POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnike

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 25. 4. 2019.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaZAKON
O MINIMALNIM MJERAMA ZAŠTITE U POSLOVANJU S GOTOVIM NOVCEM I VRIJEDNOSTIMA


(NN 173/03)I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Svrha ovoga Zakona je smanjenje rizika i povećanje zaštite osoba koje obavljaju poslove s gotovim novcem i vrijednostima.


II. OSNOVNE ODREDBE

Članak 2.

Ovim se Zakonom uređuje:

1. minimalni sigurnosni uvjeti zaštite osoba, novca i vrijednosti za pravne i fizičke osobe koje posluju gotovim novcem i vrijednostima (u nastavku teksta: novčarske institucije),

2. načini prikupljanja, čuvanja i korištenja podataka pribavljenih primjenom tehničkih sigurnosnih sredstava,

3. nadzor njegove provedbe.

Članak 3.

(1) Novčarske institucije u smislu ovoga Zakona su: banke, stambene štedionice, štedno-kreditne zadruge, mjenjačnice, kladionice, Hrvatska lutrija, Financijska agencija (FINA), Hrvatska pošta i Hrvatska narodna banka.

(2) Gotovim novcem u smislu ovoga Zakona smatraju se: domaće i strane novčanice i domaći i strani kovani novac.

(3) Vrijednostima u smislu ovoga Zakona smatraju se i plemenite kovanice, kovani novac i predmeti izrađeni od plemenitih kovina, vrijednosni papiri, drago kamenje.

Članak 4.

(1) Minimalni sigurnosni uvjeti zaštite osoba, novca i vrijednosti ostvaruju se:

1. odgovarajućim sustavima tehničke zaštite,

2. tjelesnom zaštitom,

3. zajedničkom primjenom tjelesne zaštite i sustava tehničke zaštite.

(2) Tjelesnu zaštitu osoba, gotova novca i vrijednosti obavljaju trgovačka društva, obrtnici i unutarnje čuvarske službe novčarskih institucija, koje imaju odobrenje za obavljanje poslova privatne zaštite propisane posebnim zakonom.

(3) Svi uređaji i oprema koji se koriste u zaštiti osoba i novca u poslovanju gotovim novcem i vrijednostima, moraju odgovarati hrvatskim normama. U nedostatku hrvatskih normi moraju odgovarati europskim normama (EN), a u slučaju nepostojanja prethodnih moraju odgovarati međunarodnim normama (IEC, ISO), odnosno drugim specijaliziranim normama i prihvaćenim pravilima struke.


III. KATEGORIZACIJA NOVČARSKIH INSTITUCIJA I NAČIN OSTVARIVANJA MINIMALNIH UVJETA ZAŠTITE

Članak 5.

Novčarske institucije, njihove poslovne jedinice i poslovna mjesta, radi ostvarivanja minimalnih sigurnosnih uvjeta zaštite, svrstavaju se u sljedeće kategorije:

I. kategorija – Hrvatska narodna banka, poslovnice FINA-e, banke, stambene štedionice, poštanski uredi Hrvatskih pošta,

II. kategorija – mjenjačnice, poslovnice Hrvatske lutrije, kladionice, štedno-kreditne zadruge,

III. kategorija – bankomati.

Članak 6.

Minimalni sigurnosni uvjeti zaštite osoba, novca i vrijednosti novčarskih institucija iz članka 3. ovoga Zakona, ostvaruju se u objektima u kojima se odvija poslovanje gotovim novcem i vrijednostima, prilikom poduzimanja radnji vezanih za prijevoz i tijekom prijevoza gotova novca i vrijednosti te prilikom prijenosa gotova novca i vrijednosti.

Članak 7.

(1) Novčarske institucije štite se primjenom sljedećih minimalnih sigurnosnih uvjeta zaštite:

1. protuprovalnog sustava sa centraliziranom dojavom i nadzorom alarma,

2. protuprepadnog sustava sa centraliziranom dojavom i nadzorom alarma,

3. neprekidnog videonadzora s mogućnošću pohranjivanja video zapisa,

4. tjelesne zaštite.

(2) Minimalni sigurnosni uvjeti zaštite iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se na temelju prosudbe ugroženosti koju izrađuje ovlašteno trgovačko društvo ili obrtnici za obavljanje poslova privatne zaštite.

(3) Novčarske institucije dužne su donijeti opći akt s kojim će propisati primjenu minimalnih sigurnosnih uvjeta zaštite iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 8.

(1) Novčarske institucije I. kategorije dužne su u objektima u kojima posluju, osigurati minimalne sigurnosne uvjete zaštite iz članka 7. stavka 1. podstavka 1., 2. i 3. ovoga Zakona.

(2) Novčarske institucije II. kategorije dužne su osigurati minimalne sigurnosne uvjete zaštite iz članka 7. stavka 1. podstavka 1. i 2. ovoga Zakona.

(3) Novčarske institucije II. kategorije mogu umjesto protuprovalnog i protuprepadnog sustava iz članka 7. stavka 1. podstavka 1. i 2., instalirati neprekidan videonadzor s mogućnošću pohranjivanja videozapisa sukladno članku 7. stavku 1. podstavku 3. ovoga Zakona.

Članak 9.

(1) Za centralne trezore novčarske institucije moraju primjenjivati naprekidan kombinirani oblik zaštite sukladno članku 4. stavku 1. podstavku 3. ovoga Zakona.

(2) Za trezore novčarske institucije moraju primjenjivati naprekidan oblik zaštite sukladno članku 4. stavku 1. podstavku 1. ovoga Zakona.

(3) Uplatno–isplatno mjesto novčarskih institucija mora biti zaštićeno protuprepadnim sustavom sukladno članku 7. stavku 1. podstavku 2. ovoga Zakona.

Članak 10.

Novčarske institucije koje promet gotovim novcem obavljaju bankomatima (III. kategorija) dužne su osigurati sljedeće minimalne sigurnosne uvjete zaštite:

1. instalirati neprekidni nadzor komunikacijske veze bankomata s dojavnim centrom,

2. instalirati alarm otvorenih vrata trezorskog dijela bankomata.


IV. PRIJEVOZ I PRIJENOS GOTOVA NOVCA I VRIJEDNOSTI

Članak 11.

(1) Prijevoz gotova novca i vrijednosti novčarske institucije dužne su obavljati oklopljenim vozilom trgovačkog društva, obrtnika ili unutarnje čuvarske službe na način i pod uvjetima uređenim posebnim propisom.

(2) Visinu minimalnog iznosa gotova novca i vrijednosti koji se obvezno prijevozi oklopljenim vozilom iz stavka 1. ovoga članka, propisuje ministar unutarnjih poslova posebnim aktom.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, prijevoz manjih iznosa gotova novca i vrijednosti, može se obavljati i vozilima unutarnje čuvarske službe u kojima je ugrađena sigurnosna kasa-ormar i ugrađen telekomunikacijski mobilni uređaj (GPS sustav za satelitsko praćenje).

(4) Visinu iznosa gotova novca i vrijednosti koji se može prevoziti na način opisan u stavku 3. ovoga članka, na zahtjev novčarske institucije, odredit će ministar unutarnjih poslova rješenjem.

Članak 12.

(1) Prijenos gotova novca i vrijednosti novčarske institucije su dužne obavljati u spremniku za prijenos gotova novca i vrijednosti i osigurati pratnju ili zaštitu s najmanje jednim ovlaštenim zaštitarom trgovačkog društva ili obrtnika koji obavljaju poslove privatne zaštite ili unutarnje čuvarske službe.

(2) Spremnik za prijenos novca i vrijednosti, iz stavka 1. ovoga članka i način njegova korištenja moraju ispunjavati uvjete uređene posebnim propisima.

Članak 13.

(1) Iznimno od članka 12. ovoga Zakona, za zaštitu u prijenosu manjih iznosa gotova novca i vrijednosti, kojeg obavlja poštar ili teklić, obvezna je primjena sustava za dojavu prepada ili elektrokemijskog uređaja alarma.

(2) Visinu iznosa gotova novca i vrijednosti koji se može prenositi na način opisan u stavku 1. ovoga članka, na zahtjev novčarske institucije odredit će ministar unutarnjih poslova rješenjem.


V. ČUVANJE I RASPOLAGANJE PODACIMA PRIBAVLJANIH TEHNIČKIM SREDSTVIMA ZAŠTITE

Članak 14.

(1) Novčarske institucije iz članka 3. ovoga Zakona dužne su sve podatke pribavljene sredstvima tehničke zaštite sačuvati najmanje 168 sati na mediju na kojem su pohranjeni, a na pisani zahtjev nadležnog tijela za provođenje kaznenog progona, radi korištenja u kaznenom ili prekršajnom postupku, dužne su ih predati bez naknade.

(2) Novčarske institucije imaju pravo na naknadu nastalih troškova kada podatke, pribavljene sredstvima tehničke zaštite, zatraže pravne ili fizičke osobe radi poduzimanja kaznenog progona po prijedlogu ili privatnoj tužbi.

(3) Novčarske institucije prilikom prikupljanja, pohranjivanja i čuvanja podataka iz stavka 1. ovoga članka, dužne su zaštititi osobne podatke sukladno odredbama posebnog zakona.

VI. NADZOR

Članak 15.

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provode službenici za nadzor djelatnosti privatne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova (u nastavku teksta: inspektori).

(2) Prilikom obavljanja nadzora iz stavka 1. ovoga članka kada postoje opravdani sigurnosni razlozi, inspektori mogu koristiti pomoć policijskih službenika.

(3) Inspektori iz stavka 1. ovoga članka službenom iskaznicom dokazuju svoje službeno svojstvo, identitet i ovlasti.

Članak 16.

(1) U skladu s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona inspektori su u obavljanju nadzora ovlašteni:

1. provjeravati i utvrđivati identitet fizičkih osoba i odgovornih osoba novčarskih institucija koje u svojoj djelatnosti posluju gotovim novcem i vrijednostima te istovjetnost predmeta koji su vezani uz minimalne uvjete zaštite osoba i novca,

2. pozivati osobe iz točke 1. stavka 1. ovoga članka radi davanja obavijesti o činjenicama i okolnostima značajnima za utvrđivanje ispunjavanja minimalnih uvjeta zaštite osoba, novca i vrijednosti pri raspolaganju gotovim novcem i vrijednostima i postizanja svrhe nadzora,

3. privremeno oduzeti predmet ako okolnosti upućuju na to da je vezan za počinjenje prekršaja, ili ako može poslužiti kao dokaz u postupcima koji se provode nakon inspekcijskog nadzora,

4. pregledati objekte, dokumentaciju, prometna sredstva i predmete koji su u vezi s provođenjem minimalnih uvjeta zaštite osoba, novca i vrijednosti kada postoje osnovane sumnje da je počinjen prekršaj te je potrebno utvrditi ili razjasniti činjenice,

5. obavljati i druge radnje u skladu s inspekcijskim nadzorom.

(2) Nadzirane novčarske institucije koje moraju zadovoljiti minimalne sigurnosne uvjete zaštite osoba, novca i vrijednosti prema ovom Zakonu, dužne su omogućiti inspektorima obavljanje inspekcijskog nadzora, te im dati na uvid traženu dokumentaciju i pružiti potrebne podatke i obavijesti.


VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 17.

(1) Novčanom kaznom od 2.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. koja ne instalira protuprovalni i protuprepadni sustav te neprekidni video nadzor s mogućnošću pohranjivanja videozapisa, u objektima u kojima posluje gotovim novcem i vrijednostima (članak 8. stavak 1. i 2.),

2. koja ne instalira protuprovalni i protuprepadni sustav zaštite ili alternativno ne koriste instalirani neprekidni videonadzor s mogućnošću pohranjivanja videozapisa, u objektima u kojima posluje gotovim novcem i vrijednostima (članak 8. stavak 3.),

3. koja za centralne trezore i trezore ne posjeduje neprekidan kombinirani oblik zaštite (članak 9. stavak 1. i 2.),

4. koja ne zaštiti uplatno-isplatno mjesto protuprepadnim sustavom (članak 9. stavak 3.),

5. koja ne instalira propisane alarme pri poslovanju gotovim novcem s bankomatima (članak 10. stavak 1.),

6. koja prijevoz gotova novca i vrijednosti ne obavlja oklopljenim vozilom trgovačkog društva ili obrtnika koji obavljaju poslove privatne zaštite ili unutarnje čuvarske službe ili koja prijevoz manjih iznosa gotova novca i vrijednosti obavlja vozilima unutarnje čuvarske službe u kojima je ugrađena sigurnosna kasa-ormar i ugrađen mobilni uređaj (GPS sustav za satelitsko praćenje) (članak 11. stavak 1. i 3.),

7. koja prilikom prijenosa gotova novca i vrijednosti ne koristi propisan spremnik za prijenos novca i vrijednosti i koja gotovi novac i vrijednosti prenosi bez osiguranja pratnje zaštitara trgovačkog društva ili obrtnika koji obavljaju poslove privatne zaštite ili unutarnje čuvarske službe (članak 12. stavak 1.),

8. koja koristi spremnik za prijenos gotova novca i vrijednosti koji ne ispunjava propisane uvjete, koji je tijekom prijenosa mehanički vezan za osobu koja ga prenosi te koji je sa sadržajem teži od 15 kilograma (članak 12. stavak 2.),

9. koja ne primjeni elektrokemijski uređaj s djelovanjem zvuka i boje (članak 13. stavak 1.),

10. koja podatke pribavljene sredstvima tehničke zaštite ne sačuva i pohrani s propisanim rokom te na zahtjev nadležnog tijela i fizičke osobe ne preda navedene podatke radi korištenja u kaznenom ili prekršajnom postupku (članak 14. stavak 1.),

11. koja prilikom prikupljanja, pohranjivanja i čuvanja podataka ne zaštiti osobne podatke sukladno odredbama posebnoga zakona (članak 14. stavak 3.),

12. koja ne omogući nadležnim inspektorima obavljanje inspekcijskog nadzora ili im ne da na uvid traženu dokumentaciju te ne pruži potrebne podatke i obavijesti (članak 16. stavak 2.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka, novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 18.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1. koja ne instalira protuprovalni i protuprepadni sustav zaštite ili alternativno ne koristi instalirani neprekidni videonadzor s mogućnošću pohranjivanja videozapisa, u objektima u kojima posluju gotovim novcem i vrijednostima (članak 8. stavak 1. i 2.),

2. koja ne zaštiti uplatno-isplatno mjesto protuprepadnim sustavom (članak 9. stavak 3.),

3. koja prijevoz gotova novca i vrijednosti ne obavlja oklopljenim vozilom trgovačkog društva ili obrtnika koji obavljaju poslove privatne zaštite ili unutarnje čuvarske službe, ili pri prijevozu manjih iznosa gotova novca i vrijednosti ne obavlja vozilima unutarnje čuvarske službe u kojima je ugrađena sigurnosna kasa-ormar i ugrađen mobilni uređaj (GPS sustav za satelitsko praćenje) (članak 11. stavak 1. i 2.),

4. koja prilikom prijenosa gotova novca i vrijednosti ne koristi propisan spremnik za prijenos novca i vrijednosti i koja gotovi novac i vrijednost prenosi bez osiguranja pratnje zaštitara trgovačkog društva ili obrtnika koji obavljaju poslove privatne zaštite ili unutarnje čuvarske službe (članak 12. stavak 1.),

5. koja koristi spremnik za prijenos gotova novca i vrijednosti koji ne ispunjava propisane uvjete, koji je tijekom prijenosa mehanički vezan za osobu koja ga prenosi te koji je sa sadržajem teži od 15 kilograma (članak 12. stavak 2. i 3.),

6. koja pri prijenosu iznosa gotova novca do 150.000,00 kuna teklićem za zaštitu ne primjenjuje elektrokemijski uređaj s djelovanjem zvuka i boje (članak 13. stavak 1.),

7. koja podatke pribavljene sredstvima tehničke zaštite ne sačuva i pohrani s propisanim rokom te na zahtjev nadležnog tijela i fizičke osobe ne preda navedene podatake radi korištenja u kaznenom postupku (članak 14. stavak 1.),

8. koja prilikom prikupljanja, pohranjivanja i čuvanja podataka ne zaštiti osobne podatke sukladno odredbama posebnog zakona (članak 14. stavak 3.),

9. koja ne omogući nadležnim inspektorima obavljanje inspekcijskog nadzora ili im ne da na uvid traženu dokumentaciju te ne pruži potrebne podatke i obavijesti (članak 16. stavak 2.).

VIII. DONOŠENJE PROVEDBENIH PROPISA

Članak 19.

Ministar unutarnjih poslova u roku 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, donijet će poseban akt o visini minimalnog iznosa gotova novca i vrijednosti koji se obvezno prevoze u oklopljenom vozilu (članak 11. stavak 2.).

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Novčarske institucije iz članka 3. ovoga Zakona, koje posluju gotovim novcem i vrijednostima, dužne su osigurati minimalne sigurnosne uvjete za zaštitu osoba, novca i vrijednosti sukladno odredbama ovoga Zakona u roku godine dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 21.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama.« (31.10.2003.)

Klasa: 450-08/03-01/01
Zagreb, 15. listopada 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.
 

 

  > Druge poslovne informacije

Banke mjenjačnice pljače banke pljačke mjenjačnica oružana pljačka video nadzor video-nadzor provale krađe novca policija pljače benzinskih postaja benzinska postaja video nadzor benzinska pumpma trgovina krađe razbojništa kaznena djela oružana pljačka pljačkaš. Broj kaznenih djela broj pljački oružani prepad oružani prepadi otmice suzavac zaštita mjenjačnica neprobojno staklo sigurnosni sustav alarm alarmni sustav video sustav dojava provale alarm zaštitari zaštitarska djelatnost sms gsm zagreb detektiv broj nerješenih slučajeva novac devize sigurnosna vrata blindirano staklo blindirana vrata pljačka u zagrebu ina pumpe inine pumpe plijen pljen otimačina zaštita sigurnost zaštitarsko društvo mjere zaštite ponuda sigurnosne opreme cijena cijene parlafon monitori neprobojno staklo. Video nadzor blindirana vrata neprobojni zid kasa sef sefovi blagajna blagajne gotovina gotovinski kredit nenamjenski kredit štedionica banka potjernica wanted ukrali ukrao krađa okradeni opljačkani nestali oružana pljačka razbojnik maskirani razbojnik maskirani pljačkaš ubojstvo oružje prijetnja oružjem prijava istraga dokazi tragovi zid provalili vrata prijevara iznuda ucjena banka štedionica fina zap blagajnica djelatnica djelatnik osiguranja. Zaštita transporta novca zaštita mjenjačnica označeni novac zaštitna boja zaštitni sprej suzavac cs elektronička oprema ugradnja alarma cijene alarma alarm za auto prodaja ključ kjučevi krivotvorenje krivotvorina fina banka mjenjačnica benzinska pumpa benzinske postaje na meti pljačkaša broj razbojstava razbojnici zaštita mjenjačnice video nadzor video kamere nočne kamere IC kamere uređaji sredstva za zaštitu osobna zaštita tjelohranitelj pljačke mjenjačnica.