POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje? Želite povećati prodaju? Tvrtka vam je u krizi ili pred zatvaranjem? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla?
Link na pregled ponude - Poslovne usluge za poduzetnike - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
POSLOVNE INFORMACIJE, SAVJETI I ANALIZE
Potražite sve informacije o poslovanju u Hrvatskoj, pravne, porezne i druge savjete, informacije o internet oglašavanju i marketingu, rezultate istraživanja tržišta, poslovne analize, informacije o kreditima za poduzetnike, poticajima...
Kontaktirajte nas ukoliko su Vam potrebne poslovne informacije
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI, BAZE PODATAKA
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnike

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 21. 5. 2018.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaODLUKE USTAVNOG SUDA RH

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske, u Vijeću šestorice za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Jasna Omejec, predsjednik Vijeća, te suci Marijan Hranjski, Ivan Mrkonjić, Emilija Rajić, Nevenka Šernhorst i Vice Vukojević, članovi Vijeća, u postupku pokrenutom ustavnom tužbom M. R. iz B., kojeg zastupa A. J., odvjetnik u B., na sjednici održanoj dana 2. listopada 2003. godine jednoglasno je donio


ODLUKU

I. Ustavna tužba se odbija.

II. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.


Obrazloženje

1. Ustavna tužba je podnijeta protiv presude Upravnog suda Republike Hrvatske, broj: Us-11270/1999-4 od 21. ožujka 2001. godine, kojom je kao neosnovana odbijena tužba podnositelja ustavne tužbe, podnesena protiv rješenja Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, klasa: 562-02/99-01/8003, urbroj: 519/05-4-99-2 od 6. listopada 1999. godine, u upravnom sporu radi utvrđivanja svojstva hrvatskog ratnog vojnog invalida. Tim rješenjem je, u postupku revizije, poništeno rješenje Odjela hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji Županije bjelovarsko-
-bilogorske, Područne jedinice Bjelovar, klasa: UP/I-562-02/99-01/52, urbroj: 519-10-01-00-06 od 16. lipnja 1999. godine, te je podnositelju prestao status hrvatskoga ratnog vojnog invalida i sva pripadajuća prava po tom osnovu s danom 30. lipnja 1999. godine.

2. Podnositelj u pretežitom dijelu ponavlja razloge iznesene u tužbi podnesenoj Upravnom sudu Republike Hrvatske protiv osporenog rješenja. Smatra da osporena presuda nema obrazloženje o bitnim činjenicama te da nalaz liječničke komisije nije valjano obrazložen. Navodi da je u njegovom slučaju oštećenje i ograničenje vida postojalo neprekidno od prvotnog utvrđenja oštećenja 1997. godine te da se u tom smislu nije moglo ništa bitno promijeniti u roku od dvije godine, kada je utvrđeno oštećenje manje od 20%.

Takvim postupanjem suda i nadležnih upravnih tijela, smatra povrijeđenim prava propisana člancima 3. i 14. Ustava Republike Hrvatske.

Predlaže usvajanje ustavne tužbe, ukidanje osporene presude i vraćanje predmeta Upravnom sudu na ponovni postupak.

3. Za potrebe ovosudnog postupka pribavljen je mjerodavni spis Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Ustavna tužba nije osnovana.

4. Prema odredbama članka 62. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 49/02 – pročišćeni tekst, nastavno: Ustavni zakon), svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti, tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravne osobe s javnim ovlastima, kojim je odlučeno o njegovim pravima i obvezama ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela, povrijeđeno ljudsko pravo ili temeljna sloboda zajamčena Ustavom, odnosno Ustavom zajamčeno pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu (u nastavku: ustavno pravo).

Ustavni sud, u postupku u povodu ustavne tužbe, u granicama zahtjeva istaknutog u ustavnoj tužbi, utvrđuje je li povrijeđeno ustavno pravo podnositelja, pri čemu se, u pravilu, ne upušta u pitanje jesu li upravna tijela i sud pravilno i potpuno utvrdili činjenično stanje i ocijenili dokaze. Za Ustavni sud relevantne su samo one činjenice od čijeg postojanja ovisi ocjena o povredi ustavnog prava.

5. Iz osporenih akata je razvidno da su nadležna upravna tijela utvrdila da podnositelj ustavne tužbe ne ispunjava uvjete za utvrđivanje prava koja pripadaju hrvatskom ratnom vojnom invalidu na temelju mjerodavnih propisa. To stajalište temeljeno je na nalazu i mišljenju drugostupanjske liječničke komisije i medicinske dokumentacije.

Upravni sud je osporavanom presudom ocijenio da je Ministarstvo pravilno postupilo kada je u okviru revizijskih ovlaštenja iz članka 82. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, na temelju nalaza i mišljenja drugostupanjskog liječničkog povjerenstva, poništilo prvostupanjsko rješenje kojim je podnositelju ustavne tužbe utvrđeno svojstvo hrvatskog ratnog vojnog invalida X. skupine s 20% oštećenja organizma, trajno. Upravni sud je ocijenio da su nalaz i mišljenje obrazloženi sukladno članku 9. Pravilnika o radu liječničkih komisija u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, broj 62/92) te da je u tom smislu činjenično stanje pravilno utvrđeno.

6. Razmatrajući navode ustavne tužbe i osporenih akata te mjerodavne propise, Ustavni sud je utvrdio da podnositelju nije povrijeđeno ustavno pravo jednakosti svih pred zakonom propisano člankom 14. stavkom 2. Ustava.

U slučaju podnositelja, Upravni sud je, suglasno odredbama Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 53/91, 9/92 i 77/92), Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, broj 86/92 – pročišćeni tekst, 58/93, 2/94, 76/94 i 108/95) te Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, broj 108/96, 127/00 i 132/00), svojom presudom odlučio o zakonitosti pojedinačnog akta. Osporena presuda (čije obrazloženje prihvaća i ovaj Sud), nije posljedica proizvoljnog tumačenja, odnosno proizvoljne primjene materijalnog prava niti je protivna ustaljenoj sudskoj praksi.

7. U vezi s istaknutom povredom odredbe članka 3. Ustava, valja istaknuti da ta odredba ne sadrži ljudska prava i temeljne slobode koja se, u smislu članka 62. stavka 1. Ustavnog zakona, štite u ustavnosudskom postupku pokrenutom ustavnom tužbom. Na toj se ustavnoj odredbi ne može temeljiti ustavna tužba.

8. Slijedom navedenog, a na temelju odredaba članaka 73. i 75. Ustavnog zakona, odlučeno je kao u izreci.

9. Odluka o objavi odluke (točka II. izreke) temelji se na odredbi članka 29. Ustavnog zakona.


Broj: U-III-1504/2001
Zagreb, 2. listopada 2003.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća
dr. sc. Jasna Omejec, v. r.