POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje? Želite povećati prodaju? Tvrtka vam je u krizi ili pred zatvaranjem? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla?
Link na pregled ponude - Poslovne usluge za poduzetnike - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
POSLOVNE INFORMACIJE, SAVJETI I ANALIZE
Potražite sve informacije o poslovanju u Hrvatskoj, pravne, porezne i druge savjete, informacije o internet oglašavanju i marketingu, rezultate istraživanja tržišta, poslovne analize, informacije o kreditima za poduzetnike, poticajima...
Kontaktirajte nas ukoliko su Vam potrebne poslovne informacije
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI, BAZE PODATAKA
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnike

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 22. 5. 2018.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaSlužbeni glasnik Grada Zagreba
Popis i kazalo propisa Grada ZagrebaOdluke i drugi opći akti Grada Zagreba objavljuju se u Službenom glasniku Grada Zagreba, službenom glasilu Grada Zagreba, prije nego stupe na snagu.

U Službenom glasniku Grada Zagreba osim gradskih odluka i drugih općih akata, objavljuju se vjerodostojna tumačenja tih akata, rješenja i odluke Ustavnog suda što se odnose na ustavnost i zakonitost tih akata, gradski proračun, godišnji obračun proračuna, programi i planovi razvoja, akti izbora i imenovanja, akti raspolaganja gradskim nekretninama te drugi akti kad to odrede tijela Grada Zagreba koja ih donose.BRANITELJI

- Odluka o uvjetima i načinu ostvarivanja bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata (8/03)
- Odluka o načinu ustupanja građevinskog zemljišta za stambeno zbrinjavanje članova obitelji poginuloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog ratnog vojnog invalide iz Domovinskog rata (8/03)
- Program od socijalnog i humanitarnog interesa za Grad Zagreb za dodjelu potpore udrugama proizašlim iz Domovinskog rata, II. svjetskog rata i civilnih invalida rata za 2002. (19/01)
- Program od socijalnog i humanitarnog značenja za branitelje Domovinskog rata i njihove obitelji, borce II. svjetskog rata i civilne invalide rata za 2003. (21/02)
- Zaključak o osnutku i imenovanju Povjerenstva za unapređenje ostvarivanja prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji (13/00, 15/00, 22/00)
- Zaključak (osiguranje grobnih mjesta za ukop poginulih branitelja) (15/00)
- Zaključak o osnivanju i imenovanju Potpovjerenstva za zapošljavanje razvojačenih hrvatskih branitelja na području Grada Zagreba (4/01)
- Zaključak o osnivanju Povjerenstva za odabir programa udruga proizašlih iz Domovinskog rata, II. Svjetskog rata i civilnih invalida rata za Grad Zagreb (18/01)
- Zaključak o poslovnoj suradnji za kreditiranje poduzetnika-branitelja (1/02)
- Zaključak o osnivanju Potpovjerenstva za zapošljavanje razvojačenih hrvatskih branitelja na području Grada Zagreba (4/02)
- Zaključak o osiguravanju mreže i elektropriključka prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (6/02)


BROJČANE OZNAKE

- Rješenje o brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja akata na području Grada Zagreba (1/01 - pročišćeni tekst, 3/01, 4/01, 7/01, 10/01, 11/01, 11/01, 14/01, 16/01, 17/01, 21/01, 18/02, 19/02, 7/03, 9/03, 9/03, 11/03)


CIVILNA ZAŠTITA

- Zaključak o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Zagreba (2/01)


DIMNJAČARSKA SLUŽBA

- Odluka o dimnjačarskoj službi (12/99 - pročišćeni tekst)
- Plan dimnjačarskih područja (7/94)
- Zaključak o visini naknade za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarske službe (11/99)


ELEMENTARNE NEPOGODE

- Odluka o zaštiti i spašavanju od elementarnih nepogoda na području Grada Zagreba (18/91-pročišćeni tekst)


FINANCIJE

- Odluka o gradskim porezima i o prirezu porezu na dohodak (16/01, 19/01 - ispr.)
- Odluka o prijenosu obavljanja poslova u vezi s gradskim porezima na Poreznu upravu (18/01)
- Proračun Grada Zagreba za 2003. (21/02)
- Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2003. (21/02)


GOSPODARSTVO

- Odluka o radnom vremenu za pojedine obrte (12/02)
- Program poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu (17/00)
- Program poticanja zapošljavanja za Grad Zagreb (8/02)
- Pravilnik o uvjetima za odobravanje dugoročnih kredita poduzetnicima preko Zagrebačke banke d.d. (19/00)
- Pravilnik za odobravanje potpora inovatorima (9/01)
- Zaključak o prihvaćanju Programa razvoja malog gospodarstva kroz udruživanje sredstava s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u kreditiranju poduzetnika za 2002. - Program “Poduzetnik 2” (20/02)
- Zaključak o nastavku poslovne suradnje na realizaciji Programa za poticanje razvoja maloga gospodarstva kroz udruživanje sredstava s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u kreditiranju poduzetnika za 2002. godinu - Program “Poduzetnik 2” (22/02, 1/03)


GRAD ZAGREB

- Statut Grada Zagreba (20/01 - pročišćeni tekst)


GRADSKA SKUPŠTINA

- Poslovnik Gradske skupštine Grada Zagreba (3/02 - pročišćeni tekst)
- Odluka o plaćama i drugim pravima lokalnih dužnosnika koje bira ili imenuje Gradska skupština Grada Zagreba (12/00, 13/01, 5/03)
- Odluka o Stručnoj službi Gradske skupštine Grada Zagreba (19/00)
- Odluka o naknadama gradskim zastupnicima u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i članovima njezinih radnih tijela (11/03 - pročišćeni tekst)


GRADSKA UPRAVA

- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (20/01 - pročišćeni tekst)
- Odluka o uredovnim danima matičnih ureda Grada Zagreba (4/98)
- Pravilnik o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije, te sredstva za službena putovanja (5/00)
- Pravilnik o vrednovanju rezultata rada zaposlenika u gradskim upravnim tijelima (17/01)
- Pravilnik o primjerenom ponašanju u odnosima s javnošću (19/01)
- Zaključak o radnom vremenu u upravnim tijelima gradske uprave Grada Zagreba (4/97, 18/98, 15/00)
- Zaključak o osnivanju Odbora za zaštitu na radu (19/00)
- Zaključak o ustrojavanju Službeničkog suda i imenovanju predsjednika i članova (14/01, 19/02, 21/02)
- Zaključak o ustrojavanju Višeg službeničkog suda i imenovanju predsjednika i članova (14/01, 3/02 - ispr.)
- Naredba o provedbi zakonskih odredbi o zabrani pušenja u radnim prostorijama (2/95)
- Kolektivni ugovor za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Zagreba (10/99, 11/01, 13/03)


GRADSKO POGLAVARSTVO

- Privremeni poslovnik Gradskog poglavarstva (12/93, 22/93, 7/97)
- Zaključak o visini i načinu ostvarivanja naknade članovima radnih tijela Gradskog poglavarstva Grada Zagreba (1/98)


GRADNJA

- Program gradnje i uređenja objekata u 2003. (Negospodarstvene investicije) (21/02)
- Program radova na gradnji športskih kapitalnih objekata u Gradu Zagrebu u 2003. (21/02)
- Zaključak (o bespravnoj gradnji) (8/98)
- Zaključak o kriterijima za sanaciju bespravne socijalne stambene gradnje pri izradi prostornih planova Grada Zagreba (10/01, 21/01, 11/02)


GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

- Zaključak o utvrđivanju početne cijene građevinskog zemljišta (1/98, 11/98, 17/98, 12/99)
- Zaključak o utvrđivanju visine naknade za davanje u zakup neizgrađenoga građevinskog zemljišta (1/01)


GRANICE NASELJA

- Odluka o granicama područja naselja u Gradu Zagrebu (2/91)
- Zaključak o očitovanju u sporu o granici (3/99)


GROBLJA

- Odluka o upravljanju grobljima (4/94)
- Odluka o grobljima (16/98, 5/01)
- Odluka o određivanju pogrebnih poslova koji se financiraju iz Proračuna Grada Zagreba (4/01)
- Odluka o načinu obavljanja pogrebnih poslova putem koncesije (16/02)


IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI

- Odluka o osnivanju Gradske komasacione komisije (18/91)
- Odluka o naplati dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Grada Zagreba (12/02, 16/02)
- Zaključak o osnutku Povjerenstva za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Zagreba i imenovanju predsjednika i članova (14/01, 9/02, 22/02)
- Zaključak o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za podmirivanje dospjelih potraživanja Grada Zagreba (14/02)


INOVATORSTVO

- Pravilnik za odobravanje potpora inovatorima (9/01)
- Zaključak o osnivanju i imenovanju Savjeta za potpore inovatorima (14/01, 9/02)


IZBORI

- Odluka o izboru članova vijeća gradskih četvrti i o izbornim jedinicama (20/00)
- Odluka o osnutku i imenovanju Komisije za popise birača (13/01)


JAVNA PRIZNANJA

- Odluka o javnim priznanjima Grada Zagreba (4/00, 8/02)
- Zaključak o dodjeli "Nagrade Grada Zagreba" za 1989. (16/90)
- Zaključak o proglašenju počasnim građaninom Grada Zagreba (25/90)
- Zaključak o proglašenju dr. Franje Tuđmana predsjednika Republike Hrvatske počasnim građaninom Grada Zagreba (17/92)
- Zaključak o dodjeli "Nagrade Grada Zagreba" za 1993. godinu (12/94)
- Zaključak o dodjeli "Nagrade Grada Zagreba" za 1994. (11/95)
- Zaključak o dodjeli "Nagrade Grada Zagreba" za 1995. (19/96)
- Zaključak o dodjeli Nagrade Grada Zagreba za 1996. (12/97)
- Zaključak o proglašenju Njezine Ekscelencije barunice Margaret Thatcher počasnim građaninom Grada Zagreba (11/98)
- Zaključak o dodjeli "Nagrade Grada Zagreba" za 1997. godinu (18/98)
- Zaključak o dodjeli "Nagrade Grada Zagreba" za 1998. godinu (17/99, 18/99 - ispr.)
- Zaključak o dodjeli "Nagrade Grada Zagreba" (8/00)
- Zaključak o proglašenju akademika Dragutina Tadijanovića počasnim građaninom Grada Zagreba (19/00)
- Zaključak o dodjeli Nagrade Grada Zagreba (5/01, 11/01 - ispr.)
- Zaključak o dodjeli Nagrade Grada Zagreba (10/02)
- Zaključak o dodjeli Nagrade Grada Zagreba (10/03)


JAVNE POVRŠINE

- Odluka o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska (3/91, 14/92, 11/96)
- Odluka o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje pokretnih naprava (3/91, 14/92, 12/02 -. Odluka o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica)
- Plan rasporeda kioska na području Grada Zagreba (3/03)
- Pravilnik o kriterijima za određivanje zakupnina za zauzimanje javnih površina i neizgrađenoga građevinskog zemljišta za postavljanje kioska, pokretnih naprava i reklama (1/92, 2/92 - ispr., 7/92, 4/95, 4/96, 19/01-Pravilnik o kriterijima za određivanje naknade odnosno zakupnine za postavljanje reklama)
- Zaključak o primjeni Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o kriterijima za određivanje zakupnina za zauzimanje javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska, pokretnih naprava i reklama (4/96)


JAVNI RED I MIR

- Odluka o prekršajima protiv javnog reda i mira (23/78)


KATASTAR

- Odluka o broju i područjima katastarskih općina na području Grada Zagreba (12/68, 2/92) i njezine izmjene i dopune i to:
- Zaključak o izmjeni granica katastarske općine (Gračani i Šestine) (23/83)
- Zaključak o izmjeni granica katastarskih općina (Demerje i Stupnik) (2/84)
- Odluka o izmjeni granica katastarskih općina (Klara i Otok) (18/85)
- Odluka o izmjeni granica katastarskih općina Vrapče i Rudeš (28/88)
- Odluka o izmjeni granica katastarskih općina Žitnjak i Trnje (10/89)
- Odluka o izmjeni granica katastarskih općina Kupinečki Kraljevac i Demerje (27/89)
- Odluka o djelomičnoj izmjeni granica katastarskih općina Šestine i Gračani (19/90)
- Odluka o izmjeni granica katastarskih općina Trnje i Centar (33/90)
- Odluka o izmjeni granice katastarske općine Blaškovec i katastarske općine Glavnica (21/92)
- Odluka o izmjeni granica katastarskih općina Brezovica i Demerje (23/93)
- Odluka o izmjeni granica katastarskih općina Mikulići i Črnomerec (4/94)
- Odluka o izmjeni granica katastarskih općina Jakuševec i Zaprudski Otok (3/95)
- Odluka o izmjeni granica katastarskih općina Vrapče i Stenjevec (5/95)
- Zaključak o osnutku i imenovanju Savjeta za provedbu projekta GIS Grada Zagreba - Digitalnog modela katastra (15/93, 4/95, 15/00, 3/01, 4/02, 9/02)


KOMUNALNA NAKNADA I KOMUNALNI DOPRINOS

- Odluka o komunalnoj naknadi (19/01)
- Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (19/01)
- Odluka o komunalnom doprinosu (20/01, 10/03, 11/03 - ispr.)


KOMUNALNO GOSPODARSTVO

- Odluka o upravljanju grobljima (4/94)
- Odluka o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima gradskog značenja (10/95, 15/97)
- Odluka o komunalnom redu (7/97, 16/98 - Odluka o nerazvrstanim cestama)
- Odluka o iznimnim mjerama kontrole cijena komunalnih usluga (12/97)
- Odluka o grobljima (16/98, 5/01)
- Odluka o nerazvrstanim cestama (16/98)
- Odluka o naknadi vlasnicima nekretnina u neposrednoj blizini odlagališta otpada Prudinec - Jakuševec (19/01)
- Odluka o načinu plaćanja komunalne usluge opskrbe plinom (18/02)
- Odluka o priključivanju na komunalnu infrastrukturu (20/01, 8/02)
- Odluka o odvodnji otpadnih voda (12/02)
- Odluka o načinu obavljanja pogrebnih poslova putem koncesije (16/02)
- Odluka o načinu obračuna i plaćanja komunalne usluge opskrbe vodom i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (4/03)
- Program radova na području vodnoga gospodarstva, prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2003. (21/02)
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba za razdoblje od 2003. do 2006. (13/03)
- Pravilnik o iskaznici i službenoj odjeći komunalnih redara (14/01)
- Zaključak o donošenju programa za poboljšanje komunalnog i društvenog standarda građana Jakuševca (15/99)
- Zaključak o prihvaćanju programa za poboljšanje komunalnog i društvenog standarda građana Jakuševca (18/99)
- Zaključak o izmjeni Programa za poboljšanje komunalnog i društvenog standarda građana Jakuševca (4/00)
- Zaključak (u vezi s provođenjem Odluke o naknadi vlasnicima nekretnina u neposrednoj blizini odlagališta otpada Prudinec - Jakuševec) (12/02)
- Zaključak o financiranju poboljšanja komunalnog i društvenog standarda u Jakuševcu (17/02)
- Zaključak o prihvaćanju obavljanja komunalne djelatnosti odlaganja komunalnog otpada za Grad Samobor i Općinu Sveta Nedjelja (2/03)
- Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. da domaćinstva na području Jakuševca oslobodi plaćanja cijena usluga sakupljanja i odvoza komunalnog otpada (5/03)
- Naredba o odvozu kućnog smeća (10/95)


KULTURA

- Odluka o ustrojstvu Svjetskog festivala animiranog filma u Zagrebu (19/91, 4/94)
- Odluka o osnivanju Gradskog dramskog kazališta “Gavella” (5/92)
- Odluka o osnivanju Gradskog satiričkog kazališta “Jazavac” (5/92, 6/94)
- Odluka o osnivanju Gradskog kazališta “Komedija” (5/92)
- Odluka o osnivanju Gradskog kazališta “Trešnja” (5/92)
- Odluka o osnivanju Gradskoga kazališta Zagrebačkog kazališta lutaka (5/92)
- Odluka o osnivanju Gradskog kazališta Zagrebačkoga kazališta mladih (9/92, 2/93)
- Odluka o obavljanju vlasničkih prava u Zagreb-filmu, dioničkom društvu za proizvodnju i promet filmova, uvoz-izvoz (13/94)
- Odluka o promjeni naziva Narodne biblioteke “Marin Držić” u naziv Knjižnica Marina Držića (3/95)
- Odluka o promjeni naziva Narodnog sveučilišta "Otokar Keršovani" u Narodno sveučilište “Dubrava” (3/95)
- Odluka o promjeni naziva Centra za stvaralačke aktivnosti mladih “Ribnjak” u Centar mladih “Ribnjak” (5/95)
- Odluka o promjeni naziva Društvenog doma Peščenica u Kulturni centar “Peščenica” (7/95)
- Odluka o promjeni naziva Muzeja Prigorja - Sesvete u Muzej Prigorja (10/95)
- Odluka o promjeni naziva Galerija Grada Zagreba u Muzej suvremene umjetnosti (11/96)
- Odluka o osnivanju Gradskog kazališta “Žar ptica” (15/97)
- Program javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2003. (21/02)
- Zaključak o suglasnosti na Odluku o pripajanju JP “Filmoteka 16” dioničkom društvu Zagreb-film (10/95)
- Zaključak o suglasnosti na Odluku o prihvaćanju pripajanja JP “Filmoteka 16” dioničkom društvu Zagreb-film (10/95)
- Zaključak o davanju ovlasti za sklapanje ugovora o radu s ravnateljima javnih gradskih ustanova u djelatnostima predškolskog odgoja i kulture (8/96, 19/00)
- Zaključak o prihvaćanju Ugovora između Republike Hrvatske i Grada Zagreba, osnivača Pučkoga otvorenog učilišta u Zagrebu, o uređivanju međusobnih prava i obveza (7/98)
- Zaključak o naknadi predsjednicima i članovima upravnih vijeća i školskih odnosno domskih odbora (18/01, 5/03)
- Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba (7/03)


LOVSTVO

- Odluka o ustanovljenju zajedničkih lovišta (16/96, 16/97)


LJUDSKA PRAVA

- Odluka o osnivanju Gradske koordinacije za ljudska prava (2/01)
- Odluka o osnivanju Koordinacije za ravnopravnost spolova (20/02)


MJESNA SAMOUPRAVA

- Odluka o granicama područja i sjedištima gradskih četvrti (20/00)
- Odluka o izboru članova vijeća gradskih četvrti i o izbornim jedinicama (20/00)
- Odluka o financiranju mjesne samouprave (2/01, 16/02, 18/02)
- Odluka o naknadi predsjednicima, potpredsjednicima i članovima vijeća gradskih četvrti (2/01, 5/03)
- Poslovnik o radu Vijeća Gradske četvrti Trnje (1/01)
- Poslovnik o radu Vijeća Gradske četvrti Maksimir (1/01)
- Poslovnik o radu Vijeća Gradske četvrti Peščenica - Žitnjak (1/01)
- Poslovnik o radu Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - jug (1/01, 19/01 - ispr.)
- Poslovnik o radu Vijeća Gradske četvrti Črnomerec (1/01, 1/03)
- Poslovnik o radu Vijeća Gradske četvrti Podsused - Vrapče (1/01)
- Poslovnik o radu Vijeća Gradske četvrti (Stenjevec) (4/01)
- Poslovnik o radu Vijeća Gradske četvrti Donji grad (10/03)
- Poslovnik o radu Vijeća Gradske četvrti Gornja Dubrava (10/03)
- Poslovnik o radu Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb - istok (10/03)
- Poslovnik o radu Vijeća Gradske četvrti Brezovica (11/03)
- Poslovnik o radu Vijeća Gradske četvrti Donja Dubrava (12/03)
- Poslovnik o radu Vijeća Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak (12/03)
- Poslovnik o radu Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad (12/03)
- Poslovnik o radu Vijeća Gradske četvrti Podsljeme (Šestine - Gračani - Markuševec) (12/03)
- Poslovnik o radu Vijeća Gradske četvrti Sesvete (12/03)
- Poslovnik o radu Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - sjever (12/03)
- Pravila Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak (11/02)
- Pravila Gradske četvrti Maksimir (11/02)
- Pravila Gradske četvrti Donji grad (12/02)
- Pravila Gradske četvrti Trnje (12/02)
- Pravila Gradske četvrti Peščenica-Žitnjak (13/02)
- Pravila Gradske četvrti Gornja Dubrava (14/02)
- Pravila Gradske četvrti Trešnjevka jug (14/02)
- Pravila Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad (15/02)
- Pravila Gradske četvrti Donja Dubrava (18/02)
- Pravila Gradske četvrti Podsljeme (Šestine-Gračani-Markuševec) (18/02)
- Pravila Gradske četvrti Sesvete (18/02)
- Pravila Gradske četvrti Brezovica (20/02)
- Pravila Gradske četvrti Novi Zagreb - istok (2/03)
- Pravila Gradske četvrti Črnomerec (6/03)
- Pravila Gradske četvrti Podused - Vrapče (6/03)
- Pravila Gradske četvrti Trešnjevka - sjever (6/03, 8/03 - ispr.)
- Pravila Gradske četvrti Stenjevec (8/03)


NADBISKUPIJA

- Zaključak o davanju suglasnosti Nadbiskupiji zagrebačkoj - Nadbiskupskom duhovnom stolu Zagreb (1/01)


NAKNADE

- Odluka o naknadi vlasnicima nekretnina u neposrednoj blizini odlagališta otpada Prudinec - Jakuševec (19/01)
- Zaključak o visini naknade za obavljanje kontrolnog pregleda umrlih osoba prije kremiranja (1/01)
- Zaključak o naknadi predsjednicima i članovima upravnih vijeća i školskih odnosno domskih odbora (18/01, 5/03)


OSNOVNO ŠKOLSTVO

- Odluka o mreži osnovnih škola za područje Grada Zagreba (11/91, 17/91 - ispr., 9/92)
- Odluka o ukidanju Osnovne škole Ivana Meštrovića i osnivanju Osnovne škole Alojzija Stepinca i Osnovne škole Ivana Meštrovića (13/91)
- Odluka o osnivanju Osnovne škole Antuna Branka Šimića (13/91)
- Odluka o ukidanju Osnovne škole Josipa Kraša i osnivanju I. osnovne škole Dugave i II. osnovne škole Dugave (13/91)
- Odluka o ukidanju Osnovne škole Jure Kaštelana i osnivanju Osnovne škole Jure Kaštelana i Osnovne škole Trnjanska (13/91, 19/91)
- Odluka o ukidanju Osnovne škole Bartola Kašića i osnivanju I. osnovne škole Bartola Kašića i II. osnovne škole Bartola Kašića (13/91)
- Odluka o ukidanju Osnovne škole Luka i osnivanju I. osnovne škole Luka i II. osnovne škole Luka (13/91)
- Odluka o osnivanju Osnovne škole Malešnica (14/91)
- Odluka o osnivanju Osnovne škole Vrbani (9/92)
- Odluka o podjeli glazbenih škola Zagreb na Glazbenu školu Blagoja Berse, Glazbenu školu Vatroslava Lisinskog, Glazbenu školu Pavla Markovca, Glazbenu školu funkcionalne muzičke pedagogije, Osnovnu glazbenu školu Ivana Zajca, Osnovnu glazbenu školu Zlatka Balokovića i Osnovnu glazbenu školu Josipa Slavenskog (7/95)
- Odluka o osnivanju Osnovne škole Brestje (8/99)
- Program javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2003. (21/02)
- Program mjera povećavanja sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama Grada Zagreba (14/02)
- Program unapređenja intersektorske suradnje u cilju povećavanja sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama Grada Zagreba (14/02)
- Zaključak o naknadi predsjednicima i članovima upravnih vijeća i školskih odnosno domskih odbora (18/01, 5/03)
- Zaključak o kriterijima i mjerilima za financiranje javnih potreba - decentraliziranih funkcija u osnovnim školama Grada Zagreba za 2003. godinu (6/03)
- Rješenje o osnivanju komisija za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta (7/02)


PODMIRIVANJE TROŠKOVA

- Zaključak o podmirivanju troškova građanima koji su nastali zbog promjene osobnih dokumenata (1/01)


POLJODJELSTVO

- Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i na šumskom zemljištu (13/03)
- Program poticanja (kreditiranja) razvitka obiteljskih seljačkih gospodarstava (2/01)
- Program poticanja razvitka poljoprivrede i šumarstva na području Grada Zagreba (7/03)
- Zaključak o osnutku i imenovanju Povjerenstva za izradu koncepta uređenja i gospodarenja zemljištem Grada Zagreba što ga građani koriste kao vrtove (16/99)
- Zaključak o osnutku i imenovanju Povjerenstva za provedbu Programa poticanja (kreditiranja) razvitka obiteljskih seljačkih gospodarstava (14/01, 21/01)
- Zaključak o osnutku i imenovanju Povjerenstva za voćarstvo (15/02)
- Zaključak o osnutku i imenovanju Povjerenstva za vinogradarstvo (15/02)
- Zaključak o poslovnoj suradnji na realizaciji Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede za 2002. godinu (22/02)
- Zaključak o subvencijama u stočarstvu u 2003. (3/03)
- Zaključak o subvencijama u bilinogojstvu i šumarstvu u 2003. (4/03)


POSLOVNI PROSTOR

- Odluka o zakupu poslovnog prostora (20/01 - pročišćeni tekst, 2/02 - ispr.)
- Zaključak o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor (10/91, 17/91, 7/92, 8/92 - ispr., 18/93, 6/98, 15/98)
- Zaključak o utvrđivanju vrijednosti boda za određivanje zakupnine za poslovni prostor (6/98, 4/01)
- Zaključak o osnutku i imenovanju Povjerenstva za davanje u zakup poslovnog prostora (13/00, 17/01, 9/02, 14/02)
- Zaključak o davanju ovlasti Povjerenstvu za davanje u zakup poslovnog prostora (17/01)


PREDSTAVKE

- Pravila o postupanju s predstavkama, prigovorima i pritužbama (22/00)


PREDŠKOLSKI ODGOJ

- Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića "Jabuka" (9/92)
- Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića "Leptir" (9/92, 10/92 - ispr.)
- Odluka o ukidanju Radne organizacije Dječji centar "25. svibnja" i osnivanju predškolskih organizacija Dječjega vrtića "Izvor", Dječjega vrtića "Budućnost", Dječjega vrtića Tatjane Marinić i Dječjega vrtića "Različak" (9/92)
- Odluka o ukidanju Radne organizacije Dječji centar "Bratstvo i jedinstvo" i osnivanju predškolskih organizacija Dječjega vrtića Hrvatski Leskovac, Dječjega vrtića Zapruđe, Dječjega vrtića Sopot, Dječjega vrtića "Tratinčica", Dječjega vrtića Travno i Dječjega vrtića Trnsko (9/92)
- Odluka o promjeni naziva Dječjega centra "Botinec" u Dječji vrtić "Botinec" (7/95)
- Odluka o promjeni naziva Dječjega centra "Bukovac" u Dječji vrtić "Bukovac" (7/95)
- Odluka o promjeni naziva Dječjega centra "Ferenčica" u Dječji vrtić "Duga" (7/95)
- Odluka o promjeni naziva Dječjega centra "Ivana Brlić Mažuranić" u Dječji vrtić Ivane Brlić Mažuranić (7/95)
- Odluka o promjeni naziva Dječjega centra "Kolibri" u Dječji vrtić "Kolibri" (7/95)
- Odluka o promjeni naziva Dječjega centra "Kozari bok" u Dječji vrtić "Kozari bok" (7/95)
- Odluka o promjeni naziva Dječjega centra "Krijesnice" u Dječji vrtić "Krijesnice" (7/95)
- Odluka o promjeni naziva Dječjega centra "Maksimir" u Dječji vrtić "Maksimir" (7/95)
- Odluka o promjeni naziva Dječjega centra "Matija Gubec" u Dječji vrtić Matije Gupca (7/95)
- Odluka o promjeni naziva Dječjega centra "Medveščak" u Dječji vrtić "Medveščak" (7/95)
- Odluka o promjeni naziva Dječjega centra "Pčelica" u Dječji vrtić "Pčelica" (7/95)
- Odluka o promjeni naziva Dječjega centra "Pirgo" u Dječji vrtić "Srednjaci" (7/95)
- Odluka o promjeni naziva Dječjega centra "Poletarac" u Dječji vrtić "Poletarac" (7/95)
- Odluka o promjeni naziva Dječjega centra "Radost" u Dječji vrtić "Radost" (7/95)
- Odluka o promjeni naziva Radne organizacije Dječjega centra "Siget" u Dječji vrtić "Siget" (7/95)
- Odluka o promjeni naziva Dječjega centra "Trnoružica" u Dječji vrtić "Trnoružica" (7/95)
- Odluka o promjeni naziva Radne organizacije Dječjega centra "Utrina" u Dječji vrtić "Utrina" (7/95)
- Odluka o promjeni naziva Dječjega centra "Vedri dani" u Dječji vrtić "Vedri dani" (7/95)
- Odluka o promjeni naziva Dječjega centra "Vrapče" u Dječji vrtić "Vrapče" (7/95)
- Odluka o promjeni naziva Dječjega centra "Zvončić" u Dječji vrtić "Zvončić" (7/95)
- Odluka o promjeni naziva Dječjega centra "Vrbik" u Dječji vrtić "Vrbik" (7/95)
- Odluka o promjeni naziva Dječjega centra "Mali princ" u Dječji vrtić "Mali princ" (7/95)
- Odluka o podjeli Dječjeg vrtića “Bambi” na Dječji vrtić “Kustošija”, Dječji vrtić “Špansko” i Dječji vrtić “Malešnica” (16/96)
- Odluka o promjeni naziva Dječjeg vrtića Staše Jelić u Dječji vrtić “Sunce” (3/98)
- Odluka o promjeni naziva Dječjeg vrtića “Kozari bok” u Dječji vrtić “Zrno” (3/98)
- Odluka o promjeni sjedišta Dječjeg vrtića “Zvončić” (16/98)
- Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2003. (21/02)
- Zaključak o davanju ovlasti za sklapanje ugovora o radu s ravnateljima javnih gradskih ustanova u djelatnostima predškolskog odgoja i kulture (8/96,19/00)
- Zaključak o plaćanju troškova provođenja programa predškolskih ustanova Grada Zagreba za djecu roditelja koji nemaju prebivalište na području Grada Zagreba (3/01)
- Zaključak o naknadi predsjednicima i članovima upravnih vijeća i školskih odnosno domskih odbora (18/01, 5/03)
- Zaključak o sufinanciranju programa predškolskog odgoja u privatnim predškolskim ustanovama (12/02, 19/02)
- Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba (14/98, 16/00, 5/01, 21/01 - ispr., 21/02)


PROMET

- Odluka o uporabi javnih prometnih površina za rezervirana parkirališna mjesta (4/94)
- Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja (5/95, 13/01-Odluka Ustavnog suda RH)
- Odluka o javnom linijskom gradskom prijevozu putnika (11/95)
- Odluka o uređenju prometa na području Grada Zagreba (10/98, 16/98 - Odluka o nerazvrstanim cestama)
- Odluka o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća prigodom registracije motornih i priključnih vozila (10/98, 17/00)
- Odluka o nerazvrstanim cestama (16/98)
- Odluka o autotaksi prijevozu osoba (7/99 - pročišćeni tekst, 13/99, 19/99)
- Program radova na području vodnoga gospodarstva, prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2003. (21/02)
- Pravilnik o načinu polaganja posebnog ispita za autotaksi vozače, s programom ispita (16/90)
- Zaključak o visini naknade za uporabu rezerviranih parkirališnih mjesta i načinu plaćanja te naknade (5/94)
- Zaključak o uređivanju stajališta javnoga gradskog prijevoza na području Grada Zagreba (7/94)
- Zaključak o davanju ovlasti poduzeću Zagrebparking d.o.o. (13/96)
- Zaključak o visini naknade za produžetak koncesije (za autotaksi prijevoz) (17/97)
- Zaključak o visini naknade za poslove blokiranja i deblokiranja vozila (14/98)
- Zaključak o zonama javnih parkirališta i cijeni parkirne karte (6/02, 22/02, 11/03)
- Zaključak o visini naknade za privremeno korištenje dijela javnih parkirališta (25/00)
- Zaključak o osnivanju Savjeta za sigurnost prometa na cestama u Gradu Zagrebu (4/02)
- Zaključak o besplatnim mjesečnim pokaznim kartama u javnom prometu na području Grada Zagreba (19/02)
- Naredba o mjerama za reguliranje prometa u središnjem dijelu Grada Zagreba (3/95)


PROSTORNO UREĐENJE

- Odluka o donošenju Prostornoga plana Grada Zagreba (8/01, 16/02, 11/03)
- Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (14/03)
- Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (14/03)
- Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja
- Vjersko kulturni centar “Sesvetska Sopnica” (20/98)
- “Zona javne namjene u Buzinu” (17/00, 19/01)
- Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja
- "Središće - Zapad" (11/98, 5/01)
- dijela područja uz Jadransku aveniju (3/99)
- “Odra I” (3/99)
- područja nekadašnje Tvornice cementa u Podsusedu (13/99)
- Petrine - Županići (17/99)
- Podbrežja (17/99)
- središta Sesveta (17/99)
- zone mješovite namjene zapadno od Zagrebačkog velesajma (17/99)
- Remetinec - Lanište - Blato (16/01)
- Izvješće o stanju u prostoru Grada (7/03)
- Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada (7/03)
- Zaključak o kriterijima za sanaciju bespravne socijalne stambene gradnje pri izradi prostornih planova Grada Zagreba (10/01, 21/01, 14/03)
- Zaključak o sanaciji bespravne izgradnje (14/03)


REKLAMNI OBJEKTI

- Pravilnik o kriterijima za određivanje naknade odnosno zakupnine za postavljanje reklama (19/01, 5/02, 12/02)
- Naputak za postavu reklamnih panoa površine 6,00 m˛ i više (19/01)


SOCIJALNA SKRB

- Odluka o osnivanju Doma umirovljenika “Park” (16/98, 10/03)
- Odluka o mjerilima za ostvarivanje financijske potpore za zdravstvene, socijalne i humanitarne programe ili projekte od interesa za Grad Zagreb (16/02)
- Odluka o vrstama pomoći socijalne skrbi Grada Zagreba (11/03 - pročišćeni tekst)
- Odluka o evidenciji, dokumentaciji i izvješću o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi (11/03 - pročišćeni tekst)
- Program od socijalnog i humanitarnog interesa za Grad Zagreb za dodjelu potpore udrugama i vjerskim zajednicama za 2002. (19/01)
- Program prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži za Grad Zagreb za 2003. (21/02)
- Program od socijalnog i humanitarnog značenja za Grad Zagreb u 2003. (21/02)
- Zaključak o kriterijima za prijam korisnika u Dom umirovljenika “Park” (1/99, 9/99, 13/03)
- Zaključak o cijenama usluge smještaja u Dom umirovljenika “Park” (1/99, 13/03)
- Zaključak o osnivanju Povjerenstva za odabir programa prevencije neprihvatljivoga ponašanja djece i mladeži za Grad Zagreb (18/01)
- Zaključak o naknadi predsjednicima i članovima upravnih vijeća i školskih odnosno domskih odbora (18/01, 5/03)
- Zaključak o osnivanju Povjerenstva za odabir programa udruga i vjerskih zajednica od socijalnog i humanitarnog interesa za Grad Zagreb (18/01)
- Zaključak o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za rad domova za starije i nemoćne osobe (5/02)
- Zaključak o sklapanju Sporazuma o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća u Gradu Zagrebu (6/02)
- Zaključak o osnivanju Koordinacijskog odbora akcije Gradovi i općine prijatelji djece (14/02)
- Zaključak o visini pomoći socijalne skrbi Grada Zagreba za 2003. (1/03)
- Zaključak o osnivanju Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada Zagreba (7/03)
- Zaključak o cijenama usluga smještaja u domovima za starije i nemoćne osobe čija je osnivačka prava preuzeo Grad Zagreb (13/03)

URIHO
- Zaključak o prihvaćanju Ugovora o osnivanju Ustanove za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem (10/95)
- Zaključak o prihvaćanju sklapanja Ugovora o načinu i uvjetima sanacije Ustanove za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem i preuzimanju vlasničkog udjela (20/98)
- Zaključak o prihvaćanju sklapanja Ugovora o prijenosu vlasničkog udjela u Ustanovi za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem (11/00)
- Zaključak o restrukturiranju i sanaciji URIHO-a (14/00)
- Zaključak o oslobađanju URIHO-a od plaćanja vodne naknade (14/00)
- Zaključak o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu Programa saniranja i restrukturiranja Ustanove za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem (17/01, 19/01, 19/01, 9/02)


SPOMENICI

- Zaključak o osnutku i imenovanju Povjerenstva za davanje suglasnosti za postavljanje ili uklanjanje spomen-ploča, skulptura i sličnih predmeta osobama ili događajima iz političkog života Hrvatske (1/02)


SREDNJE ŠKOLSTVO

- Odluka o ukidanju Centra za odgoj i obrazovanje u kulturi i osnivanju II. I VII. gimnazije (13/91)
- Odluka o ukidanju Pedagoškog obrazovnog centra "Bogdan Ogrizović" i osnivanju V., VIII. i XI. gimnazije (13/91)
- Odluka o ukidanju Centra usmjerenog obrazovanja za upravu i pravosuđe i osnivanju I. gimnazije, IV. gimnazije i Birotehničke škole (13/91, 19/91)
- Odluka o ukidanju Obrazovnog centra "Nikola Tesla" i osnivanju X. gimnazije i Elektrostrojarske tehničke škole (13/91, 20/92)
- Odluka o ukidanju Ugostiteljsko-hotelijerskog obrazovnog centra i osnivanju Ugostiteljsko-turističke škole, VI. gimnazije i Đačkog doma ugostiteljske struke (13/91)
- Odluka o ukidanju OOUR-a Srednjoškolski odgoj i obrazovanje Građevinskog obrazovnog centra "Zvonko Brkić" i osnivanju Graditeljske tehničke škole, Geodetske tehničke škole, Obrtničke i industrijske graditeljske škole, te XIII. gimnazije (13/91)
- Odluka o ukidanju Poljoprivredno-prehrambenog obrazovnog centra i osnivanju Poljoprivredne, Prehrambeno-tehnološke i Veterinarske škole, XII. gimnazije i Đačkog doma Maksimilijana Vrhovca (13/91, 19/91)
- Odluka o ukidanju Tehničkog obrazovnog centra "Prvomajska" i osnivanju Strojarske tehničke škole i Industrijske strojarske škole (13/91, 19/91)
- Odluka o ukidanju Centra za obrazovanje "Rade Končar" i osnivanju Elektrotehničke škole, Strojarske tehničke škole i Đačkog doma Selska (13/91)
- Odluka o ukidanju PTT obrazovnog centra i osnivanju Poštanske i telekomunikacijske škole, III. gimnazije i Đačkog doma HPT-a (13/91)
- Odluka o ukidanju Ekonomskog obrazovnog centra "Boris Kidrič" i osnivanju Prve ekonomske škole, Druge ekonomske škole i IX. gimnazije (13/91, 20/92)
- Odluka o ukidanju Obrazovnog centra za jezike i osnivanju XVI., XVIII. i Klasične gimnazije (13/91, 20/92)
- Odluka o ukidanju Obrazovnog centra za balet, ples i ritmiku i osnivanju Škole za klasični balet te Škole za ritmiku (13/91)
- Odluka o ukidanju Centra za usmjereno obrazovanje "8. svibnja 1945." i osnivanju Elektrostrojarske tehničke škole, Elektrostrojarske obrtničke škole i Obrtničke škole za osobne usluge (13/91, 19/91)
- Odluka o ukidanju Trgovačke škole i osnivanju Komercijalno-ekonomske i Trgovačke škole, te Đačkog doma Dore Pejačević (13/91, 9/94)
- Odluka o ukidanju Zdravstvenog obrazovnog centra i osnivanju Škole za zdravstvene tehničare, Škole za primalje, Škole za medicinske sestre, Vinogradska, Škole za medicinske sestre, Mlinarska, Škole za medicinske sestre, Vrapče i Đačkog doma Marije Jambrišak (13/91, 9/92)
- Odluka o ukidanju Centra odgoja i usmjerenog obrazovanja "Ruđer Bošković" i osnivanju Tehničke škole za elektroniku i Škole za preciznu mehaniku i optiku (13/91, 9/92)
- Odluka o osnivanju Đačkog doma A. G. Matoša (13/91)
- Odluka o osnivanju Hrvatskog učiteljskog konvikta (13/91)
- Odluka o ukidanju Tehničke škole za elektroniku i Tehničke škole za finomehaniku i optiku te o osnivanju Tehničke škole Ruđera Boškovića (19/93)
- Odluka o prestanku Đačkoga doma Maksimilijana Vrhovca (19/93)
- Odluka o osnivanju Športske gimnazije (9/94)
- Odluka o promjeni naziva Đačkom doma Željezničke tehničke škole (9/94)
- Odluka o pripajanju Učeničkog doma učenica srednjih škola Željezničkoj tehničkoj školi u Zagrebu (7/95)
- Odluka o promjeni naziva Đačkog doma ugostiteljske struke u Učenički dom Ante Brune Bušića (7/95)
- Odluka o promjeni naziva Doma učenika raznih struka u Učenički dom Luke Botića (7/95)
- Odluka o promjeni naziva Strojarske tehničke škole u Strojarsku tehničku školu Fausta Vrančića (7/95)
- Odluka o podjeli glazbenih škola Zagreb na Glazbenu školu Blagoja Berse, Glazbenu školu Vatroslava Lisinskog, Glazbenu školu Pavla Markovca, Glazbenu školu funkcionalne muzičke pedagogije, Osnovnu glazbenu školu Ivana Zajca, Osnovnu glazbenu školu Zlatka Balokovića i Osnovnu glazbenu školu Josipa Slavenskog (7/95)
- Odluka o promjeni sjedišta Škole suvremenog plesa Ane Maletić (5/03)
- Program mjera povećavanja sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama Grada Zagreba (14/02)
- Program unapređenja intersektorske suradnje u cilju povećavanja sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama Grada Zagreba (14/02)
- Program javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba za 2003. (21/02)
- Program javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu za 2003. (21/02)
- Zaključak o naknadi predsjednicima i članovima upravnih vijeća i školskih odnosno domskih odbora (18/01, 5/03)
- Zaključak o kriterijima i mjerilima za financiranje javnih potreba - decentraliziranih funkcija u srednjim školama Grada Zagreba za 2003. godinu (6/03)


STAMBENI ODNOSI

- Odluka o određivanju područja za utvrđivanje cijene stana (19/91, 14/92)
- Pravilnik o najmu stanova (3/98, 7/98, 6/01, 10/03)
- Pravilnik o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (13/02)
- Zaključak o revaloriziranju obroka u preplati, obračunu i otpisu zateznih kamata na dug iz ugovora o kupoprodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo (5/97)
- Zaključak o davanju ovlasti Gradskom stambeno-komunalnom gospodarstvu d.o.o. za utvrđivanje visine zaštićene najamnine (14/97)
- Zaključak o određivanju koeficijenta vrijednosti položaja (Kz) i zona u naselju (14/97)
- Zaključak o određivanju prinudnog upravitelja zgrada (16/97, 5/98 - rješenje Ustavnog suda)
- Zaključak o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine (2/99)
- Zaključak o davanju ovlasti Gradskom stambeno-komunalnom gospodarstvu d.o.o. za obavljanje poslova u svezi s prodajom stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo (4/99, vidi Zaključak o davanju ovlasti za potpisivanje ugovora... 5/02)
- Zaključak o osnutku i imenovanju Povjerenstva za davanje stanova u najam (13/00, 17/01, 9/02, 12/02)
- Zaključak o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za provjeru dodjele gradskih stanova (6/01, 15/01, 9/02)
- Zaključak o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova (3/02, 9/02, 14/02)
- Zaključak o davanju ovlasti za potpisivanje ugovora i drugih akata u vezi s prodajom stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo (5/02)
- Zaključak (obnova pročelja) (19/02)


STIPENDIJA

- Odluka o Stipendiji Grada Zagreba (7/99 - pročišćeni tekst, 17/99, 18/99 - ispr., 5/01)
- Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva (13/03 )


SURADNJA

- Odluka o osnivanju Zajedničkog vijeća Grada Zagreba i Zagrebačke županije (5/98)
- Zaključak o uspostavljanju prijateljske suradnje između gradova Zagreba i Buenos Airesa (16/97)
- Zaključak o prijateljskoj suradnji Grada Daytona i Grada Zagreba (19/00)
- Zaključak o suradnji Grada Beča i Grada Zagreba (19/00)
- Zaključak o osnivanju Savjeta za europske integracije (23/00, 24/00)
- Zaključak o suradnji između Grada Ljubljane i Grada Zagreba (2/01)
- Zaključak o suradnji između Grada Moskve i Grada Zagreba (2/01)
- Zaključak o suradnji između Grada Budimpešte i Grada Zagreba (4/01)
- Zaključak o suradnji između Grada Sarajeva i Grada Zagreba (4/01)
- Zaključak o kandidiranju Grada Zagreba u Skupštinu europskih regija Europske unije (5/01)
- Zaključak o učlanjenju Grada Zagreba u Udrugu gradova "Eurocities Network" Europske unije (5/01)


ŠPORT

- Odluka o preuzimanju športskih objekata u društvenom vlasništvu na području Grada Zagreba u vlasništvo Grada Zagreba (14/93)
- Odluka o osnivanju Športske gimnazije (9/94)
- Odluka o imenovanju Nogometnog stadiona u Zagrebu, u Maksimirskoj 128 (7/97)
- Odluka o prestanku Radne organizacije “Zagreb” za upravljanje, održavanje i korištenje objekata fizičke kulture Grada Zagreba (7/97)
- Odluka o osnivanju Ustanove za upravljanje Športsko-rekreacijskim centrom “Šalata” (11/98)
- Odluka o prestanku Radne organizacije “Maksimir” za upravljanje, održavanje i korištenje objekata fizičke kulture u općini Maksimir s p.o. (18/98)
- Odluka o prestanku Zimskog plivališta Mladost p.o. (18/98)
- Odluka o prestanku Radne organizacije Dom sportova - Zagreb (18/98)
- Odluka o osnivanju Ustanove za upravljanje športskim objektom Hipodrom “Zagreb” (19/01)
- Odluka o osnivanju Ustanove za upravljanje športskim objektima “Maksimir” (7/02-pročišćeni tekst)
- Odluka o osnivanju Ustanove za upravljanje športskim objektima “Mladost” (7/02-pročišćeni tekst)
- Odluka o osnivanju Ustanove za upravljanje športskim objektima “Zagreb” (7/02-pročišćeni tekst)
- Program javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2003. (21/02)
- Program radova na gradnji športskih kapitalnih objekata u Gradu Zagrebu u 2003. (21/02)
- Zaključak o utvrđivanju športskih objekata dosadašnjih mjesnih zajednica što su postali vlasništvo Grada Zagreba i o određivanju načina njihova korištenja (5/94)
- Zaključak o preuzimanju športskih objekata i drugih nekretnina u vlasništvo Grada Zagreba (2/96)
- Zaključak o načinu korištenja športskih objekata u vlasništvu Grada Zagreba (13/96, 15/96 - ispr.)
- Zaključak o davanju u zakup športskih objekata neposrednom dodjelom (13/96, 8/97, 9/97 - ispr., 4/99)
- Zaključak o osnivanju Trgovačkog društva "Sljeme-Medvednica" (17/99)
- Zaključak o preuzimanju športskih objekata Športskog parka “Mladost” i Košarkaške dvorane “Dražen Petrović” u vlasništvu Grada (14/00)
- Zaključak o provedbi okončanja likvidacijskog postupka (Radne organizacije "Zagreb") (17/01)
- Zaključak o završetku postupka likvidacije (Radne organizacije "Maksimir") (18/01)
- Zaključak o završetku postupka likvidacije (Zimskog plivališta "Mladost" p.o.) (12/02)
- Zaključak o naknadi predsjednicima i članovima upravnih vijeća i školskih odnosno domskih odbora (18/01, 5/03)


TEHNIČKA KULTURA

- Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2003. (21/02)
- Zaključak o davanju na upravljanje Doma tehničke kulture u Zagrebu Športsko -rekreacijskom centru Jarun d.o.o. Zagreb (6/96)
- Zaključak o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa javnih potreba Grada Zagreba u tehničkoj kulturi (17/02)


TRGOVAČKA DRUŠTVA

- sve informacije o trgovačkim društvima nalaze se na stranici Gospodarstvo – Trgovačka društva u vlasništvu Grada
- Zaključak o provedbi okončanja likvidacijskog postupka (Radne organizacije “Zagreb”) (17/01)
- Zaključak o završetku postupka likvidacije (Radne organizacije "Maksimir") (18/01)


TRGOVINA

- Odluka o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica (12/02, 20/02, 13/03)
- Pravilnik o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (1/02, 12/02, 13/03)
- Zaključak o određivanju mjesta za prodaju robe izvan prodavaonica na klupama (10/98)
- Zaključak o određivanju mjesta za prodaju robe izvan prodavaonica na klupama (19/00)


UGOSTITELJSTVO

- Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti (5/96)
- Odluka o radnom vremenu u ugostiteljstvu (3/02 - pročišćeni tekst, 12/02)


VATROGASTVO

- Zaključak o osnivanju Javne vatrogasne postoje Grada Zagreba (3/00)


VETERINARSTVO

- Odluka o držanju životinja za društvo i životinja opasnih za život ljudi i postupanju s njima (9/00)
- Naredba o određivanju gradskih područja na kojima se dopušta držanje domaćih životinja i o uvjetima njihova držanja (16/00)
- Zaključak o osnutku i imenovanju Povjerenstva za odabir programa udruga za zaštitu životinja (5/02)
- Zaključak o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava i krmača u 2002. godini (1/02)


VODNO GOSPODARSTVO

- Odluka o stopama i visini slivne vodne naknade za slivno područje Grada Zagreba - I. odsjek za 2003. i 2004. godinu (5/03)
- Program radova na području vodnoga gospodarstva, prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2003. (21/02)
- Plan za zaštitu voda Grada Zagreba (4/01, 13/01)


ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE

- Odluka o proglašenju Savice značajnim krajolikom s izdvojenim specijalnim zoološkim rezervatom (13/91)
- Odluka o proglašenju Vukomeričkih gorica značajnim krajolikom (13/91)
- Odluka o osnivanju javne ustanove “Maksimir” (12/94)
- Odluka o proglašenju obalnog mamutovca spomenikom parkovne arhitekture (3/98)
- Odluka o proglašenju vrta zgrade u Zagrebu, Prilaz Gjure Deželića 14, spomenikom parkovne arhitekture (3/98)
- Odluka o proglašavanju Perivoja srpanjskih žrtava u Zagrebu spomenikom parkovne arhitekture (20A/00)
- Odluka o proglašavanju Parka kralja Petra Krešimira IV. u Zagrebu spomenikom parkovne arhitekture (24/00)
- Odluka o proglašavanju Parka kralja Petra Svačića u Zagrebu spomenikom parkovne arhitekture (24/00)
- Odluka o proglašavanju Parka Opatovina u Zagrebu spomenikom parkovne arhitekture (24/00)
- Program zaštite okoliša Grada Zagreba Lokalna agenda 21 (8/99)
- Zaključak o proglašenju šuma u posjedu Javnoga poduzeća “Grad mladih” Granešina šumama s posebnom namjenom za odmor i rekreaciju (9/94)
- Zaključak o mjerama zaštite obalnog mamutovca, spomenika parkovne arhitekture (5/99)
- Zaključak o mjerama zaštite spomenika parkovne arhitekture vrta zgrade u Zagrebu, Prilaz Gjure Deželića 14 (5/99)
- Zaključak o osnivanju Eko-stožera Grada Zagreba (5/01)
- Zaključak o osnivanju Stručnog povjerenstva za izradu Plana intervencija u zaštiti okoliša Grada Zagreba (16/02)


ZDRAVSTVO

- Odluka o prestanku Sveučilišne bolnice “Zagreb” (7/95)
- Odluka o obvezatnoj preventivnoj deratizaciji na području Grada Zagreba (7/97)
- Odluka o prestanku važenja Odluke o uvjetima osiguranja zdravstvene zaštite neosiguranim osobama s područja Grada Zagreba (19/01)
- Odluka o mjerilima za ostvarivanje financijske potpore za zdravstvene, socijalne i humanitarne programe ili projekte od interesa za Grad Zagreb (16/02)
- Odluka o uklanjanju i uništavanju ambrozije na području Grada Zagreba (7/03)
- Deklaracija o zdravlju u Gradu Zagrebu (5/01)
- Program mjera obvezatne preventivne deratizacije na području Grada Zagreba u 2003. godini (5/03)
- Provedbeni plan obvezatne preventivne deratizacije Grada Zagreba u 2003. godini (5/03)
- Program prevencije i suzbijanja ovisnosti Grada Zagreba u 2003. (21/02)
- Javnozdravstveni i zdravstveni programi za Grad Zagreb za 2003. (21/02)
- Zaključak o osnivanju Centra za prevenciju ovisnosti (14/97, 4/98 - ispr.)
- Zaključak o prestanku Poliklinike za medicinsku dijagnostiku (3/98)
- Zaključak o osnivanju i imenovanju Povjerenstva “Zagreb - zdravi grad” (17/97, 4/98, 5/99, 16/99)
- Zaključak o naknadi predsjednicima i članovima upravnih vijeća i školskih odnosno domskih odbora (18/01, 5/03)
- Zaključak o osnivanju Povjerenstva za prevenciju i suzbijanje ovisnosti u Gradu Zagrebu (18/01)
- Zaključak o osnivanju Povjerenstva za odabir javnozdravstvenih i zdravstvenih programa od interesa za Grad Zagreb (18/01)
- Zaključak o osnivanju Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba (4/02, 8/02 - ispr.)
- Zaključak o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za reorganizaciju domova zdravlja u vlasništvu Grada Zagreba (6/02, 9/02)
- Zaključak o osnivanju Poliklinike Prometna medicina za oftamologiju, neurologiju, psihijatriju i medicinu rada (14/02)
- Zaključak o spajanju Domova zdravlja Centar, Medveščak, Novi Zagreb, studenata i Trnje u Dom zdravlja ZAGREB-CENTAR (14/02)
- Zaključak o spajanju Domova zdravlja Dubrava, Maksimir, Peščenica i Sesvete u Dom zdravlja ZAGREB-ISTOK (14/02)
- Zaključak o spajanju Domova zdravlja Črnomerec, Susedgrad i Trešnjevka II. u Dom zdravlja ZAGREB-ZAPAD (14/02)
- Rješenje o osnivanju Opće bolnice Zagreb (22/93)
- Rješenje o osnivanju komisija za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta (7/02)
- Zagrebačka strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2003. do 2006. (5/03)