NAPOMENA!


GODINA VI

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1

GODINA V

> BROJ 6

> BROJ 5

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1> KNJIGE

> LINKOVI

> IZRADA WEB STRANICA

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE KOJE SU VAM NA RAPOLAGANJU NA POSLOVNOM FORUMUIZRADA WEB STRANICA

Samostalna izrada web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć našeg CMS-a. Moderni dizajni za Vašu web stranice. Korištenje administracije slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija te ostvarite svoju prvu web stranicu u trenu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost predstavlja prilagođavanje web stranice svim uređajima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve stranice. SEO optimizacija će omogućiti vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama (poput Google-a) za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...
PRIKAZI IZ LITERATURE


Rödel, W., R. Scheuer (2002): Influence of sodium ascorbate on the behaviour of Escherichia coli in “Teewurst”. Utjecaj natrijeva askorbata na Escherichia coli u “Teewurst” kobasici. Fleischwirtschaft 4, 119-122, 2002.
Brzofermentirane sirove kobasice su vrlo osjetljivi proizvodi koji zahtijevaju pažljiv i odgovoran odabir sirovine te visokohigijensku proizvodnju. Autori su proučavali utjecaj aktivnosti vode, količine
Na-nitrita i Na-askorbata na mikrobiološku stabilnost kobasica.
Na-askorbat povećava stupanj redukcije Na-nitrita, što može dovesti do smanjenja mikrobiološke stabilnosti proizvoda uslijed smanjivanja količine nitrita. Autori su ovu hipotezu provjerili na modelu “Teewurst” kobasice koje su kontaminirali različitim serovarovima E.coli. Tijekom zrenja nije utvrđen porast ukupnog broja aerobnih mezofilnih bakterija, kao ni E.coli. Čak i ekstremno visoke količine Na-askorbata (do 1600 mg/kg), koje su mnogo veće od tehnološki opravdanih količina, nisu dovele do porasta broja ispitivanih mikroorganizama.

Sameshima, T., H. Yamanaka, M. Akimoto, S. Kanai, K. Arihara, M. Itoh, Y. Kondo (2002): Screening of intestinal Lactobacillus strains for meat starter cultures. Crijevni laktobacili kao starter kulture u proizvodnji mesnih proizvoda. Fleischwirtschaft 4, 101-104, 2002.
Crijevni laktobacili, poput Lactobacillus acidophilus i Bifidobacterium spp. intenzivno se koriste u proizvodnji fermentiranih mliječnih proizvoda (npr. acidofilno mlijeko). Ipak, te bakterije nisu još primijenjene u proizvodnji mesnih proizvoda. Autori su u istraživanju upotrijebili različite sojeve crijevnih laktobacila kao starter-kulture u proizvodnji mesnih proizvoda. Od 202 determinirana crijevna laktobacila, izdvojena su 3 soja (Lactobacillus acidophilus FERM P-15119, Lactobacillus rhamnosus FERM P-15120 i Lactobacillus parcasei subsp. paracasei FERM P-15121). Ti sojevi su bili otporni na koncentraciju Na-nitrita od 400 ppm, 4 %-tnu NaCl i rasli na temperaturi od 20 ˚C, i time zadovoljili zahtjevima proizvodnje toplinski netretiranih mesnih proizvoda u Japanu. K tome, otporni su na želučanu kiselinu i žuč pri prolasku gastrointestinalnim traktom. Ova tri soja tijekom zrenja inhibiraju različite nepoželjne mikroorganizme (Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Salmonella enteritidis, Escherichia coli, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Yersinia enterocolitica). Dobiveni rezultati upućuju na mogućnost korištenja izdvojenih sojeva laktobacila u fermentaciji mesa i time proširivanja asortimana mesnih proizvoda.

Wichmann-Schauer, H., J. Peters, K.N. Mac, L. Ellerbroek (2002): Antimicrobial resistance of Enterococcus faecium and Enterococcus faecalis in samples of slaughter animals in Germany. Otpornost na antibiotike bakterije Enterococcus faecium i Enterococcus faecalis izdvojenih iz zaklanih životinja u Njemačkoj. Fleischwirtschaft 9, 132-134, 2002.
Tijekom 2000. i 2001. godine u klaonicama diljem Njemačke su prikupljeni uzorci fecesa farmskih goveda, svinja i brojlera. Ukupno je izdvojen 551 enterokok. Enterokoki izdvojeni iz uzoraka brojlera pokazali su veću otpornost na antibiotike nego enterokoki svinja i goveda. Vancomycin rezistentni enterokoki (VRE) rijetko su nađeni svinjskim uzorcima, a češće u uzorcima brojlera. Enterokoki svinja i brojlera bili su otporni na avilamicin, bacitracin, kloramfenikol, eritromicin i tetraciklin. Više od 50 % izdvojenih E.fecium bilo je otporno na Synercid.

Stoltenburg-Didinger, G. (2002): Prion diseases. Prionske bolesti. Fleischwirtschaft 7, 107-110, 2002.

Prionske bolesti čini skupina neurodegenerativnih poremećaja uzrokovanih prionima, patogenim agensima s neobičnim načinom replikacije i prijenosa. Bolesti su karakterizirane dugim periodom inkubacije (više mjeseci i godina) te neizbježnim fatalnim ishodom nakon pojave simptoma. Još ih nazivaju prenosivim spongiformnim encefalopatijama (engl. TSE), zbog dominantnih neuropatoloških promjena centalnog živčanog sustava. Najvažnije bolesti ove skupine su Creutzfeldt-Jacobsonova bolest (engl. CJD) ljudi, goveđa spongiformna encefalopatija (engl. BSE) i scrapie ovaca i koza. Usprkos njihove sporadičnosti, prionske bolesti su znatnije zastupljene u medijima i znanstvenim krugovima zbog povezanosti nove varijante Creutzfeldt-Jacobsonove bolesti (vCJD) i goveđe spongiformne encefalopatije. U radu su prikazane kliničke i neuropatološke osobine najvažnijih prionskih bolesti ljudi.

                                                                       Nevijo Zdolec
Cijeli članak dostupan je u tiskanom izdanju
Naslovnica

Riječ urednice

AKTUALNO

Veterinarsko-sanitarni uvjeti za obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla

TEHNLOGIJA

Uloga stroja za mljevenje mesa u preradi

IZ LITERATURE I PRAKSE

Standardni sanitacijski operativni program (SSOP’s)

Salamureno meso i zdravlje ljudi
ODABRANE STRANICE

Inspekcijske kontrole u prometu mesom i mesnim prerađevinama

TRŽIŠTE MESA

Tržište goveda

Tržište svinja

TRŽIŠTE RIBA

Slatkovodna riba u ribogojilištima

Morska riba u ribogojilištima

ZNANSTVENO - STRUČNI DIO

ZNANSTVENI RAD

Kakvoća pašteta u ovitku na zagrebačkom tržištu

STRUČNI RAD

Bakteriološka ispravnost pačjih jaja

STRUČNI RAD

Bakteriološka ispravnost proizvoda od usitnjenog oblikovanog mesa

REVIJALNI PRIKAZ

Histamin u mesu i mesnim proizvodima

AUTORSKI PREGLED

Boja mesa - važan parametar kakvoće

Prikaz iz literature

Obavijesti

Upute autorima
Ažurirano: 15. 6. 2021.MESO
PRVI HRVATSKI ČASOPIS O MESU

Poslovni forum d.o.o. - Usluge izrade web stranica