnatelja Zavoda organiziraju, nadziru i vode poslove sektora na čijem su čelu.

Pomoćnik ravnatelja je za svoj rad odgovoran ravnatelju.


5. Pročelnici područnih službi

Članak 31.
Voditelj područne službe s ispostavama jest pročelnik, koji organizira, vodi, usklađuje i nadzire njihov rad, za koji je odgovoran.

Pročelnika područne službe imenuje ravnatelj Zavoda uz suglasnost ministra nadležnoga za rad, a na temelju javnog natječaja.

Pročelnik područne službe imenuje se na četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Pročelnikom područne službe može biti imenovana osoba koja ima:

- visoku stručnu spremu pravnoga, ekonomskoga, filozofskoga, sociološkoga ili pedagoškog smjera i

- najmanje pet godina radnog iskustva.

Pročelnik područne službe odgovara za svoj rad ravnatelju Zavoda.

Ako je pročelnik područne službe spriječen u obavljanju poslova ili je odsutan, zamjenjuje ga osoba koju odredi ravnatelj na prijedlog pročelnika.


Članak 32.
Pročelnik područne službe može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan iz razloga navedenih u članku 29. ovog statuta.

Pročelnika područne službe razrješuje ravnatelj uz suglasnost ministra nadležnoga za rad.


Članak 33.
Pri područnoj službi ustrojava se Savjetodavno vijeće koje se sastoji od tri predstavnika poslodavaca i tri predstavnika sindikata koje imenuju reprezentativne udruge poslodavaca i zaposlenika sa područja pojedine područne službe.

Kad sindikati imenuju svoje predstavnike u Savjetodavno vijeće pri područnoj službi, dužni su imenovati barem jednog predstavnika iz redova svojih članova, koji je na evidenciji nezaposlenih u odnosnoj područnoj službi.

Pročelnik područne službe dužan je, prije donošenja odluka koje utječu na položaj nezaposlenih, a osobito odluka koje se odnose na donošenje i provedbu mjera za poticanje zapošljavanja, o tim odlukama savjetovati se sa Savjetodavnim vijećem.


Članak 34.
Pri područnoj službi koja se bavi posredovanjem u zapošljavanju pomoraca osniva se i Savjetodavno vijeće za zapošljavanje pomoraca sa svrhom promicanja uloge Zavoda u posredovanju pri zapošljavanju pomoraca i osiguranja primjene odgovarajućih standarda radi poboljšanja životnih i radnih uvjeta pomoraca.

Savjetodavno vijeće za zapošljavanje pomoraca sudjeluje poglavito u:

- unapređivanju organiziranog posredovanja pri zapošljavanju pomoraca,

- osiguranju povoljnih uvjeta zapošljavanja na brodovima pod zastavama pogodnosti,

- unapređivanju vođenja evidencija nezaposlenih pomoraca,

- postupku oglašavanja i informiranja pomoraca kod izbora zaposlenja (broda) i poslodavca,

- postupku ostvarivanja prava brodara da odabere posadu prema svojem mjerilu,

- planiranju zapošljavanja hrvatskih pomoraca na brodovima stranih poslodavaca,

- izradi popisa zanimanja za koje se ne može posredovati pri zapošljavanju na brodovima stranih poslodavaca (popis deficitarnih zanimanja),

- predlaganju i odlučivanju o općim uvjetima zapošljavanja pomoraca i poslovnoj suradnji s pomorskim poslodavcem u postupku zaključivanja ugovora o radu,

- utvrđivanju uvjeta za rad i zapošljavanje hrvatskih pomoraca na brodovima koji nose zastave pogodnosti prije potpisivanja ugovora o radu između poslodavaca i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,

- nadzoru primjene ugovora o radu te ostvarivanja utvrđenih uvjeta iz potpisanih ugovora.

Savjetodavno vijeće za zapošljavanje pomoraca čine dva predstavnika Zavoda, dva predstavnika reprezentativnih sindikata pomoraca i dva predstavnika reprezentativnih udruga brodara.

Pri donošenju svih odluka, koje se tiču zapošljavanja pomoraca, pročelnik područne službe mora se o tome savjetovati sa Savjetodavnim vijećem za zapošljavanje pomoraca, koje je u toj službi osnovano.


6. Stručno vijeće Zavoda

Članak 35.
Stručno vijeće Zavoda sastavljeno je od ravnatelja i pomoćnika ravnatelja.

Stručno vijeće raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada Zavoda u sklopu nadležnosti utvrđenih Zakonom, te Upravnom vijeću daje mišljenja i prijedloge glede organizacije rada, uvjeta za razvitak djelatnosti te drugih poslova utvrđenih Zakonom.

Stručno vijeće može raditi i u proširenom sastavu kad su nazočni svi pročelnici područnih službi.

Prije no što Upravnom vijeću dostavi mišljenja ili prijedloge u svezi donošenja odluka važnih za položaj nezaposlenih, a poglavito odluka koje se odnose na provedbu mjera za poticanje zapošljavanja, Stručno vijeće se prethodno mora savjetovati s predstavnicima organizacija evidentiranih nezaposlenih, ukoliko takve postoje.


V. POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI

Članak 36.
Postupak u kojemu se rješava o pravu za vrijeme nezaposlenosti pokreće se na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti.

Stranka zahtjev podnosi mjesno-nadležnoj područnoj službi, odnosno ispostavi.

O pravu za vrijeme nezaposlenosti rješavaju:

1. u prvom stupnju - područna služba u kojoj je nezaposlena osoba evidentirana, a

2. u drugom stupnju - Središnja služba.

Rješenje kojim se odlučuje o pravu za vrijeme nezaposlenosti donosi pročelnik područne službe ili osoba koju on ovlasti.

Rješenje kojim se odlučuje o žalbi donosi ravnatelj Zavoda ili osoba koju on ovlasti.


VI. FINANCIJSKO POSLOVANJE ZAVODA

Članak 37.
Sredstva za djelatnost zapošljavanja osiguravaju se doprinosom za zapošljavanje u skladu sa Zakonom i iz drugih Zakonom propisanih izvora, a sredstva za plaće zaposlenika i materijalne troškove Zavoda osiguravaju se u državnom proračunu.


Članak 38.
Sredstva doprinosa za zapošljavanje raspoređuju se financijskim planom Zavoda za kalendarsku godinu.

Financijski plan sadrži plan prihoda i plan izdataka za djelatnost zapošljavanja.


Članak 39.
Financijski plan tijekom godine može se mijenjati ako:

- se prihodi ne ostvaruju prema planu,

- to zahtijevaju odnosi utvrđeni općom bilancom,

- se pokaže potreba za izmjenu plana prihoda i rashoda,

- se sredstva u sklopu predviđenih iznosa prihoda i rashoda drukčije raspoređuju.


Članak 40.
Zavod donosi periodične obračune i završni račun za kalendarsku godinu.


Članak 41.
Zavod ima pričuvu koja se ostvaruje i koristi pod uvjetima i na način utvrđen Zakonom.


Članak 42.
Za redovno poslovanje Zavoda svaka područna služba ima po jedan podračun žiro-računa Zavoda.


VII. IMOVINA ZAVODA

Članak 43.
Imovinu Zavoda čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.

Dobit ostvarenu obavljanjem djelatnosti Zavod može upotrijebiti isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti u skladu sa Zakonom.


VIII. JAVNOST RADA

Članak 44.
Rad Zavoda je javan.

Za davanje obavijesti sredstvima javnog priopćavanja o radu i poslovanju Zavoda ovlašten je ravnatelj, odnosno osoba koju ravnatelj ovlasti.

Javnost rada Zavoda osigurava se dostupnošću podataka i rada Zavoda sredstvima javnog priopćavanja te objavljivanjem Statuta Zavoda, općih akata, odluka koje se odnose na prava nezaposlenih osoba i odluka o mjerama za poticanje zapošljavanja u »Narodnim novinama« Republike Hrvatske.


IX. OPĆI AKTI

Članak 45.
Opći akti Zavoda jesu Statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se utvrđuju pitanja značajna za djelovanje Zavoda.


Članak 46.
Pored Statuta Zavod ima i sljedeće opće akte:

- Pravilnik o radu,

- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada,

- Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta,

- Pravilnik o plaćama zaposlenika,

- Pravilnik o zaštiti na radu,

- Pravilnik o zaštiti od požara,

- Poslovnik o radu Upravnog vijeća.

Zavod može donositi i druge opće akte u skladu sa Zakonom.


X. POSLOVNA TAJNA

Članak 47.
Poslovnom tajnom smatraju se podaci čije bi priopćavanje ili davanje na uvid neovlaštenim osobama bilo protivno poslovanju Zavoda ili štetilo njegovu ugledu.


Članak 48.
Poslovnom tajnom smatraju se:

- dokumenti koje ravnatelj utvrdi poslovnom tajnom,

- podaci koje kao povjerljive nadležno tijelo državne vlasti priopći Zavodu,

- mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti,

- dokumenti koji se odnose na obranu,

- plan fizičko-tehničkog osiguranja objekata i imovine Zavoda,

- drugi podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Zavoda, njegovog osnivača, te drugih tijela državne vlasti.

Podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu drugim osobama mogu priopćiti ravnatelj i osobe koje on ovlasti uz prethodno upozorenje o tajnosti podataka.

Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.

O čuvanju poslovne tajne neposredno skrbi ravnatelj.

Ravnatelj Zavoda utvrđuje podatke koji se smatraju poslovnom tajnom, kao i stupanj tajnosti.


XI. NADZOR NAD RADOM ZAVODA

Članak 49.
Nadzor nad zakonitošću rada Zavoda i općih akata obavlja ministarstvo nadležno za rad.

Nadzor nad financijskim poslovanjem Zavoda obavlja Državni ured za reviziju.


XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.
Opći akti iz članka 14. i 46. ovog statuta donijet će se u roku od 90 dana od dana njegovog stupanja na snagu.


Članak 51.
Ovaj statut stupa na snagu nakon što ga je potvrdio Hrvatski državni sabor, osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.


Članak 52.
Na dan početka primjene ovog statuta prestaje vrijediti Statut Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (»Narodne novine«, broj: 4/98).Klasa: 023-01/99-01/11
Urbroj: 344-06/1-99-6
Zagreb, 27. listopada 1999.


Predsjednik
Upravnog vijeća
Niko Gunjina, v. r.

 

 

   Pregled drugih zakona i propisa iz područja zapošljavanja