Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnike

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 10. 7. 2020.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaKOLEKTIVNI UGOVORI

Na temelju odredbe članka 3. stavak 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine« broj 27/01.), Vlada Republike Hrvatske, zastupana po dr. sc. Goranu Graniću, potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i sindikati potpisnici, 17. listopada 2003. godine sklopili su

KOLEKTIVNI UGOVOR
ZA PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I VISOKOM OBRAZOVANJU I ZNANOSTI


(NN 183/03)


Članak 1.

1. Vlada Republike Hrvatske i sindikati potpisnici suglasni su da osnovica za izračun plaće za zaposlene u javnim službama poraste u postotku koji je za jedan indeksni poen manji od rasta bruto domaćeg proizvoda u 2003. godini.

2. Vlada Republike Hrvatske i sindikati potpisnici suglasni su da osnovica na plaću u 2004. godini iznosi 4.414,42 kuna, osim u slučaju korekcije osnovice prema stavku 4. i 5. ovoga članka.

3. Uočavajući promjene u odnosima plaća između javnih službi i plaća u gospodarstvu, sindikati potpisnici i Vlada Republike Hrvatske obvezuju se raspraviti uočene promjene plaća u javnim službama, zajedničke metodologije praćenja plaća, te započeti pregovore o usklađenju osnovice za plaće u javnim službama s kretanjem plaća u drugim sektorima, sukladno odredbama članka 86. Temeljnog kolektivnog ugovora za javne službenike i namještenike.

4. Moguća korekcija osnovice za plaće primjenjivat će se od 1. srpnja 2004. godine prema ugovorenoj dinamici usklađivanja.

5. Strane ugovora obvezuju se u siječnju 2004. godine započeti pregovore o usklađivanju iz stavka 2. ovoga članka koji moraju završiti u primjerenom vremenu s obzirom na usvajanje Državnog proračuna za 2004. godinu, a

• uključit će načelna metodološka pitanja, kao što su izbor kategorija za usporedbe, ciljevi politike plaća, vremensko razdoblje za usporedbu prošlih odnosa, kretanje plaća u vezi s kretanjem bruto domaćeg proizvoda i stope nezaposlenosti i slično, te će

• formirati zajedničko stalno Povjerenstvo za praćenje kretanja plaća i njihovo usklađivanje u javnim službama.

Članak 2.

Vlada Republike Hrvatske i sindikati potpisnici suglasni su da ukupno trajanje godišnjeg odmora u 2004. godini ne može iznositi više od 30 radnih dana.

Članak 3.

Vlada Republike Hrvatske i sindikati potpisnici suglasni su da se službeniku i namješteniku isplati godišnja nagrada za godišnji odmor (regres) u 2004. godini, u iznosu od 1.000,00 kuna.

Članak 4.

Vlada Republike Hrvatske i sindikalni potpisnici suglasni su da visina dnevnice iznosi 170,00 kuna od 1. siječnja 2004. godine.

Članak 5.

Vlada Republike Hrvatske i sindikati potpisnici suglasni su da naknada za odvojeni život iznosi 1.000,00 kuna od 1. siječnja 2004. godine.

Članak 6.

Vlada Republike Hrvatske i sindikati potpisnici suglasni su da osnovica za isplatu jubilarnih nagrada u 2004. godini iznosi 1.800,00 kuna.

Članak 7.

Vlada Republike Hrvatske i sindikati potpisnici suglasni su da se svakom djetetu službenika i namještenika do 15 godina starosti, u prigodi Dana sv. Nikole u 2003. godini, isplati dar za djecu u iznosu od 400,00 kuna.

Članak 8.

Vlada Republike Hrvatske i sindikati potpisnici suglasni su da se službeniku i namješteniku isplati godišnja nagrada za božićne blagdane (božićnica) u 2003. godini u iznosu od 1.000,00 kuna.

Članak 9.

Vlada Republike Hrvatske i sindikati potpisnici suglasni su da se iznosi, utvrđeni u člancima 7. i 8. ovog Ugovora isplate do kraja prosinca 2003. godine.

Članak 10.

1. Ovaj Ugovor sadrži odredbu o doprinosu solidarnosti, a stupit će na snagu i primjenjivat će se samo ako ga zaposlenici u području za koje je sklopljen prihvate na referendumu sukladno odredbama iz članka 187.a Zakona o radu.

2. Doprinos solidarnosti iznosi 0,65% neto plaće.

3. Referendum će se provesti najkasnije u prvom tromjesečju 2004. godine u skladu s odredbama Pravilnika o provođenju referenduma.

4. Nakon donošenja Pravilnika o provedbi referenduma iz članka 187.a Zakona o radu, stranke ugovora posebnim će Sporazumom, koji se smatra sastavnim dijelom ovog Ugovora, razriješiti sve potrebne elemente za provedbu referenduma, odrediti termine njegova provođenja, namjenu korištenja sredstava, te način plaćanja kao i sva druga pitanja.

Članak 11.

1. Ovaj Ugovor važi i primjenjuje se od usvajanja na referendumu pa do 31. prosinca 2004. godine u djelatnostima osnovnog školstva i visokog obrazovanja i znanosti.

2. Iznimno od odredbi prethodnog stavka božićnica i dar za djecu za 2003. godinu isplatit će se u 2003. godini.

Članak 12.

Ovaj Ugovor sačinjen je u četiri istovjetna primjerka, od kojih svakom potpisniku sindikata pripada po jedan primjerak, a dva primjerka pripadaju Vladi Republike Hrvatske.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE           ZA SINDIKATE

dr. sc. Goran Granić, v. r.                      Sindikat hrvatskih učitelja

potpredsjednik Vlade RH                        Dalimir Kuba, v. r.

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja   prof. dr. Krunoslav Pisk, v. r.
 

 

 

POSLOVNI FORUM u izboru za najbolje web stranice