Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnike

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 4. 7. 2020.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaMINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Na temelju članka 255. stavak 1. u vezi s člankom 68. Zakona o nasljeđivanju ("Narodne novine" br. 48/93) ministrica pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, donosi

PRAVILNIK O HRVATSKOM UPISNIKU OPORUKAČlanak 1.

Pravilnikom o Hrvatskom upisniku oporuka (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se sadržaj Hrvatskog upisnika oporuka (u daljnjem tekstu: HUO) i način njegova vođenja.

Hrvatski upisnik oporuka vodi Hrvatska javnobilježnička komora u svom sjedištu u Zagrebu.

Članak 2.

U Hrvatski upisnik oporuka evidentiraju se privatne i javne oporuke, te davanje obavijesti za potrebe ostavinskog postupka na osnovu upita čuva li se i kod koga je oporuka pohranjena.

U HUO se evidentira činjenica da je oporuka sastavljena, pohranjena te proglašena.

Članak 3.

Podatke o oporuci koja se evidentira u HUO dostavljaju:

– javni bilježnici

– odvjetnici

– općinski sudovi

– diplomatsko-konzularna predstavništva

– osobe koje su napravile oporuku.

Podatke o evidentiranim oporukama u HUO osim oporučitelja može tražiti i osoba koju je oporučitelj za to posebno ovlastio, a nakon oporučiteljeve smrti podatke evidentirane u HUO mogu tražiti osobe i tijela iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 4.

1. Evidencija podataka

Zahtjev za evidenciju oporuke u HUO podnosi se za:

– činjenice da je sastavljena javna oporuka od strane ovlaštene osobe

– činjenica da je oporuka primljena na čuvanje kod suda, javnog bilježnika ili diplomatsko-konzularnog predstavništva

– činjenice da je sud ili javni bilježnik primio izjavu svjedoka usmene oporuke

– činjenice da je oporuka primljena na čuvanje kod odvjetnika

– činjenice da je oporuka primljena na čuvanje kod fizičke ili pravne osobe

– činjenice da je oporučitelj sastavio vlastitu oporuku ili oporuku pred svjedocima.

2. Vraćanje oporuke

U HUO se evidentiraju i podaci o vraćanju oporuke i to:

– kad je sud, javni bilježnik ili diplomatsko-konzularno predstavništvo vratilo oporučitelju ili njegovu opunomoćeniku oporuku koja se kod njih nalazila na čuvanju

– kad je oporučitelj opozvao svoju oporuku pred osobom ovlaštenom za sastavljanje javne oporuke

– kad je oporuka proglašena u ostavinskom postupku

– kad je oporuku vratila fizička ili pravna osoba kojoj je povjerena na čuvanje.

Obavijest o vraćanju oporuke dostavljaju osobe i tijela iz čl. 3. ovoga Pravilnika:

– sud, javni bilježnik ili diplomatsko-konzularno predstavništvo, koji su vratili oporuku

– sud, javni bilježnik ili diplomatsko-konzularno predstavništvo pred kojim je opozvana oporuka

– sud ili javni bilježnik koji je proglasio oporuku

– odvjetnik kod kojeg je oporuka bila na čuvanju.

3. Upiti

U zahtjevu za dostavu podataka iz HUO moraju se navesti podaci o oporučitelju iz čl. 8. st. 4. ovoga Pravilnika.

4. Promjena u evidentiranju podataka

Sve promjene koje su se dogodile nakon evidentiranja oporuke u HUO upisuju se pod istim evidencijskim brojem oporučitelja.

Članak 5.

Pohrana podataka u HUO obavlja se pomoću informatičkog sustava u Hrvatskoj javnobilježničkoj komori, odnosno na drugi odgovarajući način.

Ako nisu ispunjeni uvjeti za vođenje na način propisan u st. 1. ovoga članka, HUO će se voditi ručno.

Podaci se u pravilu dostavljaju putem elektroničkog prijenosa podataka.

Javni bilježnici, općinski sudovi i diplomatsko-konzularna predstavništva dužni su osigurati sve uvjete potrebne za elektronički prijenos podataka (mrežna povezanost, software, hardware).

Tehničke preduvjete za vođenje HUO odredit će ministar nadležan za poslove pravosuđa, na prijedlog Hrvatske javnobilježničke komore.

Formate podataka koji su potrebni kod evidencija, promjena u evidentiranju podataka, upita i odgovora na upite određuje Hrvatska javnobilježnička komora.

Svaka ovlaštena osoba mora se u okviru elektronskog pravnog prometa predstaviti navođenjem svog HUO korisničkog broja, zajedno sa sigurnosnom šifrom.

HUO korisnički broj dodjeljuje Hrvatska javnobilježnička komora uzimajući u obzir kriterije koji su navedeni u članku 9. ovoga Pravilnika u svezi s davanjem ovlaštenja.

Sigurnosnu šifru mora ovlaštena osoba izabrati sama. Sigurnosna šifra mora se čuvati u tajnosti i zaštititi od zlouporabe. Gubitak sigurnosne šifre mora se odmah prijaviti Hrvatskoj javnobilježničkoj komori.

Članak 6.

Evidentirane oporuke u HUO dobivaju evidencijski broj.

Evidencijski broj HUO sastoji se od HUO korisničkog broja i broja oporuke.

Broj oporuke je redni broj upisnika i četveroznamenkasti broj godine u kojoj je oporuka upisana. Ako se tijekom godine u HUO dostavlja nova oporuka, ona se upisuje pod sljedećim rednim brojem HUO-a. Ovaj podatak upisuje se u rubriku »primjedba«.

Na isti način postupa se i s oporukama koje su zaprimljene naknadno u različitim godinama.

Članak 7.

Sve osobe koje rade na obradi podataka HUO, kao i osobe zaposlene u Hrvatskoj javnobilježničkoj komori, a imaju pristup podacima u HUO, obvezuju se čuvati tajnu o ovim podacima.

Članak 8.

1. Adresa

Sva pismena koja se odnose na Hrvatski upisnik oporuka, upućuju se na Hrvatsku javnobilježničku komoru (Hrvatski upisnik oporuka) putem elektronskog prijenosa podataka.

2. Elektronski prijenos podataka

Za postavljanje zahtjeva za evidenciju, promjene, upite, koristit će se mogućnosti elektronskog prijenosa podataka koje Hrvatska javnobilježnička komora stavlja na raspolaganje.

Hrvatska javnobilježnička komora obavještava korisnike o tehničkim mogućnostima unosa podataka.

3. Dostava podataka

I. EVIDENTIRANJE

Podaci koji se dostavljaju elektronskim putem moraju biti potpuni.

Podaci o oporučitelju su:

1) prezime

2) ime

3) datum rođenja

4) datum pohranjivanja (ukoliko se datum pohranjivanja ne može ustanoviti, onda datum sastavljanja) oporuke

5) vrsta oporuke

6) mjesto čuvanja oporuke

Za vrstu isprava i mjesto čuvanja moraju se koristiti sljedeće kratice:

Privatna oporuka – »PO«

– vlastita oporuka – »VO«

– pisana oporuka pred svjedocima – »POS«

Javna oporuka – »JO«

– javna oporuka sastavljena kod suda – »JOSS«

– javna oporuka sastavljena kod javnog

bilježnika – »JOJB«

– javna oporuka sastavljena kod

diplomatsko-konzularnog predstavništva – »JODK«

Pohrana – čuvanje oporuke – »PO«

– pohranjena kod suda – »POS«

– pohranjena kod javnog bilježnika – »POJB«

– pohranjena kod diplomatsko-konzularnog

predstavništva – »PODK«

– pohranjena kod odvjetnika – »POO«

– poranjena kod fizičke ili pravne osobe – »POFO«
ili

»POPO«

Izjava svjedoka usmene oporuke – »IUO«

– primljena kod suda – »IUOS«

– primljena kod javnog bilježnika – »IUOJB«

II. VRAĆANJE OPORUKE

Obavezni podaci:

1) HUO evidencijski broj oporuke

2) bilo koja dva podatka iz I. t. 1 - 5. (evidentiranje).

III. PROMJENA U EVIDENTIRANJU PODATAKA

Obavezni podaci:

1) HUO korisnički broj prijašnjeg korisnika

2) HUO korisnički broj novog korisnika

3) HUO evidencijski broj oporuke za prijenos

4) bilo koja dva podatka iz I. t. 1 - 5. (evidentiranje).

IV. UPITI

Obavezni podaci o oporučitelju:

1) prezime

2) ime

3) datum rođenja

4) datum smrti oporučitelja

5) smrtni list za oproučitelja ili smrtovnica

6) broj ostavinskog spisa

7) obavezni podaci o tražitelju podataka u HUO-u.

4. Istovjetnost

Prije prenošenja podataka elektronskim putem, ovlaštena osoba koja dostavlja podatke mora se svaki put predstaviti informatičkom sustavu Hrvatske javnobilježničke komore.

Članak 9.

Evidentiranje, vraćanje oporuke, upiti i promjene u evidentiranju podataka obavljaju se elektronskim prijenosom podataka. Pristup korisnika programu moguć je u svako doba uz navođenje HUO korisničkog broja zajedno sa sigurnosnom šifrom.

Osobe koje su sastavile oporuku mogu dostaviti podatke u HUO osobno, odnosno putem javnog bilježnika.

Članak 10.

Odgovori na upite u okviru elektronskog pravnog prometa daju se odmah.

Na upite se odgovara cjelovitim ponavljanjem traženih podataka i rezultata koji odgovaraju traženim podacima.

Algoritam za pretraživanje u HUO odredit će Hrvatska javnobilježnička komora.

Evidencijski podaci oporučitelja s istim imenom i prezimenom i s istim datumom rođenja ili bez evidentiranog datuma rođenja bit će također ispisani.

Negativni odgovor, odnosno ispis istog, sadržava osim ponovljenog teksta iz upita i obavijesti: »Nisu pronađeni odgovarajući podaci«.

Prigovom upita javnog bilježnika kao sudskog povjerenika ili u slučaju upita suda u određenom ostavinskom predmetu HUO, odgovor obvezatno sadrži mjesta gdje su oporuke pohranjene.

Članak 11.

Za evidentiranje upisa ili upisa vraćanja jedne oporuke plaća se naknada od 100,00 kn i to prilikom evidentiranja.

Za upit u jednom ostavinskom postupku plaća se naknada od 50,00 kn.

Za promjenu evidentiranja podataka plaća se naknada od 30,00 kn.

Paušalna naknada za potpuni spisak svih isprava koje su evidentirane pod jednim evidencijskim brojem, iznosi 100,00 kn.

Naknadu iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka dužan je platiti oporučitelj, odnosno korisnik iz člana 3. ovoga Pravilnika, osim općinskog suda.

Članak 12.

Nakon svakog podnesenog zahtjeva za upis korisnik dobiva kontrolni ispis upisa. Kod upita ispis odgovora ponavlja tekst upita zbog kontrole. Ako se u roku od 14 dana od dana ispisa ne uloži prigovor, smatrat će se da je upis potvrđen kao ispravan.

Oporučitelj ili osoba koju je on za to posebno ovlastio, može u svako vrijeme zatražiti spisak svih oporuka koje su evidentirane pod njegovim evidencijskim brojem u HUO.

Članak 13.

Ako je potreban ispravak evidencije, tada se mora ponovno postaviti zahtjev za novu evidenciju ovih podataka.

U svrhu ispravka pogrešnog upita mora se postaviti novi – ispravni upit.

Za sve upise ili upite na temelju ispravka mora se platiti naknada, osim ako greške nisu prouzročene krivnjom Hrvatske javnobilježničke komore, pa se iz toga razloga ispravci vrše bez plaćanja naknade.

Članak 14.

Ako je imenovan novi javni bilježnik za područje istog općinskog suda, oporuke koje se odnose na istog oporučitelja i dalje se vezuju na taj osnovni broj.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 700-01/03-01409
Urbroj: 514-06-01-03-5
Zagreb, 19. kolovoza 2003.

Ministrica
Ingrid Antičević-Marinović, v. r. 


MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Na temelju članka 252. stavka 1. i članka 255. stavka 2. Zakona o nasljeđivanju ("Narodne novine" broj 48/03) ministrica pravosuđa, uprave i lokalne samouprave donosi

PRAVILNIK O VISINI NAGRADE I NAKNADE TROŠKOVA JAVNOG BILJEŽNIKA KAO POVJERENIKA SUDA U OSTAVINSKOM POSTUPKUI. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se visina nagrade i naknade troškova javnog bilježnika kao povjerenika sudske vlasti u provođenju radnji u ostavinskom postupku, te način njihova obračuna i naplate od strane javnog bilježnika.

Članak 2.

Javnom bilježniku u provođenju pojedinog ostavinskog postupka, u pravilu, za sve radnje u tom postupku pripada jedna nagrada i određuje se prema vrijednosti ostavine.

Vrijednost ostavine, radi određivanja nagrade, određuje se po slobodnoj ocjeni, na temelju izjava nasljednika, podataka utvrđenih u postupku i podataka koje su nasljednici podnijeli. Po potrebi, javni bilježnik može, po odredbama o procjeni ostavine radi razreza poreza na nasljedstvo, odrediti obavljanje procjene putem vještaka na trošak nasljednika. Vrijednost čiste ostavine radi naplate nagrade utvrđuje se prema vrijednosti koju ostavina ima u vrijeme procjene.

Za utvrđivanje vrijednosti udjela i dionica u trgovačkim društvima uzima se njihova nominalna vrijednost.

Prigodom utvrđivanja vrijednosti čiste ostavine radi određivanja nagrade, odbit će se ostaviteljevi dugovi, troškovi sahrane ostavitelja, legati i drugi tereti, troškovi popisa i procjene ostavine i drugi troškovi.

Članak 3.

Za pojedine radnje u ostavinskom postupku javni bilježnik ima pravo i na posebnu nagradu, samo u slučajevima određenim u daljnjim odredbama ovog Pravilnika.

Članak 4.

Ako javni bilježnik rješenjem odluči da se ne provodi ostavinska rasprava jer umrli nije ostavio ostavinu, za obavljanje radnje u tom ostavinskom predmetu ne pripada mu nikakva nagrada.

Članak 5.

Javnom bilježniku, u provođenju pojedinog ostavinskog postupka, pripada pravo na naknadu nastalog i predvidivog mu troška u punom iznosu, a trošak se određuje po pravilima važeće javnobilježničke tarife o trošku, ako odredbama ovog Pravilnika nije drugačije određeno.

Radi nadoknađivanja troškova u ostavinskom postupku, u smislu ovog Pravilnika, troškom se ne smatra utrošak papira i drugog uredskog materijala radi izrade i umnožavanja dovoljnog broja primjeraka zapisnika, rješenja i drugih isprava u ostavinskom spisu radi uručivanja nasljednicima, dostave spisa sudu i zadržavanja prijepisa spisa u javnobilježničkom arhivu.

Članak 6.

Javni bilježnik neposredno od nasljednika, tijekom ostavinskog postupka, naplaćuje pripadajuću mu nagradu i naknadu troškova.

O obračunatim i naplaćenim nagradama i troškovima, kao i o možebitno naplaćenom predujmu ovih naknada, bez obzira jesu li isti u ostavinskom spisu zabilježeni na pojedinoj ispravi, javni bilježnik će u spisu voditi i poseban obračunski list kojem će kronološki bilježiti činjenice izvršenih mu uplata po pojedinom nasljedniku te plaćenih mu nagrada i naknada troškova, a po obavljenim radnjama obračunski list će zaključiti potvrđujući jesu li mu u cijelosti podmireni nagrada i troškovi.

II. ODREĐIVANJE NAGRADE PREMA VRIJEDNOSTI OSTAVINE

Članak 7.

Za radnje javnog bilježnika oko pozivanja nasljednika na ročište za raspravu, za provođenje ostavinske rasprave te donošenja i otpravka rješenja o nasljeđivanju, kao i za druge radnje za koje ovim Pravilnikom nije određena posebna nagrada, javnom bilježniku pripada nagrada u neto iznosu prema vrijednosti ostavine, i to:

iznad kuna           do kuna                kuna

0                        1.000,00               30,00

1.000,00             2.500,00               50,00

2.500,00            25.000,00              90,00

25.000,00          35.000,00              150,00

35.000,00           60.000,00             200,00

Ako vrijednost ostavine prelazi iznos od 60.000,00 kuna, pored iznosa nagrade od 200,00 kuna, plaća se još i po 100,00 kuna za svakih započetih 10.000,00 kuna vrijednosti ostavine, ali ne više od 2.500,00 kuna.

Ako nastupe uvjeti za prekid postupka za do tada obavljene javnobilježničke radnje, javnom bilježniku pripada nagrada od 50% nagrade iz stavka 1. i 2. ovog članka i naknada svih do tada nastalih troškova postupka.

Ako se po okončanju prekida ostavinskog postupka ponovno povjeri javnom bilježniku dovršenje ostavinskog postupka, pripada mu nagrada do punog iznosa nagrade po st. 1. i 2. ovog članka i nastali troškovi.

Za dopunsko rješenje o naknadno utvrđenoj ostavini nagrada se plaća prema naknadno utvrđenoj vrijednosti tog dijela ostavine.

Za legat, plaća se nagrada prema vrijednosti legata.


III. ODREĐIVANJE POSEBNE NAGRADE ZA POJEDINE RADNJE

Članak 8.

Ako javni bilježnik provodi pojedine radnje popisa i pečaćenja ostaviteljeve imovine u pokrenutom ostavinskom postupku ili provodi prethodne radnje u povjerenom mu poslu prije pokretanja ostavinskog postupka, ima pravo i na posebnu nagradu u visini 75% nagrade iz članka 7. ovog Pravilnika.

U svakom slučaju, bez obzira na broj obavljenih pojedinih radnji iz prethodnog stavka, visina posebne nagrade ne može prijeći iznos koji javnom bilježniku pripada po članku 7. ovog Pravilnika.

Članak 9.

Ako javni bilježnik prima na polog ostaviteljeve stvari, isprave, novac, dragocjenosti i vrijednosne papire, visina posebne nagrade se određuje prema pravilima važeće javnobilježničke tarife o osnivanju javnobilježničkog pologa.

Članak 10.

Ako javni bilježnik, zbog ponašanja stranaka ili njihovih opunomoćenika, nije mogao obaviti pojedinu radnju iz povjerenoga mu posla, pripada mu 50% nagrade predviđene za tu radnju po odredbama ovog Pravilnika.

Članak 11.

Kada javni bilježnik zbog obavljanja radnji izbiva iz ureda ili radnju obavlja izvan radnog vremena, visina posebne nagrade se određuje prema pravilima važeće javnobilježničke tarife o dodatnoj nagradi zbog izbivanja iz ureda i za radnje izvan radnog vremena.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 701-01/03-01/41
Urbroj: 514-01-03-1
Zagreb, 1. kolovoza 2003.

Ministrica
Ingrid Antičević-Marinović, v. r.  Zakon o nasljeđivanju