Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
 Poslovni Forum - naslovna      Baza podataka      Primjer baze      Adresar      WEB katalog      Izrada WEB stranica
 
 Majstorski ispiti  | Srednjoškolsko obrazovanje  |  Zakon o srednjem školstvu  | Zakon o obrtu  | Obrtničke komore

PREGLED PROGRAMA MAJSTORSKIH ISPITA


PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE:

ALATNIČAR
AUTOELEKTRIČAR
AUTOLAKIRER
AUTOLIMAR
AUTOMEHANIČAR
BRAVAR
BRODOGRADITELJ DRVENIH BRODOVA
BRODOGRADITELJ METALNIH BRODOVA
BRODOGRADITELJ PLASTIČNIH BRODOVA
DIMNJAČAR
DRVOTOKAR
ELEKTROINSTALATER ENERGETSKIH INSTALACIJA
ELEKTROMEHANIČAR ZA KUĆANSKE APARATE
FASADER
FOTOGRAF
FRIZER
GRADITELJ GUDALAČKIH GLAZBALA
GRADITELJ ORGULJA
GRADITELJ TRZALAČKIH GLAZBALA
INSTALATER CENTRALNOG GRIJANJA I KLIMATIZACIJE
KEMIJSKI ČISTAČ
KLESAR
KOTLAR
KOVAČ
KOZMETIČAR
KROJAČ MUŠKE ODJEĆE
KROJAČ ŽENSKE ODJEĆE
KROVOPOKRIVAČ
KRZNAR
KUHAR
LIMAR
LJEVAČ
MESAR
MLINAR
MLJEKAR
NAOČALNI OPTIČAR
OBUĆAR
ORTOPEDSKI OBUĆAR
PEDIKER
PEKAR
PISMOSLIKAR
PLETAČ
PLINOINSTALATER
PUŠKAR
SLASTIČAR
SOBOSLIKAR I LIČILAC
STAKLAR
STOLAR
STROJOBRAVAR
TAPETAR
TESAR
TOKAR
TRGOVAC
URAR
VODOINSTALATER
ZIDAR
ZLATAR
DRUGA ZANIMANJA I DODATNE INFORMACIJE

Pravilnik o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti

Programi majstorskog ispita za zanimanja, donešeni su od strane Ministarstva gospodarstva, a temeljem Zakona o obrtu,
po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatske obrtničke komore.

Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanja u obrtništvu


 << Natrag...

 Baza podataka
 WEB katalog
 Adresar
 Obrtničke udruge
  Europske integracije
Trgovačko pravo
Management
Poljoprivreda
  Izrada poslovnih planova
Izrada WEB stranica
Istraživanje tržišta
Fontovi

 

Google
WWW Poslovni Forum
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 23. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000 i 117/2001), Vlada Republike je na sjednici održanoj 2. listopada 2003. godine donijela

ODLUKU
O OSNIVANJU I ZADAĆAMA VIJEĆA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJEI.

Osniva se Vijeće za strukovno obrazovanje (u daljnjem tekstu: Vijeće).

II.

Vijeće je međuresorsko, stručno i savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske sa zadaćom sudjelovanja u koordinaciji i praćenju unaprjeđivanja strukovnog obrazovanja.

U ostvarivanju svoje zadaće, Vijeće osobito:

– razmatra i priprema nastavne planove i programe u strukovnom obrazovanju;

– predlaže predmetne kataloge znanja i vještina za sve stručno-teoretske i praktične predmete;

– predlaže normative i standarde za opremu strukovnih škola, te učila za stručno-teorijske predmete;

– priprema i predlaže standarde obrazovanja odraslih;

– daje stručna mišljenja i preporuke o projektima u području strukovnog obrazovanja.

III.

Vijeće čine:

– ministar prosvjete i športa, predsjednik Vijeća

– predstavnik Hrvatske obrtničke komore, zamjenik predsjednika

– predstavnik Ministarstva prosvjete i športa (1 član)

– predstavnik Ministarstva gospodarstva (1 član)

– predstavnik Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo (1 član)

– predstavnik Zavoda za školstvo (1 član)

– predstavnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (1 član)

– predstavnik Hrvatske gospodarske komore (1 član)

– predstavnik Hrvatske udruge poslodavaca (1 član)

– predstavnici hrvatskih sveučilišta (2 člana)

– predstavnici srednjih strukovnih škola (2 člana)

– predstavnik većinskog srednjoškolskog sindikata (1 član)

– predstavnik ustanova za obrazovanje odraslih (1 član).

Vlada Republike Hrvatske će imenovati predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Vijeća za razdoblje od četiri godine.

IV.

Predstavnike znanstvenih i stručnih ustanova te organizacija iz točke III. ove Odluke Vladi Republike Hrvatske predlaže Ministarstvo prosvjete i športa, temeljem prijedloga čelnika i tijela navedenih institucija.

V.

U stručni rad Vijeća, a bez prava glasa pri donošenju odluka, mogu se, prema potrebi, uključiti i druge osobe, o čemu odlučuje Vijeće.

Za ostvarivanje svojih zadaća Vijeće može imenovati povjerenstva iz redova istaknutih stručnjaka u obrazovanju.

Povjerenstva imaju predsjednika i najmanje tri člana.

VI.

Vijeće donosi poslovnik o svome radu.

VII.

Vijeće podnosi izvješće o svome radu Vladi Republike Hrvatske najkasnije do 15. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

VIII.

Stručni i administrativni poslovi za Vijeće obavljaju se u Ministarstvu prosvjete i športa.

Sredstva za rad Vijeća osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske na poziciji Ministarstva prosvjete i športa.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/03-02/07  Urbroj: 5030104-03-1
Zagreb, 2. listopada 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.
ALATNIČAR AUTOELEKTRIČAR KRZNAR AUTOLAKIRER AUTOLIMAR AUTOMEHANIČAR BRAVAR BRODOGRADITELJ DRVENIH BRODOVA BRODOGRADITELJ METALNIH BRODOVA BRODOGRADITELJ PLASTIČNIH BRODOVA DIMNJAČAR DRVOTOKAR ELEKTROINSTALATER ENERGETSKIH INSTALACIJA ELEKTROMEHANIČAR ZA KUĆANSKE APARATE LIMAR LJEVAČ MESAR MLINAR MLJEKAR NAOČALNI OPTIČAR OBUĆAR ORTOPEDSKI OBUĆAR PEDIKER PEKAR PISMOSLIKAR PLETAČ PLINOINSTALATER PUŠKAR SLASTIČAR SOBOSLIKAR I LIČILAC STAKLAR STOLAR STROJOBRAVAR TAPETAR TESAR TOKAR FASADER FOTOGRAF FRIZER GRADITELJ GUDALAČKIH GLAZBALA GRADITELJ ORGULJA GRADITELJ TRZALAČKIH GLAZBALA INSTALATER CENTRALNOG GRIJANJA I KLIMATIZACIJE KEMIJSKI ČISTAČ KLESAR KOTLAR KOVAČ KOZMETIČAR KROJAČ MUŠKE ODJEĆE KROJAČ ŽENSKE ODJEĆE KROVOPOKRIVAČ KUHAR TRGOVAC URAR VODOINSTALATER ZIDAR ZLATAR DRVOTOKAR ELEKTROINSTALATER ENERGETSKIH INSTALACIJA ELEKTROMEHANIČAR ZA KUĆANSKE APARATE FASADER FOTOGRAF FRIZER