Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 





























 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISA



SEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnike

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!




Ažurirano: 19. 2. 2020.












POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga



Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

Na temelju članka 20. stavka 6. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj 116/03), ministrica pravosuđa, uprave i lokalne samouprave donosi

PRAVILNIK
o sadržaju i obliku potvrde za sklapanje braka


(NN 202/03)


Članak. 1.

Ovim se pravilnikom propisuje oblik i sadržaj potvrde o ispunjavanju pretpostavki za sklapanje braka utvrđenih Obiteljskim zakonom, radi sklapanja braka u vjerskom obliku.

Članak 2.

Potvrda se izdaje na obrascu tiskanim uz ovaj pravilnik, što je njegov sastavni dio. Na obrascu je utvrđen oblik i sadržaj potvrde.

Obrazac potvrde tiska se na papiru zaštićenom od krivotvorenja s hologramskom zaštitom pod oznakom »DM RH«, otisnutom na prvoj stranici.

Članak 3.

Obrazac potvrde svijetlozelene je boje.

U sredini obrasca otisnut je grb Republike Hrvatske u svijetlijoj nijansi boje obrasca.

Obrazac ima serijski broj a obrojčavanje počinje od broja jedan.

Veličina obrasca je 21 x 29,7 cm.

Članak 4.

Potvrda se izdaje u dva primjerka, koji se uručuju ženiku i nevjesti uz njihov potpis.

Jedan primjerak potvrde, uz potvrđenje da je brak sklopljen, službenik vjerske zajednice vraća matičaru koji je potvrdu izdao, a drugi primjerak zadržava vjerska zajednica.

Članak 5.

Ako vjerska zajednica ima posebno propisanu ispravu iz članka 21. Obiteljskog zakona, kojom potvrđuje sklapanje braka, službenik vjerske zajednice uz takvu ispravu matičaru dostavlja i jedan primjerak prethodno izdane Potvrde o ispunjenju pretpo­stavki za sklapanje braka.

Članak 6.

O izdanim potvrdama vodi se evidencija.

Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži: redni broj, serijski broj potvrde, ime, prezime i MBG osoba kojima se potvrda izdaje, datum izdavanja potvrde, datum vraćanja potvrde, redni broj i godina upisa sklopljenog braka u maticu vjenčanih i osobno ime matičara.

Evidencija se vodi u sustavu AOP-a, a može se voditi i ručno.

Evidencija se zaključuje svake kalendarske godine i ovjerava pečatom nadležnog tijela državne uprave i potpisom matičara.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i obliku potvrde za sklapanje braka (»Narodne novine«, broj 53/99).

Članak 8.

Obrazac potvrde utvrđen dosadašnjim propisima može se upotrebljavati do utroška zaliha u matičnom uredu.

Članak 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 223-01/03-01/84
Urbroj: 514-09-04/1-03-1
Zagreb, 5. prosinca 2003.

Ministrica
Ingrid Antičević Marinović, v. r.





   Obiteljski zakon

   Pravilnik o obrascima državnih matica, registru, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju
   državnih matica




 

 

 Sklapanje braka crkveno sklapanje braka svadba ženidba ženik mlada mladoženja vjenčanje potvrda o vjenčanju zakonska regulativa brak stupanje u brak obiteljsko pravo obiteljski zakon vjenčani list troškovi matičara matični ured ženidba pripreme za svadbu rezervacija termina svatovi vjenčanica zaruke zaruci svadbena sala agencija za svadbe potrebna dokumentacija dozvola suglasnost podnošenje molbe matičar matični ured obrazac kum zaručnički dar prsten matična knjiga vjenčanih matična knjiga rođenih priznavanje očinstva svečenik svećenik crkva misa vjenčanje u crkvi prva pričest ugovor predbračna imovina medeni mjesec putovanje pripreme za svadbu zakazivanje termina svadbe vjenčanja svatovi sala za svatove