POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje? Želite povećati prodaju? Tvrtka vam je u krizi ili pred zatvaranjem? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla?
Link na pregled ponude - Poslovne usluge za poduzetnike - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
POSLOVNE INFORMACIJE, SAVJETI I ANALIZE
Potražite sve informacije o poslovanju u Hrvatskoj, pravne, porezne i druge savjete, informacije o internet oglašavanju i marketingu, rezultate istraživanja tržišta, poslovne analize, informacije o kreditima za poduzetnike, poticajima...
Kontaktirajte nas ukoliko su Vam potrebne poslovne informacije
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI, BAZE PODATAKA
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
 Poslovni Forum - naslovna      Baza podataka      Primjer baze      Adresar      WEB katalog      Izrada WEB stranica
 
 Majstorski ispiti  | Srednjoškolsko obrazovanje  |  Zakon o srednjem školstvu  | Zakon o obrtu  | Obrtničke komore


PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE
MAJSTOR TAPETARI.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja
neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na
svako zanimanje posebno.

II.

Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz sljedećih ispitnih područja:

1. Gospodarstvo i pravni propisi,

2. Osnove podučavanja naučnika.

III.

Područje gospodarstva obuhvaća sljedeće programske cjeline:

a) Osnovna pitanja osnivanja obrta, naročito analiza tržišta i mjesta, pravni oblik,
veličina obrta;

b) Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla,
uporaba materijala i skladište, oblici racionaliziranja, uprava, utjecaj automatizacije
na organizaciju rada u obrtu;

c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja i
društvena klima u obrtničkoj radionici;

d) Ekonomski / rentabilni zadaci u obrtničkoj radionici naročito kupnja, proizvodnja,
reparaturne usluge, usluge, trgovačka djelatnost, prodaja, reklama, servisna služba,
međuobrtnička suradnja, naročito zadrugarstvo;

e) Financijsko ekonomska osnovna pitanja, naročito obrtnička financijska
ekonomija i njezine funkcije, financijsko planiranje, platni i kreditni promet, vrste
financiranja, štedno-kreditne zadruge i druge mjere za unapređenje obrta;

f) Mjere za unapređenje obrta, naročito stručno savjetovanje, poduka izvan
obrtničke radionice i usavršavanje;

g) Knjigovodstvo i bilanca, naročito knjigovodstvo, imovinski pregled, inventura,
procjena kao i račun dobitka i gubitka, vođenje knjiga i centralna obrada podataka
u obrtništvu;

h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova, ukupnih troškova
kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne sheme, prethodna i
naknadna kalkulacija;

i) Rentabilno iskorištenje knjigovodstva, završnog obračuna i obračuna troškova,
računa karakterističnih vrijednosti, naročito obračuna likvidnosti, obračuna za
pokriće investicija, usporedbe ekonomskih pokazatelja.

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća sljedeće programske cjeline:

- obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak obrta),

- obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,

- organiziranost obrta,

- građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka,

- trgovačka društva,

- pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik,
radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za
radne sporove (Zakon o radu),

- pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno i
mirovinsko osiguranje, pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje
života, stvari, osiguranje od odgovornosti, starosnu mirovinu samostalnih obrtnika,

- pravo na stvaranje imovine,

- porezni sustav,

- vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez, porez na dohodak, porez
na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo
i poklone,

- porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje
vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i
korištenje pravnih sredstava,

- obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke komore, gospodarske
komore, udruženja cehovske organizacije,

- pravne osnove za stručno obrazovanje,

- bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o stručnom
obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi između učenika i poslodavaca, ugovor
o naukovanju.

V.

Iz područja osnova podučavanja ispitanik mora pokazati znanje iz sljedećih područja:

1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi obrazovanja,
ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i
obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost
stručnog učitelja.

2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni
planovi i programi, ispitni zahtjevi…).

Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog
plana obrtničke radionice.

3. Suradnja obrtnička radionica - škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala,
metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).

4. Mladi u obrazovanju
(potreba i značenje stručnog obrazovanja za mlađu generaciju, tipične razvojne
pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao čimbenik
napredovanja, grupnopsihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i
praktično ponašanje mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima,
zdravstvena zaštita, zaštita od nesreća na radu.

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglavljima III., IV. i V. osnova su
za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teorijska stručna znanja neophodna za
samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanja objavljena u
"Popisu vezanih obrta i zanimanja", označena brojem 2. u rubrici "Šifra, naziv
zanimanja i stupanj stručne spreme" (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima
"Narodne novine", br. 31/95.).

VIII.

Programske cjeline stručno-teorijskog i praktičnog dijela ispita za navedena
zanimanja obuhvaćaju:

a) praktični dio ispita,

b) neophodna stručno-teorijska znanja za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu.

IX.

Ispitni sadržaj za majstorski ispit za zanimanje majstor tapetar, koje je u skladu s
Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima ("Narodne novine", br. 31/95.),
označeno šifrom 74370, je:

MAJSTOR TAPETAR

I. PODRUČJE RADA

- izrada madraca i krevetnih uložaka,

- tapetiranje sjedalica,

- tapetiranje vrata,

- tapetiranje naslonjača,

- izrada zavjesa i navlaka.

II. SADRŽAJI ISPITA

1. Praktični dio ispita

Na praktičnom dijelu majstorskog ispita, ispitanik obavlja poslove i operacije iz
navedenih područja rada.

Kao majstorski rad može se definirati praktična zadaća koju zadaje Ispitna komisija kao npr.:

- izrada madraca prema vlastitom nacrtu uz izbor materijala i tehnološkog postupka,

- izrada krevetnog uloška prema veličini kreveta uz izbor materijala i tehnološkog postupka,

- izrada zavjesa uz izbor materijala i kroja vodeći računa o estetskom uklapanju u zadani prostor,

- izrada navlaka za različite vrste namještaja, uključujući i auto navlake uz izbor materijala i tehnološkog postupka.

Kao radne probe mogu se zadati ove i slične zadaće:

- tapetiranje raznih vrsta sjedalica,

- tapetiranje raznih vrsta naslonjača,

- tapetiranje vrata i sl.

Kod izrade praktične zadaće kandidat izrađuje i predračun troškova izrade, te
cijenu proizvoda ili usluge. Pri radu se ispitanik mora pridržavati propisanih mjera
zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje mu odredi Ispitna komisija.

2. Sadržaji neophodni za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu

2.1. Materijali

2.1.1. Tekstilni materijali

Prirodna vlakna

- vlakna biljnog porijekla,

- mineralna vlakna,

- vlakna životinjskog porijekla.

Kemijska vlakna

- vlakna na bazi celuloze,

- vlakna na bazi bjelančevina,

- sintetska vlakna.

2.1.2. Ostali materijali za punjenje

- pjenasti materijali (poliuretani, PVC-spužve i sl.)

2.1.3. Koža

- dobivanje i vrste prirodnih koža u tapetarstvu,

- dobivanje i vrste umjetnih koža u tapetarstvu

2.1.4. Dekorativne tkanine u tapetarstvu

- izrada tkanina i osnovni vezovi,

- vrste i svojstva tkanina za unutarnju odnosno vanjsku presvlaku,

- materijali za zavjese,

- osnovna ispitivanja tkanina (čvrstoća, elastičnost, skupljanje, gužvanje i sl.).

2.1.5. Materijali za osnovne i specijalne tapetarske radove

- opruge i opružni sustavi, ležajevi, čavli, vijci, spojnice,

- ljepenke,

- konac, trake i sl.,

- ljepila i izolacijska sredstva, obloge i sl.

2.1.6. Drvo

- identifikacija najpoznatijih vrsta drva,

- svojstva i greške drva,

- furniri, šperploče, iverice i sl.

2.2. Tehnologija zanimanja

2.2.1. Tapetarski strojevi i uređaji

- strojevi za krojenje,

- strojevi za spajanje sintetskih materijala,

- strojevi za šivanje,

- strojevi za usitnjavanje materijala za punjenje, stroj za poliuretanske pjenaste elemente,

- strojevi za rubove, ukrasno šivanje i punjenje jastuka.

2.2.2. Radni i tehnološki postupci

- tapetiranje sjedalica,

- madraci,

- kreveti,

- tapetiranje naslonjača,

- izrada zavjesa,

- tapetiranje vrata,

- navlake i autonavlake.

2.3. Stručno crtanje

- izrada crteža potrebnih u izvođenju tapetarskih radova

2.4. Stručni račun

- izračunavanje potrebne količine materijala za razne tapetarske proizvode,

- osnove korištenja računala (PC-a).


Klasa: 311-01/97-01/1375
Urbroj: 526-08/97-01


 

PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE
MAJSTOR TESARI.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja
neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na
svako zanimanje posebno.

II.

Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz slijedećih ispitnih područja:

1. Gospodarstvo i pravni propisi

2. Osnove podučavanja naučnika

III.

Područje gospodarstva obuhvaća slijedeće programske cjeline :

a) Osnovna pitanja osnivanja obrta, naročito analiza tržišta i mjesta, pravni oblik,
veličina obrta;

b) Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla,
upotreba materijala i skladište, oblici racionaliziranja, uprava, utjecaja
automatizacije na organizaciju rada u obrtu ;

c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja i
društvena klima u obrtničkoj radionici;

d) Ekonomski/rentabilni zadaci u obrtničkoj radionici naročito kupnja, proizvodnja,
reparaturne usluge, usluge, trgovačka djelatnost, prodaja, reklama, servisna služba,
međuobrtnička suradnja, naročito zadrugarstvo;

e) Financijsko ekonomska osnovna pitanja, naročito obrtnitka financijska ekonomija
i njezine funkcije, financijsko planiranje, platni i kreditni promet, vrste financiranja,
štedno-kreditne zadruge i druge mjere za unapređenje obrta;

f) Mjere za unapređenje obrta, naročito stručno savjetovanje, poduka izvan
obrtničke radionice i usavršavanje;

g) Knjigovodstvo i bilanca, naročito knjigovodstvo, imovinski pregled, inventura,
procjena kao i račun dobitka i gubitka, vođenje knjiga i centralna obrada podataka
u obrtništvu;

h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova, ukupnih troškova
kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne šeme, prethodna i
naknadna kalkulacija ;

i) Rentabilno iskorištenje knjigovodstva, završnog obračuna i obračuna troškova,
računa karakterističnih vrijednosti, naročito obračuna likvidnosti, obračuna za
pokriće investicija, usporedbe ekonomskih pokazatelja.

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća slijedeće programske cjeline :

- obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak obrta),

- obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,

- organiziranost obrta,

- građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka,

- trgovačka društva,

- pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik,
radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za
radne sporove (Zakon o radu),

- pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno, penziono,
pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje života, stvari,
osiguranje od odgovornosti, starosnu penziju samostalnih obrtnika,

- pravo na stvaranje imovine,

- porezni sustav

- vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez, porez na dohodak, porez
na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo i poklone;

- porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje
vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i
korištenje pravnih sredstava;

- obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke komore, gospodarske
komore, udruženja cehovske organizacije,

- pravne osnove za stručno obrazovanje,

- bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o stručnom
obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi izmedu učenika i poslodavaca, ugovor o naukovanju.

V.

Iz područja osnova podučavanja naučnika ispitanik mora pokazati znanje iz
slijedećih područja:

1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi ovog obrazovanja,
ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i
obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost
stručnog učitelja.

2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni
planovi i programi, ispitni zahtjevi...

Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog
plana obrtničke radionice...

3. Suradnja obrtnička radionica - škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala,
metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).

4. Mladi u obrazovanju

(potreba i značenje stručnog obrazovanja za mladu generaciju, tipične razvojne
pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao faktor napredovanja,
grupnopsihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i praktično ponašanje
mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima, zdravstvena zaštita, zaštita od
nesreća na radu.

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglavljima III., IV. i V. osnova su
za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teoretska stručna znanja neophodna za
samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanja objavljena u
"Popisu vezanih obrta i zanimanja" označena u rubrici "Šifra, naziv zanimanja i
stupanj stručne spreme" brojem 2. (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima
"Narodne novine" br. 31/95).

VIII.

Programske cjeline stručno-teoretskog i praktičnog dijela ispita za navedena
zanimanja obuhvaćaju :

a) praktični dio ispita

b) neophodna stručno teoretska zanimanja za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu.

IX.

Ispitni sadržaj za majstorski ispit za zanimanje majstor soboslikar tesar, koje je u
skladu s Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima ("Narodne novine" br. 31/95)
označeno šifrom 71240, je:

MAJSTOR TESAR

I. Područje rada

- izrada, montaža i podizanje konstrukcija na gradilištu,

- izrada i montaža skela i radnih platformi,

- izrada i montaža oplata za sve vrste konstruktivnih i nekonstruktivnih elemenata na objektu,

- izrada i montaža krovnih konstrukcija i toplinske izolacije potkrovlja,

- demontaža skela, oplata i privremenih konstrukcija na gradilištu,

- izrada i montaža drvenih stubišta,

- izrada i montaža drvenih objekata.

II. Sadržaj ispita

1. Praktični dio ispita

Na praktičnom dijelu majstorskog ispita kandidat mora pokazati vještine obrade
drveta ručnim alatom i strojevima. Ispitanik mora pokazati samostalnost i preciznost
u radu te organizatorske sposobnosti. Ispitanik mora zadatak izraditi prema
projektnoj dokumentaciji precizno i kvalitetno uz primjenu mjera zaštite pri radu i
zaštite okofiša.

Ispitaniku se na majstorskom ispitu može zadati da prema projektnoj dokumentaciji;

- izradi i montira oplatu za bilo koji betonski ili armiranobetonski konstruktivni ili
  nekonstruktivni element objekta,

- odabere građu, izradi i montira krovnu konstrukciju za koso krovište na dvije ili više voda,

- izabere građu, izradi i montira drveno stubište,

- izradi drvenu stijenu i strop,

- izradi i montira skelu ili radnu platformu,

- izradi i montira prostornu oplatu,

- montira toplinsku izolaciju potkrovlja i elemente na krovnim plohama,

- izradi i montira manju drvenu kuću.

2. Teorijska znanja nužna za obavljanje poslova iz djelokruga rada majstora - tesara

2.1. Drvo i drugi građevni materijali

- vrste, struktura i sastav drveta,

- fizička svojstva drveta,

- pogreške u drvetu,

- bolesti i zaštita drveta,

- drvena građa,

- opekarski proizvodi,

- mort,

- beton,

- opekarske i betonske prerađevine,

- veziva za drvo,

- boje i lakovi.

2.3. Građevne konstrukcije

- projektna dokumentacija - vrsta projekata i njihovo čitanje (idejni, glavni i izvedbeni),

- prostoručno risanje tesarskih detalja,

- konstruktivni i nekonstruktivni elementi građevine,

- pripremni radovi,

- temelji,

- izolacije,

- zidovi i stropovi od betona i armiranog betona,

- stropne konstrukcije,

- stubišta,

- krovne konstrukcije i pokrovi.

2.3. Alati i strojevi

- tesarski pribor,

- tesarski alat,

- tesarska pomagala,

- strojevi.

Ispitanik mora biti vješt u rukovanju, održavanju i oštrenju.

2.4.Obračun i organizacija tesarskih radova

- gradilišna dokumentacija,

- iskaz količina,

- normiranje i analiza cijena,

- obračun radova,

- tehnički pregled i primopredaja objekata.


Klasa:311-01/95-01/523
Urbroj: 526-01-95-8 

PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE
MAJSTOR TOKAR
I.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja
neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na
svako zanimanje posebno.

II.

Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz slijedećih ispitnih područja:

1. Gospodarstvo i pravni propisi

2. Osnove podučavanja naučnika

III.

Područje gospodarstva obuhvaća slijedeće programske cjeline:

a) Osnovna pitanja osnivanja obrta, naročito analiza tržišta i mjesta, pravni oblik,
veličina obrta;

b) Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla,
upotreba materijala i skladište, oblici racionaliziranja, uprava, utjecaja
automatizacije na organizaciju rada u obrtu ;

c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja i
društvena klima u obrtničkoj radionici;

d) Ekonomski/rentabilni zadaci u obrtničkoj radionici naročito kupnja, proizvodnja,
reparaturne usluge, usluge, trgovačka djelatnost, prodaja, reklama, servisna služba,
međuobrtnička suradnja, naročito zadrugarstvo;

e) Financijsko ekonomska osnovna pitanja, naročito obrtnička financijska
ekonomija i njezine funkcije, financijsko planiranje, platni i kreditni promet, vrste
financiranja, štedno-kreditne zadruge i druge mjere za unapređenje obrta;

f) Mjere za unapređenje obrta, naročito stručno savjetovanje, poduka izvan
obrtničke radionice i usavršavanje;

g) Knjigovodstvo i bilanca, naročito knjigovodstvo, imovinski pregled, inventura,
procjena kao i račun dobitka i gubitka, vođenje knjiga i centralna obrada podataka
u obrtništvu;

h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova, ukupnih troškova
kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne šeme, prethodna i
naknadna kalkulacija ;

i) Rentabilno iskorištenje knjigovodstva, završnog obračuna i obračuna troškova,
računa karakterističnih vrijednosti, naročito obračuna likvidnosti, obračuna za
pokriće investicija, usporedbe ekonomskih pokazatelja.

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća slijedeće programske cjeline:

- obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak obrta),

- obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,

- organiziranost obrta,

- građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka,

- trgovačka društva,

- pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik,
radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za
radne sporove (Zakon o radu),

- pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno, penziono,
pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje života, stvari,
osiguranje od odgovornosti, starosnu penziju samostalnih obrtnika,

- pravo na stvaranje imovine,

- porezni sustav

vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez, porez na dohodak, porez
na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo
i poklone ;

porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje
vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i
korištenje pravnih sredstava;

- obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke-komore, gospodarske
komore, udruženja cehovske organizacije,

- pravne osnove za stručno obrazovanje,

- bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o stručnom
obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi između učenika i poslodavaca, ugovor
o naukovanju.

V.

Iz područja osnova podučavanja naučnika ispitanik mora pokazati znanje iz
slijedećih područja:

1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi ovog obrazovanja,
ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i
obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost
stručnog učitelja.

2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni
planovi i programi, ispitni zahtjevi...

Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog
plana obrtničke radionice...

3. Suradnja obrtnička radionica - škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala,
metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).

4. Mladi u obrazovanju
(potreba i značenje stručnog obrazovanja za mladu generaciju, tipične razvojne
pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao faktor napredovanja,
grupno psihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i praktično ponašanje
mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima, zdravstvena zaštita, zaštita od
nesreća na radu.

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglavljima III., IV. i V. osnova su
za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teoretska stručna znanja neophodna za
samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanja objavljena u
"Popisu vezanih obrta i zanimanja" označena u rubrici "Šifra, naziv zanimanja i
stupanj stručne spreme" brojem 2. (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima
"Narodne novine" br. 31/95).

VIII.

Programske cjeline stručno-teoretskog i praktičnog dijela ispita za navedena
zanimanja obuhvaćaju:

a) praktični dio ispita

b) neophodna stručno teoretska zanimanja za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu.

IX.

Ispitni sadržaj za majstorski ispit za zanimanje majstor tokar, koje je u skladu s
Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima ("Narodne novine" br. 31/95)
označeno šifrom 72132, je:

MAJSTOR TOKAR

I. Područje rada

- ispitivanje, mjerenje i kontrola izratka,

- montaža i demontaža elemenata i sklopova na tokarilicama,

- montaža i ispitivanje hidrauličkog i pneumatskog upravljanja na alatnim strojevima,

- podešavanje alatnih strojeva za obradu,

- programiranje numerički upravljanih alatnih strojeva,

- obrada manje složenih izradaka na glodalicama, bušilicama i brusilicama

- ispitivanje i fino brušenje alata,

- obrada vrlo složenih izradaka na tokarilicama (konusi, vanjski i unutarnji navoji,
  nerazmjerno oblikovani izratci i drugo).

II. Sadržaji ispita

1. Praktični dio ispita

Na praktičnom dijelu majstorskog ispita ispitanik izrađuje jedan ili više strojnih
elemenata (uporabnih predmeta), koji su obuhvaćeni područjem rada majstora
tokara. Praktična izrada sastoji se od:

- utvrđivanja najpovoljnijeg tehnološkog postupka rada,

- raščlambe tehnološkog procesa izrade,

- izbora standardnog alata i pribora,

- izbora režima rada i izračunavanja vremena pri strojnoj obradi,

- samostalne izrade i međufazne kontrole,

- predočavanja izvedenog rada na obrascima radioničke tehnološke dokumentacije.

Pri izradi praktičnog dijela ispita, ispitanik se mora pridržavati propisanih mjera
zaštite pri radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje mu odredi Ispitna komisija.

2. Sadržaji majstorskog ispita, neophodni za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu:

2.1. Materijali

- željezo i njegove legure (opći pojmovi o željezu), čelik, lijevano željezo,

- obojeni metali i njihove legure,

- ostali materijali upotrebljavani u strojarstvu, sintetizirani materijali, plastične mase
  upotrebljavane u strojarstvu, drvo,

- ispitivanja tehničkih materijala (ispitivanje mehaničkih, tehnoloških, fizikalnih i
  kemijskih svojstava materijala),

- standardi oblika i dimenzija poluproizvoda,

- izbor metalnih materijala sa stajališta funkcije,

- izbor plastičnih materijala sa stajališta funkcije,

- ekonomičnost u primjeni termoplasta,

- otpad tehničkih materijala i zaštite okoline,

- izbor tehničkih materijala sa stajališta obrade odvajanjem čestica-tokarenje,

- traženje materijala u standardima i tablicama.

2.2. Alati za rezanje - tokarenje i naprave (stezni alati)

- određivanje alata za obradu (optimiziranje izbora alata za obradu tokarenjem),

- upotreba standardnog alata (oznake standarda i oznake s kojima se osigurava
  pravilna upotreba izabranog alata za tokarenje),

- upotreba specijalnog alata za tokarenje;

- zavisnost brzine rezanja u odnosu na: materijal izrade, materijal alata, trajanje
  oštrine alata, opterećenje stroja i elemenata vremena izrade,

- utjecaj upotrebe standardnih alata na gospodarsku proizvodnju (tokarski noževi,
  svrdla, zabušivači i razvrtači, ureznice i nareznice, tocila),

- elementi i mehanizmi za određivanje položaja izratka u alatu za stezanje,

- elementi za vođenje reznog alata.

2.3. Tehnologija obrade tokarenjem

- organiziranje procesa rada u tokarskoj radionici (struktura i organizacija zanatske radionice),

- izračunavanje utroška materijala (iskoristivost materijala), energije i kapaciteta izrade,

- planiranje izrade, raspoređivanje poslova, analiza i praćenje operativnog plana
  (optimizacija primijenjenog tehnološkog sistema: čovjek - stroj - naprava - alat -
  izradak-okolnosti pod kojima se izvršava određena proizvodnja i dr.),

- gospodarsko određivanje vremena izrade, radnog vremena izrade, izvršenje
  normi i njihova realnost,

- izračunavanj pojedinih elemenata i ukupnog vremena, izrade tokarenjem,

- proces izrade strojnih dijelova pri obradi tokarenjem u maloserijskoj proizvodnji i
  pojedinačnoj izradi,

- mjerenja i kontrola u izradi strojnih dijelova (obrada izradaka tokarenjem)

- klimatski i drugi radni uvjeti u tokarskoj radionici.

2.4. Strojevi i uređaji

- poznavanje elemenata alatnih strojeva i funkcije strojeva i uređaja za tokarenje
  (radna vretena, prijenosnici, prihvatni elementi, uređaji za kopiranje.

Električni prigoni, prigoni sa zupčanicima i hidraulični prigoni),

- univerzalne tokarilice,

- kopirne tokarilice,

- automati,

- numerički (brojčano) upravljane tokarilice,

- uređaji za alaz i izlaz podataka kao i nositelji podataka kod numerički upravljanih tokarilica,

- tekuće održavanje tokarilica,

- zaštitne mjere pri radu na pojedinim strojevima.


Klasa: 311-01/95-01/523
Urbroj: 526-01-95-39 


PROGRAM TRGOVAČKOG (MAJSTORSKOG) ISPITA za zanimanje
TRGOVAC
I.

Trgovački ispit se sastoji od zajedničkog dijela, koji obuhvaća potrebita znanja
neophodna za bavljenje trgovinom na malo i posebnog dijela, koji se odnosi na
svako zanimanje posebno.

II.

Na zajedničkom dijelu, ispitna pitanja se formuliraju iz slijedećih ispitnih područja:

1. Gospodarstvo i pravni propisi

2. Osnove poduke naučnika

III.

Područje gospodarstva obuhvaća, za zvanje trgovca, slijedeće programske cjeline:

a) Osnovna pitanja osnivanja trgovine na malo kao obrtničke djelatnosti, a naročito
formiranje tržišne politike, strategije tržišnog poslovanja i njegovog organiziranja,
analiza tržišta, veličina trgovačke radnje i sl.,

b) Organizacija trgovačke radnje i njeni tipični organizacijski modeli, organizacija
rada u trgovini na malo, načela poslovne etike,

c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja, uprava,
društvena klima u trgovačkoj radnji,

d) Asortiman robe u prodavaonici, zalihe robe, naručivanje, preuzimanje robe,
priprema robe za prodaju (raspored robe u prodavaonici, izlaganje u izlogu),
ustrojstvo skladišta, skladištenje i skladišno poslovanje, zalihe, gubici na zalihama i
njihovo sprečavanje,

e) Osnovna financijska ekonomska pitanja, naročito promet robom i novcem,
financijsko planiranje, vrste financiranja, štedno-kreditne zadruge, mjere za
unapređivanje trgovine,

f) Stručno usavršavanje, savjetovanja i poduka izvan trgovačke radnje,

g) Knjigovodstvo i bilanca, imovinski pregled, inventura, račun gubitka i dobitka,
blagajna, vrijednosni papiri kao sredstva plaćanja, kompenzacije, vođenje
trgovačkih knjiga, obrada podataka,

h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova, ukupnih troškova
kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne šeme, prethodna i
naknadna kalkulacija,

i) Korištenje knjigovodstva, završnog obračuna i obračuna troškova, računa
karakterističnih vrijednosti, naročito obračuna likvidnosti, obračuna za pokriće
investicija, usporedbe ekonomskih pokazatelja, analiza prodaje, troškova i dobitka,
odnosno gubitka, donošenje poslovnih odluka.

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća slijedeće programske cjeline:

- obavljanje trgovine na malo kao obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje
obrta, prestanak obrta),

- trgovačko pravo (kupoprodaja robe, zaključivanje ugovora, izmjena i raskid
ugovora i drugi važniji propisi iz područja robnog prometa),

- obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,

- organiziranost obrta,

- građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka,

- trgovačka društva,

- pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik,
radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za
radne sporove (Zakon o radu),

- pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno, penziono,
pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje života, stvari,
osiguranje od odgovornosti, starosnu penziju samostalnih obrtnika,

- pravo na stvaranje imovine,

- porezni sustav,

- porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje
vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i
korištenje pravnih sredstava;

- vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez, porez na dohodak, porez
na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo
i poklone;

- obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke komore, gospodarske
komore, uzdržavanja cehovske organizacije,

- pravne osnove za stručno obrazovanje,

- bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o stručnom
obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi između učenika i poslodavaca, ugovor
o naukovanju.

V.

Iz područja osnova podučavanja naučnika ispitanik mora pokazati znanje iz
slijedećih područja:

1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi ovog obrazovanja,
ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i
obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost
stručnog učitelja,

2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni
planovi i programi, ispitni zahtjevi…)

Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog
plana obrtničke radionice…

3. Suradnja obrtnička radionica - škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala,
metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).

4. Mladi u obrazovanju

- potreba i značenje stručnog obrazovanja za mladu generaciju, tipične razvojne
pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao faktor napredovanja,
grupnopsihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i praktično ponašanje
mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima, zdravstvena zaštita, zaštita od
nesreća na radu.

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglavljima III, IV. i V. osnova su za
oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teoretska stručna znanja neophodna za
samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanje objavljena u
»Popisu vezanih obrta i zanimanja« označena u rubrici »Šifra, naziv zanimanja i
stupanj stručne spreme« brojem 2. (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima
»Narodne novine« br. 31/95).

VIII.

Programske cjeline stručno-teoretskog i praktičnog dijela ispita za navedna
zanimanja obuhvaćaju:

a) praktični dio ispita,

b) neophodna stručno teoretska zanimanja za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu.

IX.

Ispitni sadržaj, za trgovački (majstorski) ispit za zanimanje trgovac, koji je u skladu
s Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima (»Narodne novine« br. 31/95)
označen šifrom 52200, je:

TRGOVAC


I. PODRUČJA RADA:

- prodaja motornih vozila,

- prodaja dijelova i pribora za motorna vozila,

- prodaja motocikla, dijelova i pribora za motocikle na malo,

- prodaja na malo motornih goriva i maziva,

- trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, pretežno hranom, pićima i duhanom,

- trgovina na malo hranom, pićima i duhanom u specijaliziranim trgovinama,

- trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim proizvodima,

- trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima,

- ostala trgovina na malo robom (nerabljenom) u specijaliziranim trgovinama,

- trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama.


II. SADRŽAJI ISPITA:

1. Praktični dio ispita

Na praktičnom dijelu ispita, ispitanik se podvrgava radnoj probi, u skladu s
navedenim područjima rada, koja se sastoji od:

a) kreiranje asortimana, nabave i preuzimanja robe,

b) organizacije i vođenja poslova u prodavaonici,

c) organizacije skladištenja i upravljanja zalihama,

d) osobne prodaje i isporuke naručene robe,

e) blagajničkog poslovanja i rada na registar blagajni.

Kod praktičnog dijela ispita, ispitanik se mora pridržavati propisanih mjera zaštite
pri radu i zaštite okoliša, te ostalih uvjeta, koje mu odredi Ispitna komisija.

2. Sadržaji trgovačkog (majstorskog) ispita, neophodni za vješto obavljanje poslova
    primjerenih trgovačkom obrtu

2.1. Poznavanje robe

- prehrambena roba,

- duhan i duhanske prerađevine,

- kućne potrepštine

- kozmetička, parfumerijska i drogerijska roba,

- papir i sredstva za pisanje,

- tekstilna roba,

- koža i kožarski proizvodi,

- plastične mase,

- guma i gumena roba,

- boje, lakovi, gnojiva i ostali proizvodi za poljoprivredu,

- građevinski materijal,

- keramička roba,

- staklo i staklena roba,

- goriva, maziva i motorna vozila,

- metalna roba,

- elektrotehnička roba.


Klasa: 311-01/96-01/278
Urbroj: 526-01-95-2 


PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE
MAJSTOR URAR
I.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja
neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na
svako zanimanje posebno.

II.

Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz slijedećih ispitnih područja:

1. Gospodarstvo i pravni propisi

2. Osnove podučavanja naučnika

III.

Područje gospodarstva obuhvaća slijedeće programske cjeline:

a) Osnovna pitanja osnivanja obrta, naročito analiza tržišta i mjesta, pravni oblik,
veličina obrta;

b) Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla,
upotreba materijala i skladište, oblici racionaliziranja, uprava, utjecaja
automatizacije na organizaciju rada u obrtu;

c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja i
društvena klima u obrtničkoj radionici;

d) Ekonomski/rentabilni zadaci u obrtničkoj radionici naročito kupnja, proizvodnja,
reparaturne usluge, usluge, trgovačka djelatnost, prodaja, reklama, servisna služba,
međuobrtnička suradnja, naročito zadrugarstvo;

e) Financijsko ekonomska osnovna pitanja, naročito obrtnička financijska
ekonomija i njezine funkcije, financijsko planiranje, platni i kreditni promet, vrste
financiranja, štedno-kreditne zadruge i druge mjere za unapređenje obrta;

f) Mjere za unapređenje obrta, naročito stručno savjetovanje, poduka izvan
obrtničke radionice i usavršavanje;

g) Knjigovodstvo i bilanca, naročito knjigovodstvo, imovinski pregled, inventura,
procjena kao i račun dobitka i gubitka, vođenje knjiga i centralna obrada podataka
u obrtništvu;

h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova, ukupnih troškova
kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne šeme, prethodna i
naknadna kalkulacija ;

i) Rentabilno iskorištenje knjigovodstva, završnog obračuna i obračuna troškova,
računa karakterističnih vrijednosti, naročito obračuna likvidnosti, obračuna za
pokriće investicija, usporedbe ekonomskih pokazatelja.

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća slijedeće programske cjeline:

- obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak obrta),

- obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,

- organiziranost obrta,

- građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka,

- trgovačka društva,

- pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik,
radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za
radne sporove (Zakon o radu),

- pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno, penziono,
pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje života, stvari,
osiguranje od odgovornosti, starosnu penziju samostalnih obrtnika,

- pravo na stvaranje imovine,

- porezni sustav

vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez, porez na dohodak, porez
na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo
i poklone ;

porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje
vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i
korištenje pravnih sredstava;

- obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke-komore, gospodarske
komore, udruženja cehovske organizacije,

- pravne osnove za stručno obrazovanje,

- bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o stručnom
obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi između učenika i poslodavaca, ugovor
o naukovanju.

V.

Iz područja osnova podučavanja naučnika ispitanik mora pokazati znanje iz
slijedećih područja:

1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi ovog obrazovanja,
ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i
obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost
stručnog učitelja.

2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni
planovi i programi, ispitni zahtjevi...

Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog
plana obrtničke radionice...

3. Suradnja obrtnička radionica - škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala,
metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).

4. Mladi u obrazovanju

(potreba i značenje stručnog obrazovanja za mladu generaciju, tipične razvojne
pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao faktor napredovanja,
grupnopsihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i praktično ponašanje
mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima, zdravstvena zaštita, zaštita od
nesreća na radu.

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglavljima III., IV. i V. osnova su
za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teoretska stručna znanja neophodna za
samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanja objavljena u
"Popisu vezanih obrta i zanimanja" označena u rubrici "Šifra, naziv zanimanja i
stupanj stručne spreme" brojem 2. (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima
"Narodne novine" br. 31/95).

VIII.

Programske cjeline stručno-teoretskog i praktičnog dijela ispita za navedena
zanimanja obuhvaćaju:

a) praktični dio ispita

b) neophodna stručno teoretska zanimanja za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu.

IX.

Ispitni sadržaj za majstorski ispit za zanimanje majstor urar, koje je u skladu s
Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima ("Narodne novine" br. 31/95)
označeno šifrom 73110, je;

MAJSTOR URAR

I. Područje rada

- izrada pojedinih dijelova i sklopova svih vrsta satova (zidnih, ručnih, džepnih),

- izrada kućišta za satove,

- izrada mehanizama za sve vrste ručnih, džepnih, zidnih i sl. satova,

  rastavljanje i sastavljanje mehaničkih, električnih i elektroničkih malih i velikih satova,

- određivanje (izbor) i upotreba dijelova i rezervnih dijelova,

- proizvodnja opreme za bilježenje vremena i opreme za mjerenje, bilježenje i drugo
  pokazivanje vremenskih intervala,

- proizvodnja dijelova za zidne, džepne i ručne satove, kao što su: opruge, ležaji za
  osovine, brojčanici, kazaljke, stakla svih vrsta za satove, metalnih narukvica i drugih dijelova.

II. Sadržaji ispita

1. Praktični dio ispita

Na praktičnom dijelu majstorskog ispita, ispitanik izrađuje ili montira jedan ili više
dijelova ili sklopova satova i opreme, koji su obuhvaćeni područjem rada majstora
urara. Praktična izrada sastoji se od :

- izbora osnovnog, pomoćnog materijala i pribora,

- samostalne izrade dijelova, mehanizma, kućišta i opreme,

- samostalne izrade, opreme za bilježenje vremena,

- samostalne montaže svih vrsta satova (ručnih, zidnih, džepnih i dr.)

- samostalne montaže opreme za bilježenje vremena i opreme za mjerenje,
  bilježenje i drugo pokazivanje vremenskih intervala,

- proračuna utroška materijala,

- izbora standardnog alata i pribora,

- samostalnog ispitivanja i međufazne kontrole.

Pri izradi praktičnog dijela ispita, ispitanik se mora pridržavati propisanih mjera
zaštite pri radu i zaštite okoliša, te ostalih uvjeta, koje mu odredi Ispitna komisija.

2. Sadržaji majstorskog ispita, neophodni za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu.

2.1. Materijali

- opruge, ležaji, osovine, brojčanici: vrste, namjena i izbor,

- materijal za dijelove satova, izbor materijala prema vrsti satova, svojstva materijala
  i njihovo održavanje s obzirom na sastav,

- materijali za proizvodnju opreme, svojstva, sastav i izbor prema području namjene,

- najznačajnji utjecaji na promjenu strukture tehničkih materijala,

- ispitivanje tehničkih materijala,

- standardi oblika i dimenzija dijelova za gradnju satova i opreme,

- izbor metalnih materijala sa stajališta funkcije,

- izbor plastičnih materijala sa stajališta funkcije,

- izbor tehničkih materijala sa stajališta izrade i montaže satova i opreme,

- otpad tehničkih materijala i zaštita okoline,

- izbor i korištenje rezervnih dijelova,

- traženje materijala u standardima i tablicama.

2.2. Konstrukcija i primjena dijelova i opreme

- elementi konstrukcija,

- poznavanje konstrukcije odabranih usporenih mehanizama,

- postupci konstruiranja mehanizama i uređaja (pogonski uređaji, sklopni
  mehanizmi i sistemnjihala, uređaji za buđenje).

2.3. Tehnologija obrade i montaže

- organiziranje procesa rada, strukturai organizacija zanatske radionice,

- planiranje izrade, raspoređivanje posla, analiza i praćenje operativnog plana,

- izračunavanje utroška materijala, energije i kapaciteta izrade,

- gospodarsko određivanje vremena izrade i montaže, izvršenje normi i njihova realnost,

- proces rastavljanja i sastavljanja satova (mehaničkih, električnih i elektroničkih),

- proces sastavljanja gotovih dijelova kućišta,

- proces izrade pojedinih dijelova satova i opreme,

- proces izrade i podešavanja dijelova za podizanje,

- načini održavanja funkcionalnosti elemenata i sklopova (čišćenje i podmazivanje),

- način primjene električnih mjernih uređaja,

- mjerenje, ispitivanje električnih i elektroničkih dijelova,

- klimatski i drugi radni uvjeti u urarskoj radionici.

2.4. Strojevi i uređaji

- poznavanje strojeva za čišćenje, podmazivanje i podešavanje točnosti mehanizma,

- poznavanje svojstva i primjene električnih mjernih uređaja,

- poznavanje mjerne tehnike oscilografa i drugih uređaja za ispitivanje funkcije spajanja,

- tekuće održavanje strojeva,

- zaštitne mjere pri radu na pojedinim strojevima i uređajima.


Klasa:311-01/95-01-523
Urbroj: 526-01-95-37


 

PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE
MAJSTOR VODOINSTALATER
I.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja
neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na
svako zanimanje posebno.

II.

Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz slijedećih ispitnih područja:

1. Gospodarstvo i pravni propisi

2. Osnove podučavanja naučnika

III.

Područje gospodarstva obuhvaća slijedeće programske cjeline:

a) Osnovna pitanja osnivanja obrta, naročito analiza tržišta i mjesta, pravni oblik,
veličina obrta;

b) Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla,
upotreba materijala i skladište, oblici racionaliziranja, uprava, utjecaja
automatizacije na organizaciju rada u obrtu ;

c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja i
društvena klima u obrtničkoj radionici;

d) Ekonomski/rentabilni zadaci u obrtničkoj radionici naročito kupnja, proizvodnja,
reparaturne usluge, usluge, trgovačka djelatnost, prodaja, reklama, servisna služba,
međuobrtnička suradnja, naročito zadrugarstvo;

e) Financijsko ekonomska osnovna pitanja, naročito obrtnička financijska
ekonomija i njezine funkcije, financijsko planiranje, platni i kreditni promet, vrste
financiranja, štedno-kreditne zadruge i druge mjere za unapređenje obrta;

f) Mjere za unapređenje obrta, naročito stručno savjetovanje, poduka izvan
obrtničke radionice i usavršavanje;

g) Knjigovodstvo i bilanca, naročito knjigovodstvo, imovinski pregled, inventura,
procjena kao i račun dobitka i gubitka, vođenje knjiga i centralna obrada podataka
u obrtništvu;

h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova, ukupnih troškova
kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne šeme, prethodna i
naknadna kalkulacija;

i) Rentabilno iskorištenje knjigovodstva, završnog obračuna i obračuna troškova,
računa karakterističnih vrijednosti, naročito obračuna likvidnosti, obračuna za
pokriće investicija, usporedbe ekonomskih pokazatelja.

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća slijedeće programske cjeline:

- obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak obrta),

- obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,

- organiziranost obrta,

- građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka,

- trgovačka društva,

- pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik,
radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za
radne sporove(Zakon o radu),

- pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno, penziono,
pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje života, stvari,
osiguranje od odgovornosti, starosnu penziju samostalnih obrtnika,

- pravo na stvaranje imovine,

- porezni sustav

- vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez, porez na dohodak, porez
na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo
i poklone ;

- porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje
vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i
korištenje pravnih sredstava;

- obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke-komore, gospodarske
komore, udruženja cehovske organizacije,

- pravne osnove za stručno obrazovanje,

- bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o stručnom
obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi između učenika i poslodavaca, ugovor
o naukovanju.

V.

Iz područja osnova podučavanja naučnika ispitanik mora pokazati znanje iz
slijedećih područja:

1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi ovog obrazovanja,
ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i
obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost
stručnog učitelja.

2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni
planovi i programi, ispitni zahtjevi...

Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog
plana obrtničke radionice...

3. Suradnja obrtnička radionica - škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala,
metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).

4. Mladi u obrazovanju
(potreba i značenje stručnog obrazovanja za mladu generaciju, tipične razvojne
pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao faktor napredovanja,
grupnopsihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i praktično ponašanje
mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima, zdravstvena zaštita, zaštita od
nesreća na radu.

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglavljima III., IV. i V. osnova su
za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teoretska stručna znanja neophodna za
samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanja objavljena u
"Popisu vezanih obrta i zanimanja" označena u rubrici "Šifra, naziv zanimanja i
stupanj stručne spreme" brojem 2. (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima
"Narodne novine" br. 31/95).

VIII.

Programske cjeline stručno-teoretskog i praktičnog dijela ispita za navedena
zanimanja obuhvaćaju:

a) praktični dio ispita

b) neophodna stručno teoretska zanimanja za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu.

IX.

Ispitni sadržaj za majstorski ispit za zanimanje majstor vodoinstalater, koje je u
skladu s Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima ("Narodne novine" br. 31/95)
označeno šifrom 71361, je:

MAJSTOR VODOINSTALATER

I. Područje rada

- održavanje postrojenja za napajanje i odvodnju i sanitarnih uređaja i sustava,

- postupci izoliranja i brtvljenja dijelova i sklopova vodovodnih instalacija,

- izrada dijelova i sklopova cijevnih vodova za snabdijevanje vodom i za otpadne vode,

- izrada šablona i krojeva,

- rastavljanje i sastavljanje električnih uređaja te regulacijskih i upravljačkih uređaja
  na vodovodnim sustavima,

- postupci spajanja elemenata i sklopova vodovodnih instalacija,

- ispitivanje i stavljanje u ispravno stanje vodovodnih sistema i njihovih sklopova.

II. Sadržaji ispita

1. Praktični dio ispita

Na praktičnom dijelu majstorskog ispita, ispitanik izrađuje jedan ili više radova
izrade, održavanja ili ispitivanja na dijelovima i sklopovima vodovodnih instalacija.
Praktični radovi su obuhvaćeni područjem rada majstora vodoinstalatera.

Praktičan rad obuhvaća:

- održavanje sustava za napajanje i odvodnju i sanitarnih uređaja, ispitivanje dijelova
  i udešavanje cjelovitih sklopova,

- izrada, ispitivanje, podešavanje i zamjena dijelova vodovodnih instalacija,

- ispitivanje, podešavanje i zamjena dijelova sanitarnih uređaja,

- održavanje, ispitivanje i podešavanje dijelova izoliranja i brtvljenja,

- ugradnja opreme upravljačkih i regulacijskih uređaja,

- održavanje i priključivanje nosećih dijelova vodovodnih instalacija,

- zaštita dijelova od korozije,

- proračun utroška materijala, pomoćnih materijala i dijelova.

Pri izradi praktičnog dijela ispita, ispitanik se mora pridržavati propisanih mjera
zaštite pri radu i zaštite okoliša, te ostalih uvjeta, kojemu odredi Ispitna komisija.

2. Sadržaji majstorskog ispita, neophodni za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu

2.1. Materijali

- osnovna ispitivanja tehničkih materijala (čvrstoća, tvrdoća, promjenljivost oblika,
  otpornost protiv korozije i sl.),

- željezni i obojeni metali, izbor, svojstva i primjena,

- plastični materijali, izbor, svojstva i primjena,

- pogonski i pomoćni materijali, tekućine za hlađenje, sredstva za čišćenje,
  sredstva za zaštitu od korozije, sredstva za spajanje zavarivanjem, lemljenjem,
  lijepljenjem i sl.,

- ostali nemetalni materijali, guma, drvo, materijali za izoliranje i brtvljenje i sl.

2.2. Proizvodna tehnika

- postupci ručne obrade razdvajanjem materijala,

- postupci plastične obrade,

- postupci spajanja rastavljivim i nerastavljivim spojevima,

- izbor alata za obradu, montažu i za mjerenja i ispitivanja,

- izbor režima rada na radnim strojevima i uređajima,

2.3. Konstrukcija vodovodnih instalacija, pribora i opreme

- osnovni zahtjevi na mjere i oblike dijelova i sklopova s obzirom na namjenu i
  zakonske zahtjeve,

- utvrđivanje i mjerenje vanjskih mjera, instalacija, pribora i opreme,

- osnovni proračuni tlaka, sile, radnje, broja okretaja, brzine i snage,

- osnovni proračuni kontrole čvrstoće nosaća na instalacijama i opremi,

- skiciranje i čitanje tehničko-tehnoloških dokumenata, kataloga i uputa o sastavu
  pojedinih sklopova i pribora na instalacijama i uređajima,

- skiciranje i crtanje plašteva i krojeva,

- skiciranje i čitanje funkcionalnih shema električnih, pneumatskih i hidrauličkih
  sklopova na upravljačkim i regulacijskim uređajima,

- uporaba računala i korisničkih programa iz vodovodnih instalacija i sanitarnih uređaja,

- utvrđivanje utroška materijala i rezervnih dijelova za popravak vodovodnih instalacija.

2.4. Tehnologija održavanja vodovodnih instalacija i sanitarnih sustava

- organiziranje procesa rada u vodoinstalaterskoj radionici,

- izračunavanje utroška vremena, materijala, dijelova i sklopova, energije i
  izračunavanje kapaciteta radionice,

- planiranje rada, raspoređivanje poslova, praćenje i analiza operativnog plana,

- pregled instalacija i sustava, dijagnosticiranje i utvrđivanje kvarova,

- proces izrade i popravka dijelova i sklopova vodovodnih instalacija i uređaja,

- proces rastavljanja i sastavljanja dijelova i opreme instalacije i postrojenja,

- cijevi, oluci, žljebovi, elementi protoka, oštećenja i njihovo otklanjanje,

- elementi sanitarnih sustava, nosači i mjesta učvršćivanja, oštećenja i njihovo otklanjanje,

- crpke, spremnici, sustavi pripreme vode i njihovo održavanje,

- sustavi pročišćavanja otpadnih voda, kvarovi i njihovo otklanjanje,

- dodatni pribor i uređaji na vodovodnim sustavima, nepravilnosti u radu i njihovo otklanjanje,

- klimatski i drugi uvjeti zdravog i sigurnog rada u radionici, zaštita radnog i vanjskog okoliša.

2.5. Strojevi i uređaji

- poznavanje osnovne građe i funkcije strojeva i uređaja u vodoinstalaterskoj radionici,

- radni i ručni strojevi i alati za obradu i montažu,

- uređaji za podizanje dijelova i sklopova,

- uređaji snabdijevanja radionica radnom energijom,

- uređaji za električna, hidraulička i pneumatska mjerenja,

- specijalni alati, naprave i uređaji za popravke mehaničkih oštećenja na dijelovima instalacija i sustava,

- čuvanje i tekuće održavanje strojeva i uređaja,

- zaštitne mjere pri radu s pojedinim strojevima i uređajima.


Klasa: 311-01/95-01/523
Urbroj: 526-01-95-23


 
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE
MAJSTOR ZIDAR
I.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja
neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na
svako zanimanje posebno.

II.

Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz slijedećih ispitnih područja:

1. Gospodarstvo i pravni propisi

2. Osnove podučavanja naučnika

III.

Područje gospodarstva obuhvaća slijedeće programske cjeline:

a) Osnovna pitanja osnivanja obrta, naročito analiza tržišta i mjesta, pravni oblik,
veličina obrta;

b) Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla,
upotreba materijala i skladište, oblici racionaliziranja, uprava, utjecaja
automatizacije na organizaciju rada u obrtu ;

c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja i
društvena klima u obrtničkoj radionici;

d) Ekonomski/rentabilni zadaci u obrtničkoj radionici naročito kupnja, proizvodnja,
reparaturne usluge, usluge, trgovačka djelatnost, prodaja, reklama, servisna služba,
međuobrtnička suradnja, naročito zadrugarstvo;

e) Financijsko ekonomska osnovna pitanja, naročito obrtnička financijska
ekonomija i njezine funkcije, financijsko planiranje, platni i kreditni promet, vrste
financiranja, štedno-kreditne zadruge i druge mjere za unapređenje obrta;

f) Mjere za unapređenje obrta, naročito stručno savjetovanje, poduka izvan
obrtničke radionice i usavršavanje;

g) Knjigovodstvo i bilanca, naročito knjigovodstvo, imovinski pregled, inventura,
procjena kao i račun dobitka i gubitka, vođenje knjiga i centralna obrada podataka
u obrtništvu;

h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova, ukupnih troškova
kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne šeme, prethodna i
naknadna kalkulacija ;

i) Rentabilno iskorištenje knjigovodstva, završnog obračuna i obračuna troškova,
računa karakterističnih vrijednosti, naročito obračuna likvidnosti, obračuna za
pokriće investicija, usporedbe ekonomskih pokazatelja.

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća slijedeće programske cjeline:

- obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak obrta),

- obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,

- organiziranost obrta,

- građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka,

- trgovačka društva,

- pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik,
  radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za
  radne sporove(Zakon o radu),

- pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno, penziono,
  pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje života, stvari,
  osiguranje od odgovornosti, starosnu penziju samostalnih obrtnika,

- pravo na stvaranje imovine,

- porezni sustav

- vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez, porez na dohodak, porez
  na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo
  i poklone ;

- porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje
  vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i
  korištenje pravnih sredstava;

- obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke-komore, gospodarske
  komore, udruženja cehovske organizacije,

- pravne osnove za stručno obrazovanje,

- bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o stručnom
  obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi između učenika i poslodavaca, ugovor
  o naukovanju.

V.

Iz područja osnova podučavanja naučnika ispitanik mora pokazati znanje iz
slijedećih područja:

1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi ovog obrazovanja,
ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i
obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost
stručnog učitelja.

2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni
planovi i programi, ispitni zahtjevi...

Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog
plana obrtničke radionice...

3. Suradnja obrtnička radionica - škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala,
metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).

4. Mladi u obrazovanju

(potreba i značenje stručnog obrazovanja za mladu generaciju, tipične razvojne
pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao faktor napredovanja,
grupnopsihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i praktično ponašanje
mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima, zdravstvena zaštita, zaštita od
nesreća na radu.

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglavljima III., IV. i V. osnova su
za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teoretska stručna znanja neophodna za
samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanja objavljena u
"Popisu vezanih obrta i zanimanja" označena u rubrici "Šifra, naziv zanimanja i
stupanj stručne spreme" brojem 2. (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima
"Narodne novine" br. 31/95).

VIII.

Programske cjeline stručno-teoretskog i praktičnog dijela ispita za navedena
zanimanja obuhvaćaju:

a) praktični dio ispita

b) neophodna stručno teoretska zanimanja za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu.

IX.

Ispitni sadržaj za majstorski ispit za zanimanje majstor zidar, koje je u skladu s
Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima ("Narodne novine" br. 31/95)
označeno šifrom 71210, je:

MAJSTOR ZIDAR

I. Područje rada

- građenje i održavanje stambenih objekata,

- građenje i održavanje gospodarskih objekata,

- građenje i održavanje javnih objekata,

- građenje i održavanie industrijskih objekata,

- radovi na restauracijama spomenika kulture i javnih objekata,

- radovi na rekonstrukcijama svih vrsta građevnih objekata.

II. Sadržaj ispita

1. Praktični dio ispita

Na praktičnom dijelu ispita ispitanik mora pokazati vještinu izvođenja složenijih
detalja na građevini. Ispitanik mora pokazati samostalnost u radu te organizatorske
sposobnosti. Ispitanik mora zadatak izvesti prema nacrtu, precizno i kvalitetno uz
poštovanje normi rada na siguran način i zaštitu okoliša.

Praktični dio majstorskog ispita obuhvaća neke od slijedećih operacija.

- zidanje zidova od 12, 25, 38 ili 51 cm,

- zidanje prekida zida,

- zidanje pravokutnog kuta ili križanja zidova,

- zidanje dimovodnih kanala,

- zidanje fasadnom opekom,

- zidanje stupova,

- zidanje zavojitih zidova (prethodno iscrtavanje).

- izrada nadvoja (opeka, beton ili kamen),

- izvedba toplinske, hidro ili zvučne izolacije,

- žbukanje zidova ili stropova.

Praktični dio majstorskog ispita ispitanik obavlja na gradilištu odgovarajućeg objekta.

2. Teorijska znanja neophodna za obavljanje poslova iz djelokruga rada majstora zidara

2. 1. Građevni materijal

Ispitanik mora pokazati dobro poznavanje vrsta i svojstava svih klasičnih i
suvremenih materijala koji se koriste u graditeljstvu :

- kamen,

- veziva,

- mortovi,

- beton,

- opeka i opekarski proizvodi,

- keramički proizvodi,

- čelik,

- drvo,

- boje i lakovi,

- asfalt i bitumen,

- prerađevine.

2.2. Građevne konstrukcije

- projektna dokumentacija - vrste projekata i njihovo čitanje (idejni, glavni i izvedbeni projekat),

- prostoučno risanje pojedinih graditeljskih detalja u jednoj od projekcija,

- konstruktivni i nekonstruktivni elementi građevina,

- pripremni radovi,

- zemljani radovi,

- temelji,

- izolacije (hidro, toplinske i zvučne),

- zidovi od opeke, kamena, moduliranih opekarskih blokova),

- zidovi i stupovi od betona i armiranog betona,

- zidovi i stupovi od opekarskih i betonskih prerađevina,

- dimovodni i klimatizacijski kanali,

- stropne konstrukcije,

- stubišta

- krovne konstrukcije i pokrovi.

2.3. Obračun i organizacija graditeljskih radova

- gradilišna dokumentacija,

- obračun količina,

- normiranje i analiza cijena,

- obračun radova,

- tehnički pregled i primopredaja objekta,

- organizacija radova na gradilištu

2.4. Alati, pomagala i strojevi:

- sve vrste ručnog alata za zidarske radove, namjena, uporaba i održavanje,

- strojevi za građenje (mješalice za mort i beton, strojevi za žbukanje, vibratori,
  bušilice, nabijači...) namjena, uporaba i održavanje,

- pomagala za iscrtavanje, iskolčavanje, obilježavanje, prenošenje visina i mjerenja.


Klasa:311-01/95-01/523
Urbroj: 526-01-95-29


 

PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE
MAJSTOR ZLATAR
I.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja
neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na
svako zanimanje posebno.

II.

Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz slijedećih ispitnih područja:

1. Gospodarstvo i pravni propisi

2. Osnove podučavanja naučnika

III.

Područje gospodarstva obuhvaća slijedeće programske cjeline:

a) Osnovna pitanja osnivanja obrta, naročito analiza tržišta i mjesta, pravni oblik, veličina obrta;

b) Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla,
upotreba materijala i skladište, oblici racionaliziranja, uprava, utjecaja
automatizacije na organizaciju rada u obrtu;

c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja i
društvena klima u obrtničkoj radionici;

d) Ekonomski / rentabilni zadaci u obrt. radionici naročito kupnja, proizvodnja,
repacaturne usluge, usluge, trgovačka djelatnost, prodaja, reklama, servisna
služba, međuobrtnitka suradnja, naročito zadrugarstvo;

e) Financijsko ekonomska osnovna pitanja, naročito obrtnička financijska
ekonomija i njezine funkcije, financijsko planiranje, platni i kreditni promet, vrste
financiranja, štedno-kreditne zadruge i druge mjere za unapređenje obrta;

f) Mjere za unapređenje obrta, naročito stručno savjetovanje, poduka izvan
obrtničke radionice i usavršavanje;

g) Knjigovodstvo i bilanca, naročito knjigovodstvo, imovinski pregled, inventura,
procjena kao i račun dobitka i gubitka, vođenje knjiga i centralna obrada podataka
u obrtništvu;

h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova, ukupnih troškova
kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne šeme, prethodna i
naknadna kalkulacija;

i) Rentabilno iskorištenje knjigovodstva, završnog obračuna i obračuna troškova,
računa karakterističnih vrijednosti, naročito obračuna likvidnosti, obračuna za
pokriće investicija, usporedbe ekonomskih pokazatelja.

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća slijedeće programske cjeline :

- obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak obrta),

- obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,

- organiziranost obrta,

- građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka,

- trgovačka društva,

- pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik,
radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za
radne sporove (Zakon o radu),

- pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno, penziono,
pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje života, stvari,
osiguranje od odgovornosti, starosnu penziju samostalnih obrtnika,

- pravo na stvaranje imovine,

- porezni sustav

- vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez,porez na dohodak, porez
na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo...;

- porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje
vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i
korištenje pravnih sredstava;

- obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke komore, gospodarske
komore, udruženja cehovske organizacije,

- pravne osnove za stručno obrazovanje,

- bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o strutnom
obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi izmedu učenika i poslodavaca, ugovor
o naukovanju.

V.

Iz područja osnova podučavanja naučnika ispitanik mora pokazati znanje iz
slijedećih područja:

1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi ovog obrazovanja,
ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i
obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost
stručnog učitelja.

2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni
planovi i programi, ispitni zahtjevi...

Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog
plana obrtničke radionice...

3. Suradnja obrtnička radionica - škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala,
metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).

4. Mladi u obrazovanju
(potreba i značenje stručnog obrazovanja za mladu generaciju, tipične razvojne
pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao faktor napredovanja,
grupnopsihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i praktično ponašanje
mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima, zdravstvena zaštita, zaštita od
nesreća na radu.

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglavljima III., IV. i V. osnova su
za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teoretska stručna znanja neophodna za
samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanja objavljena u
"Popisu vezanih obrta i zanimanja" označena u rubrici "Šifra, naziv zanimanja i
stupanj stručne spreme" brojem 2. (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima
"Narodne novine" br. 31/95).

VIII.

Programske cjeline stručno-teoretskog i praktičnog dijela ispita za navedena
zanimanja obuhvaćaju:

a) praktični dio ispita

b) neophodna stručno teoretska zanimanja za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu.

IX.

Ispitni sadržaj za majstorski ispit za zanimanje majstor zlatar, koje je u skladu s
Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima ("Narodne novine" br. 31/95)
oznaćeno šifrom 73130, je:

MAJSTOR - ZLATAR

1. Područja rada

- izrada lanca iz plemenitih metala i slitina,

- izrada i montaža ukrasnih okvira i okvira nakita,

- izrada nakita i dijelova nakita ručnim alatima,

- izrada dijelova nakita ljevanjem,

- izvođenje radova iz draguljarske tehnike,

- održavanje lanaca, nakita i dragulja,

- izbor, rukovanje i skladištenje plemenitih metala i organskih materijala,

- ispitivanje i mjerenje dimenzija, oblika, masa i svojstava materijala.

II. Sadržaji ispita

1. Praktični dio ispita

Na praktičnom dijelu majstorskog ispita, ispitanik izrađuje jedan ili više zadataka
izrade, popravaka ili ispitivanja na lancima, nakitu ili draguljima i njihovim dijelovima.

Praktični radovi su obuhvaćeni područjem rada majstora zlatara.

Praktičan rad obuhvaća :

- održavanje i popravak lanaca, nakita i dragulja, rastavljanje, sastavljanje i
  ispitivanje dijelova i udešavanje cjelovitih sklopova,

- izradu zlatarskih dijelova od žice, lima, kovanjem i lijevanjem,

- sastavljanje dijelova nakita i dragulja,

- ispitivanje sastava i kvalitete plemenitih metala,

- skladištenja i rukovanja plemenitim metalima i organskim materijalima, prema svjetskim propisima,

- izradu kopči, okvira i drugih dijelova nakita,

- izradu nacrta za šablone, naprave i kalupe,

- proračun utroška matecijala, pomoćnih materijala i dijelova.

Pri izradi praktičnog dijela ispita, ispitanik se mora pridržavati propisanih mjera
zaštite pri radu i zaštite okoliša, te ostalih uvjeta, koje mu odredi Ispitna komisija,

2. Sadržaji majstorskog ispita neophodnih za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu

2.1. Materijali

- osnovna ispitivanja tehničkih materijala (čvrstoća, tvrdoća, promjenjivost oblika,
  otpornost protiv korozije i sl.),

- željezni i obojeni metali, svojstva i primjena,

- plastični materijali, izbor, svojstva i primjena,

- goriva i maziva za radne strojeve i uređaje, izbor i svojstva,

- pogonski i pomoćni materijali, tekućine za hlađenje, sredstva za čišćenje,
  sredstva za zaštitu od korozije, sredstva za spajanje zavarivanjem, lemljenjem, ljepljenjem i sl.

- plemeniti metali,nalazišta,dobivanje,svojstva i primjena,

- slitine plemenitih metala, sastav, svojstva i primjena,

- drago kamenje, struktura, svojstva i primjena,

- organski ukrasi materijali, njihova imitacija, vrsta, svojstva i uporaba.

2.2. Estetika

- estetika, dizajn, zanat, umjetnost,

- moda i faktori koji utječu na modu,

- formativni faktori dizajna (sklad forme i sadržaja, estetski principi, forme, utjecaj prirode na dizajn i sl.)

- svjetlost,svjetlosne pojave,boje i njihov značaj u zlatarstvu,

- psihološki i sociološki čimbenici izbora nakita,

- poznavanje povijesnog pregleda razvoja zlatarstva i budućih trendova,

- kreiranje modela zlatarskih proizvoda.

2.3.Konstrukcija zlatarskih proizvoda

- osnovni zahtjevi na mjere i oblike nakita i dijelova s obzirom na namjenu i zakonske zahtjeve,

- utvrđivanje i mjerenje vanjskih mjera zlatarskih proizvoda,

- osnovni proračuni tlaka,sile,radnje,broja okretaja,brzine i snage,

- osnovni proračuni kontrole čvrstoće nosača,

- skiciranje i čitanje tehničko-tehnoloških dokumenata, kataloga i uputa o sastavu
  pojedinih sklopova i dijelova zlatarskih proizvoda,

- konstruiranje krojeva,naprava i kalupa u zlatarstvu,

- skiciranje oblika olovkom i bojama,

- uporaba računala i korisničkih programa iz zlatarske tehnike,

- utvrđivanje utroška materijala i dijelova za popravak nakita.

2.4.Tehnologija izrade i održavanje nakita

- organiziranje procesa rada u zlatarskoj radionici,

- izračunavanje utroška vremena,materijala,dijelova i sklopova,energije i
  izračunavanje kapaciteta radionice,

- planiranje rada,raspoređivanje poslova,praćenje i analiza operativnog plana,

- pregled nakita,dijagnosticiranje i utvrđivanje oštećenja,

- proces izrade i popravaka dijelova i sklopova zlatarskih proizvoda,

- proces rastavljanja i sastavljanja dijelova i sklopova,

- podmazivanje i hlađenje na radnim strojevima i uređajima,

- nosači i vezni elementi,oštećenja i njihovo otklanjanje,

- procesi oplemenjivanja i zaštite površina,

- procesi toplinske obrade metala,

- sustavi pročišćavanja otpadnih štetnih tvari,

- klimatski i drugi uvjeti zdravog i sigurnog rada u radionici,zaštita radnog i vanjskog okoliša.

2.5. Strojevi i uređaji

- poznavanje osnovne građe i funkcije strojeva i uređaja u zlatarskoj radionici,

- radni i ručni strojevi i alati za obradu i montažu,

- uređaji za toplinsku obradu metala,

- uređaji snabdijevanja radionice energijom,

- uređaji za mjerenja u zlatarskoj tehnici,

- specijalni alati, naprave i uređaji za popravke mehaničkih oštećenja nakita,

- čuvanje i tekuće održavanje strojeva i uređaja,

- zaštitne mjere pri radu s pojedinim strojevima i uređajima.


Klasa:311-01/95-01/526
Urbroj: 526-01-95-7
 << Natrag...

 Baza podataka
 WEB katalog
 Adresar
 Obrtničke udruge
  Europske integracije
Trgovačko pravo
Management
Poljoprivreda
  Izrada poslovnih planova
Izrada WEB stranica
Istraživanje tržišta
Marketing

 

Google
WWW Poslovni Forum

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga