POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje? Želite povećati prodaju? Tvrtka vam je u krizi ili pred zatvaranjem? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla?
Link na pregled ponude - Poslovne usluge za poduzetnike - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
POSLOVNE INFORMACIJE, SAVJETI I ANALIZE
Potražite sve informacije o poslovanju u Hrvatskoj, pravne, porezne i druge savjete, informacije o internet oglašavanju i marketingu, rezultate istraživanja tržišta, poslovne analize, informacije o kreditima za poduzetnike, poticajima...
Kontaktirajte nas ukoliko su Vam potrebne poslovne informacije
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI, BAZE PODATAKA
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
 Poslovni Forum - naslovna      Baza podataka      Primjer baze      Adresar      WEB katalog      Izrada WEB stranica
 
 Majstorski ispiti  | Srednjoškolsko obrazovanje  |  Zakon o srednjem školstvu  | Zakon o obrtu  | Obrtničke komore


PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE
MAJSTOR ALATNIČARI.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja
neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na
svako zanimanje posebno.

II.

Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz slijedećih ispitnih područja:

1. Gospodarstvo i pravni propisi

2. Osnove podučavanja naučnika

III.

Područje gospodarstva obuhvaća slijedeće programske cjeline:

a) Osnovna pitanja osnivanja obrta, naročito analiza tržišta i mjesta, pravni oblik,
veličina obrta;

b) Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla,
upotreba materijala i skladište, oblici racionaliziranja, uprava, utjecaja
automatizacije na organizaciju rada u obrtu ;

c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja i
društvena klima u obrtničkoj radionici;

d) Ekonomski/rentabilni zadaci u obrtničkoj radionici naročito kupnja, proizvodnja,
reparaturne usluge, usluge, trgovačka djelatnost, prodaja, reklama, servisna služba,
međuobrtnička suradnja, naročito zadrugarstvo;

e) Financijsko ekonomska osnovna pitanja, naročito obrtnička financijska
ekonomija i njezine funkcije, financijsko planiranje, platni i kreditni promet, vrste
financiranja, štedno-kreditne zadruge i druge mjere za unapređenje obrta;

f) Mjere za unapređenje obrta, naročito stručno savjetovanje, poduka izvan
obrtničke radionice i usavršavanje;

g) Knjigovodstvo i bilanca, naročito knjigovodstvo, imovinski pregled, inventura,
procjena kao i račun dobitka i gubitka, vođenje knjiga i centralna obrada podataka
u obrtništvu;

h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova, ukupnih troškova
kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne šeme, prethodna i
naknadna kalkulacija ;

i) Rentabilno iskorištenje knjigovodstva, završnog obračuna i obračuna troškova,
računa karakterističnih vrijednosti, naročito obračuna likvidnosti, obračuna za
pokriće investicija, usporedbe ekonomskih pokazatelja.

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća slijedeće programske cjeline:

- obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak obrta),

- obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,

- organiziranost obrta,

- građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka,

- trgovačka društva,

- pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik,
radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za
radne sporove (Zakon o radu),

- pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno, penziono,
pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje života, stvari,
osiguranje od odgovornosti, starosnu penziju samostalnih obrtnika,

- pravo na stvaranje imovine,

- porezni sustav

vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez, porez na dohodak, porez
na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo i poklone ;

porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje
vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i
korištenje pravnih sredstava;

- obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke-komore, gospodarske
komore, udruženja cehovske organizacije,

- pravne osnove za stručno obrazovanje,

- bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o stručnom
obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi između učenika i poslodavaca, ugovor o naukovanju.

V.

Iz područja osnova podučavanja naučnika ispitanik mora pokazati znanje iz
slijedećih područja:

1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi ovog obrazovanja,
ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i
obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost
stručnog učitelja.

2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni
planovi i programi, ispitni zahtjevi...

Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog
plana obrtničke radionice...

3. Suradnja obrtnička radionica - škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala,
metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).

4. Mladi u obrazovanju

(potreba i značenje stručnog obrazovanja za mladu generaciju, tipične razvojne
pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao faktor napredovanja,
grupnopsihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i praktično ponašanje
mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima, zdravstvena zaštita, zaštita od
nesreća na radu.

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglavljima III., IV. i V. osnova su
za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teoretska stručna znanja neophodna za
samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanja objavljena u
"Popisu vezanih obrta i zanimanja" označena u rubrici "Šifra, naziv zanimanja i
stupanj stručne spreme" brojem 2. (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima
"Narodne novine" br. 31/95).  >>

VIII.

Programske cjeline stručno-teoretskog i praktičnog dijela ispita za navedena
zanimanja obuhvaćaju:

a) praktični dio ispita

b) neophodna stručno teoretska zanimanja za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu.

IX.

Ispitni sadržaj za majstorski ispit za zanimanje majstor alatničar, koje je u skladu s
Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima ("Narodne novine" br. 31/95)
označeno šifrom 72220, je:

MAJSTOR ALATNIČAR

I . Područje rada

- ispitivanje, mjerenje i kontrola dijelova (elemenata) i sklopova,

- montiranje elemenata i sklopova,

- ugradnja i ispitivanje hidrauličnih i pneumatskih sistema upravljanja,

- programiranje numerički upravljanih alatnih strojeva,

- obrada izratka povezivanjem različitih postupaka obrada, skidanjem strugotine,

- demontiranje i montiranje raznih alata, raznih strojeva (strojeva za rezanje) i pomoćnih sprava,

- izrada ručnih i strojnih raznih alata, raznih sprava ili instrumenata,

- ispitivanje i podešavanje funkcije i stavljanje u pogon alata strojeva i alata.

II. Sadržaj ispita

1. Praktični dio ispita

Na praktičnom dijelu majstorskog ispita, ispitanik izrađuje, montira i ispituje jedan ili
više elemenata (izratka) ili sklopova, koji su obuhvaćeni područjem rada majstora alatničara.

Praktična izrada i montaža sastoji se od:

- utvrđivanja najpovoljnijeg tehnološkog postupka rada,

- raščlambe tehnološkog postupka rada,

- izrade alata i pribora,

- izbora režima rada i izračunavanja vremena obrade i montaže,

- samostalne izrade i međufazne kontrole,

- predočavanja izvedenog rada na obrascima radničke tehničke dokumentacije,

- ispitivanja i podešavanja funkcija i stavljanja u pogon alata, uređaja i strojeva,

Pri izradi praktičnog dijela ispita, ispitanik se mora pridržavati propisanih mjera
zaštite pri radu i zaštite okoliša, te ostalih uvjeta koje mu odredi ispitna komisija.

2. Sadržaji majstorskog ispita neophodni za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu.

2.1. Materijali

- tehnički materijali,

- svojstva metala i njihova ispitivanja u alatničarstvu,

- svojstva i primjena sirovina i pomoćnih materijala u alatničarstvu,

- željezo i njegove legure,

- obojeni metali i njegove legure,

- ostali materijali upotrebljavani u alatničarstvu,

- ispitivanje tehničkih materijala (ispitivanje mehaničkih, tehnoloških, fizikalnih i
kemijskih svojstava materijala),

- standardi oblika i dimenzije poluproizvoda,

- izbor metalnih materijala u alatničarstvu sa stajališta funkcije,

- izbor plastičnih materijala u alatničarstvu sa stajališta funkcije,

- ekonomičnost u primjeni termoplasta za strojne elemente,

- izbor tehničkih materijala sa stajališta obrade odvajanjem materijala i montaže,

- otpad tehničkih materijala i zaštita okoline,

- izbor materijala prema standardima i tablicama

2.2. Konstrukcija alata i naprava

- elementi konstruiranja,

- konstruiranje alata i naprava,

- sustav označavanja (simboli za označavanje alata i naprava, simboli sredstava za prijenos snage),

- postupci konstruiranja elemenata i mehanizama,

- postupci konstruiranja uređaja za stezanje.

2. 3. Tehnologija obrade i montaže

- organiziranje procesa rada u alatničarskoj radionici, struktura i organizacija zanatske radionice,

- planiranje izrade, raspoređivanje poslova, analiza i praćenje operativnog plana,

- optimalizacija primijenjenog tehnološkog procesa,

- gospodarsko određivanje vremena izrade, izvršenje normi i njihova realnost,

- proces montaže i demontaže, prema tehničkim podacima, elemenata i sklopova,

- proces izrade i ispitivanja hidrauličkih i mehaničkih upravljanja,

- proces obrade alata u maloserijskoj i pojedinačnoj proizvodnji,

- proces obilježavanja i označavanja materijala,

- proces održavanja strojeva i sistema,

- proces lemljenja, zavarivanja i spajanja u maloserijskoj i pojedinačnoj proizvodnji,

- proces montaže elemenata i sklopova,

- proces izrade i ispitivanja funkcije hidrauličnih i mehaničkih upravljanja,

- ispitivanje funkcije električnih komponenti u hidrauličkim, pneumatičkim i mehaničkim sistemima.

2.4. Strojevi i uređaji

- poznavanje osnovne građe i funkcije strojeva i uređaja,

- poznavanje elemenata strojeva posebne namjene, radna vretena, prijenosnici,
prihvatni elementi, uređaji za kopiranje,

- poznavanje prigona: električni prigoni, prigoni sa zupčanicima i hidraulični prigoni,

- konvencionalni strojevi posebne namjene,

- numerički (brojčano) upravljani strojevi,

- električni i elektronski elementi u radnom procesu,

- održavanje strojeva i uređaja,

- zaštitne mjere pri radu i održavanje strojeva i uređaja.

Klasa:311-01/95-01/523

Ucbroj : 526-01-95-38


 

PROGRAM majstorskog ispita za zanimanje
majstor autoelektričarI.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja
neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na
svako zanimanje posebno.


II.

Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz slijedećih ispitnih područja:

1. Gospodarstvo i pravni propisi

2. Osnove podučavanja naučnika


III.

Područje gospodarstva obuhvaća slijedeće programske cjeline:

a) Osnovna pitanja osnivanja obrta, naročito analiza tržišta i mjesta, pravni oblik,
veličina obrta;

b) Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla,
upotreba materijala i skladište, oblici racionaliziranja, uprava, utjecaja
automatizacije na organizaciju rada u obrtu ;

c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja i
društvena klima u obrtničkoj radionici;

d) Ekonomski/rentabilni zadaci u obrtničkoj radionici naročito kupnja, proizvodnja,
reparaturne usluge, usluge, trgovačka djelatnost, prodaja, reklama, servisna služba,
međuobrtnička suradnja, naročito zadrugarstvo;

e) Financijsko ekonomska osnovna pitanja, naročito obrtnička financijska
ekonomija i njezine funkcije, financijsko planiranje, platni i kreditni promet, vrste
financiranja, štedno-kreditne zadruge i druge mjere za unapređenje obrta;

f) Mjere za unapređenje obrta, naročito stručno savjetovanje, poduka izvan
obrtničke radionice i usavršavanje;

g) Knjigovodstvo i bilanca, naročito knjigovodstvo, imovinski pregled, inventura,
procjena kao i račun dobitka i gubitka, vođenje knjiga i centralna obrada podataka
u obrtništvu;

h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova, ukupnih troškova
kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne šeme, prethodna i
naknadna kalkulacija ;

i) Rentabilno iskorištenje knjigovodstva, završnog obračuna i obračuna troškova,
računa karakterističnih vrijednosti, naročito obračuna likvidnosti, obračuna za
pokriće investicija, usporedbe ekonomskih pokazatelja.


IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća slijedeće programske cjeline:

- obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak obrta),

- obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,

- organiziranost obrta,

- građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka,

- trgovačka društva,

- pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik,
radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za
radne sporove (Zakon o radu),

- pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno, penziono,
pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje života, stvari,
osiguranje od odgovornosti, starosnu penziju samostalnih obrtnika,

- pravo na stvaranje imovine,

- porezni sustav

- vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez, porez na dohodak, porez
na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo i poklone ;

- porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje
vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i
korištenje pravnih sredstava;

- obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke-komore, gospodarske
komore, udruženja cehovske organizacije,

- pravne osnove za stručno obrazovanje,

- bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o stručnom
obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi između učenika i poslodavaca, ugovor
o naukovanju.


V.

Iz područja osnova podučavanja naučnika ispitanik mora pokazati znanje iz
slijedećih područja:

1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi ovog obrazovanja,
ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i
obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost stručnog učitelja.

2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni
planovi i programi, ispitni zahtjevi...

Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog
plana obrtničke radionice...

3. Suradnja obrtnička radionica - škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala,
metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).

4. Mladi u obrazovanju

(potreba i značenje stručnog obrazovanja za mladu generaciju, tipične razvojne
pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao faktor napredovanja,
grupnopsihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i praktično ponašanje
mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima, zdravstvena zaštita, zaštita od
nesreća na radu.


VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglavljima III., IV. i V. osnova su
za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.


VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teoretska stručna znanja neophodna za
samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanja objavljena u
"Popisu vezanih obrta i zanimanja" označena u rubrici "Šifra, naziv zanimanja i
stupanj stručne spreme" brojem 2. (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima
"Narodne novine" br. 31/95).  >>


VIII.

Programske cjeline stručno-teoretskog i praktičnog dijela ispita za navedena
zanimanja obuhvaćaju:

a) praktični dio ispita

b) neophodna stručno teoretska zanimanja za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu.


IX.

Ispitni sadržaj za majstorski ispit za zanimanje majstor autoelektričar, koje je u
skladu s Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima ("Narodne novine" br. 31/95)
označeno šifrom 72410, je:


MAJSTOR - AUTOELEKTRIČAR


I. Područje rada

- održavanje i popravci električnih instalacija i opreme cestovnih vozila,

- pružanje pomoći na cesti autoelektričarski radovi,

- proizvodnja električne opreme za motore i cestovna vozila,

- proizvodnja i održavanje akumulatora.


II. Sadržaji ispita


1. Praktični dio ispita

Na praktičnom dijelu majstorskog ispita ispitanik obavlja poslove i operacije
obuhvaćene jednim od radova:

- održavanje i popravci sustava za generiranje struje u cestovnim vozilima
(istosmjerni i sinkroni generator, regulatori napona, instalacije),

- održavanje i popravci sustava za elektropokretanje cestovnih vozila
(elektropokretači, sklopovi i instalacije sustava za elektropokretanje),

- održavanje i popravci elektroničkih sustava za paljenje goriva i instalacija sustava
za paljenje,

održavanje i popravci svjetlosno-signalnih uređaja i instalacija na cestovnim vozilima
(svjetlosna oprema, svjetlosni signalni uređaji, kontrolni instrumenti i signalizacija,
instalacije osvjetljenja i signalizacije vozila),

- održavanje i popravci sustava za brisanje, pranje i sušenje stakla, uređaja za
grijanje i provjetravanje vozila, pokretanje prozorskih stakala,

- ugradnja i popravak uređaja za zaštitu od provale,

- ugradnja radioprijemnika i drugih komunikacijskih uređaja, otklanjanje radio smetnji,

- proizvodnja električne opreme za motore i cestovna vozila

Praktična izrada podrazumijeva:

- ispitivanje sustava i opreme, te pronalaženje uzroka neispravnog rada,

- popravak neispravnih sklopova i dijelova sustava,

- ugradnja popravljenih ili zamjenskih sklopova i dijelova sustava,

- kontrola ispravnog djelovanja popravljenog sustava

- izrada popisa potrebnog materijala utvrđivanje vremena za obavljanje rada,
utvrđivanje cijene rada i materijala,

- izrada električne opreme za motore i cestovna vozila prema tehničko-tehnološkoj
dokumentaciji.

Pri izradi praktičnog dijela ispita ispitanik se mora pridržavati propisanih normi,
mjera zaštite pri radu i zaštite okoliša, te ostalih uvjeta koje odredi Ispitna komisija.


2. Sadržaj majstorskog ispita, neophodnog za obavljanje poslova primjerenih obrtu


2.1. Materijali i pribor za instalacije cestovnih vozila

- vrste, izvedbe, označavanje i primjena vodova u vozilima,

- izbor presjeka vodiča za električne instalacije vozila,

- kontaktni i izolacijski materijali,

- materijali za spajanje i tehnika spajanja,

- instalacijski pribor (sklopke, konektori, osigurači, signalni elementi),

- materijali i električne i elektroničke komponente u vozilima (otpornici,
kondenzatori, zavojnice, releji, poluvodički elektronički elementi),


2.2. Zaštitne mjere

- djelovanje električne struje na čovjeka,

- pružanje prve pomoći unesrećenom od električne struje,

- zaštita od direktnih i indirektnih dodira u autoelektričarskoj radionici,

- opasnosti od požara i gašenje požara,

- zaštita od mehaničkih opasnosti u autoelektričarskoj radionici,

- zaštita od štetnih tvari,

- propisi o zaštiti na radu.


2. 3. Zaštita okoliša

- propisi i postupci pri skladištenju opasnih materijala,

- postupci s otpadnim materijalima.


2. 4. Mjerni instrumenti i postupci

- ispitivanje karakterističnih vrijednosti elektromehaničkih, električnih i elektroničkih
komponenata,

- postupci za ispitivanje elektroničkih sklopova, uporaba osciloskopa,

- instrumenti posebne namjene u autoelektrici (uređaji za ispitivanje rada motora),

- obrada mjernih podataka računalom.


2. 5. Cestovna vozila

- prijenosni sklopovi cestovnih vozila,

- ovješenje i uležištenje kotača,

- hidraulični i zračni sustavi kočnica,

- mehanički i hidraulički sustavi upravljanja kotača,

- mjenjači i diferencijali,

- grijanje, klimatizacija i provjetravanje vozila.


2. 6. Motori s unutarnjim izgaranjem

- radni ciklusi Ottovih motora,

- sustavi napajanja i pripreme gorive smjese,

- sustav razvoda goriva smjese i ispušnih plinova,

- sustavi paljenja, regulacija paljenja,

- radni ciklus Dieselova motora,

- sustavi hlađenja motora.


2. 7. Generatori električne struje u cestovnim vozilima

- olovni akumulator (pojave pri punjenju i pražnjenju, kapacitet akumulatora,
održavanje akumulatora),

- izvedbe i rad istosmjernog generatora, reguliranje napona,

- izvedbe i rad izmjeničnog generatora, reguliranje napona,

- instalacije sustava za proizvodnju električne struje u vozilima.


2. 8. Električni pokretač

- konstrukcija i djelovanje pojedinih tipova elektropokretača, posebna snaga
elektropokretača,

- instalacije sustava za elektropokretanje motora vozila,

- serijsko i paralelno spajanje akumulatora, paralelni rad dva elektropokretača,

- pokretači za Dieselove motore.


2. 9. Sustavi za paljenje goriva

- izvedbe i djelovanje magnetskih i elektroničkih sustava za paljenje goriva kod
Ottovih motora,

- karakteristike svjećica,

- izvedbe i djelovanje sustava za paljenje kod Dieselovih motora.


2.10. Osvjetljenje i signalizacija

- propisi o svjetlosnim i signalnim uređajima cestovnih vozila,

- izvedbe sustava za osvjetljavanje puta i vozila,

- izvedbe sklopova i sustava za signalizaciju na cestovnim vozilima,

- kontrolni instrumenti i signalizacija,

- instalacije osvjetljenja i signalizacije vozila.


2.11. Ostala električna oprema vozila

- izvedbe i djelovanje uređaja u vozilima (brisači stakla, uređaji za podizanje stakla,
zaštitni uređaji od provale),

- radioprijemnici i antene vozila, otklanjanje radio-smetnji, radiokomunikacijski i
telekomunikacijski uređaji u vozilima.


2. 12. Uporaba računala u vođenju obrtničke radionice

- baza podataka (materijal, stranke),

- proračuni (tehnički, troškovi)

- poslovna korespodencija,

- vođenje poslovnih knjiga.


Klasa:311-01/95-01/523


 

PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE
MAJSTOR AUTOLAKIRER
I.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja
neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na
svako zanimanje posebno.

II.

Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz sljedećih ispitnih područja:

1. Gospodarstvo i pravni propisi,

2. Osnove podučavanja naučnika.

III.

Područje gospodarstva obuhvaća sljedeće programske cjeline:

a) Osnovna pitanja osnivanja obrta, naročito analiza tržišta i mjesta, pravni oblik,
veličina obrta;

b) Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla,
uporaba materijala i skladište, oblici racionaliziranja, uprava, utjecaja automatizacije
na organizaciju rada u obrtu;

c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja i
društvena klima u obrtničkoj radionici;

d) Ekonomski/rentabilni zadaci u obrtničkoj radionici naročito kupnja, proizvodnja,
reparaturne usluge, usluge, trgovačka djelatnost, prodaja, reklama, servisna služba,
međuobrtnička suradnja, naročito zadrugarstvo;

e) Financijsko ekonomska osnovna pitanja, naročito obrtnička financijska
ekonomija i njezine funkcije, financijsko planiranje, platni i kreditni promet, vrste
financiranja, štedno-kreditne zadruge i druge mjere za unapređenje obrta;

f) Mjere za unapređenje obrta, naročito stručno savjetovanje, poduka izvan
obrtničke radionice i usavršavanje;

g) Knjigovodstvo i bilanca, naročito knjigovodstvo, imovinski pregled, inventura,
procjena kao i račun dobitka i gubitka, vođenja knjiga i centralna obrada podataka
u obrtništvu;

h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova, ukupnih troškova
kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne sheme, prethodna i
naknadna kalkulacija;

i) Rentabilno iskorištenje knjigovodstva, završnog obračuna i obračuna troškova,
računa karakterističnih vrijednosti, naročito obračuna likvidnosti, obračuna za
pokriće investicija, usporedbe ekonomskih pokazatelja.

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća sljedeće programske cjeline:

- obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak
obrta),

- obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,

- organiziranost obrta,

- građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka,

- trgovačka društva,

- pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik,
radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za
radne sporove (Zakon o radu),  >>

- pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno i
mirovinsko osiguranje, pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje
života, stvari, osiguranje od odgovornosti, starosnu mirovinu samostalnih obrtnika,

- pravo na stvaranje imovine,

- porezni sustav,

vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez, porez na dohodak, porez
na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo i poklone,

porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje
vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i
korištenje pravnih sredstava,

- obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke komore, gospodarske
komore, udruženja cehovske organizacije,

- pravne osnove za stručno obrazovanje,

- bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o stručnom
obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi između učenika i poslodavaca, ugovor
o naukovanju.

V.

Iz područja osnova podučavanja ispitanik mora pokazati znanje iz sljedećih područja:

1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi obrazovanja,
ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i
obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost stručnog učitelja.

2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni
planovi i programi, ispitni zahtjevi...).

Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog
plana obrtničke radionice.

3. Suradnja obrtnička radionica - škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala,
metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).

4. Mladi u obrazovanju

(potreba i značenje stručnog obrazovanja za mlađu generaciju, tipične razvojne
pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao čimbenik
napredovanja, grupnopsihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i
praktično ponašanje mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima,
zdravstvena zaštita, zaštita od nesreća na radu.

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglavljima III., IV. i V. osnova su
za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teorijska stručna znanja neophodna za
samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanja objavljena u
"Popisu vezanih obrta i zanimanja", označena brojem 2. u rubrici "Šifra, naziv
zanimanja i stupanj stručne spreme" (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima
"Narodne novine", br. 31/95.).

VIII.

Programske cjeline stručno-teorijskog i praktičnog dijela ispita za navedena
zanimanja obuhvaćaju:

a) praktični dio ispita,

b) neophodna stručno-teorijska znanja za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu.

IX.

Ispitni sadržaj za majstorski ispit za zanimanje majstor autolakirer, koje je u skladu s
Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima ("Narodne novine", br. 31/95.),  >>
označeno šifrom 71420, je:

MAJSTOR AUTOLAKIRER


I. PODRUČJE RADA

- priprema podloge za autolakirerske radove pri cjelokupnoj obnovi vozila,

- uporaba i održavanje alata, strojeva i uređaja,

- poliranje i popravci oštećenja na vozilima.


II. SADRŽAJ ISPITA

1. Praktični dio ispita

Kandidat mora na praktičnom dijelu majstorskog ispita pokazati: inventivnost,
smisao za estetiku, preciznost u radu i organizatorske sposobnosti. Ispitanik svoj
zadatak mora izvesti precizno i kvalitetno uz primjenu svih mjera zaštite na radu i
zaštite okoliša, te pokazati vladanje suvremenim tehnikama rada.

Kandidatu se može zadati na praktičnom dijelu ispita da:

- pripremi podloge i lakira vozilo,

- obavi pripremnu zaštitu i popravak oštećenja na vozilu,

- obavi fino brušenje, pokrivanje dijelova vozila i završno emajliranje.

2. Teorijska znanja potrebna za obavljanje i organiziranje radova iz djelokruga rada
majstora autolakirera

2.1. Materijali

- pigmenti,

- pomoćni autolakirerski materijali,

- gotove boje,

- kitovi,

- materijali za temeljenje,

- materijali za obradbu podloge,

- završni materijali,

- važnost poznavanja fizikalnih, kemijskih i tehnoloških svojstava materijala kao i
  njihova primjena u autolakirerskom zanimanju.

2.2. Organizacija i obračun radova

- radionička dokumentacija,

- obračun količina,

- normiranje i analiza cijena,

- obračun radova,

- tehnički pregledi i primopredaja radova,

- priprema i organizacija rada.

2.3. Tehnika rada

- poznavanje klasičnih autolakirerskih tehnika rada,

- poznavanje tehnika zavarivanja, brušenja i prskanja,

- poznavanje tehnika završnog emajliranja vozila,

- popravci na vozilima i tehnika poliranja.

Klasa: 311-01/97-01/1364
Urbroj 526-08/97-01


 

PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE
MAJSTOR AUTOLIMAR
I.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja
neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na
svako zanimanje posebno.

II.

Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz slijedećih ispitnih područja:

1. Gospodarstvo i pravni propisi

2. Osnove podučavanja naučnika

III.

Područje gospodarstva obuhvaća slijedeće programske cjeline:

a) Osnovna pitanja osnivanja obrta, naročito analiza tržišta i mjesta, pravni oblik,
veličina obrta;

b) Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla,
upotreba materijala i skladište, oblici racionaliziranja, uprava, utjecaja
automatizacije na organizaciju rada u obrtu ;

c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja i
društvena klima u obrtničkoj radionici;

d) Ekonomski/rentabilni zadaci u obrtničkoj radionici naročito kupnja, proizvodnja,
reparaturne usluge, usluge, trgovačka djelatnost, prodaja, reklama, servisna služba,
međuobrtnička suradnja, naročito zadrugarstvo;

e) Financijsko ekonomska osnovna pitanja, naročito obrtnička financijska
ekonomija i njezine funkcije, financijsko planiranje, platni i kreditni promet, vrste
financiranja, štedno-kreditne zadruge i druge mjere za unapređenje obrta;

f) Mjere za unapređenje obrta, naročito stručno savjetovanje, poduka izvan
obrtničke radionice i usavršavanje;

g) Knjigovodstvo i bilanca, naročito knjigovodstvo, imovinski pregled, inventura,
procjena kao i račun dobitka i gubitka, vođenje knjiga i centralna obrada podataka
u obrtništvu;

h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova, ukupnih troškova
kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne šeme, prethodna i
naknadna kalkulacija ;

i) Rentabilno iskorištenje knjigovodstva, završnog obračuna i obračuna troškova,
računa karakterističnih vrijednosti, naročito obračuna likvidnosti, obračuna za
pokriće investicija, usporedbe ekonomskih pokazatelja.

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća slijedeće programske cjeline:

- obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak
obrta),

- obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,

- organiziranost obrta,

- građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka,

- trgovačka društva,

- pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik,
radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za
radne sporove(Zakon o radu),

- pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno, penziono,
pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje života, stvari,
osiguranje od odgovornosti, starosnu penziju samostalnih obrtnika,

- pravo na stvaranje imovine,

- porezni sustav

- vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez, porez na dohodak, porez
na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo
i poklone;

- porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje
vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i
korištenje pravnih sredstava;

- obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke-komore, gospodarske
komore, udruženja cehovske organizacije,

- pravne osnove za stručno obrazovanje,

- bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o stručnom
obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi između učenika i poslodavaca, ugovor
o naukovanju.

V.

Iz područja osnova podučavanja naučnika ispitanik mora pokazati znanje iz
slijedećih područja:

1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi ovog obrazovanja,
ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i
obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost
stručnog učitelja.

2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni
planovi i programi, ispitni zahtjevi...

Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog
plana obrtničke radionice...

3. Suradnja obrtnička radionica - škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala,
metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).

4. Mladi u obrazovanju

(potreba i značenje stručnog obrazovanja za mladu generaciju, tipične razvojne
pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao faktor napredovanja,
grupnopsihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i praktično ponašanje
mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima, zdravstvena zaštita, zaštita od
nesreća na radu.

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglavljima III., IV. i V. osnova su
za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teoretska stručna znanja neophodna za
samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanja objavljena u
"Popisu vezanih obrta i zanimanja" označena u rubrici "Šifra, naziv zanimanja i
stupanj stručne spreme" brojem 2. (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima
"Narodne novine" br. 31/95).

VIII.

Programske cjeline stručno-teoretskog i praktičnog dijela ispita za navedena
zanimanja obuhvaćaju:

a) praktični dio ispita

b) neophodna stručno teoretska zanimanja za vješto obavljanje poslova primjerenih
obrtu.

IX.

Ispitni sadržaj za majstorski ispit za zanimanje majstor autolimar, koje je u skladu s
Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima ("Narodne novine" br. 31/95)
označeno šifrom 72312, je:

MAJSTOR AUTOLIMAR


I. Područje rada

- održavanje okvira, karoserija i dijelova nadgradnje osobnih vozila, teretnih vozila,
autobusa, prikolica i motor kotača,

- opremanje i mijenjanje dodatne opreme i pribora kod cestovnih vozila,

- izrada dijelova i sklopova karoserija, okvira i zaštita od korozije,

- rastavljanje i sastavljanje električnih uređaja te regulacijskih i upravljačkih uređaja
na vozilima prilikom održavanja,

- ispitivanje i stavljanje u ispravno stanje okvira, karoserija i dijelova nadgradnje,

- pomoć na cesti i procjena šteta na vozilima


II. Sadržaji ispita

1. Praktični dio ispita

Na praktičnom dijelu majstorskog ispita, ispitanik izvodi jedan ili više radova
održavanja ili ispitivanja na okvirima i karoserijama vozila i njihovih sklopova ili uređaja.

Praktični radovi su obuhvaćeni područjem rada majstora autolimara.

Praktičan rad (radna proba) može obuhvatiti:

- održavanje okvira vozila, rastavljanje, sastavljanje i ispitivanje dijelova i udešavanje
cjelovitih sklopova,

- ispitivanje, podešavanje i zamjena dijelova okvira vozila,

- ispitivanje, podešavanje i zamjena dijelova karoserije,

- održavanje, ispitivanje i podešavanje dijelova nadgradnje vozila,

- ugradnja opreme i pribora pokretnog krova ili nekog drugog dodatnog uređaja,

- održavanje i priključivanje nosećih dijelova prikolica,

- zaštita vanjskih i unutarnjih dijelova od korozije,

- proračun utroška materijala, pomoćnih materijala i dijelova.

Pri izradi praktičnog dijela ispita, ispitanik se mora pridržavati propisanih mjera
zaštite pri radu i zaštite okoliša, te ostalih uvjeta, koje mu odredi Ispitna komisija.

2. Sadržaji majstorskog ispita, neopbodnih za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu

2. 1. Materijali

- osnovna ispitivanja tehničkih materijala (čvrstoća, tvrdoća, promjenjivost oblika,
otpornost protiv korozije i sl.)

- željezni i obojeni metali, izbor, svojstva i primjena

- plastični materijali, izbor, svojstva i primjena,

- pogonski i pomoćni materijali, tekućine za hlađenje, sredstva za čišćenje,
sredstva za zaštitu od korozije, sredstva za spajanje zavarivanjem, lemljenjem, lijepljenjem i sl.,

- ostali nemetalni materijali, guma, drvo i sl.

2.2. Konstrukcija okvira i karoserija vozila

- osnovni zahtjevi na mjere i oblike vozila i dijelova s obzirom na namjenu i
zakonske zahtjeve,

- utvrđivanje i mjerenje vanjskih mjera, karoserije i okvira,

- osnovni proračuni tlaka, sile, radnje, broja okretaja, brzine i snage,

- osnovni proračuni kontrole čvrstoće nosača na vozilu,

- skiciranje i čitanje tehničko-tehnoloških dokumenata, kataloga i uputa o sastavu
pojedinih sklopova i pribora na vozilima,

- skiciranje i crtanje plašteva i krojeva,

- skiciranje i čitanje funkcionalnih shema električnih, pneumatskih i hidrauličkih
sklopova na vozilu,

- uporaba računala i korisničkih programa iz autotehnike,

- utvrđivanje utroška materijala i rezervnih dijelova za popravak.

2.3. Tehnologija održavanja okvira i karoserija vozila

- organizacija procesa rada u autolimarskoj radionici

- izračunavanje utroška vremena, materijala, dijelova i sklopova, energije i
izračunavanje kapaciteta radionice,

- planiranje rada, raspoređivanje poslova, praćenje i analiza operativnog plana,

- pregled vozila,dijagnosticiranje i utvrđivanje kvarova,

- proces izrade i popravka dijelova i sklopova okvira i karoserija,

- proces rastavljanja i sastavljanja dijelova i opreme vozila,

- podmazivanje i hlađenje motora, otklanjanje nedostatka na dijelovima,

- vrata, prozori i pokretni krov oštećenja i njihovo otklanjanje,

- ovješenjekotača, oštećenja i njihovo otklanjanje,

- sustavi klimatizacije i provjetravanja unutrašnjosti vozila,

- motori vozila i njegovi agregati,

- sustavi pročišćavanja ispušnih plinova, kvarovi i njihovo otklanjanje

- klimatski i drugi uvjeti zdravog i sigurnog rada u radionici, zaštita radnog i vanjskog okoliša.

2.4. Strojevi i uređaji

- poznavanje osnovne građe i funkcije strojeva i uređaja u autolimarskoj radionici,

- radni i ručni strojevi i alati za obradu i montažu,

- uređaji za podizanje vozila,

- uređaji snabdijevanja radionica radnom energijom,

- uređaji za električna, hidraulička i pneumatska mjerenja,

- specijalni alati, naprave i uređaji za popravke mehaničkih oštećenja na dijelovima vozila,

- čuvanje i tekuće održavanje strojeva i uređaja,

- zaštitne mjere pri radu s pojedinim strojevima i uređajima.


Klasa : 311-01 /95-01 /523
Urbroj: 526-01-95-12 

PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE 
MAJSTOR AUTOMEHANIČAR
I.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja
neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na
svako zanimanje posebno.

II.

Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz slijedećih ispitnih područja:

1. Gospodarstvo i pravni propisi

2. Osnove podučavanja naučnika

III.

Područje gospodarstva obuhvaća slijedeće programske cjeline:

a) Osnovna pitanja osnivanja obrta, naročito analiza tržišta i mjesta, pravni oblik, veličina obrta;

b) Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla,
upotreba materijala i skladište, oblici racionaliziranja, uprava, utjecaja
automatizacije na organizaciju rada u obrtu ;

c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja i
društvena klima u obrtničkoj radionici;

d) Ekonomski/rentabilni zadaci u obrtničkoj radionici naročito kupnja, proizvodnja,
reparaturne usluge, usluge, trgovačka djelatnost, prodaja, reklama, servisna služba,
međuobrtnička suradnja, naročito zadrugarstvo;

e) Financijsko ekonomska osnovna pitanja, naročito obrtnička financijska
ekonomija i njezine funkcije, financijsko planiranje, platni i kreditni promet, vrste
financiranja, štedno-kreditne zadruge i druge mjere za unapređenje obrta;

f) Mjere za unapređenje obrta, naročito stručno savjetovanje, poduka izvan
obrtničke radionice i usavršavanje;

g) Knjigovodstvo i bilanca, naročito knjigovodstvo, imovinski pregled, inventura,
procjena kao i račun dobitka i gubitka, vođenje knjiga i centralna obrada podataka u obrtništvu;

h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova, ukupnih troškova
kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne šeme, prethodna i
naknadna kalkulacija ;

i) Rentabilno iskorištenje knjigovodstva, završnog obračuna i obračuna troškova,
računa karakterističnih vrijednosti, naročito obračuna likvidnosti, obračuna za
pokriće investicija, usporedbe ekonomskih pokazatelja.

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća slijedeće programske cjeline:

- obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak obrta),

- obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,

- organiziranost obrta,

- građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka,

- trgovačka društva,

- pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik,
radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za
radne sporove (Zakon o radu),

- pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno, penziono,
pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje života, stvari,
osiguranje od odgovornosti, starosnu penziju samostalnih obrtnika,

- pravo na stvaranje imovine,

- porezni sustav

- vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez, porez na dohodak, porez
na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo
i poklone;

- porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje
vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i
korištenje pravnih sredstava;

- obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke-komore, gospodarske
komore, udruženja cehovske organizacije,

- pravne osnove za stručno obrazovanje,

- bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o stručnom
obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi između učenika i poslodavaca, ugovor
o naukovanju.

V.

Iz područja osnova podučavanja naučnika ispitanik mora pokazati znanje iz
slijedećih područja:

1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi ovog obrazovanja,
ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i
obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost
stručnog učitelja.

2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni
planovi i programi, ispitni zahtjevi...

Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog
plana obrtničke radionice...

3. Suradnja obrtnička radionica - škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala,
metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).

4. Mladi u obrazovanju

(potreba i značenje stručnog obrazovanja za mladu generaciju, tipične razvojne
pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao faktor napredovanja,
grupnopsihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i praktično ponašanje
mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima, zdravstvena zaštita, zaštita od
nesreća na radu.

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglavljima III., IV. i V. osnova su
za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teoretska stručna znanja neophodna za
samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanja objavljena u
"Popisu vezanih obrta i zanimanja" označena u rubrici "Šifra, naziv zanimanja i
stupanj stručne spreme" brojem 2. (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima
"Narodne novine" br. 31/95).

VIII.

Programske cjeline stručno-teoretskog i praktičnog dijela ispita za navedena
zanimanja obuhvaćaju:

a) praktični dio ispita

b) neophodna stručno teoretska zanimanja za vješto obavljanje poslova primjerenih
obrtu.

IX.

Ispitni sadržaj za majstorski ispit za zanimanje majstor automehaničar, koje je u
skladu s Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima ("Narodne novine br. 31/95)
označeno šifrom 72311, je:

MAJSTOR AUTOMEHANIČAR


I. Područje rada

- održavanje osobnih vozila, teretnih vozila, autobusa, prikolica i motorkotača,
njihovih sklopova i sistema, motora s unutarnjim izgaranjem i sustava prijenosa
snage

- opremanje vozila dodatnom opremom i priborom,

- djelomično održavanje karoserija, okvira i zaštita od korozije,

- održavanje električnih uređaja te regulacijskih i upravljačkih uređaja na vozilima,

- ispitivanje motora s unutarnjim izgaranjem, kočionih uređaja, sustava paljenja i
uređaja za pročišćavanje ispušnih plinova.


II. Sadržaji ispita

1. Praktični dio ispita

Na praktičnom dijelu majstorskog ispita, ispitanik obavlja jedan ili više radova
održavanja ili ispitivanja na motorima i vozilima i njihovim sklopovima ili uređajima.
Praktični radovi su obuhvaćeni područjem rada majstora automehaničara.
Praktičan rad (radna proba) može obuhvatiti:

- održavanje ovješenja kotača vozila, rastavljanje, sastavljanje i ispitivanje dijelova i
udešavanja cjelovitih sklopova,

- ispitivanje i podešavanje sustava napajanja gorivom i sustava pripreme gorive
smjese motora i zamjena neispravnih dijelova,

- ispitivanje i podešavanje različitih kočionih sustava i izrada završnog protokola,

- održavanje, ispitivanje i podešavanje motora i mjenjača te njihovih dijelova i
mehanizama,

- ugradnja uređaja za pročišćavanje ispušnih plinova, pokretnog krova ili nekog
drugog dodatnog uređaja na mehanički, hidraulički ili pneumatski pogon,

- održavanje i priključivanje električnih uređaja,

- proračun utroška materijala, pomoćnih materijala i dijelova

Pri izradi praktičnog dijela ispita, ispitanik se mora pridržavati propisanih mjera
zaštite pri radu i zaštite okoliša, te ostalih uvjeta, koje mu odredi Ispitna komisija.

2. Sadržaji majstorskog ispita, neophodni za vješto obavljenje poslova primjerenih obrtu

2.1. Materijali

- osnovna ispitivanja tehničkih materijala (čvrstoća, tvrdoća, primjenjljivost oblika,
otpornost protiv korozije i sl.)

- željezni obojeni metali, izbor, svojstva i primjena,

- plastični materijali, izbor, svojstva i primjena,

- goriva i maziva za vozila, izbor i svojstva,

- pogonski i pomoćni materijali, tekućine za hlađenje, sredstva za čišćenje,
sredstva za zaštitu od korozije, sredstva za spajanje zavarivanjem lemljenjem, ljepljenjem i sl.

2.2. Konstrukcija vozila

- osnovni zahtjevi na mjere i oblike vozila i dijelova s obzirom na namjenu i
zakonske zahtjeve,

- utvrđivanje i mjerenje vanjskih mjera, karoserije, okvira i ovješenja kotača,

- osnovni proračuni tlaka, sile, radnje, broja okretaja, brzine i snage,

- osnovni proračuni kontrole čvrstoće vratila i nosača na vozilu,

- skiciranje i čitanje tehničko-tehnoloških dokumenata, kataloga i uputa o sastavu
pojedinih sklopova i pribora na voziima,

- skiciranje i čitanje funkcionalnih shema električnih, pneumatskih i hidrauličkih
sklopova na vozilu,

- uporaba računala i korisničkih programa iz autotehnike,

- utvrđivanje utroška materijala i rezervnih dijelova za popravak.

2.3. Tehnologija održavanja vozila

- organiziranje procesa rada u automehaničarskoj radionici,

- izračunavanje utroška vremena materijala, dijelova i sklopova, energije i
izračunavanje kapaciteta radionice,

- planiranje rada, raspoređivanje poslova, praćenje i analiza operativnog plana,

- pregled vozila, dijagnosticiranje i utvrđivanje kvarova,

- proces pripreme gorive smjese kod motora s unutarnjim izgaranjem, otklanjanje
nedostataka i podešavanje procesa,

- proces paljenja gorive smjese, otklanjanje kvarova i podešavanje,

- podmazivanje i hlađenje motora, otklanjanje nedostatka na dijelovima i uređajima,

- mehanički električni i hidraulički dijelovi i sklopovi motora i mjenjača, oštećenja i
njihovo otklanjanje,

- karoserije, okviri i ovješenje kotača, oštećenja i njihovo otklanjanje,

- sustavi upravljanja vozilom i otklanjanje nedostataka,

- kočioni sustavi, nedostaci u radu i njihovo otklanjanje,

- sustavi pročišćavanja ispušnih plinova, kvarovi i njihovo otklanjanje,

- dodatni pribor i uređaji na vozilu, nepravilnost u radu i njihovo otklanjanje,

- klimatski i drugi uvjeti zdravog i sigurnog rada u radionici, zaštita radnog i vanjskog okoliša.

2.4. Strojevi i uređaji

- poznavanje osnovne građe i funkcije strojeva i uređaja u automehaničarskoj radionici,

- radni i ručni strojevi i alati za obradu i montažu,

- uređaji za podizanje vozila,

- uređaji snabdijevanja radionica radnom energijom,

- uređaji za električna, hidraulička i pneumatska mjerenja,

- specijalni aparati, naprave i uređaji za popravke mehaničkih oštećenja na vozilu,

- čuvanje i tekuće održavanje strojeva i uređaja,

- zaštitne mjere pri radu s pojedinim strojevima i uređajima.


Klasa:311-01/95-01/523
Urbroj: 526-01-95-27 


PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE 
MAJSTOR BRAVARI.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja
neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na
svako zanimanje posebno.

II.

Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz slijedećih ispitnih područja:

1. Gospodarstvo i pravni propisi

2. Osnove podučavanja naučnika

III.

Područje gospodarstva obuhvaća slijedeće programske cjeline :

a) Osnovna pitanja osnivanja obrta, naročito analiza tržišta i mjesta, pravni oblik,
veličina obrta;

b) Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla,
upotreba,materijala i skladište, oblici racionaliziranja, uprava, utjecaja
automatizacije na organizaciju rada

c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja i
društvena klima u obrtničkoj radionici;

d) Ekonomski/rentabilni zadaci u obrtničkoj radionici naročito kupnja, proizvodnja,
reparaturne usluge, usluge, trgovatka djelatnost, prodaja, reklama, servisna služba,
međuobrtnička suradnja, naročito zadrugarstvo;

e) Financijsko ekonomska osnovna pitanja, naročito obrtnička financijska
ekonomija i njezine funkcije, financijsko planiranje, platni i kreditni promet, vrste
financiranja, štedno-kreditne zadruge i druge mjere za unapređenje obrta;

f) Mjere za unapređenje obrta, naročito stručno savjetovanje, poduka izvan
obrtničke radionice i usavršavanje;

g) Knjigovodstvo i bilanca, naročito knjigovodstvo, imovinski pregled, inventura,
procjena kao i račun dobitka i gubitka, vođenje knjiga i centralna obrada podataka
u obrtništvu;

h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova, ukupnih troškova
kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne šeme, prethodna i
naknadna kalkulacija;

i) Rentabilno iskorištenje knjigovodstva, završnog obraču na i obračuna troškava,
računa karakterističnih vrijednosti, naročito obračuna likvidnosti, obračuna za
pokriće investicija, us poredbe ekonomskih pokazatelja.

I V.

Područje pravnih propisa obuhvaća slijedeće programske cjeline:

- obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak
obrta),

- obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,

- organiziranost obrta,

- građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka,

- trgovačka društva,

- pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik,
radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za
radne sporove (Zakon o radu),

- pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno, penziono,
pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje života, stvari,
osiguranje od odgovornosti, starosnu penziju samostalnih obrtnika,

- pravo na stvaranje imovine,

- porezni sustav

vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez, porez na dohodak, porez
na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo i poklone ;

porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje
vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i
korištenje pravnih sredstava;

- obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke komore, gospodarske
komore, udruženja cehovske organizacije,

- pravne osnove za stručno obrazovanje,

- bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o stručnom
obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi između učenika i poslodavaca, ugovor
o naukovanju.

V.

Iz područja osnova podučavanja naučnika ispitanik mora pokazati znanje iz slijedećih područja:

1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi ovog obrazovanja,
ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i
obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost stručnog učitelja.

2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni
planovi i programi, ispitni zahtjevi...

Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog
plana obrtničke radionice...

3. Suradnja obrtnička radionica - škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala,
metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).

4. Mladi u obrazovanju

(potreba i značenje stručnog obrazovanja za mladu generaciju, tipične razvojne
pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao faktor napredovanja,
grupnopsihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i praktično ponašanje
mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima, zdravstvena zaštita, zaštita od
nesreća na radu.

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglavljima III., IV. i V. osnova su
za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teoretska stručna znanja neophodna za
samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanja objavljena u
"Popisu vezanih obrta i zanimanja" označena u rubrici "Šifra, naziv zanimanja i
stupanj stručne spreme" brojem 2. (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima
"Narodne novine" br. 31/95).  >>

VIII.

Programske cjeline stručno-teoretskog i praktičnog dijela ispita za navedena
zanimanja obuhvaćaju:

a) praktični dio ispita

b) neophodna stručno teoretska zanimanja za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu.

IX.

Ispitni sadržaj za majstorski ispit za zanimanje majstor bravar, koje je u skladu s
Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima ("Narodne novine" br. 31/95)
označeno šifrom 72131, je:

MAJSTOR BRAVAR


1. Područja rada

- opći mehanički radovi bušenjem, zavarivanjem i sl.

- izrada metalnih konstrukcija i njihovih dijelova za građevinarstvo i za industrijsku
opremu,

- izrada građevinske stolarije od metala,

- izrada alata, brava i okova,

- izrada cisterni, spremnika i sličnih posuda od metala,

- održavanje metalnih konstrukcija, građevinske stolarije, spremnika i sličnih
proizvoda od metala,

- rastavljanje i sastavljanje električnih uređaja te regulacijskih i upravljačkih uređaja
na proizvodima prilikom održavanja,

- ispitivanje i stavljanje u ispravno stanje proizvoda i dijelova od metala,

- toplinska obrada i presvlačenje metalnih dijelova metalnim i nemetalnim presvlakama.


II. Sadržaji ispita

1. Praktični dio ispita

Na praktičnom dijelu majstorskog ispita, ispitanik izrađuje jedan ili više radova
izrade metalnih dijelova održavanja ili ispitivanja metalnih proizvoda.

Praktični radovi su obuhvaćeni područjem rada majstora bravara.

Praktičan rad obuhvaća:

- ručna i strojna obrada limova i profila,

- održavanje metalnih proizvoda, rastavljanje, sastavljanje i ispitivanje dijelova i
udešavanje cjelovitih sklopova,

- ispitivanje, podešavanje i zamjena dijelova metalnih konstrukcija, građevinske
stolarije od metala, spremnika i sličnih metalnih proizvoda,

- izrada dijelova za montažu strojeva i postrojenja,

- učvršćivanje dijelova u beton, zid i prirodni kamen,

- rastavljanje i sastavljanje uređaja na postrojenjima,

- izrada dijelova od lima postupcima plastične obrade,

- zaštita od korozije galvaniziranjem, emajliranjem, bojanjem, i sličnim postupcima,

- održavane i priključivanje nosećih dijelova postrojenja,

- izrada brava i okova,

- proračun utroška materijala i pomoćnih materijala,

Pri izradi praktičnog dijela ispita, ispitanik se mora pridržavati propisanih mjera
zaštite okoliša, te ostalih uvjeta, koje mu odredi Ispitna komisija.

2. Sadržaji majstorskog ispita, neophodnih za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu

2.1. Materijali

- standardno označavanje materijala za metalne konstrukcije i njihove dijelove,

- osnovna ispitivana tehničkih materijala (čvrstoća, tvrdoća, promjenljivost oblika,
otpornost protiv korozije i sl.)

- željezni i obojeni metali, izbor, svojstva i primjena,

- plastični materijali, izbor, svojstva i primjena, - pogonski i pomoćni materijali,
tekućine za hlađenje, sredstva za čišćenje, sredstva za zaštitu od korozije, sredstva
za spajanje zavarivanjem, lemljenjem, lijepljenjem i sl.,

- ostali nemetalni materijali, guma, drvo i sl.

2.2. Estetika

- estetika, dizajn, zanat, umjetnost,

- dizajn metalnih konstrukcija i proizvoda s obzirom na njihovu funkciju,

- dizajn metalnih proizvoda s obzirom na tržišne zahtjeve i promjene,

- formativni faktori dizajna metalnih konstrukcija i njihovih dijelova (sklad forme i
sadržaja, estetski principi forme, utjecaj prirode na dizajn i sl.),

- psihološki i sociološki čimbenici izbora proizvoda u graditeljstvu,

- poznavanje povijesnog pregleda razvoja bravarskih zanata i budućih trendova,

- kreiranje modela metalnih konstrukcija i njihovih dijelova.

2.3. Konstrukcija metalnih dijelova i sklopova

- osnovi zahtjevi na mjere i oblike s obzirom na namjenu i zakonske zahtjeve,

- utvrđivanje i mjerenje vanjskih mjera metalnih konstrukcij i njihovih dijelova,

- osnovni proračuni tlaka, sile, radnje, broja okretaja, brzine, i snage,

- osnovni proračuni kontrole čvrstoće nosača,

- skiciranje i čitanje tehničko-tehnoloških dokumenata, kataloga, i uputa o sastavu
  pojedinih sklopova metalnih konstrukcija,

- skiciranje i crtanje plašteva i krojeva,

- skiciranje i čitanje funkcionalnih shema električnih, pneumatskih i hidrauličkih
  sklopova na strojevima i postrojenjima,

- uporaba računala i korisničkih programa iz metalnih konstrukcija,

- utvrđivanje utroška materijala i dijelova za popravak i održavanje.

2.4. Tehnologija izrade i održavanja metalnih konstrukcrja i njihovih dijelova

- organiziranje procesa rada u radionici i na gradilištu,

- izračunavanje utroška vremena, materijala, dijelova i sklopova, energije i
  izračunavanje kapaciteta radionice,

- planiranje rada, raspoređivanje poslova, praćenje i analiza operativnog plana,

- pregled dijagnosticiranje i utvrđivanje oštećenja metalnih konstrukcija i dijelova,

- proces izrade i popravka dijelova i sklopova

- pcoces rastavljanja i sastavljanja dijelova i sklopova,

- građevinska stolarija, ograde, brave i okovi; oštećenja i njihovo otklanjanje,

- nosači na strojevima i postrojenjima, oštećenja i njihovo otklanjanje,

- sustavi klimatizacije i provjetravanja na objektima, njihovo rastavljanje i sastavljanje,

- sustavi pročišćavanja štetnih tvari, njihovo rastavljanje i sastavljanje,

- klimatski i drugi uvjeti zdravog i sigurnog rada u radionici i na gradilištu, zaštita
  radnog i vanjskog okoliša.

2.5. Strojevi i uređaji

- poznavanje osnovne građe i funkcije strojeva i uređaja u bravarskoj radionici,

- radni i ručni strojevi i alati za obradu i montažu,

- uređaji za podizanje dijelova i sklopova,

- uređaji za snabdijevanje radionica radnom energijom

- uređaji za električna, hidraulička i pneumatska mjerenja,

- specijalni alati, naprave i uređaji za popravke mehaničkih oštećenja na dijelovima i sklopovima,

- čuvanje i tekuće održavanje strojeva i uređaja u bravarskoj radionici i na gradilištu,

- zaštitne mjere pri radu s pojedinim strojevima i uređajima.


Klasa: 311-01/95-01/523
Urbroj: 526-01-95-5 << Natrag...

 Baza podataka
 WEB katalog
 Adresar
 Obrtničke udruge
  Europske integracije
Trgovačko pravo
Management
Poljoprivreda
  Izrada poslovnih planova
Izrada WEB stranica
Istraživanje tržišta
Marketing

 

Google
WWW Poslovni Forum