POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje, povećati prodaju? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla? Provjerite ponudu naših marketing usluga. Izrada web stranica, cijena vrlo povoljna.
Link na pregled ponude - Poslovne usluge za poduzetnike
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA, POVOLJNO I KVALITETNO
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
POSLOVNE INFORMACIJE, SAVJETI I ANALIZE
Potražite sve informacije o poslovanju u Hrvatskoj, pravne, porezne i druge savjete, informacije o internet oglašavanju i marketingu, rezultate istraživanja tržišta, poslovne analize, informacije o kreditima za poduzetnike, poticajima...
Kontaktirajte nas ukoliko su Vam potrebne poslovne informacije
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 


Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnikeIZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 22. 7. 2024.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaZAKON
O PLATNOM PROMETU U ZEMLJI


(NN 117/01)I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje obavljanje platnog prometa u zemlji.

Članak 2.

(1) Pod platnim se prometom podrazumijevaju sva plaćanja u kunama između sudionika u platnom prometu.

(2) Pod platnim se prometom podrazumijevaju i plaćanja u drugim valutama između sudionika u platnom prometu, ako je zakonom tako određeno.

(3) Sudionici u platnom prometu su domaći poslovni subjekti i građani te, u skladu s posebnim propisima, strane pravne i fizičke osobe (u daljnjem tekstu: sudionici).

(4) Poslovni subjekt je pravna osoba, tijelo državne vlasti, tijelo državne uprave, jedinica lokalne samouprave, jedinica područne (regionalne) samouprave i fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost u skladu s propisima.

II. OBAVLJANJE POSLOVA PLATNOG PROMETA

Članak 3.

Poslovi platnog prometa su:

1. otvaranje i vođenje računa sudionika,

2. vođenje registra računa sudionika,

3. primitak i provjera ispravnosti naloga za plaćanje,

4. obrada podataka iz naloga za plaćanje,

5. obavljanje uplata i isplata gotovog novca,

6. knjiženje platnih transakcija na računima,

7. slanje i primitak platnih transakcija u sustave za obračun međubankovnih plaćanja,

8. vođenje evidencije o redoslijedu plaćanja te drugih propisanih evidencija,

9. izvještavanje sudionika – imatelja računa o stanju i promjenama na njihovim računima,

10. pohrana i čuvanje dokumentacije s podatcima o platnom prometu.

Članak 4.

(1) Poslove platnog prometa iz članka 3. ovoga Zakona obavljaju Hrvatska narodna banka i banke.

(2) Odredbe ovoga Zakona kojima je uređeno obavljanje poslova platnog prometa u banci, odnose se i na obavljanje tih poslova u Hrvatskoj narodnoj banci.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka Hrvatska pošta obavlja gotovinske platne transakcije fizičkih osoba u ime i za račun Hrvatske poštanske banke.

(4) Poslove navedene u stavku 3. ovoga članka Hrvatska pošta može obavljati i za druge banke.

Članak 5.

(1) Hrvatska narodna banka, odnosno banka može, na temelju ugovora, povjeriti drugoj instituciji obavljanje svih ili pojedinih poslova platnog prometa u njezino ime i za njezin račun (u daljnjem tekstu: treća strana).

(2) Hrvatska narodna banka, odnosno banka – davatelj poslova odgovorna je i snosi nastalu štetu za poslove koje u njezino ime i za njezin račun obavlja treća strana.

Članak 6.

(1) U obavljanju poslova platnog prometa banka je obvezna osigurati primjenu zakona i drugih propisa, ravnopravnost sudionika i zaštitu interesa vlasnika novca i tajnost podataka u skladu s propisima.

(2) Hrvatska narodna banka nadzire obavljanje platnog prometa u zemlji.

(3) Hrvatska narodna banka može banci koja poslove platnog prometa ne obavlja u skladu s ovim Zakonom, ukinuti pravo na obavljanje poslova platnog prometa.

III. RAČUNI ZA OBAVLJANJE PLATNOG PROMETA

Otvaranje i vođenje računa

Članak 7.

(1) Pod računima za obavljanje platnog prometa podrazumijevaju se transakcijski računi na kojima se evidentiraju novčani primitci, novčani izdatci i saldo.

(2) Ovim se Zakonom ne uređuju štedni računi građana.

Članak 8.

(1) Račune za obavljanje platnog prometa sudionicima otvaraju i vode banke.

(2) Račune banaka, račune Republike Hrvatske i druge račune otvara i vodi Hrvatska narodna banka u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci.

Članak 9.

(1) Banka otvara račune sudionicima na njihov zahtjev, na temelju ugovornog odnosa ili na temelju propisa.

(2) Račun iz stavka 1. ovoga članka može imati potražni saldo, koji znači potraživanje sudionika od banke, ili dugovni saldo, koji znači dugovanje sudionika banci u kojoj je račun otvoren.

Vrste računa

Članak 10.

(1) Banka otvara poslovnom subjektu:

1. račun za redovno poslovanje poslovnog subjekta,

2. račune organizacijskim dijelovima poslovnog subjekta i

3. račune za posebne namjene.

(2) Računi organizacijskih dijelova poslovnog subjekta i računi za posebne namjene sastavni su dio računa za redovno poslovanje poslovnog subjekta, ako zakonom, odnosno drugim propisom nije drukčije određeno, i banka ih otvara pod uvjetom da poslovni subjekt ima otvoren račun za redovno poslovanje u dotičnoj banci.

Članak 11.

(1) Sudionik može imati otvorene račune kod više banaka, prema svom izboru, ako zakonom nije drukčije uređeno.

(2) Kod jedne banke poslovni subjekt može imati otvoren samo jedan račun za redovno poslovanje i po jedan račun za svaki organizacijski dio.

(3) Kod jedne banke poslovni subjekt može imati otvoreno više računa za posebne namjene, u skladu s potrebama, odnosno propisima.

(4) Ako poslovni subjekt ima više od jednog računa za redovno poslovanje, dužan je odrediti na kojem će se računu izvršavati nalozi za plaćanje zakonskih obveza i javnih prihoda, nalozi za naplatu vrijednosnih papira i instrumenata osiguranja plaćanja te nalozi s naslova izvršenja sudskih odluka i drugih ovršnih isprava i voditi evidencija o neizvršenim nalozima za plaćanje.

(5) Banka ne može otvoriti račun za redovno poslovanje poslovnom subjektu koji na računu iz prethodnog stavka ima evidentirane nenamirene obveze.

(6) Uvjete i način otvaranja računa poslovnim subjektima propisuje Hrvatska narodna banka.

Vođenje registra računa

Članak 12.

(1) Banka je dužna voditi registar računa poslovnih subjekata koji su otvoreni u toj banci.

(2) Sadržaj registra računa iz stavka 1. ovoga članka propisuje Hrvatska narodna banka.

Članak 13.

(1) Računi iz registra računa poslovnih subjekata, iz članka 12. stavka 1. ovoga Zakona, objedinjavaju se u Jedinstveni registar računa poslovnih subjekata.

(2) Korisnici podataka iz Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata su banke i Hrvatska narodna banka.

(3) Vođenje i sadržaj Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata te druge korisnike podataka iz Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata propisuje Hrvatska narodna banka.

Članak 14.

(1) Podatci o prometu i stanju na računima sudionika su bankarska tajna u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje bankarsko poslovanje.

(2) Podatci iz stavka 1. ovoga članka mogu se dati i drugom sudioniku uz suglasnost sudionika na kojeg se ti podatci odnose.

Članak 15.

Poslovni subjekt je dužan o svakoj promjeni podataka, koja se u skladu s odredbama ovoga Zakona upisuje u registar računa u banci, obavijestiti banku kod koje ima otvoren račun u roku od 8 dana od dana nastanka promjene.

Zatvaranje računa

Članak 16.

(1) Banka zatvara račun sudioniku pod uvjetima iz ugovora, na temelju zakona, odnosno drugih propisa.

(2) Prije zatvaranja računa za redovno poslovanje poslovnog subjekta moraju se zatvoriti svi računi njegovih organizacijskih dijelova i njegovi računi za posebne namjene otvoreni u toj banci.

Članak 17.

(1) Račun poslovnog subjekta za redovno poslovanje na teret kojega su evidentirani neizvršeni nalozi za plaćanje zakonskih obveza ili javnih prihoda; nalozi za naplatu vrijednosnih papira i instrumenata osiguranja plaćanja te nalozi s naslova izvršenja sudskih odluka i drugih ovršnih isprava ne može se zatvoriti ako poslovni subjekt nema otvoren račun za redovno poslovanje u drugoj banci.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, račun za redovno poslovanje može se zatvoriti na temelju propisa. U tom se slučaju nalozi za plaćanje iz stavka 1. ovoga članka evidentiraju na računu pravnog sljednika ili se vraćaju nalogodavcu.

(3) Ako poslovni subjekt ima više od jednog računa za redovno poslovanje, neizvršene naloge iz stavka 1. ovoga članka koji glase na teret računa koji se zatvara banka dostavlja drugoj banci u kojoj poslovni subjekt ima otvoren račun za redovno poslovanje u smislu članka 11. stavka 4. ovoga Zakona.

IV. NAČIN I OBLICI PLAĆANJA

Način plaćanja

Članak 18.

(1) Poslovni subjekt dužan je novčana sredstva voditi na računima kod banaka i sva plaćanja obavljati preko tih računa.

(2) Hrvatska narodna banka može propisati uvjete i način plaćanja gotovim novcem.

Članak 19.

(1) Plaćanja preko računa sudionika obavljaju se na temelju naloga za plaćanje.

(2) Nalozi za plaćanje daju se na magnetnom mediju, elektronički, na obrascima platnog prometa i na drugi način ugovoren između banke i sudionika.

(3) Hrvatska narodna banka propisuje sadržaj naloga za plaćanje te sadržaj i uporabu obrazaca platnog prometa.

Članak 20.

(1) Plaćanja s računa obavljaju se tako da platitelj daje nalog za plaćanje na teret svoga računa, a u korist računa primatelja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, nalog za plaćanje u korist računa primatelja, a na teret računa platitelja mogu dati:

1. vjerovnici – primatelji sredstava, na temelju naplate dospjelih vrijednosnih papira i dospjelih instrumenata osiguranja plaćanja,

2. ovlaštena tijela, na temelju zakonskih ovlasti i

3. banka u kojoj je otvoren račun platitelja, na temelju sudskih odluka i drugih ovršnih isprava te zakonskih ovlasti.

(3) Nalozi za plaćanje zakonskih obveza i javnih prihoda, vrijednosni papiri, instrumenti osiguranja plaćanja, sudske odluke i druge ovršne isprave te nalozi za naplatu po navedenim osnovama trebaju glasiti na račun koji je platitelj, u skladu s člankom 11. stavkom 4. ovoga Zakona, odredio za izvršenje tih naloga.

(4) Osim naloga za plaćanje iz točke 3. stavka 2. ovoga članka, banka može dati nalog za plaćanje na teret računa platitelja na temelju ugovornih ovlasti dobivenih od platitelja.

Članak 21.

(1) Naloge za plaćanje iz članka 20. ovoga Zakona nalogodavci podnose na izvršenje banci u kojoj se vodi račun platitelja.

(2) Nalozi za plaćanje podnose se najkasnije na dan valute.

(3) Kod primitka naloga za plaćanje banka je dužna utvrditi identitet nalogodavca. Način identifikacije nalogodavca određuje banka.

Oblici plaćanja

Članak 22.

Plaćanja između sudionika obavljaju se bezgotovinskim, gotovinskim i obračunskim putem.

Bezgotovinsko plaćanje

Članak 23.

Bezgotovinsko plaćanje je prijenos sredstava s računa platitelja na račun primatelja.

Gotovinsko plaćanje

Članak 24.

Gotovinsko plaćanje je izravna predaja gotovog novca između sudionika, uplata gotovog novca na račun i isplata gotovog novca s računa.

Članak 25.

(1) Uplata gotovog novca na račun i isplata gotovog novca s računa iniciraju se nalogom za plaćanje.

(2) Nalog za uplatu gotovog novca na račun može se podnijeti svim bankama, bez obzira gdje se vodi račun u korist kojeg se obavlja uplata.

(3) Nalog za isplatu gotovog novca s računa podnosi se banci koja vodi račun platitelja.

Obračunsko plaćanje

Članak 26.

(1) Obračunsko plaćanje je namira međusobnih novčanih obveza i potraživanja između sudionika bez uporabe novca.

(2) Obračunsko plaćanje obavlja se kompenzacijom, cesijom, asignacijom, preuzimanjem duga te drugim oblicima međusobnih namira obveza i potraživanja.

Članak 27.

Poslovni subjekt ne može obavljati obračunsko plaćanje ako na računu za redovno poslovanje ima evidentirane nenamirene dospjele obveze.

V. IZVRŠENJE PLAĆANJA

Članak 28.

(1) Banka je dužna izvršiti nalog za plaćanje na dan valute, u propisanom roku, ako na računu platitelja postoje sredstva za pokriće toga naloga. Dan valute je datum kada nalog treba izvršiti.

(2) Pokrićem na računu smatra se stanje na računu od prethodnog dana uvećano za priljev sredstava tijekom dana i za sredstva na osnovi ugovora s bankom o dozvoljenom negativnom saldu na računu te umanjeno za plaćanja u tom danu do vremena utvrđivanja pokrića.

Članak 29.

(1) Naloge za plaćanje iz članka 20. stavka 1. i 4. ovoga Zakona za čije izvršenje na dan valute nema pokrića na računu platitelja, banka može vratiti nalogodavcu.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, banka neće vratiti naloge za plaćanje zakonskih obveza i javnih prihoda. Te naloge banka evidentira i izvršava, nakon osiguranja pokrića, prema propisanom redoslijedu plaćanja, a ako redoslijed plaćanja nije propisan, redoslijedom njihova primitka u banku.

(3) Naloge za plaćanje iz članka 20. stavka 2. ovoga Zakona za čije izvršenje na dan valute nema pokrića na računu platitelja banka evidentira i izvršava, nakon osiguranja pokrića, prema vremenskom redoslijedu primitka, ako zakonom, odnosno drugim propisom nije drukčije propisano, ili ih vraća nalogodavcu na njegov zahtjev.

(4) Banka izvršava naloge za plaćanje iz stavka 2. i 3. ovoga članka iz sredstava na svim kunskim i deviznim računima platitelja koji su otvoreni u toj banci u skladu s ovim Zakonom, osim iz sredstava na računima posebne namjene ako je tako određeno zakonom, odnosno drugim propisom donesenim na temelju zakona. U nedostatku sredstava za potpuno izvršenje naloga za plaćanje, banka nalog izvršava djelomično.

Članak 30.

(1) Ako na računima platitelja nema dovoljno sredstava za izvršenje naloga iz članka 29. stavka 2. i 3. ovoga Zakona, a platitelj ima otvorene račune kod drugih banaka, banka koja vodi račun platitelja na koji glase nalozi za plaćanje upućuje zahtjev drugim bankama isti dan, odnosno najkasnije idući radni dan, za blokadu kunskih i deviznih računa platitelja koji se vode u tim bankama u skladu s ovim Zakonom.

(2) Druga banka dužna je postupiti po zahtjevu banke iz stavka 1. ovoga članka i blokirati račune platitelja koji se vode kod nje, do obavijesti banke iz stavka 1. ovoga članka o prestanku blokade računa.

(3) Platitelj je dužan prvi radni dan nakon primitka obavijesti od banke o blokadi računa dati nalog za prijenos sredstava s blokiranih računa iz stavka 2. ovoga članka na njegov račun na kojem su evidentirani neizvršeni nalozi za plaćanje.

(4) Način i postupak izvršenja naloga za plaćanje iz ovoga članka propisuje Hrvatska narodna banka.

Članak 31.

(1) Ako nalog za plaćanje zakonske obveze i javnog prihoda, nalog za naplatu vrijednosnog papira i instrumenta osiguranja plaćanja te sudska odluka i druga ovršna isprava glasi na teret drugog računa platitelja, a ne na teret računa platitelja iz članka 11. stavka 4. ovoga Zakona, banka koja vodi taj račun izvršava naloge za plaćanje po navedenim osnovama do iznosa pokrića na računima platitelja koji se vode u toj banci. Neizvršene naloge za plaćanje, sudske odluke i druge ovršne isprave banka dostavlja, najkasnije idući radni dan, na izvršenje banci koja vodi račun platitelja iz članka 11. stavka 4. ovoga Zakona.

(2) Banka, koja vodi račun platitelja iz članka 11. stavka 4. ovoga Zakona, primljene naloge za plaćanje, sudske odluke i druge ovršne isprave izvršava na način propisan člankom 20. stavkom 2. točkom 3. te člankom 29. i 30. ovoga Zakona.

Članak 32.

(1) Ako poslovni subjekt na dan isteka ugovora o oročenju njegovih sredstava kod banke ima na računu evidentirane nenamirene obveze iz članka 29. stavka 2. i 3. ovoga Zakona, banka ne može produžiti ugovor o oročenju sredstava.

(2) Banka kod koje se vode oročena sredstva poslovnog subjekta iz stavka 1. ovoga članka, obvezna je na dan isteka ugovora o oročenju sredstva doznačiti na račun za redovno poslovanje sudionika iz članka 11. stavka 4. ovoga Zakona.

Izvršenje plaćanja preko računa u banci

Članak 33.

Plaćanja s računa na račun koji se vode u istoj banci izvršava ta banka na dan valute.

Izvršenje plaćanja preko računa koji se vode u različitim bankama

Članak 34.

(1) Plaćanja s računa na račun koji se vode u različitim bankama izvršavaju se preko sustava za obračun međubankovnih platnih transakcija (u daljnjem tekstu: međubankovni sustavi).

(2) Plaćanja iz stavka 1. ovoga članka u međubankovne sustave dostavlja banka koja vodi račun platitelja najkasnije na dan valute.

(3) Banka je obvezna evidentirati plaćanje na računu platitelja, odnosno na računu primatelja pod datumom kada je to plaćanje namireno na računu banke u Hrvatskoj narodnoj banci.

Članak 35.

Hrvatska narodna banka dostavlja na obračun plaćanja po računima koji se vode u Hrvatskoj narodnoj banci, u međubankovne sustave u skladu s odredbama članka 34. ovoga Zakona.

Članak 36.

Međubankovne sustave za obračun plaćanja iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona određuje Hrvatska narodna banka.

Članak 37.

(1) Plaćanje iz članka 34. ovoga Zakona smatra se konačnim nakon što se provede namira na računu banke platitelja i na računu banke primatelja u Hrvatskoj narodnoj banci.

(2) Iznimno, plaćanje iz članka 34. ovoga Zakona smatra se konačnim i prije nego što se provede namira na računu banke platitelja i na računu banke primatelja pod uvjetima koje propiše Hrvatska narodna banka.

(3) Način i postupak namire propisuje Hrvatska narodna banka.

Članak 38.

(1) Banka i sudionik ugovaraju rok za dostavu izvještaja o stanju i promjenama na računu sudionika u banci.

(2) Ako rok iz stavka 1. ovoga članka nije ugovoren, banka stavlja na raspolaganje sudionicima izvještaje o stanju i promjenama na njihovim računima s podacima o izvršenim plaćanjima najkasnije idući radni dan od dana nastale promjene na računu.

Osiguranje podataka i informacija iz platnog prometa

Članak 39.

(1) Banka je dužna čuvati naloge za plaćanje i druge dokumente na osnovi kojih su evidentirane promjene na računima u banci najmanje 5 godina nakon isteka godine u kojoj su evidentirane promjene na računima na osnovi tih naloga za plaćanje, odnosno dokumenata.

(2) Podatci iz registra računa čuvaju se trajno. Dokumentacija na osnovi koje je račun otvoren i zatvoren čuva se 5 godina nakon isteka godine u kojoj je račun zatvoren.

(3) Isprave i podatci iz stavka 1. i 2. ovoga članka mogu se čuvati u izvornom obliku ili na drugi prikladan način.

Članak 40.

Banka osigurava podatke i informacije o obavljenom platnom prometu na način određen zakonom i drugim propisima.

Članak 41.

(1) Ako su na računu poslovnog subjekta evidentirane nenamirene obveze iz članka 29. stavka 2. i 3. ovoga Zakona neprekidno 60 dana, banka o tome izvješćuje Ministarstvo financija - Poreznu upravu.

(2) Ministarstvo financija – Porezna uprava u roku od 30 dana od primitka obavijesti iz stavka 1. ovoga članka predlaže pokretanje stečajnog postupka protiv poslovnog subjekta.

Odgovornost za izvršenje plaćanja

Članak 42.

Banka je odgovorna i snosi štetu:

– ako na dan valute ne izvrši nalog za plaćanje koji je primljen u propisanom roku, koji sadrži sve propisane elemente i za čije izvršenje postoji pokriće na računu platitelja,

– ako nalog za plaćanje ne izvrši u skladu s propisanim redoslijedom plaćanja,

– ako pogrešno tereti ili odobri račun u banci,

– ako pogrešno obradi podatke s naloga za plaćanje,

– ako ne postupi u skladu s odredbama članka 29. – 32. ovoga Zakona,

– za štetne posljedice koje proiziđu iz ugovornih ovlasti trećim stranama za obavljanje poslova platnog prometa.

Članak 43.

Nalogodavac je odgovoran i snosi štetu:

– ako nalog za plaćanje ne sadrži sve propisane podatke,

– ako nalog za plaćanje ne sadrži ispravne podatke,

– ako je nalog za plaćanje, zbog nepostojanja računa navedenog u nalogu, odbijen,

– ako nalog za plaćanje nije izvršen na dan valute zbog nedostatka sredstava na njegovim računima,

– ako nalog za plaćanje nije izvršen na dan valute radi podnošenja banci nakon isteka propisanog roka.

VI. POSEBNE OVLASTI U PLATNOM PROMETU

Članak 44.

Hrvatska narodna banka propisuje:

1. sadržaj vodećeg broja banke i vodeći broj banke,

2. konstrukciju računa u banci,

3. uvjete i način otvaranja računa u banci te sadržaj registra računa poslovnih subjekata,

4. vođenje i sadržaj Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata, te druge korisnike podataka iz Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata,

5. sadržaj naloga za plaćanje, te sadržaj i uporabu obrazaca platnog prometa,

6. izvršenje naloga za plaćanje iz sredstava na računima platitelja koji se vode u različitim bankama,

7. međubankovne sustave te pravila obračuna, operativne postupke i terminski plan obračuna preko međubankovnih sustava,

8. provođenje namire na računima banaka u Hrvatskoj narodnoj banci,

9. informacije i podatke platnog prometa koje moraju osigurati banke,

10. način i postupak nadzora nad obavljanjem platnog prometa u zemlji,

11. odlučuje i o drugim pitanjima iz domene platnog prometa u zemlji.

Članak 45.

(1) Ministar financija propisuje koji se računi Republike Hrvatske i drugi računi otvaraju i vode u Hrvatskoj narodnoj banci.

(2) Ministar financija propisuje sadržaj pojedinih elemenata naloga za plaćanje poreza i drugih javnih prihoda, rokove i način provedbe tih naloga.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 46.

(1) Banka čini prekršaj:

– ako poslove platnog prometa ne obavlja u skladu sa člankom 6. stavkom 1. ovoga Zakona,

– ako poslovnom subjektu otvori račun protivno odredbama članka 10. i članka 11. stavka 2. i 5. ovoga Zakona,

– ako daje podatke o prometu i stanju na računima sudionika protivno odredbama članka 14. ovoga Zakona,

– ako prilikom zatvaranja računa poslovnog subjekta ne postupi u skladu s odredbama članka 16. stavka 2. i članka 17. ovoga Zakona,

– ako na temelju sudskih i drugih ovršnih isprava te zakonskih ovlasti ne ispostavi nalog za plaćanje s računa sudionika (članak 20. stavak 2. točka 3.),

– ako ne izvrši nalog za plaćanje u skladu s odredbama članka 28. stavka 1. i članka 29. stavka 2., 3. i 4. ovoga Zakona,

– ako ne uputi zahtjev drugoj banci za blokadu računa (članak 30. stavak 1.),

– ako ne izvrši blokadu računa u skladu sa člankom 30. stavkom 2. ovoga Zakona,

– ako ne postupi u skladu s odredbama članka 31., 32., 33. i 34. stavka 2. i 3. ovoga Zakona,

– ako sudioniku ne stavi na raspolaganje izvještaje o stanju i promjenama na njegovu računu u rokovima iz članka 38. ovoga Zakona,

– ako ne čuva dokumentaciju i podatke u rokovima iz članka 39. stavka 1. i 2. ovoga Zakona,

– ako ne osigura podatke i informacije o obavljenom platnom prometu na propisani način (članak 40.),

– ako ne izvijesti nadležne organe o evidentiranim nenamirenim obvezama na računu poslovnog subjekta (članak 41. stavak 1.),

– ako se ne pridržava propisa donesenih na osnovi članka 44. ovoga Zakona,

– ako poslovnom subjektu otvori devizni račun ili ako s poslovnim subjektom zaključi ugovor o oročenju novčanih sredstava suprotno članku 48. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se banka novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u banci novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna.

(4) Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv banke podnosi Hrvatska narodna banka, odnosno drugo nadzorno tijelo koje je u postupku nadzora i kontrole utvrdilo prekršaj.

Članak 47.

(1) Poslovni subjekt čini prekršaj:

– ako ne odredi račun za izvršenje naloga za plaćanje zakonskih obveza i javnih prihoda, naloga za naplatu vrijednosnih papira i instrumenata osiguranja plaćanja te naloga s naslova izvršenja sudskih odluka i drugih ovršnih isprava (članak 11. stavak 4.),

– ako ne obavijesti banku o nastalim statusnim i drugim promjenama (članak 15.),

– ako novčana sredstva ne vodi na računima kod banke i ako preko tih računa ne obavlja plaćanja (članak 18. stavak 1.),

– ako plaćanje obavlja protivno odredbi članka 27. ovoga Zakona,

– ako ne postupi u skladu s člankom 30. stavkom 3. ovoga Zakona,

– ako ne postupi u skladu s člankom 48. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se poslovni subjekt novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba poslovnog subjekta novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 kuna.

(4) Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv poslovnog subjekta podnosi banka, odnosno drugo nadzorno tijelo koje je u postupku nadzora i kontrole utvrdilo prekršaj.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

(1) Poslovni subjekt može imati otvoren devizni račun u banci u kojoj ima otvoren kunski račun za redovno poslovanje.

(2) Poslovni subjekt može oročiti novčana sredstva u banci u kojoj ima otvoren račun za redovno poslovanje.

Članak 49.

Svi računi sudionika u Zavodu za platni promet zatvaraju se na dan 29. ožujka 2002.

Članak 50.

(1) Saldo s računa iz članka 49. ovoga Zakona prenosi se, po nalogu sudionika, na račun u banci ili se obavlja gotovinska isplata do iznosa od 100.000,00 kuna, u razdoblju od 1. veljače do 15. ožujka 2002.

(2) Ako sudionik nije postupio u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, Zavod za platni promet prenosi saldo s računa sudionika na račun banke u čijem depozitu se vode sredstva, u razdoblju od 18. ožujka do 29. ožujka 2002.

(3) Ako su na računu iz članka 49. ovoga Zakona evidentirani neizvršeni nalozi za plaćanje zakonskih obveza i javnih prihoda, nalozi za naplatu vrijednosnih papira i instrumenata osiguranja plaćanja te nalozi s naslova izvršenja sudskih odluka i drugih ovršnih isprava a poslovni subjekt ima otvoren račun u banci, ti se nalozi evidentiraju na teret računa poslovnog subjekta u banci.

(4) Ako poslovni subjekt nema otvoren račun u banci, Zavod za platni promet vraća naloge za plaćanje iz stavka 3. ovoga članka nalogodavcima i o tome izvješćuje Ministarstvo financija – Poreznu upravu i nadležni trgovački sud.

(5) Ministarstvo financija – Porezna uprava u roku 30 dana od primitka obavijesti iz stavka 4. ovoga članka predlaže pokretanje stečajnog postupka protiv poslovnog subjekta.

(6) Uputu za provedbu stavka 1. – 4. ovoga članka donosi Hrvatska narodna banka.

Članak 51.

Hrvatska narodna banka i ministar financija dužni su u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti propise, na donošenje kojih su ovlašteni ovim Zakonom.

Članak. 52.

Danom primjene ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o platnom prometu u zemlji (»Narodne novine«, br. 27/93. i 97/00.) osim glave VII. od članka 39. do članka 53. koji prestaju važiti 1. siječnja 2002.

Članak 53.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. travnja 2002., osim članka 8., 45., 49. i 50. koji se primjenjuju od 1. veljače 2002.


Klasa: 450-08/01-01/01
Zagreb, 14. prosinca 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.


 

Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2004. godini