POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje? Želite povećati prodaju? Tvrtka vam je u krizi ili pred zatvaranjem? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla?
Link na pregled ponude - Poslovne usluge za poduzetnike - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
POSLOVNE INFORMACIJE, SAVJETI I ANALIZE
Potražite sve informacije o poslovanju u Hrvatskoj, pravne, porezne i druge savjete, informacije o internet oglašavanju i marketingu, rezultate istraživanja tržišta, poslovne analize, informacije o kreditima za poduzetnike, poticajima...
Kontaktirajte nas ukoliko su Vam potrebne poslovne informacije
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI, BAZE PODATAKA
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnike

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 27. 5. 2018.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaDRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
N.N. 115/04

Temeljem članka 17. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (»Narodne novine« broj 158/03) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

Pravilnik
o homologaciji tipa motornih vozila
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovaj pravilnik uređuje homologaciju tipa (u daljnjemu tekstu: homologacija) motornih vozila i njihovih prikolica (u daljnjemu tekstu: vozila), proizvedenih u jednoj ili više faza, te homologaciju sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica koje su namijenjene za uporabu na takvim vozilima.

Ovaj se pravilnik primjenjuje samo na motorna vozila namijenjena za prijevoz putnika koja osim sjedala za vozača imaju najviše osam sjedala – vozila kategorije M1.

Svi prilozi uz ovaj pravilnik od broja I. do broja XV. čine njegov sastavni dio.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, na vozila posebne namjene iz priloga Xl. primjenjuju se odredbe iz članka 10. ovoga pravilnika, a na sve kategorije osnovnih i nepotpunih vozila, osim kategorije M1, odredba iz stavka 4. članka 18. ovoga pravilnika.

Ovaj pravilnik propisuje postupke homologacije i izdavanje potvrde o sukladnosti vozila koje provodi proizvođač. Homologacija i potvrda o sukladnosti vozila su uvjet za stavljanje na tržište, registraciju i početak uporabe novih vozila. Time se osigurava da u cestovnome prometu sudjeluju samo vozila koja, s obzirom na njihovu konstrukciju i djelovanje, ne ugrožavaju sigurnost njihovih vozača i suputnika te drugih sudionika u prometu, ne oštećuju cestu i ne onečišćuju okoliš izvan dopuštenih granica.

Članak 2.

Ovaj se pravilnik ne primjenjuje na:

– homologaciju pojedinačnih vozila. Iznimno Zavod mora prihvatiti važeću homologaciju za sustav, zasebnu tehničku jedinicu ili nepotpuno vozilo, dodijeljenu sukladno s europskim pravilima za homologaciju tipa vozila i

– homologaciju četverocikala, tj. vozila na četiri kotača s masom neopterećenog vozila manjom od 350 kg i čija najveća konstrukcijska brzina nije veća od 45 km/h, ili s masom neopterećenog vozila manjom od 400 kg (550 kg za vozila za prijevoz robe), a čija najveća neto snaga motora ne prekoračuje 15 kW.

Članak 3.

Homologaciju u smislu odredaba ovoga pravilnika u Republici Hrvatskoj provodi Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod).

Članak 4.

U smislu ovoga pravilnika:

1. »tehnička specifikacija« označava tehničke zahtjeve koje moraju zadovoljavati sustavi vozila, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice, kao i postupke koji omogućuju utvrđivanje jesu li propisani zahtjevi zadovoljeni i sadržana je u posebnim pravilnicima,

2. »homologacija« označava postupak u kojem Zavod utvrđuje zadovoljava li tip vozila, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica odgovarajuće tehničke zahtjeve ovoga pravilnika ili odgovarajućeg posebnog pravilnika te, u slučaju utvrđene sukladnosti, izdaje certifikat o homologaciji tipa,

3. »višestupanjska homologacija« označava postupak kojim Zavod utvrđuje zadovoljava li tip nepotpunog ili dovršenog vozila odgovarajuće zahtjeve ovoga pravilnika te, u slučaju potvrđene sukladnosti izdaje, certifikat o homologaciji tipa,

4. »vozilo« označava potpuno ili nepotpuno cestovno vozilo koje ima najmanje četiri kotača i čija maksimalna konstrukcijska brzina prelazi 25 km/h, te njegove prikolice, osim vozila koja se kreću na tračnicama, traktora za poljoprivredu i šumarstvo te pokretnih strojeva,

5. »potpuno vozilo« označava vozilo koje je proizvođač izradio bez prekida postupka od početne do završne faze, tako da ono zadovoljava sve odgovarajuće zahtjeve ovoga pravilnika,

6. »osnovno vozilo« označava nepotpuno vozilo koje zadržava svoju identifikacijsku oznaku vozila (VIN) u svim sljedećim fazama postupka višestupanjske homologacije,

7. »nepotpuno vozilo« označava vozilo koje je potrebno dopuniti barem još u jednoj fazi kako bi zadovoljavalo sve odgovarajuće zahtjeve ovoga pravilnika,

8. »dovršeno vozilo« označava vozilo koje je rezultat postupka višestupanjske homologacije i koje zadovoljava sve odgovarajuće zahtjeve ovoga pravilnika,

9. »tip vozila« označava vozila jedne kategorije koja se bitno ne razlikuju s obzirom na obilježja navedena u prilogu II. B ovoga pravilnika. Jedan tip vozila može sadržavati inačice i izvedbe.

10. »sustav« označava sustav vozila kao što su kočnice, oprema za nadzor emisije, unutarnja oprema, itd., koji podliježe zahtjevima odgovarajućih posebnih pravilnika.

11. »sastavni dio« označava uređaj, kao što je npr. svjetlo, koji podliježe zahtjevima odgovarajućeg posebnog pravilnika, namijenjen da bude dio vozila, a koji se može homologirati neovisno o vozilu ukoliko tehnička specifikacija sadrži izričite odredbe o takvom postupku.

12. »zasebna tehnička jedinica« označava uređaj, kao što je npr. naprava za zaštitu od stražnjeg podlijetanja, koji podliježe zahtjevima odgovarajućeg posebnog pravilnika, namijenjen da bude dio vozila, a koji se može zasebno homologirati, no samo za jedan ili više određenih tipova vozila ukoliko posebni pravilnik sadrži izričite odredbe o takvom postupku.

13. »proizvođač« označava fizičku ili pravnu osobu koja je odgovorna Zavodu za sve vidove postupka homologacije te za osiguravanje sukladnosti proizvodnje. Nije neophodno da proizvođač bude izravno uključen u sve faze proizvodnje vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice koji podliježu postupku homologacije.

14. »tijelo za homologaciju« označava mjerodavno tijelo koje je odgovorno za sve vidove postupka homologacije vozila, njihovih sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica, za izdavanje ili povlačenje certifikata o homologaciji, za vezu s tijelima za homologaciju drugih država članice Europske unije (u daljnjem tekstu: država članica) te tijelo koje je odgovorno za provjeru proizvođačevih postupaka za osiguravanje sukladnosti proizvodnje.

15. »tehnička služba« označava fizičku ili pravnu osobu koja je ovlaštena za provođenje ispitivanja u ime Zavoda kad ispitivanje ne obavlja Zavod.

16. »opisni dokument« označava dokument naveden u prilogu I. ili prologu II. ovoga pravilnika ili odgovarajući prilog posebnoga pravilnika kojim su utvrđeni podaci koje treba dostaviti podnositelj zahtjeva,

17. »opisna mapa« označava zbirku dokumenata, crteže, fotografije, itd. koje dostavlja podnositelj zahtjeva tijelu za homologaciju ili tehničkoj službi,

18. »opisna dokumentacija« označava skup dokumenata sadržanih u opisnoj mapi s dodatnim rezultatima ispitivanja ili drugim dokumentima koje je Zavod ili tehnička služba uložilo u opisnu mapu,

19. »sadržaj opisne dokumentacije« označava popis opisne dokumentacije, označene brojevima ili na drugi način.

Članak 5.

Postupak homologacije, uvjeti koje moraju ispunjavati tehničke službe, tehnički zahtjevi koje moraju zadovoljavati sustavi vozila, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice te metode i postupci za ocjenu sukladnosti propisani su posebnim pravilnicima.

II. ZAHTJEV ZA HOMOLOGACIJU I POSTUPAK HOMOLOGACIJE

Članak 6.

Proizvođač podnosi Zavodu zahtjev za homologaciju vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice za svaki tip koji treba homologirati.

Uz zahtjev za homologaciju vozila potrebno je priložiti opisnu mapu koja sadrži podatke iz priloga III. ovoga pravilnika i certifikate o homologaciji sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica izdane u skladu s odredbama odgovarajućih posebnih pravilnika iz priloga IV. ili XI. ovoga pravilnika. Opisna dokumentacija za homologaciju sustava i zasebne tehničke jedinice s obzirom na zahtjeve sadržane u posebnim pravilnicima mora biti dostupna Zavodu do donošenja odluke o dodjeljivanju homologacije.

Ukoliko nije priložen certifikat o homologaciji iz prethodnog stavka, uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, potrebno je priložiti opisnu mapu koja sadrži odgovarajuće podatke iz priloga I. te priloga III. (II. dio) ovoga pravilnika.

Zahtjevu za homologaciju sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice potrebno je priložiti opisnu mapu čiji je sadržaj određen opisnim dokumentom odgovarajućega posebnog pravilnika.

Članak 7.

Kod višestupanjske homologacije, potrebno je dostaviti ove podatke:

– u prvom stupnju homologacije: dijelove opisne mape i certifikate o homologaciji za potpuno vozilo, prema stupnju dovršenosti osnovnoga vozila

– u drugom i sljedećim stupnjevima: dijelove opisne mape i certifikate o homologaciji za trenutni stupanj dovršenosti i certifikate o homologaciji za nepotpuno vozilo, izdane za prethodni stupanj izrade. Osim toga, proizvođač mora dati sve podatke o preinakama i dodacima koje je proveo na nepotpunom vozilu.

Članak 8.

Zavod će izdati certifikat o homologaciju za vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu ako ispunjavaju tehničke zahtjeve propisane posebnim pravilnicima.

Zavod će odbiti zahtjev za izdavanje certifikata o homologaciji ako utvrdi da vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica, bez obzira na ispunjavanje svih propisanih tehničkih zahtjeva, predstavljaju ozbiljnu opasnost za cestovni promet.

Članak 9.

Zavod će dodijelit certifikat o homologaciji vozila:

– za tipove vozila prema podacima u opisnoj mapi, a koji zadovoljavaju tehničke zahtjeve posebnih pravilnika iz priloga IV. ovoga pravilnika

– za tipove vozila za posebnu namjenu iz priloga XI. ovoga pravilnika, prema podacima u opisnoj mapi, a koji zadovoljavaju zahtjeve odgovarajućih posebnih pravilnika iz toga priloga.

Članak 10.

Kod višestupanjske homologacije Zavod će dodijeliti certifikat o homologaciji tipu nepotpunog ili dovršenog vozila prema podacima u opisnoj mapi, a koje zadovoljava zahtjeve svih odgovarajućih posebnih pravilnika iz priloga IV. ili priloga XI. ovoga pravilnika, uzimajući u obzir stupanj dovršenosti vozila.

Članak 11.

Zavod će dodijeliti:

– certifikat o homologaciji sustava tipovima vozila prema podacima u opisnoj mapi, a koji zadovoljavaju tehničke zahtjeve odgovarajućih posebnih pravilnika iz priloga IV. ili priloga XI. ovoga pravilnika;

– certifikat o homologaciji za sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu za sve tipove sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica prema podacima u opisnoj mapi, a koji zadovoljavaju zahtjeve odgovarajućeg posebnog pravilnika iz priloga IV. ili priloga XI. ovoga pravilnika, ukoliko taj pravilnik sadrži odredbe o takvom postupku.

Članak 12.

Zavod provodi postupak homologacije iz članaka 9., 10. i 11. prema zahtjevima iz priloga V. ovoga pravilnika.

Članak 13.

Kod homologacije vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice koji sadrže ograničenja i izuzetke od pojedinih odredaba odgovarajućeg posebnog pravilnika prema prilogu XI. ovoga pravilnika, u certifikatu o homologaciji moraju biti navedena ta ograničenja i izuzeci.

Kad podaci u opisnim mapama, na koje se odnose odredbe iz članaka 9. do 11. ovoga pravilnika, sadrže zahtjeve za vozila za posebne namjene iz priloga XI. ovoga pravilnika, ti zahtjevi i izuzeci također moraju biti navedeni u certifikatu o homologaciji.

Članak 14.

Obrazac certifikata o homologaciji vozila propisan je u prilogu VI. ovoga pravilnika. Obrazac certifikata o homologaciji sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica propisan je u posebnim pravilnicima.

Certifikati o homologaciji moraju biti brojčano označeni sukladno prilogu VII. ovoga pravilnika.

Obrazac priloga certifikatu s rezultatima ispitivanja propisan je u prilogu VIII. ovoga pravilnika.

Članak 15.

Kod homologacije sastavnoga dijela ili zasebne tehničke jedinice koji mogu djelovati ili imati specifično svojstvo samo zajedno s drugim dijelovima vozila te je zato moguće provjeravati sukladnost samo u vezi s drugim dijelovima vozila opseg homologacije sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice treba odgovarajuće ograničiti. U certifikatu o homologaciji sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice moraju biti navedena ograničenja za njihovu uporabu i uvjeti za ispravnu ugradbu.

III. IZMJENE I DOPUNE CERTIFIKATA
O HOMOLOGACIJI

Članak 16.

Proizvođač kojemu je izdan certifikat o homologaciji sukladno odredbama ovoga pravilnika, obvezan je obavješćivati Zavod o svim izmjenama podataka iz opisnog dokumenta homologiranog tipa vozila.

Zavod će odlučivati o zahtjevima za izmjenama i dopunama samo onih certifikata o homologaciji koje je on izdao.

Članak 17.

Kod izmjene podataka u opisnom dokumentu homologiranog tipa vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice Zavod može djelomično izmijeniti opisnu dokumentaciju s naznakom vrste i datuma izmjene, ili može potpuno preinačiti opisnu dokumentaciju s priloženim opisom izmjena. U oba slučaja mijenja se sadržaj opisne dokumentacije, koji je priložen certifikatu o homologaciji tipa, tako da su vidljivi datumi zadnjih djelomičnih izmjena ili datum preinačenja opisne dokumentacije.

Kad su zbog izmjena iz stavka 1. ovoga članka potrebne dodatne provjere, kad se mijenjaju podaci u certifikatu o homologaciji izuzev njegovih priloga, ili kad se nakon datuma izdanog certifikata o homologaciji promijeni neki od zahtjeva iz posebnih pravilnika s obzirom na datum zabrane početka uporabe vozila, Zavod izdaje izmijenjeni ili dopunjeni certifikat o homologaciji uz obrazloženje razloga izmjena ili dopuna.

Zavod mora obavijestiti proizvođača o potrebi dodatnih ispitivanja te izdati dokumente u skladu s odredbama stavka 1. i stavka 2. ovoga članka, ako su kod dodatnih ispitivanja bili zadovoljeni tehnički zahtjevi.

Izmjena ili dopuna certifikata o homologaciji nije potrebna za one kategorije vozila na koje ne utječe izmjena zahtjeva u posebnim pravilnicima ili ovom pravilniku.

IV. POTVRDA O SUKLADNOSTI I OZNAČIVANJE

Članak 18.

Proizvođač kojemu je izdan certifikat o homologaciji vozila mora izdati potvrdu o sukladnosti s homologiranim tipom vozila u skladu s prilogom lX. ovoga pravilnika za svako potpuno ili nepotpuno vozilo.

Za nepotpuno ili dovršeno vozilo, proizvođač navodi one podatke u potvrdi o sukladnosti koji su dodani ili izmijenjeni u trenutačnom stupnju homologacije i prilaže toj potvrdi sve potvrde o sukladnosti izdane u prethodnim stupnjevima.

Potvrda o sukladnosti mora biti izrađena na papiru koji je zaštićen s grafikom, u boji ili s utisnutim vodenim žigom s oznakom proizvođača, radi sprječavanja mogućnosti krivotvorenja.

Za potrebe registracije osnovnih i nepotpunih vozila svih kategorija, osim M1, proizvođač mora izdati pismenu izjavu prema obrascu iz priloga XV. ovoga pravilnika.

Članak 19.

lznimno od odredbe iz stavka 1. članka 18., za potrebe registracije vozila ili oporezivanja, Zavod može u roku od tri mjeseca od obavijesti Komisije Europske unije (u daljnjemu tekstu: Komisija) i drugih država članica zahtijevati da se osim podataka iz priloga IX. ovoga pravilnika navedu dodatni podaci u potvrdi o sukladnosti, ako su ti podaci navedeni u opisnoj dokumentaciji, ili se mogu posredno izvesti iz nje.

Zavod može zahtijevati od proizvođača da se u potvrdi o sukladnosti iz priloga IX.A. ovoga pravilnika posebno istaknu dodani podaci za potrebe oporezivanja i registracije.

Članak 20.

Proizvođač, koji je dobio certifikat o homologaciji sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice, mora označiti svojim trgovačkim nazivom ili oznakom i oznakom tipa svaki sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu koja je proizvedena u skladu s homologiranim tipom.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka proizvođač je obvezan označiti i homologacijskom oznakom ili brojem svaki sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu kad je to propisano odgovarajućim posebnim pravilnikom.

Proizvođač sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice, za koji certifikat o homologaciji uključuje ograničenja za uporabu, mora zajedno sa svakim proizvedenim sastavnim dijelom ili zasebnom tehničkom jedinicom dati podatke o tim ograničenjima i upute za ugradbu.

V. STAVLJANJE NA TRŽIŠTE, REGISTRACIJA I POČETAK UPORABE

Članak 21.

Nova vozila mogu se stavljati na tržište, početi upotrebljavati ili registrirati ako imaju valjanu potvrdu o sukladnosti. Nepotpuna vozila mogu se stavljati na tržište, ali se ne mogu registrirati i početi upotrebljavati dok ne budu dovršena, odnosno dok se za njih ne izda potvrda o sukladnosti.

Stavljanje na tržište ili početak uporabe zasebnih tehničkih jedinica i sastavnih dijelova dopušteno je ako zadovoljavaju zahtjeve odgovarajućeg posebnog pravilnika i zahtjeve iz članka 20. ovoga pravilnika. Ova odredba ne odnosi se na zasebne tehničke jedinice i sastavne dijelove koji su namijenjeni za uporabu na vozilima na koja se ovaj pravilnik ne odnosi.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, nadležno inspekcijsko tijelo može zabraniti prodaju ili uporabu vozila, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica za koje utvrdi da bez obzira na priloženu važeću potvrdu o sukladnosti ili ispravne oznake ugrožavaju sigurnost cestovnog prometa.

Ministarstvo unutarnjih poslova nakon primitka obavijesti od Zavoda ili nadležnog inspekcijskog tijela može poništiti registraciju vozila za koje se utvrdi da ugrožava sigurnost cestovnog prometa.

VI. IZUZECI I ALTERNATIVNI POSTUPCI

Članak 22.

Odredbe stavka 1. članka 21. ovoga pravilnika ne primjenjuju se na:

– vozila namijenjena za uporabu u vojnim jedinicama, jedinicama za očuvanje javnog reda i mira, civilnoj zaštiti i vatrogasnim jedinicama

– vozila iz članka 23. ovoga pravilnika.

Članak 23.

Zavod može na zahtjev proizvođača dopustiti odstupanje od zahtjeva propisanih posebnim pravilnicima za:

– vozila proizvedena u malim serijama,

– vozila na kraju serije,

– vozila, sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice izrađene po posebnim tehnologijama ili s posebnim tehničkim rješenjima.

Članak 24.

Za vozila izrađena u malim serijama broj vozila iz jedne porodice tipova, prema definiciji u prilogu VII. ovoga pravilnika, koji su registrirani, stavljeni na tržište ili u uporabu, u jednoj godini ograničen je i ne može biti veći od broja jedinica navedenoga u prilogu XII. A ovoga pravilnika.

Zavod mora poslati presliku certifikata o homologaciji i njegovih priloga za vozila iz stavka 1 ovoga članka tijelima za homologaciju država članica prema izboru proizvođača, s objašnjenjem razloga izuzetaka. Nakon primitka takve obavijesti, te države članice će u roku od tri mjeseca, sukladno s europskim propisom o homologaciji vozila, odlučiti hoće li prihvatiti homologaciju za vozila koja bi bila registrirana na njihovom području, i za koliki broj jedinica.

Članak 25.

Vozila na kraju serije koja su u skladu s homologiranim tipom, ali čiji certifikat o homologaciji više nije važeći mogu se stavljati na tržište, registrirati ili staviti u uporabu uz ograničenja navedena u prilogu XII. B. Ova odredba primjenjivat će se samo na vozila:

– s teritorija Europske unije, i

– za koja su potvrde o sukladnosti s homologiranim tipom izdane u vrijeme važenja certifikata o homologaciji za taj tip vozila, ali koja nisu bila registrirana ili stavljena u uporabu prije isteka valjanosti tog certifikata o homologaciji.

Zavod može izdati dopuštenje iz prethodnoga stavka za razdoblje od 12 mjeseci za potpuno vozilo i 18 mjeseci za vozila dovršena nakon isteka valjanosti certifikata o homologaciji. Zavod će odlučiti u roku od tri mjeseca od primitka zahtjeva hoće li izdati takvo dopuštenje i za koliki broj jedinica.

Članak 26.

Da bi se mogle primijeniti odredbe članka 25. ovoga pravilnika proizvođač mora podnijeti zahtjev tijelu za homologaciju države članice u kojoj traži početak uporabe takvih vozila. U roku od tri mjeseca od prijema zahtjeva to tijelo će odlučiti hoće li i koliko vozila određenoga tipa prihvatiti za registraciju na svome području.

Članak 27.

Homologacija vozila, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica koje sadrže posebna tehnološka i tehnička rješenja zbog kojih ne mogu zadovoljavati zahtjeve odgovarajućih posebnih pravilnika urediti će se posebnim propisom.

Članak 28.

Certifikati o homologaciji koji su izdani sukladno s člancima 23. do 27. ovoga pravilnika mogu imati naziv »Certifikat o EU-homologaciji« samo kad je to propisano posebnim propisom.

VII. SUKLADNOST PROIZVODNIH POSTUPAKA

Članak 29.

Zavod će u skladu s prilogom X. ovoga pravilnika, a po potrebi u suradnji s tijelima za homologaciju drugih država članica, provjeriti osiguravaju li proizvodni postupci za vozila, sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedince njihovu sukladnost s homologiranim tipom.

Nakon što dodijeli certifikat o homologaciji, Zavod će provoditi nadzor u skladu s prilogom X. ovoga pravilnika, po potrebi u suradnju s tijelima za homologaciju drugih država članica, radi provjere osiguravaju li proizvodni postupci za vozila, sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedince njihovu sukladnost s homologiranim tipom.

Proizvođač mora omogućiti Zavodu uvid u proizvodnju i podatke neophodne za provjeru sukladnosti s homologiranim tipom vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice.

Članak 30.

Proizvođač odgovara za sukladnost s homologiranim tipom svakog proizvedenog vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice.

Članak 31.

Odstupanja pojedinih značajka vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedince od podataka u certifikatu o homologaciji ili u opisnoj dokumentaciji koja nije odobrio Zavod u skladu s člankom 17. ovoga pravilnika, smatraju se nesukladnošću s homologiranim tipom.

Kad Zavod u postupku nadzora utvrdi nesukladnost iz stavka 1. ovoga članka za vozila, sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedince, iako imaju valjanu potvrdu o sukladnosti ili nose valjanu homologacijsku oznaku, privremeno će povući certifikat o homologaciji navodeći razlog nesukladnosti i rok u kojem treba otkloniti tu nesukladnosti. Ako proizvođač ne otkloni nesukladnost u određenom roku, Zavod će ukinuti certifikat o homologaciji.

Članak 32.

lmatelj certifikata o homologaciji, nakon prestanka proizvodnje, mora obavijestiti Zavod o prestanku proizvodnje ili o svakoj izmjeni podataka u opisnoj dokumentaciji.

Nakon prijema obavijesti o prestanku proizvodnje Zavod će ukinuti dodijeljeni certifikat o homologaciji.

VIII. ZAHTJEVI ZA TEHNIČKU SLUŽBU

Članak 33.

Ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo ovlastiti će pravnu ili fizičku osobu koja će obavljati poslove tehničke službe za određeno stručno područje ispitivanja prema posebnom pravilniku. Ta pravna ili fizička osoba mora zadovoljavati zahtjeve usklađene norme o osposobljenosti ispitnih laboratorija.

Proizvođač ne može biti ovlašten za obavljanje poslova tehničke službe, osim ako to nije propisano u posebnim pravilnicima.

U odluci iz stavka 1. mora se navesti područje ispitivanja za koje je tehnička služba ovlaštena.

IX. PRIHVAĆANJE I IZDAVANJE CERTIFIKATA O HOMOLOGACIJI PREMA SADRŽAJNO ISTOVRIJEDNIM PROPISIMA

Članak 34.

Propisi koji, s obzirom na zahtjeve za vozila, njihove sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice sadrže istovrijedne zahtjeve kao ovaj pravilnik ili posebni pravilnici, navedeni su u prilogu IV. (II. dio).

Zavod mora prihvatiti certifikate o homologaciji izdane u skladu s propisima iz stavka 1. ovog članka i pripadajuće homologacijske oznake.

Zavod može, na zahtjev proizvođača, izdati certifikat o homologaciji sukladno sa zahtjevima propisa iz stavka 2. ovoga članka i pravilnika o vozilima Gospodarskog povjerenstva Ujedinjenih naroda za Europu koji su dodaci Sporazumu o prihvaćanju jednakih uvjeta za homologaciju i uzajamno priznavanje homologacije opreme i dijelova motornih vozila (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 8/94, 10/95 i 1/96).

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji za homologaciju tipa vozila kategorije M1 prestaju se primjenjivati odredbe:

– Pravilnika o homologaciji vozila (»Narodne novine« br. 15/02, 88/02, 28/03 i 107/03)

– Naputka za provođenje postupka homologacije vozila (»Narodne novine« br. 15/02).

Članak 36.

Ovaj pravilnik stupa na snagu petnaestoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«, a primjenjivat će se danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.


Klasa: 011-02/04-03/04      Urbroj: 558-04/13-04-1
Zagreb, 6. kolovoza 2004.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.PRILOZI I-III

PRILOZI IV-VI

PRILOZI VII-IX

PRILOZI X-XV

Prilozi su objavljeni u "Narodnim novinama" br. 115/04

> Pravilnik o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača - N.N. 115/04
PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE
PREGLED SVIH USLUGA I INFORMACIJA ZA PODUZETNIKE
PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE


 
PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE
BRZO I LAKO DO POSLOVNIH INFORMACIJA
PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE

 
 
Poslovni forum d.o.o.
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Sva prava pridržana