POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje, povećati prodaju? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla? Provjerite ponudu naših marketing usluga. Izrada web stranica, cijena vrlo povoljna.
Link na pregled ponude - Poslovne usluge za poduzetnike
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA, POVOLJNO I KVALITETNO
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
POSLOVNE INFORMACIJE, SAVJETI I ANALIZE
Potražite sve informacije o poslovanju u Hrvatskoj, pravne, porezne i druge savjete, informacije o internet oglašavanju i marketingu, rezultate istraživanja tržišta, poslovne analize, informacije o kreditima za poduzetnike, poticajima...
Kontaktirajte nas ukoliko su Vam potrebne poslovne informacije
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 


Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnikeIZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 15. 4. 2024.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaPRAVILNIK O PRIREĐIVANJU ZABAVNIH IGARA

"Narodne novine", broj  86/01 (i 03/02)

Zakon o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom podrobnije uređuje primjena Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00. i 59/01.) u dijelu koji se tiče poreza na automate za zabavne igre.

II. PRIREĐIVANJE ZABAVNIH IGARA

Članak 2.

(1) Automate za zabavne igre može postavljati i zabavne igre na automatima za zabavu može priređivati pravna ili fizička osoba koja se bavi priređivanjem igara na sreću, odnosno priređivanjem zabavnih igara ili ugostiteljskom djelatnosti.

(2) Automati za zabavne igre mogu se postaviti, odnosno zabavne se igre mogu priređivati na automatima za zabavu u posebno uređenim zabavnim klubovima, ugostiteljskim objektima, javnim objektima i drugim javnim prostorima.

Članak 3.

(1) Postavljanje automata za zabavne igre, odnosno priređivanje zabavnih igara na automatu ili putem automata, odobrava područni ured Porezne uprave, izdavanjem nadzorne naljepnice (markice) sukladno članku 27. stavak 3. Zakona.

(2) Uz zahtjev za izdavanje takva odobrenja porezni obveznik mora priložiti:

1. odobrenje za obavljanje djelatnosti priređivanja zabavnih igara,

2. podatke o broju i vrsti automata za zabavne igre koje stavlja u uporabu,

3. podatke o mjestu postavljanja svakog pojedinačnog automata za zabavne igre,

4. dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja automata za zabavne igre,

5. dokaz o tehničkoj ispravnosti (certifikat) sukladan Zakonu o normizaciji za određeni tip automata za zabavne igre,

6. dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu sklopljen s vlasnikom ili korisnikom prostora u kojem se postavlja automat za zabavne igre,

7. potvrdu o tehničkoj ispravnosti automata za zabavne igre izdanu od ovlaštene atestne kuće,

8. dokaz o uplati poreza na automate za zabavne igre sukladno članku 26. Zakona,

9. naziv uvoznika i proizvođača automata za zabavne igre.

(3) Uz dokaze navedene u članku 3. stavak 3. Pravilnika porezni obveznik mora još priložiti:

1. dokaz o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta poslovnog prostora u kojem se postavlja automat za zabavne igre,

2. deklaraciju proizvođača automata za zabavne igre, s tehničkim opisom i uputom za rukovanje, održavanje i popravak automata za zabavne igre,

3. naziv svake igre koja će se priređivati, s podrobno opisanim pravilima.

Članak 4.

(1) Prije stavljanja u uporabu automata za zabavne igre moraju proći tehnički pregled, o čemu se izdaje potvrda (atest), koji važi jednu godinu i mora se obnoviti prije isteka toga roka.

(2) Uz zahtjev za izdavanje potvrde o tehničkoj ispravnosti porezni obveznik podnosi dokaz o deklaraciji i jamstvu proizvođača, s nazivom svake igre i s posebno opisanim pravilima igre.

(3) Pravna osoba ovlaštena za tehnički pregled ne smije tehnički pregledati automat za zabavne igre koji nema isprave navedene u stavku 2. ovoga članka.

(4) Ovlast pravnim osobama za provjeru tehničke ispravnosti automat za zabavne igre izdaje Ministarstvo financija. Za obavljanje tehničkog pregleda ovlast mogu dobiti samo one pravne ili fizičke osobe koje nisu vlasnici automata za igre na sreću i zabavne igre, koje se ne bave priređivanjem igara na sreću i zabavnih igara, te koje se ne bave proizvodnjom i iznajmljivanjem automata za igre na sreću ili zabavu.

(5) Način obavljanja tehničkog pregleda automat za zabavne igre, prava i dužnosti ovlaštene osobe, te davanje ovlasti za obavljanje tehničkog pregleda propisuje ministar financija.

Članak 5.

Tehnički pregled automat za zabavne igre obavlja se i nakon svakog popravka automata ili promjene programske ploče, te pri svakom ponovnom stavljanju automat za zabavne igre u uporabu.

III. OZNAČAVANJE AUTOMATA

Članak 6.

(1) U zabavnim klubovima, ugostiteljskim objektima, javnim objektima i drugim javnim prostorima mogu biti postavljeni samo oni automat za zabavne igre na kojima je na vidnom mjestu istaknuta mjesečna nadzorna naljepnica (markica) s propisanim podacima.

(2) Svaki automat za zabavne igre bez propisane mjesečne nadzorne naljepnice (markice) bit će privremeno oduzet.

Članak 7.

Mjesečna nadzorna naljepnica (markica) mora sukladno članku 3. stavak 1. Pravilnika sadržavati:

1. naziv ovlaštenog tijela uprave koje izdaje mjesečnu nadzornu naljepnicu (markicu),

2. grb Republike Hrvatske,

3. ovjeru i potpis odgovorne osobe ovlaštenog tijela,

4. serijski broj nadzorne naljepnice (markice), s datumom izdavanja,

5. oznaku mjeseca i godine za koju se nadzorna naljepnica (markica) izdaje,

6. podatke o automatu za zabavne igre (vrsta, tip, proizvođač, godina proizvodnje, tvornički broj i serijski broj),

7. naziv, adresu i matični broj priređivača,

8. oznaku mjesta na kojem se automat za zabavne igre postavlja.

Nadzorna markica (naljepnica) pravokutnog je oblika, veličine 13x8 cm. Tiska se u pet boja, od kojih je grb Republike Hrvatske u boji, a tekst ispisan crnom bojom.

Članak 8.

(1) Ministarstvo financija tiskanje će mjesečnih nadzornih naljepnica (markica), u skladu s propisanim uvjetima o postupku nabave roba i usluga te o ustupanju radova, povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi koja može osigurati njihovu zaštitu i sigurnost.

(2) Ministarstvo financija raspisat će natječaj o povjeravanju poslova prema stavku 1. ovoga članka uz uvjete pod kojima se ti poslovi povjeravaju određenoj pravnoj ili fizičkoj osobi. O ispunjavanju uvjeta iz natječaja odlučuje povjerenstvo koje imenuje ministar financija.

(3) Ugovorom između Ministarstva financija i pravne ili fizičke osobe kojoj se povjeravaju poslovi tiskanja mjesečnih nadzornih naljepnica (markica) uredit će se oblik nadzornihg naljepnica (markica), njihova jedinična cijena, vrsta papira, za tiskanje nadzorne naljepnice (markice), odnosi između Ministarstva financija i tiskare glede planiranih potreba i naručene količine nadzornih naljepnica (markica), mjesto i način predaje tiskanih nadzornih naljepnica (markica) Ministarstvu financija te vođenje evidencija u tiskari.

Članak 9.

Ministarstvo financija – Porezna uprava preuzima mjesečne nadzorne naljepnice (markice) od tiskare i pohranjuje ih u Središnji ured Porezne uprave, a odatle se isporučuju u područne urede Porezne uprave, o čemu se vodi evidencija.

Članak 10.

(1) Priređivači zabavnih igara posebnu će mjesečnu nadzornu naljepnicu (markicu) , na vlastiti zahtjev, uz prethodnu dostavu dokaza sukladno članku 3. Pravilnika, moći podići u područnom uredu Porezne uprave na čijem je području automat za zabavne igre postavljen.

(2) Za svaku izdanu nadzornu naljepnicu (markicu) porezni obveznik mora platiti naknadu u iznosu od 5,00 kuna.

(3) Evidencije koje područni uredi Porezne uprave vode o izdanim mjesečnim nadzornim naljepnicama (markicama) za automat za zabavne igre obvezno moraju sadržavati:

1. redni broj upisnika,

2. naziv i sjedište priređivača,

3. naziv automata s oznakom mjesta o postavljanju,

4. serijski broj nadzorne naljepnice (markice) ,

5. mjesec i godinu za koju nadzorna naljepnica (markica) vrijedi,

6. potpis odgovorne osobe priređivača.

Članak 11.

(1) Priređivači zabavnih igara ne smiju preuzimati nadzorne naljepnice (markice) izravno od tiskare.

(2) Proizvođači automata za zabavne igre dužni su Ministarstvu financija mjesečno dostavljati podatke o prodanim automatima za zabavne igre.

IV. PRAVILA IGRE

Članak 12.

(1) Uvjeti priređivanja pojedine zabavne igre utvrđuju se pravilima igre, koja za svaku igru donosi priređivač. Pravila igre moraju biti sastavljena na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom, te prevedena najmanje na jedan od svjetskih jezika, a moraju biti i trajno javno istaknuta i uvijek dostupna igračima na mjestu na kojem se zabavna igra priređuje.

(2) Pravilima igre utvrđuje se osobito:

1. naziv i sjedište priređivača,

2. naziv, opis i trajanje igre,

3. svrha igre,

4. uvjeti za sudjelovanje u igri,

5. jedinična cijena i

6. rezultati igre.

(3) Pravila igre ne mogu se mijenjati u tijeku trajanja igre, a započeta igra mora se odigrati prema istim pravilima.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Pravilnik stupa na snagu s danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 2002. godine.

 

Dodatno:
"Narodne novine" 3/02

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".