POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje? Želite povećati prodaju? Tvrtka vam je u krizi ili pred zatvaranjem? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla?
Link na pregled ponude - Poslovne usluge za poduzetnike - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
POSLOVNE INFORMACIJE, SAVJETI I ANALIZE
Potražite sve informacije o poslovanju u Hrvatskoj, pravne, porezne i druge savjete, informacije o internet oglašavanju i marketingu, rezultate istraživanja tržišta, poslovne analize, informacije o kreditima za poduzetnike, poticajima...
Kontaktirajte nas ukoliko su Vam potrebne poslovne informacije
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI, BAZE PODATAKA
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
 Poslovni Forum - naslovna      Baza podataka      Primjer baze      Adresar      WEB katalog      Izrada WEB stranica
 
  PREGLED ZA UČENIKE I OBRTNIKE - NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJA U OBRTNIŠTVU
ALATNIČAR  |  AUTOLAKIRER  |  ELEKTROINSTALATER  |  ELEKTROMEHANIČAR  |  ELEKTRONIČAR-MEHANIČAR  |  FOTOGRAF  | FRIZER  |  INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE  |  PEDIKER  |  PISMOSLIKAR  |  PLINOINSTALATER  |  SOBOSLIKAR-LIČILAC | STOLAR  |  STROJOBRAVAR  |  TOKAR  |  VODOINSTALATER  |  Zakon o srednjem školstvu  | Zakon o obrtu  | Obrtničke komore

NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJEUVOD


Odgojno obrazovni programi za zanimanja u obrtništvu sastoje se od općeobrazovnoga dijela i stručnog
dijela (program naukovanja).

Sadržaji općeobrazovnoga dijela utvrđeni su Odlukom ministra prosvjete i kulture o usvajanju
nastavnih planova i programa srednjih škola te minimuma zajedničkih općih sadržaja strukovnih i
umjetničkih škola (KLASA: 602-03/91-01-114, UR. BROJ: 532-08/91-01 od 20. lipnja 1991. i Odlukom
ministra prosvjete i športa o izmjenama i dopunama zajedničkog i izbornog dijela nastavnog plana i
programa za stjecanje stručne spreme, KLASA: 602-03/96-01/1170, UR. BROJ: 532-03/1-96-1 od 25. lipnja 1996.).

Sadržaji stručnog dijela temelje se na odredbama Zakona o srednjem školstvu (NN 19/92, 27/93,
50/95, 59/01 i 114/01) i Zakona o obrtu (NN 77/93, 90/96 i 64/01). Stručni sadržaji su stručno-teorijski
dio (obvezni i izborni) i praktični dio.

Sastavnice stručnog dijela odgojno-obrazovnog programa za zanimanja u obrtništvu (programa naukovanja) su:

Osnovna obilježja
Nastavni plan
Obvezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja i umijeća
Potrebna stručna sprema nastavnika
Uvjeti izvođenja programa
Nastavni program – katalog znanja, vještina i umijeća po predmetima
Ispitni katalog za završni/pomoćnički ispit


1. Osnovna obilježja

Osnovna obilježja svakoga odgojno-obrazovnoga programa su:

- naziv obrazovnoga programa/zanimanja

- cilj i zadatci programa

- trajanje obrazovanja

- uvjeti za upis.2. Nastavni plan

Nastavi plan sadrži popis predmeta općeobrazovnoga i stručnog dijela programa s naznačenim brojem
sati u tjednu i godini za svaki razred.


3. Obvezni načini provjeravanja znanja i umijeća

Tablično se navode za svaki predmet iz stručnog dijela obvezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja i
umijeća.

4. Potrebna stručna sprema nastavnika

Tablično se navode za svaki predmet iz stručnoga dijela potrebna stručna sprema nastavnika
(profesora, stručnog učitelja i suradnika u nastavi).


5. Uvjeti izvođenja programa

- podaci za rad u skupinama učenika (tablično se navode za svaki stručno-teorijski predmet s
praktičnim/laboratorijskim vježbama broj sati vježbi, realizator i najveći broj učenika u skupini)

- minimalni materijalni uvjeti za izvođenje nastave pojedinih nastavnih predmeta (tablični prikaz
prostora, opreme i predmeta kojima je prostor i oprema namijenjena).


6. Nastavni program – katalog znanja, vještina i umijeća po predmetima

- naziv predmeta

- razred

- tjedni i godišnji fond sati s naznakom obveznog broja sati praktičnih/laboratorijskih vježbi

- cilj nastavnoga predmeta

- zadatci nastavnoga predmeta

- sadržaj nastavnoga predmeta podijeljen na nastavne cjeline i s naznačenim očekivanim rezultatima
(znanjima i umijećima) i sadržajima kojima se ta znanja i umijeća stječu

- metodičke napomene za provedbu nastave

- osnovne obveze učenika.7. Ispitni katalog za završni/pomoćnički ispit

Navode se po predmetima cilj, osnovne ispitne zadaće koje se na ispitu provjeravaju, način provjere te
daje tablični pregled sadržaja iz kojih se obavlja provjera, znanja i umijeća koja učenik treba pokazati i
nastavnih i radnih sredstava kojima se učenik može služiti i s pomoću kojih se znanja provjeravaju.1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA


Cilj:
Stjecanje znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju:

- instalater grijanja i klimatizacije


Zadaci:

Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.

Upoznati učenika s organizacijom rada u građevinarstvu.

Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala i medija.

Osposobiti učenike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.

Znati i razumjeti čitati tehnički crtež.

Moći izraditi jednostavne tehničke crteže.

Upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada.

Moći primijeniti mjerenja u praksi.

Upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.

Usvojiti pojmove: geometrija alata, strugotina, toplina pri rezanju i hlađenje, režimi rada, postojanost alata.

Upoznati alate, princip rada i postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.

Usvojiti pojmove o obradi plastičnom deformacijom.

Upoznati alate, princip rada i postupke pojedinih obrada plastičnom deformacijom.

Moći izabrati i primijeniti alate i postupke obrade u izradi određenog zadatka.

Upoznati postupke lijevanja.

Usvojiti pojmove o toplinskoj obradi.

Ovladati postupcima spajanja metala u zanimanju za koje se školuje.

Upoznati postupke prerade plastičnih masa.

Upoznati postupke spajanja i lijepljenja.

Moći izabrati i primijeniti alate i postupke spajanja i lijepljenja.

Upoznati svojstva radnih medija.

Usvojiti osnovne pojmove o koroziji.

Upoznati ponašanje materijala pri koroziji.

Moći izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.

Upoznati elemente prijenosa snage i gibanja.

Upoznati osnove automatizacije i regulacije.

Razumjeti rad instalacije.

Poznavati svojstva i rad osnovnih elemenata instalacija.

Znati i moći montirati i demontirati pojedine sklopove.

Znati i moći staviti instalaciju u pogon, kao i utvrditi i otkloniti pogrešku ili smetnju u radu.

Znati i moći izraditi dijelove instalacije u zanimanju za koje se školuje.

Znati i moći koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti za cjeloživotno školovanje.Trajanje obrazovanja: 3 godine


Uvjeti za upis: završena osnovna škola, liječnička svjedodžba, provjera sposobnosti i Ugovor

2. NASTAVNI PLAN


A) Općeobrazovni dio (35 tjedana)Naziv predmeta

Hrvatski jezik

Strani jezik

Povijest

Vjeronauk / etika

Tjelesna i zdravstvena kultura

Politika i gospodarstvoB) Stručno - teorijski dio s izbornom nastavom (35 tjedana)


Naziv predmeta

Osnove računalstva

Matematika u struci

Tehničko crtanje

Osnove tehničke mehanike

Tehnologija obrade i montaže

Elementi cijevnih instalacija i protoka

Osnove automatizacije

Tehnologija strojarskih instalacija

Tehnologija grijanja i klimatizacije

Praktikum NT


Izborni dio;

Tjelesna i zdravstvena kultura

Strukovni predmeti

Matematika u struci ili

Prirodoslovlje2. B) IZBORNI DIO


U izbornom dijelu programa učenici mogu birati između nastave tjelesne i zdravstvene kulture, matematike
u struci ili prirodoslovlja i stručnih predmeta.

Sadržaji izbornog dijela programa u stručnom području mogu biti već programirani sadržaji nastavnih
programa s povećanim fondom sati. Škole mogu odabrati dio iz ponuđenih sadržaja ili predložiti Zavodu
za unapređivanje školstva sadržaje po vlastitom izboru koji su u funkciji zanimanja za koje se učenik
obrazuje. Zbog značaja i složenosti sadržaja nastavnog predmeta Osnove tehničke mehanike
preporučljivo je ponuđeni nastavni program ponuditi i kao izborni predmet u 1. razredu. Isto tako u 2.
razredu izborni program od 35 sati može biti predmet Tehnički materijali sa sadržajima ispitivanja i
mjerenja.

Za izborne sadržaje iz matematike u struci u 2. i 3. razredu mogu se ponuditi sadržaji uže vezani uz
stručne predmete, zastupljeni s 1 satom po tjednu.

Za sadržaje izbornog programa iz tjelesne i zdravstvene kulture preporuča se učenicima ponuditi jedan od
izbornih športova (košarka, odbojka, rukomet ili nogomet).C) Praktični dio (40 tjedana)


Naziv predmeta

C 1 -Nastava u školi (tehnološke vježbe)

-Tehnologija obrade i montaže

-Tehnologija strojarskih instalacija

-Tehnologija grijanja i klimatizacije

- Praktična nastava

- Praktična nastava u radnom procesu3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA

Predmeti strukovnoga dijela programa
Obvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća

Osnove računalstva
pismeno, usmeno, praktični rad

Matematika u struci
usmeno, pismeno, praktični rad

Tehničko crtanje
pismeno, praktičan rad

Osnove tehničke mehanike
usmeno, pismeno

Tehnologija obrade i montaže
usmeno, pismeno, praktični rad

Elementi cijevnih instalacija i protoka
usmeno, pismeno, praktični rad

Osnove automatizacije
usmeno, pismeno, praktični rad

Tehnologija strojarskih instalacija
usmeno, pismeno, praktični rad

Tehnologija grijanja i klimatizacije
usmeno, pismeno, praktični rad

Praktikum NT
usmeno, pismeno, praktični rad

Praktična nastava
usmeno, pismeno, praktični rad

Izborna nastava stručnih predmeta
usmeno, pismeno, praktični rad4. 5.  >>


6. NASTAVNI PROGRAM (KATALOG ZNANJA), OPĆEOBRAZOVNI DIONastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa, izuzev predmeta etika i tjelesna i
zdravstvena kultura objavljeni su u Glasniku ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje, broj 11. lipanj
1997. Nastavni program za predmet etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i
športa, broj 1 od 11. ožujka 2003.
6.1. Nastavni predmet: tjelesna i zdravstvena kultura


Cilj je razvijati biopsihosocijalne potrebe čovjeka za kretanjem kao izrazom zadovoljavanja potreba kojima
se uvećavaju adaptivne i stvaralačke sposobnosti u suvremenim uvjetima života i rada.


Zadaci:

· razviti osobine, sposobnosti i motorička znanja te stvarati naviku bavljenja športom radi kvalitetne
športske rekreacije,

· stjecanje znanja o činiteljima koji uvjetuju nastanak bolesti i ozljeda,

· razvijanje pravilnih stavova prema zdravlju i bolestima te poduzimanje mjera za čuvanje i promicanje
zdravlja,

· usvajanje motoričkih informacija za djelotvorno rješavanje potreba razvoja i rješavanja svakodnevnih
motoričkih zadataka,

· razvijanje radnih sposobnosti,

· izgrađivanje humanih međuljudskih,

· njegovanje higijenskih navika

· teorijsko-praktično osposobljavanje za stalnu primjenu odgovarajućeg tjelesnog vježbanja kao dijela
kulture življenja i to:

- o utjecaju procesa tjelesnog vježbanja na ljudski organizam u cjelini i pojedine organske sustave,

- o očuvanja zdravlja, načinu prevencije i sanacije poremećaja uslijed nekretanja ili posljedica
prouzročenih obavljanjem određenog zanimanja,

- o načinu planiranja, programiranja i nadzora procesa vježbanja,

- o načinu treniranja i natjecanja, posebice u športovima kojim su se pojačano bavili,

· razvijati osjećaj za očuvanje prirode, kroz boravak u prirodi, putem ekoloških aktivnosti, športskih
igara i zabave.


Posebne zadaće za učenike:


Razred : PRVI

utjecati na morfološki status učenika, posebice na razvoj mišićne mase
utjecati na usklađivanje nesrazmjera u rastu kostiju (u dužinu), mišića i masnog tkiva
usklađivati nesrazmjer rasta srčanog mišića, mase tijela i krvožilnog sustava, što uvjetuje brzo umaranje i
zahtijeva duži oporavak učenika
djelovati na brzo uspostavljanje narušenih koordinacijskih sposobnosti s obzirom na ubrzan rast u visinu,
a manifestira se u neracionalnim načinima kretanja
razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom
oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti


Razred : DRUGI

nastaviti s procesom utjecaja na morfološki status učenika, posebice na razvoj mišićne mase
utjecati na usklađivanje nesrazmjera u rastu kostiju (u dužinu), mišića i masnog tkiva
stimulirati razvijanje motoričkih sposobnosti: gibljivosti, ravnoteže, preciznosti, brzine, eksplozivne snage,
repetitivne snage i statičke snage
djelovati na brzo uspostavljanje narušenih koordinacijskih sposobnosti s obzirom na ubrzan rast u visinu,
a manifestira se u naracionalnim načinima kretanja
usmjeravati učenike da individualno doziraju volumen opterećenja suzbijajući želju za postizavanjem
motoričkih dostignuća koja nisu u sukladnosti s njihovim potencijalnim mogućnostima, uz izuzetak utjecaja
na brzinu i koordinaciju
pomagati učenicima da svladaju krizu koja se manifestira u konfliktima između pojedinca i društva


Razred : TREĆI

nastaviti s procesom utjecaja na razvoj morfološkog statusa učenika, posebice na povećanje snage ruku i
ramenog pojasa
utjecati na daljnje razvijanje aerobnih i anaerobnih sposobnosti
utjecati na što učinkovitiji razvoj opće motorike, a posebice onih struktura gibanja koje su u funkciji
određenog zanimanja učenika
razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom
oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti
osposobiti učenike da mogu samostalno organizirati športske aktivnosti koje su u funkciji podizanja
zdravlja, radnih sposobnosti i što sadržajnijeg korištenja slobodnog vremena.


Posebne zadaće za učenice:


Razred : PRVI

nastaviti s procesom utjecaja na morfološki status učenica, a posebice na proporcionalan razmjer između
mišićnog i potkožnog masnog tkiva
stimulirati razvijanje motoričkih sposobnosti posebno onih koje prije dostižu granicu razvoja - brzina,
eksplozivna snaga, preciznost, koordinacija i ravnoteža
privikavati učenice na odgovarajuće vježbanje i za vrijeme mjesečnog ciklusa, posebice učenice koje
imaju smetnje (dismenoreja)
utjecati na jakost i gibljivost karličnog pojasa i na snagu leđne muskulature, što je uvjet za nesmetano
razvijanje ostalih organskih sustava


Razred : DRUGI

utjecati na daljnji razvoj aerobnih i anaerobnih sposobnosti
utjecati na razvoj opće motorike, a posebice onih struktura gibanja koje su u funkciji određenog
zanimanja učenica
razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom
oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti


Razred : TREĆI

nastaviti s procesom potpomaganja harmoničnog razvoja morfološkog statusa učenica, posebice
prevencijom protiv pojave adipoznosti (celulita)
stimulirati razvijanje motoričkih sposobnosti, posebno onih koje prije dostižu granicu razvoja - brzina,
eksplozivna snaga, preciznost, koordinacija i ravnoteža
utjecati na daljnji razvoj aerobnih sposobnosti učenica postupnim organskim prilagođavanjem krvožilnog i
dišnog sustava (grudno i dijafragmalno disanje)
utjecati na razvoj opće motorike, a posebice onih struktura gibanja koje su u funkciji određenog
zanimanja učenica
razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom
oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti
usvajanje određenog fonda motoričkih informacija prijeko potrebnih za očuvanje zdravlja, njegovanje
higijenskih navika i navika za očuvanje i korištenje zdrave prirodne sredine.SPECIFIČNOSTI U ODNOSU NA IZBOR ZANIMANJA UČENIKA S NAZNAKOM OSNOVNIH
PROGRAMSKIH SADRŽAJA

Svaki rad, ovisno o vrsti zanimanja, radnom mjestu, vanjskim činiteljima i sl., djeluje na čovjeka
tako da znači stanovitu opterećenost za pojedine dijelove organizma i organizam u cjelini.

U pojmu opterećenje, podrazumijeva se odnos između nekog zahtjeva organizma i adaptacijskog
kapaciteta za njegovo ostvarenje.

Što je adaptacijski kapacitet funkcionalnih organskih sustava veći, to će neki stalan zahtjev
stvarati manje opterećenje i suprotno. Opterećenje organizma nije samo rezultat djelovanja rada kao
aktivnosti, već je uvjetovano nizom drugih činitelja koji djeluju na organizam izvana, ili su uzroci u njemu
samom.

Zakonomjernošću društvenog razvoja profesionalni rad pojedinaca sve je specijaliziraniji. Zato je
moguće izolirati pojedine skupine rada, točnije rečeno radnih mjesta, gdje se glavno opterećenje javlja u
većoj mjeri na nekim od funkcionalnih sustava.

Međutim valja napomenuti da se o organizmu ne može govoriti kao o skupu izdvojenih
funkcionalnih sustava pa je, prema tomu i rad u stvarnim uvjetima kompleksan proces koji opterećuje i ima
posljedice na čitav organizam, iako su uvijek neki od podsustava opterećeni više, a neki manje. Ovisno o
stupnju opterećenosti pojedinih dijelova organizma, rad se može grubo podjeliti na pretežito energetski
(fizički) i pretežito informacijski (mentalni). Točnije, podjela prema stupnju opterećenja pojedinih
podsustava organizma uvjetovana je stupnjem svrstavanja funkcionalnih organskih sustava u veći rad.


I. Fizički rad se može podjeliti na:

1. Rad s pretežito dinamičkim režimom mišićne aktivnosti, pri čemu, ovisno o aktiviranim masama
tkiva i intenzitetu rada, energetska potrošnja može biti:
a) velika
b) srednja (umjerena)
c) mala.

2. Rad s pretežito statičkim režimom mišićne djelatnosti, gdje manjka blagotvoran utjecaj
dinamičkih kontrakcija mišićnog sustava preko živčanog na druge dijelove organizma. Statički se rad
može odvijati tako da:

a) statičke kontrakcije održavaju ravnotežu samo protiv djelovanja sile gravitacije na pojedine
dijelove tijela ili organizam u cjelini

b) statičke kontrakcije održavaju ravnotežu protiv djelovanja sile gravitacije i još nekih drugih
različito velikih sila (tereti i sl.).

Potrebno je steći i solidna teorijska znanja i to:

1. O utjecaju procesa vježbanja na ljudski organizam u cjelini i na pojedine organske sustave,
osobito sa stajališta promicanja i održavanja zdravlja, načina prevencije i sanacije poremećaja uslijed
nekretanja ili posljedica uzrokovanih obavljanjem određenoga zanimanja.

2. Elementarna znanja o načinu planiranja, programiranja i nadzora procesa vježbanja.

3. Znanja o načinu treniranja i natjecanja, osobito u športovima kojim su se pojačano bavili.


II. Mentalni rad možemo podjeliti prema stupnju i vrsti opterećenja pojedinih dijelova živčanog sustava na:

1. Senzorički rad, gdje su pretežito opterećeni receptori, osjetni putovi i senzorička središta
(kontrolna mjesta) pri automatiziranom radu, radna mjesta vezana uz opasnost i sl.

2. Sa stereotipnim umnim djelatnostima (umni rad na nižoj razini aktivnosti središnjeg živčanog
sustava, npr. rad kancelarijskih službenika isl.).

3. Stvaralački umni rad (znanstvenih radnika i umjetnika i sl.).


Sva navedene vrste rada mogu se, prema intenzitetu s kojim se provodi, podijeliti na lagani, umjereni i
teški rad, pri čemu moramo razlikovati rad i intenzitet opterećenja.

Treba dati prikaz opterećenja na organizam i zahtjeva za pojedine sposobnosti, ovisno o načinu rada u
radnom procesu koji se odnosi više-manje na sva zanimanja:


I. skupina

Rad se provodi jedino djelatnošću našega tijela, bez pomagala (tjelesni rad).

II. skupina

Tjelesni rad s uporabom jednostavnijih alata i instrumenata.

III. skupina

Rad na neautomatskim strojevima.

IV. skupina

Rad na automatskim strojevima.

Prema navedenoj podjeli moguće je razna zanimanja u pojedinim strukama svrstati u tri skupine.
Pojedina zanimanja svrstana su u samo jednu skupinu, a nekad i u dvije, ovisno o načinu rada u procesu
istoga zanimanja.

Za zanimanja I. skupine preporuča se u programu nastave primjenjivati kineziološke djelatnosti
koje će primarno utjecati na funkciju krvožilnog i dišnog sustava i za sve motoričke sposobnosti. Često se
u tih zanimanja javlja hipertrofija pojedinih skupina mišića koji su aktivirani pri radu, pa valja primjenjivati
kineziološke djelatnosti koje će omogućiti relaksaciju (plivanje, vježbe labavljenja, opuštanja i istezanja,
igre i ples, aerobik i ritmičko-športsku gimnastiku za učenice).

Za zanimanja u II. skupini u programu nastave preporuča se primjenjivati kineziološke djelatnosti
koje će primarno utjecati na funkciju krvožilnog i dišnog sustava i na motoričke sposobnosti. Posebice
treba razvijati koordinaciju i brzinu (vježbanje na spravama, judo, ples, športske igre i dr.).

U III. skupini, za zanimanja kod kojih se rad obavlja pretežito stojeći preporuča se izvođenje
motoričkih zadaća u sjedećem i ležećem položaju radi rasterećenja donjih ekstremiteta i primjenu vježbi
za jačanje mišića - držaća svoda stopala radi sprječavanja pojave ravnih stopala i drugih oštećenja donjih
ekstremiteta. Posebice treba odgovarajućim kineziološkim aktivnostima povećati funkciju krvožilnog i
dišnog sustava (plivanje, veslanje, biciklizam i dr.).

U IV. skupini klasificirana su pretežito zanimanja kod kojih se rad obavlja najvećim dijelom
sjedeći, s karakterističnim sagnutim položajem gornjeg dijela tijela pri radu. Ta su zanimanja s pretežito
statičkim režimom mišićne djelatnosti. U program nastave preporučuju se kineziološke aktivnosti koje će
preventivno i korektivno utjecati na razvoj kralješnice i koje će poboljšati funkciju krvožilnog i dišnog
sustava (vježbanje na spravama, atletika, judo, športske igre, ples, koturaljkanje, ritmičko-športska
gimnastika i aerobik za učenice i dr.).OSNOVNI PROGRAM

Osnovni je program koncipiran na temeljnim motoričkim sklopovima pojedinih kinezioloških
aktivnosti. Tako široko zamišljeni programski sadržaji omogućuju izbor onih kinezioloških aktivnosti, koje
su u funkciji utjecaja na pozitivne promjene morfoloških značajki, funkcionalnih sposobnosti, kognitivnih i
konativnih dimenzija ličnosti te socijalizaciju svakoga učenika.

Sadržaji osnovnoga programa određuju se prema slobodnom izboru polaznika za pojedine
kineziološke aktivnosti. Mjerila za izbor programskih sadržaja određena su:

- zdravstvenim stanjem, morfološkim značajkama, funkcionalnim sposobnostima vitalnih organa te
psihosocijalnim potrebama svakog učenika

- motivima i zanimanjem polaznika za pojedine sadržaje

- razinama usvojenosti teorijskih i motoričkih kinezioloških izvješća

- utilitarnim vrijednostima pojedinih sadržaja u svakodnevnom radu i životu

- materijalnima, kadrovskima i drugima mogućnostima škole, odnosno sredine u kojoj škola djeluje.


Programski sadržaji, koji su u funkciji ostvarivanja cilja i zadaća tjelesne i zdravstvene kulture,
mogu se sastaviti iz skupina kinezioloških aktivnosti: atletika, nogomet, rukomet itd...

Odabir sadržaja osnovnoga programa svodi se na usavršavanje i razvijanje sposobnosti i osobina,
s težištem na usvajanju motoričkih znanja polaznika.IZBORNI PROGRAM

Izborni program tjelesne i zdravstvene kulture predviđen je za učenike industrijskih i drugih
srednjih strukovnih škola koje obrazuju učenike za obrtnička zanimanja u jedinstvenom sustavu. Sadržaj
izbornog programa nije određen te se preporuča učenicima ponuditi jedan od izbornih športova (košarka,
odbojka, rukomet ili nogomet). Odabirom aktivnosti i športova u izbornoj nastavi, učenici imaju mogućnost
proširiti znanja i sposobnosti, stečena u osnovnom programu, te usvojiti nove spoznaje.

Težište aktivnosti treba usmjeriti na športove u kojima dolazi do izražaja samostalno učenje i
mogućnost trajnoga samostalnog bavljenja tom aktivnošću kroz duže vremensko razdoblje tijekom radnog
vijeka. Izbornim programom treba obogatiti životna iskustva učenika uvođenjem u nove aktivnosti, utjecati
na smanjivanje razlika koje se odnose na sposobnosti i osobine učenika i pripremiti učenike za
izvannastavne i izvanškolske aktivnosti.

Programski sadržaji, koji su u funkciji ostvarivanja određenoga cilja i zadaća, mogu se sastaviti iz skupina
kinezioloških aktivnosti. To su: veslanje, tenis, skijanje, badmiton, planinarenje itd... zatim; aerobik,
rolanje, body building, jedrenje, kuglanje te športovi i druge aktivnosti u tradiciji lokalne sredine, kao i one
koje će se s vremenom pojaviti i biti omiljene.

Odabirom navedenih aktivnosti i športova, učenici imaju mogućnost proširiti znanja i sposobnosti,
stečena u osnovnom programu, na druge športove i aktivnosti te usvojiti nove spoznaje, različite od onih iz
osnovnoga programa


PROGRAM TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA UČENIKE KOJI SE NALAZE U RAZDOBLJU
ZDRAVSTVENOGA OPORAVKA

Poslije svake ozljede ili preležane bolesti organizam znatno osjetljivije reagira na promjene
temperature, na vrstu i jakost opterećenja. Zato je prijeko potrebno da se program tjelesne i zdravstvene
kulture izrađuje i primjenjuje po načelima koja vrijede za izradbu i provođenje programa tjelesne i
zdravstvene kulture za učenike oštećenoga zdravlja. Prema tomu, za svakoga učenika u razdoblju
zdravstvenoga oporavka valja izraditi poseban program, koji ima zadaću što ranijeg i djelotvornijeg
zdravstvenog oporavka.METODIČKO-DIDAKTIČKE UPUTE

Tjelesna i zdravstvena kultura u sustavu odgoja i obrazovanja ima vrijednost i kao sredstvo odmora s
obzirom na mnoge odgojno-obrazovne djelatnosti u kojima prevladavaju statička opterećenja te su pojedini
programi tjelesne i zdravstvene kulture koncipirani kao "predasi aktivnog odmora". Sve rašireniji
"sedentalni stil života" potiskuje čovjekovu potrebu za kretanjem, pa je stvaranje navike u mlađoj dobi za
stalnim tjelesnim vježbanjem jedno od osnovnih načela ovog odgojno-obrazovnog područja.

Zbog znatnih razlika u zanimanjima, uvjetima rada i raspoloživom vremenu za vježbanje,
ostvarenje zadaća tjelesne i zdravstvene kulture različito je za svaku školu, imajući pred očima i dodatno
zauzimanje učenika u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, čime se može znatno utjecati na
ostvarenje poželjnih ciljeva. Prema tomu, izraditi unaprijed pouzdane programe za učenike svih škola nije
moguće.

U sredinama s minimalnim uvjetima rada mogu se s postojećim fondom sati ostvariti promjenjivi
učinci: znatno umanjeni kada je riječ o razvoju osobina i sposobnosti, o promicanju zdravlja i odgojnim
učincima. Nešto veća postignuća mogu se ostvariti u stjecanju nekonvencionalnih motoričkih znanja, ali
znatno manji u usvajanju motoričkih znanja iz športova za koje su potrebni posebni prostori i oprema.

Osim već navedenoga, programi rada moraju biti utemeljeni na stvarnim pretpostavkama u
odnosima genotipa i utjecaja egzogenih čimbenika na rast i razvoj. Odnos između genotipa i egzogenih
utjecaja u različitim je razdobljima razvoja različit i pokazuje zakonomjerne težnje, koje se moraju uzeti u
obzir.

Te zakonitosti imaju samo usmjerivačko značenje i osnova su za izradbu izvedbenih, ali ne i
operativnih programa.

Iz osnovnoga programa, tijekom školske godine, polaznik izabire aktivnost iz jednoga do dva
pojedinačna i iz jednoga do dva skupna športa, s istom vremenskom mogućnošću ponavljanja.

U izboru športa (aktivnosti) moraju se uvažavati materijalni uvjeti škole i koliko god je to moguće, želje
polaznika.

Odnos između pojedinačnoga i skupnoga športa i dopunskoga programa treba biti u omjeru 1:1:1.

Postojećim fondom sati moguće je ostvariti ciljeve i zadaće tjelesne i zdravstvene kulture ako se u
jednoj godini program izvodi s najviše 15 tema.

Programska neprekidnost mora se poštivati radi kvalitetnijeg i trajnijeg usvajanja motoričkih
priopćenja i utjecaja na transformacijske procese, osobito na funkcionalne sposobnosti.

Prioritetno treba izabrati aktivnosti kojima se razvija dostatno velika energetska sastavnica, koja
će moći djelovati na preobrazbu stanja i osobina svakoga pojedinog učenika. To ujedno znači da treba
izabrati one aktivnosti, koje će se moći potpuno provesti s obzirom na materijalne mogućnosti škole.


Učenicima obrtničkih škola često s povećanim jednostranim tjelesnim opterećenjem treba ponuditi
aktivnosti s kojima će brže doći do oporavka organizma od štetnih i statičkih utjecaja rada, kao i do
pravilnog rasta i razvoja u ovoj dobi. U izboru aktivnosti dati prednost športskim igrama i drugim
sadržajima koje će učenici moći usvojiti prema osobnoj motivaciji s ciljem osposobljavanja za cjeloživotno
bavljenje športskim aktivnostima (badminton, stolni tenis, tenis, aerobik, ples, odbojka i drugo).

Škole koje organiziraju nastavu praktične nastave u školskim radionicama, mogu ostvarivati program
tjelesne i zdravstvene kulture jednim dijelom i u tjednu praktične nastave.

Prijelazom na jedinstveni nastavni plan i program u obrtničkim zanimanjima smanjena je nastava
tjelesne i zdravstvene kulture na jedan sat tjedno u osnovnom programu te učenicima treba ponuditi
program izborne nastave s još jednim satom tjedno.

Predmet tjelesna i zdravstvena kultura po svojoj strukturi i programskim sadržajima u odnosu na druge
predmete je rasterećujući, ali nastavnik je temeljni čimbenik u planiranju, programiranju i realizaciji
programa u funkciji rasterećenja učenika te preporučujemo sljedeće:

· Iz okvirnog nastavnog plana i programa tjelesne i zdravstvene kulture koji je svojevrsni "meni" vršiti
odabir nastavnih cjelina i tema koje se objektivno mogu ostvariti u školi, poštujući potrebe učenika u svakoj
pojedinoj školi vezane za vrstu zanimanja.

· U operativnim nastavnim programima cilj i zadaće treba jasno i precizno definirati te odrediti one
koje se realno mogu ostvariti s učenicima različitih interesa i mogućnosti.

· Programska neprekidnost mora se poštivati radi kvalitetnijeg i trajnijeg usvajanja motoričkih
priopćenja i utjecaja na transformacijske procese, osobito na funkcionalne sposobnosti.

· U izvođenju nastavnog procesa primjenjivati složenije metodičke organizacijske oblike rada i
odgovarajuće nastavne metode i metode učenja.

· U nastavnom procesu posebice voditi brigu o primjerenom doziranju, distribuciji i kontroli volumena
opterećenja na satu.

· Voditi brigu o optimalnom korištenju raznovrsnih nastavnih sredstava i pomagala.

· Ocjenjivanje učenika provoditi prema naputku objavljenom u «Glasniku» Ministarstva prosvjete i
športa br. 2/96. uz napomenu da bi se izbjegli nesporazumi pri ocjenjivanju i time psihičko opterećenje
učenika, treba uvažavati osobne mogućnosti i sposobnosti učenika i u skladu s tim osobni mogući
napredak.

· Osigurati izvođenje nastave u homogenim skupinama podjelom po spolu, zbog bioloških različitosti
spolova i programskih sadržaja.

· Nastavu izvoditi u planiranom vremenu od 45 minuta, osim gdje su dvorane udaljene od škole više
od 10 minuta hoda i ako nastavu nije moguće na drugi način organizirati.

· Poticati stvaranje ugodne radne klime između nastavnika i učenika te između samih učenika.


6. NASTAVNI PROGRAM - KATALOG ZNANJA, VJEŠTINA I UMIJEĆA1. Praktični dio obrazovanja – naukovanja:


Okvirni programi praktičnog dijela osnova su za izradu izvedbenog i operativnog programa.

Praktični dio izvodi se kod obrtnika i u školskim radionicama obrtničke škole.

Nastavni proces treba organizacijski i programski postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne
učinke.

Svaka škola izrađuje u suradnji s obrtnicima i poduzećima model prema zadanom cilju, a u izvedbenim i
operativnim programima definira konkretne radne i proizvodne zadatke, te vježbe u kojima će se ostvariti
sadržaj programa.

Mora se definirati praćenje ostvarivanja sadržaja programa, kao i ocjenjivanje rada učenika prema
propisanim uputama nadležnih ministarstava.


Praktična nastava – 1. godina; sva zanimanja u strojarstvu

1.
Obrazovanje za zanimanje

Objasniti značenje Ugovora o obrazovanju – naukovanju.

2.
Ustrojstvo i organizacija obrazovnih pogona

Upoznati ustrojstvo, zadaće i osnovne funkcije pogona za obrazovanje:

- školske radionice

- obrtničke radionice

- pogone poduzeća

- gradilišta i slične objekte.

3.
Radno pravo

Zaštita na radu

Navesti bitne dijelove ugovora o obrazovanju - naukovanju.

Objasniti zadaće pogonske zaštite na radu.

Navesti bitne odredbe iz Zakona o zaštiti na radu koje vrijede za obrazovni pogon.

4.
Sigurnost na radu, zaštita okoliša i racionalno korištenje energije

Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu.

Opisati načine ponašanja pri nesreći na radu i uvoditi mjere prve pomoći.

Navesti bitne propise za sprečavanje požara, te upoznati protupožarne aparate i sredstva.

Upozoriti na opasnosti koje uzrokuju pare, plinovi, lako zapaljivi materijali i električna struja.

Navesti moguće zagađivače okoline koji su uvjetovani radnim mjestom.

Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu i načine racionalne uporabe energije u strukovnom
području rada.

5.
Planiranje i priprema rada

Osigurati tok tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu.

Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:

- materijal predmeta obrade

- alate, pribor, uređaje i strojeve

- sredstva za osobnu zaštitu na radu.

Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.

Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.

6.
Tehničko crtanje; - čitanje, primjena i izrada tehničko-tehnološke dokumentacije

Čitati i primijeniti jednostavne oznake s tehničkih crteža, uputa, kataloga, tablica, dijagrama.

Znati i umjeti skicirati jednostavni radionički crtež.

Upoznati osnove norme i standardizacije.

Razumjeti oznake s jednostavnih tehničkih crteža: projekcije i kote, tolerancije, oznake kvalitete obrade.

7.
Mjerenje i kontrola

Znati i umjeti izmjeriti dužine: metrom, pomičnim mjerilom, mikrometrom, komparatorom.

Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati jednostrukim mjerilima: etalonima, kalibrima, račvama, šablonskim
mjerilima.

Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati kutove: kutnicima i univerzalnim kutomjerima.

8.
Ručna obrada

Znati i umjeti ocrtati i obilježiti predmet obrade prije narednih operacija.

Znati i umjeti izvesti sječenje materijala sjekačima.

Znati i umjeti piliti limove, cijevi i profile ručnim pilama.

Znati i umjeti turpijati ravne površine i oblike.

Znati i umjeti izraditi vanjski i unutarnji navoj.

Znati i umjeti rezati limove ručnim i stolnim škarama.

Znati i umjeti ručno ravnati limove.

Znati i umjeti ručno i strojno savijati limove pod kutom i kružno.

Znati i umjeti previti lim.

Znati i umjeti probiti lim probijačem.

Znati ručno iskovati jednostavni oblik.

9.
Obrada spajanjem

Znati i umjeti ispitati stanje površina i dijelova koje treba spajati.

Znati i umjeti spojiti i osigurati spoj s pomoću vijaka, matica i elemenata za osiguranje protiv odvijanja
prema redoslijedu spajanja.

Znati i umjeti spojiti elemente s pomoću klinova i zatika.

Znati i umjeti spojiti limove ručnim zakivanjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova mekim lemljenjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova tvrdim lemljenjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova elektrolučnim zavarivanjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova plinskim zavarivanjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova lijepljenjem.

Znati i umjeti izvoditi osnovne postupke spajanja i montaže u struci i zanimanju.

10.
Lijevanje

Upoznati i usvojiti osnovne pojmove lijevanja:

- lijevanje u pješčane kalupe

- lijevanje u metalne kalupe.

11.
Korozija i površinska zaštita

Upoznati i usvojiti osnovne pojmove o koroziji i površinskoj zaštiti:

- znati i umjeti pripremiti metalne dijelove za zaštitu od korozije

- znati i umjeti izvršiti zaštitu predmeta od korozije.

12.
Strojna obrada

Bušenje;

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti bušilicu, materijal predmeta obrade, alate za izradu
provrta, pomoćna sredstva

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata

- umjeti bušiti prema zahtjevu crteža

na traženu točnost i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

Brušenje i oštrenje alata;

Znati pravilno oštriti alate: sjekač, crtaća igla, točkalo, svrdlo, tokarski nož.

Znati i umjeti brusiti ravne i okrugle površine.

Tokarenje;

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti tokarilicu, materijal predmeta obrade, alate za
tokarenje, pomoćna sredstva.

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata

- umjeti tokariti jednostavne dijelove prema zahtjevu crteža na traženu točnosti i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

Glodanje;

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti glodalicu, materijal predmeta obrade, alate za
glodanje, pomoćna sredstva.

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata

- umjeti glodati jednostavne dijelove prema zahtjevu crteža na traženu točnost i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.


Praktična nastava – 2. godina; zanimanje: instalater grijanja i klimatizacije


NASTAVNA CJELINA
OČEKIVANI REZULTATI (znanja i umijeća)
NASTAVNI SADRŽAJI

1. Zaštita na radu

2. Planiranje i priprema radnog procesa, izrada dokumentacije

Upoznati bitne odrednice zakona i pravilnika o zaštiti na radu te zakonske propise i institucije osiguranja
od nesreće

Primjenjivati zaštitna sredstva prema propisima

Naučiti postupke rada prema usmenim i pismenim podlogama te pripremati potrebnu dokumentaciju

Zadaća zaštite na radu u radionicama i pogonima

Upoznati zakonske propise

Izvori opasnosti i mjere zaštite

Primjena zaštitnih sredstava za siguran rad

Odrediti postupak rada prema usmenim i pismenim podlogama.

Priprema potrebne dokumentacije

3. Izrada elemenata i podsklopova za instalacije centralnog grijanja i klimatizacije

4. Plinsko rezanje, zavarivanje i deformacija

5. Izrada limenih cijevnih vodova i kanala te uređaja za centralno grijanje i uređaja za prozračivanje

6. Električno zavarivanje – elektrodom

7. Izrada izolacije

8. Posjet gradilištu i kotlovnici

Znati izraditi elemente i podsklopove instalacija

Znati rezati i savijati cijevi, narezivati navoje, spajati fitinzima

Znati rezati, savijati bakrene cijevi te ih spajati holenderima i tvrdim i mekim lemom u elemente cjevovoda

Razumjeti rad instalacije

Poznavati svojstva i rad osnovnih elemenata instalacije

Znati rukovati plinskim garniturama te plinom rezati, savijati i zavarivati

Znati izrađivati elemente cjevovoda

Znati metode ispitivanja zavarenih spojeva

Upoznati elemente prijenosa snage i gibanja

Naučiti izrađivati cijevi iz limova iz različitih materijala u različite presjeke

Znati izrađivati elemente cjevovoda te ih sastavljati

Znati sastavljati grijaća tijela s pomoću spojnica

Znati ispitivati mrežu i grijaća tijela na nepropusnost te ih demontirati i montirati

Spoznati razliku između zavarivanja elektrodama i žicom (MIG i MAG)

Znati konstruirati i izraditi podsklopove te ih spojiti zavarivanjem

Usvojiti značenje zaštite od korozije

Znati mjeriti, krojiti te rezati i spajati izolacijski materijal

Upoznati različita gradilišta i vrste kotlovnica

Cijevni spojevi - šavne i bešavne cijevi, rezanje, savijanje cijevi, narezivanje kratkih i dugih navoja

Centralno grijanje –spajanje cijevi holenderima, prirubnicama i kompenzatorima, i elementima dilatacije,
kompenzatorima i spiralama u dijelove instalacije

Klimatizacija –rezanje, savijanje, deformacija bakarnih i mjedenih cijevi, spajanje holenderima

Tvrdo lemljenje i lemljenje u čvrste nerastavive veze elemenata cjevovoda

Ispitivanje na nepropusnost prema mediju u protoku

Zavarivanje cijevi s prirubnicama i hamburškim lakovima

Savijanje cijevi u ravnini i prostoru na ''vruće'' i na ''hladno''

Suženje cijevi, izrada lijevkova

Izrada kompenzacijskih lira, razvodnika i spirala

Sastavljanje i ispitivanje dijelova cjevovoda iz izvedenih dijelova

Ispitivanje zavarenih spojeva; na hladni pritisak, ultrazvukom i magnetoflukskom

Izrada cijevi i kanala okruglog, kvadratnog i pravokutnog presjeka iz pocinčanog lima, Al-lima; porubom,
mekim lemljenjem ili blok-zakovicama i samonarezujućim vijkom

Izrada koljena, difuzora; nape, kape i sl.

Izrada žaluzina

Sastavljanje i montaža grijaćih tijela radijatora s:

- Sl - člancima s pomoću spojnica i brtvila

- Al - člancima s pomoću spojnica i brtvila

- Čeličnih radijatora i konvektora

- Montaža i ispitivanje jednoga grijačeg tijela s pripadajućim elementima armatura za dvocijevni i
jednocijevni sustav centralnoga grijanja

Izrada raznih temeljnih stopa, konzola i postolja za postavljanje agregata, grijaćih tijela i drugih sklopova i
podsklopova

Površinska zaštita cijevi: čišćenje cijevi i premazivanje zaštitnom bojom

Uzimanje mjera i krojenje izolacijskog materijala i pričvršćenje

Praktična nastava – 3. godina; zanimanje: instalater grijanja i klimatizacije


NASTAVNA CJELINA
OČEKIVANI REZULTATI (znanja i umijeća)
NASTAVNI SADRŽAJI

1. Zaštita na radu

2. Planiranje i priprema radnog procesa, izrada dokumentacije

3. Spremišta goriva

4. Kotlovi

5. Plamenici i ložišta

6. Dimnjaci

7. Razvodna mreža

8. Automatika na uređajima centralnoga grijanja

9. Motorni ventili, miješajuće slavine

10. Održavanje i kontrola sustava centralnoga grijanja

11. Vježbe iz ventilacije i klimatizacije

12. Nove tehnologije

13. Posjet gradilištu

14. Praktični rad s dokumentacijom za završni ispit

Znati koristiti zaštitna sredstva na radu u radionici i gradilištu

Usvojiti pravila i zakone o zaštiti na radu

Znati izraditi tehnološki postupak

- popis materijala

- troškovnik

- tehnički crtež

Znati izraditi, ispitati i izvršiti montažu rezervoara te znati utvrditi i otkloniti kvar

Znati spajati kotlove i elemente sigurnosti te utvrditi i otkloniti kvarove

Znati montažu i spajanje plamenika

Znati podešavati plamenike

Usvojiti važnost i sigurnost plamenika

Znati spajati kotlove na dimnjake

Znati čistiti i održavati dimnjake

Znati izraditi mrežu centralnoga grijanja sa svim pripadajućim elementima – pumpom, eksp. posudom,
razdjeljivačem, grijaćim tijelima, ventilatorima

Znati izvršiti montažu etažnog sustava grijanja

Znati postaviti i spojiti plinski bojler za toplu vodu

Upoznati osnove automatizacije i regulacije

Znati postaviti i spojiti elemente automatike centralnoga grijanja

Razumjeti rad instalacije.

Znati i moći montirati i demontirati pojedine sklopove

Prepoznati kvarove i greške te ih znati otkloniti

Znati princip rada ventilacije i klimatizacije

Znati izraditi montažne radove elemenata

Znati spojiti cjevovod

Upoznati postupke rada

Znati izraditi mrežu (dio mreže) i sl. te izraditi popis materijala, alata, cjenik te tehnološku pripremu s
crtežom i mjerama zaštite na radu

Zadaća zaštite na radu u radionicama i pogonima

Upoznati bitne odrednice zakona i pravilnika o zaštiti na radu

Odrediti postupak rada prema usmenim i pismenim podlogama.

Priprema potrebne dokumentacije

Priprema alata i materijala

Rezervoari za tekuća i plinovita goriva; montaža, spajanje, izolacija, sustav regulacije i sigurnosti, te
ispitivanje

Utvrđivanje i otklanjanje kvarova

Montaža i spajanje toplovodnih kotlova

Ispitivanje i atestacija

Elementi sigurnosti

Utvrđivanje i otklanjanje kvarova

Montaža i spajanje plamenika za tekuća i plinovita goriva, te kombiniranih plamenika

Regulacija i kontrola rada

Automatika i sigurnost plamenika

Uobičajeni kvarovi i njihovo otklanjanje

Spajanje kotlova na zidane i limene dimnjake

Elementi sigurnosti

Održavanje i čišćenje dimnjaka

Montaža razvodne mreže s vertikalama i priključenjem na kotao

Montaža cirkulacijskih pumpi, ekspanzije posude, razdjeljivača i sl. prema shemama spajanja

Montaža etažnog sustava grijanja i proizvodnje tople vode s plinskim i električnim bojlerom

Elementi automatike – montaža

Montaža elemenata za protok pumpi i motornih vozila za automatiku i dr.

Održavanje u tijeku rada.

Otklanjanje kvarova

Montaža aksijalnog ventilatora; kvarovi i otklanjanje kvarova

Montaža radijalnog ventilatora; kvarovi i otklanjanje kvarova

Montaža klimatskih uređaja

Montaža cjevovoda

Posjet gradilištu

Primjena novih tehnologija

Kotlovnica i toplinska stanica2 - Stručno-teorijski dio obrazovanja


Tehnologija obrade i montaže (1. r.)
Tehnologija strojarskih instalacija (2. r.)
Tehnologija grijanja i klimatizacije (3. r.)6.2. Nastavni predmet: Tehnologija obrade i montažeRazred: Prvi /sva zanimanja u strojarstvu

Tjedni (ukupni) fond sati: 2 sata (70 sati); 1 + 1

Cilj:

Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: instalater
grijanja i klimatizacije.

Zadaci:

Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.

Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Naučiti pojedine postupke obrade i montaže.

Upoznati principe rada, alata i strojeva s tehničko- tehnološkog stajališta.

Znati i umjeti po potrebi sami odabrati određeni postupak obrade materijala i montaže dijelova.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem
sadržaja (zadaci objektivnog tipa)

- vještine; primjena znanja korištenjem literature, pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih
operacija

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.Literatura za učenike i nastavnike

Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, udžbenik za prvi razred strojarske struke

Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, metodički priručnik za nastavnike

Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, zbirka grafofolija u boji

Hiti I., Nikolić G.: Ručne obrade metala (udžbenik praktične nastave), Zrinski, Čakovec 1997.

Nikolić G., Hiti I.: Tehnike spajanja (udžbenik praktične nastave), Tipex, Zagreb 1998.

Mapa za praktičnu nastavu


6.3. Nastavni predmet: Tehnologija strojarskih instalacija


Razred: Drugi /vodoinstalater, plinoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije

Tjedni (ukupni) fond sati: 3 sata (105 sati) 1 + 2

Cilj:

Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: instalater
grijanja i klimatizacije.


Zadaci:

Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.

Upoznati učenika s organizacijom rada u građevinarstvu.

Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala i medija.

Osposobiti učenike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.

Znati i razumjeti čitati tehnički crtež.

Moći izraditi jednostavne tehničke crteže.

Upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada.

Moći primijeniti mjerenja u praksi.

Upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade.

Ovladati postupcima spajanja metala u zanimanju za koje se školuje.

Upoznati postupke prerade plastičnih masa.

Upoznati postupke spajanja i lijepljenja.

Moći izabrati i primijeniti alate i postupke spajanja i lijepljenja.

Upoznati svojstva radnih medija.

Usvojiti osnovne pojmove o koroziji.

Upoznati ponašanje materijala pri koroziji.

Moći izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.

Znati i moći koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti za cjeloživotno školovanje.

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem
sadržaja (zadaci objektivnog tipa)

- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih
operacija

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
Literatura za učenike i nastavnike

Čargonja N.: Vodovod i kanalizacija, Pučko otvoreno učilište, Zagreb, 2002.

Energetika - marketing d.o.o.: Osnove tehnike instalacija vode i plina, EM Zagreb, 2003.

Strelec & suradnici: Plinarski priručnik, 6. izdanje, EM Zagreb, 2002.

Tehnički propisi za plinske instalacije HSUP - P 600, Hrvatska stručna udruga za plin, Zagreb 2002

Šivak M: Centralno grijanje, ventilacija i klimatizacija, Nakladnička djelatnost M. Šivak Zagreb, 1998.

Mapa za praktičnu nastavu


Tehnologija strojarskih instalacija

Zanimanja: vodoinstalater, plinoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije

Cilj i zadaci nastavnih područja

1.
Elementi cjevovoda

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

Novi materijali i proizvodi za izvođenje instalacija; svojstva, odabir, označavanje, cijena, odgovarajući
fazonski komadi i preporučena armatura, tehnologije spajanja i razaranja, dezinfekcija, proba, sanacija,
garancija i atest, te vođenje tehničke dokumentacije.

Cijevi

- Čelične cijevi - press sistem

- Bakrene cijevi - press sistem

- PVC cijevi

- armirane PVC cijevi

- Polietilenske cijevi

- Polipropilenske cijevi

- Polibutilenske cijevi

- Univerzalni sistemi (kombinacija metala i plastike s press spojevima)

Spojni elementi

Armatura

Brtve

Reduktori i regulatori tlaka

Sigurnosni organi

2.
Spajanje cjevovoda

Znati i umjeti spojiti cjevovod rastavljivim i nerastavljivim spojevima.

Rastavljivi spojevi.

Nerastavljivi spojevi.

3.
Nemjerni dio instalacije

Upoznati vrste nemjerenih dijelova instalacija.

Gravitacijski.

Tlačni.

4.
Kućni priključak

Upoznati spojni vod kućnog priključka.

Spojni vod.

5.
Mjerni dio instalacije

Upoznati razvod unutarnje instalacije.

Razvod unutarnje instalacije.

6.
Tehnologije izrade, kontrole, ispitivanja, zaštite, održavanja i sanacije cjevovoda

Usvojiti važnost pravilnog održavanja cjevovoda.

7.
Djelovanje topline na instalaciju

Upoznati opasnosti povećanog djelovanja topline i tlaka na instalaciju

Dilatacija.

Povišenje tlaka i sigurnosna oprema.

Čvrste i klizne točke.

Kompenzatori.

8.
Djelovanje korozije i njezino sprečavanje

Upoznati opasnosti od djelovanja korozije.

Znati spriječiti širenje korozije u instalacijama.

Pri spajanju cijevi:

- iznutra od fluida i izvana od okoline

- elektrokorozija.

9.
Ostale instalacije u kućanstvu

Upoznati električne instalacije, telefonske instalacije, uzemljenje.

Elektroinstalacije (jaka i slaba struja).

Telefonske instalacije.

Uzemljenje.

10.
Obračun potrošnje

Naučiti i znati obračunati potrošnju medija.

Brojila.

Nadležnost distributera.

Obveza korisnika.

11.
Usporedba ekonomičnosti raznih sistema i medija

Upoznati razlike pojedinih medija u instalacijama.

6.4. Nastavni predmet: Tehnologija grijanja i klimatizacije


Razred: Treći/ instalater grijanja i klimatizacije

Tjedni (ukupni) fond sati: 4 sata (128 sati) 2 + 2


Cilj:

Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: instalater
grijanja i klimatizacije.


Zadaci:

Upoznati učenika s organizacijom rada u građevinarstvu.

Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala i medija.

Osposobiti učenike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.

Znati i razumjeti čitati tehnički crtež.

Moći izraditi jednostavne tehničke crteže.

Upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada.

Moći primijeniti mjerenja u praksi.

Moći izabrati i primijeniti alate i postupke spajanja i lijepljenja.

Upoznati svojstva radnih medija.

Usvojiti osnovne pojmove o koroziji.

Upoznati ponašanje materijala pri koroziji.

Moći izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.

Razumjeti rad instalacije.

Poznavati svojstva i rad osnovnih elemenata instalacija.

Znati i moći montirati i demontirati pojedine sklopove.

Znati i moći staviti instalaciju u pogon, kao i utvrditi i otkloniti grešku ili smetnju u radu.

Znati i moći izraditi dijelove instalacije u zanimanju za koje se školuje.

Znati i moći koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti za cjeloživotno školovanje.Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem
sadržaja (zadaci objektivnog tipa)

- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih
operacija

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.Literatura za učenike i nastavnike

Šivak M.: Centralno grijanje, ventilacija i klimatizacija, Nakladnička djelatnost M. Šivak, Zagreb, 1998.

Mapa za praktičnu nastavu
Tehnologija plinoinstalacija - treća godina:

Cilj i zadaci nastavnih područja


1.
Kemija izgaranja

Usvojiti znanja o izgaranju.

Zrak.

Gorive tvari.

Produkti izgaranja.

Zagađivači.

2.
Plinska goriva

Upoznati osnovna plinska goriva.

Vrste plinova.

Proizvodnja plina.

3.
Plamenici

Upoznati i usvojiti rad plamenika.

Vrste plamenika.

Funkcioniranje.

Zaštita.

4.
Plinovodi

Upoznati sustav plinovoda.

Moći izabrati i spajati elemente plinovoda.

Materijali cjevovoda.

Vrste plinovoda.

Elementi plinovoda.

Spajanje plinovoda.

5.
Dimovodne instalacije

Upoznati i usvojiti svrhu, princip rada i zakonske propise dimnjaka.

Dimnjaci.

Svrha i funkcioniranje.

Materijali.

Zakonski propisi.

6.
Plinska oprema

Znati odabrati elemente instalacije i trošila u plinovodnim sustavima.

Nemjerni i mjerni dio instalacije.

Elementi instalacije.

Trošila.

7.
Postavljenje plinskih trošila

Naučiti važnost propisa pri postavljanju plinskih trošila.

Propisi o postavljanju plinskih trošila.

8.
Grijanje plinom

Upoznati primjenu grijanja plinom.

Primjena plina za grijanje.

Vrste plinskih grijanja.

9.
Ukapljeni plin

Upoznati propise kod primjene ukapljenog plina.

Propisi o korištenju ukapljenog plina.

10.
Ostala upotreba plina

Upoznati primjenu plina u drugim područjima.

Korištenje plina u industriji, za vozila i sl.

11.
Uređaji i oprema

Upoznati uređaje i opremu različitih proizvođača, te njihove tehničke karakteristike.

Plinski protočni grijač vode.

Plinski kombi bojleri.

Kondenzacijski kotlovi.

12.
Kontrola procesa izgaranja

Znati i umjeti kontrolirati procese izgaranja.

Vizualna kontrola

Kontrola s pomoću instrumenata

Sadržaj CO2

Sadržaj CO

Dimni broj (čađavost)

Sadržaj O2

Temperatura izlaznih dimnih plinova.

13.
Kotlovnica

Upoznati propise rada u kotlovnici.

Propisi.

14.
Plamenici za više goriva

Upoznati plamenike za više goriva.

Znati razlike plamenika za više goriva.

Konstrukcija.

Pogon.

Sigurnosne mjere.

15.
Primjena plina u rashladnoj tehnici

Upoznati i moći odabrati pojedine rashladne uređaje.

Rashladni uređaji.

Klimatizacija prostorija s pomoću plina.

16.
Skladištenje tekućeg plina

Upoznati načine i uvjete skladištenja tekućeg plina.

Mjesta i uvjeti skladištenja.

17.
Pretakalište tekućeg plina

Upoznati pretakalište tekućeg plina.

Oprema.

Pogon.

Sigurnosne mjere.

6.5. Nastavni predmet: Matematika u struci


Tjedni (ukupni) fond sati:

1. razred 2 sata (70 sati)
2. razred 1 sat (35 sati)
3. razred 1 sat (32 sata)


Cilj:

Stjecanje osnovnih znanja iz matematike koja će se moći primijeniti u struci i zanimanju.


Zadaci:

Ponoviti znanja i uvježbati vještinu računanja, potenciranje i korjenovanje.

Usvojiti znanja o jednadžbama prvog stupnja i linearnim odnosima veličina.

Usvojiti osnovna znanja o veličinama i njihovim jedinicama, kao i njihovim pretvorbama.

Usvojiti osnovna znanja o proračunima dužina, kutova, površina, volumena, oplošja i masa likova i tijela.

Usvojiti osnovna znanja o algebarskim operacijama i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o kvadratnoj jednadžbi i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu i moći izračunati jednostavne
zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o trigonometriji i moći izračunati jednostavne zadatke s primjenom u praksi.

Usvojiti osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.

Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju strojobravar.Literatura za učenike i nastavnike:

1. Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška


Matematika u struci

Pregled nastavnih područja


1. Osnovne matematičke operacije

2. Potenciranje

3. Korjenovanje

4. Jednadžbe prvog stupnja

5. Veličine i jedinice

6. Proračuni dužine i kutova

7. Proračuni površine, volumena i mase

8. Algebarske operacije

9. Kvadratna jednadžba

10. Osnove trigonometrije

11. Pravilo trojno

12. Postotni i kamatni račun

13. Proračuni u zanimanju

14. Osnovni proračuni troškova

15. Izrada kalkulacija u zanimanju
6.6. Nastavni predmet: Računalstvo


Razred: Prvi

Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1,5 sati (53 sata)

Cilj:

Osposobiti učenika za samostalno korištenje računala kao osnovnog alata u poslovanju.


Zadaci:

Naučiti učenika da se koristi mišem i tipkovnicom.

Upoznati učenika s principima korištenja tekst procesora i tabličnih kalkulatora.

Upoznati učenika s korištenjem baza podataka i Interneta.

Upoznati učenika s osnovnim pomagalima u programima za crtanjeCilj i zadaci nastavnih područja

1.
Upoznavanje s računalom

Osnove korištenja Windowsa, služenje mišem

Crtanje (MS Paint), igranje Solitaire

2.
Služenje tastaturom

Služenje tastaturom

Prepisivanje teksta

3.
Oblikovanje teksta

Služenje alatima za oblikovanje teksta

Izrada dopisa

4.
Tablični kalkulator

Izrada tabličnog proračuna

Izrada kalkulacije materijala i rada

5.
Tablični kalkulator kao baza podataka

Korištenje sredstava za unošenje i analizu podataka

Izrada baze podataka u tekst procesoru

6.
Tekst procesor kao baza podataka

Povezivanje tekst procesora i baze podataka

Izrada cirkularnih pisama

7.
Baze podataka

Unošenje, pretraživanje i ispis podataka

Rad s nekom bazom podataka

8.
Služenje pomoćnim sredstvima za crtanje

Korištenje pomoćnih sredstava za crtanje (grid, object snap, layers, blokovi)

Crtanje (MS Draw)

9.
Internet i e-mail

Korištenje Interneta

Programi za Internet i e-mail
Metodičke napomene:

Svu nastavu izvoditi kao praktični rad u računalnoj učionici.Obveze učenika:

Izraditi predviđene vježbe u sklopu nastave.
        [ Nastavak... ] << Natrag...

 Baza podataka
 WEB katalog
 Adresar
 Obrtničke udruge
  Europske integracije
Trgovačko pravo
Management
Poljoprivreda
  Izrada poslovnih planova
Izrada WEB stranica
Istraživanje tržišta
Marketing

 

Google
WWW Poslovni Forum