POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje? Želite povećati prodaju? Tvrtka vam je u krizi ili pred zatvaranjem? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla?
Link na pregled ponude - Poslovne usluge za poduzetnike - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
POSLOVNE INFORMACIJE, SAVJETI I ANALIZE
Potražite sve informacije o poslovanju u Hrvatskoj, pravne, porezne i druge savjete, informacije o internet oglašavanju i marketingu, rezultate istraživanja tržišta, poslovne analize, informacije o kreditima za poduzetnike, poticajima...
Kontaktirajte nas ukoliko su Vam potrebne poslovne informacije
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI, BAZE PODATAKA
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
 Poslovni Forum - naslovna      Baza podataka      Primjer baze      Adresar      WEB katalog      Izrada WEB stranica
 
 Majstorski ispiti  | Srednjoškolsko obrazovanje  |  Zakon o srednjem školstvu  | Zakon o obrtu  | Obrtničke komore


PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE
MAJSTOR FASADER
I.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja
neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na
svako zanimanje posebno.

II.

Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz slijedećih ispitnih područja:

1. Gospodarstvo i pravni propisi

2. Osnove podučavanja naučnika

III.

Područje gospodarstva obuhvaća slijedeće programske cjeline:

a) Osnovna pitanja osnivanja obrta, naročito analiza tržišta i mjesta, pravni oblik,
veličina obrta;

b) Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla,
upotreba materijala i skladište, oblici racionaliziranja, uprava, utjecaja
automatizacije na organizaciju rada u obrtu ;

c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja i
društvena klima u obrtničkoj radionici;

d) Ekonomski / rentabilni zadaci u obrtničkoj radionici naročito kupnja, proizvodnja,
reparaturne usluge, usluge, trgovačka djelatnost, prodaja, reklama, servisna služba,
međuobrtnička suradnja, naročito zadrugarstvo;

e) Financijsko ekonomska osnovna pitanja, naročito obrtnička financijska
ekonomija i njezine funkcije, financijsko planiranje, platni i kreditni promet, vrste
financiranja, štedno-kreditne zadruge i druge mjere za unapređenje obrta;

f) Mjere za unapređenje obrta, naročito stručno savjetovanje, poduka izvan
obrtničke radionice i usavršavanje;

g) Knjigovodstvo i bilanca, naročito knjigovodstvo, imovinski pregled, inventura,
procjena kao i račun dobitka i gubitka, vođenje knjiga i centralna obrada podataka
u obrtništvu;

h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova, ukupnih troškova
kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne šeme, prethodna i
naknadna kalkulacija ;

i) Rentabilno iskorištenje knjigovodstva, završnog obračuna i obračuna troškova,
računa karakterističnih vrijednosti, naročito obračuna likvidnosti, obračuna za
pokriće investicija, usporedbe ekonomskih pokazatelja.

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća slijedeće programske cjeline:

- obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak obrta),

- obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,

- organiziranost obrta,

- građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka,

- trgovačka društva,

- pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno, penziono,
pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje života, stvari,
osiguranje od odgovornosti, starosnu penziju samostalnih obrtnika,

- pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik,
radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za
radne sporove (Zakon o radu),

- pravo na stvaranje imovine,

- porezni sustav; vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez, porez na dohodak,
porez na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo
i poklone; porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje
vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i
korištenje pravnih sredstava;

- obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke-komore, gospodarske
komore, udruženja cehovske organizacije,

- pravne osnove za stručno obrazovanje,

- bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o stručnom
obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi između učenika i poslodavaca, ugovor
o naukovanju.

V.

Iz područja osnova podučavanja naučnika ispitanik mora pokazati znanje iz
slijedećih područja:

1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi ovog obrazovanja,
ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i
obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost
stručnog učitelja.

2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni
planovi i programi, ispitni zahtjevi...

Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog
plana obrtničke radionice...

3. Suradnja obrtnička radionica - škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala,
metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).

4. Mladi u obrazovanju
(potreba i značenje stručnog obrazovanja za mladu generaciju, tipične razvojne
pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao faktor napredovanja,
grupnopsihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i praktično ponašanje
mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima, zdravstvena zaštita, zaštita od
nesreća na radu.

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglavljima III., IV. i V. osnova su
za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teoretska stručna znanja neophodna za
samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanja objavljena u
"Popisu vezanih obrta i zanimanja" označena u rubrici "Šifra, naziv zanimanja i
stupanj stručne spreme" brojem 2. (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima
"Narodne novine" br. 31/95).

VIII.

Programske cjeline stručno-teoretskog i praktičnog dijela ispita za navedena
zanimanja obuhvaćaju:

a) praktični dio ispita

b) neophodna stručno teoretska zanimanja za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu.

IX.

Ispitni sadržaj za majstorski ispit za zanimanje majstor fasader, koje je u skladu s
Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima (" Narodne novine" br. 31 /95)
označeno šifrom 71292, je:

MAJSTOR FASADER


I. Područje rada

- izvođenje fasada na stambenim, javnim, industrijskim i gospodarskim objektima,

- unutrašnje uređenje javnih i industrijskih objekata,

- radovi na sancijama i restauracijama stambenih, javnih objekata i spomenicima
kulture i povijesti.


II. Sadržaji ispita

1. Praktični dio ispita

Na praktičnom dijelu majstorskog ispita kandidat mora pokazati vještine izrade
zahtijevnijih fasada ili unutrašnjih zidnih površina. Ispitanik mora dokazati
samostalnost, preciznost u radu i organizatorske sposobnosti. Ispitanik mora
zadatak izvesti prema nacrtu ili postojećem uzorku precizno i kvalitetno uz primjenu
sredstava zaštite pri radu i zaštite okoliša.

Ispitaniku se, za praktični dio majstorskog ispita, može zadati :

- izrada fasade bilo koje vrste zgrade prema projektu,

- izrada unutrašnjih dekorativnih zidnih površina u javnim ili industrijskim objektima,

- rastauracija oštećene fasade (vlaga, mehanička oštećenja...) prema postojećem
  uzorku ili prema nacrtu,

- izrada ili ugradnja štukatura.

2. Majstorska znanja neophodna za obavljanje poslova i njihove organizacije iz
djelokruga rada majstora - fasadera

2. 1. Građevni materijali

Ispitanik mora poznavati sve vrste klasičnih i suvremenih materijala koji se koriste ili
su se koristili pri izradi fasada:

- kamen,

- pijesak i drugi agregati,

- mortovi i žbuke,

- gips,

- opeka i opekarski proizvodi,

- veziva,

- beton,

- keramički proizvodi,

- drvo,

- boje,

- prerađevine i pripravci za fasade,

- materijali za hidro, zvučnu i toplinsku izolaciju.

2.2. Obračun i organizacija fasaderskih radova

- godišnja dokumentacija,

- obračun količina,

- normiranje i analiza cijena,

- obračun radova,

- tehnički pregled i primopredaja objekata,

- priprema i organizacija radova na gradilištu.

2.3. Stilovi u graditeljstvu

- poznavanje različitih stilova u graditeljstvu s posebnim naglaskom na fasade i
  njihove karakteristične detalje.

2.4. Alati, pomagala i strojevi

- ručni alati,

- strojevi (mješalice, strojevi za žbukanje, brusilice, bušilice...),

- pomagala za mjerenja, prenošenje visina i iscrtavanje.


Klasa:311-01/95-01/523
Urbroj: 526-01-95-16


 


PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE
MAJSTOR FOTOGRAF
I.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja
neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na
svako zanimanje posebno.

II.

Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz slijedećih ispitnih područja:

1. Gospodarstvo i pravni propisi

2. Osnove podučavanja naučnika

III.

Područje gospodarstva obuhvaća slijedeće programske cjeline:

a) Osnovna pitanja osnivanja obrta, naročito analiza tržišta i mjesta, pravni oblik,
veličina obrta;

b) Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla,
upotreba materijala i skladište, oblici racionaliziranja, uprava, utjecaja
automatizacije na organizaciju rada u obrtu ;

c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja i
društvena klima u obrtničkoj radionici;

d) Ekonomski/rentabilni zadai u obrtničkoj radionici naročito kupnja, proizvodnja,
reparaturne usluge, usluge, trgovačka djelatnost, prodaja, reklama, servisna služba,
međuobrtnička suradnja, naročito zadrugarstvo;

e) Financijsko ekonomska,osnovna pitanja naročito obrtnička financijska ekonomija
i njezine funkcije, financijsko planiranje, platni i kreditni promet, vrste financiranja,
štedno-kreditne zadruge i druge mjere za unapređenje obrta;

f) Mjere za unapređenje obrta, naročito stručno savjetovanje, poduka izvan
obrtničke radionice i usavršavanje;

g) Knjigovodstvo i bilanca, naročito knjigovodstvo, imovinski pregled,inventura,
procjena kao i račun dobitka i gubitka, vođenje knjiga i centralna obrada podataka
u obrtništvu;

h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova" ukupnih troškova
kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne šeme, prethodna i
naknadna kalkulacija ;

i) Rentabilno iskorištenje knjigovodstva, završnog obračuna i obračuna troškova,
računa katakterističnih vrijednosti, naročito obračana likvidnosti, obračuna za
pokriće investicija, usporedbe ekonomskih pokazatelja.

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća slijedeće programske cjeline:

- obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak obrta),

- obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,

- organiziranost obrta,

- građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka;

- trgovačka društva,

- pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik,
radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za
radne sporove (Zakon o radu),

- pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno, penziono,
pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje života, stvari,
osiguranje od odgovornosti, starosnu penziju samostalnih obrtnika,

- pravo na stvaranje imovine,

- porezni sustav

- vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez, porez na dohodak, porez
na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo
i poklone;

- porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje
vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i
korištenje pravnih sredstava;

- obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke komore, gospodarske
komore, udruženja cehovske organizacije,

- pravne osnove za stručno obrazovanje,

- bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o stručnom
obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi izmedu učenika i poslodavaca, ugovor
o naukovanju.

V.

Iz područja osnova podučavanja naučnika ispitanik mora pokazati znanje iz
slijedećih područja:

1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi ovog obrazovanja,
ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i
obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost
stručnog učitelja.

2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni
planovi i programi, ispitni zahtjevi...

Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog
plana obrtničke radionice...

3. Suradnja obrtnička radionica - škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala,
metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).

4. Mladi u obrazovanju
(potreba i značenje stručnog obrazovanja za mladu generaciju, tipične razvojne
pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao faktor napredovanja,
grupnopsihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i praktično ponašanje
mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima, zdravstvena zaštita, zaštita od
nesreća na radu.

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglavljima III., IV. i V. osnova su
za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teoretska stručna znanja neophodna za
samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanja objavljena u
"Popisu vezanih obrta i zanimanja" označena u rubrici "Šifra, naziv zanimanja i
stupanj štručne spreme" brojem 2. (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima
"Narodne novine" br. 31/95).

VIII.

Programske cjeline stručno-teoretskog i praktičnog dijela ispita za navedena
zanimanja obuhvaćaju :

a) praktični dio ispita

b) neophodna stručno teoretska zanimanja za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu.

IX.

Ispitni sadržaj za majstorski ispit za zanimanje majstor fotograf, koje je u skladu s
Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima ("Narodne novine" br. 31/95) oznaeno
šifrom 73440, je:

MAJSTOR FOTOGRAF


I. Područja rada

- izrada fotografija i razglednica u crno bijeloj i kolor tehnici,

- izrada fotoreprodukcija umjetničkih djela, plakata, postera i slično,

- izrada dijapozitiva.


II. Sadržaji ispita

1. Praktični dio ispita

Na praktičnom dijelu ispita, ispitanik samostalno izrađuje jedan ili više izradaka,
primjerenih fotografskom zanatu. Kao praktični rad dolazi u obzir izrada

- fotografija i dijapozitiva iz područja slike ljudi, slikanje tehničkih stvari i materijala,
  arhitekture, krajolika i ilustracija,

- fotografija za modne i reklamne svrhe,

- industrijske fotografije,

- reprodukcija,

- grafičke preobrazbe pomoću jedne od gotovih fotografija.

Pri izradi praktičnog dijela ispita, ispitanik se mora pridržavati propisanih mjera
zaštite na radu i zaštite okoliša, te ostalih uvjeta, koje mu odredi Ispitna komisija.

2. Sadržaji majstorskog ispita, neophodni za vješto obavljanje poslova primjerenih
fotografskom obrtu.

2.1. Materijali

- građa fotografskog materijala za crno bijelu tehniku, osnove proizvodnje, vrste i svojstva,

- razvijači, konzervansi, usporivači, sredstva za fiksiranje, pojačivači,

- građa i osnove proizvodnje kolor materijala,

- tvari za kromogeno razvijanje,

- optički senzibilizatori za pojedina spektralna područja,

- materijali za izradu dijapozitiva,

- infracrveni i ultraljubičasti filmovi i ploče

2.2. Kompozicija slika

- fotografija kao zanat i umjetnost,

- tema, motiv i sadržaj fotografije,

- elementi kompozicije i izražavanje sadržaja fotografije,

- ton, vrste i oblici tonova i njegov značaj u fotografiji,

- format slike, vrste formata, namještaj unutar formata, zlatni rez i druga pravila,

- kutovi, vrste i njihov značaj u fotografiji,

- pozadina i njezin izbor,

- boja u fotografiji, tople i hladne boje, mješanje boja, kombinacija boja,

- psihološki značaj boja,

- ideja, orginalnost i stil rada,

- centar pažnje, zanimljivost i raznovrsnost fotografije,

- ravnoteža i vrste ravnoteže u snimci;

- pojam dubine i postizavanja dojma dubine,

- perspektiva, osnovna pravila centralne i kutne perspektive;

- utjecaj udaljenosti snimanja, kuta snimanja žarišta objektiva na perspektivu,

- vrste i razvoj fotografije kao umjetnosti.

2.3. Aparati, strojevi, uređaji i tehnološki postupci

- fotografski aparat i njegovi dijelovi,

- objektivi, optička svojstva objektiva, proturefleksna zaštita objektiva, vrste i podjela
  objektiva, teleobjektivi i širokokutni objektivi,

- predleće za skraćivanje i produljivanje žarišta,

- telekoverteri, posebni objektivi,

- zaslon, dubinska oštrina i njeno određivanje,

- zapor, oznaka brzine, sinhronizacija, vrste zapora,

- tražila i načini izoštravanja, paralaksa, daljinomjeri,

- nosači objektiva,

- podjela fotoaparata prema načinu izoštravanja, formatu, upotrebi negativnog
  materijala, opremi i konstrukciji,

- čuvanje i održavanje aparata i objektiva,

- filteri i djelovanje filtera, te njihova podjela prema izradi i načinu upotrebe,

- svjetlomjeri, određivanje ekspozicije, tablica za ekspoziciju,

- snimanje pri dnevnoj i umjetnoj svjetlosti, izvori i vrste umjetnog svjetla, opća i
specijalna tehnika snimanja pri umjetnoj svjetlosti,

- razvijanje, sistemi razvijanja, strojevi i uređaji za razvijanje u crno bijeloj tehnici i tehnici u boji,

- korekcija negativa i pozitiva,

- strojno kopiranje i povećanje,

- reprodukcija predložaka u boji, promjena boje pomoću filtera,

- organiziranje procesa rada u studiju i fotolaboratoriju, te izvan radionice,

- planiranje izrade, raspoređivanje poslova, analiza i praćenje operativnog plana,

- izračunavanje utroška materijala i energije,

- načini određivanja i određivanje vremena izrade i radne norme,

- klimatski i drugi radni uvjeti u studiju i fotolaboratoriju,

- tekuće održavanje aparata, strojeva i uređaja,

- zaštitne mjere pri radu.


Klasa: 311-01/95-01/523
Urbroj: 526-01-95-3 


PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE
MAJSTOR FRIZER
I.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja
neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na
svako zanimanje posebno.

II.

Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz slijedećih ispitnih područja:

1. Gospodarstvo i pravni propisi

2. Osnove podučavanja naučnika

III.

Područje gospodarstva obuhvaća slijedeće programske cjeline:

a) Osnovna pitanja osnivanja obrta, naročito analiza tržišta i mjesta, pravni oblik, veličina obrta;

b) Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla,
upotreba materijala i skladište, oblici racionaliziranja, uprava, utjecaja
automatizacije na organizaciju rada u obrtu ;

c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja i
društvena klima u obrtničkoj radionici;

d) Ekonomski/rentabilni zadaci u obrtničkoj radionici naročito kupnja, proizvodnja,
reparaturne usluge, usluge, trgovačka djelatnost, prodaja, reklama, servisna služba,
međuobrtnička suradnja, naročito zadrugarstvo;

e) Financijsko ekonomska osnovna pitanja, naročito obrtnička financijska
ekonomija i njezine funkcije, financijsko planiranje, platni i kreditni promet, vrste
financiranja, štedno-kreditne zadruge i druge mjere za unapređenje obrta;

f) Mjere za unapređenje obrta, naročito stručno savjetovanje, poduka izvan
obrtničke radionice i usavršavanje;

g) Knjigovodstvo i bilanca, naročito knjigovodstvo, imovinski pregled, inventura,
procjena kao i račun dobitka i gubitka, vođenje knjiga i centralna obrada podataka
u obrtništvu;

h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova, ukupnih troškova
kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne šeme, prethodna i
naknadna kalkulacija ;

i) Rentabilno iskorištenje knjigovodstva, završnog obračuna i obračuna troškova,
računa karakterističnih vrijednosti, naročito obračuna likvidnosti, obračuna za
pokriće investicija, usporedbe ekonomskih pokazatelja.

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća slijedeće programske cjeline:

- obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak obrta),

- obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,

- organiziranost obrta,

- građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka,

- trgovačka društva,

- pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik,
radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za
radne sporove(Zakon o radu),

- pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno, penziono,
pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje života, stvari,
osiguranje od odgovornosti, starosnu penziju samostalnih obrtnika,

- pravo na stvaranje imovine,

- porezni sustav

- vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez, porez na dohodak, porez
na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo
i poklone; porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje
vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i
korištenje pravnih sredstava;

- obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke-komore, gospodarske
komore, udruženja cehovske organizacije,

- pravne osnove za stručno obrazovanje,

- bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o stručnom
obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi između učenika i poslodavaca, ugovor
o naukovanju.

V.

Iz područja osnova podučavanja naučnika ispitanik mora pokazati znanje iz
slijedećih područja:

1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi ovog obrazovanja,
ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i
obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost
stručnog učitelja.

2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni
planovi i programi, ispitni zahtjevi...

Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog
plana obrtničke radionice...

3. Suradnja obrtnička radionica - škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala,
metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).

4. Mladi u obrazovanju
(potreba i značenje stručnog obrazovanja za mladu generaciju, tipične razvojne
pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao faktor napredovanja,
grupnopsihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i praktično ponašanje
mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima, zdravstvena zaštita, zaštita od
nesreća na radu.

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglavljima III., IV. i V. osnova su
za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teoretska stručna znanja neophodna za
samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanja objavljena u
"Popisu vezanih obrta i zanimanja" označena u rubrici "Šifra, naziv zanimanja i
stupanj stručne spreme" brojem 2. (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima
"Narodne novine" 31/95).

VIII.

Programske cjeline stručno-teoretskog i praktičnog dijela ispita za navedena
zanimanja obuhvaćaju:

a) praktični dio ispita

b) neophodna stručno teoretska zanimanja za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu.

IX.

Ispitni sadržaj za majstorski ispit za zanimanje majstor frizer, koje je u skladu s
Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima ("Narodne novine" br. 31/95)
označeno šifrom 51411, je:

MAJSTOR - FRIZER


I. Područje rada

- oblikovanje ženske, muške i dječje frizure jednostavnim tehnikama uvijača,

- šišanje,

- formiranje ženske, muške i dječje frizure fenom,

- izrada hladne trajne ondulacije za modernu žensku frizuru,

- bojenje, toniranje i izbjeljivanje kose,

- njega kose i vlasišta,

- izrada i primjena umetaka i perika,

- brijanje i formicanje brade i brkova,

- manikiranje i njega ruku i noktiju.


II. Sadržaj ispita

1. Praktični dio ispita

Na praktičnom dijelu majstorskog ispita, ispitanik izrađuje dva do četiri zadatka koji
su obuhvaćeni područjem rada majstora - frizera.

Moguće su radne probe, npr.:

- ocjena kose i kože glave (eventualno noktiju),

- odabir i priprema preparata i kemikalija za obradu kose,

- odabir frizure prema obliku lica i namjeni,

- samostalno šišanje različitim tehnikama,

- formiranje frizure fenom i različitim tehnikama uvijanja,

- samostalna izrada hladne trajne ondulacije,

- odabir i primjena kemikalija i boja za bojenje i izbjeljivanje kose,

- izrada perika i raznih umetaka,

- proračunati utrošak materijala,

- brijanje, formiranje brade i brkova i njega muškog lica,

- samostalno manikiranje i njega ruku.

Pri izradi praktičnog dijela ispita, ispitanik mora poznavati i pridržavati se
propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša, te ostalih uvjeta koje određuje Ispitna komisija.

2. Sadržaji majstorskog ispita neophodni za vješto obavljanje poslova frizerskog
zanimanja

2.1. Preparati i kemikalije

Poznavanje osnovnih preparata i kemikalija prema njihovom sastavu i namjeni:

- preparati za pranje i njegu kose: voda, šamponi, regeneratori, balzami, razni
  pakunzi, losioni i kreme,

- kemikalije i preparati za bojenje i izbjeljivanje kose: otopina vodik-peroksida
  (različitih koncentracija), boje za kosu (razlikovati ih prema namjeni i proizvođaču),

- prepacati za toniziranje kose (sintetski i prirodni),

- kemikalije za izradu hladne trajne ondulacije (sintetske i prirodne),

- preparati za učvršćivanje frizure (gelovi, pjene, lakovi),

- preparati za njegu ruku i noktiju (kupke, hranjive i zaštitne kreme, lakovi za nokte,
  otapala lakova za nokte, dezinfekcijska sredstva).

2.2. Sadržaji iz područja estetike

- estetika, zanat i umjetnost,

- moda i čimbenici koji utječu na modu,

- frizura kao sredstvo izražavanja osobnosti,

- estetski principi u frizerskom zanatu,

- sklad lica i tjelesne konstitucije s frizurom,

- sklad frizure s odjećom,

- kreiranje frizure,

- modni ukrasi i detalji,

- sklad brade i brkova s licem muškarca,

- estetski izgled noktiju i ruku,

- praćenje modnih svjetskih trendova u frizerstvu.

2.3. Kreiranje frizure

- poznavanje osnova anatomske građe ženske, muške i dječje glave,

- utvrđivanje kvalitete kose,

- utvrđivanje za koju priliku se kreira frizura (većernja, danja, svečana...),

- razraditi postupke (korake) u procesu kreiranja frizure,

- znati postupno slikovno prikazati faze stvaranja nove frizure i gotovu frizuru
  prikazati sintetskim crtežom,

- osposobiti se služiti stručnom literaturom i periodikom iz područja frizerstva,

- predvidjeti materijal i vrijeme potrebno za izvođenje nove frizure.

2.4. Tehnologija postupaka i procesa u frizerstvu

- organiziranje procesa rada u frizerskom salonu,

- izračunavanje utroška materijala, energije i vremena u odnosu na kapacitet radnog prostora,

- raspored poslova, analiza i praćenje operativnog plana, normiranje poslova u frizerskom zanimanju,

- proces pranja i njege kose s formicanjem frizure fenom ili tehnikom uvijanja,

- proces fazonicanja frizure škarama i drugim tehnikama šišanja,

- pcoces izbjeljivanja kose i njege nakon izbjeljivanja,

- proces bojenja i toniziranja kose i njege nakon bojenja,

- proces izrade hladne trajne ondulacije,

- pcoces brijanja te formiranja brade i brkova,

- proces manikiranja,

- održavanje optimalnih radnih i klimatskih uvjeta u frizerskom salonu.

2.5. Aparati i pribor

- poznavanje osnovnog i specifičnog frizerskog pribora,

- higijensko održavanje cjelokupnog frizerskog pribora,

- poznavanje funkcije aparata za sušenje kose,

- poznavanje funkcije aparata s infracrvenim zračenjem,

- pravilno održavanje mokrog čvora (slivnici s bazenom za pranje kose),

- redovito stručno servisiranje aparata za sušenje kose (haube i fenovi),

- poznavanje i primjenjivanje mjera zaštite kod upotrebe svih vrsta električnih aparata.


Klasa: 311-01/95-01/523
Urbroj: 526-01-95-25


 PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE
MAJSTOR GRADITELJ GUDALAČKIH GLAZBALA
I.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja
neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na
svako zanimanje posebno.

II.

Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz sljedećih ispitnih područja:

1. Gospodarstvo i pravni propisi,

2. Osnove podučavanja naučnika.

III.

Područje gospodarstva obuhvaća sljedeće programske cjeline:

a) Osnovna pitanja osnivanja obrta, naročito analiza tržišta i mjesta, pravni oblik,
veličina obrta;

b) Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla,
uporaba materijala i skladište, oblici racionaliziranja, uprava, utjecaj automatizacije
na organizaciju rada u obrtu;

c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja i
društvena klima u obrtničkoj radionici;

d) Ekonomski/rentabilni zadaci u obrtničkoj radionici naročito kupnja, proizvodnja,
reparaturne usluge, usluge, trgovačka djelatnost, prodaja, reklama, servisna služba,
međuobrtnička suradnja, naročito zadrugarstvo;

e) Financijsko ekonomska osnovna pitanja, naročito obrtnička financijska
ekonomija i njezine funkcije, financijsko planiranje, platni i kreditni promet, vrste
financiranja, štedno-kreditne zadruge i druge mjere za unapređenje obrta;

f) Mjere za unapređenje obrta, naročito stručno savjetovanje, poduka izvan
obrtničke radionice i usavršavanje;

g) Knjigovodstvo i bilanca, naročito knjigovodstvo, imovinski pregled, inventura,
procjena kao i račun dobitka i gubitka, vođenje knjiga i centralna obrada podataka
u obrtništvu;

h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova, ukupnih troškova
kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne sheme, prethodna i
naknadna kalkulacija;

i) Rentabilno iskorištenje knjigovodstva, završnog obračuna i obračuna troškova,
računa karakterističnih vrijednosti, naročito obračuna likvidnosti, obračuna za
pokriće investicija, usporedbe ekonomskih pokazatelja.

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća sljedeće programske cjeline:

- obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak
obrta),

- obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,

- organiziranost obrta,

- građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka,

- trgovačka društva,

- pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik,
radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za
radne sporove (Zakon o radu),

- pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno i
mirovinsko osiguranje, pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje
života, stvari, osiguranje od odgovornosti, starosnu mirovinu samostalnih obrtnika,

- pravo na stvaranje imovine,

- porezni sustav,

vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez, porez na dohodak, porez
na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo
i poklone,

porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje
vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i
korištenje pravnih sredstava,

- obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke komore, gospodarske
komore, udruženja cehovske organizacije,

- pravne osnove za stručno obrazovanje,

- bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o stručnom
obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi između učenika i poslodavaca, ugovor
o naukovanju.

V.

Iz područja osnova podučavanja ispitanik mora pokazati znanje iz sljedećih
područja:

1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi obrazovanja,
ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i
obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost
stručnog učitelja.

2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni
planovi i programi, ispitni zahtjevi...).

Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog
plana obrtničke radionice.

3. Suradnja obrtnička radionica - škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala,
metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).

4. Mladi u obrazovanju

(potreba i značenje stručnog obrazovanja za mlađu generaciju, tipične razvojne
pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao čimbenik
napredovanja, grupnopsihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i
praktično ponašanje mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima,
zdravstvena zaštita, zaštita od nesreća na radu.

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglavljima III., IV. i V. osnova su
za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teorijska stručna znanja neophodna za
samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanja objavljena u
"Popisu vezanih obrta i zanimanja", označena brojem 2. u rubrici "Šifra, naziv
zanimanja i stupanj stručne spreme" (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima
"Narodne novine", br. 31/95.).

VIII.

Programske cjeline stručno-teorijskog i praktičnog dijela ispita za navedena
zanimanja obuhvaćaju:

a) praktični dio ispita,

b) neophodna stručno-teorijska znanja za vješto obavljanje poslova primjerenih
obrtu.

IX.

Ispitni sadržaj za majstorski ispit za zanimanje majstor graditelj gudalačkih glazbala,
koje je u skladu s Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima ("Narodne novine",
br. 13/95.), označeno šifrom 73121, je:

MAJSTOR-GRADITELJ GUDALAČKIH GLAZBALA

I. PODRUČJE RADA

- izrada violina,

- izrada viola,

- izrada čela,

- izrada kontrabasa,

- izrada gudala,

- popravak gudalačkih glazbala i restauratorski radovi.

1. Praktični dio ispita

Na praktičnom dijelu majstorskog ispita kandidat mora poznavati vještine obrade
drveta ručnim alatom i strojevima. Ispitanik mora pokazati samostalnost i preciznost
u radu te organizacijske sposobnosti. Ispitanik mora zadatak izraditi prema nacrtu
precizno i kvalitetno uz primjenu mjera zaštite pri radu i zaštite okoliša.

Ispitaniku se može na praktičnom dijelu majstorskog ispita zadati da prema
projektu:

- izradi violinu,

- izradi gudalo,

- popravi i restaurira gudalačko glazbalo.

2. Teorijska znanja neophodna za obavljanje poslova iz djelokruga rada majstora
graditelja gudalačkih glazbala

2.1. Materijali u izradi gudalačkih glazbala

- vrste drva, struktura, akustička svojstva,

- sušenje drva,

- greške drva,

- ljepila,

- lakovi za drvo i dr.

2.2. Strojevi i alati

- alat za ručnu obradu drva,

- pribor za zacrtavanje,

- alat i uređaji za stezanje,

- strojevi za blanjanje, piljenje, glodanje, poliranje i dr.

Ispitanik mora pokazati vještine u rukovanju, podešavanju, održavanju i oštrenju
alata (kod ručnog alata i strojeva).

2.3. Konstrukcija gudalačkih glazbala

- vrste nacrta i njihovo čitanje,

- prikaz pojedinih gudalačkih glazbala ili njihovih dijelova prostoručnim crtežom,

- izrada šablona za krojenje,

- vezovi kod gudalačkih glazbala i dr.

2.4. Ispitanik treba poznavati povijest gudalačkih glazbala, važne škole i važne
graditelje gudalačkih glazbala.

2.5. Ispitanik treba poznavati akustična svojstva, drva, glazbala i prostora.

2.6. Organizacija i obračun glazbalarskih radova

- dokumentacija,

- obračun količina,

- normiranje i analiza cijena,

- obračun radova,

- priprema i organizacija radova.


Klasa: 311-01/97/01/1370
Urbroj: 526-08/97-01


 


PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE
MAJSTOR GRADITELJ ORGULJA
I.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja
neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na
svako zanimanje posebno.

II.

Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz sljedećih ispitnih područja:

1. Gospodarstvo i pravni propisi,

2. Osnove podučavanja naučnika.

III.

Područje gospodarstva obuhvaća sljedeće programske cjeline:

a) Osnovna pitanja osnivanja obrta, naročito analiza tržišta i mjesta, pravni oblik,
veličina obrta;

b) Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla,
uporaba materijala i skladište, oblici racionaliziranja, uprava, utjecaj automatizacije
na organizaciju rada u obrtu;

c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja i
društvena klima u obrtničkoj radionici;

d) Ekonomski/rentabilni zadaci u obrtničkoj radionici naročito kupnja, proizvodnja,
reparaturne usluge, usluge, trgovačka djelatnost, prodaja, reklama, servisna služba,
međuobrtnička suradnja, naročito zadrugarstvo;

e) Financijsko ekonomska osnovna pitanja, naročito obrtnička financijska
ekonomija i njezine funkcije, financijsko planiranje, platni i kreditni promet, vrste
financiranja, štedno-kreditne zadruge i druge mjere za unapređenje obrta;

f) Mjere za unapređenje obrta, naročito stručno savjetovanje, poduka izvan
obrtničke radionice i usavršavanje;

g) Knjigovodstvo i bilanca, naročito knjigovodstvo, imovinski pregled, inventura,
procjena kao i račun dobitka i gubitka, vođenje knjiga i centralna obrada podataka
u obrtništvu;

h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova, ukupnih troškova
kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne sheme, prethodna i
naknadna kalkulacija;

i) Rentabilno iskorištenje knjigovodstva, završnog obračuna i obračuna troškova,
računa karakterističnih vrijednosti, naročito obračuna likvidnosti, obračuna za
pokriće investicija, usporedbe ekonomskih pokazatelja.

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća sljedeće programske cjeline:

- obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak
obrta),

- obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,

- organiziranost obrta,

- građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka,

- trgovačka društva,

- pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik,
radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za
radne sporove (Zakon o radu),

- pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno i
mirovinsko osiguranje, pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje
života, stvari, osiguranje od odgovornosti, starosnu mirovinu samostalnih obrtnika,

- pravo na stvaranje imovine,

- porezni sustav,

vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez, porez na dohodak, porez
na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo
i poklone,

porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje
vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i
korištenje pravnih sredstava,

- obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke komore, gospodarske
komore, udruženja cehovske organizacije,

- pravne osnove za stručno obrazovanje,

- bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o stručnom
obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi između učenika i poslodavaca, ugovor
o naukovanju.

V.

Iz područja osnova podučavanja ispitanik mora pokazati znanje iz sljedećih
područja:

1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi obrazovanja,
ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i
obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost
stručnog učitelja.

2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni
planovi i programi, ispitni zahtjevi…).

Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog
plana obrtničke radionice.

3. Suradnja obrtnička radionica - škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala,
metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).

4. Mladi u obrazovanju

(potreba i značenje stručnog obrazovanja za mlađu generaciju, tipične razvojne
pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao čimbenik
napredovanja, grupnopsihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i
praktično ponašanje mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima,
zdravstvena zaštita, zaštita od nesreća na radu.

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglavljima III., IV. i V. osnova su
za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teorijska stručna znanja neophodna za
samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanja objavljena u
"Popisu vezanih obrta i zanimanja", označena brojem 2. u rubrici "Šifra, naziv
zanimanja i stupanj stručne spreme" (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima
"Narodne novine", br. 31/95.).

VIII.

Programske cjeline stručno-teorijskog i praktičnog dijela ispita za navedena
zanimanja obuhvaćaju:

a) praktični dio ispita,

b) neophodna stručno-teorijska znanja za vješto obavljanje poslova primjerenih
obrtu.

IX.

Ispitni sadržaj za majstorski ispit za zanimanje majstor graditelj orgulja, koje je u
skladu s Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima ("Narodne novine", br. 31/95.),
označeno šifrom 73124, je:

MAJSTOR - GRADITELJ ORGULJA

I. PODRUČJE RADA

- gradnja orgulja i izradba njihovih sastavnih dijelova,

- montaža orgulja na mjestu postavljanja,

- održavanje i popravci orgulja,

- ugađanje svirala,

- restauratorski radovi.

II. SADRŽAJ ISPITA

1. Praktični dio ispita

Na praktičnom dijelu ispita kandidat mora pokazati vještine obrade drveta, drvenih
proizvoda, metala, plastike i drugih potrebnih materijala ručnim alatima i strojevima.
Ispitanik mora pokazati samostalnost i preciznost u radu te organizacijske
sposobnosti. Ispitanik mora zadatak izraditi prema nacrtu precizno i kvalitetno uz
primjenu mjera zaštite pri radu i zaštite okoliša.

Ispitaniku se može na praktičnom dijelu majstorskog ispita zadati da prema projektu:

- izradi zračnicu,

- izradi sviralu od drva ili metala,

- ugradi sviralu,

- izradi kućište,

- sastavi ploče za metalne svirale,

- popravi određeni dio orgulja,

- montira dijelove trakture,

- površinski obradi orgulje,

- sastavi sviraonik,

- montira trakturu,

- obavi pojedine druge zahtjevne radnje vezane uz proces orgulja.

2. Teorijska znanja neophodna za obavljanje poslova iz djelokruga rada majstora graditelja orgulja

2.1. Materijali u izgradnji orgulja

- vrste, struktura, sastav i fizička svojstva drveta,

- bolesti i zaštita drveta,

- drvena građa,

- furnir,

- vezivo za drvo,

- drvne prerađevine,

- okovi,

- zaštitna sredstva, kitovi, boje i lakovi,

- sušenje drva (prirodno i umjetno),

- metali i plastične mase i dr.

2.2. Alati i strojevi

- uređaji za mjerenje i obilježavanje,

- alat za oštrenje,

- alat za piljenje,

- alat za blanjanje,

- alat za dubljenje,

- alat za struganje,

- alat za brušenje,

- alat za zamazivanje,

- alat za bojenje,

- poseban alat koji se primjenjuje pri gradnji orgulja,

- strojevi za blanjanje, piljenje, glodanje, brušenje, poliranje,

- strojevi, uređaji i naprave za obradu metalnih i plastičnih dijelova koji se koriste pri
  gradnji orgulja i dr.

Ispitanik mora pokazati vještine u rukovanju, podešavanju, održavanju i oštrenju
ručnog alata i strojeva.

2.3. Konstrukcija orgulja i njihovih dijelova

- vrste nacrta i njihovo čitanje,

- prikaz pojedinih dijelova konstrukcije orgulja i sklopova prostoručnim crtežom,

- izrada krojnih lista,

- vrste vezova pri gradnji orgulja,

- metalni dijelovi i njihova zaštita,

- konstruktivna i kemijska zaštita i dr.

2.4. Ispitanik treba poznavati povijest gradnje orgulja i poznavanje stilova i njihovog
utjecaja na izgled orgulja te razvoj suvremenih orgulja.

2.5. Ispitanik treba imati određeno glazbeno znanje o orguljama kao samostalnom
glazbalu u motetima, kantatama, misama i oratorijima kao i o orguljama u
instrumentalnoj glazbi suita, sonata, koncerata i simfonija.

2.6 Ispitanik treba poznavati svojstva zvuka, objasniti veličinu zvučnog polja,
razumjeti probleme prostorne akustike, znati probleme održavanja zvuka,
interferenciju, rezonanciju i potrebite proračune u akustici.

2.7. Organizacija i obračun radova pri gradnji orgulja

- obračun količina,

- priprema i organizacija radova,

- obračun radova,

- obračun i analiza normi i cijena,

- dokumentacija u svezi s gradnjom orgulja.

Klasa: 311-01/97-01/1374
Urbroj: 526-08/97-01


 
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE
MAJSTOR GRADITELJ TRZALAČKIH GLAZBALAI.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja
neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na
svako zanimanje posebno.

II.

Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz sljedećih ispitnih područja:

1. Gospodarstvo i pravni propisi,

2. Osnove podučavanja naučnika.

III.

Područje gospodarstva obuhvaća sljedeće programske cjeline:

a) Osnovna pitanja osnivanja obrta, naročito analiza tržišta i mjesta, pravni oblik,
veličina obrta;

b) Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla,
uporaba materijala i skladište, oblici racionaliziranja, uprava, utjecaj automatizacije
na organizaciju rada u obrtu;

c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja i
društvena klima u obrtničkoj radionici;

d) Ekonomski / rentabilni zadaci u obrtničkoj radionici naročito kupnja, proizvodnja,
reparaturne usluge, usluge, trgovačka djelatnost, prodaja, reklama, servisna služba,
međuobrtnička suradnja, naročito zadrugarstvo;

e) Financijsko ekonomska osnovna pitanja, naročito obrtnička financijska
ekonomija i njezine funkcije, financijsko planiranje, platni i kreditni promet, vrste
financiranja, štedno-kreditne zadruge i druge mjere za unapređenje obrta;

f) Mjere za unapređenje obrta, naročito stručno savjetovanje, poduka izvan
obrtničke radionice i usavršavanje;

g) Knjigovodstvo i bilanca, naročito knjigovodstvo, imovinski pregled, inventura,
procjena kao i račun dobitka i gubitka, vođenje knjiga i centralna obrada podataka
u obrtništvu;

h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova, ukupnih troškova
kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne sheme, prethodna i
naknadna kalkulacija;

i) Rentabilno iskorištenje knjigovodstva, završnog obračuna i obračuna troškova,
računa karakterističnih vrijednosti, naročito obračuna likvidnosti, obračuna za
pokriće investicija, usporedbe ekonomskih pokazatelja.

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća sljedeće programske cjeline:

- obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak
obrta),

- obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,

- organiziranost obrta,

- građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka,

- trgovačka društva,

- pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik,
radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za
radne sporove (Zakon o radu),

- pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno i
mirovinsko osiguranje, pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje
života, stvari, osiguranje od odgovornosti, starosnu mirovinu samostalnih obrtnika,

- pravo na stvaranje imovine,

- porezni sustav,

vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez, porez na dohodak, porez
na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo
i poklone,

porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje
vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i
korištenje pravnih sredstava,

- obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke komore, gospodarske
komore, udruženja cehovske organizacije,

- pravne osnove za stručno obrazovanje,

- bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o stručnom
obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi između učenika i poslodavaca, ugovor
o naukovanju.

V.

Iz područja osnova podučavanja ispitanik mora pokazati znanje iz sljedećih
područja:

1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi obrazovanja,
ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i
obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost
stručnog učitelja.

2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni
planovi i programi, ispitni zahtjevi...).

Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog
plana obrtničke radionice.

3. Suradnja obrtnička radionica - škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala,
metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).

4. Mladi u obrazovanju

(potreba i značenje stručnog obrazovanja za mlađu generaciju, tipične razvojne
pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao čimbenik
napredovanja, grupnopsihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i
praktično ponašanje mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima,
zdravstvena zaštita, zaštita od nesreća na radu.

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglavljima III., IV. i V. osnova su
za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teorijska stručna znanja neophodna za
samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanja objavljena u
"Popisu vezanih obrta i zanimanja", označena brojem 2. u rubrici "Šifra, naziv
zanimanja i stupanj stručne spreme" (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima
"Narodne novine", br. 31/95.).

VIII.

Programske cjeline stručno-teorijskog i praktičnog dijela ispita za navedena
zanimanja obuhvaćaju:

a) praktični dio ispita,

b) neophodna stručno-teorijska znanja za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu.

IX.

Ispitni sadržaj za majstorski ispit za zanimanje majstor graditelj trzalačkih glazbala,
koje je u skladu s Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima ("Narodne novine",
br. 31/95.), označeno šifrom 73122, je:

MAJSTOR - GRADITELJ TRZALAČKIH GLAZBALA

I. PODRUČJE RADA

- izrada tambura (prim, brač, čelović, bugarija, tamburaško čelo, berdo, dangubica
  i dr.) gitara, mandolina i dr.

- popravci i radovi restauriranja.

II. SADRŽAJ ISPITA

1. Praktični dio ispita

Na praktičnom dijelu ispita kandidat mora pokazati vještine obrade drveta, drvnih
proizvoda, metala, plastike i drugih potrebnih materijala ručnim alatima i strojevima.

Ispitanik mora pokazati samostalnost i preciznost u radu te organizacijske
sposobnosti. Ispitanik mora zadatak izraditi prema nacrtu precizno i kvalitetno uz
primjenu mjera zaštite pri radu i zaštite okoliša.

Ispitaniku se može na praktičnom dijelu majstorskog ispita zadati tema da prema projektu:

- izradi dangubicu,

- izradi prim (bisernicu),

- brač,

- čelović,

- bugariju,

- tamburaško čelo,

- berdo (bas),

- gitaru,

- mandolinu i dr.,

- kvalitetno popravi i restaurira jedno trzalačko glazbalo.

2. Teorijska znanja neophodna za obavljanje poslova iz djelokruga rada majstor
glazbalar za trzalačke instrumente

2.1. Materijali za izradu trzalačkih glazbala

- vrste, struktura, sastav i fizička svojstva drveta, akustična svojstva,

- bolesti i zaštita drveta,

- drvna građa,

- furnir,

- vezivo za drvo,

- drvne prerađevine,

- metalni dijelovi (navijači, štitnici, držači žica i dr.),

- sredstva za površinsku obradu,

- prirodni materijali (kosti, sedef i dr.),

- sušenje drva (prirodno i umjetno),

- plastični materijali,

- žice i dr.

2.2. Alati i strojevi

- uređaji za mjerenje i obilježavanje,

- alat za oštrenje,

- alat za piljenje,

- alat za blanjanje,

- alat za dubljenje,

- alat za rezbarenje,

- alat za struganje,

- alat za brušenje,

- alat za bušenje,

- alat za bojenje,

- alat za stezanje,

- poseban alat, pribor i naprave koji se koriste u gradnji trzalačkih glazbala,

- strojevi za piljenje, blanjanje, glodanje, brušenje, poliranje, strojevi za kopiranje,
  preše, naprave za savijanje i dr.,

- strojevi i uređaji naprave i alati za obradu metalnih i plastičnih dijelova koji se
  koriste pri gradnji trzalačkih glazbala i dr.,

- alat za obradu kosti, sedefa i dr.

Ispitanik mora pokazati vještine u rukovanju, podešavanju i održavanju i oštrenju
ručnog alata i strojeva.

2.3. Konstrukcija trzalačkih glazbala i njihovih dijelova

- vrste nacrta i njihovo čitanje,

- prikaz pojedinih dijelova konstrukcija trzalačkih glazbala crtežom,

- izrada krojnih lista i šablona za krojenje,

- konstrukcija vezova koji se javljaju kod pojedinih trzalačkih glazbala,

- metalni dijelovi i njihova zaštita i dr.

2.4. Ispitanik mora poznavati povijest gradnje trzalačkih glazbala i poznavati stilove i
njihov utjecaj na izgled, kvalitetu i funkciju te razvoj suvremenih glazbala.

2.5. Ispitanik treba imati određeno muzičko znanje o trzalačkim glazbalima kao
instrumentima u muzičkim djelima za njih pisanih.

2.6. Ispitanik treba poznavati svojstva zvuka, objasniti veličinu zvučnog polja,
razumjeti probleme prostorne akustike, znati probleme održavanja zvuka,
interferenciju, rezonanciju i potrebne proračune u akustici.

2.7. Organizacija i obračun radova pri gradnji orgulja

- obračun količina,

- obračun radova, analiza normi i cijena,

- priprema i organizaciju rada,

- dokumentacija u svezi s gradnjom trzalačkih glazbala.

Klasa: 311-01/97-01/1376
Urbroj: 526-08/97-01
 
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE
MAJSTOR INSTALATER CENTRALNOG GRIJANJA I KLIMATIZACIJEI.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja
neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na
svako zanimanje posebno.

II.

Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz slijedećih ispitnih područja:

1. Gospodarstvo i pravni propisi

2. Osnove podučavanja naučnika

III.

Područje gospodarstva obuhvaća slijedeće programske cjeline:

a) Osnovna pitanja osnivanja obrta, naročito analiza tržišta i mjesta, pravni oblik,
veličina obrta;

b) Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla,
upotreba materijala i skladište, oblici racionaliziranja, uprava, utjecaja
automatizacije na organizaciju rada u obrtu ;

c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja i
društvena klima u obrtničkoj radionici;

d) Ekonomski / rentabilni zadaci u obrtničkoj radionici naročito kupnja, proizvodnja,
reparaturne usluge, usluge, trgovačka djelatnost, prodaja, reklama, servisna služba,
međuobrtnička suradnja, naročito zadrugarstvo;

e) Financijsko ekonomska osnovna pitanja, naročito obrtnička financijska
ekonomija i njezine funkcije, financijsko planiranje, platni i kreditni promet, vrste
financiranja, štedno-kreditne zadruge i druge mjere za unapređenje obrta;

f) Mjere za unapređenje obrta, naročito stručno savjetovanje, poduka izvan
obrtničke radionice i usavršavanje;

g) Knjigovodstvo i bilanca, naročito knjigovodstvo, imovinski pregled, inventura,
procjena kao i račun dobitka i gubitka, vođenje knjiga i centralna obrada podataka
u obrtništvu;

h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova, ukupnih troškova
kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne šeme, prethodna i
naknadna kalkulacija ;

i) Rentabilno iskorištenje knjigovodstva, završnog obračuna i obračuna troškova,
računa karakterističnih vrijednosti, naročito obračuna likvidnosti, obračuna za
pokriće investicija, usporedbe ekonomskih pokazatelja.

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća slijedeće programske cjeline:

- obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak obrta),

- obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,

- organiziranost obrta,

- građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka,

- trgovačka društva,

- pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik,
radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za
radne sporove ( prema Zakou o radu),

- pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno, penziono,
pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje života, stvari,
osiguranje od odgovornosti, starosnu penziju samostalnih obrtnika,

- pravo na stvaranje imovine,

- porezni sustav

- vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez, porez na dohodak, porez
na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo
i poklone; porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje
vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i
korištenje pravnih sredstava;

- obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke-komore, gospodarske
komore, udruženja cehovske organizacije,

- pravne osnove za stručno obrazovanje,

- bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o stručnom
obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi između učenika i poslodavaca, ugovor
o naukovanju.

V.

Iz područja osnova podučavanja naučnika ispitanik mora pokazati znanje iz slijedećih područja:

1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi ovog obrazovanja,
ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i
obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost stručnog učitelja.

2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni
planovi i programi, ispitni zahtjevi...

Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog
plana obrtničke radionice...

3. Suradnja obrtnička radionica - škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala,
metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).

4. Mladi u obrazovanju
(potreba i značenje stručnog obrazovanja za mladu generaciju, tipične razvojne
pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao faktor napredovanja,
grupnopsihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i praktično ponašanje
mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima, zdravstvena zaštita, zaštita od
nesreća na radu.

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglavljima III., IV. i V. osnova su
za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teoretska stručna znanja neophodna za
samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanja objavljena u
"Popisu vezanih obrta i zanimanja" označena u rubrici "Šifra, naziv zanimanja i
stupanj stručne spreme" brojem 2. (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima
"Narodne novine" br. 31/95).

VIII.

Programske cjeline stručno-teoretskog i praktičnog dijela ispita za navedena zanimanja obuhvaćaju:

a) praktični dio ispita

b) neophodna stručno teoretska zanimanja za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu.

IX.

Ispitni sadržaj za majstorski ispit za zanimanje majstor instalater centralnog grijanja
i klimatizacije, koje je u skladu s Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima
("Narodne novine" br. 31/95) označeno šifrom 71363, je :

MAJSTOR - INSTALATER CENTRALNOG GRIJANJA I KLIMATIZACIJE

I. Područje rada

- izrada i održavanje cisterni, rezervoara i sl. posuda od metala,

- izrada i instaliranje radijatora i kotlova za centralno grijanje toplom vodom,

- izrada, montiranje i održavanje uređaja za automatsko loženje, ognjišta i čistača pepela,

- izrada, montiranje i održavanje rashladne i ventilacijske opreme,

- izrada, montiranje i održavanje opreme za klimatizaciju,

- izrada, montiranje i održavanje uređaja i sistema centralnog grijanja i klimatizacije,

- utvrđivanje i otklanjanje grešaka u sistemu centralnog grijanja,

- utvrđivanje i otklanjanje grešaka i smetnji rashladnih i ventilacijskih uređaja - uređaja za klimatizaciju,

- stavljanje u ispravno stanje sistema centralnog grijanja i uređaja za klimatizaciju,

- instaliranje centralnog grijanja i klimatizacije.


II. Sadržaji ispita

1. Praktični dio ispita

Na praktičnom dijelu majstorskog ispita, ispitanik izrađuje, montira (instalira) i
ispituje sisteme ili dio sistema centralnog grijanja i klimatizacije koji su obuhvaćeni
područjem rada majstora instalatera ceritralnog grijanja i klimatizacije

Praktična izrada i montaža sastoji se od:

- mjerenja, kontrole i ispitivanja efemenata i sistema u instalaciji centralnog grijanja,

- mjerenja, kontrole i ispitivanja elemenata i sistema uređaja i sistema za klimatizaciju,

- ugradnje i ispitivanja električnih i elektroničkih komponenata u sistemu centralnog
  grijanja i uređajima za klimatizaciju,

- utvrđivanja najpovoljnijeg tehnološkog postupka rada na postavljanju instalacija
  centralnog grijanja,

- izbor alata i pribora,

- ispitivanja, mjerenja i kontrole rada sistema za centralno grijanje i uređaja za klimatizaciju,

- samostalne izrade dijelova i montaže sistema za centralno grijanje i uređaja za klimatizaciju,

- izbora osnovnog i pomoćnog materijala,

- samostalnog utvrđivanja pogrešaka i smetnji u sistemu centralnog grijanja i njihovog otklanjanja,

- samostalnog utvrđivanja pogrešaka i smetnji na uređajima za klimatizaciju i
  njihovo otklanjanje, izbora osnovnog i pomoćnog materijala,

- proračuna utroška osnovnog i pomoćnog materijala.

2. Sadržaji majstorskog ispita, neophodni za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu

2. 1. Materijali

- čelik, legirajući elementi u čeliku,

- konstrukcijski čelik: vrste, sastav i namjena,

- obojeni metali: vrste, svojstva i namjena,

- ostali materijali upotrebljavani u instalaciji centralnog grijanja,

- ostali materijali za izradu i montažu uređaja

- ispitivanje tehničkih materijala,

- standardi oblika i dimenzija cijevi i drugih elemenata za instalaciju centralnog grijanja,

- standardi oblika i dimenzije dijelova uređaja za klimatizaciju,

- izbor metalnih materijala sa stajališta funkcije,

- izbor plastičnih materijala sa stajališta funkcije,

- izbor materijala sa stajališta obrade i montaže,

- trošenje oznaka rezervnih dijelova u standardima i tablicama

- otpad materijala i zaštite okoline.

2.2. Konstrukcija i primjena sistema centralnog grijanja i uređaja za klimatizaciju

- elementi konstruiranja,

- konstruiranje pomoćnih alata za izradu i montažu,

- postupak konstruiranja pomoćnih uređaja i mekih dijelova sistema,

- elementi označavanja za postavljanje instalacije centralnog grijanja,

- postupci konstruiranja elemenata za postavljanje i učvršćivanje uređaja za klimatizaciju.

2.3. Tehnologija obrade i montaže

- organizacija procesa rada, struktura i organizacija zanatske radionice,

- planiranje izrade i montaže, raspoređivanje poslova, analiza i praćenje operativnog plana,

- izračunavanje utroška materijala, energije i kapaciteta izrade,

- gospodarsko određivanje vremena izrade, izvršenje normi i njihova realnost,

- proces obrade dijelova i montaže povezivanjem različičtih postupaka u
  maloserijskoj i pojedinačnoj proizvodnji,

- postupci ručne i strojne obrade,

- poznavanje mjernih, komandnih, regulacionih i sigurnosnih uređaja za
  klimatizaciju i centralno grijanje,

- proces montaže, demontaže cijevnih radova, kanala i uređaja za centralno grijanje,

- način ispitivanja funkcije, stavljanje u pogon, postavljanje uređaja za grijanje i
  prozračivanje i gorenje,

- uvjeti za održavanje uređaja za grijanje, za opskrbu gorivom i gorionika,

- način ispitivanja funkcije, stavljanje u pogon uređaja za klimatizaciju i uvjeti održavanja.

2.4. Strojevi, aparati i uređaji

- strojevi za rezanje navoja, odrezivanje i savijanje cijevi,

- strojevi za obradu bušenjem metala, drva i betona,

- strojevi za spajanje, zavarivanje i preoblikovanje.


Klasa: 311-01/95-01/523
Urbroj : 526-01-95-41

 << Natrag...

 Baza podataka
 WEB katalog
 Adresar
 Obrtničke udruge
  Europske integracije
Trgovačko pravo
Management
Poljoprivreda
  Izrada poslovnih planova
Izrada WEB stranica
Istraživanje tržišta
Marketing

 

Google
WWW Poslovni Forum