Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnike

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 24. 9. 2020.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaPRAVILNIK O PRIREĐIVANJU ZABAVNIH IGARA

"Narodne novine", broj  86/01 (i 03/02)

Zakon o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom podrobnije uređuje primjena Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00. i 59/01.) u dijelu koji se tiče poreza na automate za zabavne igre.

II. PRIREĐIVANJE ZABAVNIH IGARA

Članak 2.

(1) Automate za zabavne igre može postavljati i zabavne igre na automatima za zabavu može priređivati pravna ili fizička osoba koja se bavi priređivanjem igara na sreću, odnosno priređivanjem zabavnih igara ili ugostiteljskom djelatnosti.

(2) Automati za zabavne igre mogu se postaviti, odnosno zabavne se igre mogu priređivati na automatima za zabavu u posebno uređenim zabavnim klubovima, ugostiteljskim objektima, javnim objektima i drugim javnim prostorima.

Članak 3.

(1) Postavljanje automata za zabavne igre, odnosno priređivanje zabavnih igara na automatu ili putem automata, odobrava područni ured Porezne uprave, izdavanjem nadzorne naljepnice (markice) sukladno članku 27. stavak 3. Zakona.

(2) Uz zahtjev za izdavanje takva odobrenja porezni obveznik mora priložiti:

1. odobrenje za obavljanje djelatnosti priređivanja zabavnih igara,

2. podatke o broju i vrsti automata za zabavne igre koje stavlja u uporabu,

3. podatke o mjestu postavljanja svakog pojedinačnog automata za zabavne igre,

4. dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja automata za zabavne igre,

5. dokaz o tehničkoj ispravnosti (certifikat) sukladan Zakonu o normizaciji za određeni tip automata za zabavne igre,

6. dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu sklopljen s vlasnikom ili korisnikom prostora u kojem se postavlja automat za zabavne igre,

7. potvrdu o tehničkoj ispravnosti automata za zabavne igre izdanu od ovlaštene atestne kuće,

8. dokaz o uplati poreza na automate za zabavne igre sukladno članku 26. Zakona,

9. naziv uvoznika i proizvođača automata za zabavne igre.

(3) Uz dokaze navedene u članku 3. stavak 3. Pravilnika porezni obveznik mora još priložiti:

1. dokaz o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta poslovnog prostora u kojem se postavlja automat za zabavne igre,

2. deklaraciju proizvođača automata za zabavne igre, s tehničkim opisom i uputom za rukovanje, održavanje i popravak automata za zabavne igre,

3. naziv svake igre koja će se priređivati, s podrobno opisanim pravilima.

Članak 4.

(1) Prije stavljanja u uporabu automata za zabavne igre moraju proći tehnički pregled, o čemu se izdaje potvrda (atest), koji važi jednu godinu i mora se obnoviti prije isteka toga roka.

(2) Uz zahtjev za izdavanje potvrde o tehničkoj ispravnosti porezni obveznik podnosi dokaz o deklaraciji i jamstvu proizvođača, s nazivom svake igre i s posebno opisanim pravilima igre.

(3) Pravna osoba ovlaštena za tehnički pregled ne smije tehnički pregledati automat za zabavne igre koji nema isprave navedene u stavku 2. ovoga članka.

(4) Ovlast pravnim osobama za provjeru tehničke ispravnosti automat za zabavne igre izdaje Ministarstvo financija. Za obavljanje tehničkog pregleda ovlast mogu dobiti samo one pravne ili fizičke osobe koje nisu vlasnici automata za igre na sreću i zabavne igre, koje se ne bave priređivanjem igara na sreću i zabavnih igara, te koje se ne bave proizvodnjom i iznajmljivanjem automata za igre na sreću ili zabavu.

(5) Način obavljanja tehničkog pregleda automat za zabavne igre, prava i dužnosti ovlaštene osobe, te davanje ovlasti za obavljanje tehničkog pregleda propisuje ministar financija.

Članak 5.

Tehnički pregled automat za zabavne igre obavlja se i nakon svakog popravka automata ili promjene programske ploče, te pri svakom ponovnom stavljanju automat za zabavne igre u uporabu.

III. OZNAČAVANJE AUTOMATA

Članak 6.

(1) U zabavnim klubovima, ugostiteljskim objektima, javnim objektima i drugim javnim prostorima mogu biti postavljeni samo oni automat za zabavne igre na kojima je na vidnom mjestu istaknuta mjesečna nadzorna naljepnica (markica) s propisanim podacima.

(2) Svaki automat za zabavne igre bez propisane mjesečne nadzorne naljepnice (markice) bit će privremeno oduzet.

Članak 7.

Mjesečna nadzorna naljepnica (markica) mora sukladno članku 3. stavak 1. Pravilnika sadržavati:

1. naziv ovlaštenog tijela uprave koje izdaje mjesečnu nadzornu naljepnicu (markicu),

2. grb Republike Hrvatske,

3. ovjeru i potpis odgovorne osobe ovlaštenog tijela,

4. serijski broj nadzorne naljepnice (markice), s datumom izdavanja,

5. oznaku mjeseca i godine za koju se nadzorna naljepnica (markica) izdaje,

6. podatke o automatu za zabavne igre (vrsta, tip, proizvođač, godina proizvodnje, tvornički broj i serijski broj),

7. naziv, adresu i matični broj priređivača,

8. oznaku mjesta na kojem se automat za zabavne igre postavlja.

Nadzorna markica (naljepnica) pravokutnog je oblika, veličine 13x8 cm. Tiska se u pet boja, od kojih je grb Republike Hrvatske u boji, a tekst ispisan crnom bojom.

Članak 8.

(1) Ministarstvo financija tiskanje će mjesečnih nadzornih naljepnica (markica), u skladu s propisanim uvjetima o postupku nabave roba i usluga te o ustupanju radova, povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi koja može osigurati njihovu zaštitu i sigurnost.

(2) Ministarstvo financija raspisat će natječaj o povjeravanju poslova prema stavku 1. ovoga članka uz uvjete pod kojima se ti poslovi povjeravaju određenoj pravnoj ili fizičkoj osobi. O ispunjavanju uvjeta iz natječaja odlučuje povjerenstvo koje imenuje ministar financija.

(3) Ugovorom između Ministarstva financija i pravne ili fizičke osobe kojoj se povjeravaju poslovi tiskanja mjesečnih nadzornih naljepnica (markica) uredit će se oblik nadzornihg naljepnica (markica), njihova jedinična cijena, vrsta papira, za tiskanje nadzorne naljepnice (markice), odnosi između Ministarstva financija i tiskare glede planiranih potreba i naručene količine nadzornih naljepnica (markica), mjesto i način predaje tiskanih nadzornih naljepnica (markica) Ministarstvu financija te vođenje evidencija u tiskari.

Članak 9.

Ministarstvo financija – Porezna uprava preuzima mjesečne nadzorne naljepnice (markice) od tiskare i pohranjuje ih u Središnji ured Porezne uprave, a odatle se isporučuju u područne urede Porezne uprave, o čemu se vodi evidencija.

Članak 10.

(1) Priređivači zabavnih igara posebnu će mjesečnu nadzornu naljepnicu (markicu) , na vlastiti zahtjev, uz prethodnu dostavu dokaza sukladno članku 3. Pravilnika, moći podići u područnom uredu Porezne uprave na čijem je području automat za zabavne igre postavljen.

(2) Za svaku izdanu nadzornu naljepnicu (markicu) porezni obveznik mora platiti naknadu u iznosu od 5,00 kuna.

(3) Evidencije koje područni uredi Porezne uprave vode o izdanim mjesečnim nadzornim naljepnicama (markicama) za automat za zabavne igre obvezno moraju sadržavati:

1. redni broj upisnika,

2. naziv i sjedište priređivača,

3. naziv automata s oznakom mjesta o postavljanju,

4. serijski broj nadzorne naljepnice (markice) ,

5. mjesec i godinu za koju nadzorna naljepnica (markica) vrijedi,

6. potpis odgovorne osobe priređivača.

Članak 11.

(1) Priređivači zabavnih igara ne smiju preuzimati nadzorne naljepnice (markice) izravno od tiskare.

(2) Proizvođači automata za zabavne igre dužni su Ministarstvu financija mjesečno dostavljati podatke o prodanim automatima za zabavne igre.

IV. PRAVILA IGRE

Članak 12.

(1) Uvjeti priređivanja pojedine zabavne igre utvrđuju se pravilima igre, koja za svaku igru donosi priređivač. Pravila igre moraju biti sastavljena na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom, te prevedena najmanje na jedan od svjetskih jezika, a moraju biti i trajno javno istaknuta i uvijek dostupna igračima na mjestu na kojem se zabavna igra priređuje.

(2) Pravilima igre utvrđuje se osobito:

1. naziv i sjedište priređivača,

2. naziv, opis i trajanje igre,

3. svrha igre,

4. uvjeti za sudjelovanje u igri,

5. jedinična cijena i

6. rezultati igre.

(3) Pravila igre ne mogu se mijenjati u tijeku trajanja igre, a započeta igra mora se odigrati prema istim pravilima.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Pravilnik stupa na snagu s danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 2002. godine.

 

Dodatno:
"Narodne novine" 3/02

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".