POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje? Želite povećati prodaju? Tvrtka vam je u krizi ili pred zatvaranjem? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla?
Link na pregled ponude - Poslovne usluge za poduzetnike - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
POSLOVNE INFORMACIJE, SAVJETI I ANALIZE
Potražite sve informacije o poslovanju u Hrvatskoj, pravne, porezne i druge savjete, informacije o internet oglašavanju i marketingu, rezultate istraživanja tržišta, poslovne analize, informacije o kreditima za poduzetnike, poticajima...
Kontaktirajte nas ukoliko su Vam potrebne poslovne informacije
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI, BAZE PODATAKA
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnike

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 22. 5. 2018.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNa temelju članka 126. stavka 5. Zakona o obrani (Narodne novine, br. 33/2002 i 58/2002), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. srpnja 2003. godine donijela

UREDBU O SNIMANJU IZ ZRAKAČlanak 1.

Ovom Uredbom određuju se pravne i fizičke osobe koje mogu snimati iz zraka područja i vodene površine u Republici Hrvatskoj, pojam snimanja iz zraka, uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu razvijati, umnožavati i objavljivati snimljene materijale, propisuju postupci za iznošenje zračnih snimaka iz Republike Hrvatske i način pregleda zračnih snimaka prije uporabe.

Članak 2.

Snimati iz zraka područja i vodene površine u Republici Hrvatskoj za potrebe izmjere zemljišta, istraživanja, prostornog uređenja, te za druge gospodarstvene i znanstvene potrebe mogu, osim tijela državne uprave, pravne i fizičke osobe registrirane za izmjeru zemljišta i za snimanje iz zraka.

Pravne i fizičke osobe registrirane za informativnu, izdavačku, promidžbenu i znanstveno istraživačku djelatnost te zračnu plovidbu, mogu snimati iz zraka samo za svoje potrebe.

Članak 3.

Snimanjem iz zraka smatraju se sva snimanja kod kojih se uređaj za snimanje ne nalazi na zemlji, vodi ili objektima na njima.

Članak 4.

Pravne i fizičke osobe iz članaka 2. i 6. ove Uredbe smiju snimati iz zraka područja i vodene površine u Republici Hrvatskoj samo nakon pribavljenog odobrenja za razvijanje zračnih snimaka.

Članak 5.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za razvijanje zračnih snimaka podnosi se Državnoj geodetskoj upravi i sadrži:

1. podatke o naručitelju snimanja,

2. podatke o izvršitelju snimanja i dokaz o registriranoj djelatnosti snimanja iz zraka izvršitelja snimanja,

3. podatke o izvršitelju razvijanja,

4. podatke o vremenu snimanja,

5. svrhu snimanja,

6. popis objekata, skicu ili kartu s označenim područjem snimanja,

7. podatke o vrsti i mjerilu snimanja, kameri, žarišnoj daljini objektiva, filmu ili obliku zapisa (analogni/digitalni),

8. način čuvanja izvornih podataka snimanja.

Za ciljano snimanje iz zraka pojedinih vojnih, telekomunikacijskih, energetskih i industrijskih objekata, područja nacionalnih parkova i parkova prirode, te drugih zaštićenih dijelova prirode, uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka prilaže se mišljenje korisnika objekta, odnosno ustanove koja upravlja zaštićenim dijelom prirode.

Članak 6.

Inozemnim pravnim i fizičkim osobama, pravnim osobama koje se bave snimanjem filmova i televizijskih koprodukcija s inozemnim fizičkim i pravnim osobama, te pravnim i fizičkim osobama koje snimaju za njihove potrebe, odobrenje za snimanje iz zraka izdaje Državna geodetska uprava, uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva obrane.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka iz stavka 1. ovog članka sadrži podatke iz članka 5. ove Uredbe.

Članak 7.

Pravne i fizičke osobe kojima je izdano odobrenje za razvijanje zračnih snimki, dužne su zračne snimke i dokumentaciju navedenu u odobrenju za razvijanje prije uporabe, a najkasnije u roku od 8 dana od dana snimanja, dostaviti na pregled Državnoj geodetskoj upravi.

Državna geodetska uprava i Ministarstvo obrane će zajednički osnovati Povjerenstvo koje će pregledati zračne snimke i, u roku od 15 dana od dana dostave zračnih snimaka, odrediti koji se snimci smiju koristiti u skladu s podnesenim zahtjevom.

Članak 8.

Način rada Povjerenstva propisuju ravnatelj Državne geodetske uprave i ministar obrane Poslovnikom o radu Povjerenstva.

Članak 9.

Pravne i fizičke osobe iz članaka 2. i 6. ove Uredbe smiju umnožavati, objavljivati ili iznositi zračne snimke iz Republike Hrvatske samo nakon pribavljenog odobrenja Državne geodetske uprave.

Članak 10.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za umnožavanje, objavljivanje i iznošenje zračnih snimaka iz Republike Hrvatske podnosi se Državnoj geodetskoj upravi.

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi vlasnik snimaka ili korisnik uz suglasnost vlasnika.

Članak 11.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za umnožavanje i objavljivanje zračnih snimaka sadrži:

1. puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva,

2. podatke o izvršitelju snimanja, razvijanja, umnožavanja ili objavljivanja snimaka,

3. svrhu i način umnožavanja/objavljivanja snimaka,

4. popis objekata, skicu ili kartu s označenim područjem snimanja.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za iznošenje zračnih snimaka iz Republike Hrvatske sadrži podatke iz stavka 1. točaka 1., 2. i 4. ovog članka, kao i podatak o osobi koja će iznositi zračne snimke, te razlog iznošenja zračnih snimaka.

Za zračne snimke koje se iznose iz Republike Hrvatske Državna geodetska uprava obvezna je, prije izdavanja odobrenja za iznošenje zračnih snimaka, pribaviti suglasnost Ministarstva obrane.

Članak 12.

Državna geodetska uprava će odobrenja iz članaka 4., 6. i 9. ove Uredbe izdati podnositelju zahtjeva u roku od 15 dana, računajući od dana predaje urednog zahtjeva.

Članak 13.

Nadzor nad provođenjem odredaba ove Uredbe provodi Državna geodetska uprava u suradnji s Ministarstvom obrane.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o snimanju iz zraka (»Narodne novine«, broj 17/93).

Članak 15.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.Klasa: 804-07/03-01/01
Urbroj: 5030115-03-1
Zagreb, 17. srpnja 2003.

Predsjednik
dr. sc. Goran Granić, v. r.